Kiruvchilar uchun savollar kitobi abituriyent


Download 422.72 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.08.2020
Hajmi422.72 Kb.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI

DAVLAT TEST MARKAZI

OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA

KIRUVCHILAR UCHUN

SAVOLLAR KITOBI

ABITURIYENT: ________________________________________ _____

F.I.O.

Imzo


ABITURIYENT

  DIQQATIGA!

Test

 topshiriqlarini yechishdan avval savollar kitobini varaqlab, unda har bir fan bo‘yicha 30 ta savol mavjudligini tekshiring.

  Agar savollar soni kamligi aniqlansa yoki savollar kitobi raqami bilan javoblar varag‘i

raqami

 bir xil bo‘lmasa, darhol auditoriya rahbariga ma’lum qiling.Savollar kitobida abituriyentning familiyasi, ismi, otasining ismi xato to‘ldirilgan yoki to‘ldirilmagan

va imzosi qo‘yilmagan hollarda e’tirozlar ko‘rib chiqilmaydi.

Kitob tipi:

33

FANLAR:1-Bo'lim:  Ona tili (2,1)ball

Tarix    (2,1)ball

        Matematika  (2,1)ball 

2-Bo'lim: Biologiya (3,1)ball

Kimyo

 (3,1)ball

Savollar kitobi raqami:9

568951

Toshkent


  –  2020

1

Ona Tili va O'zbekiston Tarixi

T-033


1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.12.

13.


14.

15.


16.

17.


10.

11.


 

Joniqulov Jahongir O'ktamovich 

18.


19.

20.


ONA

  TILI 


22.

23.


24.

25.


26.

21.


O'ZBEKISTON TARIXI 

27.


Singlimning ancha ulg‘ayib qolgan o‘g‘li yig‘lab

o‘rnidan turdi-da, yana onasining bag‘rida uxlab

qoldi.

Ushbu gapdagi necha so‘z tarkibida tovushtushishi kuzatiladi?

A) 3 ta so‘zda

B) 4 ta so‘zda

C) 5


 ta so‘zda  D)  6 ta so‘zda

-a fe’l yasovchi qo‘shimchasi qo‘shilganda so‘z

asosida qanday fonetik o‘zgarish yuz berishi

mumkin?


1) tovush tushishi; 2) tovush almashinishi;

3) tovush ikkilanishi; 4) tovush ortishi.

A) 2,

 3  B)  2, 4  C)  1, 2  D)  faqat 2Qaysi qatorda unli va sirg‘aluvchi undoshlardan

tarkib topgan so‘zlar berilgan?

A) saxovat, xususiylashtirish, g‘azal

B) vazifa, serhafsala, xo‘roz

C) suyanish, jirafa, sarosima

D) xushbichim, vazifa

So‘z tarkibida qaysi harflardan oldin kelgan n

harfi m holida o‘qiladi, lekin n yoziladi?

A) b

 va p  B)  d va t  C)  b va m  D)  v va fSanab sanog‘iga yetolmadi.

Ushbu gapdagi so‘zlar tarkibida jami nechta

tovush o‘zgarishi yuz bergan?

A) 2


 ta  B)  3 ta  C)  4 ta  D)  5 ta

Qaysi so‘zda til undoshi lab undoshi sifatida

talaffuz qilinadi?

A) manmanlik B) qamchin

C) ingichka D) tartib

Og‘zaki nutqning tovush tizimini o‘rganuvchi

bo‘lim

. . .


A) fonetika

B) grafika

C) orfografiya D) orfoepiya

a yoki i unlisi bilan tugagan fe’l asoslariga qaysi

qo‘shimcha qo‘shilsa a unlisi o ga, i unlisi u ga

aylanadi va shunday yoziladi?

A) -sh

  B)  -v  C)  -t  D)  -moq1) yozmoq; 2) ko‘rmoq; 3) chiqmoq; 4) osmoq

Ushbu fe’llardan payt ravishdoshi yasalganda

ularning qaysi biri morfologik (yozuv) qoida

asosida yoziladi?

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3

D) 1


1995-yilda qabul qilingan imlo qoidasiga ko‘ra

quyidagi so‘zlarning qaysi biri xato yozilgan?

A) parvoyim

  B)  obro‘yim  C)  avzoyim  D)  orzuyim

Quyidagi so‘zlardan qaysilarining paronim jufti

yo‘q?


A) urush, adib, azim

B) ahil, dars, adl

C) avlod, dahriy, lanj D) burch, o‘qish, nufuz

Axborot berish va ta’sir qilish qaysi uslubning

muhim xususiyati hisoblanadi?

A) so‘zlashuv

 uslubi  B)  publitsistik uslub

C) rasmiy uslub

D) ilmiy uslub

ichi qora, haqqi yo‘q, mazza kabi birliklar asosan

qaysi uslubga xos?

A) so‘zlashuv uslubga

B) publitsistik uslubga

C) badiiy uslubga

D) rasmiy uslubga

So‘zlarning grammatik ma’nolari tilshunoslikning

qaysi bo‘limida o‘rganiladi?

A) morfologiyada B) sintaksisda

C) leksikologiyada

D) uslubshunosikda

Bir turkum doirasidagi shakldosh so‘zlar qaysi

javobda keltirilgan?

A) yoz, palla, rasta

B) palata, soch, nor

C) oq, savdo, oqibat

D) savag‘ich, sandal, palla

Quyidagi yodgorliklarning qaysi biridan xom

g‘ishtdan qurilgan zinapoyali ibodatxona

qoldiqlari topilgan?

A) Zamonbobodan

  B)  Oltintepadan

C) Talashgantepadan

  D)  Ayritomdan

Mil. avv. VI-V asrlarda Xorazm quyidagi qaysi

davlat tarkibiga kirgan?

A) Parfiya

B) Yunon-Baqtriya

C) So‘g‘diyona

  D)  Ahamoniylar

Quyidagi qaysi shahardan Kushon davlatida

suyakdan yasalgan haykalchalar topilgan?

A) Pompeydan

B) Rimdan

C) Troyadan D) Afinadan

Quyidagi qaysi yodgorlik Buxoro viloyatida

joylashgan?

A) Sarazm 

B)

  Namozgoh  C)  Zamonbobo  D)  OltintepaTurk xoqonligida kimlar ”Yabg‘u” unvoniga ega

bo‘lish huquqini qo‘lga kirita olgan?

A) yirik sarkardalar

B) katta yer egalari

C) xoqonning qarindoshlari D) urug‘ sardorlari

V-VII asrlarda O‘rta Osiyo hududida tashkil

topgan mustaqil hokimliklar orasida eng yirigini

aniqlang.

A) Choch

  B)  So‘g‘d  C)  Farg‘ona  D)  Toxariston

Ilk o‘rta asrlarda O‘rta Osiyoda shaharning ichki

qismi qanday nom bilan atalgan?

A) Ark

  B)  Rabot  C)  Shahriston  D)  Ko‘shkQayer Qutayba ibn Muslimga jangsiz taslim

bo‘lgan?


A) Chag‘oniyon

B) Marv


C) Choch D) Isfijob

Nasr butun Movarounnahr hukmdoriga aylangan

vaqtni toping.

A) IX


 asr o‘rtalari  B)  IX asr oxirgi choragi

C) IX


 asr boshlari  D)  IX asr birinchi yarmi

Somoniylar

 davrida ”mulki xos” yerlardan

ko‘pincha

 qanday soliq olingan?

A) xiroj


  B)  ushr  C)  targ‘u  D)  tamg‘a

Turk xoqonligida Ko‘k Tangri sharafiga nima

qurbonlik qilingan?

A) xo‘roz

  B)  qora qashqa ot

C) qora ho‘kiz

D) yangi qo‘zichoq

Quyidagi amaldorlardan kichik mirobni aniqlang.

A) jo‘ybon

  B)  poykor  C)  sadr  D)  sarroj

28.

Xuroson noiblaridan qaysi birining hukmronlikdavrida xiroj solig‘ini to‘lash barchaga

barobarligi shart qilib qo‘yildi?

A) Nasr ibn Sayyor

B) Umar ibn Abdulaziz

C) Said Xarashiy

D) Qutayba ibn MuslimT-033

2

31.32.

33.


34.

35.


36.

37

.29.

30.


Matematika

Joniqulov Jahongir O'ktamovich 

38.


BIOLOGIYA

MATEMATIKA

43.


39.

40.


41.

42.


44.

45.


46.

47.


48.

49.


Quyidagi yozuvlardan qaysi biri qadimgi baxtar

yozuvi asosida shakllangan?

A) so‘g‘d

B) xorazm

C) farg‘ona

D) tohar


Ilk o‘rta asrlarda birgina Buxoro shahrining

o‘zida usta hunarmandlar tomonidan necha

turdagi

 cholg‘u asboblari yasalgan?A)

  o‘n besh turdagi  B)  yigirma turdagi

C)

  o‘n turdagi D)

  o‘ttiz turdagi

6 ni berilgan songa ko‘paytirganda, hosil bo‘lgan

son . . . 14 ko‘rinishda bo‘lsa, berilgan son

quyidagilardan qaysi biri ko‘rinishida bo‘lishi

mumkin?


A) .

 . . 24  B)  . . . 19  C)  . . . 79  D)  . . . 14

Barcha uch xonali sonlar ichida 44 ga qoldiqsiz

bo‘linadiganlari nechta?

A) 19

  B)  20  C)  22  D)  21(0, 2

· 0, 05 − 0, 05) : 0, 125 + 0, 96 ni hisoblang.

A) 0, 64

B)

−2, 45C) 3, 95

D) 0, 43


1.2-2 file-» 6 - 8 - -

0,34


· 0,00025 ko‘paytma quyidagi sonlardan

qaysi biriga teng emas?

A) 8

8

,,

5

5· 1

1

005

6

B) 850· 10

−7

C) 85· 10

−6

D)·

Agar A, B, C va D sonlarning nisbati 2:3:4:2

3

4

C + DA + B

kabi bo‘lsa,

ning qiymatini aniqlang.

A)

2027

B)

34

C)

59

D)

95

x(x > 0) ga teskari bo‘lgan son x ning 16% ini

tashkil etadi. x ning qiymatini toping.

A) 2


1

2

B) 23

4

C) 21

4

D) 31

3

Ishlab chiqarish samaradorligi birinchi yili 15%ga, ikkinchi yili 16% ga ortdi. Shu ikki yil ichida

samaradorlik necha foizga ortgan?

A) 32,

 4  B)  33, 4  C)  34, 4  D)  313

3

5: 2

7

10= 3

3

4: x proporsiyaning noma’lum

hadini toping.

A) 2

13

16B) 2

3

10C) 3

1

3D) 1

15

162

16

17· 3

2

5:

11

12· 2

1

5: 2

2

3ni hisoblang.

A) 9


B) 24

3

C) 27D) 29

1

917

 

2, 15 − 1, 6 · 2, 15

3, 45


− 3

2

30

ni hisoblang.

A)

−0, 43 B) 0, 43 C) 4, 3 D) −4, 3Agar x < z < y bo‘lsa,

|x − y| − |z − y| − |z − x|

ni soddalashtiring.

A) 0 B) 2y − 2x C) 2z − 2y

D) 2y

− 2z


12 va 312 sonlarning umumiy bo‘luvchilari

nechta?


A) 2

  B)  4  C)  3  D)  6

5

4

19· 3

4

7+ 1

1

15

9

:7

25

− 21

3

ni hisoblang.A) 23

2

3B) 23

1

3C) 22

2

3D) 24

1

31

− b


−1

+ b


2

−2

1− b + b

ni soddalashtiring.

A) b

−1 


B)

 b

−2 C)

 b

2 

D)

 b + 1Quyidagi sonlardan qaysi biri

17

76ga teng

emas?√


17

A)4

19B)

1

38323


C)

1

21719

D)

138

17Hujayrada 1080 g glyukozaning to‘liq parchalanishidan necha

molekula ATF sintezlanadi?

A) 216

B) 268

C) 9120

D) 228

Tovuqlarning kalta oyoqli zoti polizlarni titkilab

tashlamaydi, lekin bu belgi tovuq tumshug‘ining qisqarishiga

ham sababchi bo‘ladi. Natijada dominant gomozigotali

jo‘jalar tuxumni yorib chiqolmay halok bo‘ladi. Bu holat

qanday nomlanadi?

A) poliploidiya

B) polimeriya

C) pleyotropiya

D) komplementariya

Meva hosil qiladigan ko‘p yillik o‘simliklarni aniqlang.

1) buldenej; 2) lola daraxti; 3) lipa; 4) gingko biloba;

5) plaun; 6) zuhrasoch; 7) dala qirqbo‘g‘imi; 8) funariya;

9) ko‘kterak

A) 3, 4, 5, 8

B) 1, 6, 7, 8

C) 1, 2, 3, 9

D) 2, 4, 6, 9

Quyida keltirilgan hayvonlar oziq zanjirida to‘g‘ri

ketma-ketlikda joylashtirilgan javobni toping.

1) tipratikan; 2) ari; 3) butli o‘rgimchak; 4) o‘simlik; 5) tulki;

6) ilon; 7) ildam kaltakesak; 8) tuvaloq

A) 2, 3, 8, 7, 5, 6

B) 3, 7, 6, 8, 1, 5

C) 4, 2, 3, 6, 1, 5

D) 4, 3, 2, 6, 5, 1

50. Chuchuk suv shillig‘ining qon aylanish doirasida qon va

gazlar harakati qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

A) Yurak oldi bo‘lmachasi→ CO

2

→ arteriyalar → CO

2to‘qimalar

→ CO

2

→ venalar → CO

2

→ o‘pka xaltasi →

O

2

→ yurak qorinchasi

B) Yurak qorinchasi

→ O

2

→ arteriyalar → O

2

→ to‘qimalar

→ CO

2

→ venalar → CO

2

→ o‘pka xaltasi → O

2yurak oldi bo‘lmachasi

C) Yurak qorinchasi→ CO

2

→ arteriyalar → CO

2

→ o‘pka

xaltasi

→ O

2

→ to‘qimalar → CO

2

→ venalar → CO

2yurak oldi bo‘lmachasi

D) Yurak oldi bo‘lmachasi→ O

2

→ arteriyalar → O

2to‘qimalar

→ CO

2

→ venalar → CO

2

→ jabralar → O

2

→ yurak qorinchasi

Zuhrasoch qirqqulog‘ida (1), dala qirqbo‘g‘imida (2)

sporadan (a) va zigotadan (b) nima rivojlanadi?

A) 1 - a - gametofit, b - sporofit; 2 - a - gametofit, b - sporofit

B) 1 - a - sporofit, b - gametofit; 2 - a - gametofit, b - sporofit

C) 1- a - sporofit, b - gametofit; 2- a - sporofit, b - gametofit

D) 1 - a - gametofit, b - sporofit; 2 - a - sporofit, b - gametofit

51.


3

T-033


Biologiya 

54.


53.

55.


56.

57.


58.

52.


59.

60.


Joniqulov Jahongir O'ktamovich 

61.


62.

63.


64.

65.


66.

67.


Shaftoli o‘simligida meva rangi va gultojibargining shaklini

ifodalovchi genlar mustaqil irsiylanadi.

Seleksioner o‘z tajribasida shaftoli o‘simligining

digeterozigota holatdagi mevasi oq rangli, gultojibargi tekis

shakldagi formasi bilan mevasi och sariq rangli, gultojibargi

voronkasimon shakldagi formasini chatishtirib, F

1

da 128 tao‘simlik oldi. Olingan o‘simliklardan nechtasining mevasi oq

rangda bo‘ladi?

A) 64

B) 32

C) 48

D) 96

Tovuqlarda patlarning erta hosil bo‘lishi patlarning kech

hosil bo‘lishi ustidan, patlarning chipor rangi qora rang

ustidan dominantlik qiladi. Bu genlar bitta autosoma

xromosomada joylashgan bo‘lib, krossingover 20% ni tashkil

etadi. Digeterozigota (otasi gomozigota, erta pat hosil

qilgan, chipor) xo‘roz va xuddi shunday tovuq chatishtirilsa,

avlodning necha foizi erta pat hosil qiluvchi qora rangli

bo‘ladi? Urg‘ochilarda krossingover kuzatilmaydi.

A) 40

B) 20

C) 5

D) 25

"Qizil kitob"ga kiritilgan magnoliyasimonlar sinfiga mansub

o‘simliklarni ularning oilalari bilan juftlab ko‘rsating.

a) ituzumdoshlar; b) loladoshlar; c) shirachdoshlar;

d) ra’nodoshlar; e) ziradoshlar; f) burchoqdoshlar;

g) qoqio‘tdoshlar; h) piyozdoshlar;

1) Oloy xiyoli; 2) Olga sorbariyasi; 3) kovrak; 4) shirach;

5) O‘rta Osiyo noki; 6) tangao‘t; 7) karrak; 8) targ‘il lola;

9) yovvoyi piyoz

A) b-8; c-4; h-9

B) d-1, 2; f-7; g-6

C) a-1; f-6; g-7

D) b-8; d-3, 5; e-4

Bulg‘or qalampirida (RC

) genlarining birgalikda bo‘lishi

mevasining qizil rangda bo‘lishini ta’minlaydi, ularning

resessiv allellari esa mevasining yashil rangini yuzaga

chiqaradi. Genotipda faqat birinchi juft allel gen dominant

holda bo‘lishi mevasining qo‘ng‘irligini, faqat ikkinchi juft

allelining dominant holda bo‘lishi esa mevasining sariq

rangini namoyon etadi.

Digeterozigota o‘simliklar chatishtirilganda avlodda olingan

o‘simliklardan necha foizining fenotipiga ko‘ra genotipini

aniqlash mumkin?

A) 12,5

B) 6,25

C) 50

D) 25

Ekologik piramida fitoplanktonlar, zooplanktonlar, mayda

baliqlar, yirik baliqlar, tulen va ayiqdan iborat. Ayiqning

massasi 800 kg bo‘lsa, piramidaning umumiy biomassasini

aniqlang.

A) 8888,8 kg

B) 88888,8 kg

C) 88888,8 t

D) 8888,8 t

Povituxa qurbaqasiga tegishli bo‘lgan ma’lumotlar to‘g‘ri

ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

1) embrional davrda blastula mitoz bo‘linish natijasida hosil

bo‘ladi; 2) ko‘krak qafasi rivojlangan; 3) bir marta olgan

havosidan ikki marta nafas oladi; 4) eshitish organi faqat

ichki quloqdan iborat; 5) qovurg‘a suyaklarining bir uchi

to‘sh suyagiga birikkan; 6) amfibiyalar sinfiga kiradi;

7) postembrional rivojlanishi metamorfoz bilan boradi;

8) kloakasi mavjud

A) 2, 3, 4

B) 4, 5, 6, 7

C) 1, 2, 3, 8

D) 1, 6, 7

Karp baliqlarining bir turida tangachalar butun tanasi

bo‘ylab bir xil joylashadi, ikkinchi turida tangachalari bir

necha qator tasma shaklida joylashadi. Tajribada tangachasi

bir xil joylashgan karplar chatishtirilishidan olingan 4500 ta

avloddagi baliqlarning 3000 tasi tangachasi bir xil,

1500 tasida tasmasimon joylashganligi, shuningdek, naslning

25 foizi embrionlik davrida nobud bo‘lganligi aniqlandi.

Ota-ona va tasmasimon tangachali baliqlarning genotipini

aniqlang.

A) Aa×Aa; AA

B) Aa×Aa; aa

C) Aa×AA; AA

D) aa×aa; aa

DNK ning qo‘sh zanjirida nukleotidlari 40%ni tashkil

etadi. DNK dagi gen asosida sintezlangan oqsil 400 ta

aminokislotadan iborat bo‘lsa, shu DNK qo‘sh zanjiridagi

timin nukleotidlari sonini toping.

A) 240

B) 960

C) 600

D) 320

Burchoqdoshlar oilasi vakillari gulining qaysi qismlari erkin

joylashgan (a) va qaysi qismlari qo‘shilgan (b)?

1) 2 ta gultojibargi; 2) 3 ta gultojibargi; 3) 5 ta

gulkosachabargi; 4) 9 ta changchisi; 5) 1 ta changchisi;

6) 5 ta gultojibargi; 7) 10 ta changchisi

A) a- 1, 3, 4; b - 2, 5

B) a -4, 6; b - 1, 3, 7

C) a - 2, 5; b - 1, 3, 4

D) a - 3, 4; b - 2, 5, 7

Kornuel zoti

− . . .

A) ajdodi kulrang g‘oz hisoblanadi

B) o‘rdak zoti

C) tuxum yo‘nalishidagi tovuq zoti

D) broyler olish uchun boqiladi

Quyidagilar orasidan tikanli o’simliklarni ajrating.

1) burchoq; 2) zirk; 3) no’xat; 4) do'lana; 5) yovvoyi sabzi; 6) oq

akatsiya; 7) na’matak; 8) malina

A) 2,4,6,7,8 B) 1,3,5 C) 1,2,4,6 D) 3,4,7,8

Kiyiko’t o’simligiga tegishli ma’lumotlar keltirilgan javobni 

aniqlang

A) guli to’g’ri, dorivor, bargi novdada qarama-qarshi joylashgan

B) guli qiyshiq, dorivor, bargi novdada qarama-qarshi joylashgan

C) manzarali, mevasi iste’mol qilinadi, guli to'g'ri

D) guli qiyshiq, bargi novdada ketma-ket joylashgan

Gidraning xivchinli (1), amyobasimon (2) va muskul tolali (3) 

hujayralarini aniqlang.

a) spermatozoid; b) endoderma hujayrasi; c) tuxum hujayra; d)

teri-muskul hujayrasi

A) 1-a, b; 2-b, c; 3-b, d B) 1-a; 2-b; 3-c, d

C) 1-a, d; 2-b, c; 3-a, b D) 1-b, d; 2-a, c; 3-a

Go'shti uchun ovlanadigan qisqichbaqasimonlar (I) va 

molluskalarni (II) belgilang. 1) dafniya; 2) siklop; 3) dreysena; 

4) taroqcha; 5) midiya; 6) omar; 7) perlovitsa; 8) krevetka; 9)

ustritsa; 10) langust 

A) I-4,5,9; II-3,6,8,10

B) I-1,3,5,7; II-2,4,6,8,10

C) I-6,9,10; II-4,5,8

D) I-6,8,10,11; II-4,5,9

6

8. Kallimaga xos ma'lumotlarni tanlang. 1) tangachaqanotlilar

turkumiga mansub; 2) chumchuqsimonlar turkumiga mansub;

3) lichinkasida soxta oyoqlari bor; 4) traxeyalar orqali nafas

oladi; 5) o’pkasi orqali nafas oladi; 6) ayirish sistemasi malpigi 

naychalaridan iborat, 7) qanotlari shakli, naqsh va tomirlari 

bargga o’xshash 

A) 2, 3, 4, 7 B) 3, 5, 6 C) 1, 3, 5 D) 1, 3, 4, 6, 7

Quyidagi rasimdagi qaysi biri traxeyaga tegishli ?

A) 6


B) 8

C) 7


D) 10

Tikandum qaysi turkumga mansub?

A) bakra B) skat C) suyaklilar D) tog’aylilar


T-033

4

71. 

70.


Joniqulov Jahongir O'ktamovich 

Kimyo 

72.


73.

74.


75.

76.


77.

79.


78.

80.


81.

82.


83.

84.


KIMYO

85.


86.

87.


88.

69.


Quyida berilgan o simliklarni nav (a) va tur (b) larga ajrating.

1) Pskom piyozi; 2) sariq xandalak; 3) olga sorbariyasi; 4)

meksika g o'zasi; 5) qizil olma; 6) anjir shaftoli; 7) oq olma; 8)

qirqog’ayni

A) a-1,5,8; b-2,7,8

B) a-3,5,6; b-1,2,4

C) a-4,7,8; b-1,2,3

D) a-2,5,7; b-1,3,4

Barglari navbatma-navbat joylashgan madaniy bo'lmagan 

o'simliklami aniqlang. 

A) terak, o'sma, beda, yantoq

B) qashqarbeda, kamxastak, tangao’t, kavrak

C) olma, do'lana, oqquray, atrrgul

D) o'rta osiyo noki, na'matak, do'lana, dalachoy

Oddiy (I) va murakkab bargli (II) o’simliklarni aniqlang.

1) soxta kashtan; 2) na'matak; 3) jag'-jag'; 4) yeryong'oq;

5) ituzum; 6) tugmachagul

A) I-3, 5, 6; II-1, 2, 4

B) I-1, 2, 4; II-3, 5, 6

C) I-2, 3, 5; II-1, 4, 6

D) I-3, 4, 5; II-1, 2, 6

Oddiy qarag'ay (a) va archa (b) uchun xos bo'lgan 

xususiyatlarni belgilang. 1) tez o'sadi; 2) sekin o’sadi; 3) tanasi, 

bargining tuzilishi bilan sharq sauriga o’xshaydi; 4) 1 uyli; 5) 

ikki uyli; 6) O'zbekistonda tabiiy holda o’sadi; 7) O’zbekistonda 

tabiiy holda o'smaydi, 8) toshloq yerda o’sadi; 9) urug'idan 

yaxshi o’sadi; 10) tangachalari qubbada halqa hosil qilib 

o'rnashgan 

A) a-1,7,9; b-3,5,6,8

B) a-1,3,5,9; b-2,3,5,6

C) a-2,3,5; b-2,5,7

D) a-3,4,10; b-5,6,8

Quyidagi keltirilgan organizmlarni ulardan olinadigan gametalar 

soni kamayib borish tartibida joylashtirligan javobni korsating.

1) AaBbCcDd; 2) AabbCcDD; 3) AAbbCCdd;

4) AaBbCcdd; 5) AABBccDd

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 1, 5, 4, 2, 3

C) 1, 3, 4, 5, 2

D) 1, 4, 2, 5, 3

Qaysi olimlarning tadqiqotlari natijasida O‘rta Osiyoda rishta, 

bezgak, leyshmaniyani qo‘zg‘atuvchi hayvonlar tugatildi? 

A) I.Isayev, P.Borovskiy

B) T.Zohidov, O.Bogdanov

C) S.Alimuhamedov, M.Sultonov

D) A.Muhammadiyev, V.Yaxontov

Quydagi rasmdagi qaysi o'simlik nomi (a) va 6 - (b) organ 

nomini aniqlang? 

A) a-xlorella; b- xromotofor

B) a-xlamidomanada; b-xromotofor

C) a-xlamidomanada; b-vakuola

D) a-xara; b-xromotofor

Murakkab moddalardan tashkil topgan

qatorlarni aniqlang.

1) metan, ammiak, malaxit;

2) suv, fosfin, azot;

3) ozon, xlor, grafit;

4) azot, oq fosfor, marganes;

5) malaxit, marmar, suv.

A) 1,

 2  B)  1, 5  C)  3, 4  D)  4, 5

Qaysi elementlar allotropik shakllarga ega?

1) kislorod; 2) vodorod; 3) ftor 4) azot;

5) uglerod.

A) 1, 5

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 2, 3, 4

Necha gramm mis(II) sulfatdagi atomlar soni

24,5 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng?

A) 5

  B)  6,67

C) 40

D) 13,44

Gazlar aralashmasining 10% ni azot molekulasi

tashkil qiladi. Shunday aralashmaning

2,24 l (n.sh.) dagi azot molekulalar sonini

hisoblang.

A) 6,

 02 · 10

20

             B)

 6, 02 · 10

21

C) 1204 · 1020

D) 1204 · 10

21

Alyuminiy digidroksofosfat molekulasidagialyuminiy va fosfor atomlari soni qanday

nisbatda bo‘ladi?

A) 3:1

B) 2:1

C) 1:1

D) 1:2

4,26 g A

2

B

5

modda tarkibida 3612 · 1021

dona


atomi bo‘lsa, ushbu moddaning molekulyar

massasini hisoblang.

A) 142

B) 54

C) 108

D) 135

Vodorodning hajmiy ulushi 60% bo‘lgan,

vodorod va azotdan iborat 124 g aralashmadagi

azot massasini (g) aniqlang.

A) 74,4

  B)  49,6  C)  112  D)  12

6,72 l (n.sh.) ammiakga qancha hajm (l, n.sh.)CO

2

qo‘shilganda aralashmadagi elektronlaryig‘indisi Avogadro sonidan 19,5 marta ko‘p

bo‘ladi?


A) 11,2

  B)  16,8  C)  20,16  D)  13,44

Qaysi qatorda elementlar elektrmanfiyligi ortib

borish tartibida joylashgan?

A) Li; Na; K; Rb; Gs

B) C; Si; Ge; Pb; Sn

C) Na; Mg; Al; P; Cl

D) I; Br; Cl; F; HM nM n

+2

M n+4

larning 3pog‘onachasidagi

elektronlar sonini aniqlang.

A) 5, 4, 3

B) 5, 4, 4

C) 5, 5, 5

D) 5, 5, 3

Rodiy atomining elektron konfiguratsiyasini

belgilang.

A) ...5s

2

4d7

B) ...5s

2

4d10

C) ...4s

2

4p6

4d

8

5s2

       


D)

 ...4s

2

4p6

4d

8

5s1

Quyida


 keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, 

neytron


 va elektronlar yig‘indisi ortib borishi 

tartibida

 joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) N H

3

; 2) N O; 3) N2

H

4

; 4) HN3

; 5) CH

3

N H

2

A) 4, 2, 5, 3, 1  B)  1, 2, 5, 3, 4

C) 4, 3, 5, 2, 1

D) 1, 3, 5, 2, 4

246


4

2

094

P u → T h x α y

1

+ 2

1

0n

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 9,84 mg plutoniy

yemirilishidan 48,16·10

18

elektron ajralganbo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan toriy

izotopining nisbiy atom massasini hisoblang.

A) 232

B) 235

C) 139

D) 1425

Kimyo

 

Joniqulov Jahongir O'ktamovich  T-033 

96.

97.


98.

105.


99.

100.
101.


102.

103.


104.

94.


95.

92.


93.

91.


90.

89.


SO

3

va SO2

molekulalar uchun quyidagi qaysi

xususiyat(lar) umumiy?

1) markaziy atomning gibridlanishi;

2) markaziy atomning valentligi;

3) molekulaning fazoviy strukturasi;

4) bog‘ qutbli, molekula qutbsiz bo‘lishi

A) 2,

 3  B)  1  C)  3  D)  1, 4

Bariy gidroksofosfat molekulasida nechtadan σ-

va π-bog‘lar bo‘ladi?

A) 7;

 1  B)  13; 1  C)  10; 1  D)  14; 1

Tarkibida 3 ta π-bog‘ bo‘lgan molekulalarni

aniqlang.

1) alyuminiy sulfat; 2) alyuminiy karbonat;

3) alyuminiy digidrofosfat; 4) kalsiy fosfat.

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 2, 4

D) 1, 3

Tarkibida 200 g suv bo‘lgan ammoniy xloridning

100dagi to‘yingan eritmasini 0gacha

sovutilganda necha gramm tuz cho‘kmaga

tushadi?

S(0C) = 40; S(100C) = 80

A) 360

  B)  80  C)  160  D)  40

Nitrat kislotaning necha foizli eritmasida

vodorod va kislorod atomlari soni teng bo‘ladi?

A) 85

  B)  47  C)  38  D)  63

Kalsiy xlorid eritmasida dissotsialanmagan

molekulalar soni 60 ta bo‘lsa, eritmadagi xlor

ionlari sonini hisoblang (α =90%).

A) 540

  B)  1620  C)  1080  D)  1200

Xlorid kislota eritmasining vodorod ko‘rsatkichi

(pH) 3 ga teng bo‘lsa, 1 l eritmada eritilgan

vodorod xloridning hajmini (l. n.sh.) hisoblang

(α =0,1%).

A) 1,12

B) 11,2

C) 22,4

D) 5,6NH

3(g)

 

+

 O2(g)

 

= NO

(g)

 

+

 H2

O

(g)

 

sistemaning 

bosimi


 ikki marta oshirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi 

necha


 marta ortadi?

A) 32

  B)  512  C)  256  D)  64

Reaksiyaning tezligini 81 marta oshirish uchun

temperaturani 80

C dan necha gradusgacha

ko‘tarish kerak (γ = 3)?

A) 80

  B)  100  C)  120  D)  160

Hajmi 0,006 m

3

bo‘lgan idish 9 mol gaz bilanto‘ldirildi. 0,5 minutdan so‘ng idishda shu

gazdan 6 mol qoldi. Reaksiyaning o‘rtacha

tezligini (mol/l·sek) aniqlang.

A) 1/2

  B)  1  C)  1/60  D)  1/40

 CH

4(g)

 

+ H

2

O

(g)

 

= CO

(g)

 

+

 H2(g)

 

reaksiya hajmi 

20

 l bo‘lgan idishda olib borildi. CH4

 

ning 50% i 

sarflanganda

 muvozanat qaror topdi. Reaksiya 

uchun


 CH

4

 va

 H

2

O

 dan mos ravishda 5 va 8 mol 

olingan

 bo‘lsa, barcha moddalar muvozanat konsentratsiyalarining

 (mol/l) yig‘indisini 

aniqlang.

A) 18

  B)  0,9  C)  0,7  D)  16

800 g 8,5% li kumush nitrat eritmasining massasi

50 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert

elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g)

aniqlang.

1) katodda 43,2 g kumush; 2) katodda 46,6 g

kumush; 3) katodda 0,2 g vodorod; 4) katodda

0,4 g vodorod; 5) anodda 6,4 g kislorod;

6) anodda 3,5 g kislorod

A) 1,

 4  B)  1, 4, 5  C)  1, 6  D)  2, 3, 6

13,4 g kristall sodaga mo‘l miqdorda xlorid

kislota ta’sir ettirilganda 1,12 l (n.sh) gaz ajralib

chiqsa, kristallogidrat formulasini aniqlang.

A) N a

2

CO

3

· 7H

2

O

B) N a

2

CO

3

· 10H

2

O

C) Na

2

CO

3

 

· 8H

2

O

        D) Na

2

CO

3

 

· 9H

2

O

36 g metall (II)oksidini qaytarish uchun

11,2 l (n.sh.) vodorod sarflansa, oksidning

formulasini aniqlang.

A) CrO

B) N iO

C) CoO

D) F eO

Sulfat kislotaning 10% li 400 g eritmasiga necha

gramm sulfat angidrid shimdirilganda 30% li

eritma hosil bo‘ladi?

A) 24,2

  B)  49,6  C)  86,5  D)  62,4F e

2

(SO4

)

3· nH

2

kristallogidratdagi

kislorodning massa ulushi 62,33% bo‘lsa, ning

qiymatini aniqlang.

A) 12

B) 9

C) 10

D) 8

100 ml 10%-li sulfat kislota eritmasiga

(ρ =1,0 g/ml) qancha gramm 6,25 molyarli

(ρ =1,25 g/ml) sulfat kislota qo‘shilganda 30%-li

eritma hosil bo‘ladi?

A) 105,2

B) 84,2

C) 58,4

D) 119,3Document Outline

  • Без имени
  • Без имени

Download 422.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling