Kimyo fani bo`yicha onlayn darslar mavzulari va uyga vazifalar 7-sinf


Download 30.06 Kb.
Sana17.10.2020
Hajmi30.06 Kb.

Kimyo fani bo`yicha onlayn darslar mavzulari va uyga vazifalar

7-sinfSana

Mavzular

Uyga vazifa

1.

15/IX

Kimyo fani va uning vazifalari. Fan sifatida rivojlanish tarixi.

3-9-bet o`qish, 5 tadan tabiiy va sun`iy moddalarga misol yozish

2.

17/IX

Modda va uning xossalari

Mavzuni o`qish, 1-lab-ya ishi, ruchka, qozon, elektr lampasi qanday moddadan iboratligini yozish, kundalikda ishlatiladigan jism va moddaga 5 ta misol yozish.

3.

22/IX

Kimyo xonasida jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish

1-amaliy mashg`ulot qoidalarini yozish va yodlash.

4.

24/IX

Laboratoriya jihozlari bilan ishlash. Alanganing tuzilishini o`rganish

Jihozlar rasmini chizish, alanga qismlari haqida ma`lumot yozish

5.

29/IX

Atom - molekulyar ta’limot. Ularning mavjudligi. Kimyoviy element, kimyoviy belgi

15-16-betdagi mavzuni o`qish, asosiy ma`lumotlarni yozish va savollarga javob yozish

6.

03/X

Atomlarning o`lchami. Nisbiy va absolyut massa

Mavzuni o`qish, mustaqil bajarish un berilgan mashqlarni yechish

7.

06/X

Atomlarning o`lchami. Nisbiy va absolyut massa

Mavzuni o`qish, mustaqil bajarish un berilgan mashqlarni yechish

8.

08/X

Kimyoviy modda – atom va molekulalar uyushmasi. Molekular va nomolekular moddalar

Mavzuni o`qish, mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarga javob yozish

9.

13/X

O`tilgan mavzular yuzasidan takrorlash

Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarga javob yozish

10.

15/X

Sof modda va aralashma

22-25-betdagi mavzuni o`qish, konspekt qilish va savollarga javob yozish

8-sinfSana

Mavzular

Uyga vazifa

1.

15/IX

Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar

5-10-betlarni o`qish, masala yechish, uyda foydalaniladigan moddalarga misol yozish

2.

17/IX

Noorganik birikmalarning asosiy sinflari

Mavzuni o`qish, masala yechish

3.

22/IX

Mavzular kesimida masala, mashq va testlar yechish

29-betdagi masala va mashqlarni bajarish

4.

24/IX

Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi

Ekranda berilgan amaliy va mustaqil topshiriqlarni bajarish

5.

29/IX

Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari

Mavzuni o`qish, savollarga javob yozish

6.

03/X

Kimyoviy elementlar davriy qonuni

Mavzuni o`qish, mustaqil bajarish un berilgan mashqlarni yechish

7.

06/X

Kimyoviy elementlar davriy sistemasi

Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni yechish

8.

08/X

Mavzular yuzasidan takrorlash

Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni yechish

9.

13/X

Atom yadrosi tarkibi

Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni yechish

10.

15/X

Izotoplar va izobarlar

Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni yechish

9-sinfSana

Mavzular

Uyga vazifa

1.

17/IX

Elementlar davriy sistemasi va davriy qonun

5-6-betlarni o`qish, masala yechish, uyda ishlatiladigan moddalar(va ular tarkibi)ga 5 ta misol yozish

2.

19/IX

Atom elektron qavatlarining tuzilishi

15, 33, 51 raqamli elementlarning elektron formulasini yozish

3.

25/IX

Kimyoviy bog`lanishning turlari. Kovalent, ionli bog`lanishlar

16-19-betlarni o`qish, qoidalarni yozish va yodlash

4.

28/IX

Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi. Elektrolitlar va noelektrolitlar

Mavzuni o`qish, savollarga javob yozish

5.

06/X

Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanishi

Ekranda berilgan masalani yechish

6.

09/X

Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanishiga doir mashqlar bajarish

Mavzuni o`qish, 25-betdagi 1-4-savollarga javob yozish, ekranda berilgan tuzlarning dissotsiat.-sh reaksiyalarini yozish

7.

13/X

Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Elektrolitlarning dissotsiatsiyalanish darajasi

Mavzuni o`qish, ekranda berilgan masalalarni yechish

8.

15/X

Masala yechish

Ekranda berilgan masalalarni yechish


10-sinfSana

Mavzular

Uyga vazifa

1.

17/IX

Organik kimyo tarixi. Organik birikmalarning o`ziga xos xususiyatlari.

Mavzuni o`qish, test (6-bet) yechish, organic moddalarga misol yozish

2.

18/IX

Mavzuga doir testlar yechish

Mustaqil topshiriqlarni bajarish

3.

19/IX

Organik kimyo tuzilish nazariyasi

Mavzuni o`qish, 1-3-savollarga javob yozish

4.

25/IX

Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish

Test topshiriqlarini yechish

5.

29/IX

1-laboratoriya ishi. Organik birikmalarning namunalari bilan tanishish va qiyoslash. Organikbirikmalar tarkibidagi C,H va Cl borligini aniqlash

Laboratoriya ishini yozish, xulosalash va savollarga javob yozish

6.

02/X

Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish

Mustaqil bajarishga berilgan mashqlarni yechish

7.

07/X

Organik birikmalar tarkibidagi uglerodning oksidlanish darajasi va valentligini topish

Mavzuni o`qish, 10-betdagi 5-6-masalalarni yechish

8.

09/X

Izomeriya va uning turlari

Mavzuni o`qish, 13-betdagi testlarni bajarish

9.

10/X

Organik birikmalarning sinflanishi

Mavzuni o`qish va 14-betdagi testlarni bajarish

10.

13/X

Organik birikmalarga xos reaksiya turlari

Mustaqil bajarishga berilgan masalalarni yechish

11.11-sinfSana

Mavzular

Uyga vazifa

1.

14/IX

Atom tuzilishi. Atom tarkibidagi elektronlarning pog`ona va pog`onachalarga joylashishi. Elektron ko`chish hodisasi.

Mavzuni o`qish;

Tartib raqami 30 bo`lgan element pog`on ava pog`onacha sonini topish2.

17/IX

Kvant sonlar. Pauli prinsipi. Hund qoidasi. Klechkovskiy qoidasi. Atom va ionlarning elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi

Mavzuni o`qish, konspekt qilish, mustaqil topshiriqni bajarish

3.

19/IX

Mavzularga doir tajribalar. Masalalar yechish va mashqlar bajarish

Mustaqil topshiriqni bajarish

4.

25/IX

Davriy qonun. D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi. Davriy qonunga ta`rif. Davrlar, guruhlar va ularning turlari

Elementni topish bo`yicha 3 ta test topshirig`ini yechish

5.

28/IX

Atom tarkibi. Izotop, izobar haqida tushuncha

Mavzuni o`qish, ekranda berilgan masala yechish

6.

09/X

Yadro reaksiyalari. α – yemirilish. β - yemirilish

Mavzuni o`qish, konspekt qilish, ekranda berilgan masalani yechish

7.

09/X

Kimyoviy bog`lanish turlari. Kovalent qutbli, kovalent qutbsiz, donor-akseptor bog`, metall, ion va vodorod bog`lanishlar

Mavzuni o`qish, konspekt qilish, ekranda berilgan testni yechish

8.

10/X

Kristall panjara turlari. Elementar yacheyka. Molekulyar kristall panjara. Ionli kristall panjara

Mavzuni o`qish, konspekt qilish, ekranda berilgan testni yechish

9.

13/X

Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish

Mavzuni o`qish, konspekt qilish, ekranda berilgan testni yechish

10.

15/X

Modda miqdori

Mavzuni o`qish, konspekt qilish, ekranda berilgan testni yechishNarbayeva F.K.

Download 30.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling