Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
#31869
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49
aralashma yondirilganda 48,4 g CO
2
va 28,8 g
H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashma
tarkibidagi moddalar (berilgan tartibda) mol
nisbatini aniqlang.
A) 1:2:1
B) 1:1:1
C) 4:1:2
D) 1:2:3
933.
3.1-3 file-» 80 - 15 - -
(312222)
100 g 2% li bariy gidroksid eritmasidan qancha
hajm (ml, n.sh.) karbonat angidrid o‘tkazilganda
hosil bo‘lgan moddaning massa ulushi
boshlang‘ich eritmadagi bariy gidroksid massa
ulushiga teng bo‘ladi?
A) 226
B) 348
C) 589
D) 685

Кимё
65
934.
3.1-3 file-» 80 - 16 - -
(312223)
Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga
nisbatan zichligi 6,1 bo‘lib, u qizdirilgan nikel
katalizatori ustidan o‘tkazilganda vodorodning
barchasi sarflansa, hosil bo‘lgan gazlar
aralashmasining havoga nisbatan zichligini
aniqlang.
A) 3,58
B) 4,66
C) 1,05
D) 0,37
935.
3.1-3 file-» 80 - 16 - -
(312224)
Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga
nisbatan zichligi 3,3 bo‘lib, u qizdirilgan nikel
katalizatori ustidan o‘tkazilganda aldegidning
50% i sarflansa, hosil bo‘lgan gazlar
aralashmasining propanga nisbatan zichligini
aniqlang.
A) 0,518
B) 0,466
C) 0,105
D) 0,375
936.
3.1-3 file-» 80 - 16 - -
(312225)
Qaysi moddaning 1 kg miqdorida 0,2743 g
elektron mavjud (elektronning massasi
9,1·10
−31
kg)?
A) N H
3
B) D
2
O
C) CH
4
D) H
2
S
937.
3.1-3 file-» 80 - 16 - -
(312226)
Qaysi moddaning 1 kg miqdorida 0,2743 g
elektron mavjud (elektronning massasi
9,1·10
−31
kg)?
A) CD
4
B) C
2
H
2
C) CH
4
D) H
2
O
938.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404255)
Metilamin, etilamin va metandan iborat 17,92 l
(n.sh.) aralashma yondirilganda 22,4 l (n.sh.)
karbonat angidrid va 6,72 l (n.sh.) azot hosil
bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi moddalar
(berilgan tartibda) hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 2,24; 6,72; 8,96
B) 11,2; 2,24; 4,48
C) 6,72; 6,72; 4,48
D) 8,96; 4,48; 4,48
939.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404256)
Metilamin, etilamin va metandan iborat 22,4 l
(n.sh.) aralashma yondirilganda 31,36 l (n.sh.)
karbonat angidrid va 7,84 l (n.sh.) azot hosil
bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi moddalar
(berilgan tartibda) hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 2,24; 6,72; 13,44
B) 11,2; 5,6; 5,6
C) 6,72; 8,96; 6,72
D) 4,48; 6,72; 11,2
940.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404257)
CH
4
, C
2
H
2
va CO lardan iborat 13,44 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 17,92 l (n.sh.) CO
2
va
7,2 g H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) hajmini (l.n.sh.)
hisoblang.
A) 3,36; 2,24; 7,84
B) 8,96; 2,24; 2,24
C) 4,48; 4,48; 4,48
D) 2,24; 4,48; 6,72
941.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404258)
Is gazi, metan va atsetilendan iborat
40,32 l (n.sh.) aralashma yondirilganda
53,76 l (n.sh.) CO
2
va 43,2 g H
2
O hosil bo‘ldi.
Dastlabki aralashmadagi moddalar (berilgan
tartibda) hajmini (l.n.sh.) hisoblang.
A) 8,96; 17,92; 13,44
B) 11,2; 20,16; 8,96
C) 6,72; 20,16; 13,44
D) 8,96; 22,4; 8,96
942.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404259)
Metan, is gazi va etilendan iborat 31,36 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 38,08 l (n.sh.) CO
2
va
25,2 g suv hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 0,5; 0,5; 0,4
B) 0,4; 0,7; 0,3
C) 0,8; 0,4; 0,2
D) 0,3; 0,6; 0,5
943.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404260)
CO, C
2
H
2
va CH
4
dan iborat 15,68 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 39,6 g karbonat
angidrid va 18 g suv hosil bo‘ldi. Dastlabki
aralashmadagi moddalar (berilgan tartibda)
hajmini (l.n.sh.) hisoblang.
A) 2,24; 2,24; 2,24
B) 1,12; 6,72; 7,84
C) 2,24; 4,48; 8,96
D) 4,48; 1,12; 5,6
944.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404261)
CH
4
, CO va C
3
H
8
dan iborat 33,6 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 96,8 g CO
2
va 50,4 g
H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 0,7; 0,45; 0,35
B) 0,3; 0,6; 0,6
C) 0,8; 0,4; 0,3
D) 0,9; 0,5; 0,1
945.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404262)
Is gazi, propan va metandan iborat
40,32 l (n.sh.) aralashma yondirilganda 105,6 g
karbonat angidrid va 46,8 g suv hosil bo‘ldi.
Dastlabki aralashmadagi moddalar (berilgan
tartibda) miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,9; 0,4; 0,5
B) 0,8; 0,3; 0,7
C) 1,1; 0,6; 0,1
D) 1,1; 0,5; 0,2
946.
3.1-3 file-» 80 - 18 - -
(404263)
Propan, metan va is gazidan iborat
26,88 l (n.sh.) aralashma yondirilganda 79,2 g
karbonat angidrid va 39,6 g suv hosil bo‘ldi.
Dastlabki aralashmadagi moddalar (berilgan
tartibda) hajmini (l.n.sh.) hisoblang.
A) 6,72; 11,2; 8,96
B) 11,2; 1,12; 14,56
C) 4,48; 15,68; 6,72
D) 8,96; 8,96; 8,96

Кимё
66
947.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404264)
Vodorod, is gazi va metandan iborat
15,68 l (n.sh.) aralashmaning to‘la yonishi uchun
89,6 l (n.sh.) havo (ϕ
O
2
= 0, 2) sarflandi va
13,5 g suv hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashmadagi vodorod miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 0,15
B) 0,25
C) 0,30
D) 0,45
948.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404265)
Vodorod, is gazi va metandan iborat
15,68 l (n.sh.) aralashmaning to‘la yonishi uchun
12,88 l (n.sh.) kislorod sarflandi va 9,9 g suv
hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich aralashmadagi is
gazining miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,35
B) 0,25
C) 0,30
D) 0,15
949.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404266)
Is gazi, vodorod va metandan iborat
20,16 l (n.sh.) aralashmaning to‘la yonishi uchun
23,52 l (n.sh.) kislorod sarflandi va 19,8 g suv
hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich aralashmadagi
vodorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 4,48
B) 6,72
C) 8,96
D) 11,2
950.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404267)
Natriy, kaliy va kalsiydan iborat 0,7 mol
aralashma suvda eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz
ajraldi. Boshlang‘ich aralashmadagi kaliyning
miqdori (mol) natriynikidan 1,5 marta ko‘p
bo‘lsa, hosil bo‘lgan natriy gidroksidning
massasini (g) hisoblang.
A) 4
B) 8
C) 10
D) 12
951.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404268)
Natriy, kaliy va kalsiydan iborat 0,7 mol
aralashma suvda eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz
ajraldi. Boshlang‘ich aralashmadagi kaliyning
miqdori (mol) natriynikidan 2 marta ko‘p bo‘lsa,
hosil bo‘lgan natriy gidroksidning massasini (g)
hisoblang.
A) 6,68
B) 33,6
C) 22,4
D) 28
952.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404269)
Nitrat kislotaning necha foizli eritmasida
vodorod va kislorod atomlari soni teng bo‘ladi?
A) 85
B) 47
C) 38
D) 63
953.
3.1-3 file-» 80 - 20 - -
(404270)
Vodorod, is gazi va metandan iborat
15,68 l (n.sh.) aralashmani to‘la yonishi uchun
12,88 l (n.sh.) kislorod sarflandi va 9,9 g suv
hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich aralashmadagi
metanning miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,35
B) 0,25
C) 0,30
D) 0,15
954.
3.1-3 file-» 80 - 29 - -
(404271)
Natriy karbonatning 10% li 300 g eritmasiga
necha gramm CaCl
2
·
6H
2
O qo‘shilsa, natriy
karbonatning massa ulushi 6,2% ga teng bo‘ladi?
A) 10,6
B) 21,9
C) 31,7
D) 9,8
955.
3.1-3 file-» 80 - 29 - -
(404272)
Natriy karbonatning 15% li 400 g eritmasiga
necha gramm CaCl
2
·
6H
2
O qo‘shilsa, natriy
karbonatning massa ulushi 6,5% ga teng bo‘ladi?
A) 56,8
B) 65,7
C) 73,6
D) 45,3
956.
3.1-3 file-» 80 - 29 - -
(404273)
Kalsiy xloridning 10% li 500 g eritmasiga qanday
massadagi (g) kristall soda qo‘shilsa, kalsiy
xloridning massa ulushi 7,5% ga teng bo‘ladi?
A) 11,1
B) 38,9
C) 28,6
D) 43,5
957.
3.1-3 file-» 80 - 31 - -
(404274)
Buten, propan va butandan iborat 17,92 l (n.sh.)
gazlar aralashmasi 16 g brom bilan reaksiyaga
kirishdi. Gazlar aralashmasining vodorodga
nisbatan zichligi 26,25 ga teng. Boshlang‘ich
aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini (%)
aniqlang.
A) 60; 10; 30
B) 12,5; 37,5; 50
C) 25; 12,5; 62,5
D) 50; 30; 20
958.
3.1-3 file-» 80 - 31 - -
(404275)
Propen, propan va etandan iborat 22,4 l (n.sh.)
gazlar aralashmasi 32 g brom bilan reaksiyaga
kirishdi. Gazlar aralashmasining vodorodga
nisbatan zichligi 19,7 ga teng. Boshlang‘ich
aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini (%)
aniqlang.
A) 60; 10; 30
B) 12,5; 37,5; 50
C) 25; 12,5; 62,5
D) 20; 50; 30
959.
3.1-3 file-» 80 - 31 - -
(404276)
Propan, propen va etandan iborat 22,4 l (n.sh.)
gazlar aralashmasi 48 g brom bilan reaksiyaga
kirishdi. Gazlar aralashmasining vodorodga
nisbatan zichligi 17,5 ga teng. Boshlang‘ich
aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini (%)
aniqlang.
A) 10; 30; 60
B) 12,5; 37,5; 50
C) 25; 12,5; 62,5
D) 20; 50; 30
960.
3.1-3 file-» 80 - 12 - -
(404729)
183 g 1% li kalsiy gidroksid eritmasidan qancha
hajm (ml.n.sh.) karbonat angidrid o‘tkazilganda
hosil bo‘lgan moddaning massa ulushi
boshlang‘ich eritmadagi kalsiy gidroksid massa
ulushiga teng bo‘ladi?
A) 509
B) 411
C) 809
D) 1000

Кимё
67
961.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404730)
CH
4
, C
2
H
6
va CO lardan iborat 33,6 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 44,8 l (n.sh.) CO
2
va
48,6 g H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) hajmini (l, n.sh.)
hisoblang.
A) 10,08; 13,44; 10,08
B) 6,72; 15,68; 11,2
C) 13,44; 11,2; 8,96
D) 7,84; 11,2; 14,58
962.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404731)
Is gazi, atsetilen va metandan iborat 13,44 l
(n.sh.) aralashma yondirilganda 20,16 l (n.sh.)
CO
2
va 14,4 g H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki
aralashmadagi moddalar (berilgan tartibda)
hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 1,68; 5,6; 6,16
B) 1,12; 6,72; 5,6
C) 2,24; 6,72; 4,48
D) 3,36; 2,24; 7,84
963.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404732)
Etan, metan va is gazidan iborat 22,4 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 28 l (n.sh.) CO
2
va
27,9 g H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 0,25; 0,33; 0,42
B) 0,15; 0,55; 0,30
C) 0,25; 0,40; 0,35
D) 0,30; 0,35; 0,35
964.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404733)
CH
4
, CO va C
2
H
2
lardan iborat 16,8 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 24,64 l (n.sh.) CO
2
va
11,7 g H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) hajmini (l, n.sh.)
hisoblang.
A) 2,24; 4,48; 10,08
B) 3,36; 5,6; 7,84
C) 2,24; 6,72; 7,84
D) 4,48; 10,08; 5,6
965.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404734)
CH
4
, C
3
H
8
va CO lardan iborat 16,8 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 55 g CO
2
va 27 g H
2
O
hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashma tarkibidagi
moddalar (berilgan tartibda) mol nisbatini
aniqlang.
A) 1:2:1
B) 1:1:1
C) 4:1:2
D) 1:2:3
966.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404735)
Is gazi, propan va metandan iborat 15,68 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 44 g CO
2
va 21,6 g H
2
O
hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi moddalar
(berilgan tartibda) hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 8,96; 2,24; 3,36
B) 7,84; 5,6; 2,24
C) 5,6; 3,36; 6,72
D) 6,72; 4,48; 4,48
967.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404736)
Propan, metan va is gazidan iborat 11,2 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 30,8 g CO
2
va 16,2 g
H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi
moddalar (berilgan tartibda) hajmini (l, n.sh.)
hisoblang.
A) 2,8; 4,48; 3,92
B) 3,36; 6,72; 1,12
C) 1,12; 2,24; 7,84
D) 2,24; 5,6; 3,36
968.
3.1-3 file-» 80 - 13 - -
(404737)
CH
4
, CO va C
3
H
8
lardan iborat 15,68 l (n.sh.)
aralashma yondirilganda 48,4 g CO
2
va 28,8 g
H
2
O hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashma
tarkibidagi moddalar (berilgan tartibda) mol
nisbatini aniqlang.
A) 1:2:1
B) 1:1:1
C) 4:1:2
D) 1:2:3
969.
3.1-3 file-» 80 - 15 - -
(404738)
293 g 1% li bariy gidroksid eritmasidan qancha
hajm (ml, n.sh.) karbonat angidrid o‘tkazilganda
hosil bo‘lgan moddaning massa ulushi
boshlang‘ich eritmadagi bariy gidroksid massa
ulushiga teng bo‘ladi?
A) 226
B) 348
C) 509
D) 1000
970.
3.1-3 file-» 80 - 16 - -
(404739)
Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga
nisbatan zichligi 6,1 bo‘lib, u qizdirilgan nikel
katalizatori ustidan o‘tkazilganda vodorodning
barchasi sarflansa, hosil bo‘lgan gazlar
aralashmasining havoga nisbatan zichligini
aniqlang.
A) 3,58
B) 4,66
C) 1,05
D) 0,37
971.
3.1-3 file-» 80 - 16 - -
(404740)
Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga
nisbatan zichligi 3,3 bo‘lib, u qizdirilgan nikel
katalizatori ustidan o‘tkazilganda aldegidning
50% i sarflansa, hosil bo‘lgan gazlar
aralashmasining propanga nisbatan zichligini
aniqlang.
A) 0,518
B) 0,466
C) 0,105
D) 0,375
972.
3.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725075)
Atsetaldegid, sirka va chumoli kislotalardan
iborat 1 mol aralashmani neytrallash uchun
160 g 20%-li natriy gidroksid eritmasi sarflandi.
Shunday miqdordagi aralashma ortiqcha
miqdordagi kumush oksidining ammiakli eritmasi
bilan ta’sirlashganda 108 g cho‘kma tushdi.
Dastlabki aralashma massasini (g) hisoblang.
A) 45,8
B) 52,6
C) 67,4
D) 49,6

Кимё
68
973.
3.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725076)
Atsetaldegid, sirka va chumoli kislotalardan
iborat 1,5 mol aralashmani neytrallash uchun
260 g 20%-li natriy gidroksid eritmasi sarflandi.
Ushbu aralashma mo‘l miqdordagi kumush
oksidining ammiakli eritmasi bilan
ta’sirlashganda 216 g cho‘kma hosil bo‘ldi.
Dastlabki aralashmadagi aldegidning
massasini (g) aniqlang.
A) 4,4
B) 22
C) 8,8
D) 13,2
974.
3.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725077)
Atsetaldegid, sirka va chumoli kislotalardan
iborat 1 mol aralashmani neytrallash uchun
160 g 20%-li natriy gidroksid eritmasi sarflandi.
Shunday miqdordagi aralashmani ortiqcha
miqdordagi kumush oksidining ammiakli eritmasi
bilan ta’sirlashganda 108 g cho‘kma tushdi.
Dastlabki aralashmadagi moddalarning
nisbatlarini (mol) aniqlang.
A) 1:3:1
B) 1:2,5:1,5
C) 1:5:1,5
D) 1:5:3
975.
3.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725078)
Atsetaldegid, sirka va chumoli kislotalardan
iborat 1,5 mol aralashmani neytrallash uchun
260 g 20%-li natriy gidroksid eritmasi sarflandi.
Ushbu aralashma mo‘l miqdordagi kumush
oksidining ammiakli eritmasi bilan
ta’sirlashganda 216 g cho‘kma hosil bo‘ldi.
Dastlabki aralashma massasini (g) hisoblang.
A) 63,4
B) 36,2
C) 47,5
D) 75,6
976.
3.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725079)
Atsetaldegid, chumoli kislota va etilatsetatdan
iborat 1 mol aralashma 96 g 25% natriy
gidroksid bilan reaksiyaga kirishdi. Shuncha
miqdordagi aralashma mo‘l miqdordagi kumush
oksidining ammiakli eritmasi bilan
ta’sirlashganda 151,2 g cho‘kma hosil bo‘ldi.
Dastlabki aralashma massasini (g) hisoblang.
A) 57,8
B) 49,3
C) 61,4
D) 35,9
977.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711222)
Atsetilenning gidrogenlanish reaksiyasida
umumiy massasi 224 g bo‘lgan teng hajmli etan
va etin aralashmasi hosil bo‘lsa, reaksiya uchun
olingan atsetilen va vodorodning massalarini (g)
aniqlang.
A) 104; 16
B) 208; 16
C) 120; 12
D) 156; 8
978.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711223)
Atsetilenning gidrogenlanish reaksiyasida
umumiy massasi 224 g bo‘lgan teng hajmli etan
va etin aralashmasi hosil bo‘lsa, reaksiyaga
kirishgan atsetilen va vodorodning
massalarini (g) aniqlang.
A) 104; 16
B) 208; 16
C) 120; 12
D) 156; 8
979.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711224)
Izoprenning gidrogenlanish reaksiyasida umumiy
massasi 42 g bo‘lgan teng hajmli 2-metilbuten-1,
2-metilbuten-2 va 3-metilbuten-1 aralashmasi
hosil bo‘lsa, reaksiyaga kirishgan
2-metilbutadiyen-1,3 va vodorodning
massalarini (g) aniqlang.
A) 40,8; 1,2
B) 28,2; 0,6
C) 34,6; 1,0
D) 4,2; 1,2
980.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711225)
Benzol, siklogeksen va siklogeksandan iborat
aralashma katalitik degidrogenlanish natijasida
46,8 g benzol va 2,6 g vodorod hosil bo‘ldi. Agar
boshlang‘ich aralashma 32 g bromni biriktirishi
ma’lum bo‘lsa, undagi siklogeksanning
massasini (g) aniqlang.
A) 16,4
B) 32,7
C) 25,2
D) 12,3
981.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711226)
Metilamin, etilamin va etandan iborat
22,4 l (n.sh.) aralashma yondirilganda 1,9 mol
karbonat angidrid va 4,48 l (n.sh.) azot hosil
bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi etilaminning
massasini (g) hisoblang.
A) 13,5
B) 45
C) 9
D) 2,25
982.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711227)
Alkilxloridga kaliy gidroksidning spirtli eritmasi
ta’sir ettirilishidan olingan mahsulot avval
vodorod bromid, so‘ngra natriy metali bilan
ta’sirlashganda 3,4-dimetilgeksan hosil bo‘ldi.
Alkilxlorid(lar)ning strukturasini aniqlang.
1) 1-xlorbutan; 2) 2-xlorbutan;
3) 2-metil-1-xlorpropan; 4) 2-metil-2-xlorpropan.
A) 3, 4
B) 4
C) 1, 2
D) 2
983.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711228)
Alkilxloridga kaliy gidroksidning spirtli eritmasi
ta’sir ettirilishidan olingan mahsulot avval
vodorod bromid, so‘ngra natriy metali bilan
ta’sirlashganda 2,2,3,3-tetrametilbutan hosil
bo‘ldi. Alkilxlorid(lar)ning strukturasini
aniqlang.
1) 1-xlorbutan; 2) 2-xlorbutan;
3) 2-metil-1-xlorpropan; 4) 2-metil-2-xlorpropan.
A) 3, 4
B) 4
C) 1, 2
D) 3

Кимё
69
984.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711229)
Alkilxloridga kaliy gidroksidning spirtli eritmasi
ta’sir ettirilishidan olingan mahsulot avval
vodorod bromid, so‘ngra natriy metali bilan
ta’sirlashganda 3,4-dimetilgeksan va
2,2,3,3-tetrametilbutan hosil bo‘ldi.
Alkilxloridlarning strukturasini aniqlang.
1) 1-xlorbutan; 2) 2-xlorbutan;
3) 2-metil-1-xlorpropan; 4) 2-metil-2-xlorpropan.
A) 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2
D) 1, 2, 3, 4
985.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711230)
Benzol, siklogeksen va siklogeksandan iborat
aralashma katalitik degidrogenlanish natijasida
46,8 g benzol va 2,6 g vodorod hosil bo‘ldi. Agar
boshlang‘ich aralashma 32 g bromni biriktirishi
ma’lum bo‘lsa, undagi benzolning massasini (g)
aniqlang.
A) 46,8
B) 15,6
C) 23,4
D) 7,8
986.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711231)
Titan 50%-li sulfat kislotada eritilgandan so‘ng
umumiy massasi 52,8 g bo‘lgan teng miqdordagi
(mol) titan(II) va titan(III) sulfatlar hosil bo‘lsa,
reaksiyada ajralgan vodorod hajmini (l, n.sh.)
aniqlang.
A) 4,48
B) 8,96
C) 11,2
D) 16,8
987.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711232)
43,2 g titan sulfat kislotada eritilgandan so‘ng
teng miqdordagi (mol) titan(II) va titan(III)
sulfatlar hosil bo‘lsa, reaksiyada ajralgan
vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 20,16
B) 26,88
C) 13,44
D) 25,2
988.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711233)
Etilamin, formaldegid va atsetilendan iborat
22,4 l (n.sh.) gazlar aralashmasi yondirilganda
1,65 mol karbonat angidrid va 2,8 l (n.sh.) azot
hosil bo‘lsa, boshlang‘ich aralashmadagi
moddalarning (berilgan tartibda) hajmiy
ulushlarini aniqlang.
A) 0,30; 0,40; 0,30
B) 0,25; 0,45; 0,30
C) 0,25; 0,35; 0,40
D) 0,15; 0,35; 0,50
989.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711234)
Tarkibida 0,73% xlorid kislota va 0,272% rux
xlorid bo‘lgan 50 g eritmaga tegishli miqdorda
(mol) rux karbonat qo‘shilganda eritmadagi rux
xloridning miqdori (mol) ikki marta ko‘paygan
bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi xlorid kislota
miqdorini (mol) aniqlang.
A) 0,008
B) 0,009
C) 0,01
D) 0,001
990.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711235)
0,73% xlorid kislota, 0,272% rux xlorid tutgan
50 g eritmaga tegishli massada (g) rux karbonat
qo‘shilganda eritmadagi rux xloridning massa
ulushi ikki marta ko‘paygan bo‘lsa, hosil bo‘lgan
eritmadagi xlorid kislotaning massa ulushini (%)
hisoblang.
A) 0,82
B) 0,58
C) 0,35
D) 0,47
991.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711236)
Temir(III) oksid va mis(II) oksiddan iborat 120 g
aralashma vodorod oqimida to‘la qaytarildi.
Qaytarilish mahsulotlariga ortiqcha miqdordagi
xlorid kislota ta’sir ettirilganda 22,4 l (n.sh.) gaz
ajralib chiqsa, boshlang‘ich aralashmadagi
oksidlarning mol nisbatini aniqlang.
A) 1:0,5
B) 1:1
C) 1:0,25
D) 1:0,75
992.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711237)
Temir(III) oksid va mis(II) oksiddan iborat 120 g
aralashma vodorod oqimida qaytarildi.
Qaytarilish mahsulotlariga ortiqcha miqdordagi
xlorid kislota ta’sir ettirilganda 22,4 l (n.sh.) gaz
ajralib chiqsa, boshlang‘ich aralashmadagi
oksidlarning massa nisbatini aniqlang.
A) 1:0,5
B) 1:1
C) 1: 0,25
D) 1:0,75
993.
3.1-4 file-» 80 - 55 - - 1
(711238)
Kaliy xlorid, kaliy nitrat va kaliy
permanganatdan iborat 86,9 g aralashma
qizdirilganda 6,72 l (n.sh.) gaz, shuncha

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling