Jaxon tarixi nazorat ishi


Download 16.14 Kb.
Sana13.12.2019
Hajmi16.14 Kb.

Jaxon tarixi nazorat ishi
N1

8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

1. (8-jah-k)Jahon tarixida G’arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada yangi jamiyat-kapitalizmning vujudga

kelish shart sharoitlari qachon shakllandi?

A) XIX asrning 60-yillarida

B) XVI-XVIII asrlar

C) XIV-XV asrlar

D) XII-XIV asrlar

2. (8-jah-k )Jahon tarixida Yevropa va Shimoliy Amerikada sanoat inqilobi nihoyasiga yetib va industrial

jamiyat qachon qurilgan?

AXIX asrning 60-yillari oxirigacha

B) XVI-XVIII asrlar

C) XIV-XV asrlar

D) XII-XIV asrlar

3. (8-jah-k)Insoniyat tarixidagi yangi, industrial jatniyatga qachon asos solindi?

A) XV asrda

B) XVI asrda

C) XVII asrda

D) XVIII asrda

4. (8-jah-k) ..... - jamiyatning xususiy mulk, bozor iqiisodiyati va demokratik tartiblariga asoslangan

shakli.

A) quldorlik

B) feodalizm

C) kaitalizm

D) sotsializm

5. (8-jah-k)Kapitalizm feodal jamiyatdan qaysi xususiyatlari bilan farq qiladi?

A) xususiy mulkni shakllanganligi

B) yer munosabatlariga chek qo’yilganligi

C) xususiy mulk va yollanma mehnatdan foydalanishda kishilarga keng erkinlik berilganligi

D) inson huquqlariga alohida e'tibor berilishi

6. (8-jah-k)Nima uchun Osiyoda Yevropadagidek mashina kuchidan foydalaniladigan sanoat ishlab

chiqarishi vujudga kelmagan?

A) Xususiy muikni to’la qaror topmaganligi uchun

B) Osiyoda shaxs tashabbuskoriligirag’batlantirilganligi u-n.

C) An'anaviy jamiyat hukm suraganligi uchun

D) Sharq hunarmandchiligi asosan, erkin oilaviy sharoitda rivojlanganligi uchun

7. (8-jah-k)Kapitalizmjamiyati dastlab qayerlarda qaror topgan?

A) G'arbiy Yevropa va G’arbiy Osiyoda

B) G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada

C) Sharqiy Yevropa va Janubiy Amerikada

D) Markaziy Yevropa va Yaqin Sharqda

8. (8-jah-k)Nima uchun Osiyoda yangi jamiyatni, ya'ni kapitalizmni qaror topishi nihoyatda uzoq davri

qamrab oldi?

A) yerga to’la xususiy mulkchilik qaror topmaganligi u-n

B) yer muikdorlar o’rtasida taqsimlanib olinganligi u-n

C) Osiyoda mulk barcha merosxo’rlar o’rtasida taqsimlanmaganligi u-n

D) Osiyoda yeming davlat mulki bo’lib qolmaganligi uchun

9. (8-jah-k )O’z egasiga daromad kelturuvchi xususiy mulk va mablag’,o’zini-o’zi ko’paytiruvchi sarmoya

bu.....?

A) Manopol

B) Kredit

8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

C) Kapital

D) Askiya

10. (8-jah-k)Odamzod insoniyatning butun tarixi davomida yaratgan moddiy va ma'naviy boyligining 90

foizini qaysi asrlar mobaynida yaratdi?

A) XV-XIXasrlarda

B) XVI-XX asrlarda

C) XVII-XX asrlarda

D) XVI- XIX asrlarda

11. (8-jah-1)Abu Rayxon Beruniy o’zining «Hindiston» asarida «Yerning choragi ma'muradir. Ma'murani

G’arb va Sharq tomondan Muhit okeani ... o’rab turadi ......» deb ma'lumot yozib qoldirgan. Unda Muhit

okeani deb qaysi okeanlarni nazarda tutgan?

A) Shimoliy Muz va Atlantika okeanlarini

B) Atlantika va Tinch okeanlarini

C) Atlantika va Hind okeanlarini

D) Hind va Tinch okeanlarini

12. (8-jah-1)Quyidagilardan qaysi biri buyuk geografik kashfiyotlarning ro’y berishiga sabab bo’lmagan?

A) yangi yerlami ochishga bo’lgan qiziqish va madaniy yodgorliklarni izlab topishga bo’lgaii intilish

B) Yevropada tovar ishlab chiqarishni kuchayishi va xomashyoga bo’lgan ehtiyoj

C) hukmron tabaqalaming boyliklami egallab olishga bo’lgan ishtiyoqi

D) Usmonli turklarning istilosi

13. (8-jah-1)Buyuk geografik kashfiyotlaming tashabbuskorlari ... dengiz sayyohlari bo’lishdi.

A) Ispaniya va Angliya

B) Portugaliya va Ispaniya

C) Angliya va Portugaliya

D) Angliya va Fransiya

14. (8-jah-1) .... yaratgan xaritasida Osiyo qit'asi qirg’oqlari Atlantika okeanining g’arbiy sohillarida

ekanligi belgilangan. Shu tufayli Yevropa qirg’oqlaridan G’arb tomonga suzib Hindistonga borish mumkin

deb hisoblanardi.

A) L. Torres

B) M. Valdzemyuller

C) A.Vespuchchi

D) P. Toskanelli

15. (8-jah-1) XV asr oxiridan boshlab buyuk geografik kashfiyotlarning amalga oshirilishiga sabab bo’lgan

omilni ko’rsating.

A) XV asr oxiri-XVI asr boshlaridaga kelib Yevropada tovar ishlab chiqarish va yuqori sur’atlarda o’sishi

va xomashyoga talabning oshishi.

B) yangi hukmron tabaqalarning boylikka,pulga bo’lgan ehtiyojini yanada orttirib yuborishi va ularning

ongida o’zga yurtlarning oltin-kumushlarini va boshqa qimmatbaho boyliklarini egallab olish ishtiyoqi.

C) Quruqlikdan va O’rta Yer dengizidan o’tadigan savdo yo’llari,shu jumladan,Buyuk Ipak yo’lining xavfli

bo’lib qolganligi

D) Yuqoridagi barchasi to’g’ri

16. (8-jah-1)Savdo yo’llarining qaysi davlat qo’liga o’tishi yevropaliklar oldida yangi dengiz savdo

yo’llarini ochish tarixiy zaruratga aylandi?

A) Usmonli Turklar

B) Mo’g’ullar

C) A.Temur

D) Arablar

17. (8-jah-1)Dengiz sayyohlaridan kim Hindistonga Atlantika okeani orqali boridigan yo’lni ochishni

maqsad qilib qo’ygan va kim yerning dumaloqligi haqidagi ta’limotdan kelib chiqib,dunyo xaritasini

8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

yaratganligi katta ahamiyatga ega bo’ldi?

A) Xristofor Kolumb va L.V.Torres

B) Xristofor Kolumb va P.Toskanelli

C) F.Magellen va M.Valdzemyuller

D) Ameriga Vispuchchi va P.Toskanelli

18. (8-jah-1)1492-yilda X.Kolumb Ispaniya qirollik oilasi bilan Hindiston sari suv yo’li ochish uchun

shartnoma tuzishga muvaffaq bo’ldi, shartnoma shartlari qanday edi?

A) X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/10

qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 1/8 qismiga;

B) X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/5

qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 1/8 qismiga;

C) X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/10

qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 1/8 qismiga;

D) X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/10

qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 2/8 qismiga;

19. (8-jah-1) X.Kolumb Hindiston sari suv yo’li ochish uchun qachon birinchi ekspeditsiyasini boshladi?

A) 1491-yilning 16-avgust kuni

B) 1492-yilning 6-avgust kuni

C) 1493-yilning 26-avgust kuni

D) 1498-yilning 6-avgust kuni

20. (8-jah-1)1492-yilda X.Kolumb Hindiston sari suv yo’li ochish uchun qanday tarkib bilan ekspeditsiya

boshladi?

A) 2 ta kemada 90 kishi bo’lib jo’nab ketdi.

B) 13 ta kemada 194 kishi bo’lib jo’nab ketdi.

C) 30 ta kemada 200 kishi bo’lib jo’nab ketdi

D) 3 ta kemada 90 kishi bo’lib jo’nab ketdi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

b

a

b

c

c

c

b

a

c

b

b

a

b

d

d

a

b

a

b

d

Download 16.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling