Juda kichik miqdordagi kuchlar ta`sirida o’z shaklini o’zgartiruvchi fizik jismlar qanday jismlar ataladi?


Download 23.61 Kb.
Sana07.10.2020
Hajmi23.61 Kb.

Juda kichik miqdordagi kuchlar ta`sirida o’z shaklini o’zgartiruvchi fizik jismlar qanday jismlar ataladi?

Suyuqliklar.

Gazlar.

Amorf jism.

qattiq jism.

2 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Suyuqliklarning solishtirma og`irligi deb, .... aytiladi.


Suyuqlikning hajmi birligiga teng miqdorning

og`irligigasuyuqlikning og`irlik birligidagi miqdorini hajmiga nisbatiga

suyuqlikning hajm birligiga to’ g`ri kelgan tinch holatdagi massasiga

Suyuqlikning zarralari o’zaro nisbiy siljishlariga qarshilik ko’rsatish qobiliyatiga

3 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 1Gidravlikada suyuqliklar necha xilga bo’lib o’rganiladi?

2 xil

6 xil

3 xil

4 xil

4 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 1Tomchilanuvchan suyuqliklar necha xil xususiyatga ega?

4 xil

5 xil

6 xil

3 xil

5 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 1Atmosfera bosimini o’lchashda qaysi asbobdan foydalaniladi?

Monometrdan

Menzurkadan

Vakkummetrdan

Dinomometrdan

6 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 1Suyuqlikning ixtiyoriy nuqtasini gidrostatikaning asosiy tenglamasi yordamida aniqlangan bosimga nima deyiladi?

Absalyut bosim

Ortiqcha bosim

Gidrostatik bosim

Vakuum deyiladi

7 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 2Suyuqliklarni harakat qonunlarini va ularning boshqa jismlar bilan ta`sirini o’rganuvchi bo’limni belgilang?

Gidrodinamika

Gidrostatika

Aerodinamika

Gidravlika

8 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 2Elementar oqimcha deb, ... aytiladi.

oqim trubkasida harakatlanayotgan suyuqlikka

juda ko’p oqimchalardan tashkil topgan shakllarga

suyuqliklarning trubalardagi harakatiga

elementar oqimchaning harakat kesimidan oqib o’tayotgan suyuqlik miqdoriga

9 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 1Gidravlik mashinalar vazifasiga ko’ra ... bo’linadi.

4 ta guruhga

2 ta guruhga

6 ta guruhga

5 ta guruhga

10 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Gidravlik nasoslar…. beradi.

mexanik energiyani suyuqlikning potentsial energiyaga aylantirib

suyuqlik energiyasini mexanik aylantirib

suyuqlikning potentsial energiyasini mexanik energiyasiga aylantirib

elektr energiyani suyuqlik energiyasiga aylantirib

11 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Nasoslarda yo’qotishlar necha turda bo’ladi?

2

3

4

5

12 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Sodda trubalar qanday bo’ladi?

Tarmoqlanmagan

Tarmoqlangan

Ingichka

Uzun

13 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2. . . deb, idish devorlariga o’rnatilgan kalta trubalarga aytiladi?

Naycha

Uzun truba

Sodda truba

Qisqa truba

14 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2Trubalar sxemasiga ko’ra necha turlarga bo’linadi?

2

3

5

4

15 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1
O’zbekistonda birinchi GES qaysi?

Bo’z suv GES

Farhod GES

CHorvoq GRES

Sirdaryo GRES

16 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Suyuqliklar harakatining tartibini kim tomonidan tajribada aniqlangan?

O. Reynolds

Amper

I. Nyuton

B. Paskal

17 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Reynoldsning kritik soni qanchaga teng?

2320

2271

2500

2700

18 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1
Siyraklangan bosimni qanday asbob yordamida o’lchash mumkin?

Vakuummetr

Manometr

Pezometr

Barometr

19 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 1Absalyut bosim bilan atmosfera bosimi farqiga - . . .deyiladi?

ortiqcha bosim

Bosim

Vakkum

Siyraklanish

20 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2Gidrodinamika nimani o’rganadi?

Suyuqliklarni harakat qonunlarini

Jismlarni suzish qonunlarini

Suyuqliklarning tezlik va tezlanishlarini

Suyuqliklarni muvozanat xolatini

21 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Gidravlikaga oid dastlabki asar kimga tegishli?

Arximed

Ibn Sino

Al-Xorazmiy

Lonardo da Vinchi

22 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 3Gidrodinamikaning asosiy parametrlari qaysilar?

Bosim va tezlik

Hajm

Radius va diametr

Tezlanish va yuza

23 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1
Suyuqlikning solishtirma hajmi deganda nimani tushunasiz?

Og`irlik birligidagi modda hajmini

Xajm birligi-dagi modda massasini

O g`irlik birligiga to’g`ri keladigan massani

O g`irlik birligiga to’g`ri keladigan yuzani

24 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 2Gidrostatik bosimni nechta xossasi bor?

2ta

4ta

6ta

3ta

25 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 21 mm simob ustuni necha Pa ga teng

133Pa

1,33Pa

100Pa

100000Pa

26 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 2Tinch turgan suyuqlikka qanday kuchlar ta`sir etadi?

Bosim va og`irlik kuchi

Sirt taranglik kuchi va Arximed kuchi

Gidrostatik bosim va qovushqoqlik

Og`irlik va qovushqoqlik kuchi

28 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 2
Javoblar ichida bosim o’lchaydigan asbobni ko’rsating?

Monometr

Dinomometr

Termometr

Psixrometr

29 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2
Gidravlik zarb hodisasi kim tomonidan va nechanchi yilda aniqlangan

1896. Jukovskiy

1986. Arximed

1897. Reynolds

1896 Nyuton

30 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2

Suyuqlik oqimi bosim ta`siriga ko’ra necha turga bo’linadi?

2

3

4

1

31 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1
Naycha deb . .

idish devoriga o’rnatilgan kalta turbaga aytiladi

gidravlik zarb hosil qiluvchi trubaga aytiladi

bosimni orttirish uchun o’rnatilgan trubaga aytiladi

bosimni kamaytirish uchun xizmat qiluvchi trubaga aytiladi

32 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2Nasoslar ishlash printsipiga ko’ra necha turga bo’linadi?

2

5

3

4

33 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2Markazdan qochma nasosning asosiy ko’rsatkichlari nechta?

4

5

3

2

34 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2Hajm birligidagi modda og`irligi …deyiladi.

suyuqlikning solishtirma og`irligi

suyuqlikning solishtirma xajmi

suyuqlikning massasi

suyuqlikning zichligi

35 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Nasosning bosimi deb . . . . . aytiladi

birlik og`irlikdagi suyuqlikka berilgan energiyaga

birlik hajmdagi suyuqlikka berilgan issiqlikka

birlik hajmdagi suyuqlikka berilgan issiqlikka

birlik og`irlikdagi suyuqlikka berilgan tezlikka

36 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Turbinalar bosimning qiymatiga qarab necha xil bo’ladi?

3

2

5

4

37 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Aktiv trubinalar nechanchi asrdan boshlab qo’llanilgan?

XIX

XVI

XVIII

XX

38 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 2Oqimchaning ish g`ildiragiga yo’nalishiga ko’ra turbinalar necha turga bo’linadi?

2

6

3

4

39 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi - 1Naycha deb, idish devoriga o’rnatilgan ...............ga aytiladi.

kalta turba

yo’ g`on turba

uzun turba

sodda turba

40 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi - 3Suyuqliklar qanaqangi turlarda bo’ladi?

gazsimon va tomchilanuvchan

Tomchisimon

Gazsimon

bu g`holatida

Download 23.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling