Иқтисодиёт кафедраси


“Иқтисодиёт назарияси” фанидан бакалавриат (сиртқи, 2-олий


Download 257.99 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/7
Sana06.08.2022
Hajmi257.99 Kb.
#791141
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Курс иши услубий кўрсатма
1 masala algoritm, NewSyllabus 133520186847431 (1), NewSyllabus 133520186847431 (1), NewSyllabus 133520186847431 (1), 2 5190581901223533795, NODIRBEK UMBAROV kurs ishi
“Иқтисодиёт назарияси” фанидан бакалавриат (сиртқи, 2-олий 
таълим) талабалари учун курс иши мавзулари 
 
1. “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” давлат 
дастурида амалга оширилиши кўзда тутилган ижтимоий-иқтисодий вазифалар 
ва уларнинг амалга оширилиши. 
2. “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” давлат 
дастурининг иқтисодиётни ривожлантириш ва фаол тадбиркорликни қўллаб- 
қувватлашга бағишланган учинчи йўналишида белгиланган вазифалар ва 
уларнинг амалга оширилиши. 
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 
Мажлисга Мурожаатномаси (24.01.2020)да иқтисодиёт соҳасида амалга 
оширилиши кўзда тутилган вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 
Мажлисга Мурожаатномаси (24.01.2020)да ижтимоий соҳани ислоҳ қилиш 
бўйича қабул қилинган вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 
Мажлисга Мурожаатномаси (24.01.2020)да ташқи сиёсат соҳасидаги 
вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
6. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг 
устувор йўналишари” бўйича амалга ошириш зарур бўлган вазифалар ва 
уларнинг амалга оширилиши. 
7. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида 
“Ижтимоий 
соҳани 
ривожлантиришнинг 
устувор 
йўналишлари” бўйича амалга ошириш лозим бўлган вазифалар ва уларнинг 
амалга оширилиши. 
8. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш бўйича 
амалга ошириш лозим бўлган вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
9. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий 
иқтисодиётнинг этакчи тармоқларини модернизация ва диферсификация 
қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича амалга ошириш 
лозим бўлган вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
10. Ўзбекистон 
Республикасини 
янада 
ривожлантириш 
бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясида қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал 
ривожлантириш бўйича амалга ошириш лозим бўлган вазифалар ва уларнинг 
амалга оширилиши. 
11. Ўзбекистон 
Республикасини 
янада 
ривожлантириш 
бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясида туризм соҳасини ривожлантириш бўйича амалга 
ошириш лозим бўлган вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
12. Ўзбекистон 
Республикасини 
янада 
ривожлантириш 
бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясида бандликни ва аҳоли реал даромадларини 
босқичма-босқич ошириш бўйича амалга ошириш лозим бўлган вазифалар ва уларнинг амалга оширилиши. 
13. Иқтисодий ривожланишнинг янги сифати ва янги имкониятлари: 
инновацион ғоялар, технологиялар ва рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши. 
14. Ўзбекистонда давлат ва хусусий шерикчиликни ривожлантириш 
имкониятлари ва истиқболлари. 
15. Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва инвестицион 
муҳитини оширишнинг самарали йўллари. 
16. Ўзбекистон иқтисодий ривожланиши устувор йўналишларининг 
замонавий тенденциялари. 
17. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг зарурлиги 
ва бу борада амалга оширилаётган ислоҳотлар. 
18. Рақамли иқтисодиёт ва унинг ишлаб чиқариш харажатларини 
камайтиришдаги аҳамияти. 
19. Иқтисодий тараққиётга эришишда рақамли иқтисодиётнинг ўрни. 
20. Ҳозирги замон иқтисодиёт назарияси ривожланишининг асосий 
йўналишлари. 
21. Иқтисодий қонунлар ва категориялар, уларнинг турлари ва амал 
қилит механизми. 
22. Ижтимоий-иқтисодий 
эҳтиёжлар 
ва 
уларнинг 
иқтисодий 
ривожланишдаги ўрни. 
23. Ўзбекистоннинг иқтисодий ресурслари ва улардан самарали 
фойдаланит муаммолари. 
24. Иқтисодий фаолиятнинг мазмуни, турлари ва амал қилиши. 
25. Ишлаб чиқариш омиллари ва уларни туркумлашга турлича 
ёндошувлар. 
26. Меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш самарадорлиги ҳамда 
уларнинг иқтисодий ўсишга таъсири. 
27. Ишлаб чиқаришнинг ихтисослашуви ва кооперацияси. 
28. Жамият ривожланишини билишга турлича ёндошувлар ва уларнинг 
аҳамияти. 
29. Ижтимоий-иқтисодий тизимлар, уларнинг моделлари ва амал қилиш 
шарт-шароитлари. 
30. Мулкчилик муносабатларининг моҳияти ва жиҳатлари. 
31. Бозор иқтисодиётида мулкчиликнинг турли-туман шакллари ва 
уларнинг аҳамияти. 
32. Мулкчилик шакллари ўзгаришининг йўллари ва усуллари. 
33. Ўзбекистонда 
мулкни 
давлат 
тасарруфидан 
чиқариш 
ва 
хусусийлаштириш жараёнларининг йўллари, усуллари ва босқичлари. 
34. Ўзбекистонда кўп укладли иқтисодиёт ва мулкдорлар синфининг 
шаклланиши. 
35. Натурал ва товар хўжалиги, уларнинг белгилари ва аҳамияти. 
36. Товарнинг хусусиятлари тўғрисидаги турлича назариялар. 
37. Қиймат миқдори ва унинг ҳажмига таъсир этувчи омиллар. 
38. Пулнинг вужудга келиши ва унинг вазифалари. 
39. Пулнинг турлари ва уларнинг амал қилиши. 


10 
40. Ўзбекистонда миллий валютанинг муомалага киритилиши. 
41. Бозор иқтисодиётининг моҳияти ва унинг асосий белгилари. 
42. Бозор иқтисодиётининг турлари, уларнинг умумий ва фарқлари 
жиҳатлари. 
43. Бозор иқтисодиёти механизмлари ва уларнинг амал қилиши. 
44. Бозор иқтисодиётининг ижтимоий йўналтирилганлиги ва унинг 
Ўзбекистонга хос хусусиятлари. 
45. Бозорнинг моҳияти, туркумланиши иқтисодиётдаги ўрни. 
46. Бозор инфратузилмасининг унсурлари ва уларнинг амал қилиши. 
47. Ўтиш даврининг моҳияти ва зарурлиги, унинг асосий белгилари. 
48. Ўзбекистонда ўтиш даврининг ўзига хос хусусиятлари. 
49. Бозор иқтисодиётига ўтишнинг йўллари ва хусусиятлари. 
50. Бозор иқтисодиётига ўтишнинг турли моделлари. 
51. Ўзбекистонда 
иқтисодий ислоҳот босқичлари: якунлар ва 
истиқболлар. 
52. Истеъмолчининг талаби ва унга таъсир этувчи омиллар. 
53. Ишлаб чиқарувчи таклифи ва унинг ўзига хос жиҳатлари. 
54. Бозор механизмлари ва бозор мувозанатининг аҳамияти. 
55. Рақобат курашининг шакллари ва усуллари. 
56. Ўзбекистонда рақобат муҳитини ривожлантириш шарт-шароитлари. 
57. Монополиялар, 
уларнинг амал қилиш ва тартибга солиш 
хусусиятлари. 
58. Монополия ва нарх дискриминацияси. 
59. Бозор ва нобозор муносабатлари шароитида монополия ва 
монополизмнинг ўзига хос хусусиятлари. 
60. Ўзбекистонда монополиялар ва монополияга қарши қонунчиликнинг 
амал қилиши. 
61. Бозор иқтисодиётида нархнинг шаклланиши. 
62. Ўзбекистонда нарх сиёсати ва унинг асосий йўналишлари. 
63. Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнеснинг ўрни ва роли. 
64. Кичик бизнеснинг ривожланиши - иқтисодий ўсиш омили сифатида. 
65. Тадбиркорлик фаолияти ва унинг шакллари. 
66. Ўзбекистонда корхоналарни акционерлаштириш. 
67. Тадбиркорлик фаолиятида менежмент тизими ва унинг аҳамияти. 
68. Тадбиркорлик фаолиятида маркетинг тизими ва унинг аҳамияти. 
69. Тадбиркорлик капитали ва унинг айланиши. 
70. Ишлаб чиқариш харажатлари ва уларни турлари. 
71. Ишлаб чиқариш харажатлари ва нархнинг шаклланиши. 
72. Фойда ва унинг ҳажмига таъсир этувчи омиллар. 
73. Корхона фойдасининг тақсимланиши ва ишлатилиши. 
74. Иш ҳақи тўғрисида турли хил назариялар. 
75. Иш ҳақининг турлари ва амал қилиши. 
76. Ўзбекистонда меҳнат муносабатлари ва уларнинг тартибга солиниши. 
77. Ўзбекистонда касаба уюшмаларининг турлари ва амал қилиши. 
78. Рента муносабатлари ва уларнинг амал қилиши. 


11 
79. Аграр муносабатлар ва уларнинг хусусиятлари. 
80. Агросаноат комплекси ва агросаноат интеграцияси. 
81. Агробизнес ва унинг турлари. 
82. Ўзбекистонда аграр ислоҳотлар ва уларнинг йўналишлари. 
83. Кластер тизимининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари 
84. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда кластер 
тизимининг роли. 
85. Миллий иқтисодиёт ва унинг макроиқтисодий кўрсаткичлари. 
86. ЯИМ ва жаҳон миқёсида уни ҳисоблаш усуллари. 
87. Миллий ҳисоблар тизими: ҳолати ва истиқболлари. 
88. Хуфёна иқтисодиёт ва унинг ЯИМга таъсир этувчи омил сифатида. 
89. Ялпи талаб ва ялпи таклиф ҳамда улар ҳажмига таъсир этувчи 
омиллар. 
90. Ялпи талаб ва ялпи таклифнинг ўзаро таъсири. 
91. Истеъмол ва унинг ҳажмига таъсир этувчи омиллар. 
92. Истеъмолчи ҳулқи назариясининг асосий ҳолати. 
93. Истеъмол ва жамғарманинг ўзаро боғлиқлиги ва аҳамияти. 
94. Инвестицион муҳит ва иқтисодий ўсиш. 
95. Жамғарма ва инвестициянинг ўзаро боғлиқлиги. 
96. Инвестицияларнинг ўзбекистон иқтисодиётига таъсири. 
97. Ўзбекистонда инвестицияларни жалб қилиш йўллари ва усуллари. 
98. Иқтисодий ўсиш ва уни аниқлаш мезонлари. 
99. Иқтисодий ўсишнинг турлари, омиллари ва амал қилиши. 
100. Иқтисодий ўсишнинг моҳияти, модели ва уларга тавсиф. 
101. Ўзбекистон иқтисодий ўсишида миллий бойликнинг аҳамияти. 
102. Макроиқтисодий нисбатлар ва уларнинг амал қилиши. 
103. Иқтисодий мувозанатликнинг моҳияти ва унга эришиш йўллари. 
104. Иқтисодий цикл назариялари ва турлари. 
105. Иқтисодий ривожланишнинг цикллилиги ва иқтисодий цикл 
назариялари. 
106. Иқтисодиётда циклли тебранишлар, унинг сабаблари. 
107. Макроиқтисодий 
мувозанатликнинг 
бузилиши 
ва 
бозор 
иқтисодиётининг циклли ривожланиши. 
108. Инқироз шароитида 
мамлакатнинг иқтисодиёти ва унинг 
хусусиятлари. 
109. Иқтисодий цикл тўғрисидаги назарияларда ҳозирги замон жаҳон 
инқирозининг хусусиятлари. 
110. Инқирозлар ва давлатнинг инқирозга қарши сиёсати. 
111. Ялпи ишчи кучи ва уни такрор ишлаб чиқариш. 
112. Ишсизлик, уларнинг турлари ва даражаси. 
113. Ишсизликнинг келиб чиқиш сабаблари ва намоён бўлиш шакллари. 
114. Ўзбекистонда ишчи кучи бозорининг амал қилиш тамойиллари. 
115. Ўзбекистонда ишчи кучи бандлигини таъминлашнинг ўзига хос 
хусусиятлари. 
116. Ўзбекистон молия тизими ва унинг амал қилиши. 


12 
117. Бозор 
иқтисодиёти 
мамлакатларида 
бюджет 
механизмини 
таққослаш. 
118. Давлат бюджетининг даромадлари ва харажатлари, уларнинг 
Ўзбекистондаги ҳолати. 
119. Солиқлар, уларнинг вазифалари ва турлари. 
120. Солиқ тизими ва унинг вазифалари. 
121. Ўзбекистонда солиқ тизими ва уни такомиллаштириш йўллари. 
122. Ўзбекистоннинг солиққа тортиш тамойиллари ва уларнинг амал 
қилиши. 
123. Ўзбекистонда молия бозорининг амал қилиши ва шаклланиши. 
124. Пул тизими ва унинг амал қилиш тамойиллари. 
125. Пул массаси ва уни тартибга солиш муаммолари. 
126. Пул тизимининг амал қилиши ва ривожланиши. 
127. Давлатнинг пул-кредит сиёсати: мақсади, вазифалари ва дастаклари. 
128. Ўзбекистонда пул муомаласини барқарорлаштириш чоралари ва 
йўллари. 
129. Ўзбекистоннинг пул-кредит сиёсати ва уни амалга ошириш 
босқичлари. 
130. Инфляциянинг намоён бўлиш шакллари ва миллий иқтисодиётга 
таъсири. 
131. Кредитлаш тизими ва унинг замонавий шакллари. 
132. Иқтисодиётнинг 
реал 
секторини 
кредитлаш 
тизимини 
такомиллаштириш йўллари. 
133. Ўзбекистонда банк тизимини такомиллаштириш йўллари. 
134. Инфляцияни тартибга солиш усуллари. 
135. Бозор иқтисодиёти шароитида давлатнинг роли ва вазифалари. 
136. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш: зарурлиги, 
шакллари ва чегаралари. 
137. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишнинг моҳияти ва 
шакллари. 
138. Аҳоли 
даромадларининг мазмуни, турлари ва шаклланиш 
манбалари. 
139. Ўзбекистонда аҳоли даромадларини ошириш йўллари ва усуллари. 
140. Давлатнинг 
иқтисодий сиёсати ва унинг макроиқтисодий 
жараёнларга таъсири. 
141. Бозор иқтисодиёти шароитида даромадлар тенгсизлигининг вужудга 
келиши ва аҳамияти. 
142. Даромадларни қайта тақсимлаш муаммолари ва амалга ошириш 
йўллари. 
143. Жаҳон хўжалигининг шаклланиши ва ривожланиши. 
144. Халқаро иқтисодий интеграция, унинг мазмуни ва шакллари. 
145. Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий ташкилотлар билан ҳамкорлиги. 
146. Жаҳон бозори ва унинг шакллари. 
147. Ўзбекистонда ташқи иқтисодий фаолиятни эркинлаштириш йўллари 
ва усуллари. 


13 
148. Халқаро капитал бозори ва унинг Ўзбекистон иқтисодиётига 
таъсири. 
149. Жаҳоннинг глобал иқтисодий муаммолари ва уларнинг олдини олиш 
йўллари. 
150. Халқаро валюта-кредит муносабатларининг вужудга келиши ва амал 
қилиши. 
151. Жаҳон хўжалигининг вужудга келиши, асосий белгилари ва 
босқичлари. 
152. Эркин савдо ва протекционизм сиёсати. 
153. Молия тизими ривожланишида турли фондларнинг роли. 
154. Европага халқаро иқтисодий ташкилотлар фаолияти ва уларнинг 
Ўзбекистон билан иқтисодий алоқалари. 
155. Америкадаги халқаро иқтисодий ташкилотлар фаолияти ва уларнинг 
Ўзбекистон билан иқтисодий алоқалари. 
156. Осиёдаги халқаро иқтисодий ташкилотлар фаолияти ва уларнинг 
Ўзбекистон билан иқтисодий алоқалари. 
157. Дунё миқёсида амал қилувчи халқаро иқтисодий ташкилотлар 
фаолияти ва уларнинг Ўзбекистон билан иқтисодий алоқалари. 
158. Ўзбекистоннинг жаҳон бозорига чиқиш муаммолари ва бу борада 
амалга оширилаётган ислохотлар. 
159. Халқаро савдонинг турлари ва тартибга солиш механизмлари. 
160. Ўзбекистон ташқи савдо муносабатлари. 
161. Халқаро валюта тизимининг шаклланиши ва ривожланиши. 
162. Халқаро кредит ва унинг жаҳон хўжалиги ривожланишида роли. 
163. Замонавий молия бозорлари: таҳлил ва муаммолар. 
164. Ўзбекистоннинг ташқи савдо фаолиятининг эркинлаштирилиши. 
165. Иқтисодиётнинг МДҲ мамлакатлари доирасида интеграциялашув 
тенденциялари. 
166. Ўзбекистоннинг жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари билан 
иқтисодий ҳамкорлиги. 
167. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти: миллий манфаатлар ва иқтисодий 
интеграциялар. 
168. Ҳозирги замон шароитида халқаро рақобат ва унинг намоён бўлиши. 
169. Тўлов балансининг моҳияти ва таркиби. 
170. Евроосиё иттифоқининг амал қилиши ва Ўзбекистон иқтисодиётига 
таъсири. 

Download 257.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling