Kg paxta og`irmi, kg toshmi? A paxta b tosh d ikkalasi teng


Download 33.19 Kb.
Sana18.09.2022
Hajmi33.19 Kb.
#811463
Bog'liq
A daraja {matematika} new
KURS ISHI. JO\'RAYEV OYBEK, 6-Мавзу (4), Sportchilarni musobaqalarga tayyorlashning o’ziga xos psixologik jihatlari, 7-Мавзу (2), 5-1 МАВЗУ, bolalar psixologiyasi, Ikromova Husnnora 3D Kurs ishi, Ikromova Husnnora 3D Kurs ishi, 5 sinf test, 6 sinf test, 2 курс weeks, № 5 Тестлар тўплами, № 10 Реферат мавзулари, ЭТИКА НАМУНАВИЙ ДАСТУР

 1. 5 kg paxta og`irmi, 5 kg toshmi?

A) paxta B) tosh D) ikkalasi teng

 1. 89 dan keyin qaysi son keladi?

A) 91 B) 90 D) 100

 1. Ayirmani toping: 76 — 31

A) 36 B) 45 D) 30

 1. Yig`ndini toping: 36+34

A) 70 B) 85 D) 90

 1. Ifodani qiymatini toping: 80 – (33+7)

A) 70 B) 30 D) 40

 1. Qora qo`y 17 ta, jigarrang qo`y 3 ta. Ikkalasi nechta?

A) 17 ta B) 20 ta D) 30 ta

 1. Eng kichik ikki xonali sonni toping?

A) 10 B) 11 D) 20

 1. Yig`indini toping: 44+16

A) 70 B) 50 D) 60

 1. Karam 10 kg, oshqovoq 8 kg. Ikkalasi necha kg?

A) 20 B) 18 D) 16

 1. Javobi 17 ga teng bo`lgan misolni toping.

A) 10+3+2
B) 10+3+4
D) 10+1+5 

 1. Qovunning og`irligi 3 kg, karamning og`irligi ham shuncha. Karamning og`irligini toping.

A) 3 kg B) 6 kg D) 9 kg

 1. 99 dan keyin qaysi son keladi?

A) 90 B) 100 D) 98

 1. Ayirmani toping: 50 — 46

A) 4 B) 10 D) 29

 1. Yig`ndini toping: 46+4

A) 48 B) 50 D) 52

 1. Javobi 18 ga teng bo`lgan misolni toping.

A) 6+6+5
B) 7+3+9
D) 7+5+6

 1. 18 dan 6 ta kam bo`lgan sonni toping.

A) 24 B) 12 D) 13

 1. Osma soat 18 ta, qo`l soat 9 ta kam. Qo`l soat nechta?

A) 9 ta B) 18ta D) 16 ta

 1. 44+16 sonlarining yig`indisini toping:

A) 70 B) 60 D) 80

 1. To`rttala tomoni teng bo`lgan to`rtburchak nima deyiladi?

A) to`rtburchak B) doira D) kvadrat

 1. Eng kichik uch xonali son

A) 110 B) 100 D) 200

 1. Ifodani hisoblang. 67 +3 =

 1. 70

 2. 60

 3. 71

 4. 72

 1. Hisoblang. 38 – 30 =

 1. 30

 2. 8

 3. 38

 4. 35

 1. 90 sonida nechta o’nlik bor?

 1. 90 ta

 2. 9 ta

 3. 10 ta

 4. 11ta

 1. Kvadratning nechta tomoni bor?

 1. 6 ta

 2. 5 ta

 3. 4 ta

 4. 3 ta

 1. Taqqoslang. 56 +4 66 +4

 1. >

 2. <

 3. =

 4. bilmadim

 1. Hisoblang. 34 +12 =

 1. 46

 2. 40

 3. 45

 4. 43

 1. To’g’ri javobli ifodani toping.

 1. 45 + 12 = 56

 2. 45+ 12 = 57

 3. 45+ 12 =55

 4. 45+ 12= 58

 1. To’g’ri javob qaysi javobda berilgan?

 1. 6+12=18

 2. 6*11=70

 3. 8+1=10

 4. 12*2=25

 1. Tenglikni toping. 12 - = 3

 1. 4

 2. 9

 3. 8

 4. 7

 1. Kitob 12 betli. Karim 5 betini o’qidi. Yana necha bet o’qilishi kerak?

 1. 7

 2. 8

 3. 6

 4. 5

 1. Hisoblang. 13 – 5=

  1. 8 B) 6 C) 11 D) 2

 2. 16 sonini xona birliklariga ajrating.

  1. 10+6 B) 15+1 C) 9+7 D) 14+2

 3. Bir xonali sonlar qaysilar: 14,6,24,7, 78,99, 9

  1. 14,24,78 B) 6,7,9 C) 99 D) 9,7

 4. Hisoblang. 9 +6 =

  1. 12 B) 3 C) 15 D) 14

 5. Eng kichik ikki xonali son.

  1. 12 B) 20 C) 99 D) 10

 6. Qo`chqorning og`irligi 35kg,Buzoqning og`irligi ham shuncha

Buzoqning og`irligini toping ?

 1. 40 kg b) 35 kg d) 45 kg.

 1. Ayurmani toping ? 56-23 =

   1. 85 b) 24 d) 33

 2. Yig`indini toping? 56+34=

   1. 90 b) 91 d) 100

 3. Javobi 25 ga teng bo`lgan misolni topiing ?

   1. 10+3+4 b)8+2+10 d)10+10+5

 4. 99 dan keyin qaysi son keladi?

   1. 90 b) 100 d) 98

 5. To`g`ri to`rtburchagi ham to`g`ri b o`lgan to`rtburchak nima

deyiladi ?

   1. Uchburchak b) Aylana d) To`g`rito`rtburchak

 1. Ayirmani toping? 64-14=

   1. 49 b) 59 d) 50

 2. Yig`indini toping ? 46+44=

   1. 55 b) 100 d) 90

 3. Javobi 23 ga teng bo`lgan misolni toping ?

   1. 9+4+10 b) 8+7+9 d) 7+5+10

 4. 3 kg paxta og`irmi,3kg toshmi ?

a) Paxta b) Tosh d) Ikkalasi teng
46. 66-44=
a) 22 b) 110 d) 24
47. 96-36 =
a) 50 b) 60 d) 66
48. Yig`indini toping? 56+34=
a) 90 b) 91 d)90
49. Javobi 25 ga teng bo`lgan misolni topiing ?
a) 10+10+5= b) 8+2+10 = d) 10+3+4=
50. 52-14=
a) 44 b) 38 d) 42
51. To’rtta burchagi ham to`g`ri bo’lgan to`rtburchak
nima deyiladi ?
a) Uchburchak b) Aylana d)To`g`ri to`rtburchak
52.
Bu qandar burchak


a)To’g’ri burchak b)O’tkir burchak d)O’tmas burchak
53. 13
Perimetri qaysi javobda to’g’ri
12

a) 25 b) 50 d) 26


54. Hisoblang. (40+10)+6=
a) 46 b) 50 d) 56
55. Tegirmonga bir kunda 23 qop bug’doy va shuncha qop makkajo’xori keltirildi. Tegirmonga hammasi bo’lib qancha qop don keltirilgan?
a) 46 b) 23 d) 50
56. Amal ishoralarini tenglik to’g’ri bo’ladigan qiliv qoying. 7 ___ 8 = 56
A ) + B ) : c ) *
57 . 36 dm – 27 dm = ? hisoblang.
A ) 9 dm B ) 19 dm C ) 9 dm
58 . (17-5):4= ? hisoblang.
A ) 3 B ) 5 C ) 7
59 . Do’konga 140 qop un keltirildi. Tushgacha 73 qop un sotilgan bo’lsa, do’konda necha qop un qoldi?
A ) 53 qop B ) 67 qop C ) 75 qop
60. 7 ta yuzlikdan iborat bo’lgan sonni yozing
A ) 70 B ) 7000 C ) 700
61 . Bahorda bog’ yaratish uchun 120 tup olma va o’rik ko’chati ekildi. Agar o’rik ko’chati 50 tup bo’lsa, olma ko’chati necha tup?
A ) 70 tup B ) 60 tup C ) 80 tup
62 . 48-x=22 tengamani yeching.
A ) 24 B ) 26 C ) 28
63 . 3*7 ____ 7*4 katta, kichik, teng ishoralaridan mosini qo’ying.
A ) = B ) < C ) >
64 . Eni 10 sm, balandligi 7 sm bo’lgan to’rtburchak yuzini toping.
A ) 70 sm kv B ) 60 sm kv C ) 80 sm kv
65 . Bog’dagi mevalardan bu yil 12 tupi hosilga kirdi. O’tgan yili bu yilgidan 4 tup kam meva hosilga kirgan bo’lsa, shu ikki yil ichida necha tup mava hosilga kirdi?
A ) 16 tup B ) 8 tup C ) 20
66. Bo'yi 8 sm, eni 10 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni yuzini toping.
a) 36 b) 80 c) 55 d) 45
67. Ko'paytmani qiymatini toping. 783 • 80 = …
a) 62640 b) 626400 c) 602604 d) 60264
68. Taqqoslang: 42 soat * 2 sutka 15 soat
a) 42 soat = 2 sutka 15 soat 
b) 42 soat > 2 sutka 15 soat 
c) 42 soat < 2 sutka 15 soat 
d) hammasi to'g'ri
69. Tenglamani yeching: x • 16 + 100 = 420
a) 25 b) 20 c) 22 d) 24
70. 7 soat 32 minut = minutda ifodalasa
a) 732 b) 420 c) 452 d) 450
71. Noma'lum son ishtirok etgan ifoda nima deb ataladi?
a) amallar b) tenglama c) misol d) masala
72. Qarama – qarshi tomonlari teng bo'lgan to'rtburchak qanday ataladi?
a) kvadrat b) to'g'ri to'rtburchak c) to'rtburchak d) romb
73. Maktab bog'ida o'quvchilar 6 kun 100 tupdan, 5 kun 150 tupdan ko'chat o'tqazishdi. 2 kunda hammasi bolib nechta ko'chat o'tqazishgan?
a) 1350 tup b) 600 tup c) 400 tup d) 750 tup
74. Matematika faniga asos solgan olimlar qatorini toping.
a) Alisher Navoiy, Abdulla Oripov 
b) Umar Xayyom, Xorazmiy 
c) Xorazmiy, Beruniy 
d) Cho'lpon, Niyoziy
75. Tenglamaning javobini toping: 28 : x = (100 – 96)
a) 9 b) 8 c) 7 d) 6
76. Bir haftada necha soat bor?
a) 24 b) 134 c) 48 d) 168
77. 207 : 3 = ifodani qiymatini toping
a) 69 b) 96 c) 54 d) 27
78. Noma'lum qo'shiluvchini toping. x + 79 = 110
a) 13 b) 31 c) 189 d) 180
79. 100 kg paxtadan 35 kg ip olinsa, 300 kg paxtadan necha kg ip olinadi?
a) 125 b) 70 c) 105 d) 135
80. Tomoni 8 dm bo'lgan kvadrat yuzini toping.
a) 16 b) 32 c) 64 d) 48
81. Nechta arifmetik amallar bor?
a) 3 b) 5 c) 4 d) 6
82. Sobir 1200 so'm puliga 150 so'mlik daftardan qancha olishi mumkin?
a) 10 ta b) 7 ta c) 8 ta d) 6 ta
83. Agar a = 58072 bo'lsa, 100000 – a ifodaning qiymatini toping.
a) 41982 b) 41928 c) 41892 d) 41289
84. Amallarni bajaring: 7590 : 30 + 24700 : 100
a) 500 b) 247 c) 253 d) 500
85. O'ylangan sonni 81 ga ko'paytirilsa, 21708 chiqadi. O'ylangan son nechaga teng?
a) 268 b) 21789 c) 217 d) 21627
86. a = 78 bo'lganda a + 840 ifodani qiymatini toping.
a) 918 b) 981 c) 198 d) 891
87. 409 : 9 qoldiqni toping.
a) 45 (4q ) b) 65 (4q ) c) 35(4q ) d) 75 (3q )
88. 394056 + 108712 yig'indini toping.
a) 548608 b) 502768 c) 328971 d) 412687
89. 16031 – 9874 ayirmani toping.
a) 76402 b) 64860 c) 6157 d) 6571
90. 14 km = ? m
a) 14000 m b) 140 m c) 1400 m d) 14 m
91. Hisoblang: 6400+200-3000.
A) 3600 B) 3200 D) 3000
92. Bosmaxonada 318 nafar erkak va ulardan 42 nafari kam ayol ishlaydi.Bosmaxonada hammasi bo’lib nechta kishi ishlaydi?
A) 360 B) 594 D) 276
93. Hisoblang: 510:17
A) 25 B) 30 D) 35
94. Omborda 54 yashik olma va 36 yashik nok keltirildi.Ertalab do’konlarga 45 yashik ho’l meva jo’natildi. Omborda nechta yashik ho’l meva qolgan?
A) 45 B) 55 D) 90
95. Amallarni bajaring:630:9+70x3
A) 280 B) 420 D) 288
96. Hisoblang: 809-(243+127).
A) 693 B) 694 D) 439
97. Ifodalarning qiymatini toping:640:8+600:100.
A) 86 B) 68 D) 88
98. Qaysi qatorda to’g’ri javob berilgan?
A) 400 050>400 005 B) 400 050<400 005 D) 400 050=400 005
99. Ikkita qurilishga 10 ta bir xil yashikda mix jo‘natildi. Qurilishlarda 60 kg mix ishlatilgandan so‘ng, birinchi qurilishda 5 yashik, ikkinchisida 2 yashik mix qoldi. Har bir yashikda necha kilogrammdan mix bo‘lgan?
A) 60 B) 30 D) 20
100. Bochkada 850 l suv bor edi. Unga yana suv quyilgandan keyin undagi suv 925 l bo‘ldi.
Bochkaga qancha suv quyilgan?

  1. 55 B) 75 D) 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

d

b

b

a

d

b

a

d

b

b

b

b

a

b

d

b

d

b

b

a21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

a

b

b

c

b

a

b

a

b

a

a

a

b

c

d

b

d

a

d

b41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

d

d

d

a

d

a

b

d

a

b

d

a

b

d

a

c

a

a

b

c61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

a

b

b

a

c

b

a

c

a

c

b

d

d

c

c

d

a

b

c

c81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

c

c

b

d

a

a

a

b

c

a

a

b

b

a

c

d

a

a

d

b

Download 33.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling