Jumaniyazov temurbek yangiboyevich fizika fanidan variantlar to


Download 445.67 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana05.06.2020
Hajmi445.67 Kb.
  1   2   3   4

@FizikaLife

JUMANIYAZOV TEMURBEK YANGIBOYEVICH

FIZIKA FANIDAN

VARIANTLAR TO‘PLAMI

XORAZM ILM ZIYO – 2020

1


@FizikaLife

Muallif:

Jumaniyazov Temurbek Yangiboyevich

Taqrizchilar:

Asqarov Mardon

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

”Yarimo‘tkazgichlar fizikasi” kafedrasi assistenti

Sayfiyev Farruhjon

Farg‘ona viloyati, Yozyovon tumani, 13-umumiy o‘rta

ta’lim maktabining matematika va informatika fani o‘qituvchisi

Mirzohid Baxshilloyev

Buxoro viloyati, Peshku tumani, fizika fanidan

shaxsiy repetitor

Jumayev Elshod

Qashqadaryo viloyati, Nuriston shaharchasi,

”Kelajak muhandislari” abituriyentlar maktabi rahbari

Primov Sherzod

Navoiy viloyati, Navoiy shahri, fizika fanidan

shaxsiy repetitor

Raxmonov Alijon

O‘zbekiston Milliy Universiteti, ”Yarimo‘tkazgichlar va

polimerlar fizikasi” kafedrasi magistranti

Ismatov Askar

Navoiy Davlat Pedagogika instituti, Fizika-Matematika

fakulteti, Fizika astronomiya o‘qitish metodikasi yo‘nalishi bakalavri

Mazkur variantlar to‘plami 2012-2019-yillarda OTM ga kirish imtihonlarida foydalanilgan sinov testlari

hamda muallifning shaxsiy test bazasi asosida yaratildi. To‘plam maktab va akademik litsey o‘quvchilari

hamda o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan.

To‘plam 4500 tadan ortiq test bazasini (150 tadan ortiq variantni) o‘z ichiga olgan bo‘lib, test

savollarining takrorlanib kelishiga yo‘l qo‘yilmagan. Har bitta variant rang-barangligi va teng kuchliligi

bilan ajralib turadi. Variantlar to‘g‘ri javob kalitlari bilan ta’minlangan.

Asqarov Mardon, Sayfiyev Farruhjon, Mirzohid Baxshilloyev, Jumayev Elshod, Primov Sherzod,

Raxmonov Alijon va Ismatov Askar kabi kuchli fiziklar o‘z qimmatli maslahatlari bilan to‘plamning yozi-

lishida katta hissa qo‘shdilar. Muallif mazkur to‘plam matniga va fizikasiga diqqat hamda katta e’tibor

bilan qarab chiqqan ushbu hamkasblarga chuqur minnatdorchilik bildiradi!

Shu o‘rinda 2012-2019-yillarda DTM da faoliyat olib borib, mazkur yillardagi testlarni tuzishda jonboz-

lik ko‘rsatgan testolog va ekspertlar, jumladan, Suhrob Telyayev, Turdiyev Baxtiyor, Abdullayev

Rahmatilla, Sultonov Odiljon, Ishniyazov Tolmas, Elyor aka, Jo‘rayev Farhod, Halimov Akbar, Orifjonov

Sultonmurod va h.k (bizga ma’lum ismlar shu) kabi fiziklarga minnatdorchilik bildiramiz! To‘plam bazasi-

ning asosiy qismini ularning mehnati tashkil etadi.

Muallif

c

Jumaniyazov Temurbek, 2020

c

”XORAZM ILM ZIYO” NTM, 2020

2


@FizikaLife

Variant – 1

1. To‘g‘ri tasdiqni ko‘rsating.

A) ilgarilanma harakat qilayotgan jismning

barcha nuqtalari bir xil ko‘chadi.

B) aylanish o‘qi atrofidagi aylanma harakatida

jismning barcha nuqtalari bir xil ko‘chadi.

C) ilgarilanma harakatda bo‘lgan jism doimo

tekis harakat qiladi.

D) ilgarilanma harakat qilayotgan jismning har

xil nuqtalarining ko‘chishi har xil bo‘ladi.

2. Harakatlana boshlagan zarra tezligining

o‘zgarishi grafik tarzda berilgan. t=l s paytda

uning yurgan yo‘li (m) topilsin.

A) 5/8. B) 7/4. C) 5/4. D) 7/8.

3. Po‘lat sharcha vertikal yuqoriga 45 m/s tezlik

bilan otildi. Oradan 2,8 s vaqt o‘tgach shu

nuqtadan ikkinchi po‘lat sharcha ham xuddi

shunday tezlik bilan otildi. Birinchi sharcha

ikkinchi sharcha bilan uchrashish nuqtasidan

yuqorida qanday o‘rtacha tezlikka (m/s) ega

bo‘lgan? Havoning qarshilik kuchi e’tiborga

olinmasin. g=10 m/s

2

.

A) 6,5. B) 20. C) 13. D) 7.4. Jismga boshqa jismlar ta’sir qilmasa, u o‘zining

tinch holatini yoki to‘g‘ri chiziqli tekis harakatini

saqlaydi. Bu ... qonuni.

A) inersiya. B) Nyutonning II.

C) Bernulli. D) Nyutonning III.

5. Yarim botiq sfera radiusi 3 m ga teng va uning

ichida radiusi 1 m ga teng bo‘lgan g‘ildirak

aylanmoqda. G‘ildirak massasi 2 kg. Sferaning

eng pastki nuqtasida g‘ildirak markazining tezligi

8 m/s bo‘lsa, g‘ildirakka kuchlarning teng ta’sir

etuvchi qiymatini toping (N).

A) 64. B) 32. C) 16. D) 8.

6. Tekis harakatda bo‘lgan gorizontal arava keskin

tormoz berib, -2 m/s

2

tezlanishga ega bo‘ldi. Bupaytda arava ustidagi 1 kg massali g‘isht

aravadan sirpanib tushgan bo‘lsa, g‘isht va arava

orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini toping.

g=10 N/kg.

A) 0,2. B) 0,1. C) 0,3. D) 0,4.

7. Richagning 5 m li yelkasiga 26 N kuch ta’sir

etmoqda. Ikkinchi yelkasiga 65 N kuch

qo‘yilganda richag muvozanatda qolishi uchun

bu yelkaning uzunligi qancha (m) bo‘lishi kerak?

A) 5. B) 3. C) 2. D) 10.

8. Arava 120 kN kuch ta’siri ostida 2,3 km masofa

bosgan bo‘lsa, qancha (MJ) ish bajargan?

A) 49600. B) 1860. C) 276. D) 683.

9. Kosmik kema Yer sirtidan 2R balandlikda

joylashgan bo‘lsa, bu balandlikda uning to‘liq

mexanik energiyasi qanday bo‘ladi? R-Yer

radiusi, g-Yer sirtidagi erkin tushish tezlanishi.

A) -3mgR/8. B) mgR/8.

C) -mgR/4. D) -mgR/6.

10. Vodorod bilan to‘ldirilgan bolalar sharining

hajmi 3 l, og‘irligi esa 0,034 N. U qanday

og‘irlikdagi yukni ko‘tara oladi (mN)? Havoning

zichligi 1,29 kg/m

3

. g=10 N/kg.A) 4,7. B) 31,3. C) 36,7. D) 72.

11. Metanning yonish reaksiyasiCH

4

+ 2O2

−→ CO

2

+ 2H2

O

kabi amalga oshadi. Bunda 16 g metan gazi

yonganda qanday massadagi karbonat angidrid

gazi ajralib chiqadi (g)? M(CH

4

)=16 g/mol,M(CO

2

)=44 g/mol, NA

=6

·10

23

mol


1

.

A) 22. B) 44. C) 88. D) 16.12. massali ideal gaz ustida grafigi

ko‘rsatilganidek ikki xil izoxorik jarayon

bajarildi. Agar V

2

/V

1

= 225 bo‘lsa, grafikningva nuqtalariga mos keluvchi holatlarda gaz

molekulalari o‘rtacha kvadratik tezliklarining

nisbati υ

AB

ni aniqlang.

A) 4/5. B) 2/3. C) 5/4. D) 3/2.

13. Massasi 16 g bo‘lgan geliyni (M=4 g/mol) 10 K

ga izobarik qizdirish uchun ketgan issiqlik

miqdori bilan, massasi 10 g bo‘lgan neonning

(M=20 g/mol) ichki energiyasini izoxorik

ravishda qanchaga (J) orttirish mumkin?

A) 499. B) 416. C) 1163. D) 831.

14. Normal sharoitda gaz molekulalarining

ilgarilanma harakat erkinlik darajasi i

i

ga va


aylanma harakat erkinlik darajasi i

a

ga ega


bo‘lishi mumkin. Biror gaz uchun i

i

− i

a

= 0


shart bajarilsa, bu gaz uchun o‘zgarmas

hajmdagi molyar issiqlik sig‘imini (J/(K·mol))

toping.


A) 25. B) 29,1. C) 16,62. D) 21.

3


@FizikaLife

15. Havoning nisbiy namligi 50 %, temperaturasi 16C bo‘lsa, absolyut namlik nimaga teng bo‘ladi

(kg/m

3

)? 16C temperaturada to‘yingan bug‘

zichligi 1,36

·10

3

kg/m


3

.

A) 4,8·10

3

. B) 6,8


·10

4

.

C) 8,8·10

4

. D) 1,8


·10

2

.

16. Yer sayyorasi zaryadlangan bo‘lgani uchun elektrmaydoniga ega. Yer sirtining har 10 cm

2

idabitta elementar zaryad bor deb hisoblab, Yer

sirtidan 6400 km balandlikdagi sohada elektr

maydon kuchlanganligini (μV/m) toping.

e/ε

=1,8


·10

8

C

·m/F.

A) 450. B) 180. C) 900. D) 4,5.

17. Proton elektr maydonida 6,4·10

11

m/s2

tezlanish

bilan harakatlanishi uchun elektr maydon

kuchlanganligi qanday (kV/m) bo‘lishi kerak?

A) 6,64. B) 3,32. C) 13,28. D) 11,72.

18. Radiusi 1 mm bo‘lgan silindrik mis sim orqali

3,14 A tok o‘tmoqda. Tok zichligini aniqlang

(A/m


2

).

A) 2· 10

5

. B) 628· 10

5

. C) 1· 10

6

. D) 314· 10

6

.19. Qarshiligi 10 Ω bo‘lgan rezistorga qarshiligi 15 Ω

bo‘lgan rezistor parallel ulandi. Zanjirning

umumiy qarshiligi 10 Ω bo‘lishi uchun bu ikki

rezistorga ketma-ket qilib qanday qarshilikni

ulash kerak (Ω)?

A) 3. B) 2. C) 1. D) 4.

20. Agar ampermetr 1 A tokni ko‘rsatayotgan bo‘lsa,

3qarshilikli rezistorda 5 s vaqt davomida

ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (J) aniqlang.

= 3 Ω.

A) 15. B) 25. C) 20. D) 30.

21. Uy temperaturasidagi termistordan o‘tayotgan

tokning kuchi 1 mA edi. Termistor isitilganda

tokning kuchi 0,004 A bo‘lgan. Isitilmagan

termistor qarshiligi isitilgan termistornikidan

necha marta katta? Kuchlanish o‘zgarmas.

A) 3,5. B) 3,0. C) 20. D) 4.

22. Induksiyasi 2,8 mT bo‘lgan bir jinsli magnit

maydonga 2·10

7

m/s tezlik bilan elektron uchibkirdi. U chizgan aylananing radiusini toping

(cm). = 16· 10

19

C, me

= 9


· 10

31

kg.


A) l. B) 2. C) 3. D) 4.

23. T· m

2

/s birlik qaysi kattalikka tegishli?

A) zaryad. B) kuch.

C) E.Yu.K. D) magnit oqim.

24. Dastlab cho‘zilmagan, bikrligi k=62 N/m bo‘lgan

prujinaga m=62 g yuk osib qo‘yib yuborilganda

A amplitudali garmonik tebranishlar yuzaga

keldi. Prujina maksimal cho‘zilganda yukning

balandligini h=0 deb hisoblab, yukning potensial

energiyasi maksimal bo‘lgan paytda uning

tezlanishi qanday bo‘ladi (m/s

2

)?A) 9,8. B) 5,4. C) 4,9. D) 0.

25. O‘zgaruvchan tok dvigatelining quvvati 8,8 kW

ga, quvvat koeffitsiyenti esa 0,8 ga teng.

Tarmoqdagi kuchlanish 220 V ga teng bo‘lsa,

dvigatel iste’mol qiladigan tok necha amperga

teng?


A) 50. B) 40. C) 20. D) 30.

26. Agar olmosning nur sindirish ko‘rsatkichi 2

bo‘lsa, yorug‘likning olmosdagi to‘la ichki qaytish

chegaraviy burchagining sinusi qanday bo‘ladi?

A) 0,4. B) 0,5. C) 05

2. D) 053.

27. Uzunligi 1 cm bo‘lgan igna fokus masofasi 3 cmbo‘lgan linzaning bosh optik o‘qiga o‘q bo‘yicha

joylashtirildi. Agar ignaning bir uchi linza old

fokusidan 1 cm masofada yotgan bo‘lsa, ignaning

haqiqiy tasviridagi uzunligini aniqlang (cm).

A) 3. B) 4,5. C) 5. D) 4.

28. Lazer nuri sirtga tushib, diametri 8 mm bo‘lgan

yorug‘lik dog‘ini hosil qildi. Lazer nurining

intensivligi 100 W/cm

2

ga teng. Lazer nuriningoqimini toping (lm).

A) 80. B) 800. C) 500. D) 50.

29. Jismning tezligi nolga teng bo‘lgandagi

energiyasi ... energiya deb ataladi.

A) ichki. B) tinchlikdagi.

C) kinetik. D) potensial.

30. Rasmda atom energetik sathlarining

diagrammasi keltirilgan. Strelkalar bilan

ko‘rsatilgan o‘tishlarning qaysi biri minimal

energiyaga ega bo‘lgan fotonning yutilishini

ko‘rsatadi?

A) 3-sathdan 4-sathga o‘tish.

B) 1-sathdan 3-sathga o‘tish.

C) 4-sathdan 1-sathga o‘tish.

D) 3-sathdan 1-sathga o‘tish.

4


@FizikaLife

Variant – 2

1. Jismning mexanik harakatini o‘rganishda nima

uchun koordinatalar sistemasidan foydalaniladi?

A) jismning harakatda yoki harakatsiz ekanligini

aniqlash uchun.

B) jismning boshlang‘ich koordinatalarini

aniqlash uchun.

C) jismning fazodagi vaziyatini vaqt o‘tishi bilan

qanday o‘zgarishini aniqlash uchun.

D) jismning boshqa jismlarga nisbatan tinchlikda

yoki harakatda ekanligini aniqlash uchun.

2. Quyidagi jism tezlanishining vaqtga bog‘liqlik

grafigi keltirilgan. t=0 s bo‘lgan paytda jismning

tezligi 1 m/s bo‘lsa, t=4 s paytdagi jism tezligi

nimaga teng bo‘ladi (m/s)?

A) 11. B) 13. C) 19. D) 10.

3. 125 m balandlikdan erkin qo‘yib yuborilgan jism

yerga qancha vaqt (s) tushadi? g=10 m/s

2

.

A) 4. B) 3. C) 6. D) 5.4. O‘zaro 120

burchak ostida yo‘nalgan, har biri 5

N dan bo‘lgan ikki kuchning teng ta’sir

etuvchisini toping (N).

A) 2,5. B) 5. C) 5

2. D) 7,5.

5. m massali avtomobil yerda ekvator chizig‘i

bo‘ylab tezlikda harakatlanmoqda.

Avtomobilning ekvator bo‘yicha g‘arbga qarab

harakatlangandagi va sharqqa qarab

harakatlangandagi og‘irliklarining Δayirmasini

toping. Yerning ekvatorial chiziqli tezligi υ,

ekvatorial radiusi esa R ga teng.

A) Δ=

2mυu

R

. B) Δ=

4mυu

R

.

C) Δ= 2mυuR. D) Δ=m(υ

− u)

2

R

.

6. Rezinaning yo‘lga ishqalanish koeffitsiyenti 0,4ga teng bo‘lsa, mototsiklchi gorizontal tekislikda

100 m radiusli yoy chizib, qanday maksimal

tezlik bilan harakatlana oladi (km/h)?

A) 108. B) 72. C) 54. D) 36.

7. Richagning 1,4 cm li yelkasiga 18 N kuch ta’sir

etmoqda. Ikkinchi yelkasiga 12 N kuch

qo‘yilganda richag muvozanatda qolishi uchun bu

yelkaning uzunligi qancha (cm) bo‘lishi kerak?

A) 1,5. B) 2,1. C) 4,2. D) 3,6.

8. 10 m chuqurlikdagi quduqdan chelakda suv

olinmoqda. Chelakning massasi 1,5 kg, undagi

suvning massasi 10 kg. Bir chelak suv olish

uchun umumiy qanday ish (J) bajarish kerak?

g=10 m/s


2

.

A) 1300. B) 1150. C) 1000. D) 850.9. Yer sirtidan 0,1R balandlikda joylashgan kosmik

kemaning potensial energiyasini toping. R-Yer

radiusi, g-Yer sirtidagi erkin tushish tezlanishi.

A) -mgR/11. B) mgR/1,1.

C) -mgR/1,1. D) mgR/11.

10. ρ

1

va ρ2

zichlikli suyuqliklar (ρ

1

< ρ

2

)chegarasida zichligi ρ va balandligi bo‘lgan

shayba muvozanatda turibdi. Shaybaning pastki

suyuqlikka botgan qismining balandligini toping.

A)

H(ρ− ρ

1

)(ρ

2

− ρ

1

)

. B)H(ρ

2

− ρ)

(ρ

1

− ρ

2

)

.C)

H(ρ

1

− ρ

2

)

(ρ2

− ρ

1

). D)

2

ρ

1

.

11. Zichligi 700 kg/m3

bo‘lgan 86 benzinning

(C

6

H14

) miqdorini aniqlang (mol). Ar

(C)=12 u.,

A

r

(H)=1 u.


A) 1400. B) 350. C) 700. D) 1000.

12. Ideal gazni o‘zgarmas hajmda 60 K ga isitganda,

uning bosimi uch marta ortdi. Uning oxirgi

temperaturasini aniqlang (K).

A) 30. B) 40. C) 45. D) 90.

13. Massasi 16 g bo‘lgan geliyni (M=4 g/mol) 10 K

ga izobarik qizdirish uchun ketgan issiqlik

miqdori bilan, massasi 10 g bo‘lgan neon (M=20

g/mol) izotermik ravishda qanchaga ish (J)

bajaradi?

A) 831. B) 1163. C) 499. D) 416.

14. Avgust psixrometri (havoning nisbiy namligini

o‘lchash uchun ishlatiladigan asbob) berilgan.

Undagi quruq termometr t=24C ni, nam

termometr esa t=20

C ni ko‘rsatmoqda.

Havoning nisbiy namligini (%) quyida keltirilgan

Psixrometrik jadval yordamida aniqlang.

A) 69. B) 66. C) 44. D) 92.

15. Molyar massasi M bo‘lgan gazning o‘zgarmas

hajmdagi solishtirma issiqlik sig‘imi c

V

va

o‘zgarmas bosimdagi solishtirma issiqlik sig‘imic

p

bo‘lsa, javoblardan to‘g‘risini toping.

5


@FizikaLife

A) 1 atomli gazlar uchun cV

= 5R/2.

B) 2 atomli gazlar uchun c

V

= 3R/M .

C) 3 atomli gazlar uchun c

p

= 4R/M .

D) 2 atomli gazlar uchun c

p

= 5R/(2).

16. Rasmdagi kvadratlarning tomoni 1 m ga teng. q

zaryad 30-nuqtada joylashgan bo‘lsa, elektr

maydon kuchlanganliklari nisbati E

16

/E

43

nimaga teng?A) 15/13. B) 20/17. C) 18/37. D) 17/20.

17. α-zarra elektr maydonida 6,4·10

11

m/s2

tezlanish

bilan harakatlanishi uchun elektr maydon

kuchlanganligi qanday (kV/m) bo‘lishi kerak?

A) 6,64. B) 3,32. C) 13,28. D) 11,72.

18. Kesimi 5 mm

2

bo‘lgan o‘tkazgichdan 4 s da 8 Czaryad o‘tsa, o‘tkazgichdagi tok zichligi qanday

bo‘ladi (A/m

2

)?

A) 4· 10

4

. B) 4· 10

5

. C) 4· 10

6

. D) 5· 10

5

.19. Ikkita bir xil shunt o‘zaro ketma-ket ulanib,

so‘ngra ampermetrga ulansa, uning o‘lchash

chegarasi 4,5 marta ortadi. Ikkala shunt

ampermetrga parallel ulansa, uning o‘lchash

chegarasi necha marta ortadi?

A) 6,5. B) 9. C) 15. D) 18.

20. Agar ampermetr 1 A tokni ko‘rsatayotgan bo‘lsa,

2qarshilikli rezistordan 5 s vaqt davomida

ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (J) aniqlang.

= 3 Ω.

A) 30. B) 15/4. C) 15. D) 15/2.

21. Neonning ionlanish energiyasi 21,5 eV,

elektronning gaz atomlari bilan ketma-ket ikkita

to‘qnashuvlari orasidagi o‘rtacha masofa 0,4

·10

9

m bo‘lsa, ϕ

1

− ϕ

2

qancha bo‘lganda neon lampayonadi (MV)? Elektrodlar orasidagi masofa d=3

mm.


A) 100. B) 150. C) 170,66. D) 161,25.

22. va nuqtalar orqali o‘tuvchi ikki parallel,

cheksiz uzun o‘tkazgichlardan tok oqmoqda. C

o‘tkazgichdagi tok kuchi Io‘tkazgichdagi tok

kuchi esa 2I. Agar o‘tkazgichdagi tokning D

nuqtada hosil qiladigan magnit induksiyasi B

bo‘lsa, nuqtadagi umumiy magnit induksiya

moduli nimaga teng? (qo‘shni nuqtalar orasidagi

masofalar teng)

A

MD

E

FC

G

A) 7B/3. B) 5B/3. C) B. D) 3B/5.23. Ikkita cheksiz uzunlikdagi o‘tkazgich ma’lum

masofada o‘zaro perpendikulyar ravishda

joylashtirildi. Birinchi o‘tkazgichdagi tok kuchi

I

1=6π A, ikkinchi o‘tkazgichdagi tok kuchi esa

I

2=8π A ga teng. Ikkala o‘tkazgichdan bir xil

r=1 m masofada yotgan A nuqtadagi natijaviy

maydon induksiyasini toping (T).

A) 2π· 10

6

. B) 28π· 10

7

. C) 4π· 10

7

. D) 5.


24. Dastlab cho‘zilmagan, bikrligi k=146 N/m

bo‘lgan prujinaga m=146 g yuk osib qo‘yib

yuborilganda A amplitudali garmonik

tebranishlar yuzaga keldi. Prujina maksimal

cho‘zilganda yukning balandligini h=0 deb

hisoblab, prujinaning potensial energiyasi

maksimal bo‘lgan paytda uning tezlanishi

qanday bo‘ladi (m/s

2

)?

A) 0. B) 5,4. C) 4,9. D) 9,8.25. O‘zgaruvchan tok liniyasida kuchlanish necha

marta oshirilsa, liniyadagi energiya yo‘qotilishi

16 marta kamayadi?

A) 5. B) 2. C) 4. D) 8.

26. Yorug‘lik nuri shaffof muhitdan havoga

o‘tayotganida to‘la ichki qaytishning chegaraviy

burchagi α

ga teng bo‘ldi. Agar sinα= 07

bo‘lsa, bu muhitda yorug‘lik nuri qanday

tezlikda (m/s) tarqaladi? c=3· 10

8

m/s.A) 21

· 10

8

. B) 3· 10

8

. C) 15· 10

8

. D) 12· 10

8

.27. Botiq linzaga qiya tushayotgan parallel nurlar

dastasi linzadan o‘tgan qismini hayolan

kesishtirsak, bu kesishish nuqtasi bosh optik

o‘qdan 8


3 cm masofada yotadi. Linzaning

fokus masofasini toping (cm).

A) 24. B) 12. C) 36. D) 6.

6


@FizikaLife

28. Nuqtaviy yorug‘lik manbai radiusi 10 cm bo‘lgan

sfera markazida joylashgan. Agar sferaning to‘liq

sirtiga 124π lm yorug‘lik oqimi tushsa, yorug‘lik

manbaining yorug‘lik kuchini toping (cd).

A) 40. B) 31. C) 50. D) 41.

29. Jism energiyasining 4,19 J ga o‘zgarishi uning

massani qanday o‘zgarishiga mos keladi?

A) 47

· 10

17

. B) 48· 10

17

.

C) 56· 10

7

. D) 76· 10

17

.

30. Yadrodagi neytronlardan biri parchalansa,qanday hodisa sodir bo‘ladi?

A) γ-radioaktivlik.

B) yadroda o‘zgarish sodir bo‘lmaydi.

C) α-radioaktivlik. D) β-radioaktivlik.Download 445.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling