Kalit bo’yicha tanlash operatori


Download 18.09 Kb.
Sana13.11.2020
Hajmi18.09 Kb.

Reja:


1.Tanlash (Kalit bo`yicha o`tish) operatori.

2.Shart operatori.

3.Loyiha.

4.Xulosa.

5.Foydalanilgan adabiyotlar.

Kalit bo’yicha tanlash operatori.

Kalit bo’yicha o’tish switch operatori umumiy ko’rinishi qo’yidagicha

Switch() {

Case <1-kiymat>:<1-operator>

break;


default:

case: ;}

Oldin qavs ichidagi butun ifoda hisoblanadi va uning qiymati hamma variantlar bilan solishtiriladi. Biror variantga qiymat mos kelsa shu variantda ko’rsatilgan operator bajariladi. Agar biror variant mos kelmasa default orqali ko’rsatilgan operator bajariladi. Break operatori ishlatilmasa shartga mos kelgan variantdan tashqari keyingi variantdagi operatorlar ham avtomatik bajariladi. Default; break va belgilangan variantlar ihtiyoriy tartibda kelishi mumkin. Default yoki break operatorlarini ishlatish shart emas. Belgilangan operatorlar bo’sh bo’lishi ham mumkin.

Misol tariqasida bahoni son miqdoriga qarab aniqlash dasturini ko’ramiz.

Include

Int baho;

Cin>> baho;

Switch(baho)

{case 2:Cout <<“\n emon”;break;

case 3:Cout <<“\n urta”;break;

case 4:Cout <<“\n yahshi”;break;

case 5:Cout <<“\n a'lo”;break;

default: Cout <<“\n baho notugri kiritilgan”;

};

}

Keyingi misolimizda kiritilgan simvol unli harf ekanligi aniqlanadi:Include

Int baho; Char c; Cin >> c;

Switch(c)

{case ‘a’:

case ‘u’:

case ‘o’:

case ‘i’:

Cout <<“\n Kiritilgan simvol unli harf”;break;

default: Cout <<“\n Kiritilgan simvol unli harf emas”;

};

}Shartli operator.

Shartli operator ikki ko’rinishda ishlatilishi mumkin:

If (ifoda)

1- operator

Else

2- operatoreki

If (ifoda)

1-operator

Shartli operator bajarilganda avval ifoda hisoblanadi ; agar qiymat rost ya'ni nol'dan farqli bo’lsa 1- operator bajariladi. Agar qiymat yolg’on ya'ni nol' bo’lsa va else ishlatilsa 2-operator bajariladi. Else qism har doim eng yaqin if ga mos qo’yiladi.

if( n>0)

if(a>b)


Z=a;

else


Z=b;

Agar else qismni yuqori if ga mos quyish lozim bo’lsa, figurali qavslar ishlatish lozim.

if( n>0) {

if(a>b)


z=a;

}

elsez=b;

Misol tariqasida uchta berilgan sonning eng kattasini aniqlash dasturini ko’ramiz:

#include

void( )


{ float a,b,c,max);

Cout <<“\n a=”; Cin>>a;

Cout <<“\n b=”; Cin>>b;

Cout <<“\n c=”; Cin>>c;

if (a>b)

if (a>c) max=a else max=c;

else

if b>c then max=b else max=c;Cout <<“\n” <

}

Keyingi misolda kiritilgan ball va maksimal ball asosida baho aniqlanadi:#include

void main( )

{ float ball,max_ball,baho);

Cout<< “\n ball=”; Cin>>(“%f”,&ball);

Cout<<“\n max_ball=”; Cin>>max_ball;

d=ball/max_ball;

if (d>0.85) baho=5 else

if (d>75) baho=4 else

if (d>0.55) then baho=3 else baho=2;

Cout<<“\n baho;

}

#includeusing namespace std;

class oquvchi

{

public:


string oquvchi,yonalishi;

int raqam;

void kiritish()

{

cout<<" O'quvchi ismi="; cin>>oquvchi;cout<<"o'quvchi yonalish="; cin>>yonalishi;

cout<<" o'quvchni no`meri="; cin>>raqam;

}

void chiqarish(){

cout<<"o'quchni ismi= "<

cout<<"Yonalish="<

cout<<"No`meri="<

}

};

int main(){

int oquvchiSoni;

cout<<"o'quvchini sonini kiriting=";cin>>oquvchiSoni;

oquvchi *V=new oquvchi [oquvchiSoni];

//V=new O'quvchi(_soni)

for(int i=0;i

{ cout<

V[i].kiritish();

}

int a;


bosh:

cout<<"Qaysi parametr bo'yicha qidirishni tanlang\n";

cout<<"Yo'nalishi boyicha 1\n";

cout<<"sinf boyicha 2\n";

cout<<"Nomeri boyicha 3\n";

cin>>a;


switch(a)

{

case 1:{string s;

cout<<"o'quvchini soni ";cin>>s;

for(int i=0;i

if(V[i].yonalishi==s){

cout<

V[i].chiqarish();

cout<<"\n--------------------------\n";

}

}break;case 2:{string s1;

cout<<" O'quvchini sinfi =";cin>>s1;

for(int i=0;i

if(V[i].yonalishi==s1){

cout<

V[i].chiqarish();

cout<<"\n--------------------------\n";

}

}break;case 3:{int s;

cout<<"o'quvchini nomeri=";cin>>s;

for(int i=0;i

if(V[i].raqam==s)

{

cout<

V[i].chiqarish();

cout<<"\n--------------------------\n";

}

}break;


default:cout<<"Bunday amal yo`q Qayta tanlang\n";goto bosh;

}

return 0;}


Xulosa

Men bu loyihani tayyorlash davomida c++ tilida kutubxonalar vazifalarini unga doir bir nechta operatorlarni masalan shartsiz o`tish,tanlash,sikl operatorlarini o`rganib chiqdim va amaliyotda qo`llab o`zimda bilim,malaka va ko`nikmalarni hosil qildim.Bu loyihani mavzusi : c++ tilida uchburchak,to`rtburchak,slindr hamda aylananing barcha parametrlarini hisoblovchi yagona dastur tuzish edi va bu dasturni tanlsh operatoridan foydalanib tuzib chiqdim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Керниган Б., Ри тчи Д. Язьш программирования Си. М. Финансь1и статистика. 1985.
2. ЛуисД. С и С++. Справочник.. М: Бином, 1997.
3. Гради Буч. Объектно-ориентированнмй анализ и проектирование С примерами приложений на С + +. Невский диалект. 2001 г„ 560.
4. Грехем И. Объектно-оринтированнме услуги. Принципм и
практика. Вильямс, 2004. 879 с.
5. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование.
Учебник., М ГТУ им. Баумана. 2003, 320 с.
6. Ашарина Н.А. Основь1 програмирования на язь1ках СИ, С + +.
Учебний курс., М.: 2002.
7. Шмидский Я.К. Программирования на язике С + + : Самоучитель. Учебное пособие, М.: Диалектика. 2004, 361 с.
8. Страуструп Б. Язмк программированния С + +. Третье издание, М.: Бином, 1999.
9. Пол Айра. Объектно-ориентированное программирование на
С ++. Второе издание. -М .: Бином, 1999.
(Зо^ЬипсЬа айаЬ1 )Иаг
1. Крупник А.Б. Изучаем С + +. Питер. 2003, 251 с.
2. Мейерс С. Наиболеее эффективное использование С + + 35
новь1х рекомендаций. ДМК-Пресс, 2000, 304 с.
3. Николаенко Д.В. Самоучитель по У1зиа1 С++., Спб, 2001.
4. Элджер Д ж . С++: библиотека программиста, СПб: Питер,
1999.
480
5. ЛибертиД. Освой самостоятельно С + + : 10 минут на урок. Пер.
с англ. Вильямс, 2004, 374 с.
6. Ш илбт Г. Самоучитель С + +. Второе издание, СПб.: ВНУ, 1998.
7. Подбельскии В.В. Язьш С + + - М.: Финанси и статистика, 1996.
8. Фейсон Т. Объектно-ориентированное программирование на
С + + 4.5. - Киев: Диалектика, 1996.
9. Шилдгп Г. Теория и практика С + +., СПб.: ВНУ, 1996.

Download 18.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling