Keijo Heikkinen simocode pro Älykästä moottorin ohjausta ja suojausta


Download 14.7 Mb.
Sana15.12.2019
Hajmi14.7 Mb.
 • Industry
 • Keijo Heikkinen

Kaikille teollisuuden aloille

 • Terästeollisuus
 • Paperiteollisuus
 • Vesilaitokset
 • Sementtiteollisuus
 • Lasiteollisuus
 • Kemianteollisuus (+ öljy ja kaasu)
 • Lääketeollisuus
 • Voimalaitokset

SIEMENS Motor Controller Device - Ainutlaatuista moottorin valvontaa ja hallintaa

 • SIMOCODE pro
 • PCS7
 • Simatic S5 / S7
 • SICAM LCC
 • Ethernet
 • Win SIMOCODE-DP
 • Professional
 • Ohjaus, käyttötiedot
 • Syklisesti tulo ja lähdöt
 • Ei syklisesti FB:ltä
 • Diagnoositiedot
 • Tilastotiedot
 • Ennakkohuoltotiedot
 • Profibus-DP
 • OP
 • Moottorinohjaus integroituu automaatioon
 • Ohjaus,
 • Hallinta ja Suojaus
 • Huolto
 • Moottorilähtö; suunnanvaihto perinteinen
 • -K2
 • L1
 • L2
 • L3
 • N
 • PE
 • -F1
 • -Q1
 • -K2
 • -K1
 • -F2
 • 1
 • 1U
 • 1V
 • 1W
 • -K1
 • -K2
 • -K1
 • -K1
 • -S4
 • -F2
 • -F3
 • On1
 • Off
 • Auto
 • Overload
 • Thermistor
 • Current value
 • M
 • 3~
 • 4-20
 • mA
 • -F3
 • 1
 • -Q1
 • -F2
 • -F3
 • -K42
 • -K40
 • takaisinkytkennät
 • Automaatio taso
 •  sovellus
 •  käyttö
 •  lukitukset
 • riviliittimet
 • ohjaukset
 • -K1
 • -K1
 • -K2
 • -K2
 • E1
 • S2
 • E2
 • Auto
 • S1
 • Off
 • -K2
 • -K41
 • On2
 • -K40
 • -K42
 • -K41
 • -S4
 • S3
 • Paljon kytkentäpisteitä ja kaapelointia
 • Paljon kytkentäpisteitä ja kaapelointia
 • Voiko moottorinohjauksen tehdä älykkäämmäksi
 • vähemmillä koponenteilla tilaa säästäen ?
 • Moottorikeskus nykyisin…
 • Moottroilähdöt
 • I/O kenttä
 • Riviliitin- kenttä
 • Logiikka/
 • ohjaus
 • Voiko moottorinohjauskeskuksen tehdä älykkäämmäksi
 • vähemmillä koponenteilla tilaa säästäen ?

SIEMENS Motor Controller Device - Ainutlaatuista moottorin valvontaa ja hallintaa

 • SIMOCODE pro
 • 3UF50
 • L1
 • L2
 • L3
 • N
 • PE
 • -Q1
 • -K2
 • -K1
 • 1U
 • 1V
 • 1W
 • -K1
 • Suojaus
 •  ylikuorma-
 •  termistori-
 •  maasulku
 • -K2
 • -S4
 • -S1
 • -S2
 • Stop
 • Left
 • 1
 • PROFIBUS-DP
 • Auto
 • M
 • 3~
 • 1
 • Automaatio taso
 • sovellus
 • Ohjaus
 •  valvonta
 •  lukitus
 •  osasovellukset
 • Tiedonsiirto
 •  ohjauskäskyt
 • toiminta data
 •  daignostiikka data
 •  liitäntä
 • Right
 • -S3
 • Moottorilähtö; suunnanvaihto Simocode
 • Selkeä piirikaavio
 • Vakio Profibus-
 • väyläkaapeli
 • Jää pois :
 • lämpörele
 • termistorirele (PTC, NTS, KTY)
 • maasulkusuojauskoje
 • johdotusta ja kytkentä työtä
 • tilaa
 • Mitä lisää ?:
 • integoitu virtamuuntaja
 • laukaisuluokka valittavissa (Class 5 – 40 pro)
 • laaja 1:4 asettelualue
 • aseteltavat laukaisuolosuhteet
 • -varoitus tai laukaisu
 • joustava suojauskonsepti
 • aseteltavat valvottavat virtaraja-arvot
 • - alitus / ylitys
 • jumisuoja
 • moottorivirran mittaus
 • - esim. suurin vaihevirta
 • Moottorilähtö Suojaus SIMOCODE :lla
 • L1
 • L2
 • L3
 • N
 • PE
 • -Q1
 • -K2
 • -K3
 • -K1
 • 1U
 • 1V
 • 1W
 • 2W
 • 2U
 • 2V
 • suojaus
 •  ylikuorma
 •  termistori
 •  maasulku
 • 1
 • M
 • 3~
 • 1
 • 3UF50
 • -K1
 • -K2
 • -K3
 • -S1
 • -S2
 • Stop
 • Start
 • Hand/Auto
 • ohjaus
 •  valvonta
 •  lukitus
 •  eri sovellukset
 • 3UF50
 • Jää pois :
 • aikarele
 • apukontaktori lukitukseen
 • apukontaktori moottorikontaktorille
 • ohjausjohdotusta / johdotusvirheet minimoituu
 • tilaa
 • Mitä lisää ?
 • joustava johdotus ohjelmalla
 • - 4 totuustaulua
 • - 2 laskuria
 • - 2 aikarelettä
 • - 4 RS-kiikku, vilkutus, jne…
 • käyttötilan valvonta
 • standardi “funktionsbaustein“
 • aseteltava ohjaustapa
 • - käsi / automatiikka
 • helppo tomintovalinta ohjelmalla
 • - suorakäynn., 2-nop., jne…
 • aseteltavat tilat järjestelmä- tai laiteviassa
 • Moottorilähtö Ohjaus SIMOCODE:lla
 • PROFIBUS-DP
 • 3UF50
 • Automaatiotaso
 • käyttö
 • Kommunikaatio
 •  ohjauskäskyt
 •  käyttötiedot
 •  diagnoositiedot
 •  järjestys
 • Jää pois :
 • logiikan tulot/lähdöt
 • - digitaali/analogia
 • riviliittimet
 • - vähemmän liiitäntäpisteitä
 • ohjausjohdot , omat automaatiotason järjestelmäosat
 • tilaa
 • Mitä lisää :
 • ajankohtaiset tiedot pysyvästi saatavilla virta%, On /Off,
 • oikea /vasen, nopea/hidas, moottorin käyttöaika ja tilatiedot,
 • käsi-/automatiikka,..
 • lyhyt reagointiaika
 • nopea vianselvitys määrätyillä vikailmaisuilla
 • laukaisu/varoitus, ylikuorma, jumisuoja, virtaraja, ei virtaa ON
 • käskyn jälkeen, ..
 • parametrointi PROFIBUS-DP:stä
 • kaikki tiedot luettavissa väylään
 • ennakoivat diagnoositiedot käyttö- ja huoltohenkilöstölle
 • ylikuormitusvaroitus, virtaraja saavutettu, vaihe-
 • epäsymmetria, termistorivaroitus, oikosulku t
 • termistorijohdoissa,..
 • tilastotiedot käyttötunnit, käynn. lkm,...  ennakoiva huolto
 • Moottorilähtö Tiedonsiirto SIMOCODE:lla
 • Moottorilähtökeskus SIMOCODE-DP:llä
 • I/O kenttä
 • riviliitin- kenttä
 • logiikka
 • Motor Control Cubicles
 • älykäs, kompakti moottorilähtö
 • Siemens
 • Motor Protection and
 • Control Device with
 • PROFIBUS-DP

Kaikille teollisuuden aloille

 • Terästeollisuus
 • Paperiteollisuus
 • Vesilaitokset
 • Sementtiteollisuus
 • Lasiteollisuus
 • Kemianteollisuus (+ öljy ja kaasu)
 • Lääketeollisuus
 • Voimalaitokset
 • 3UF50
 • Peruskoje
 • 4 tuloa (24 V)
 • 4 lähtöä
 • Prozessori
 • Virta-/ termistorimittaus
 • Profibus-liitäntä
 • PC liitäntä
 • 0,25 – 820 A / 1000V asti
 • 3UF51
 • Laajennusyksikkö
 • 8 tuloa (24V, 115V, 230V)*
 • 4 lähtöä
 • PC liitäntä
 • * Tarvitsee ulkopuolisen syötön / teholähteen
 • 3UF52
 • Käyttöyksikkö
 • 4 käyttöpainiketta
 • 8 LEDiä
 • kirjoitusosiot
 • PC liitäntä
 • Edut: 1) kaikki tulot/lähdöt vapaasti parametroi- tavissa
 • 2) Kaikki virtapiirit ovat ‘turva‘ erotettuja
 • toisistaan VDE 0100 /
 • VDE 0101 / VDE 0160 mukaisesti
 • SIMOCODE-DP- modulaarit komponentit
 • 3) NAMUR sertifioitu, ATEX hyväksyntä

SIMOCODE

 • SIMOCODE pro V variable
 • Toiminnallisuus
 • SIMOCODE DP
 • Kattavat toiminnat jokaiseen moottorikäyttöön
 • Moottorin hallintajärjestelmät
 • I/O- kommunikointijärjestelmät
 • SIMOCODE pro C compact

Komponentit

 • SIMOCODE pro

SIMOCODE pro

 • SIMOCODE pro C – Compact
  • Suorakäynnistys
  • Suunnanvaihto käynnistys

Komponentit

 • Yhdyskaapeli
 • Useita pituuksia
 • (0.1m , 0.5m , 2 m)
 • SIMOCODE pro C – Compact
 • Virtamuuntaja
 • Virta-alueet 690 VAC
 • - 0,3 - 3 A
 • - 2,4 - 25 A
 • - 10 -100 A
 • - 20 - 200A
 • - 63 - 630 A
 • - välivirtamuuntajalla 3UF18 630 - 820 A
 • Käyttöpaneeli
 • 5 painikettaa / 10 LED
 • Perusyksikkö
 • - PROFIbus-DP- kommunikointi
 • - Väylänopeus 12 Mbit/s (vain RS485)
 • - RS485 – liitäntä
 • - Vapaasti parametroitavat 4I / 3O
 • - Termistoriliitäntä (PTC)
 • - Monostabiilit relelähdöt
 • - Testi/kuittaus- painike
 • - Ohjausjänniteet:
 • - 24 VDC
 • - 110 – 240 VAC/VDC
 • - Käyttölämpötila -25 - +60 C

Simocode pro virta C ja V muuntajat

 • 0.3 – 3 A
 • 2.4 – 25 A
 • 10 – 100 A
 • 20 – 200 A
 • 63 – 630 A *)
 • Liitinkytkentä
 • Kaapeleiden läpivienti
 • 0.3 A – 820 A
 • Virtamuuntajat
 • 45 mm
 • 55 mm
 • 120 mm
 • 145 mm
 • Leveys:
 • *) Välimuuntajalla 3UF18 820 A saakka

Simocode pro C - Toiminnat

 • Suojaustoiminnot
 • Ylikuormitussuojaus, Class 5 - 40
 • Moottoritermistorisuojaus (PTC)
 • Vaihevikavalvonta
 • Epäsymmetrinen kuorma
 • Jumisuoja
 • Maasulkuvalvonta
 • Virtaraja-arvon valvonta
 • Käyttötuntivalvonta
 • Pysähdysajan valvonta
 • Käynnistyskertalaskuri
 • jne...
 • Ohjaustoiminnot
 • Suorakäynnistys
 • Suunnanvaihtokäynnistys
 • Loogiset toiminnot
 • totuustaulukko (3)
 • laskurit (2)
 • ajastimet (2)
 • RS-kiikku/invert. (2)
 • vilkku (3+3)
 • Standarditoiminnot mm.
 • väylävirheen valvonta,
 • hätäkäynnistys,
 • ulkoiset virheet / häylykset ...
 • Ominaisuuksia enemmän kuin koskaan.
 • NEW
 • NEW
 • NEW

Simocode pro C - Data

 • Huoltotieto
 •  Käyttötunnit
 • Pysähdysajat
 • Käynnistyskertalaskuri
 • Pysäytykset ylikuormasta, laskuri
 • Yksikön sisäinen, tallennettu kommenttitieto
 • Yksikön käyttötunnit
 • Yms..
 • Toimintatieto
 • Moottorintilatieto
 • on, off, vasen, oikea, hidas, nopea
 • Vaihevirta 1, 2, 3 ja max. virta
 • Epäsymmetrinen kuorma
 • Aika hälytyksestä
 • Moottorin lämpenemä
 • Moottorin jäähdytysaika
 • Virran analoginen arvo
 • jne..
 • Diagnostiikkatieto mm.
 •  Useita yksityiskohtaisia ennakkotietoja
 • varoituksista ja hälytyksistä
 • Viimeisin virta-arvo ennen laukaisua
 • Vian tarkistus (esim. ei jännitettä
 • moottorinsyötössä käynnistyskäskyn jälkeen)
 • jne...
 • Kommunikaatio
 • 12 Mbps , nopeuden automaatinen valinta
 • Syklinen ja ei- syklinen viesti
 • Ominaisuuksia enemmän kuin koskaan.
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW

SIMOCODE pro V

 • Muunneltava järjestelmä:
  • Kaikki ohjaustoiminnot
  • Laajennettavat ja muunneltavat lisätoiminnot
 • Jokaiselle moottorille kaikki toiminnot ovat yksilöllisesti lisättävissä ja muunneltavissa

Komponentit

 • Käyttöpaneeli
 • 5 painiketta / 10 LED
 • Virtamuuntaja 0.3-..,..-630 A
 • Perusyksikkö
 • - PROFIbus-DP
 • - maks. 12 Mbit/s (vain RS485)
 • - RS485 – liitäntä
 • - vap. paramtroitavat 4I / 3O
 • - Termistoriliitäntä (PTC)
 • - Monostabiilit relelähdöt
 • - Testi/kuittaus- painike
 • - Ohjausjänniteet:
 • - 24 VDC
 • - 110 – 240 VAC/VDC
 • - Käyttölämpötila -25 - +60 C
 • Virta / jännitemuuntaja
 • SIMOCODE pro V – Variable
 • Laajennusmoduulit
 • - I / O laajennus
 • - 1 x 0/4 – 20 mA I/O
 • - 3 x Pt100/Pt1000 sensoria
 • - Ulkoinen maasulkusuojaus
 • summavirtamuuntajalla
 • Yhdyskaapeli
 • Pituudet 0.05m, 0.1m, 0.5m , 2 m

Simocode pro V virta- ja jännitemuuntajat

 • 0.3 – 3 A
 • 2.4 – 25 A
 • / 690 V
 • 10 – 100 A
 • / 690 V
 • 20 – 200 A
 • / 690 V
 • 63 – 630 A*)
 • / 690 V
 • Liitinkytkentä
 • Kaapelien läpivienti
 • 690 V
 • Virta- ja jännitemuuntajat
 • *) Välimuuntajalla 3UF18 820 A saakka
 • 45 mm
 • 55 mm
 • 120 mm
 • 145 mm
 • Leveys:

Joustavasti laajennettavat lisätoiminnot

 • SIMOCODE pro V - laajennusmoduulit
 • Valvontayksikköön voidaan kytkeä jopa 5 laajennusmoduulia
 • Digitaalimoduulit Max.2
  • Laajennus I/O:t (4I/2O)
  • Mono-/Bistabiilit relelähdöt
  • Ulkoisesti syötetyt inputit
  • - 24 V DC
  • - 110 – 240 VAC / DC
 • Maasulkumoduuli Max.1
  • Ulkoinen maasulkusuojaus
 • summavirtamuuntajalla (maadoitettu verkko)
 • Lämpötilan mittausmoduuli Max.1
  • Lämpötilan mittaus kolmella erillisellä anturilla - 3 X Pt100/Pt1000
 • Uusi!
 • Analogimoduuli Max.1
  • Input / output
  • - analog. signaali (0/4 – 20 mA)
  • esim. nestepinta, virtaus , virrannäyttö
 • Uusi!
 • Joustavasti laajennettavat lisätoiminnot
 • SIMOCODE pro V - laajennusmoduulit

Simocode pro V - Toiminnat

 • Suojaustoiminnot
 • Ylikuormitussuojaus, Class 5 - 40
 • Moottoritermistorisuojaus
 • Vaihevikavalvonta
 • Asymmetrinen kuorma
 • Jumisuoja
 • Maasulkuvalvonta
 • Virtaraja-arvon valvonta
 • Käyttötuntivalvonta
 • Pysähdysajan valvonta
 • Käynnistyskertalaskuri
 • jne...
 • Simocode pro V
 • laajennetut toiminnot:
 • Lämpötilamittaus PT100/ PT1000
 • Jännitemittaus
 • Tehonvalvonta
 • Cos-phi- mittaus
 • Vaihejärjestysvalvonta
 • Input ja output laajennus ja valvonta
 • 0/4-20 mA viestinkäsittely
 • Mitattavien suureiden tallennus
 • Ohjaustoiminnot
 • Suorakäynnistys
 • Suunnanvaihtokäynnistys
 • Tähti-kolmio käynnitys
 • Tähti-kolmio käynnistys suunnanvaihdolla
 • Kaksinopeusmoottorit (navanvaihtokytkentä), myös suunnanvaihto
 • Kaksinopeusmoottorit, erillinen Dahlander-
 • kytkentä, myös suunnanvaihto
 • Ryömintätoiminto
 • Venttilinohjaus
 • Katkaisijaohjaus
 • Pehmeäkäynnistystoiminto
 • Pehmeäkäynnistystoiminto suunnanvaihdolla
 • Loogiset toiminnot
 • totuustaulukko (8)
 • laskurit, (4)
 • ajastimet (4)
 • raja-arvo valvonta (4)
 • RS-kiikku/ invert. (4)
 • Standarditoiminnot mm.
 • väylä-/syöttöjännitevirheen valvonta,
 • hätäkäynnistys,
 • ulkoiset virheet ...
 • Ominaisuuksia enemmän kuin koskaan.
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW

Simocode pro V - Data

 • Huoltotieto
 •  Käyttötunnit
 • Pysähdysajat
 • Käynnistyskertalaskuri
 • Pysäytykset ylikuormasta, laskuri
 • Yksikön sisäinen, talennettu kommenttitieto
 • Yksikön käyttötunnit
 • Yms..
 • Toimintatieto
 • Moottorintilatieto
 • on, off, vasen, oikea, hidas, nopea
 • Vaihevirta 1, 2, 3 ja max. virta
 • Asymmetrinen kuorma
 • Vaihejärjestys
 • Aika hälytyksestä
 • Moottorin lämpenemä
 • Moottorin jäähdytysaika
 • Virran analoginen arvo
 • Vaihejännite 1, 2, 3
 • Pätöteho
 • Näennäisteho
 • Tehokerroin (cos phii)
 • Lämpötila esim. moottori
 • jne..
 • Diagnostiikkatieto mm.
 •  Useita yksityiskohtaisia ennakkotietoja
 • varoituksista ja hälytyksistä
 • Viimeisin virta-arvo ennen laukaisua
 • Vian tarkistus (esim. ei jännitettä
 • moottorinsyötössä käynnistyskäskyn jälkeen)
 • Sisäinen vikalogien kirjaus aikaleimalla
 • Aikaleima valituille tilatiedoille,
 • hälytyksille, vioille
 • jne...
 • Kommunikaatio
 • 12 Mbps , nopeuden automaatinen valinta
 • Syklinen ja ei- syklinen viesti
 • Aikasynkronointi
 • Ominaisuuksia enemmän kuin koskaan.
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW
 • NEW

SIMOCODE - parametrointiohjelmat

 • Suora kommunikointi
 • yksikön ja PC:n välillä
 • ns. point to point-
 • parametrointi
 • SIMOCODE ES Smart
 • 2004
 • Kommunikointi yhteen tai
 • useampaan yksikköön
 • PROFIBUS-DP:n välityksellä
 • SIMOCODE ES Professional

SIMOCODE – käyttöönotto ja huolto Mitä uutta ?

 • 2005
 • 2004
 • SIMOCODE ES Graphic
 • Visuaalinen SIMOCODEN
 • parametrointi
 • Drag and drop- periaate
 • Nopea ja helppo tapa
 • muuntaa DP:n parametrit
 • SIMOCODE prolle
 • SIMOCODE DP converter

Integrointi ja konfigurointi

 • Osoitteenanto moduuli Simocodelle voidaan antaa Profibus-osoite ilman PC/ PG:tä
 • Pienet lisävarusteet tuovat suurta ajan säästöä
 • Erittäin nopea osoitteenanto
 • Moottorilähdön asettelu muutamassa sekunnissa
 • Muistimoduuli Parameterien luku ja kirjoitus ilman PC/ PG:tä

Arkkitehtuuri ja ominaisuudet

 • SIMOCODE pro

SIMOCODE vaihtoehdot

 • Perusyksikkö
 • Käyttöpaneeli
 • SIMOCODE pro C
 • Virtamuuntaja
 • SIMOCODE-DP
 • Laajennusmoduulit
 • Digitaali-
 • moduuli
 • Analog. Moduuli
 • Lämpötila-mittaus
 • Maasulku-suojaus
 • SIMOCODE pro V
 • + Jännitemuuntaja

SIMOCODE pro

 • Erinomaiset muuntelumahdollisuudet
 • SIMOCODE pro C ja SIMOCODE pro V soveltuvat käytettäviksi
 • samassa moottorilähtökeskuksessa yksiköllisesti moottorin
 • ohjaustarpeen mukaisesti
 • Räätälöidyt sovellukset samassa moottorilähtökeskuksessa eivät lisää vaan alentavat kustannuksia !
  • Ei tarvetta uudelleen johdotukseen
  • Sama virtamuuntaja
  • Ei tarvetta uudelleen suunnitteluun samojen liitintoimintojen ansiosta
  • Ei tarvetta parametrien muuttamiseen
  • Komponenttien varastointitarve alenee
 • SIMOCODE pro C on täysin korvattavissa SIMOCODE pro V:llä
 • :

Integraatio & Konfigurointi

 • SIMOCODE pro
 • - ohjaus logiikasta PROFIBUS-DP:n kautta
 • Kenttä
 • MCC
 • Ohjaus
 • RS232
 • PROFIBUS-DP
 • Huolto
 • ES
 • Ohjausmahdollisuudet SIMOCODE:lla
 • - ohjaus PC:llä PROFIBUS-DP:n kautta
 • - ohjaus kaapinovesta
 • - ohjaus painikkeilla kentältä
 • - ohjaus suoraan PC:ltä

Ohjaus- ja tapahtumatiedot valvomoon

Sovellusesimerkki

 • modulaarirakenne
 • joustava
 • käyttövarma
 • Moottorilähtö
 • kommunikointikykyinen
 • Moottorikeskus (SIVACON)
 • 35 x
 • Vaatimukset

Simocode- DP referenssejä Suomessa Monet ovat jo valinneet Simocoden

 • Paperiteollisuus :
 • Myllykoski Paper Oyj, Myllykoski
 • UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari / Voikkaa / Jämsänkoski / Changzu
 • M-Real Oyj, Äänekoski / Kaskinen
 • Stora-Enso Oyj, Inkeroinen / Langenbrucken,
 • Metsä-Botnia Oy, Kaskinen , ..
 • Metalliteollisuus :
 • Avesta Polarit Oy Tornio,
 • Outokumpu Kemin Kaivos, ..
 • Kemianteollisuus :
 • Kemira Oyj, Kokkola, Oulu, Siilinjärvi
 • Forcem Oy, Rauma (mäntyöljytislaamo), OMG Kokkola Chemicals Oy, Fortum Porvoo,..
 • Muita sovelluksia :
 • mm. Helsingin Vesi, vesilaitos, pellettitehdas, levynkäsittelylinja, voimalaitos

Tee sinäkin päätös tulevaisuuteen

 • Prosessi-tekniikka
 • Älykäs moottorisuoja
 • !
 • Joustava moottoriohjaus
 • !
 • Laaja, luotettava diagnoosi
 • !
 • Helppo prosessi-integraatio (TIA)
 • !
 • Kustannusedullinen, integroitu, tiedonsiirtokykyinen kokonaisratkaisu


Download 14.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling