Jismoniy mashqlar fiziologiyasi va biomexanikasi


Download 295.5 Kb.
bet1/3
Sana26.11.2020
Hajmi295.5 Kb.
  1   2   3

5112000-Jismoniy madaniyat ta’lim yo’nalishi 2-kurs talabalari uchun Jismoniy mashqlar fiziologiyasi va biomexanikasifanidan attestasiya test savollari va javoblari


Fan bobi

Fan bo’limi

Qiyinchilik darajasi

Test topshirig`i

To’g`ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

1

1

1

Adaptatsiya deb nimaga aytiladi?

*Muhitning o`zgaruvchan sharoitlariga organizmning moslashishi jarayoniga

Sel’e tananing qo`zg’aluvchi ta’siriga nisbatan noodatiy javobi deb tushuniladi.

Absolyut kattaliklarni nisbiyga o`tkazish jarayoni.

Ma’lum mashqni bajarish vaqtida sportchi mashq elementlarini o`ylab o`tirmay bajarishiga

1

1

3

Adaptatsiya sindromi (alomati) deb nimaga aytiladi?

*Sel’e tananing qo`zg’aluvchi ta’siriga nisbatan noodatiy javobi deb tushuniladi

Bu korrektsion pedagogika turlaridan biri bo`lib, jismoniy va sotsial atrof muhit sharoitida, funktsional cheklangan, odamlarni adaptatsiya qilish asosiy maqsadi hisoblanadi.

Asosan umurtqa pog’onasi va vestibulyar apparati funktsiyasini takomillashtirih uchun qo`llaniladi.

Odamni xavf-xatarsiz, saranjom-sarishta, jarohat olmasdan faoliyatda bo`lishi tushuniladi.

1

1

1

Akineziya deganda nimani tushunasiz?

*Amaliy holatiga baho beriladi ya’ni sportchi organizmiga musobaqa va mashg’ulot darslaridagi yuklamalar ta’siri.

Ixtiyorsiz harakat qilish imkoniyatining y o`qligi, harakatlanuvchi a’zolarning har xil ojizliklari.

Organizmning turli darajadagi faoliyatlarga o`tish qobiliyatining rivojlantirish yoki rivojlantirib borish imkoniyatini beruvchi yuklamalar.

Odamni xavf-xatarsiz, saranjom-sarishta, jarohat olmasdan faoliyatda bo`lishi tushuniladi.

1

2

2

Akseleratsiya deganda nimani tushunasiz?

*Bolalar va o`smirlarni balog’atga etishi va jismoniy rivojlanishini jadallashuvi.

Organizmning turli darajadagi faoliyatlarga o`tish qobiliyatining rivojlantirish yoki rivojlantirib borish imkoniyatini beruvchi yuklamalar.

Yuqori malakali sportchilarni jismoniy rivojlanishini jadallashuvi.

Amaliy holatiga baho beriladi ya’ni sportchi organizmiga musobaqa va mashg’ulot darslaridagi yuklamalar ta’siri.

1

2

3

Algoritmli taktika deganda nimani tushunasiz?

*Avvaldan rejalashtirilib va amalga oshirishi kerak bo`lgan hodisa.

Taktikani rejalashtirish

Texnikani rejalashtirish.

Taktikani va texnikani rejalashtirish.

1

2

3

Amaliyotda necha turdagi baholash shkalalaridan foydalanish qabul qilingan?

*4

2

3

1

2

2

1

Amaliy nazorat deganda nimani tushunasiz?

*Amaliy holatiga baho beriladi ya’ni sportchi organizmiga musobaqa va mashg’ulot darslaridagi yuklamalar ta’siri.

Ish unumi organizmda energiyaga boy moddalarning kislorod ishtirokisiz parchalanishi hisobiga energiya hosil bo`lishidir.

Urilayotgan kuchning zarbini kamaytirish, yumshatish.

Qonning kislorod biriktirish xususiyatining susayishi.

2

2

2

Amortizatsiya deganda nimani tushunasiz?

*Urilayotgan kuchning zarbini kamaytirish, yumshatish.

Ish unumi organizmda energiyaga boy moddalarning kislorod ishtirokisiz parchalanishi hisobiga energiya hosil bo`lishidir.

Amaliy holatiga baho beriladi ya’ni sportchi organizmiga musobaqa va mashg’ulot darslaridagi yuklamalar ta’siri.

Qonning kislorod biriktirish xususiyatining susayishi.

2

3

1

Amplituda deganda nimani tushunasiz?

*Biror jism yoki hodisanining eng quyi nuqtasidan eng yuqori nuqtasigacha tebranish, o`zgarib turish darajasi, tafovut.

Variatsiya natijasida kayta o`lchashlarga.

O`lchash yoki tajaribalar sportchilarni holatini yoki qobiliyatini aniqlashga.

Bir xil sharoitda va bir turdagi sportchilar ustida qayta test o`tkazish maqsadida.

2

3

3

Anaerob deb nimaga aytiladi?

*Ish unumi organizmda energiyaga boy moddalarning kislorod ishtirokisiz parchalanishi hisobiga energiya hosil bo`lishidir.

Urilayotgan kuchning zarbini kamaytirish, yumshatish.

Amaliy holatiga baho beriladi ya’ni sportchi organizmiga musobaqa va mashg’ulot darslaridagi yuklamalar ta’siri.

Qonning kislorod biriktirish xususiyatining susayishi.

2

3

3

Anemik gipoksiya deganda nimani tushunasiz?

*Qonning kislorod biriktirish xususiyatining susayishi.

Ish unumi organizmda energiyaga boy moddalarning kislorod ishtirokisiz parchalanishi hisobiga energiya hosil bo`lishidir.

Amaliy holatiga baho beriladi ya’ni sportchi organizmiga musobaqa va mashg’ulot darslaridagi yuklamalar ta’siri.

Urilayotgan kuchning zarbini kamaytirish, yumshatish

2

3

2

Anketa savol-javob deb nimaga aytiladi?

*Shunday usullar guruhiga taalluqligi, u sotsiologiya, pedagogika va psixologiyada so`rovnoma deb ataladi.

Respondentlarning andozalashtirilgan anketa savollari tizimiga bergan yozma javoblaridan axborot olish uslubi.

Bir xil sharoitda va bir turdagi sportchilar ustida qayta test o`tkazish maqsadida.

Savollar majmuasidan tuzilgan qogozga yozma javob berishga tushuniladi.

2

3

3

Aniqlashtirish qanday usul?

*Predmetlarni mavhum, umumiy tarzda o`rganishdan farq qilib, ularni butun serqirraligi, sifatiy xilma-xilligida olib tekshirishdan iborat usuldir.

Tsiklik bo`lmasdan ular har xil harakatlarning uyushmasidan iborat sakrash, irg’itish, og’irlikka ko`tarilishi va shu kabilardir.

Sportda ijro etilgan mashqni baholash uchun belgilangan birlik (1 ball o`nta o`nlikdan iborat).

Jismoniy mashqlar baholash

3

4

3

Antropometriya s o`zi qanday ma’noni anglatadi?

*Antropologiyada inson tuzilishini o`lchayman degan ma’noni anglatadi.

Antropologiyada hayvon tuzilishini o`lchayman degan ma’noni anglatadi.

Arxiologiyada qadimgi odam tuzilishini o`lchayman degan ma’noni anglatadi.

Antropologiyada er yuzi tuzilishini o`lchayman degan ma’noni anglatadi.

3

4

2

Ar qanday o`lchov birligi tizimi?

*Metrli o`lchov birligi tizimi

Harorat o`lchov birligi tizimi

Og’irlik o`lchov birligi tizimi

Simob o`lchov birligi tizimi

3

4

2

Asosiy xatolik deb nimaga aytiladi?

*Bu o`lchash usuli va o`lchov asboblarining xatoligi.

Bu yugurish usuli va o`lchov asboblarining xatoligi.

Bu irg’itish usuli va o`lchov asboblarining xatoligi.

Bu sakrash usuli va o`lchov asboblarining xatoligi.

3

1

2

Asosiy o`lchov birliklari qachon qabul qilingan?

*1960

1906

1916

1996

3

1

2

Autogen trenirovka deganda nimani tushunasiz?

*Psixoterapiya metodi.

Morfologiya metodi.

Pedagogika metodi.

fiziologik metod.

3

1

2

Affekt deganda nimani tushunasiz?

*Shiddat bilan o`tiladigan qisqa muddatli, kuchli hayajon

Shiddat bilan o`tiladigan qatta muddatli, his hayajon

Asta sekin o`tiladigan qisqa muddatli, kuchsiz hayajon

Katta zuriqish bilan o`tiladigan bir sutkali, hayajon

3

2

2

Atsiklik harakatlar deganda nimani tushunasiz?

*Tsiklik bo`lmasdan ular har xil harakatlarning uyushmasidan iborat sakrash, irg’itish, og’irlikka ko`tarilishi va shu kabilardir.

Kislorod ishtirokida o`tadigan ovqat moddalarining parchalanish reaktsiyalari hisobiga energiya hosil bo`lishini tushunamiz.

Sport musobaqalarida bajariladigan mashqlar (kombinatsiyalar) darajalar asosida baholanadi.

Sistemaning xolatini ihtiyoriy o`zgarishi uchun unga qandaydir ta’sir o`tkazishi.

3

2

2

Aerob reaksiyalari deganda nimani tushunasiz?

*Kislorod ishtirokida o`tadigan ovqat moddalarining parchalanish reaktsiyalari hisobiga energiya hosil bo`lishini tushunamiz.

Tsiklik bo`lmasdan ular har xil harakatlarning uyushmasidan iborat sakrash, irg’itish, og’irlikka ko`tarilishi va shu kabilardir.

Sport musobaqalarida bajariladigan mashqlar (kombinatsiyalar) darajalar asosida baholanadi.

Sistemaning xolatini ihtiyoriy o`zgarishi uchun unga qandaydir ta’sir o`tkazishi.

3

2

2

Ball deganda nimani tushunasiz?

*Sportda ijro etilgan mashqni baholash uchun belgilangan birlik (1 ball o`nta o`nlikdan iborat).

Kislorod ishtirokida o`tadigan ovqat moddalarining parchalanish reaktsiyalari hisobiga energiya hosil bo`lishini tushunamiz.

Sport musobaqalarida bajariladigan mashqlar (kombinatsiyalar) darajalar asosida baholanadi.

Sistemaning xolatini ihtiyoriy o`zgarishi uchun unga qandaydir ta’sir o`tkazishi.

3

1

2

Baholash qanday qoidalar asosida amalga oshiriladi?

*Aniq matematik qoidalar

Aniq kimyofiy qoidalar

Aniq fizik qoidalar

Aniq fiziologik qoidalar

3

1

2

Boshqaruvchi va boshqariluvchi ob’ektlar nima bilan bog’langan?

*Ko`prik

Chiziqlar

To`g`ri chiziqlar

Elim

3

1

1

Burilish deb nimaga aytiladi?

*Gavdaning vertikal yoki uzunasiga o`q atrofidagi aylanma harakatiga

Gavdaning gorizontal va vertikal yoki tikkasiga o`q atrofidagi aylanma harakatiga

Boshning vertikal o`q atrofidagi doira harakatiga

Gavdaning gorizontal o`q atrofidagi aylanma harakatiga

3

1

1

Burchaklarni o`lchash uchun m o`ljallangan asbob nomi?

*goniometr

uglometr

burchakometr

shtangeltsirkul’

3

1

2

Bo`g’in harakatlari deganda nimani tushunasiz?

*Oddiy va murakkab harakat vazifalarini bajarishga qaratilgan, bir bo`g’inda ikki biozveno o`rnining o`zgarishiga tushuniladi.

Asosan turli vazndagi og’irliklar bilan maxsus mashqlarni bajarishni ko`zda tutadi

Birliklari bir xil davriy takrorlanuvchi jarayonlarni kuzatishga asoslanib belgilanadi.

Bir fazaning boshlanishi va ikkinchi bir fazaning tugallanishini aniqlovchi chegara.

3

1

3

Vaqt qanday belgilanadi?

*Birliklari bir xil davriy takrorlanuvchi jarayonlarni kuzatishga asoslanib belgilanadi.

Oddiy va murakkab harakat vazifalarini bajarishga qaratilgan, bir bo`g’inda ikki biozveno o`rnining o`zgarishiga tushuniladi.

Asosan turli vazndagi og’irliklar bilan maxsus mashqlarni bajarishni ko`zda tutadi.

Bir fazaning boshlanishi va ikkinchi bir fazaning tugallanishini aniqlovchi chegara.

3

2

3

Vaqtning asosiy birliklari to`g’ri keltirilgan qatorni toping1 Soniya. 2. Metr. 3. Litr. 4. Vatt. 5. daqiqa.?

*1,2,3,4,5.

1, 2, 5.

2, 5.

1,4, 5.

3

1

3

Vaqt momenti deganda nimani tushunasiz?

*Bir fazaning boshlanishi va ikkinchi bir fazaning tugallanishini aniqlovchi chegara.

Oddiy va murakkab harakat vazifalarini bajarishga qaratilgan, bir bo`g’inda ikki biozveno o`rnining o`zgarishiga tushuniladi.

Birliklari bir xil davriy takrorlanuvchi jarayonlarni kuzatishga asoslanib belgilanadi.

Asosan turli vazndagi og’irliklar bilan maxsus mashqlarni bajarishni ko`zda tutadi.

1

2

3

Veloergometr qanday moslama?

*Tez bajariladigan mexanik ishning miqdorini o`lchaydigan moslama.

Ulchash natijalari orasidagi o`zaro yaqin bog’liqlik

Chiqarma o`lchash o`zgartirgichili asbob.

O`lchanayotgan kuchni chizma shaklida yozib boruvchi asbob.

1

2

2

Veloergometriya qanday usul?

*Bajariladigan mushak ishining hajmi va muddatini nazorat qilishda qo`llaniladigan eng qo`lay va aniq usul.

Velosipedda aniqlanadigan usul

Avtomatik usul

Barchasi to`g’ri

1

2

2

Gidromassaj deganda nimani tushunasiz?

*Bosim bilan yuborilgan suv yordamida uqalash.

Katta kuchlanish bilan yuborilgan elektr toki yordamida uqalash.

Kichik bosim bilan lazer nuri yordamida uqalash.

Tabbiiy oqava suv yordamida uqalash.

2

2

1

Goniometr qanday asbob?

*Bo`g’imlar harakatchanligini darajalarda aniqlab beradigan asbob.

Suzuvchining suv ostida harakatlanishini Ko`rish moslamasi.

Maydonni burchakma-burchak kesib o`tishni o`lchaydigan asbob.

Ko`rish moslamasi

2

2

2

Gruh uslubi deganda nimani tushunasiz?

*Bolalar gruhlarga ajratilib, bunda ular alohida vazifalar oladilar.

Bolalar alohida vazifalar oladilar.

Bolalar bir hil vazifalar oladilar.

Bolalar gruhlarga ajratilib, bunda ular bir hil vazifalar oladilar.

2

3

2

Guruhli anketalash qanday amalga oshiriladi?

*Anketa savollariga jomoa bo`lib javob beriladi.

Anketa savollariga internet orqali javob beriladi.

Anketa savollariga birma bir javob beriladi.

Anketa savollariga birma bir javob tuziladi

3

1

2

Dastlabki holat deganda nimani tushunasiz?

*Mashqlar ijrosi boshlanishi oldidan turishlar va boshqa holatlar.

Oddiy turish holati.

Safda turish holati

Saf mashqlari

3

1

2

Diagramma deb nimaga aytiladi?

*Taqqoslanayotgan kattaliklar orasidagi bog’lanishni yaqqol ko`rsatuvchi grafik tasvir.

Biror bir kattalik (mas., yo`l) ning boshqa kattalikka (mas., vaqtga) bog’liqligini yaqqol tasvirlash uchun ishlatiladigan chizma.

Rassomlar chizadigan chizma

Chiqarma o`lchash o`zgartirgichlar chizmasi

4

1

2

Diagonal’ deb nimaga aytiladi?

*Maydonni burchakma-burchak kesib o`tmoq.

Maydonni parallel kesib o`tmoq.

Maydonni chetini kesib o`tmoq.

Maydonni markazini kesib o`tmoq.

Download 295.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling