Кириш газламалар ситилувчанлик хусусиятларининг ўрганилганлик ҳолатини таҳлил қилиш


Download 1.91 Mb.
bet1/13
Sana04.10.2022
Hajmi1.91 Mb.
#830658
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Bog'liq
Дисс. Ариповой А. (3)
mat, Zamonaviy tarjimon dasturlari(1), Zamonaviy tarjimon dasturlari(1), Zamonaviy tarjimon dasturlari(1), Zamonaviy tarjimon dasturlari(1), wordpressda blog yaratish, Kirish chiqish, 21 тема, К Ы Я Л Е Т И У, Diniy kózqaras, Jaras Amirov, Kurs jumısı Xojabergenova N, Xojabergenova. Kurs jumısı, Теперь рассмотрим другой тип задач по составлению распи (1), 196 iqtisodiyot1 (копия)

КАМ СИТИЛУВЧАН ГАЗЛАМАНИНГ РАЦИОНАЛ ТУЗИЛИШИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ
М У Н Д А Р И Ж А
Кириш

  1. ГАЗЛАМАЛАР СИТИЛУВЧАНЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

1.1. Титилувчанлик хусусиятларининг газламалар тузилиши параметрларига боғлиқлигини ўрганиш

    1. Материаллар пакетини танлаш омилларини ўрганиш

    2. Газламалар хусусиятларининг тикувчилик жараёнига таъсирини таҳлил қилиш

1 – бўлим бўйича хулоса

  1. АСОСИЙ ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

3.СИТИЛУВЧАНЛИГИ КАМАЙТИРИЛГАН КОСТЮМЛИК МАТЕРИАЛЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КЎЛАМИНИ КЕНГАЙТИРИШ
4.ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИНИ ТАДБИҚ ЭТИШДАН КУТИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИК
ХУЛОСА--------------------------
Адабиётлар рўйхати:


КИРИШ
Мавзунинг долзарблиги.
Сўнгги йилларда либослик матолар ишлаб чиқаришда эксплуатацион хусусиятларга эга, узоқ муддат хизмат қиладиган тўқимачилик материалларга қизиқиш сезиларли даражада ошмоқда. Шу билан бирга, матоларнинг истеъмол хусусиятларини тизимли равишда ўрганмаслик, улардан фойдаланишда чекловларга сабаб бўлмоқда.
Ушбу йўналишда сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, ҳамда аҳолимиз эҳтиёжини тўлиқ қондириш мақсадида Давлатимиз томонидан кўпгина чора-тадбирлар механизми ишлаб чиқилиб, амалга оширилиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.01.2022 йилдаги "Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарида чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ҳамда уларнинг экспортини рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 53-сонли Фармони [1] қабул қилинди ва республикада мавжуд хомашё базасидан самарали фойдаланган ҳолда тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарида чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда уларнинг экспортини янада рағбатлантириш механизмларини жорий этилди.
Маълумки, Ўзбекистон Республикаси пахта каби табиий толаларни ишлаб чиқарадиган давлатлар қаторига киради. Ўзбекистоннинг иқлим шароитини ҳисобга олиб, пахта толали газламалардан тайёрланадиган кийимлар ўзининг ҳаво ўтказувчанлиги билан гигиеник талабларга жавоб беради. Газламанинг тола таркиби уларнинг ташқи кўринишига ва хусусиятига (йиртилишга мустаҳкамлик, чўзилувчанлик, ҳаво ва нам ўтказувчанлик киришиш, ситилувчанлик, газламада ипларнинг сижиши ва б.қ) боғлиқ. Газламанинг тола таркибини ва тола хусусиятини билиб, олдиндан газламанинг вазифасини, унинг тикувчилик ишлаб чиқариш жараёнидаги ҳолатини (сирпаниш, ситилувчанлик, ипнинг сурилиши, киришиши) ва намлаб-иситиб ишлов бериш режимини аниқлаш мумкин [2].
Анъанага кўра, тўқимачилик материалларининг ситилувчанлик каби салбий хусусияти сезиларли даражада кийимларнинг ташқи кўринишини ёмонлаштирмоқда, бу эса тўқима ипларини силжиши ва ёйилиши мисолида намоён бўлади. Ушбу масалалар кийим ва костюмлик матолар гуруҳи учун алоҳида аҳамиятга эга, бу каби хусусиятлар механик кўрсаткичлар ҳисобланади.
Матоларнинг либослари ва костюмлар ассортиментининг толали таркиби ва тузилиш хусусиятларини ўзгартириб, кенгайтирилиши, ҳосил бўлган кийим сифатини яхшилаш мақсадида анизотропия тўғрисидаги маълумотларни ва хусусиятларини тизимлаштиришни чуқур ўрганиш зарурлигини кўрсатди. Тўқималарнинг силжишига қаршилик кўрсатадиган турли хил омилларнинг таъсири тўғрисида ишончли маълумотларнинг йўқлиги - матоларда уларнинг ўзига хос хусусиятларидан максимал даражада фойдаланишга имкон бермайди ва шу билан тикувчилик учун материаллар танлашда тўлақонли ёндашувни таъминлай олмайди. Шунинг сабабли, иш кийимлари учун камситилувчан матолардан фойдаланиш, матоларнинг ситилмайдиган турини ишлаб чиқиш ва унинг хусусиятларини ўрганиш ва эътиборга олиш долзарбдир.
Замонавий иш кийимлари учун истеъмолчи томонидан кийим дизайни ва ишлаб чиқариш учун янги талабларни белгилайди.
Асосан четдан келтирилган тўқимачилик материаллардан фойдаланиш ва ушбу матоларнинг асосий хусусиятлари ва хусусиятлари тўғрисида маълумотларнинг етишмаслиги кийимларнинг дизайни ва ишлаб чиқарилишини сезиларли даражада қийинлаштиради.
Тўқимачилик материаллар кутилмаганда технологик жараён оқимини сезиларли даражада бузадиган ва тайёр маҳсулотнинг истеъмол хусусиятларини пасайтирадиган хусусиятларни намойиш қилиши мумкин.
Ҳатто мувофиқлик сертификати билан ҳам, бу ҳақда маълумот моддий хусусиятларни ҳар томонлама баҳолаш учун ҳужжатда мавжуд бўлганлиги аниқ. Мамлакатимизда ишлаб чиқарилган материаллардан фойдаланиш ҳам кичик корхонада кирувчи назоратнинг йўқлиги сабабли маълум сифатни кафолатламайди. Тўқималарнинг бутун физикавий ва механик хусусиятларини аниқлаш учун ихтисослаштирилган лабораторияни яратиш ҳар доим ҳам имкони йўқ. Мустақил сертификатлаш марказларида материалларнинг хусусиятларини аниқлаш ҳам ҳар доим ҳам материалнинг оз миқдори туфайли иқтисодий жиҳатдан асосланмайди.
Кийим учун материалларнинг технологик кўрсаткичлари комплекси етарлича кенг, аммо тўлиқ ўрганилмаган. Ушбу йўналишда тўқимачилик материалларининг баъзи технологик хусусиятларини баҳолаш бўйича Б.А. Бузова, А.Н. Соловёва, Н.А. Смирнова, Л.П. Кириллова, Э. Я. Командрикова, Т.Г. Кирякова, Э.А. Кирсанова, Л.В. Воронова, В.А. Буровой, О. И. Денисова, Г.М. Андросов, Т.М.Иванцов, С.М. Кирюхин, M.Sherburn, R.Zhang, B.Xin, Н.Г.Новиков, В.П.Склянников, А.А.Мартынова, О.С.Кутепов, Г.В.Степанов, С.Г.Степанов, Э.А.Оников, Т.Ю.Карева, Е.Н.Карташова, М.В.Назарова, И.В.Кулабушева, О.П.Ленец, Н.А.Иноземцева, А.Б.Камаров, Э.Ш.Алимбаев, У. Б. Ражапова ва бошқалар [13 -71, 70,74] томонидан олиб борилган.
Шу билан бирга, тикув жараёнларини лойиҳалаш учун зарур бўлган энг муҳим физик-механикавий хусусиятларини аниқлаш ва янги материалларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш жуда долзарб бўлиб қолмоқда. Бундан ташқари, тўқимачилик материаллари сифатининг асосий кўрсаткичлари аниқлашнинг мавжуд усуллари тез ва етарлича ишончлилиги билан замонавий талабларга жавоб бермайди.
Юқорида айтиб ўтилганларга асосан, ишимизнинг мавзуси долзарбдир, чунки у махсус кийимлар учун матоларнинг сифати ва кийимлардан фойдаланиш муддатини ошириш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишга қаратилган. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, матоларнинг технологик хусусиятлари етарлича ўрганилмаган, бу эса ушбу муҳим йўналишларни иш кийимлари учун матолар мисолида ишлаб чиқишга имкон беради.
Ушбу ишнинг мақсади қуйидаги муаммоларни ҳал қилишни назарда тутган иш кийимлари учун яратилган матоларнинг ситилувчанлик хусусиятларини юзага келишига яқин шароитларда баҳолашдан иборат:
- газламалар ситилувчанлик хусусиятларининг ўрганилганлик ҳолатини таҳлил қилиш;
- ҳар хил газлама намуналарининг ситилувчанлигини ўрганиш бўйича тадқиқотлар ўтказиш;
- мато тузилиш хусусиятлари ва ситилувчанлиги ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш;
- иш кийимлари учун мато тўқилишининг бошқа хусусиятлари билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш;
- тўқимачилик матолари ситилишига қаршилигини баҳолаш;
- керакли хусусиятларга эга бўлган газлама намуналарининг тузилиши параметрларни оптималлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.
Ушбу магистрлик диссертациясида:
- мавжуд бўлган усуллар тўғрисидаги маълумотлар умумлаштирилади;
- кийим-кечак учун тўқимачилик материалларнинг технологик кўрсаткичларини уларни тикувчилик корхонасида қўллаш имкониятларини таҳлил қилиш билан баҳоланади;
- энг муҳим технологик сифат кўрсаткичлари аниқланади.

Download 1.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling