«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g`oyasi nimadan iborat?


Download 21.31 Kb.
Sana12.05.2020
Hajmi21.31 Kb.

1-variant.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g`oyasi nimadan iborat?

Kadrlar tayyorlash milliy modeli nima?

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat?


2-variant.

Uzluksiz ta’lim tizimining mohiyatini yoritib bering.

Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim mazmunini izohlab bering.

Pedagoglik kasbining asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo’ladi?


3-variant.

Pedagogika fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting va mohiyatini yoriting.

Qanday fanlar pedagogik fanlar tizimiga kiradi?


4-variant.

Shaxs faoliyati haqida so’zlab bering.

O’quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang.

Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz?


5-Variant

“Didaktika” tushunchasini ta’riflab bering.

Didaktikaning predmeti va ob’ekti nimalardan iborat?

Didaktikaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?


6-Variant

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

Тa’lim jarayonida suhbat metodini qo’llashda nimalarga e’tibor qaratish zarur?

Og`zaki bayon metodlarining afzalliklari nimalar ko’rinadi?

7-variant.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar

nimalardan iborat?


8-variant.

Korreksion pedagogikaning vazifasi nimadan iborat?

“Korreksiya”. “korreksion pedagogik faoliyat” tushunchalari qanday ma’noni

anglatadi?

Anomal o’quvchilar bilan qanday korreksion ishlar olib boriladi?
9-variant.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar nimalardan iborat?

Didaktikaning asosiy kategoriyalari qaysilar?


10-Variant

O’quvchilar faoliyatini hisobga olishning qanday metodlarini bilasiz?

Ularning har biri haqida ma’lumot bering.

Reyting tizimi nima? U qanday afzalliklarga ega?

11-Variant

O’zbek rassomlaridan kimlarni bilasiz?

Jismoniy tarbiya deganda nimani tushunasiz?

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

12-Variant

Ko’rgazmali metodlar turkumini nimalar tashkil etadi?

Dunyoqarash nima?

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

13-variant.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g`oyasi nimadan iborat?

Kadrlar tayyorlash milliy modeli nima?

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat?
14-variant.

Uzluksiz ta’lim tizimining mohiyatini yoritib bering.

Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim mazmunini izohlab bering.

Pedagoglik kasbining asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo’ladi?


15-variant.

Pedagogika fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting va mohiyatini yoriting.

Qanday fanlar pedagogik fanlar tizimiga kiradi?


16-variant.

Shaxs faoliyati haqida so’zlab bering.

Didaktikaning predmeti va ob’ekti nimalardan iborat?

Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz?


17-Variant

“Didaktika” tushunchasini ta’riflab bering.

O’quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang.

Didaktikaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?


18-Variant

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

Тa’lim jarayonida suhbat metodini qo’llashda nimalarga e’tibor qaratish zarur?

Og`zaki bayon metodlarining afzalliklari nimalar ko’rinadi?


19-variant.

Didaktikaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar

nimalardan iborat?
20-variant.

Korreksion pedagogikaning vazifasi nimadan iborat?

“Korreksiya”. “korreksion pedagogik faoliyat” tushunchalari qanday ma’noni

anglatadi?

Anomal o’quvchilar bilan qanday korreksion ishlar olib boriladi?
21-variant.

Reyting tizimi nima? U qanday afzalliklarga ega?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar nimalardan iborat?

Didaktikaning asosiy kategoriyalari qaysilar?

22-Variant

O’quvchilar faoliyatini hisobga olishning qanday metodlarini bilasiz?

Ularning har biri haqida ma’lumot bering.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?


23-Variant

O’zbek rassomlaridan kimlarni bilasiz?

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

Ularning har biri haqida ma’lumot bering.


24-Variant

Kadrlar tayyorlash milliy modeli nima?

Dunyoqarash nima?

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?


25-variant.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g`oyasi nimadan iborat?

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat?

Ko’rgazmali metodlar turkumini nimalar tashkil etadi?


26-variant.

Uzluksiz ta’lim tizimining mohiyatini yoritib bering.

Pedagogika fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Pedagoglik kasbining asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo’ladi?


27-variant.

Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim mazmunini izohlab bering.

Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting va mohiyatini yoriting.

Qanday fanlar pedagogik fanlar tizimiga kiradi?


28-variant.

“Didaktika” tushunchasini ta’riflab bering.

O’quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang.

Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz?


29-Variant

Didaktikaning predmeti va ob’ekti nimalardan iborat?

Didaktikaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Shaxs faoliyati haqida so’zlab bering.

30-Variant

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

Тa’lim jarayonida suhbat metodini qo’llashda nimalarga e’tibor qaratish zarur?

Og`zaki bayon metodlarining afzalliklari nimalar ko’rinadi?


31-variant.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Anomal o’quvchilar bilan qanday korreksion ishlar olib boriladi?

Korreksion pedagogikaning vazifasi nimadan iborat?

32-variant.

Korreksion pedagogikaning vazifasi nimadan iborat?

“Korreksiya”. “korreksion pedagogik faoliyat” tushunchalari qanday ma’noni

anglatadi?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar

nimalardan iborat?


33-variant.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Jismoniy tarbiya deganda nimani tushunasiz?

Didaktikaning asosiy kategoriyalari qaysilar?


34-Variant

O’quvchilar faoliyatini hisobga olishning qanday metodlarini bilasiz?

Ularning har biri haqida ma’lumot bering.

Reyting tizimi nima? U qanday afzalliklarga ega?


35-Variant

O’zbek rassomlaridan kimlarni bilasiz?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar nimalardan iborat?

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

36-Variant

Ko’rgazmali metodlar turkumini nimalar tashkil etadi?

Dunyoqarash nima?

Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim mazmunini izohlab bering.

37-variant.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g`oyasi nimadan iborat?

Kadrlar tayyorlash milliy modeli nima?

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat?


38-variant.

Uzluksiz ta’lim tizimining mohiyatini yoritib bering.

Pedagoglik kasbining asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo’ladi?

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

39-variant.

O’quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang.

Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting va mohiyatini yoriting.

Qanday fanlar pedagogik fanlar tizimiga kiradi?

40-variant.

Shaxs faoliyati haqida so’zlab bering.

Pedagogika fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz?


41-Variant

“Didaktika” tushunchasini ta’riflab bering.

Didaktikaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Og`zaki bayon metodlarining afzalliklari nimalar ko’rinadi?


42-Variant

Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

Тa’lim jarayonida suhbat metodini qo’llashda nimalarga e’tibor qaratish zarur?

Shaxs faoliyati haqida so’zlab bering.


43-variant.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar

nimalardan iborat?

“Korreksiya”. “korreksion pedagogik faoliyat” tushunchalari qanday ma’noni anglatadi?

44-variant.

Korreksion pedagogikaning vazifasi nimadan iborat?

Anomal o’quvchilar bilan qanday korreksion ishlar olib boriladi?

Didaktikaning predmeti va ob’ekti nimalardan iborat?

45-variant.

Тa’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

Тa’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo’yiladigan pedagogik talablar nimalardan iborat?

Ularning har biri haqida ma’lumot bering.


46-Variant

O’quvchilar faoliyatini hisobga olishning qanday metodlarini bilasiz?

Reyting tizimi nima? U qanday afzalliklarga ega?

Didaktikaning asosiy kategoriyalari qaysilar?

47-Variant

Dunyoqarash nima?

O’zbek rassomlaridan kimlarni bilasiz?

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?
48-Variant

Ko’rgazmali metodlar turkumini nimalar tashkil etadi?Тa’lim metodlarining tasnifi nima?

Jismoniy tarbiya deganda nimani tushunasiz?
Download 21.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling