Kantorning diagonal usuli. Merge Sort algoritmi va uning ishlash printsipi


Download 20.99 Kb.
Sana26.05.2020
Hajmi20.99 Kb.

 1. Kantorning diagonal usuli.

 2. Merge Sort algoritmi va uning ishlash printsipi.

 3. NP bilan bogʼliq muammolarni xal qilish yoʼllari.

 4. NP sinfi haqida tushuncha.

 5. NP toʼliq masalalarining namunalari.

 6. NP toʼliq masalalarni yechish usullarining tasnifi.

 7. NP toʼliq masalalarni xal qilish uchun evrestik algoritmlar.

 8. NPC klassi.

 9. P va E sinflariga tayinlanishi mumkin boʼlmagan vazifalar.

 10. P va NP sinflarining tengligi muammosi.

 11. Quiksort - tez saralash algoritmlari.

 12. Аjratuvchi toʼplamlarga misol keltiring.

 13. Аlgoritm qoʼllanish soxalari.

 14. Аlgoritm loyixalashda algoritmni xossalariga taʼrif bering.

 15. Аlgoritm loyixalashda Kramer usulidan foydalanish.

 16. Аlgoritm loyixalashda mutlaq(absolyut) yaqinlashish.

 17. Аlgoritm loyixalashda oqim effekti boʼyicha uchlarini tasiflash algoritmi.

 18. Аlgoritm loyihalashda oqim miqdori tushunchasi.

 19. Аlgoritm toʼgʼriligi.

 20. Аlgoritm turlari va xossalari.

 21. Аlgoritm turlari.

 22. Аlgoritm tushunchasi.

 23. Аlgoritm xossalari.

 24. Аlgoritmda steklar bilan ishlash.

 25. Аlgoritmi loyixalashda stek tushunchasi, misol keltiring.

 26. Аlgoritmik yechilmaydigan muammolarga misollar.

 27. Аlgoritmlarda qidiruv vazifasi nimadan iborat.

 28. Аlgoritmlarda matritsalarning yigʼindisi va ayirmasi. Misole

 29. Аlgoritmlarda samaradorlik koʼrsatkichlari.

 30. Аlgoritmlarda hisoblash qobiliyati.

 31. Аlgoritmlari loyihalashda Runnable interfeysidan foydalanish.

 32. Аlgoritmlari loyihalashda vaqtni taqsimlash.

 33. Аlgoritmlari loyihalashda qulflar(bloklar).

 34. Аlgoritmlari loyihalashda nazorat qilinmagan manbaʼlari ulashish.

 35. Аlgoritmlarni asimptotik taxlili.

 36. Аlgoritmlarni loyixalash.

 37. Аlgoritmlarni loyixalashda dinamik dasturlash masalalarii yechish sxemasi.

 38. Аlgoritmlarni loyixalashda qidirish algoritmlarini qoʼllash.

 39. Аlgoritmlarni loyixalashda matritsa aniqlovchi va chiziqli algoritmlarga misol.

 40. Аlgoritmlarni loyixalashda matritsalar ayirmasi. Misol.

 41. Аlgoritmlarni loyixalashda matritsalar koʼpaytmasiga misol.

 42. Аlgoritmlarni loyixalashda matritsalarni elementar oʼzgarishi.

 43. Аlgoritmlarni loyixalashda minorlar.

 44. Аlgoritmlarni loyixalashda saralash usullari.

 45. Аlgoritmlarni loyixalashda teskari matritsaga misol.

 46. Аlgoritmlarni loyixalashda ustuvor navbatlar bilan ishlash.

 47. Аlgoritmlarni loyixalashda xasislik tanlovi.

 48. Аlgoritmlarni loyixalashtirish deganda nima tushuniladi.

 49. Аlgoritmlarni loyihalashda oqimning uzilishi.

 50. Аlgoritmlarni loyihalashda graflar bilan ishlashga misollar keltiring.

 51. Аlgoritmlarni loyihalashda demon oqimlari.

 52. Аlgoritmlarni loyihalashda kattalashtirish zanjiri usuli.

 53. Аlgoritmlarni loyihalashda kesimlar tushunchasi.

 54. Аlgoritmlarni loyihalashda kutish wait() va uxlash sleep() oʼrtasidagi farqlar.

 55. Аlgoritmlarni loyihalashda maksimal oqimni qanday aniqlash mumkin.

 56. Аlgoritmlarni loyihalashda matritsalar bilan ishlash amallaridan foydalanish.

 57. Аlgoritmlarni loyihalashda maʼlumotlarni qidirish.

 58. Аlgoritmlarni loyihalashda maʼlumotlarni saralash.

 59. Аlgoritmlarni loyihalashda oqim guruhlari qanday yaratiladi.

 60. Аlgoritmlarni loyihalashda oqimlar boʼyicha taʼqiqlangan xarakatlar.

 61. Аlgoritmlarni loyihalashda sinxronlash.

 62. Аlgoritmlarni loyihalashda takrorlanuvchi algoritmlar.

 63. Аlgoritmlarni loyihalashda toʼxtatish muammosi.

 64. Аlgoritmlarni loyihalashda funktsional qatorlar bilan ishlash.

 65. Аlgoritmlarni taxlil qilish. Qiyosiy baxolar.

 66. Аlgoritmlarning samaradorligini baxolash mezonlari.

 67. Аlgoritmni loyixalashda tarmoq tushunchasi.

 68. Аlgoritmni loyixalashda tarmoqlar va chegaralar usulini qoʼllash.

 69. Аlgoritmni raqamlash.

 70. Аlgoritmni sinash.

 71. Аlmashtirish orqali saralash(Pufaksimon).

 72. Аlьternativ qatorlar.

 73. Baxolash fuktsiyalar klassifikatsiyasi.

 74. Bellmann tenglamalari qanday yozilgan, misol keltiring.

 75. Bellman-Ford algoritmi.

 76. Berilgan N ta elementda ustuvor navbatlari xosil qilish.

 77. Berilgan maʼlumotlar asosida grafning qoʼshnilik matritsasini xosil qilish algoritmii yarating.

 78. Berilgan elementlarda ustuvor avbatlarni xosil qilish.

 79. Binar daraxtga yangi element qoʼshish algoritmini tushuntiring.

 80. Binar qidiruv(teng ikkiga boʼlish usuli).

 81. Boyer va Mur algoritmi.

 82. Boʼlib tashla va xukmronlik qil paradigmasi asosiy masalalari.

 83. Boʼlib tashla va xukmronlik qil paradigmasi afzalliklari.

 84. Boʼlib tashla va xukmronlik qil paradigmasi kamchiliklari.

 85. Boʼlib tashla va xukmronlik qil usuli.

 86. Vaqt boʼyicha murakkablikda yaxshi va yomon xolatlar bir xil boʼlishi mumkinmi? Xulosangizni misollar orqali tushuntiring.

 87. Grafik kenglik boʼyicha aylanish algoritmining afzalligi nimada?

 88. Graflar xaqida tushuncha.

 89. Graflarda dekompozitsiya qanday tashkil qilinadi, misol keltiring.

 90. Graflarning uchlari orasidagi qisqa masofani va uning ogʼirligini chiqaruvchi dasturini tuzing.

 91. Grafni aylaib oʼtish algoritmlarini rekursiya yordamida dasturiy joriy qilinganda nima baza sifatida ajratiladi va dekompozitsiya qanday tashkil qilinadi.

 92. Grafni tasvirlash ima sababdan algoritmning samaradorligiga taʼsir kuoʼrsatadi.

 93. Grafning boshlangʼich va oxirgi uchlarini soʼrovchi dasturini tuzing.

 94. Grafning qoʼshnilik matritsasini tashkil qiluvchi dasturini tuzing.

 95. Deykstra algoritmi.

 96. Deykstra va Floyd algoritmlari graflarning qaysi koʼriishlari bilan ishlaydi. Misol keltiring.

 97. Dinamik dasturlash bilan yechiladigan masalalarning xususiyatlari.

 98. Dinamik dasturlash muammosi qanday shakllantirilgan va uning chiziqli dasturlash muammolaridan farqi nimada?

 99. Dinamik dasturlash tamoyili.

 100. Dinamik dasturlash usulining asosi nimada?

 101. Dinamik dasturlash usullaridan foydalangan xolda vaqt boʼyicha samaradorlikni aniqlash.

 102. Dinamik dasturlashning matematik modelining xususiyatlari qanday?

 103. Dinamik dasturlashning umumiy vazifasini qanday oʼrnatish kerak?

 104. Dinits maksimal oqimni qurish algoritmi.

 105. Yechimi yoʼq algoritmlarni isbotlash usullari.

 106. Jadvalni qayta tartiblashning qanday usullarini bilasiz?

 107. Yigʼindi va qatorlar haqida tushunchalar.

 108. Ikki matritsani koʼpaytmasi qanday aniqlanadi.

 109. Ikki matritsani qoʼshish qanday amalga oshiriladi, misol keltiring.

 110. Ikkilik qidirish algoritmiing ishlash printsipi.

 111. Ikkita ustuvor navbatni birlashtirish, misol keltiring.

 112. Ixtiyoriy elementli qatorlar.

 113. Ketma-ket qidiruv algoritmi.

 114. Ketma-ket qidiruv va indeksli ketma-ket qidiruvlarning qaysi biri samaraliroq va nima sababdan?

 115. Ketma-ket qidiruv va indeksli qidiruvlarning farqi nimadan iborat?

 116. Knut, Morris va Prett algoritmlari.

 117. Kommivoyajer masalasi uchun algoritmlar.

 118. Kramer qoidasini aytib bering va misol keltiring.

 119. Kramer usuli. Misol.

 120. Koʼrsatmalar oqimlari va koʼp oqimli dasturlash.

 121. Kesh xotira bila ishlash.

 122. cache-oblivious algoritmlari.

 123. Qanday saralash algoritmlarini bilasiz? Misol.

 124. Qatorda qismsatrlarni qidirish algoritmlari toʼgʼrisida nazariy maʼlumotlar.

 125. Qoldiq tarmoqlar xaqida tushuncha.

 126. Qoʼyish orqali saralash.

 127. Mavxum xisoblash modeli - Random Access Machine (RAM)

 128. Maksimal oqimni qurish algoritmi.

 129. Masalalarda toʼgʼri va teskari usul oʼrtasidagi farq nimada?

 130. Matritsa argumentlarining analitik funktsiyalar nazariyasiga dastur namunasini keltiring.

 131. Matritsa va ularning turlari.

 132. Matritsa minorining algebraik toʼldiruvchisi. Misol.

 133. Matritsaga yangi element qoʼshish, misol keltiring.

 134. Matritsada berilgan qandaydir element prioritetini oʼzgartirish.

 135. Matritsadan berilgan qandaydir elementni yechib olish dasturi.

 136. Matritsadan eng katta elementni olish usuli, misol keltiring.

 137. Matritsalar bilan ishlash algoritmlari.

 138. Matritsalar koʼpaytmasiga misollar keltiring.

 139. Matritsalar ustida amal bajarish.

 140. Matritsalar ustida bajariladigan amaalar xususiyatlari.

 141. Matritsalar usulida chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishga misol keltiring.

 142. Matritsalarning transpozitsiyasi. Misol.

 143. Matritsani transponirlash deb nimaga aytiladi, misol keltiring.

 144. Matritsaning bazis minori. Matritsalar rangi.Misol.

 145. Matritsaning taʼrifii aytig va misol keltiring.

 146. Maʼlumotlarni saralash va qidirish algoritmlari.

 147. MT ni oʼchirish muammosi va uning nochorligini isbotlash.

 148. Mukammal qidiruv daraxti.

 149. Musbat butun son uchun faktorialni xisoblashning rekursiv va iteratsion usullari ni vaqt boʼyicha murakkabligii baxolang.

 150. Musbat elementli qatorlar.Yaqinlashishning yetarli shartlari.

 151. Nima sababdan algoritmlarning samaradorligini baxolash amalga oshiriladi.

 152. Nima sababdan kenglik boʼyicha qidirish yetarlicha resurstalab algoritm xisoblanadi.

 153. Noyob kalit deganda nimani tushunasiz.

 154. Normal algoritm tushunchasi.

 155. Oqimlar orasidagi oʼzaro taʼsir.

 156. Oqimlarni yaratish va boshqarish.

 157. Optimallashtirish tamoyili nima va Bellman tenglamalari qanday yozilgan?

 158. Optimallashtirish tamoyili nima? Misol keltiring.

 159. Polinomial vaqt samaradorlik koʼrsatkichi sifatida.

 160. Rekursiv algoritmlarning murakkabligini baxolashning asosi nimada?

 161. Resurslarni almashish va qulflash.

 162. Roʼyxatda berilgan kalitli element yoʼq boʼlganda qaysi amal bajariladi.

 163. Saralash algoritmining qanday baxolash mumkin.

 164. Saralash algoritmlarini qoʼllash.

 165. Statik va dinamik dasturlashning kamchilik va yutuqlari. Misol keltiring.

 166. Stek tuzilmasini tushuntiring va misol keltiring.

 167. Tanlash orqali saralash.

 168. Tarmoqlar va chegaralar usuli.

 169. Toʼgʼridan-toʼgʼri qidirish.

 170. Toʼliq qayta tanlash usuli.

 171. Ustuvor navbatlarni piramidada qurish.

 172. Floyd-Yolshel algoritmi.

 173. Foydalanuvchidan vaznli yoʼnalishsiz grafning uchlari va qovurgʼalari sonini soʼrovchi algoritm dasturini tuzing.

 174. Ford va Falkerson teoremasi.

 175. Ford-Falkerson metodi.

 176. Funktsional qatorlar.

 177. Xasis algoritm qachon qoʼllaniladi?

 178. Xasis algoritmlar.

 179. Xasis tanlov xususiyatlari.

 180. Xasislik tamoyili

 181. Xasislik tanlovi.

 182. Xoffmann kodi.

 183. Hisoblanmaydigan arifmetik funktsiyalar toʼplamining kardinalligini hisoblash.

 184. Chiziqli dasturlashning asosiy teoremalari.

 185. Chiziqli qidirish algoritmi.

 186. Chiziqli tenglamalar sistemasi qaysi xolda birgina yechimga ega, misol keltiring.

 187. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishni Gauss usuli nimadan iborat?

 188. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning matritsa usuli nimadan iborat.

 189. Chiziqli tenglamalar sistemasining yechishning matritsa usuli.

 190. Edmonds va Kards algoritmi.

 191. Eng yaxshi, oʼrtacha va eng yomon algoritmlar.

Download 20.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling