Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Hozirgi davrda o’qitlvchilik kasbi va uning jamiyatda tutgan o‘rni


Download 0.66 Mb.
Sana19.01.2020
Hajmi0.66 Mb.

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY MODELI. HOZIRGI DAVRDA O’QITLVCHILIK KASBI VA UNING JAMIYATDA TUTGAN O‘RNI

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

O‘zbekiston Respublikasi siyosiy mustaqiilikni qoiga kiritgach, ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarida tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. Totalitar boshqaruv usuli asosida, ish yuritilayotgan xalqtalimi tizimida ham so‘nggi o‘n yilliklar davomida yuzaga kelgan muammolami hal etish vazifasi Respublika hukumati hamda mutasaddi tashkilotlami talim tizimida ham jiddiy o‘zgarishlami amalga oshirishga undadi. Bu boradagi say-harakatlaniing samarasi sifatida 1992 yil iyul oyida mustaqil O‘zbekistonning ilk “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonun mazmunida Respublika ta’lim tizimi, uning asosiy yo‘nalishlari, maqsad, vazifalari, ta’lim bosqichlari va ularning mohiyati kabi masalalar o‘z ifodasini topdi.

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunining qoidalariga muvofiq, milliy tajribaning tahlili va ta’lim tizimidagi, jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiysiyosiy hayotda mustaqil ravishda mo‘ljalni to‘g‘ri ola bilish mahoratiga ega bo’lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlaming yangi avlodini shakllantirishga yo‘naltirilgandir

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ning maqsadi - ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o‘tmishdan qolgan mafkuraviy qarash va sarqitlardan to’la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdan iboratdir. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi’’da ilgari surilgan maqsadning tolaqonli ro‘yobga chiqarish bir qator vazifalarning ijobiy hal qilinishini nazarda tutadi.

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

Bunda; Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish; Maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlami takomillashtirish, pedagog va mutaxassislaming malaka darajasini yuksaltirish; Umumiy o‘rta ta’lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bolgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish;

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302


  • ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirayotgan demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayonlariga moslashtirish;

  • . - kadrlar tayyorlash tizimi muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta’minlash, pedagogik faoliyatining nufuzi va ijtimoiy maqomini ko’tarish;

    . - kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish;

    . - ta’lim oluvchilami ma’naviy axloqiy tarbiyalashning va ma’rifiy ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish;

    . - ta’lim va kadrlar tayyorlash, ta’lim muassasalarini attestatsiyadan o‘tkazish va akkreditatsiya qilish sifatiga baho berishning xolis tizimini joriy qilish;Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy, tarkibiy qismlari. Kadrlar tayyorlash milliy modeli faqat ta’lim-tarbiya jarayoninigina qamrab olmay, ishlab chiqarish va ijtimoiy munosabatlami ham o ‘z ichiga oladi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan va ishlab chiqarish kabi tarkibiy qismlaming o‘zaro hamkorligi, ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik asosida “Yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob bemvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash Milliy tizimi” mohiyatini aks ettiruvchi andoza, loyiha hisoblanadi.

Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302Sultonov Baxtiyor SamDu Amaliy 302
Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling