Kadrlar tayarlaw milliy da’stu’ri


Download 25 Kb.
Sana22.05.2020
Hajmi25 Kb.

Belgili, “Kadrlar tayarlaw milliy da’stu’ri” nin’ 3-basqishinda ta’lim oraylarinin’ resurs, kadrlar ha’m xabar bazalarinin’ ja’ne de bekkemleniwi, oqiw-ta’rbiya procesin jan’a oqiw-metodikaliq birlespeler, aldag’I pedagogikaliq texnologiyalar menen toliq ta’miyinlew tiykarg’I waziypa etip belgilengen.

Bu’gingi ku’nde bir Qatar rawajlang’an ma’mleketlerde oqiwshilardin’ oqiw ha’m do’retiwshilik aktivligin asiriwshi ha’m de ta’lim-ta’rbiya procesinin’ na’tiyjeliligin kepillewshi pedagogikaliq texnologiyalardi qollaw barisinda bay ta’jriybe toplang’an bolip, usi ta’jriybe tiykarin qurawshi metodlar o’zine ta’n a’hmiyetke iye bolip esaplanadi.

Jan’a sabaq beriw metodlarinan tiykarg’isi “Interaktiv” metod bolip, ha’zirde ol ko’p jag’dayda “Interaktiv” dep te ju’ritiledi. “Interaktiv” atamasi tiykarinda inglizshe-“interacti” so’zinen aling’an bolip, “o’z-ara ta’sirleniw” degendi bildiredi ha’m qandayda iskerlik ya’ki mashqala ni baylanista o’z-ara ba’seki, pikirlew tiykarinda, birgelikte sheshi tu’siniledi. Biraq, biz ayrim oqiw qollanbalarin oqig’animizda “Oqitiwdin’ interaktiv metodlari” terminin qollaniliwinin’ da gu’wasi boldiq. Solay eken, joqaridag’I siyaqli terminlerdin’ tu’rlishe ataliw jag’daylari siyaqli mashqalalar sheshimin tabiwdi ha’m og’an aniqliq kiritiwdi emdilikte taraw qa’nigelerinin’ itibarina qaratamiz. Haqiyqattan da, interaktiv metodlardin’ ma’nisi duris ta’riyiplengen, biraq biz usi metodti u’yreniw procesinde “Xaliq bilimlendiriwi”, “Baslawish ta’lim”, “U’zliksiz bilimlendiriw” jurnallarinda ha’m de “Marifat” gazetasi siyaqli ba’sekili baspalardi oqig’animizda avtor, alim, oqitiwshi, izertlewshiler ta’repinen usi metod ko’p orinlarda “Interfaol” metod dep atalg’anlig’inin’ gu’wasi boldiq. Ta’lim beriw procesin u’zliksiz oqitiw metodi menen izbe-iz baylanisli. Metodika sizdin’ qanday texnikaliq qurallar ya’ki qurallardan paydalanip atirg’anin’iz emes, ba’lkim sizdin’ ta’limin’iz qanday sho’lkemlestilip atirg’aninda. Basqasha etip aytqanda, oqitiw metodi ta’lim aliwshi ha’m oqitiwshinin’ oqitiw procesindegi o’z-ara baylanis tu’ri bolip esaplanadi. Misali, oqitiwshi ha’m oqiwshi arasindag’I process tiykarinda oqiwshini ol ya’ki bul bilim, ko’nlikpe ha’m mamanlig’in o’zlestiriw maqsetinde baylanistirip turg’anin ko’rsetedi.

Eger ken’ ko’lemde alatug’In bolsaq, oqitiwdin’ birinshi ku’nlerinen tap ha’zirgi ku’nge shekem oqitiwshi ha’m oqiwshi arasinda ken’ ma’nide u’sh tu’rli baylanis qa’liplesken bolip, ol o’z tastiyg’in tapqan. Metodikaliq jandasiwda oqitiwshinin’ ba’rshe metodin u’sh toparg’a bo’liwimiz mu’mkin.  1. Aktiv emes metod;

  2. Aktiv metod;

  3. Interaktiv metod;

Download 25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling