Ishni bajarish tartibi: Takt va pedagogik takt haqida tushuncha. Takt va taktika. Asosiy adabiyotlar


Download 173.09 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.11.2022
Hajmi173.09 Kb.
#911294
Bog'liq
Pedagogik takt
Документ Microsoft Word, Документ Microsoft Word, Lesson plan-4, Lesson plan-4, назарова гулнора тренинг 2019, Oraliq nazorat savollar(1), 1595691291-SANTALAT-BAXODIROVA-passport (1), 1595691291-SANTALAT-BAXODIROVA-passport (1), B1, AGRO BANK NUSTAQIL ISH, AGRO BANK NUSTAQIL ISH, тб экзамен, 20-maktab shaxmat, 20-maktab shaxmat, 1.Карор


4-AMALIY MASHG'ULOT 
Mavzu: 
Takt va pedagogik takt haqida tushuncha
 
Ishdan maqsad

Talabalar Takt va pedagogik takt haqida tushuncha haqida tushuncha 
haqida ma'lumotga ega bo'lish va o'rgatish.
Ishni bajarish tartibi: 
1. 
Takt va pedagogik takt haqida tushuncha.
2. Takt va taktika. 
Asosiy adabiyotlar 
1. Xodjayev В.Х. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik - Т.: SANO-STANDART, 2017. 
Xodjayev B.X., Choriyev A., Saliyeva Z.T. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. Darslik.-Т.: IQT1SODIYOT DUNYOS1, 
2018.
Ro’ziyeva D.I., Tolipov O’.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Т.: 1NNOVATSIYA-ZIYO, 2019.
Mutalipova M.J., Xodjayev B.X. Qiyosiy pedagogika. Darslik. — Т.: TDPU, 2015.
Юзликаева Э.. Мадьярова С., Янбарисова Э„ Морхова И. Теория и практика общей педагогики. Учебник. 
— 
Т.: ТГПУ, 
2014.
Калдыбекова А.С. Жалпы педагогика теория с ы жэне практикасы. I. Педагогика теориясы. - Т.: ТДПУ, 2013.
Pedagogika / Nopedagogik oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. U.Inoyatov, N.Muslimov, D.Ro‘zieva, M.Usmonboeva. — Т.: 
TDPU, 2013.
Yuzlikayeva E., Axmedova М., Qurbonova G., Sh.Tashmetova. Umumiy pedagogika. Darslik. 

Т.: TDPU, 2012.
Pedagogika. 
// 
M.Toxtaxodjaevaning umumiy tahrid ostida. Darslik. - Т.: O'zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов E.H. Общая педагогика.
М.: ВЛАДОС, 2003.
Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2006.
Хошимов К., Нишонова С., Иномова М., Хасанов Р. Педагогика тарихи. 

Т.: Укитувчи, 1996.
Hashitnov К., Nishonova S. Pedagogika larixi. 

Т.: O'zbekiston 
Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.
Халиков A.A. Педагогик махорат. Дарслик. - Тошкент, Иктисод молия, 2012.
Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. Учебник. - Москва.: Академия, 2012.
Omonov N.T., Madyarova S.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Т.: Iqtisod-moliya, 
2009.
Махмудов H. М. Укитувчи нутк маданияти. Дарслик. - Тошкент, Ўзбекистон миллий 
энциклопедияси, 2007.
Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик махорат. - Т.: “Fan va texnologiyalar” 
нашриёти, 2006.
Очилов М., Очилова Н. Укитувчи одоби. Сайланма. -Т.: Укитувчи, 1997.
Alex Moore. Teaching and Learning: Pedagogy, Curriculum and Culture. USA, 2012 Routledge.
Neil Selwyn. Education and Technology: Key Issues and Debates. Australia, 2011 
Continuum.
Heather Fry, 
Steve Ketteridge, 
Stephanie Marshall. A Handbook for Teach ing and 
Learning in Higher 
Education. 
USA, 2009 Routledge. 

Download 173.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling