Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Кимё
1
КИМЁ
1.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224244)
Кислород ва водород олиш максадида сув
электролиз килинганда, эритманинг электр
ˇ
утказувчанлигини ошириш учун кайси
моддани сувга кˇушиш керак?
A) натрий хлорид
B) мис сульфат
C) калий гидроксид
D) глюкоза
2.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224342)
Изобарлар тушунчасининг тˇу-гри ифодасини
топинг.
A) протонлар сони бир хил, лекин ядродаги
нейтронлар сони хар хил б
ˇулган атомлар
B) нейтронлар сони бир хил, лекин протонлар
сони хар хил б
ˇулган атомлар
C) протонлар ва нейтронлар сони бир хил
б
ˇ
улган атомлар
D) протонлар ва нейтронлар сони хар
хил
, лекин уларнинг массалари
йи
-гиндиси бир хил бˇ
улган атомлар
3.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224343)
Изотоплар тушунчасининг тˇу-гри ифодасини
топинг.
A) протонлар сони бир хил, лекин
ядродаги нейтронлар сони хар хил
б
ˇ
улган атомлар
B) нейтронлар сони бир хил, лекин протонлар
сони хар хил б
ˇ
улган атомлар
C) протонлар ва нейтронлар сони бир хил
б
ˇ
улган атомлар
D) протонлар ва нейтронлар сони хар хил,
лекин уларнинг массалари йи
-гиндиси бир
хил б
ˇ
улган атомлар
4.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224344)
Моддага тегишли бˇулган хоссаларни
аникланг.
1) зичлик; 2) ядро заряди; 3) элекрон
каватлар; 4) кайнаш ва суюкланиш
температуралари; 5) изотоплар; 6) ранг;
7) атом масса; 8) агрегат холат
A) 2, 3, 5, 7
B) 1, 4, 8
C) 3, 5, 7
D) 1, 4, 6, 8
5.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224345)
Моддага тегишли бˇулмаган хоссаларни
аникланг.
1) зичлик; 2) ядро заряди; 3) элекрон
каватлар; 4) кайнаш ва суюкланиш
температуралари; 5) изотоплар; 6) ранг;
7) атом масса; 8) агрегат холат
A) 2, 3, 5, 7
B) 1, 4, 8
C) 3, 5, 7
D) 1, 4, 6, 8
6.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224346)
Кайси ифода(лар)да кислород молекуласи
хакида сˇуз боради?
1) калий перманганат парчаланганда
кислород ажралади; 2) хаво таркибида 20%
кислород бор; 3) газометрда кислород
йи-гилган бˇулади; 4) кислород сувда ёмон
эрийди; 5) малахит таркибида кислород бор
A) 3, 5
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 3, 4
7.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224347)
Фараз килайлик, тарози паллаларининг чап
томонига 6, 02 · 10
23
дона темир атомлари, ˇунг
томонига шунча кремний атомлари кˇуйилган.
Тарози палларини мувозанатга келтириш
учун нима килиш керак?
A) чап томонига 6, 02 · 10
23
дона темир
атомларини к
ˇ
уйиш керак
B) чап томонига 12, 04 · 10
23
дона темир
атомларини к
ˇ
уйиш керак
C) ˇ
унг томонига
12, 04 · 10
23
дона кремний
атомларини к
ˇ
уйиш керак
D) ˇ
унг томонига
6, 02 · 10
23
дона кремний
атомларини к
ˇ
уйиш керак
8.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224348)
Фараз килайлик, тарози паллаларининг чап
томонига 12, 04 · 10
23
дона хром атомлари, ˇунг
томонига шунча олтингугурт атомлари
кˇуйилган. Тарози палларини мувозанатга
келтириш учун нима килиш керак?
A) чап томонига 8, 73 · 10
23
дона хром
атомларини к
ˇ
уйиш керак
B) чап томонига 3, 01 · 10
23
дона хром
атомларини к
ˇ
уйиш керак
C) ˇ
унг томонига
7, 525 · 10
23
дона
олтингугурт атомларини к
ˇ
уйиш
керак
D) ˇ
унг томонига
6, 02 · 10
23
дона олтингугурт
атомларини к
ˇ
уйиш керак
9.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224349)
Куйида берилганлардан оддий моддаларни
танланг.
1) глюкоза; 2) графит; 3) мис купороси;
4) кислород; 5) силвинит; 6) азот; 7) аммиак;
8) кора фосфор
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8
D) 1, 4, 6, 7
10.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(224350)
Куйида берилганлардан мураккаб моддаларни
танланг.
1) глюкоза; 2) графит; 3) мис купороси;
4) кислород; 5) силвинит; 6) азот; 7) аммиак;
8) кора фосфор
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8
D) 1, 4, 6, 7

Кимё
2
11.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312001)
Izobarlar tushunchasining to‘g‘ri ifodasini toping.
A) protonlar soni bir xil, lekin yadrodagi
neytronlar soni har xil bo‘lgan atomlar
B) neytronlar soni bir xil, lekin protonlar soni
har xil bo‘lgan atomlar
C) protonlar va neytronlar soni bir xil bo‘lgan
atomlar
D) protonlar va neytronlar soni har xil,
lekin ularning massalari yig‘indisi bir
xil bo‘lgan atomlar
12.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312002)
Izotoplar tushunchasining to‘g‘ri ifodasini toping.
A) protonlar soni bir xil, lekin yadrodagi
neytronlar soni har xil bo‘lgan atomlar
B) neytronlar soni bir xil, lekin protonlar soni
har xil bo‘lgan atomlar
C) protonlar va neytronlar soni bir xil bo‘lgan
atomlar
D) protonlar va neytronlar soni har xil, lekin
ularning massalari yig‘indisi bir xil bo‘lgan
atomlar
13.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312003)
Moddaga tegishli bo‘lgan xossalarni aniqlang.
1) zichlik; 2) yadro zaryadi; 3) elekron qavatlar;
4) qaynash va suyuqlanish temperaturalari;
5) izotoplar; 6) rang; 7) atom massa; 8) agregat
holat
A) 2, 3, 5, 7
B) 1, 4, 8
C) 3, 5, 7
D) 1, 4, 6, 8
14.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312004)
Moddaga tegishli bo‘lmagan xossalarni aniqlang.
1) zichlik; 2) yadro zaryadi; 3) elekron qavatlar;
4) qaynash va suyuqlanish temperaturalari;
5) izotoplar; 6) rang; 7) atom massa; 8) agregat
holat
A) 2, 3, 5, 7
B) 1, 4, 8
C) 3, 5, 7
D) 1, 4, 6, 8
15.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312005)
Qaysi ifoda(lar)da kislorod molekulasi haqida
so‘z boradi?
1) kaliy permanganat parchalanganda kislorod
ajraladi; 2) havo tarkibida 20% kislorod bor;
3) gazometrda kislorod yig‘ilgan bo‘ladi;
4) kislorod suvda yomon eriydi; 5) malaxit
tarkibida kislorod bor
A) 3, 5
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 3, 4
16.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312006)
Faraz qilaylik, tarozi pallalarining chap tomoniga
6, 02 · 10
23
dona temir atomlari, o‘ng tomoniga
shuncha kremniy atomlari qo‘yilgan. Tarozi
pallarini muvozanatga keltirish uchun nima qilish
kerak?
A) chap tomoniga 6, 02 · 10
23
dona temir
atomlarini qo‘yish kerak
B) chap tomoniga 12, 04 · 10
23
dona temir
atomlarini qo‘yish kerak
C) o‘ng tomoniga 12, 04 · 10
23
dona kremniy
atomlarini qo‘yish kerak
D) o‘ng tomoniga 6, 02 · 10
23
dona kremniy
atomlarini qo‘yish kerak
17.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312007)
Faraz qilaylik, tarozi pallalarining chap tomoniga
12, 04 · 10
23
dona xrom atomlari, o‘ng tomoniga
shuncha oltingugurt atomlari qo‘yilgan. Tarozi
pallarini muvozanatga keltirish uchun nima qilish
kerak?
A) chap tomoniga 8, 73 · 10
23
dona xrom
atomlarini qo‘yish kerak
B) chap tomoniga 3, 01 · 10
23
dona xrom
atomlarini qo‘yish kerak
C) o‘ng tomoniga 7, 525 · 10
23
dona
oltingugurt atomlarini qo‘yish kerak
D) o‘ng tomoniga 6, 02 · 10
23
dona oltingugurt
atomlarini qo‘yish kerak
18.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312008)
Quyida berilganlardan oddiy moddalarni
tanlang.
1) glyukoza; 2) grafit; 3) mis kuporosi;
4) kislorod; 5) silvinit; 6) azot; 7) ammiak;
8) qora fosfor
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8
D) 1, 4, 6, 7
19.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312009)
Quyida berilganlardan murakkab moddalarni
tanlang.
1) glyukoza; 2) grafit; 3) mis kuporosi;
4) kislorod; 5) silvinit; 6) azot; 7) ammiak;
8) qora fosfor
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8
D) 1, 4, 6, 7
20.
1.1-1 file-» 80 - 6 - -
(312464)
Kislorod va vodorod olish maqsadida suv
elektroliz qilinganda, eritmaning elektr
o‘tkazuvchanligini oshirish uchun qaysi moddani
suvga qo‘shish kerak?
A) natriy xlorid
B) mis sulfat
C) kaliy gidroksid
D) glyukoza

Кимё
3
21.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404085)
Quyidagi iboralarning qaysilarida kislorod
molekulasi haqida gap boradi?
1) suv molekulasi tarkibida kislorod mavjud;
2) baliq suvdagi kislorod bilan nafas oladi;
3) kislorod ko‘pdan-ko‘p minerallar tarkibiga
kiradi;
4) ko‘pchilik moddalar kislorodda yonadi;
5) kislorod ikkita atomdan iborat;
6) vodorod peroksid tarkibida kislorod bor.
A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 6
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 6
22.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404086)
Organik moddalar tuzilishi nazariyasiga mos
keluvchi javoblarni ko‘rsating.
1) molekulalardagi atomlar valentliklariga mos
ravishda ma’lum izchillikda bog‘langan;
2) moddaning xossasi faqat uning sifat va
miqdoriy tarkibiga bog‘liq;
3) moddaning xossasi uning tarkibigagina emas,
tuzilishiga ham bog‘liq;
4) molekuladagi atomlar bir-biriga o‘zaro ta’sir
ko‘rsatadi;
5) molekuladagi har bir atomning xossasi qo‘shni
atom tabiatiga bog‘liq emas.
A) 2, 5
B) 1, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 3, 4
23.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404087)
Siklobutanning yonishi natijasida qanday jarayon
sodir bo‘ladi?
1) vodorod atomi qaytariladi;
2) kislorod atomi qaytariladi;
3) uglerod atomi qaytariladi;
4) kislorod atomi oksidlanadi;
5) uglerod atomi oksidlanadi;
6) vodorod atomi oksidlanadi.
A) 3, 6
B) 1, 2
C) 2, 5
D) 1, 4
24.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404088)
Alkanlarning gomologik qatorida uglerod bilan
vodorodning foiz miqdori etandan geksanga
o‘tganda qanday o‘zgaradi?
A) vodorodning foiz miqdori uglerodnikiga
nisbatan ortadi
B) uglerodning foiz miqdori qancha oshsa,
vodorodniki o‘shancha kamayadi
C) uglerodning foiz miqdori kamayib,
vodorodniki ortib boradi
D) vodorod va uglerodlarning foiz miqdorlari
o‘zaro teng bo‘ladi
25.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404089)
Alkinlar molekulasi tuzilishiga ko‘ra alkenlar
molekulasidan qanday farq qiladi?
A) ikkita π-bog‘ borligi va molekulaning tuzilishi
tetraedrik shaklda bo‘lishi bilan
B) bitta π-bog‘ borligi va molekulaning tuzilishi
yassi shaklda bo‘lishligi bilan
C) bitta π-bog‘ borligi va molekulaning tuzilishi
burchakli bo‘lishligi bilan
D) ikkita π-bog‘ borligi va molekulaning
tuzilishi chiziqli bo‘lishligi bilan
26.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404090)
Alken molekulasidagi qo‘sh bog‘ bilan bog‘langan
uglerod atomlari qanday gibridlanish holatida
bo‘ladi va π-bog‘ qaysi atom orbitallar hisobiga
hosil bo‘ladi?
A) sp
2
, bitta p va ikkita s-elektron orbitallar
hisobiga
B) sp, ikkita s-elektron orbitallar hisobiga
C) sp
2
, ikkita p-elektron orbitallar hisobiga
D) sp, bitta s va bitta p-elektron orbitallar
hisobiga
27.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404091)
Quyidagi holatlar orasidan birlamchi amin
ta’rifini toping.
A) tarkibida amino va gidroksil guruhlari tutgan
birikma
B) gidrozin molekulasining to‘rtta vodorod
atomidan bittasi uglevodorod radikali bilan
almashgan birikma
C) ammiak molekulasida uchta vodorod
atomidan ikkitasi radikalga almashingan
birikma
D) ammiak molekulasining uchta vodorod
atomining bittasi uglevodorod
radikaliga almashingan birikma
28.
1.1-1 file-» 80 - 20 - -
(404092)
Organik moddalar tuzilishi nazariyasiga mos
kelmaydigan javoblarni ko‘rsating.
1) molekuladagi atomlar valentliklariga mos
ravishda ma’lum izchillikda bog‘langan;
2) moddaning xossasi faqat uning sifat va
miqdoriy tarkibiga bog‘liq;
3) moddaning xossasi uning tarkibigagina emas,
tuzilishiga ham bog‘liq;
4) molekuladagi atomlar o‘zaro ta’sirlashuv
holatida bo‘ladi;
5) molekuladagi har bir atomning xossasi qo‘shni
atom tabiatiga bog‘liq emas.
A) 2, 5
B) 1, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 3, 4

Кимё
4
29.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711001)
Noma’lum modda eritmasiga havorang mis(II)
gidroksid qo‘shilganda, sariq rangli cho‘kma hosil
bo‘lib, asta sekin qizil rangga o‘ta boshladi.
Noma’lum moddani aniqlang.
A) metanol
B) izopren
C) alanin
D) etanal
30.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711002)
Kaliy karbonat, kaliy xlorid va kaliy sulfid
eritmalarini qaysi modda yordamida farqlash
mumkin?
A) xlorid kislota
B) kumush nitrat
C) bariy xlorid
D) kalsiy gidroksid
31.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711003)
Temir(II), temir(III), mis(II), ammoniy va
alyuminiy xloridlari bo‘lgan beshta idishda
eritmalar mavjud. Qaysi reaktiv yordamida
ularni bir-biridan farqlash mumkin?
A) nitrat kislota
B) lakmus
C) sulfat kislota
D) kaliy gidroksid
32.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711004)
Xlorid, sulfat va nitrat kislota eritmalari bo‘lgan
uchta idish berilgan. Qaysi reaktiv yordamida
xlorid kislotani aniqlash mumkin?
A) bariy xlorid
B) natriy gidroksid
C) kumush nitrat
D) kalsiy gidroksid
33.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711005)
Natriy sulfid, magniy sulfat va kaliy nitrat
eritmalarini qaysi reaktiv yordamida farqlash
mumkin?
A) ammoniy gidroksid
B) fenolftalein
C) xlorid kislota
D) lakmus
34.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711006)
Murakkab moddalardan tashkil topgan
qatorlarni aniqlang.
1) metan, ammiak, malaxit;
2) suv, fosfin, azot;
3) ozon, xlor, grafit;
4) azot, oq fosfor, marganes;
5) malaxit, marmar, suv.
A) 1, 2
B) 1, 5
C) 3, 4
D) 4, 5
35.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711007)
Molekulasida bitta uglerod atomi sp-
gibridlangan moddani aniqlang.
A) CO
2
B) CH
3
CHO
C) CH
3
CH
3
D) CH
3
COOH
36.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711008)
Noma’lum modda eritmasiga kaliy gidroksid
eritmasi qo‘shilganda gaz ajraldi, ushbu eritmaga
bariy gidroksid ta’sir ettirilganda esa xlorid
kislotada eriydigan cho‘kma va gaz ajraldi.
Noma’lum moddaning formulasini aniqlang.
A) (N H
4
)
2
SO
4
B) (N H
4
)
2
CO
3
C) N H
4
HCO
3
D) SaSO
4
37.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711009)
Teng hajmli idishlarda bir xil massali (0

C)
azot (1), vodorod (2), kislorod (3), karbonat
angidrid (4) berilgan. Idishlardagi bosimning
kamayib borish tartibini aniqlang.
A) 2, 3, 1, 4
B) 2, 1, 3, 4
C) 4, 3, 1, 2
D) 4, 1, 3, 2
38.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711010)
Gazlar aralashmasining o‘rtacha molekulyar
massasi aralashmadagi har bir gazning . . .
yig‘indisiga teng.
A) molekulyar massalari
B) molekulyar massasining massa ulushiga
ko‘paytmalari
C) massalari
D) molekulyar massasining hajmiy
ulushiga ko‘paytmalari
39.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711011)
Quyidagi fikrlarning qaysilari to‘g‘ri?
1) fizik jarayonlarda molekula ham, atomlar ham
saqlanib qoladi;
2) fizik jarayonlarda molekula saqlanmaydi,
atomlar saqlanadi;
3) kimyoviy jarayonlarda molekula saqlanmaydi,
atomlar saqlanadi;
4) kimyoviy jarayonlarda molekula ham, atomlar
ham saqlanmaydi.
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 2, 3
D) 2, 4
40.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711012)
3 mol oltingugurt(VI) oksid va 2 mol karbonat
angidriddagi kislorod atomlari soni o‘zaro qanday
nisbatda bo‘ladi?
A) 3:1
B) 1,5:1
C) 2,25:1
D) 2:1
41.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711013)
Biror element izotopining radioaktiv
yemirilishida pozitron ajralib chiqsa, qanday
jarayon sodir bo‘ladi?
1) massasi deyarli o‘zgarmaydi;
2) elektron yadroga qulaydi;
3) neytron protonga aylanadi;
4) proton neytronga aylanadi.
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 2, 3

Кимё
5
42.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711014)
Biror element izotopining radioaktiv
yemirilishida β-zarracha ajralib chiqsa, qanday
jarayon kuzatiladi?
1) massasi deyarli o‘zgarmaydi;
2) elektron yadroga qulaydi;
3) neytron protonga aylanadi;
4) proton neytronga aylanadi.
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 2, 3
43.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711015)
Elektronning yadroga qulashi natijasida qanday
o‘zgarish kuzatiladi?
1) neytron protonga aylanadi;
2) proton neytronga aylanadi;
3) yadro zaryadi ortadi;
4) yadro zaryadi kamayadi.
A) 1, 3
B) 1, 4
C) 2, 3
D) 2, 4
44.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711016)
F e
3+
+ 3CO
2−
3
+ 3H
2
O → 2F e (OH)
3
+ 3CO
2
Ushbu jarayon qaysi moddalar ishtirokida sodir
bo‘ladi?
A) temir(III) sulfat va natriy karbonat
B) temir(III) xlorid va karbonat kislota
C) temir(II) nitrat va kaliy karbonat
D) temir(III) gidroksid va karbonat kislota
45.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711017)
Oddiy moddalardan tashkil topgan qatorlarni
aniqlang.
1) metan, ammiak, malaxit;
2) suv, fosfin, azot;
3) ozon, xlor, grafit;
4) azot, oq fosfor, marganes;
5) malaxit, marmar, suv.
A) 1, 2
B) 1, 5
C) 3, 4
D) 4, 5
46.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711018)
Qaysi qatorda faqat metallar keltirilgan?
A) kislorod, berilliy, kalsiy, kremniy
B) natriy, alyuminiy, kaliy, rux
C) azot, oltingugurt, xlor, fosfor
D) rubidiy, stronsiy, kobalt, azot
47.
1.1-1 file-» 80 - 52 - - 1
(711019)
Qaysi qatorda faqat metalmaslar keltirilgan?
A) kislorod, berilliy, kalsiy, kremniy
B) natriy, alyuminiy, kaliy, rux
C) azot, oltingugurt, xlor, fosfor
D) rubidiy, stronsiy, kobalt, azot
48.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725000)
Quyidagi qatorlardan qaysi birida oddiy
moddalar berilgan?
A) mis, azot, is gazi
B) kislorod, vodorod, oltingugurt
C) fosfor, vodorod xlorid, oltin
D) xlor, magniy, kaliy oksid
49.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725001)
Quyidagi jarayonlardan fizikaviy hodisalarni
ajrating.
1) temirning zanglashi; 2) oltingugurtning
yonishi; 3) shakarning erishi; 4) shishani
maydalash; 5) shakarning ko‘mirlanishi.
A) 1, 3, 4
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 2, 5
50.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725002)
Keltirilgan moddalardan murakkablarini
aniqlang.
1) oq fosfor; 2) fosfin; 3) kalsiy fosfid; 4) qizil
fosfor; 5) fosfat kislota; 6) qora fosfor.
A) 2, 4, 6
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 5
51.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725003)
Qaysi elementlar allotropik shakllarga ega?
1) kislorod; 2) vodorod; 3) ftor 4) azot;
5) uglerod.
A) 1, 5
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 2, 3, 4
52.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725004)
Kimyoviy hodisalarga kirmaydigan jarayonni
ko‘rsating.
A) uzum sharbatining bijg‘ishi
B) benzinning yonishi
C) yog‘ning sovuqda qotishi
D) temirning zanglashi
53.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725005)
Faqat kimyoviy elementlar keltirilgan qatorni
aniqlang.
A) olmos, ozon, grafit, uglerod
B) ozon, kislorod, olmos, vodorod
C) azot, ozon, vodorod, kislorod
D) uglerod, kislorod, vodorod, azot
54.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725006)
Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar
tarkibiga kirmagan?
1) karbid; 2) ohaktosh; 3) osh tuzi; 4) kaliy
nitrat; 5) kaliy xlorat; 6) natriy gidrokarbonat.
A) 1, 2, 6
B) 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 3, 4, 5

Кимё
6
55.
1.1-1 file-» 80 - 68 - -
(725007)
Quyidagi hodisalarning qaysi guruhi kimyoviy
jarayonga taalluqli?
A) suvning qaynashi, simob oksidning
parchalanishi
B) suvning muzlashi, qo‘rg‘oshinning
suyuqlanishi
C) temirning xlorlanishi, kalsiy
karbonatning parchalanishi
D) kislotadan vodorodning siqib chiqarilishi,
yodning sublimatlanishi
56.
1.2-1 file-» 80 - 69 - -
(725008)
Necha gramm mis(II) sulfatdagi atomlar soni
24,5 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng?
A) 5
B) 6,67
C) 40
D) 13,44
57.
1.2-1 file-» 80 - 69 - -
(725009)
Necha gramm temir(II) xloriddagi atomlar soni
19,6 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng?
A) 11,62
B) 34,72
C) 8,47
D) 25,4
58.
1.2-1 file-» 80 - 69 - -
(725010)
Necha gramm glauber tuzidagi atomlar soni 63 g
nitrat kislotadagi molekulalar soniga teng?
A) 13,76
B) 21,8
C) 8,7
D) 3,9
59.
1.2-1 file-» 80 - 69 - -
(725011)
Necha gramm natriy karbonatdagi atomlar soni
245 g Bertole tuzidagi molekulalar soniga teng?
A) 22,44
B) 35,3
C) 212
D) 12,25
60.
1.2-1 file-» 80 - 69 - -
(725012)
Necha gramm natriy sulfatdagi atomlar soni
29,4 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng?
A) 16,67
B) 6,09
C) 42,6
D) 14,3
61.
1.2-1 file-» 80 - 69 - -
(725013)
Necha gramm mis(II) sulfatdagi atomlar soni
11,2 l (n.sh.) kisloroddagi molekulalar soniga
teng?
A) 18,7
B) 13,3
C) 10,6
D) 24,6
62.
1.2-2 file-» 80 - 20 - -
(404093)
Quyidagi holatlarning qaysilari to‘g‘ri?
1) fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq
qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib
qolmaydi;
2) molekulalar atomlardan tarkib topadi;
3) kimyoviy hodisalarda molekulalar tarkibi
o‘zgaradi;
4) kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning
massasi hosil bo‘lgan moddalarning massasiga
teng bo‘lmaydi;
5) molekulalar orasida o‘zaro tortilish va itarilish
kuchlari mavjud;
6) bir turdagi atomlar boshqa turdagi
atomlardan massasi va xossalari bilan farq
qilmaydi.
A) 1, 4, 6
B) 1, 4, 5, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 2, 3, 5
63.
1.2-2 file-» 80 - 20 - -

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling