Kassalik tarixi Kafedra: Fakultet Terapevtik Stomatologiya Kurator: Yusupalixodjayeva S. X talaba: Ikromov Z. Sh. Tashxis: 36 O’tkir periodontit eksudatsiya bosqichi Toshkent 2018 Reja


Download 38.01 Kb.
Sana16.10.2019
Hajmi38.01 Kb.

Toshkent Davlat StomatologiyaInstituti

Kassalik tarixi

Kafedra: Fakultet Terapevtik Stomatologiya

Kurator: Yusupalixodjayeva S.X

Talaba: Ikromov Z.Sh.

Tashxis: 36 O’tkir periodontit eksudatsiya bosqichi

Toshkent 2018Reja:

 1. Passport qism

 2. Shikoyatlari

 3. Anamnesis morbi

 4. Anamnesis vitae

 5. Obyektiv ko’rik

 6. Diagnoz

 7. Etiopatogenez

 8. Diferensial diagnostika

 9. Davo rejasi

 10. Xulosa


Passport ma’lumot

FISH: Akbarov Ahrorbek Akmaljon o’g’li

Tug’ilgan vaqt: 03.06.1995

Jinsi: Erkak

Millati: O’zbek

Ma’lumoti: O’rta maxsus

Kasbi: Tadbirkor

Oilaviy ahvoli: Yaxshi

Yashash joyi: Namangan viloyat, Namangan tumani, Toshbuloq ShFY

Poliklinikaga murojat qilgan sana: 13.10.2018

Subyektiv tekshiruv

Shikoyatlari: Bemor pastki tishda doimiy, lokal lo’qillovchi og’riqqa, tish o’sib qolgandek hissiyot,umumiy holsizlik ,tana harorati kotarilishiga , karioz kovak borligiga, ovqat qoldiqlari kirib qolishiga va nohush hid kelishigaAnamnez morbi

Bemor so’zicha 3 xafta avval tish og’riy boshlagan, so’ng og’riq qolgan, 2 kun avval lo’qillovchi og’riq paydo bo’lganligi sababli shifokorga murojaat qilgan.Anamnez vitae

1.Umumiy biografik ma’lumot: Bemor 1995-yilda tug’ilgan, yaxshi sharoitda yashaydi. Oilaviy ta’minlanganligi qoniqarli. O’sish va rivojlanishi normada. Aqliy va jismoniy rivojlanishi tengdoshlaridan orqda qolmagan.

2.Mehnat faoliyati: Mehnat faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunda tadbirkor

3.Oilaviy ahvoli: Namangan viloyati,Namangan tumani,Toshbuloq SHFY da 7 xonali uyda 5 kishi yashaydi. Bemor, akasi,ukasi va onasi. Ovqatlanishi rejimli.

4.Yondosh kasalliklari: Bolaligida suvchechak bilan kasallangan, gepatit A ham kuzatilgan. OITS, Botkin kasalligi, tuberkuloz, teri tanosil kasalliklari, yuqori temperatura, qon quyish va travma kuzatilmagan. O’simlik va ovqatlardan allergik kuzatilmagan.

5.Surunkali zaharlanish: Chekmaydi, ichmaydi, narkotik qabul qilmaydi.Obyektiv tekshiruv

1.Status present

Bemorning umumiy ahvoli yomon

Yuz tuzulishi simmetriyaga ega.

Qon bosmi normada.

Nafas minutlik soni 18 ta. Tana harorati kotarilgan

2. Tashqi ko’rinishi YuJS:

Yuz konfiguratsiyasi normada,

Yuz terisi rangi normada, quruqlik, qizarish belgilari yo’q.

O’g’iz ochilishi to’liq, erkin, og’riqsiz.

Og’iz ochilish harakatida chakka pastki jag’ bog’imi erkin, og’riqsiz, qirsillash kuzatilmadi, ikki tomondagi bo’g’im bir-biriga sinxron.

Chaynov mushaklari o’g’riqsiz

Jag’ osti limfatik tugunlari kattalashmagan, yumshoq-elastik, o’zgarishsiz.

Lablar qizil hoshiyasi potologik o’zgarishlarsiz,

Lablar normal namlikda, quruqlik, eroziyalar yo’q.

Regionar limfa tugunlari palpatsiyada sezilmaydi.3.Og’iz ichi ko’rigi

Og’iz ichi ko’rigida og’iz bo’shlig’i milklari ochpushti rangda, yaxshi namlanadi, shish belgilari yo’q.

Yuqori va pastki lab yuganchalari yaxshi rivojlangan.

Tanglay rangi och pushti, yiringli ajralma lakunalarda aniqlanmadi.

Til razmeri normada, rangi och pushti, deskvamatsiya, yorilishlar, yallig’lanishlar yo’q.

Bodomchasimon bezlar kattalashmagan, yiring ajralmalar kuzatilmadi, patologik o’zgarishlarsiz.

Tishda ovqat qoldiqlari va yumshagan to’qima bilan to’lgan kariyes kovak aniqlandi.

Tozalangan kovak tubi va devorlari zich, zondalaganda pulpa shoxlariga yaqin sohada o’riq.

Og’riq ta’surot olingandan keyin ham davom etadi.

Vertikal va gorizontal perkussiya o’griqsiz.

Solishtirma perkussiya o’tkazganimizda qo’shni tishlarga nisbatan sezuvchanligi 36-tishda kuchliroq

Qo’shimcha tekshirish usullari:

EOD ko’rsatkichi - 100 mkA.


C8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8
O


PtPrikus: Ortognatik

St. loc.

36 tish zondlanganda chuqur karioz kovak,tish bo’shlig’i bilan tutashmagan ,vertikal va gorizontal perkussiya og’riqli.

Og’iz bo’shlig’i shilliq qavati och pushti rangda.

36 tishsohasida milk shishganligi, giperemiyasi va tish rangi o’zgarganligi kuzatiladi.

Tish karashlari bor, toshlari yo’q.

36 tishda kovak mavjud va unda nekrotik massa bor.

Tishlar aro milk so’rg’ichlari zontlanganda qonash kuzatilmadi.

Patologik milk cho’ntaklari yo’q.Dastlabki tashhis:

Bemor shikoyatlari, hayot anamnezi, kasallik anamnezi, ko’rik va qo’shimcha teksshirish usullaridan foydalangan holda tashxis qo’yildi.

Tashxis:

36-tishda o’tkir periodontit ekssudatsiya bosqichiEtiopatogenez

O’tkir periodontit kasalligining rivojlanishi infeksion ravishda boshlangan bo’lib, vrachga o’z vaqtida murojaat qilmaslik natijasida periodont to’qimasida yallig’lanish boshlangan. Patalogoanotomik o’zgarishlar periodont to’qimasiga kimyoviy infeksion omil oqibatida yani mikroorganizmlarning zaharli endotoksinlari periodontning immune tizimiga salbiy tasir korsatib yuzaga keladigan hujayralar alteratsiyasi, semiz hujayralardan serotonin, gistamin, geparinlarning ajralishi, metabolism buzilishi, sut kislotasini to’planishi va atsidoz rivojlanishi, bular esa shish paydo bo’lib qon tomirlar o’tkazuvchanligining oshishiga olib keladi va Fallin sistemasi nerv ohirlariga ta’sir qilib, doimiy simillovchi og’riq paydo qiladi. Mikroskop ostida yallig’lanish alteratsiya bosqichi alomatlari- tomirlar atrofida suyuqlik chiqqanligi, perivaskulyar alteratsiya kuzatiladi,so’ng o’tkir yalliglanish jarayoni boshlanib leykotsitar infiltratsiya oshadi ,leykotsitlar migratsiyasi hisobiga toqimalar erib,yiringli hosila paydo boladi.Differensialdiagnostika

Касаллик

Шикояти

Зондлаш

Перкуссия

Термометрия

ЭОД

рентген

Уткир периодонтит экксудация боскичи

Доимий, локал, симмиловчи огрикка, тишнинг усиб колганлик хиссиётига, умумий холатнинг узгариши, тана хароратининг ортиши, иштаханинг йуклигига

Чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик, огриксиз.

Вертикал-огрикли

Горизонтал-огриклиогриксиз

100 мка

Чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик, илдиз учи сохасида узгаришсиз, суякда суркалиш

Уткир периодонтит интоксикация боскичи

Доимий, локал, симмиловчи огрикка

Чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик, огриксиз

Вертикал-огриксиз

Горизонтал-кам огриклиогриксиз

100 мка

Чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик, илдиз учи сохасида узгаришсиз

Уткир диффуз пульпит

Тишда кариоз кавак борлигига, тунги, хуружсимон, таркалувчи, барча таъсирлардан кучаювчи огрикка

Сабабчи тишда чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик, туби буйлаб огрикли

Вертикал-огриксиз

Горизонтал-огриксизТермик таъсирдан огрикли даври узок, огриксиз даври киска

25-30 мка

Чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик, илдиз учи сохасида узгаришсиз


Периостит

Юз сохасида пайдо булган шишга, тишдаги нокулайликка, умумий холсизликка

Сабабчи тишда чукур кариоз кавак, тиш бушлиги ёпик (очик), огриксиз

Вертикал-огрикли

Горизонтал-кам огриклиогриксиз

100 мка

Сабабчи тиш сохасида чукур кариоз кавак, тиш бушлиги (очик), ёпик, илдиз учи сохасида узгаришсиз (кенгайиш)
Davolash rejasi

Davo rejasi:

(tanlangan davo usuli), aniq tasdiqlanishi, va qatnovlar bo’yicha yoziladi.)

Periodontitni davolashdan asosoiy ko’zlangan maqsad periodontdagi yallig’lanish jarayonini to’xtatish, periodontit asoratlarini oldini olish va tish funksiyasini tiklashdir. Periodontitni klinik manzarasi,bemorning yoshi, uning organizmida kechayotgan umumiykasalliklar va bemorning holatiga asoslanib tanlangan davolash usuliko‘proq foyda beradi.Reja:1 qatnovda davolanadi

XI. Kundalik

13.10.2018

Bemorga 3506 raqamli tibbiy karta ochildi.Hamma ma’lumotlar bilan to’ldirildi. Obyektiv ko’ruv va davolash etaplari yoritib berildi.Davolash etaplari

 1. Karioz kavak ochildi, kengaytirildi, nekroektomiya o’tkazildi.

 2. Kavakka 0,06 % li xlorgeksidin eritmasi medikamentoz ishlov berildi.

 3. Kanal kirish qismi voronkasimon kengaytirildi.

 4. 3% li vodorod peroksid eritmasili antiseptic hammom ostida bosqichma-bosqich pulpa qoldiqlari olindi.

 5. Crown Down usulida kanallarga mexanik ishlov berildi.

 6. 5 % li gipoxlorid eritmasi bilan kanallarga medikamentoz ishlov berildi.

 7. Kanallarni rentgen kontrol ostida Endometazon bilan fiziologik uchigacha plombalandi.

 8. “Unicem” ajratuvchi taglik qo’yildi.

 9. “DenFill N” A4 rangida doimiy plomba qo’yildi.

 10. Plomba shakllantirildi va pardozlandi.

Amaliyotni bajarishda birmartalik shprits va qo’lqop ishlatildi.

XII.(Epikriz)

(bemorni shikoyatlari. Tish holati. Umumiy holati yoritiladi)

15.10.2018

Bemorda shikoyati yo’q. Tish davo natijasi bemorni qoniqtirdi. Ogriq paydo bo’lmadi.

Obyektiv: Tishning anatomic butunligi tiklangan.Va funksiyaviy jarayonda ishtiroki tiklandi. Kanaldagi va tishdagi plomba barcha talablarga javob beradi. Rangi o’zgarmagan.

Davolash: og’iz bo’shlig’I gigiyenasiga rioya qilish, sog’lom turmush tarzi olib borish, stomatolog ko’rigiga yiliga 2 marotaba borish.XIII. Natija

( ijobiy yoki salbiyligi asoslanib beriladi)

Natijasi ijobiy bo’ldi bemorda hech qanday shikoyatlari yo’q. Bemordan to’g’ri anamnez yeg’ilganligi, to’g’ri tashxis qo’yilib davo rejasi to’g’ri tanlandi. Ish jarayonida xatolik va kamchiliklar kuzatilmadi. Medikamentoz ishlovda antiseptiklar o’z o’rnida ishlatildi.Tishning anatomic butunligi tiklandi,ildiz kanallari plomba qilindi va tishning fiziologik funksiyasi ham tiklandi. Ranggi tabiiy tish ranggi bilan mos keltirildi.Xulosa

3 kundan so’ng bemor ahvoli yaxshi, shikoyatlari yo’q. Bemordan to’g’ri anamnez yig’ilganligi, to’g’ri tashxis qo’yilib davo rejasi to’g’ri tanlandi. Ish jarayonida xatolik va kamchiliklar kuzatilmadi. Medikamentoz ishlovda antiseptiklar o’z o’rnida ishlatildi.Adabiyotlar

 1. Терапевтическая стоматология. Боровский Е.В. 2002 г.

 2. Практическая терапевтическая стоматология. Николаев А.И. Цепов Л.М. 2008 г.

 3. Болезни зубов и полости рта. Муравянников Ж.Г. 2006 г.

 4. Пропедевтика стоматологических заболеваний Скорикова Л.А. 2002 г.

Download 38.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling