Jahon tarixi


Download 205 Kb.
Sana10.11.2019
Hajmi205 Kb.
#72515
Bog'liq
Mustaqil ta`lim mavzular 5 yillik
O’ZBEK TILI FANIDAN YAKUNIY NAZORAT UCHUN TEST SAVOLLAR, ОНА ТИЛИМ, 5 yillik Jahon tarixi 1 kurs, Мустакил таълим, 1.Kushon davlatining tashkil topishi, 1.Kushon davlatining tashkil topishi, mavzuga oid glossary, AMALIYOT BETLIKLARI, Oshga taklifnoma uchun, Oshga taklifnoma uchun, Paxta xomashyosini quritish, Audio ertaklar, Теория и методика ознакомления с природой, 365 29.04.2019

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

JAHON TARIXIfani bo‘yicha mustaqil ta’limni tashkil

etish bo‘yicha ko‘rsatmalar

Chirchiq – 2018

  1. FAN BO‘YICHA MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISH VA BAHOLASHJahon tarixi fani pedagogika yo‘nalishida ta’lim oluvchi tarix o’qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishining sirtqi ta`lim yo`nalishi ta’lim standartlariga kiritilgan bo‘lib, unda jahon tarixining predmeti, jahon tarixi fanining qisqacha rivojlanish tarixi, insoniyatning yaratilishi haqida, qadimgi davrlada insonlar turmush tarsi va ularning ilk qoldiqlarni topib o`rganish bo`yicha, qadimgi davr Osiyo va Yevropa mamlakatlaridagi tarixiy jarayonlar bo`cha ma`lumotlar keltirilgan. Shu bilan bir qatorda ushbu fan pedagogika bo‘yicha tashkil etilgan sirtqi bo‘lim o‘quv rejasiga kiritilgan bo‘lib, fan uchun ajratilgan umumiy soatning 20 % auditoriya soati sifatida ajratilgan bo‘lsa, qolgan 80 % esa mustaqil ta’lim sifatida talabalar majburiy o‘zlashtirishi shart bo‘lgan soatlar sifatida kiritilgan. Bu fan sirtqi bo‘lim talabalariga 1-2-3-4-5-6-7-8-9-semestrlarda o‘qitilishi mo‘ljallangan bo‘lib, ja’mi 913 soat ajratilgan, shundan auditoriya soati 176 soatni, mustaqil ta’lim esa 737 soatni tashkil etgan bo`lsa, 1-2-semestrlarda auditoriya soati 16 soatni, mustaqil ta’lim esa 134 soatni tashkil etgan.

Auditoriyada professor o‘qituvchilar tomonidan ajratilgan ma’ruza soatlarida yo‘naltiruvchi ma’ruzalar shaklida o‘tiladi va qolgan fan bo‘yicha o‘zlashtirilishi shart bo‘lgan mavzular mustaqil ta’lim sifatida talabalar tomonidan auditoriyadan tashqarida o‘zlashtiriladi, o‘zlashtirish darajasi oraliq yoki yakuniy nazorat sifatida fan o‘qituvchisi tomonidan belgilangan tartibda baholanadi. Bundan tashqari talabalarning ijodkorligi hamda ularda dars jarayoniga yangi ped texnologiyalarni joriy etish ko‘nikmasini shakllantirish maqsadida har bir talabaga induvidial mavzu beriladi va bu buyicha talabalar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llab dars ishlanmalari tayyorlanadi va joriy semetrning 3 yoki 4 haftasida ishlanma himoyasini amalga oshiradi. Bunga asosan o‘qituvchi tomonidan talabaning joriy nazorat bahosi belgilanadi.


Talaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- darslik va o‘quv qo‘llanmalarning boblari va mavzularini o‘rganish;

- tarqatma materiallar bo‘yicha ma’ruza qismlarini o‘zlashtirish;

- o‘qitish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari bilan ishlash;

- o‘z –o‘zini baholash orqali bilimni uzluksiz nazorat qilish;

- fanning boblari va mavzulari ustida ishlash;

- fanlar bo‘yicha adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish, qo‘shimcha adabiyotlar ustida ishlash hamda ularni o‘rganish;

- yangi pedagogik texnologiyalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o‘rganish;

- talabalarning ilmiy–tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog‘liq holda fanning muayyan boblari va mavzularini chuqur o‘rganish;

- faol o‘qitish metodidan foydalaniladigan o‘quv mashg‘ulotlari;

- masofaviy (distantsion ) ta’lim.

Talabalar uchun mo‘ljallangan mustaqil ta’lim mavzulari quyida berilgan (1-jadval).2. MUSTAQIL ISH MAVZULARI

1-jadvalMustaqil ta’lim mavzulari

Dars soatlari hajmi

1

2

3

1-semestrdaInsoniyat tarixida ibtidoiy jamoa tuzumi. Antropogenez jarayoni

4Ibtidoiy madaniyat va xo‘jalik rivojlanishi

4Qadimgi Misr fir’avnlarining istilolari

4Qadimgi Misr ilk podsholik davrida

4Qadimgi Misr qadimgi podsholik davrida

4Qadimgi Misr o‘rta va yangi podsholik davrida

4Mesopatamiya. Akkad va Shumer podsholiklari tarixi

4Xammurapi va Bobil podsholigi rivoji

4Ossuriya podsholarining istilochilik yurishlari, rivoji

4Mesopatamiya xalqlari madaniyati

4Kavkazorti va O`rta Osiyo qadimgi qulchilik tuzumi

4Xettlar tarixi

4Qadimgi Xitoyda xalq qo`zg`olonlari

4Qadimgi Hindiston madaniyati

4Buyuk Xitoy devoir

4Buyuk Ipak yo`li

4Moxenjodara va Xarappa manzilgohlari tarixi

3

Jami: 67 soat

2-semestrdaYunonistonning ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi o‘rganish.

4Er. av. VII-VI asrlarda yunonlar mustamlakachiligi o‘rganish.

5Yunoniston-Eron urushlarini o‘rganish

5Afina quldorlik davlati tarixini o‘rganish

5Qadimgi Sparta davlati tarixi o‘rganish.

4Pelopones urushini o‘rganish.

4Aleksandr Makedonskiy davlati va uning parchalanib ketishini o‘rganish.

5Qadimgi Rim tarixi manbalarini o‘rganish.

5Rimda patrisiylar bilan plebeylar kurashini o‘rganish.

4Rim va Karfagen o‘rtasida olib borilgan urushlar

5Yunonistonning ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi o‘rganish.

4Xristianlikning vujudga kelishi va uni rivoj topishi

5Eramizdan avvalgi II-I asrlarda Italiyaning iqtisodiy tuzumi

4Eramizdan avvalgi VIII-I asrlarda Italiya va Rim madaniyati

4Klassik davrdagi Yunon madaniyati

4

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi. Talaba mustaqil ishini tashkil etishda ushbu fanning xususiyatlari, shuningdek, har bir talabaning akademik o`zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan amalga oshiriladi.JAHON TARIXI FANIDAN

MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI:

  1. Yuqorida (1-jadvalda) keltirilgan mavzularni adabiyotlardan foydalangan holda konspektlashtirish va o‘zlashirish. Mavzular rejasi quyida (3-qismda) keltirilagan.

  2. Ushbu mavzulardan ro‘yxat asosida tanlash va mustaqil ish tayyorlash. Mustaqil ishga taqdimot tayyorlab himoya qilish.

  3. Mustqil ish tayyorlangan mavzu asosida yangi ped texnologiyalardan foydalangan holda dars ishlanmasini tayyorlash.

  4. Mustaqil ish, taqdimot, test va dars ishlanmasining elektron shaklini diskga yozish, qog‘oz variantda chop etish va barchasini birgalikda tiktirish (pereplyot qilish).

  5. Nazorat savollari asosida oraliq va yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik ko’rish.

3. MUSTAQIL TA’LIM MAVZULARINI O‘ZLASHTIRISH

BO‘YICHA VA ULARNING REJALARI
1- MAVZU: Insoniyat tarixida ibtidoiy jamoa tuzumi. Antropogenez jarayoni.

Reja:

1. Jahon tarixi predmeti.

2. Ibtidoiy jamoa davri.

3. Eng qadimgi davr odamlarining paydo bo`lishi.

4. Antropogenez jarayoni

Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Jahon tarixi fani nimani o‘rganadi?

2. Antropogenez jarayoni haqida nimalarni bilasiz?

3. Eng qadimgi manzilgohlar topilishi va ularning xususiyati haqida ma`lumot bering.

4. Inson evolyutsiyasi haqida ma`lumot bering.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
2- MAVZU: Ibtidoiy madaniyat va xo‘jalik rivojlanishi.

Reja:

1. Ibtidoiy jamiyat.

2. Ibtidoiy jamiyatdagi madaniyat.

3. Xo`jalik sohasidagi kashfiyotlar.

4. Ikkinchi yirik mehnat taqsimoti
Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Ibtidoiy davr madaniyati haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi davr xo`jaligidagi kashfiyotlar haqida ma`lumot bering.
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.

3- MAVZU: Qadimgi Misr fir’avnlarining istilolari.

Reja:

1. Qadimgi Misr podsholiklari.

2. Misr fir`avnlarining harbiy yurishlari.

3. Sinay yarim oroli istilolari tarixi.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Misr podsholiklari haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Misr fir`avnlarining istilochilik yurishlari haqida ma`lumot bering.
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
4- MAVZU: Qadimgi Misr ilk podsholik davrida.

Reja:

1. Qadimgi Misrning birlashish jarayoni.

2. Qadimgi Misr Ilk podsholik davrida.

3. Ilk podsholik davri madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Misrda davlatchilikning shakllanishi haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Misr ilk podsholik davrida qanday muvaffaqiyatlarga erishdi?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
5- MAVZU: Qadimgi Misr qadimgi podsholik davrida.

Reja:

1. Misr Qadimgi podsholik davrida.

2. Qadimgi podsholikning o`ziga xos jihatlari.

3. Qadimgi podsholik davri madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Misr Qadimgi podsholigi haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Misr Qadimgi podsholik davrida qanday muvaffaqiyatlarga erishdi?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
6- MAVZU: Qadimgi Misr o‘rta va yangi podsholik davrida.

Reja:

1. Qadimgi Misr o‘rta podsholik davrida.

2. Qadimgi Misr yangi podsholik davrida.

3. Qadimgi Misr yangi va o`rta podsholiklar davri madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Misr o‘rta podsholik davri haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Misr yangi podsholik davrida qanday muvaffaqiyatlarga erishdi?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
7- MAVZU: Mesopatamiya, Akkad va Shumer podsholiklari tarixi.

Reja:

1. Qadimgi Mesopotamiya tabiati va geografik iqlimi.

2. Akkad va Shumer davlati.

3. Qadimgi Mesopotamiya madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Mesopotamiya davlati shakllanishi haqida nimalarni bilasiz?

2. Akkad va Shumer davlatlari haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
8- MAVZU: Xammurapi va Bobil podsholigi rivoji.

Reja:

1. Bobil podsholigi tashkil topishi va rivojlanishi.

2. Xamurappi hukumronligi.

3. Xamurappi qonunlari va ularning ahamiyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Bobil podsholigi tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Xamurappi davri va u yaratgan qonunlarning ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
9- MAVZU: Ossuriya podsholarining istilochilik yurishlari, rivoji.

Reja:

1. Ossuriya podsholigi tashkil topishi va rivojlanishi.

2. Ossuriya hukumdorlari va ularning istilochlik yurishlari.

3. Qadimgi Ossuriya madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Ossuriya podsholigi tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Ossuriya podsholigi madaniyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
10- MAVZU: Mesopatamiya xalqlari madaniyati.

Reja:

1. Mesopatamiya xalqlari madaniyati.

2. Mesopotamiya yozuvi va kutubxonalari.

3. Qadimgi Mesopotamiya dini.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Mesopotamiyada mavjud yozuvlar, arxiv hujjatlari, kutubxonalar haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Mesopotamiya dini va xudolari haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
11- MAVZU: Kavkazorti va O`rta Osiyo qadimgi qulchilik tuzumi

Reja:

1. Kavkazorti mamlakatlarining qadimgi davr ijtimoiy hayoti.

2. O`rta Osiyo mamlakatlarining qadimgi davr ijtimoiy hayoti

3. Qadimiy madaniy manzilgohlar.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Kavkazorti mamlakatlarining qadimgi davr ijtimoiy hayoti haqida ma`lumot bering.

2. O`rta Osiyo mamlakatlarining qadimgi qulchilik tuzumi haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
12- MAVZU: Xettlar tarixi

Reja:

1. Xett davlatchiligi tarixi

2. Xettlarda ijtimoiy va iqtisodiy hayot

3.Qadimgi Xett davlatining madaniy hayoti.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Xettlar tarixi haqida qanday ma`lumotlarni bilasiz?

2. Xett davlatchiligi va uning harbiy yurishlari haqida ma`lumotlar bering.
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011
13- MAVZU: Qadimgi Xitoyda xalq qo`zg`olonlari

Reja:

1. Qadimgi Xitoy davlatchiligi.

2. Qadimgi Xitoyda xalq qo`zg`olonlari

3. Qadimgi Xitoydagi xalq qo`zg`olonlarining natijalari va ularning o`ziga xos jihatlari.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Xitoy davlatchiligi va ijtimoiy tuzumi haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Xitoyda sodir bo`lgan xalq qo`zg`olonlarining o`ziga xos jihati va ahamiyati haqida nimalar bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
14- MAVZU: Qadimgi Hindiston madaniyati

Reja:

1. Qadimgi Hindiston davlatchiligi.

2. Qadimgi Hindiston madaniyati

3. Qadimgi Hindiston dini.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Hindiston davlatchiligi va ijtimoiy tuzumi haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Hindistondagi madaniy hayot va din haqida nimalar bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
15- MAVZU: Buyuk Xitoy devori

Reja:

1. Qadimgi Xitoy madaniyati.

2. Buyuk Xitoy devori

3. Buyuk Xitoy devorining bugungi kundagi ahamiyati


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Xitoy madaniyati haqida nimalarni bilasiz?

2. Buyuk Xitoy devori bunyod etilishi tarixi va uning bugungi kun ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
16- MAVZU: Buyuk Ipak yo`li

Reja:

1. Qadimgi Xitoy madaniyati.

2. Buyuk Ipak yo`li yaratilishi tarixi

3. Buyuk Ipak yo`lining bugungi kundagi ahamiyati


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Buyuk Ipak yo`lining yaratilish tarixi haqida nimalarni bilasiz?

2. Buyuk Ipak yo`lining bugungi kun ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
17- MAVZU: Moxenjodara va Xarappa manzilgohlari tarixi

Reja:

1. Qadimgi Hindistonda davlatchilikning shakllanishi.

2. Moxenjodara va Xarappa manzilgohlari tarixi

3. Qadimgi Hindistonda shaharsozlik va madaniyat


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Moxenjodara va Xarappa manzilgohlari tarixi haqida nimalarni bilasiz?

2. Qadimgi Hindistondagi shaharsozlikning o`ziga xos jihatlari haqida ma`lumotlar bering.
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
18- MAVZU: Yunonistonning ijtimoiy-iqtisodiy tuzumini o‘rganish.

Reja:

1. Qadimgi Yunoniston geografik o‘rni, tabiiy sharoiti.

2. Qadimgi Yunoniston aholisi va qadimiy manbalari.

3. Qadimgi Yunoniston madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Yunoniston geografik o‘rni, tabiiy sharoiti haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Yunoniston madaniyati va dini haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
19- MAVZU: Er. av. VII-VI asrlarda yunonlar mustamlakachiligi o‘rganish.

Reja:

1. Yunonlar mustamlakachiligining asosiy yo`nalishlari.

2. Buyuk kolonizatsiya.

3. Yunonlar bosqinchilik yurishlari natijalari.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Yunonlar bosqinchilik yurishlari haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Yunoniston tarixidagi buyuk kolonizatsiya davri haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
20- MAVZU: Yunoniston-Eron urushlarini o‘rganish.

Reja:

1. Yunoniston-Eron urushlari tarixi.

2. Yunoniston-Eron urushlarining asosiy janglari.

3. Yunoniston-Eron urushlari natijalari.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Yunoniston-Eron urushlari tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Yunoniston-Eron urushlarining asosiy janglari haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
21- MAVZU: Afina quldorlik davlati tarixini o‘rganish.

Reja:

1. Afina davlati tarixi.

2. Afina quldorlik davlati tarixini o‘rganish.

3. Afina madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Afina davlati tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Afina davlati madaniyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
22- MAVZU: Qadimgi Sparta davlati tarixini o‘rganish.

Reja:

1. Sparta davlati tarixi.

2. Sparta quldorlik davlati tarixini o‘rganish.

3. Sparta madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Sparta davlati tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Sparta davlati madaniyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
23- MAVZU: Pelopones urushini o‘rganish.

Reja:

1. Peloponnes urushlari.

2. Polis tizimining tushkunligi.

3. Peloponnes urushlari ahamiyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Peloponnes urushlari tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Polis tizimining tushkunligi davri haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
24- MAVZU: Aleksandr Makedonskiy davlati va uning parchalanib ketishini o‘rganish.

Reja:

1. Yunonistonda makedon hukmronligining o‘rnatiIishi.

2. Iskandarning sharqqa yurishlari.

3. Iskandar davlatining parchalanishi.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Aleksandr Makedonskiy shaxsi va uning harbiy yurishlari tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Iskandar davlatining parchalanishi haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
25- MAVZU: Qadimgi Rim tarixi manbalarini o‘rganish.

Reja:

1. Qadimgi Rim davlatchiligi tarixi.

2. Qadimgi Rim aholisi va mashg`ulotlari.

3. Qadimgi Rim madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Rim davlatchiligi tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Rim madaniyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
26- MAVZU: Rimda patrisiylar bilan plebeylar kurashini o‘rganish.

Reja:

1. Qadimgi Rim ijtimoiy hayoti.

2. Rimda patrisiylar bilan plebeylar kurashi.

3. Qadimgi Rim madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Rim ijtimoiy hayoti tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Rim madaniyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
27- MAVZU: Rim va Karfagen o‘rtasida olib borilgan urushlar.

Reja:

1. Qadimgi Karfagen.

2. Rim va Karfagen urushlari.

3. Rim va Karfagen urushlari ahamiyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Karfagen hayoti tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Rim va Karfagen urushlari haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
28- MAVZU: Yunonistonning ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi o‘rganish.

Reja:

1. Qadimgi Yunoniston geografik o‘rni, tabiiy sharoiti.

2. Qadimgi Yunoniston aholisi va qadimiy manbalari.

3. Qadimgi Yunoniston madaniyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Yunoniston geografik o‘rni, tabiiy sharoiti haqida ma`lumot bering.

2. Qadimgi Yunoniston madaniyati va dini haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
29- MAVZU: Xristianlikning vujudga kelishi va uni rivoj topishi.

Reja:

1. Xristianlik dini paydo bo`lishi.

2. Xristianlik dinining keng yoyilishi.

3. Xristianlikning asosiy yo`nalishlari.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Xristianlik dini paydo bo`lishi tarixi haqida ma`lumot bering.

2. Xristianlik dinining keng yoyilish jarayoni haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
30- MAVZU: Eramizdan avvalgi II-I asrlarda Italiyaning iqtisodiy tuzumi.

Reja:

1. Rimda harbiylar hokimiyatining kuchayishi.

2. Yuliy Sеzar – Rim saltanati hukmdori.

3. Yuliy Sezarning islohotlari.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Eramizdan avvalgi II-I asrlarda Italiyaning iqtisodiy tuzumi haqida ma`lumotlar bering.

2. Yuliy Sezarning islohotlari haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
31- MAVZU: Eramizdan avvalgi VIII-I asrlarda Italiya va Rim madaniyati.

Reja:

1. Qadimgi Rimda me`morchilik va shaharsozlik.

2. Qadimgi Rim dini.

3. Qadimgi Rim “oltin asri”.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Qadimgi Rimning madaniy hayoti haqida ma`lumotlar bering.

2. Qadimgi Rimdagi “oltin asr” haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.

4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
32- MAVZU: Klassik davrdagi Yunon madaniyati.

Reja:

1. Klassik davrdagi Yunon adabiyoti va notiqlik san`ati.

2. Klassik davrdagi Yunon me`morchiligi va teatri.

3. Klassik davrdagi Yunon madaniyatining ahamiyati.


Talaba bilimini nazorat qilish bo‘yicha savollar:

1. Klassik davrdagi Yunon madaniyati haqida ma`lumotlar bering.

2. Klassik davrdagi Yunon adabiyoti va madaniyati haqida nimalarni bilasiz?
Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Boynazarov F.A. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 2004

2. Qosimov E. Jahon tarixi. Qadimgi va o‘rta asrlar davri. Darslik. T.: TDPU., 2013.

3. Rajabov R. Qadimgi dunyo tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.:“Fan va texnika nashriyoti”, 2009.4. F.Sultnov va boshqalar. Qadimgi dunyo tarixi. O`quv qo`llanma. T.:“Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh nashriyoti”, 2011.
Download 205 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling