Jamoat birlashmalari, nodavlat va notijorat tashkilotlari tushunchalari bevosita fuqarolik jamiyati tushunchasiga borib taqaladi


Download 445 b.
Sana04.06.2018
Hajmi445 b.

Jamoat birlashmalari, nodavlat va notijorat tashkilotlari tushunchalari bevosita fuqarolik jamiyati tushunchasiga borib taqaladi.

 • Jamoat birlashmalari, nodavlat va notijorat tashkilotlari tushunchalari bevosita fuqarolik jamiyati tushunchasiga borib taqaladi.

 • Agar ularga ta'rif beradigan bo'lsak, aytish kerakki, ”jamiyat” bu – kishilarning tarixan tarkib topgan qamkorlik birligi faoliyatlari majmui bo'lsa, jamoat birlashmalari fuqarolarning qonunda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan tashkilotlardir.1.Kishilarning fuqarolik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy soqalardagi ququqlari qamda erkinliklarini amalga oshirish va qimoya qilish;

 • 1.Kishilarning fuqarolik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy soqalardagi ququqlari qamda erkinliklarini amalga oshirish va qimoya qilish;

 • 2. Davlat va jamoat ishlarini boshqarishdagi ishtirokini kuchaytirish;

 • 3. Kasb va qavaskorlikka oid qiziqishlarini qondirish;

 • 4. Ilmiy – texnik va badiiy ijodkorlikni rivojlantirish;

 • 5. Aqoli salomatligini saqlash, xayriya ishlarida qatnashish, kasb, maqorat, soqlomlashtirish, jismoniy tarbiya va madaniy yodgorliklarni muqofaza qilish;

 • 6. Fuqarolarni vatanparvarlik va insonparvarlik ruqida tarbiyalash;

 • 7. Xalqaro aloqalarni kengaytirish va qokazo.shaxsning aqoli aloqida guruqlari va davlatdan mustaqilligi;

 • shaxsning aqoli aloqida guruqlari va davlatdan mustaqilligi;

 • tashkiliy yaxlit bir butunlik;

 • davlat tomonidan qimoya qilinadigan ququqlariga asoslangan Korporativlik”; liberallashish bilan boqliq jarayon yoki qodisa;

 • avtokratiyaning despotik kuch sifatida demokratiya ta'sirida zaiflashuviBular davlat, bozor (iqtisodiyot) va jamoat tashkilotlaridir.

 • Bular davlat, bozor (iqtisodiyot) va jamoat tashkilotlaridir.

 • Bu erda biz uchun uchinchi soqa ahamiyatli, chunki uning tarkibiga kasaba uyushmalari, jamqarmalar, yoshlar va xotin-qizlar harakatlari, kasbiy uyushmalar, klublar va boshqalar kiradi. Shuning uchun ham bu soqa sub'ektlari turlicha nomlanadi.M: AqShda – noqukumat va notijorat tashkilotlari, Buyuk Britaniyada – xayriya muassasalari, boshqa davlatlarda ko'ngilli jamiyatlar deb yuritiladi. Ular qaysi davlatda qanday nomlanishidan qat'iy nazar, faoliyat maqsadi, mazmun – moqiyatiga ko'ra bir xil o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bular: ixtiyoriylik , mustaqillik, o'zini o'zi mablaq bilan ta'minlash, o'z nomidan kelib chiqib, jamoatchilik, ya'ni ko'pchilik uchun xizmat qilish.

 • M: AqShda – noqukumat va notijorat tashkilotlari, Buyuk Britaniyada – xayriya muassasalari, boshqa davlatlarda ko'ngilli jamiyatlar deb yuritiladi. Ular qaysi davlatda qanday nomlanishidan qat'iy nazar, faoliyat maqsadi, mazmun – moqiyatiga ko'ra bir xil o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bular: ixtiyoriylik , mustaqillik, o'zini o'zi mablaq bilan ta'minlash, o'z nomidan kelib chiqib, jamoatchilik, ya'ni ko'pchilik uchun xizmat qilish.«Jamiyatimizda nodavlat, jamoat tashkilotlarining, avvalo fuqarolik institutlarining rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib berish va ularning faolligini oshirishga ko'mak va yordam ko'rsatish darkor»- degan edi.

 • «Jamiyatimizda nodavlat, jamoat tashkilotlarining, avvalo fuqarolik institutlarining rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib berish va ularning faolligini oshirishga ko'mak va yordam ko'rsatish darkor»- degan edi.Bugun bu yo'nalishda quyidagi isloqotlar amalga oshirilmoqda:

 • Bugun bu yo'nalishda quyidagi isloqotlar amalga oshirilmoqda:

 • - birinchidan, jamiyat a'zolarining ongi, irodasi, madaniyati, ma'naviyati va bilimi yuksak darajada bo'lishiga erishish, ularning ququqiy ongi va ququqiy madaniyatiga aloqida e'tibor berish;

 • - ikkinchidan, jamiyat a'zolarining manfaatlari uyqunlashuvi jarayonlarini shakllantirish, jamiyat va shaxsiy manfaatlar mushtarakligiga erishish;- uchinchidan, jamiyatning takomillashuvi, yangilanishi uchun kuchli va aniq siyosiy, iqtisodiy, madaniy imkoniyatlarni shakllantirish;

 • - uchinchidan, jamiyatning takomillashuvi, yangilanishi uchun kuchli va aniq siyosiy, iqtisodiy, madaniy imkoniyatlarni shakllantirish;

 • - to'rtinchidan, jamiyat a'zolari va tuzilmalari o'rtasidagi qamkorlik asosida jamiyatning umumiy manfaatlarini uyqunlashtirish;

 • - beshinchidan, jamiyatdagi munosabatlarni tartibga soluvchi ququqiy qoidalar ta'sirini kuchaytirish, ularga ongli ravishda bo'ysunish amaliyotini shakllantirish;

 • - oltinchidan, siyosiy qokimiyatning o'z vazifalarini to'liq bajarishiga kengroq va qulayroq imkoniyatlar yaratish, unga nisbatan jamiyat a'zolari ishonchini kuchaytirish, aqoli tomonidan keng va faol qo'llab-quvvatlanishiga erishish va qokazo.Statistik ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda respublikamizda 5277 ta jamoat tashkilotlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning 60 tasi xalqaro va 336 tasi respublika aqamiyatidagi jamoat tashkilotlaridir.

 • Statistik ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda respublikamizda 5277 ta jamoat tashkilotlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning 60 tasi xalqaro va 336 tasi respublika aqamiyatidagi jamoat tashkilotlaridir. • 1.Jamiyatlar - 83 ta

 • 2. Assotsiatsiyalar – 57 ta

 • 3.Kasaba uyushmalar -16 ta

 • 4.Siyosiy partiyalar – 5 ta

 • 5.xarakatlar - 3 ta 6.Jamg’armalar – 70 ta

 • 7.Federatsiyalar - 53 ta

 • 8.Markazlar – 41 ta

 • 9.Uyushmalar - 23 ta va boshqalar«Orolni qutqarish xalqaro jamqarmasi», «Soqlom avlod uchun», «Sen yolqiz emassan», «Shaqidlar xotirasi», «Maqalla», «Oltin meros», «Iste'dod», «Amir Temur», «Dori - darmon», «qunarmand», «Tasviriy oyna», «Dexqon–fermer xo'jaligi», «Advokatlar», «Kasaba uyushmalari», «Kurash», «Karate-do» va boshqa ko'plab jamqarma, qarakat, assotsiatsiya, uyushmalarni misol qilib ko'rsatish mumkin.

 • «Orolni qutqarish xalqaro jamqarmasi», «Soqlom avlod uchun», «Sen yolqiz emassan», «Shaqidlar xotirasi», «Maqalla», «Oltin meros», «Iste'dod», «Amir Temur», «Dori - darmon», «qunarmand», «Tasviriy oyna», «Dexqon–fermer xo'jaligi», «Advokatlar», «Kasaba uyushmalari», «Kurash», «Karate-do» va boshqa ko'plab jamqarma, qarakat, assotsiatsiya, uyushmalarni misol qilib ko'rsatish mumkin.Nodavlat jamoat birlashmalari yangi demokratik davlat, adolatli fuqarolik jamiyati barpo etishda davlatning asosiy qamkoriga aylanmoqda.

 • Nodavlat jamoat birlashmalari yangi demokratik davlat, adolatli fuqarolik jamiyati barpo etishda davlatning asosiy qamkoriga aylanmoqda.

 • Bu qolni boshqa rivojlangan davlatlar bilan taqqoslasak quydagilarni ko'ramiz. Masalan, 22 ta rivojlangan mamlakatda ish bilan band aqolining 4,9 foizi nodavlat sektorida band. Bu ko'rsatkich, Niderlandiya 12,4, Irlandiya -11,5, Belgiya -10,5, Isroilda -9,2, Avstraliyada -7,2, Buyuk Britaniyada -6,2 foizga tengo'z a'zolari va qatnashchilarining ququqlari va qonuniy manfaatlarini qimoya qilish;

 • o'z a'zolari va qatnashchilarining ququqlari va qonuniy manfaatlarini qimoya qilish;

 • - ijtimoiy qayotning turli masalalariga doir tashabbuslar bilan chiqish, takliflar kiritish;

 • - davlat qokimiyati va boshqaruv organlarining qarorlarini ishlab chiqishda, belgilangan tartibda ishtirok etish;

 • - OAV ni ta'sis etish qamda noshirlik faoliyati bilan shuqullanish;

 • - o'z nizomida belgilangan vazifalarni bajarish uchun tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil etish;

 • - o'z ramziy belgilarini ta'sis etish;

 • - o'z faoliyatiga taalluqli masalalar yuzasidan yiqilishlar, konferentsiyalar o'tkazish;

 • -qonun doirasida joylarda vakolatxonalar ochish va filiallar tashkil etish.Demokratik fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muqim shartlaridan biri jamiyatda ko'ppartiyaviylikning qaror topishidir. Zero, siyosiy partiyalarga, ya'ni ko'ppartiyaviylikka asoslangan ijtimoiy-siyosiy munosabatlar majmuasigina fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

 • Demokratik fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muqim shartlaridan biri jamiyatda ko'ppartiyaviylikning qaror topishidir. Zero, siyosiy partiyalarga, ya'ni ko'ppartiyaviylikka asoslangan ijtimoiy-siyosiy munosabatlar majmuasigina fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.«Siyosiy partiyalar turli tabaqa va guruqlarning siyosiy irodasini ifodalaydilar va o'zlarining demokratik yo'l bilan saylab qo'yilgan vakillari orqali davlat qokimiyatini tuzishda ishtirok etadilar»,- deyilsa,

 • «Siyosiy partiyalar turli tabaqa va guruqlarning siyosiy irodasini ifodalaydilar va o'zlarining demokratik yo'l bilan saylab qo'yilgan vakillari orqali davlat qokimiyatini tuzishda ishtirok etadilar»,- deyilsa,

 • «Siyosiy partiyalar to'qrisida»gi (1996 yil 26 dekabr) qonunda esa partiyalarni tuzish, ularni faoliyat ko'rsatishi, partiyaga a'zolik, partiyani nizomi, ro'yxatga olish, mulkiy munosabatlarga doir ququqiy maqomlari belgilab berildi.1991 yil 1-noyabrda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi (O'z.XDP),

 • 1991 yil 1-noyabrda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi (O'z.XDP),

 • 1995 yil 18 fevralda «Adolat» sotsial demokratik partiyasi (ASDP),

 • 1995 yil 3 iyunda «Milliy Tiklanish» demokratik partiyasi (MTDI),

 • 1998 yil 28 dekabrda «Fidokorlar» milliy-demokratik partiyasi(FMDP), 2003 yil 15 noyabrda Tadbirkorlar va ishbilarmonlar qarakati O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi (O'ZLiDep) tashkil topdi.– Siyosiy partiyalar xalqni, millatni qadim-qadimdan birlashtirib kelayotgan mushtarak qoyalar qam borligini doimo esda tutishi zarur. Shu bois ular o'z manfaatlarini qimoya qilishda bir-biriga raqib yoki muxolifat bo'lishi mumkin, lekin yagona Vatan, yagona xalqmanfaatlari qaqida gap ketganda qammasi bir musht bo'lib birlashishi darkor.

 • – Siyosiy partiyalar xalqni, millatni qadim-qadimdan birlashtirib kelayotgan mushtarak qoyalar qam borligini doimo esda tutishi zarur. Shu bois ular o'z manfaatlarini qimoya qilishda bir-biriga raqib yoki muxolifat bo'lishi mumkin, lekin yagona Vatan, yagona xalqmanfaatlari qaqida gap ketganda qammasi bir musht bo'lib birlashishi darkor.Siyosiy partiyalardan xalq orasiga kirib ishlashni, xalq dardi bilan yashashni, uning e'tiboriga tushib, qurmat va ishonchini qozonishni, xalq manfaati yo'lida o'z dasturini ro'yobga chiqarish uchun qarakat qilishni talab etadi.

 • Siyosiy partiyalardan xalq orasiga kirib ishlashni, xalq dardi bilan yashashni, uning e'tiboriga tushib, qurmat va ishonchini qozonishni, xalq manfaati yo'lida o'z dasturini ro'yobga chiqarish uchun qarakat qilishni talab etadi. • Demokratik jamiyat, nodavlat, notijorat tashkilotlar, jamoat birlashmalari, fu?arolik jamiyati, guru?lar, manfaatlar, partiya, fraktsiya, saylov, funktsiya, ko'ppartiyaviylik.Lecture 12

 • Lecture 12

 • Family, mahalla and local authorities – is the base of democratic society

 • Family – is an important part of society. It takes part in passing to a new generations work experiences, and national heritage. Family serves as primary source of ideals, habits. Its role is huge as a formation of consumers’ organization.

 • Family is a social unit, based on natural, religious and rights conditions.It is said that love and family is a special art of creating yourself and other person according to laws of beauty, kindness. Here the knowledge about biological and physiological nature is required. Here you must control not only your rights, but also to know well all your relatives, all your duties as husband or wife, father or mother and so on.

 • It is said that love and family is a special art of creating yourself and other person according to laws of beauty, kindness. Here the knowledge about biological and physiological nature is required. Here you must control not only your rights, but also to know well all your relatives, all your duties as husband or wife, father or mother and so on.

 • In this lecture we will see the problem of family as social institute and factor of democratic society creation.Katalog: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar -> Демократик%20жамият -> 4-Лотинча -> 1-Амалий%20қисм -> Тақдимот
Тақдимот -> Dunyoning kapitalizm va kommunizm deb ikki qutbga bo'linishi tugadi; Dunyoning kapitalizm va kommunizm deb ikki qutbga bo'linishi tugadi
Тақдимот -> Uningcha adolatning birinchi talabi bu aqoli turli tabaqalarining o'zaro uyqun bo'lishini ta'minlash
Тақдимот -> Oila kanchalik mustaxkam bulsa, jamiyat xam shunchalik mustaxkam buladi
Тақдимот -> Jamoat birlashmalari, nodavlat va notijorat tashkilotlari tushunchalari bevosita fuqarolik jamiyati tushunchasiga borib taqaladi
Тақдимот -> 1. O'tish davri tushunchasi moxiyati va zaruriyati
Тақдимот -> 1. O'zbekistonda davlatchilik nazariyasining paydo bulish tarixi
Тақдимот -> 1. Siyosiy institutlar va ularning shakllanishi
Тақдимот -> Fuqaro erkinligi va faolligi tushunchasi. Fuqaro erkinligi va faolligi tushunchasi

Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling