Jordan katagi. Jordan matritsasi. Matritsalarni Jordan shakliga keltirish haqidagi teorema


Download 228.45 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.11.2020
Hajmi228.45 Kb.
#155981
Bog'liq
Maruza 9. Jordan katagi
bolalarda son sanoq haqidagi bilimla, Фармон нима, Maruza 9. Jordan katagi, 6-SINF Adabiyot, 1–mavzu Detallarning eskizlari va ish chizmalari. Eskizni tuzis, Савол ва жавоб, Ramiy idoraviy uslub leksik grammatk xususiyatlari, 2-amaliy 6 semestr uz fa1a252b097c263ed4fefd4570c0c929, Ozbetinshe-WPS Office d97e6723d43d4e6124a07df0551d8941, Ozbetinshe-WPS Office d97e6723d43d4e6124a07df0551d8941, 1-amaliy 6 semestr uz aa010c1c5190d2d3394ddc3894fbecdc, Презентация 1, ТРИЗ методы, Nemis tilini o`qitish,,

Jordan katagi. Jordan matritsasi. Matritsalarni Jordan shakliga 

keltirish haqidagi teorema. 

 

Biz  ushbu  mavzuda  kompleks  fazoda  berilgan  ixtiyoriy  almashtirish 

uchun  uning  matritsasini  birmuncha  sodda  ko’rinishga  keltiruvchi  bazisni 

ko’rsatamiz.  

Aytallik 

n

  o’lchamli  kompleks  fazoda A

  chiziqli  almashtirish  berilgan 

bo’lsin.  Agar 

A

  chiziqli  almashtirish n

  ta  chiziqli  erkli  xos  vektorlarga  ega 

bo’lsa, bu  xos  vektorlani bazis sifatida  tanlasak, chiziqli almashtirish  matritsasi 

diagonal  shaklga  keladi.  Chiziqli  almashtirishning  chiziqli  erkli  xos  vektorlari 

soni   

n

  dan  kichik  bo’lsa,  uning  matritsasi  diagonal  shaklga  yaqin  bo’lgan 

normal shaklga keltiriladi.  

Ta’kidlash  joizki n

  o’lchamli  kompleks  fazodagi A

  chiziqli  almashtirish 

turli  xil  k  ta 

1

2,

,...,


k

 

  xos  qiymatlarga  ega  bo’lsa,  u  holda A

  almashtirish  k 

tadan  kam  bo’lmagan  chiziqli  erkli  xos  vektorlarga  ega.  Umiman  olganda 

chiziqli  erkli  xos  vektorlar  soni,  turli  xos  qiymatlar  sonidan  katta  bo’lishi 

mumkin.  

 

25.1-teorema. n

  o’lchamli  kompleks  fazoda  ixtiyoriy A

  chiziqli 

almashtirish berilgan bo’lib, 

1

2,

,...,


k

 

 

uning xos sonlari va bu xos sonlarga mos keluvchu 

(

)m m

k

 ta 1

1

1,

,...,


e f

h

 xos vektorlar bo’lsin.  

U holda  

 

11

1

,...,;

,...,


;.......; ,...,

p

q

s

e

e

f

f

h

h

 

  

 

 (25.1)                                  

vektorlardan iborat bazis mavjudki, A

 almashtirish  

1

1 1


2

1

1 21

1

12 1

2

12

2

12

1

12

1

21

,

,...,;

,

,...,;

...........................................................................;

,

,...,


;

p

p

p

q

q

q

k

k

s

s

k

s

Ae

e Ae

e

e

Ae

e

e

Af

f Af

f

f

Af

f

f

Ah

h Ah

h

h

Ah

h

h

    


 

(25.2)                    

ko’rinishda bo’ladi.  

Bu  teoremani  isbotlashdan  avval  (25.2)  ko’rinishidagi  chiziqli 

almashtirishlarning 

xossalarini 

o’rganib 

chiqamiz. 

Ravshanki, 

(25.2) 


ko’rinishidagi  chiziqli  almashtirish 

1

,...,p

e

e

  vektorlarni  yana  shu  vektorlarga o’tkazadi.  Xuddi  shunday  boshqa  bazis  vektorlar  gruppasini  ham  shu 

vektorlarga  o’tkazadi.  Demak,  bazis  vektorlarning  har  bir  gruppasi A

 

almashtirishga nisbatan invariant qism-fazo tashkil qiladi.  Bundan  tashqari  har  bir  qism-fazoda  bittadan  xos  vektor  bor.  Masalan, 

1

2,

,...,


p

e e

e

 

vektorlardan vujudga kelgan qism-fazoda 

1

e

 vektor xos vektor bo’ladi. 

Endi  bu  qism  fazolarning  har  birida  faqat  birgina  xos  vektor  bor  ekanligini 

ko’rsataylik.  Haqiqatan  ham,  agar 

1

2

,,...,

p

e e

e

 

bazis  vektorlardan  tuzilgan  qism-

fazoda biror 

1 1


2 2

...


p

p

c e

c e

c e

 

vektor xos vektor bo’lsa, u holda 

1 1

2 2


1 1

2 2


(

...


)

(

...)

p

p

p

p

A c e

c e

c e

c e

c e

c eBu tenglikning chap tomoniga (25.2) formuladagi ifodalarini qo’ysak  

1 1 1


2

1

1 21

1

11

2

2(

) ...


(

)

...)

p

p

p

p

p

c

e

c e

e

c e

e

c e

c

e

c

e

 tenglik  hosil  bo’ladi.  Bundan  bazis  vektorlarning  mos  koeffitsientlarini 

tenglashtirib,  

1 1

2

12 1

3

21 1

1

1,

,

.......................,,

,

pp

p

p

p

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c 

tenglamalar sistemasiga ega bo’lamiz.   

Dastlab 


1  ekanligini  ko’rsatamiz.  Chindan  ham,  agar 1  bo’lsa, 0

p

, undan yuqoridagi tenglikdan esa 

1

0

pc va hokazo, qolgan tengliklardan 

2

21

...


0

p

c

c

c

 ekani kelib chiqadi.  Bu esa 

1 1


2 2

...


p

p

c e

c e

c e

 

xos vektorning  

noldan farqli ekaligiga zid. Demak, 

1.  Endi 

1  ekanligidan  foydalanib,  sistemaning  birinchi  tenglamasidan 2

0

, ikkinchidan 

3

0 va hokazo oxirgi tenglamasidan 

0

p

 ekanligini hosil 

qilamiz.  Bundan  esa  xos  vektor 

1 1


c e

  ga  teng  ekanligi  kelib  chiqadi.  Demak, 

1

2

,,...,

p

e e

e

  vektorlarga  qurilgan  qism-fazo  ko’paytuvchining  aniqligida  yagona 

xos  vektorga  ega.  Xuddi  shunday  qolgan  qism-fazolar  ham  ko’paytuvchining 

aniqligida yagona xos vektorga ega eganligi ko’rsatiladi.  

Endi (25.2) ko’rinishidagi almashtirishning matritsasini yozib olamiz. Har 

bir  qism-fazo  invariant  qism  fazo  ekanligidan,  chiziqli  almashtirish 

matritsasining  birinchi p

  ta  ustunida  faqat  birinchi p

  ta  yo’l  elementlarigina 

noldan  farqli  bo’lishi kelib chiqadi. Xuddi shunday, keyingi q ta  ustunning shu 

ustunlar nomerlari bilan bir hil nomerli yo’llarida turgan elementlarigina noldan 

farqli  bo’lishi,  va  hokazo,  oxirgi  s  ta  ustun  uchun  ham  shu  munosabat  o’rinli 

bo’ladi.  

Shunday  qilib,  berilgan  bazisda  (25.2)  ko’rinishidagi  almashtirish 

matritsasi  bosh  diagonal  bo’yicha  joylashgan 

m

  ta  katakdan  iborat  bo’lib,  bu 

kataklarning hech biriga tegishli bo’lmagan elementlarning hammasi nolga teng 

bo’ladi. 

 

Bu kataklarda qanday elementlar turishini bilish uchun esa, har bir gruppa vektorlarining qanday almashtirilishini yana bir marta yozish kifoya, masalan,  

1

1 12

1

1 21

2

11

1

1,

,

......................,

p

p

p

p

p

p

Ae

e

Ae

e

e

Ae

e

e

Ae

e

e 

Bazisning  ma’lum  almashtirilishiga  javob  beradigan  matritsaning  qanday 

tuzilishini yodga olsak, vektorlarning berilgan gruppasiga mos bo’lgan katagi  

1

11

1

11

0

...0

0

01

...


0

0

......

... ... ...

...

0

00

...


1

0

00

...


0

A 

 

  

 (25.3)


                                                   

ko’rinishida  bo’lishini  topamiz.  Ushbu  ko’rinishidagi  matritsalarga  Jordan kataklari deb ataladi. 

Butun  matritsa  esa,  mos  tartibda, 

, ,...,

p q

s

  tartibli  shunga  o’xshash 

kataklardan tuzilgan, quyidagi ko’rinishdagi matritsa bo’ladi 1

1

11

2

21

0

...0

0

00

...


0

...


0

0

0...

0

01

...


0

0

00

...


0

...


0

0

0...

0

00

...


0

0

00

...


0

...


0

0

0...

0

......

... ... ...

...

...


...

...


...

...


...

...


...

...


...

0

00

...


0

0

0...

0

...0

0

0...

0

00

0

...0

1

0...

0

...0

0

0...

0

00

0

...0

0

1...

0

...0

0

0...

0

002

20

...


0

0

0...

0

...0

0

0...

0

......

... ... ...

...

...


...

...


...

...


...

...


...

...


...

0

00

...


0

0

00

...


...

0

00

...


0

...


...

... ... ...

...

...


...

...


...

...


...

...


...

...


...

0

00

...


0

0

00

...


0

...


1

0

...0

0

00

...


0

0

00

...


0

...


0

1

...0

0

00

...


k

k0

00

0

...0

...


0

0

...0

...


...

... ... ...

...

...


...

...


...

...


...

...


...

...


...

0

00

...


0

0

00

...


0

...


0

0

0...

k

k

 

Chiziqli  almashtirish  matritsasining  ushbu  ko’rinishga  uning  normal shakli  yoki  Jordan  normal  shakli  deyiladi.  Demak,  matritsaning  Jordan  normal 

shaklida  uning  dioganali  bo’ylab  bir  nechta  Jordan  kataklari  joylashib,  qolgan 

elementlari nolga teng bo’ladi.   

Endi  biz  25.1.  teoremaning  isbotida  kerak  bo’ladigan  qiyidagi  lemmani 

keltiramiz. 

 

25.2-lemma. n

  o’lchamli V

  kompleks  fazoda  ixtiyoriy A

  chiziqli 

almashtirish uchun kamida bitta 

1

 o’lchamli invariant qism fazo mavjud.  

 

Isbot.  Berilgan  chiziqli  almashtirishning  qo’shmasi  bo’lgan 

A

 almashtirishni qaraylik.  Har qanday almashtirishning  xos  vektori  bo’lgani kabi, 

A

 ham xos vektorga ega, ya’ni  A e

eUshbu e vektorga ortogonal

 

vektorlardan tuzilgan 1

 o’lchamli 

'

V

 qism 


fazo 

A

 almashtirishga nisbatan invariant ekanligini ko’rsatamiz. Ixtiyoriy 

'

x V

 

uchun ( , )

0

x e 

 ekanligidan  

(

, )( ,

)

( ,)

( , )


0

Ax e

x A e

x e

x e 

kelib  chiqadi.  Demak, 

'

Ax V

  ,  ya’ni '

V

  qism  fazo A

almashtirishga  nisbatan 

invariant. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Endi  biz  ixtiyoriy  chiziqli  almashtirishni  Jordan  normal  shaklga  keltirish 

mumkinligi haqidagi 25.1- teoremaning isbotiga o’tamiz. 

25.1-teoremaning  isboti.  Biz  teorema  isbotini  chiziqli  fazoning 

o’lchamiga  nisbatan  induksiya  usulini  bo’yicha  olib  boramiz.  Chiziqli  fazo  bir 

o’lchamli bo’lganda teorema sharti o’rinli bo’lishi ravshan.  

Chiziqli almashtirish uchun n

 o’lchamli fazoda bunday bazis mavjud deb 

faraz bilib, 

1

 o’lchamli fazoda kerakli bazisni topish mumkin ekanligini isbot 

qilamiz. 

 

A

  almashtirish 

1  o’lchamli 

V

  fazoda  ixtiyoriy  chiziqli  almashtirish 

bo’lsin.  25.2-lemmaga  asosan, 

V

  fazoda A

  almashtirishga  nisbatan  invariant 

bo’lgan 

n

 o’lchamli 

'

V

 qism-fazo mavjud. Induksiya faraziga ko’ra n

 o’lchamli 

fazoda  teorema  o’rinli  bo’lgani  uchin, 

'

V

  fazoda  chiziqli  almashtirishni  normal 

shaklga keltiradigan bazis mavjud. Bu bazisni  

1

2

12

1

2, ,... ; ,

,...,


;...; ,

,...,


p

q

s

e e

e

f f

f

h h

h

 

kabi  belgilaylik,  bu  yerda ...

p q

s

n

 


 

.  Ushbu  bazisda  chiziqli  almashtirish 

quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi 

 

11 1

2

11 2

1

1,

,

..........................,

p

p

p

Ae

e

Ae

e

e

Ae

e

e 

1

2 12

1

22

1

2,

,

..........................,

q

q

q

Af

f

Af

f

f

Af

f

f 

.

..

 

1

1

21

2

1,

,

...........................

k

k

s

s

k

s

Ah

h

Ah

h

h

Ah

h

h 

 

 Bu  bazisni 

1

21

2

12

, ,... ; ,

,...,

;...; ,


,...,

p

q

s

e e

e

f f

f

h h

h

  vektorlar  bilan  birgalikda V

 

fazoda  bazis  tashkil  qiladigan  biror e

  vektor  bilan  to’ldiraylik.  Ushbu 

e

 

vektorga A

  almashtirishni  ta’sir  qildirib, Ae

  vektorni  bazis  vektorlar  bo’yicha 

yoyib yozamiz: 

1 1

1 1


1 1

...


...

...


...

.

p pq

q

s s

Ae

e

e

f

f

h

h

e

  


 

 


 

Umimiylikka  ziyon  yetkazmagan  holda 0

 

 

deb  olish  mumkin. 

Haqiqatdan  ham,  agar  biror  bazisda 

A

  chiziqli  almashtirish  normal  shaklda 

bo’lsa,  u  holda 

A

E

  almashtirish  ham  bu  bazisda  normal  shaklda  bo’ladi. Shuning uchun, 

0

 

 holda 

A

 almashtirish o’rniga A

E

 almashtirishni qarash mumkin. Demak, 

1 1


1 1

1 1


...

...


...

...


p

p

q

q

s s

Ae

e

e

f

f

h

h

.   (25.4) 

Endi  e  vektorni e

  vektor  bilan Ae

  vektor  mumkin  qadar  sodda 

ko’rinishda  bo’ladigan  qilib  almashtiramiz.  Buning  uchun e

  vektorni  ushbu 

ko’rinishda izlaymiz: 

               

1 1


1 1

1 1


...

...


...

...


p p

q

q

s s

e

e

e

e

f

f

h

h  
 

 

(25.5) 


Bundan  

1 1


1 1

1 1


(

...


)

(

...) ...

(

...)

p p

q

q

s s

Ae

Ae

A

e

e

A

f

f

A

h

h 


 

1 1

1 1


1 1

...


...

...


...

p

p

q

q

s s

e

e

f

f

h

h   

    

 (25.6)  

1 1

1 1


1 1

(

...)

(

...) ...

(

...).

p p

q

q

s s

A

e

e

A

f

f

A

h

h

 tenglikni  hozil  qilamiz.  Endi 

1

21

2

12

,

,...,

,

,...,,...,

,

,...,p

q

s

 

   

  koeffitsientlarni 

tenglikning  o’ng  tomoni  mumkin  qadar  kam  qo’shiluvchilar  qoladigan  qilib 

tanlashga harakat qilamiz.  

Buning  uchun 

1

2

,,...

k

   xos  qiymatlarning  hech  biri  no’lga  teng 

bo’lmagan  va  xos  qiymatlarning  ba’zilari  nolga  teng  bo’lgan  hollarni  alohida 

ko’rib chiqamiz. 

Aytaylik,  xos  qiymatlarning  hech  biri  nolga  teng  bo’lmasin,  ya’ni 

1

2

0,0,...,

0

k

.  Bu  holda e

  vektorni 

0

Ae 

  bo’ladigan  qilib  tanlab  olish 

mumkin.  Haqiqatan  ham, 

A

  almashtirish 

'

V  fazodagi  har  bir  gruppa 

vektorlaridan  tuzilgan  qism-fazoni  shu  qism  fazoga  o’tkazganligi  uchun, 

1

2

,,...

p

 

  koeffitsientlarni  tanlash  kifoya.  Bu  vektorlarni  o’z  ichiga  olgan 

hadlarni alohida yozib olaylik.  

1 1


1 1

...


(

...


)

p p

p p

e

e

A

e

e

 

1 1


1 1 1

2

11 2

1

1...

(

) ...(

)

pp

p

p

p

e

e

e

e

e

e

e

  

1

1 1


2

1

22 1

3

21

1 1


1

1

()

(

)... (

)

() .

p

p

p

p

p

p

p

e

e

e

e 

 

  

Agar 


1

1

21

1

11

1

,,...,

p

p

p

p

p

  deb  olsak,  tenglikning  o’ng tomoni  nolga  aylanadi.  Bu  holda  (25.6)  tengliknining  o’ng  tomonida 

1

2, ,...

p

e e

e

 

basis vektorlar ishtirok etmaydi.  Qolgan  xos  vektorlar  ham  noldan  farqli  bo’lganligi  uchun,  xuddi  shunga 

o’xshab, (25.6) tenglikning o’ng tomonidagi barcha hadlarini qisqarib ketadigan 

1

2

12

,

,...,,...,

,

,...,q

s

  

 koeffisientlarni tanlash mumkin. Natijada biz 

0

Ae 

 

shartni  qanoatlantiruvchi  vektorni  hosil  qiamiz.  Bu  vektorni  mavjud  basis vektorlar  tarkibiga qo’shib, 

1

 o’lchamli V fazoda 

1

21

2

12

', , ,... , ,

,...,

,..., , ,...,p

q

s

e e e

e

f f

f

h h

h

 

bazisni hosil qilamiz. Bu bazisda chiziqli almashtirish kanonik ko’rinishga kelib, e

 xos vektorga mos kelivchi xos qiymat nolga teng bo’ladi. Biz yuqorida 

0

 

 

deb olish uchun A

 almashtirish o’rniga A

E

 almashtirishni qarab ketgan edik. Agar to’g’ridan to’gri 

0

  holni qaralsa, xuddi shunga  oxshab 

e

 xos  vektorni 

xosil qilish  mumkin,  lekin bu  xos  vektorga  mos kelivchi  xos qiymat 

  ga  teng 

bo’ladi. 


 

Endi ikkinchi holni ya’ni xos sonlarning ba’zilari nolga teng bo’lgan holni 

qaraymiz.  Bu  holda  (25.6)  tenglikning  o’ng  tomonidagi  ifodani  xos  qiymati 

nolga  teng  va  xos  qiymatlari  noldan  farqli  gruppalarga  ajratish  orqali  ikki  xil 

qo’shiluvchilar ko’rinishida yozib olamiz.  

Xos  qiymatlari  noldan  farqli  bo’lgan  gruppalarga  mos  keluvchi 

qo’shiluvchilarni  birinchi  holdagi  kabi,  koeffitsientlarni  tanlash  hisobiga  nolga 

aylantirib yuborish mumkin. U holda (25.6) tenglikning o’ng tomonida faqat xos 

qiymatlari nolga teng bo’lgan gruppalardan iborat qo’shiluvchilar qoladi. 

 Aytaylik, 

1

2

...0

t

(

)

tk  bo’lib  bu  xos  sonlarga  mos  keluvchi 

vektorlar 

1

21

2

12

, ,... , ,

,...,

,...,


,

,...,


p

q

r

e e

e

f f

f

g g

g

  bo’lsin.  Bu  holda  (25.6)  tenglik 

quyidagi ko’rinishga keladi 

 

1 11 1

1 1


1 1

1 1


1 1

...


...

...


...

(

...)

(

...) ...

(

...).

p p

q

q

r

r

p p

q

q

r

r

Ae

e

e

f

f

g

g

A

e

e

A

f

f

A

g

g 


   


(25.7) 

Ammo 


1

2

...0

t bo’lgani uchun  1

2

11

1

21

1

12

1

10,

,...,


,

0,

,...,,

..................................................,

0,

,...,


.

p

p

q

q

r

r

Ae

Ae

e

Ae

e

Af

Af

f

Af

f

Ag

Ag

g

Ag

g

 

Demak 1

2

, ,...p

e e

e

 

vektorlarning (25.7) 

tenglik 


o’ng 

tomonida 

qatnashayotgan chiziqli kombinatsiyasi ushbu ko’rinishda bo’ladi: 

1 1


2 2

2 1


3 2

1

......

.

p pp p

e

e

e

e

e

e

 

Bu  ifodada 

2

1

32

,

,...,p

p   faraz  qilib,  biz p

p

e

  haddan  boshqa 

hamma  hadlarni  yo’qotib  yuborishimiz  mumkin.  Shu  operatsiyani  qolgan 

1

2,

,...,


q

f f

f

, …, 


1

2

,,...,

r

g g

g

 gruppalar uchun ham ko’llasak,  

...

p p

q

q

r

r

Ae

e

f

g

 
 

tenglikni qanoatlantiruvchi vektorni hosil qilamiz. 

 

Agar 


...

0

pq

r bo’lib qolsa, u holda 0

Ae 

 

tenglik hosil bo’lib,  1

2

12

1

2; , ,... ; ,

,...,


;...; ,

,...,


p

q

s

e e e

e

f f

f

h h

h

 bazisda chiziqli almashtirish normal shaklga keladi. 

 

Agar ,

,...,


p

q

r

 

  koeffitsientlardan  kamida  bittasi  noldan  farqli  bo’lsa, 

chiziqli almashtirishni  normal shaklga keltirish uchun 

'

V

 qism  fazodagi bazisni  

o’zgartirishga tog’ri keladiUmimiylikka ziyon yetkazmagan xolda 

...

p

q

r

 


 

deb olaylik. Bu holda  1

1

11

2

,,

,...,


.

p

p

p

p

p

e

e e

Ae

e

Ae

e

Ae 

 

deb olsak 

1

1

11

1

23

1

11

...


,

...


,

.........................................................

...

,

...................................p

p p

q

q

r

r

p

p

p p

q

q

r

r

p r

p r

p p r

q

q r

r

e

e

e

f

g

e

Ae

e

f

g

e

Ae

e

f

g

 

 


 

 
 

 1

21

.......................p

e

Ae

e hosil bo’ladi. 

Tanlangan 

1

1

2, , ,...,

p

e e e

e

 vektorlarni 1

2

1, ,...,

,

pp

e e

e e

  vektorlar bilan almashtiib qolgan  vektorlarni  o’zgarishsiz  qoldirsak  berilgan  chiziqli  almashtirish  ushbu 

bazisda normal shakga keladi.   

 

Download 228.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling