Àjdodlarimiz jasorati va qahramonligi xotiramizda


Download 1.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana29.03.2020
Hajmi1.93 Mb.
1   2   3   4

         O’g’iloy IBROHIMOVA,

Filologiya fakulteti o’zbek tili

va  adabiyoti  yo’nalishi  1-

bosqich talabasi.

BETAKROR ANDOZA

TO’RA  SULAYMON  - ILK  MUXLISLARI  QALBIDA

TANLOV

Universitet  sport  o'yingohida

mana, 

i kkinchi yi ldi rki ,

"Fakultetlararo chet tillar"  kafedrasi

o'qituvchilaridan  I.  Raimjonov,

Sh.Xidirbayev,  Guliston  axborot

texnologiyalari  kasb-hunar  kolleji

direktori D.Ataboyevlar tashabbusi

bi lan  "Ingliz  ti li  va  adabiyot i"

kafedrasi   o'qi tuv chi si     bo'li b

i shlagan,  t adqi qotchi   To'lqi n

Rahmonov xotirasiga bag'ishlangan

turnir o'tkaziladi. To'lqin  sportsevar

yigit  va  bo'lg'usi  olim  edi.  Turli

mavzularda  debatlar  uyushtirish

tashabbuskori  sifatida  respublika

miqyosida tanilgan tashkilotchi edi.

T.Rahmonov ustozi Xonimqul Tojiyev

bilan  hammualli flikda  "Ingli z

adabiyoti tarixi" kitobini ham yozgan

edi.  Ayovsiz  xastalik  bu  iqtidorli

navqi ron  yigi t ni  36  yoshi da

oramizdan olib ketdi ...

Turnir  oldidan  bo'lib  o'tgan

yig'i lishda  univ ersit et  kasaba

uyushmasi  boshlang'ich  tashkiloti

raisi  Abdurahmon  Yusufaliyev,

t ani qli 

navoi yshunos 

v a


boburshunos  olim,  Xalqaro  Bobur

mukofoti sovrindori, To'lqinjonning

padari buzrugvori Vahob Rahmonov,

dotsent Mustafo Boyeshonov, Erkin

Hamdamov ,  Guli st on  axborot

texnologiyalari  kasb-hunar  kolleji

direktori Dilshod Ataboyevlar  so'zga

chiqib, To'lqin Rahmonov qobiliyatli

yosh  olim  bo'lganligini  ta'kidlab,

uning  shaxsiy  odobi  va  fazilatlari

haqida iliq fikrlar bildirdilar.

Shundan 


so'ng 

qi zg'i n

musobaqalar  boshlandi.  Shaxmat

o'yinlari  yakuniga  ko'ra  rus  tili  va

adabi yoti  yo'nalishi  1-bosqich

talabasi Doston  Farhodov mutlaq

g'olib  deb  topildi.  Ingliz  tili  va

adabi yoti  yo'nalishi  1-bosqich

talabasi Feruza Mirzaqulova hamda

rus  tili  va  adabiyoti  yo'nalishi  3-

bosqi ch 

t alabasi  

Elyor

Abulfayziyevlar 2- va 3-o'rinni bo'libolishdi. Voleybol va futbol  o'yinlari

yakuniga ko'ra ingliz tili va adabiyoti

yo'nalishi jamoalarining qo'li baland

keldi.


Bosh 

hakam 


Omonullo

Murodqulov va uning  yordamchisi

Ravshan  Dehqonovlar  g'oliblar

nomini e'lon qilishgach, turnirning

eng faol ishtirokchilariga, o'qituvchi

va  talabalariga  Iogann  Volfgan

Gyotening O'zbekiston Yozuvchilar

uyushmasi   a'zosi   marhuma

Yanglish  Egamov a  (To'lqi n

Rahmonovning onasi) tarjimasidagi

"Yosh Verterning iztiroblari" romani

va  xotira  turniri  tashkilotchilari

tomonidan tayyorlangan sovrinlar -

qimmatbaho sovg'alar topshirildi.                O`z muxbirimizdan

TO'LQINJONNI ESLAB...

Universitet o'yingohida xotira turniri

2 0 1 8 - y il m a yHIKMAT:

Universitetda  “Jaholatga  qarshi  ma’rifat”  va  “Men  diniy

ekstremizm va terrorizm tahdidini qanday tushunaman?” mavzusida

maqolalar,        “Odam  savdosi  -  mudhish  jinoyatdir”  mavzusida

insholar va referatlar tanlovi  yakunlandi.

UNIVERSITET  OVOZI

2 0 1 8 - y il m a y

4

HAYOT   SINOVLARI   SIZNI   SINDIRMOQQA   CHOG'LANSA,  ASLO   TASLIM   BO'LMANG!

Universitet  "Milliy 

g'oya ,

ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi"kafedra si  ja moa si  ustozla rni,

ayniqsa,  oramizdan  o'tgan  ustozlar

xo tira sini    ulug'lashga  alohida

ahamiyat beradi. Bu boradagi xayrli

ishlardan  biri  an'anaviy  shaxmat

xotira turnirlaridir.  2018-yil 10-aprel

kuni  faylasuf  olim,  falsafa  fanlari

nomzo di, 

do tsent 

O'rinbo y

Begimqulov tavalludining 74 yilligiga

bag'ishlangan  sakkizinchi  an'anaviy

shaxmat xotira turniri o'tkazildi.

Musobaqa  oldidan  ustozning

hamkasb do'stlari, shogirdlari, yaqin

safdoshlari Ravshanbek Mahmudov,

Abduqayum  Qalandarov,  Sobirjon

Ismo ilov,  Sha vkat  Kenja yev,

Yo'ldosh 

Ka rimo v, 

Shuhra t

Begimqulov va  boshqalar bu  ajoyib

inso n  ha qidagi  xo tira la ri  bila n

o 'rto qla shdila r. 

 

Ula rningxotirala rida n  ustoz  O'rinbo y

Begimqulovning  nafaqat  iqtidorli

olim,  balki  insoniyligi,    hammaga

birday  hurma t  ko'rsata   bilishi,

qo'lidan  keladigan  yordamni  hech

qa cho n  a ya masligi,  o'ttiz  yillik

tajribasiga  qaramay  har  bir  darsga

chuqur  tayyorgarlik  bilan  kelishi,

ishga   o 'ta  jiddiy  munosa bati,

hammadan  oldin  kelib,  hammadan

keyin  ketishi  ka bi  fa zila tla rini

angladim.  Bunday  insonlar  nomi

xotiraning  oltin  sahifalaridan  hech

qachon o'chmaydi, albatta. Ularning

tajribasi,  hayotdagi  ibrati,  yashash

tarzi  xotiradan  xotiraga,  umrdan

umrga  ko'chib boraveradi.

Xotira  turnirida  Ijtimoiy-iqtisodiy

fakultet  professor-o'qituvchilari  va

talabalaridan  20  nafar  sportchi

astoydil  bellashishdi.  Musobaqa

hakami  Umid  Xoliqovning  yakuniy

hisob-kitoblariga ko'ra  51-15-guruh

talabasi  Umid  Sotiboldiyev  turnir

g'olibi deb e'lon qilindi.

Ushbu  xotira  turniri  g'olibi  va

sovrindo rla ri  ho miyla r  ha mda

O'rinboy Begimqulovning farzandlari

tomonidan    qimmatbaho  shaxmat

jamlanmalari  bilan  taqdirlanishdi.

 

Ortiqboy SAMANDAROV,

Ijtimoiy-iqtisodiy fakultet

52.17- guruh talabasi.

Mamlakatimizda aholini qishloq

xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari

bilan  ta'minlash  alohida  ahamiyat

kasb  etmoqda.  Ushbu  sohaga

malakali  kadrlarni  tayyorlashda

ustozlarimizning hissalari kattadir.

Po'lat   Dav lat ov  1949-yilda

Sirdaryo tumanida tug'ilgan. 1973-

1974-yillari  Sirdaryo  shahridagi

Tashselmash filiali texnologi, 1975-

yili Toshkent irrigatsiya va qishloq

xo'jaligini  mexanizatsiyalashtirish

instituti Yangiyer filialida o'quv ustasi,

1976-1987-yillari mazkur oliygohda

"Umumi y  t exni ka"  kafedrasi

assi st ent i,  1992-yildan  buyon

Guliston davlat universiteti "Qishloq

xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish va

mahsulot larni   qayt a  i shlash

texnologi yasi"  kafedrasi  kat ta

o'qituvchisi  sifatida  talabalarga

saboq berib kelmoqda.

Po'lat Davlatov "Sport - sog'liq

garovi!" degan shiorga amal qilgan

holda  muntazam    ravishda  sport

bilan shug'ullanib turadi. Joriy yilning

mart  oyida   universitet  professor-

o'qituvchilari va xodimlari o'rtasida

sportning  stol  tennisi  bo'yicha

o'tkazilgan musobaqada qariyb 70

yoshni  qarshilagan  P.Davlatov  1-

o'rinni,  voleybol  turi  bo'yicha

o'tkazilgan  musobaqada  esa,  2-

o'rinni qo'lga kiritdi. Po'lat Davlatov

hozirgi  kunda  "ustoz-shogird"

an'anasiga amal qilgan holda 1000

nafardan  ziyod  yoshlarga  ta'lim

berib, shogirdlariga qishloq xo'jaligini

m e x a n i z a t s i y a l a s h t i r i s h ,

mahsulotlarini saqlash va dastlabki

qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha

bilim bermoqda.

Fazliddin TO'RAQULOV,

Tabiiy fanlar fakulteti 20-17-

guruh talabasi

An'anaga

ay lang an

musobaqa

Hamon

tetik  va

bardam

Qalbning uyg`oq tuyg`ulari

Ma rdlik  va   jasoratning  umri

bardavomdir.  El-yurt tinchligi,  baxtli

va  farovon hayot yo'lida jon tikkan,

shahid  ketgan  qahramonlar  nomini

hamisha  yod  etib,  xotirlab  turamiz.

Chunki ularning aziz joni, o'lmas ruhi

bugungi  hayotimizning  ajralmas  bir

parchasiga  a yla nib  ulgurgan.

Shuning  uchun  ham  farzandlarimiz,

yosh avlod ulardek fidoyi bo'lishga,

ulardek jasorat ko'rsatishga hamisha

hoziru nozir.

    Har  yili  Xotira  va  Qadrlash

kunida  universitetimiz  ja mo asi

va killari  -  ra hba riya t,  ka sa ba

uyushmasi,  professor-o'qituvchilari

va  a'lochi  talabalar  Ikkinchi  jahon,

a fg'o n 

urushlarida, 

Vata n

sarha dla rini  himo ya   qilishdaqahramonona  halok  bo'lgan  askar

yigitlarning oila a'zolari yashayotgan

xonadonlarda bo'lib, shahidlarni yod

etib,  ular  xotirasiga  Qur'on  tilovat

qilib,  esdalik  sovg'alari  topshirib

kelishni an'ana tusiga kiritishgan.  Bu

yil  ham  9-may  arafasida  universitet

rektori,  prorektorlari,    dekanlar    va

jamo a t    tashkilo tla ri

va killari    qa hramo n

jangchilar oilalari huzuriga

yo'l olishdi.

Sirda ryo   tuma nida

vo yaga  yetgan  serja nt

Elomo n  Ota jono vning

Surxondaryo viloyati Uzun

tuma nida  

Vata n


sa rha dla rini  qo 'riqla sh

chog'ida  

ko 'rsa tga n

jasoratini    viloyatimizda

katta -yu  kichik  ya xshi

bila di. 

Elomo nning

hamqishloqlari,  tengdosh

do'stlari,  xizmatdoshlari

tez-tez 


ya shaga n

xona donda  

bo 'lib,


uydagilari  holidan  xabar

olib  turishadi.  Yangiyerlik

Alisher Salimov  ham Uzun

tumanida   bo'lib  o'tgan

terrorchilik  xurujlarida  o'z

burchini  a 'lo   da ra ja da

o'tagan  zobitlardan  edi.

Cho'lquvar  oilada  kamol

to pgan  ka tta  leytena nt

Salimov  xalqimiz  tinchligi

yo'lida  qahramonlarcha

halok bo'ldi.

Sirda ryo   sha hrida n

leytenant Xayrulla Bozorov

O'zgan  shahrida  bo'lib

o'tgan  antikonstitutsiyaviy

ha ra ka tla rga   barha m  berish

chog'ida   mardlik  va   ma tona t

namunasini ko'rsatdi. Bu yigitlarning

hali  orzulari  ko'p,  Vatan  oldidagi

burchni  o 'tagach,  baxtli  ha yo t

kechirish  bo rasida  o lam-o la m

rejalari bor edi…

Universitetimiz  jamoasi  vakillari

muqaddas  Xotira  va  Qadrlash  kuni

qahramon  jangchilarning  oilalariga

tashrif buyurar ekan, ularning ruhiga

duo-tilovat  qilish  bilan  birga  ota-

onalari,  yaqinlari  bilan    hamsuhbat

bo'lib,    qahramon  jangchilarning

xotirasi  hech  qachon  o'chmasligini,

ular  kelgusi  avlodlarga  hamisha

ibrat,  namuna  bo'lib  qolajaklarini

ta'kidlashdi.

Shu kuni universitetda ko'p yillar

ishla b,  hozir  keksa lik  gashtini

surayotgan  professor-o'qituvchilar

xona donla riga  

ha m 

ta shrif


uyushtirilib,  ularning  holidan  xabar

olindi.


Dilshod  MAHMUDOV,

 Suratlar muallifniki.

MARDLIK  VA  SIYLOV

Jonajon  O'zbekistonimiz

qadimdan tinchliksevarlar yurti

hisob lanadi .  Ay ni   vaq td a

bi zning  shu  buyuk  g'oy a

targ'ibiga bag'ishlangan ulkan

milliy ma'naviy merosimiz bor.

Uning  asosini  ti nchlik ning

qadriga  yetish,  urushni    esa

batamom  qoralash  tashkil

etadi .  9- mayni  Xoti ra  va

Qadrlash 

k uni 

tarzid a


umumxalq  bayrami  sifatida

nishonlab   k elay otgani mi z

zamirida  ham  aynan  ana  shu

ezgu maqsad yotibdi.

Ma'lumki,  Ikkinchi  jahon

jahon  urushida  ming-minglab

vatandoshlari mi z      qonli

janglarda halok bo'ldi. Hamon

oramizda  qanchadan-qancha

urush  qatnashchilari,  front

ortida mehnat qilib, mashaqqat

chekkanlar  bor.  O'tganlarni

xotirlash, 

safi mi zd a

yurganlarning  esa  qadriga

yetish kerak.

Mustaqil  O'zbekiston  xalqi

va  davlati  avval- boshdan

ti nchlik -totuvli k  tarafd ori

sifatida maydonga chiqdi. Ana

shu asoslarga ko'ra, mustaqillik

yillarida  ham  bizda  9  mayni

umumxalq  bayrami  sifatida,

1999-yildan boshlab esa Xotira

va  Q ad rlash  kuni   sifatid a

nishonlaymiz.  Xalq  xotirasi

deganda  kishi  ko'z  o'ngidan

Vatan  ibtidosidan  buguniga

qadar  shu  yurt,  shu  xalq  deb

kurashgan, kuch-qudrati, aql-

zakovatini  ayamagan,  kerak

bo'lsa,  shu  yo'lda  jon  fido

qilgan ne-ne buyuk zotlar bir-

bir o'tadi. Spitamen, Shiroqdan

Turkon  Xotun,  Mahmud

Torobiygacha, Sohibqiron Amir

Temur,  Mirzo  Ulug'bekdan

Zahi ri dd in 

Muhammad

B ob urgacha, 

Jalolid di n

Manguberdidan,  Najmiddin

K ub rogacha 

yodg a


tushaveradi.

Xotira  va  Qadrlash  kuni

chinakam  milliy  -  umumxalq

bayramiga  aylandi.  Shu  kuni

O 'zbeki stonni ng  

b archa


qabristonlaridan  ziyoratchilar

arimay di .  Bu  b ay ramd a

Ikkinchi  jahon  urushida  halok

bo'lganlar 

xotirlanadi ,

Afg'oniston  urushida  halok

bo'lganlar  sho'ro  siyosatining

begunoh  qurbonlari  sifatida

eslanadi,  umuman,  o'tganlar

ruhi yodga olinadi, mustaqillik

yi llarid a  xi zmat  b urchini

bajarish chog'ida halok bo'lgan

harbiy xizmatchilar va huquqni

muhofaza  q ilish  organlari

xodimlarining  xotirasi  oldida

hurmat bajo keltiriladi.

Har  yilgidek  bu  yil  ham

Guliston  davlat  universiteti

jamoasi  Xotira  va  Qadrlash

kuni ni   k o'tari nk i  ruhd a

nishonladi.  Bayram  arafasida

urush  qatnashchilari,  Vatan

himoyasida  jon  fido  qilgan

o'g'lonlar,    front  orti

mehnatchilari oilalaridan xabar

olindi, universitetda ko'p yillar

mehnat qilib, keksalik gashtini

surayotgan  mehnat  faxriylari,

ayrim 

xasta-b emorlarxonadoniga  tashrif  buyurib,

ularg a  bayram  sovg'alari

topshirildi. Universitet talabalar

oshxonasida  jamoa va mehnat

faxriylariga bayram oshi berildi.

Shinam  dasturxon  atrofida

suhbat  qizidi.  Ahli  anjumanni

shu qutlug' dargohda ko'p yillar

barakali   i shlab,  nafaq ag a

chiq qan  mehnat  faxriy lari

Doston O'taganov, Abdusalom

Jonib ek ov  va  boshqalar

tabri kladi.  B u  yerda  hozir

bo'lgan,  o'zining  qutlug'  90

y oshi ni   q arshi  olay otgan

i qtisod chi 

olim 

Hazrat


Ab dullayevni   yi g'ili sh  ahli

g ulduros  qarsak lar  bi lan

olqishladi.

U ni versitet 

rek tori ,

professor  Muhsin  Hojiyev  va

ma'navi y- ma'rifiy  

i shlar


bo'yicha  prorektori,  dotsent

Ravshanb ek  

Mahmudov

kelgan  mehmonlarni  jamoa

nomidan  tabri klab ,  ularga

mustahkam  sog'liq,  yanada

uzoq  umr  ti lashdi .  Tadb ir

so'ngida barcha mehmonlarga

rek torat  va  b oshlang'ich

kasaba uyushmasining bayram

sovg'alari taqdim etildi.

     Abdurasul SODIQOV.

HIKMAT:


UNIVERSITET  OVOZI

2 0 1 8 - y il m a y

5

SIZNI  SOTSALAR,  KECHIRIM  BILAN  JAZOLANG

Guldek umrim poyoniga yetyapman,

Qondoshlarim g'amga duchor etyapman.

Endi sendan ko'zim yumib ketyapman,

Yorug' dunyo - ey, jahonim, alvido!

To'rt oydirki, oromni ham bilmagan,

Biror lahza yonginamdan jilmagan,

Xizmatini aslo minnat qilmagan

Munisginam, onajonim, alvido!

O'zin "sen" deb, shifokorni "siz"lagan,

Dardginamga har kun davo izlagan.

Chora topmay ko'chalarda bo'zlagan

Dadajonim - jonajonim, alvido!

Umid bilan boqib mening ko'zimga,

Mahtal bo'lgan bir umidbaxsh so'zimga.

Kunim bitgach, aytolmagan o'zimga-

Mehri cheksiz tog'ajonim, alvido!

Taskin berib, kelib turgan yonimga,

Mijja qoqmay posbon bo'lgan jonimga.

Bardosh bergan har g'ussali onimga-

Suyanchig'im - akajonim, alvido!

Holim ko'rib, holi zabun bo'lganlar,

Tuzalmasam, gul misolii so'lganlar.

Yurolmasam, paymonasi to'lganlar -

Uchta suluv opajonim, alvido!

Meni deya yumushlardan tolmagan,

Toliqsa-da bir bor qovoq solmagan,

Tashvishimdan sira chetda qolmagan-

Sirdoshginam, yangajonim, alvido!

Ne qilayin, osmon yiroq, yer qattiq,

Qisqa umr ravo ko'rdi shum taqdir.

Hur qiz bo'lib ketmoqdaman men axir...

Dugonajon - o'rtoqjonim, alvido!

"Opam" deya bilmagan hech halovat,

Azobimga sherik bo'lgan har soat.

Qiynalsa-da qila olgan ko'p toqat,

Otashginam, ukajonim, alvido!

...Eshigingni endi ochib kirmasman,

Kelinchaklik sepimni ham ko'rmasman.

Qiz jiyanim uzun sochin o'rmasman,

Jondek aziz xonadonim, alvido!..

Hasan ABDUVOHIDOV,

2013-yil 14-may

Sog'inch qiynar bag'rim tilib,

Kutmoqdaman g'amga to'lib.

Sizsiz dunyo qoldi to'nib,

Bevaqt  ketgan dadajonim.

Farzandlarning ko'zin yoshlab,

Sog'inchlarga yorin tashlab,

Onasining bag'rin g'ashlab,

Bevaqt ketdi dadajonim.

Olisdasiz,  borib bo'lmas,

Sog'inganda ko'rib bo'lmas.

Sizsiz bir kun chidab bo'lmas,

Bevaqt ketgan  dadajonim.

Qirq yoshga ham to'lmovdingiz,

Shodlik nima,  bilmovdingiz.

Bir manzilga kelmovdingiz,

Bevaqt ketgan dadajonim.

Ekkan daraxt hosil  bermay,

Farzandlarning to'yin ko'rmay,

O'ynab-kulib davron surmay,

Barvaqt ketgan dadajonim.

Yer qattiqdir, osmon yiroq,

Bag'rimizni o'rtar firoq.

Siyratingiz qalbda biroq,

Bevaqt ketgan dadajonim.

Bugun kulib turgandaysiz,

Men-la suhbat qurgandaysiz.

Haq diydori nasib bo'lib,

Jannatlarda yurgandaysiz...

 Bebahoyim, dadajonim!

Beadoyim, dadajonim!

Mohigul MURODILLAYEVA,

Pedagogika fakulteti boshlang'ich

ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

 

Farangiz  Ahrorova2011-2013  yillarda

"Universitet  ovozi"

gazetasi tahririyatida

sahifalovchi-dizayner

vazifasida  ishlagan

edi.  Tuzalmas  dard

tufayli  hali  hayotga

to'ymagan, chimildiq

k o ' r m a g a n

farishtadek  qiz  21

yoshida 2013-yil 13-

may  kuni  dunyodan

bevaqt ko'z yumdi.

Dunyoning  mehrini  yaratgan  ona

Faqat yaxshilik deb duo qiladi.

Qalbi  farzandiga doim  hamxona

Ona  omon  bo'lsa,  olam  kuladi.

Bola  unib -o'ssa, uning  ko'ngli  choq.

Bola baxtsiz bo'lsa,  ado bo'ladi.

Qo'llarida qadoq,  sochlarida  oq,

Ona  omon  bo'lsa,  olam kuladi.

O'z uyin ataydi o'lan to'shak, deb,

Qishlog'ini cheksiz olam biladi.

Sadoqat nuriga cho'mib yashay, deb,

Ona  omon bo'lsa, olam kuladi.

Bobolaring ruhi qo'llasin, deya,

Onam doim meni  duo  qiladi.

Tog'dek suyanchimsiz, qulamas qoyam,

Onajon, siz borki, olam kuladi.

Nasihatingizni  unutmay  bir  zum,

Talabalik  gashtin  surib  yuribman.

Goh  sog'inib  ketsam,  o'zimdan  o'zim

Sizga  atab  she'rlar  yozib  turibman.

Alamlar  tilmasin  yuragingizni,

Har bir o'gitingiz yuragimga jo.

Bitta istagingiz basdir,  men Sizni

Opichlab,  eltarman Ka'bagacha to.

Doston  RO'ZIQULOV,

Filologiya  fakulteti 3-bosqich talabasi.

HIKMAT:

(ONASIZ  O`SAYOTGAN

FARZANDLAR TILIDAN)

 Tug’ildim, dunyoni  uqqan zahotim:

«Onam qani?» deya  taraldi ohim,

Ona mehrin ravo ko’rmading nega,

Gunohim neligin aytgin, Ollohim?

Yetimlik neligin yetimdan so’rang,

Dard-u  g’am,  mislsiz alam hamxona.

Garchi tanam yerda rizqin tersa ham,

Ruhim sizga qarab talpinar, ona.

Har kuni tushimda sizni ko’raman,

Xayolot dunyoyim yolg’iz o’zingiz.

Cho’chib uyg’onaman, sakrab turaman,

Eslolmay, qiynalib, qosh-u ko’zingiz.

Ko’chada men tengi bolalar bari

Yonida otasi, onasi bordir.

Qaniydi bo’lolsam shular singari,

Mening qalbim jindak mehrga zordir.

Yaxshiyam tug’ildim O’zbekistonda,

Qo’llaydi davlatim, qo’llar Yurtboshim.

Bamisoli jannat bog’-u bo’stonda,

Vatan oqizmaydi zarra ko’z yoshim.

Yosh ulg’aygan sayin tushunmoqdaman:

Ayrim tosh bag’irli onalar  bois

Tirik yetim qolgan  bolalar ham bor.

Ularga dars bergan shayton-u da’yus.

Bunday onalarga bir savolim bor:

Borib nima deysiz, ayting, samoda?!

Mening-ku onam tark etgan hayotni,

Siz qanday yashaysiz yorug’ dunyoda?

 Hali ham kech emas, otlaning yo’lga,

Qaytaring o’g’lingiz yo qizingizni.

Mehr bilan oling farzandni qo’lga,

Darig’ tutmang iliq bir so’zingizni.

Onajon, men sizga duo o’qiyman,

Porloq ruhingizni har dam yod etib.

Siz ko’kda farishtam bo’lib yuribsiz,

Beozor qalbimni doim shod etib!..

 O’tkirbek ERGAShEV,

GulDU qoshidagi akademik litsey aniq

fanlar yo’nalishining 3-bosqich talabasi.

PADARI BUZRUKVORIMNI ESLAB


UNIVERSITET  OVOZI

2 0 1 8 - y il m a y

6

SIZGA  QALB  ESHIGINI  OCHSALAR,  U  QALBGA  KIRISHDAN  AVVAL  IFLOSLANGAN  POYAFZALINGIZNI YECHIB  KIRING.

Hozirda bizning zamonamiz jadal

sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani

hech kimga sir emas.  Dunyoning

turli burchaklarida ro'y berayotgan

voqea-hodisalar  deyarli  ''yorug'lik

t ezli gi ''da 

t arqalayotganiga

zamondoshlarimiz    tabiiy  holat

sifatida qarashmoqda.

Insoniyat  paydo  bo'lganidan

buyon o'zini og'ir mehnatdan soqit

qilishga  intilib,  ko'p  kashfiyotlarni

amalga oshirdi. Idrok qilib ko'rilsa,

ko'plab noyob ixtirolar deyarli yo'q

bo'li b  ket di .  Leki n  shunday

kashfiyotlar  mavjudki,  vaqt  degan

oliy hakam to'sig'idan betalofat o'tib

kelmoqda. Masalan, g'ildirak, olov,

yozuv  kabi  kundalik  hayotimizda

oddi y 

zarurat  si fati da

foydalanilayotgan narsalar bir paytlar

hayot   osmoni ga  yashi nday

chaqnagan  kashfiyot  sifatida  kirib

kelgan  edi.    Ayniqsa,    yozuvning

kashf etilishi insoniyat taraqqiyotiga

mislsiz darajada hissa qo'shdi. Hatto

Ioann  Gitenburg  tomonidan  kitob

bosish  uskunasining  yaratilishiga

(1445-yil)  olimlar  uzoq  vaqtlar

davomida  O'rta  asrlarning  eng

buyuk kashfiyoti sifatida qaraganlar.

Buyuk  vatandoshlarimiz  kitob

mutolaasi  borasida  hayratlanarli

darajada yutuqlarga va buyuklikka

eri shgani ni ng  o'zi  ham  ki tob

mutolaasi  tufayli  bo'lsa,  ajabmas.

Ibn  Sino  "Qur'oni

karim"ni  yod  olganda

4  yoshda,  Ali sher

Nav oi y  "Lison  ut -

tayr"ni yod olganda 7

yoshda 

bo'lgan


deyishadi. E'tibor berib

qarasangiz,  bunday

u

l

ug

'

mutafakkirlarimizdanhar birining shoh asari

mavjud.


Xo'sh, hozirgi kunda yoshlarimiz

ana  shu  durdonalarga  yetarlicha

e'tibor  beryaptimi?  Kitob-bilim

manbai ekanligiga amal qilishadimi

(men  atayi n  bi lishadi mi   deb

yozmadim)? Tungi klub, diskoteka,

pleysteyshn o'yinlari, mobil internet,

kinoteatr, istirohat bog'idagi sayrlar

va  yana  o'sha  ijtimoiy  tarmoq

kabilardan  kitob  mutolaasi  uchun

vaqt  orttira  olayaptimi?  Alpomish,

Otabek,  Kumush,  Ra`nolar

yodi dami ? 

Buyuk


vatandoshlarimizning  asarlaridagi

hikmatlardan  boxabarmi?  Ularni

eslay olishadimi? Oxirgi marta qaysi

kitobni topib o'qib chiqqanini xotirlay

oladimi? O'z davrida "O'tkan kunlar"

romanini  yod  olgan  kitobxonlar

bo'lganini bilishadimi? Bu savollarni

o'kib chiqsangiz "Ha" degan javobni

aytish benihoya og'ir tuyuladi.

Demak,  shunday  holat  mavjud

ekan,  v aziyat   si z  v a  bi z

o'ylaganimizdan    ko'ra  jiddiyroq

ekan,  farzandlari mi zni  ki tob

mutolaasiga undovchi yangi g'oyalar

v a  qarashlarni   izlab  t opi shga

mas'ulmi z 

va 

majburmi z.Prezidentimiz  Sh.Mirziyoyevning

kitobxonlik  madaniyatini  oshirish,

yuksaltirish-zamonaviy yetuk kadrlar

tayyorlashning muhim omili ekanligini

ta'kidlayot gani   bu  ishi mizning

dolzarbligini ko'rsatayotgan bo'lsa

ajabmas.

Tadbirkorlar  yaxshi  bilishadi,

mahsulot o'tkazishning  oson usuli

sifatli  reklamadir.  Yaqinda  men

shaxsiy  nutqimni  o'stirish  ilinjida

kutubxonadan  shu  mavzuga  doir

kitob izladim va qiyinchiliksiz topdim.

Deyl  Karnegi  qalamiga  mansub

kitobning  so'nggi sahifalari  ushbu

nashriyot  tomonidan  chiqarilgan

boshqa  "kitoblar  reklamasi"ga

bag'ishlangan.  Menimcha,  ayrim

gazetalardagi  kichik  maqolalarni

hisobga  olmaganda  bizda  "kitob

reklamasi"  shu  bilan  cheklangan.

OAVning  yetakchi  tarmoqlaridan

hisoblangan radio va televideniyeda

reklama roliklari ko'payib borayotgan

bir davrda kitoblarning reklamasini

ko'ri sh  davri   kelmadi mi ki n?

Salomatligimizga  zarar  keltirishi

mumkin  bo'lgan  "Kango",  "Zizi"

saqi chlari   efi rga  uzat ilsa-yu,

ma'nav iy  dunyoyimi z  gav hari

hisoblangan  kitoblar  reklamasi

bo'lmasligi adolatdanmi? Hech kim

to'ymaydigan  "Xot  Lanj"  tayyor

taomi ommaga namoyish etilganida

qalbimiz javhari bo'lgan kitoblarning

reklamasi uchramasa, adolatdanmi,

azizlar?  Ba'zi  oilalarning  moddiy

ahv oli  dosh  berolmaydigan

"C hokotella"ni ng 

ko'z-ko'z

qili nayot gani da  ko'zi mi z  nuri

hisoblangan kitoblarning reklamasi

mavjud  emasligi  adolatdanmi?

Kechagi  

kuni mizda

"Sarbast","Baltika"  kabi  spirtli

ichimliklar  reklama  qilinganligi,

bugun 


ki t oblarga 

navbat


kelmayot ganligi  adolat danmi?

Shahrimizda  "Bek"  qov irilgan

pistalariga bag'ishlangan afishalar

to'lib-toshib  yuborilsa-yu,  kitobga

bag'ishlangan afisha topish mushkul

vazifaga  aylangan  bo'lsa,  shu

adolatdanmi ?  Radi oda  "shu

qo'shiqqa ovoz bering" kabi jumlalar

o'rniga ilmiy yoki badiiy bir kitobga

go'zal tasnif bersak bo'lmaydimi?

Meni har doim bir savol qiynaydi:

Bu  ketishda  ajdodlarimizning  ruhi

bizdan rozi bo'larmikan? Bu so'zlar

tanqidlar  to'plami  yoki  aybnoma

emas.      Bu  shunchaki  hozirgi

zamonamizga  bugungi  kun  ko'zi

bilan qarash, xolos.

Bunday  o'zgarishlarni  amalga

oshirdik ham deylik, xo'sh, nimaga

erishamiz?   Avvalo, siyqasi chiqqan

reklamalar kamayadi. Eng muhimi,

rivojlanayotgan davrimizda kitobning

ahamiyati  saqlanib  qolayotganini

yoshlar ongiga chuqurroq singdirib

boramiz.  Shu  bilan  birga  ularning

kit ob  mut olaasi ga  qi ziqi shi ni

oshiramiz. Zero, "Kecha va kunduz",

"Mehrobdan  chayon",  "Yulduzli

tunlar",  "Ufq",  "Odamiylik  mulki"

kabi nodir asarlarimiz to'lib yotibdi-

ku!  "Alkimyogar",  "Tinch  Don",

"Kapitan qizi", "Romeo va Juletta",

"Alv i do,  qurol!"  kabi   jahon

adabiyotining durdonalarini hamma

ham o'qib chiqqaniga kim kafil?

Kit ob  t arg'i bot i da  radi o,

televideni ye  avangardlik  rolini

o'ynashi kerak deb o'ylayman. Efir

yuzini  ko'rish  zamonamiz  kitoblari

uchun armon bo'lib qolmasin. Aslini

olganda  kitob  reklamasi  bi lan

cheklanmasdan  but un  boshli

davomli  ko'rsatuvlar  tayyorlash

kerakdir, balki? Ishonchim komilki,

bu  fikrlarni  amalga  oshirish  vaqti

keldi  va  buni  kechiktirish  aslo

adolatdan bo'lmaydi.

                 Download 1.93 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling