Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   49
0,009 m
3
bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyalari [N H
3
] = 0, 4; [Cl
2
] = 0, 2;
[HCl] = 0, 6 mol/l bo‘lsa, boshlang‘ich moddalar
miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,2; 0,3
B) 0,6; 0,5
C) 5,4; 4,5
D) 1,8; 2,7
1433.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312342)
CH
4(g)
+ H
2
O
(g)
= CO
(g)
+ H
2(g)
reaksiya hajmi
0,009 m
3
bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyalari [CH
4
] = 0, 5; [H
2
O] = 0, 3;
[H
2
] = 0, 6 mol/l bo‘lsa, boshlang‘ich moddalar
miqdori (mol) yig‘indisini hisoblang.
A) 1,2
B) 10,8
C) 0,8
D) 7,2
1434.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312343)
A
(g)
+ B
(g)
= AB
(g)
reaksiyada A ning
boshlang‘ich konsentratsiyasi 0,9 mol/l bo‘lib,
AB dan 0,3 mol/l hosil bo‘lganda muvozanat
qaror topdi (K
m
= 1). B ning boshlang‘ich
konsentratsiyasini (mol/l) toping.
A) 0,5
B) 0,8
C) 0,3
D) 0,6
1435.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312344)
N
2
+ H
2
= N H
3
reaksiya hajmi 0,008 m
3
bo‘lgan
idishda olib borildi. Kimyoviy muvozanat qaror
topganda moddalar konsentratsiyalari
[N
2
] = 0, 7; [H
2
] = 0, 8; [N H
3
] = 0, 4 mol/l
bo‘lsa, boshlang‘ich moddalar miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 0,9; 1,4
B) 7,2; 11,2
C) 0,2; 0,6
D) 1,6; 4,8
1436.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312345)
SO
2(g)
+ N O
2(g)
= SO
3(g)
+ N O
(g)
reaksiyada
SO
2
va N O
2
ning dastlabki konsentratsiyasi mos
ravishda 6 va 7 mol/l bo‘lsa, SO
2
ning
muvozanat konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
(K
m
= 1)
A) 8,73
B) 2,77
C) 3,27
D) 3,77
1437.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312346)
N H
3(g)
+ Cl
2(g)
= N
2(g)
+ HCl
(g)
reaksiya hajmi
0,006 m
3
bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyalari [N H
3
] = 0, 4; [Cl
2
] = 0, 35;
[HCl] = 0, 6 mol/l bo‘lsa, boshlang‘ich moddalar
miqdori (mol) yig‘indisini hisoblang.
A) 1,25
B) 9,0
C) 7,5
D) 4,5
1438.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312347)
CO
2(g)
+ H
2(g)
= CO
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiyaning
konstantasi 850
o
C da 1 ga teng. CO
2
va H
2
ning
boshlang‘ich konsentratsiyalari mos ravishda 6 va
8 mol/l bo‘lsa, ularning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang.
A) 3,4; 3,4
B) 2,6; 4,6
C) 9,4; 11,4
D) 1,2; 3,4
1439.
3.5-2 file-» 80 - 12 - -
(312348)
CO
2(g)
+ H
2(g)
= CO
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya hajmi
0,002 m
3
bo‘lgan idishda olib borildi. Reaksiya
uchun CO
2
va H
2
dan mos ravishda 6 va 12 mol
olingan bo‘lsa, barcha moddalarning muvozanat
konsentratsiyalari (mol/l) yig‘indisini hisoblang.
(K
m
= 1)
A) 9
B) 8
C) 16
D) 18
1440.
3.5-2 file-» 80 - 16 - -
(312349)
A
(g)
+ B
(g)
= C
(g)
+ D
(g)
reaksiya uchun B
moddadan 1,2 mol olindi va muvozanat qaror
topganda (K
M
=1) D moddadan 0,8 mol hosil
bo‘ldi. Reaktorning hajmi 0,004 m
3
bo‘lsa,
A ning boshlang‘ich konsentratsiyasini (mol/l)
toping.
A) 0,6
B) 2,4
C) 9,6
D) 0,8
1441.
3.5-2 file-» 80 - 16 - -
(312350)
Hajmi 0,005 m
3
bo‘lgan idishda kimyoviy
muvozanat qaror topganda
HCl
(g)
+ O
2(g)
= Cl
2(g)
+ H
2
O
(g)
moddalarning
konsentratsiyasi (mol/l) [HCl]=0,7, [O
2
]=1,8 va
[Cl
2
]=0,6 ni tashkil qiladi. Boshlang‘ich
moddalar miqdorini (mol) hisoblang.
A) 1,9; 2,1
B) 9,5; 10,5
C) 0,7; 1,8
D) 3,5; 9,0
1442.
3.5-2 file-» 80 - 16 - -
(312351)
CO
2(g)
+ H
2(g)
= CO
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya hajmi
0,005 m
3
bo‘lgan idishda olib borildi. Reaksiya
uchun CO
2
va H
2
dan mos ravishda 3 va 5 mol
olingan bo‘lsa, ularning muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang (K
M
=1).
A) 1,125; 3,125
B) 0,375; 0,225
C) 0,225; 0,625
D) 3,125; 0,625
1443.
3.5-2 file-» 80 - 16 - -
(312352)
CH
4(g)
+ H
2
O
(g)
= CO
(g)
+ H
2(g)
reaksiyada
muvozanat qaror topganda (K
M
=1) vodorodning
konsentratsiyasi 3 mol/l ni tashkil qildi. Suvning
dastlabki konsentratsiyasi 5 mol/l bo‘lsa,
metanning dastlabki konsentratsiyasini (mol/l)
aniqlang.
A) 6,75
B) 7,75
C) 5,6
D) 6,6

Кимё
104
1444.
3.5-2 file-» 80 - 16 - -
(312353)
N H
3(g)
+ Cl
2(g)
= N
2(g)
+ HCl
(g)
reaksiya hajmi
0,004 m
3
bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalarning
konsentratsiyasi [N H
3
]=0,8; [Cl
2
]=0,7;
[N
2
]=0,3 mol/l bo‘lsa, sarflangan moddalarning
miqdorini (mol) toping.
A) 1,4; 1,6
B) 0,6; 0,9
C) 2,4; 3,6
D) 5,6; 6,4
1445.
3.5-2 file-» 80 - 20 - -
(404328)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatidagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 4, 3, 8 ga teng. Muvozanat holatdagi
sistemadan 3 mol C modda chiqarib yuborildi. B
va D moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 2,67; 9,33
B) 6,96; 13,04
C) 4,67; 1,67
D) 3,87; 10,13
1446.
3.5-2 file-» 80 - 20 - -
(404329)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatidagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 8, 6, 4 va 12 ga teng. Sistemaga B
moddadan 2 mol qo‘shilgandan so‘ng, B va D
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 3,5; 4,5
B) 7,5; 12,5
C) 5,5; 12,5
D) 7,5; 11,5
1447.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404330)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 4, 3, 2, 6 ga teng. Muvozanat holatdagi
sistemadan 2 mol C modda chiqarib yuborildi. B
va D moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 2,67; 6,33
B) 2,08; 6,92
C) 3,08; 6,92
D) 3,67; 7,33
1448.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404331)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 4, 3, 2, 6 ga teng. Muvozanat holatdagi
sistemadan 2 mol C modda chiqarib yuborildi. A
va D moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 2,67; 6,33
B) 2,08; 6,92
C) 3,08; 6,92
D) 3,67; 7,33
1449.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404332)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 7, 4, 2, 14 ga teng. Muvozanat
holatdagi sistemadan 2 mol C modda chiqarib
yuborildi. B va D moddalarning yangi
muvozanat konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang
(reaksiya hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 6,24; 15,64
B) 2,75; 15,75
C) 5,85; 13,48
D) 2,88; 15,12
1450.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404333)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 7, 4, 2, 14 ga teng. Muvozanat
holatdagi sistemadan 2 mol C modda chiqarib
yuborildi. A va D moddalarning yangi
muvozanat konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang
(reaksiya hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4,85; 16,45
B) 2,25; 16,75
C) 5,88; 15,12
D) 3,67; 15,33
1451.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404334)
CO
(g)
+ H
2
O
(g)
−→
←− CO
2(g)
+ H
2(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 3, 2, 9 ga teng. Muvozanat holatdagi
sistemadan 2 mol CO
2
chiqarib yuborildi. CO va
H
2
larning yangi muvozanat konsentratsiyalarini
(mol/l) hisoblang (reaksiya hajmi 1 l bo‘lgan
idishda olib borildi).
A) 4; 11
B) 2; 8
C) 4,5; 7,5
D) 5; 10
1452.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404335)
CO
(g)
+ H
2
O
(g)
−→
←− CO
2(g)
+ H
2(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 3, 2, 9 ga teng. Muvozanat holatdagi
sistemadan 2 mol CO
2
chiqarib yuborildi. H
2
O
va H
2
larning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4; 11
B) 2; 10
C) 4,5; 7,5
D) 6; 11
1453.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404336)
SO
2(g)
+ N O
2(g)
−→
←− SO
3(g)
+ N O
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6; 5; 4; 7,5 ga teng. Muvozanat
holatdagi sistemadan 4 mol SO
3
chiqarib
yuborildi. SO
2
va N O larning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4,38; 9,12
B) 7,48; 8,67
C) 6,56; 7,62
D) 5,34; 8,16

Кимё
105
1454.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404337)
SO
2(g)
+ N O
2(g)
−→
←− SO
3(g)
+ N O
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6; 5; 4; 7,5 ga teng. Muvozanat
holatdagi sistemadan 4 mol SO
3
chiqarib
yuborildi. N O
2
va N O larning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 3,59; 8,91
B) 3,38; 9,12
C) 4,56; 6,48
D) 5,84; 8,78
1455.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404338)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 4, 3, 8 ga teng. Sistemaga B
moddadan 2 mol qo‘shilgandan keyin, B va C
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 6,74; 8,74
B) 3,48; 8,52
C) 5,48; 3,52
D) 6,04; 3,04
1456.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404339)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 4, 3, 8 ga teng. Sistemaga B
moddadan 2 mol qo‘shilgandan keyin, B va D
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4,68; 7,78
B) 3,48; 8,52
C) 5,48; 8,52
D) 6,44; 8,64
1457.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404340)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 3, 2, 9 ga teng. Sistemaga B
moddadan 3 mol qo‘shilgandan keyin, B va D
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 5,22; 9,78
B) 2,22; 2,78
C) 6,45; 9,45
D) 4,36; 8,54
1458.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404341)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 6, 3, 2, 9 ga teng. Sistemaga B
moddadan 3 mol qo‘shilgandan keyin, A va C
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 4,87; 9,78
B) 2,78; 2,64
C) 5,22; 2,78
D) 4,36; 8,54
1459.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404342)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 4, 3, 2, 6 ga teng. Sistemaga B
moddadan 1 mol qo‘shilgandan keyin, B va D
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 2,75; 2,25
B) 4,75; 6,75
C) 5,25; 7,75
D) 3,75; 6,25
1460.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404343)
A
(g)
+ B
(g)
−→
←− C
(g)
+ D
(g)
sistemada
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) tenglamaga mos
ravishda 4, 3, 2, 6 ga teng. Sistemaga B
moddadan 1 mol qo‘shilgandan keyin, A va C
moddalarning yangi muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang (reaksiya
hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi).
A) 2,75; 2,25
B) 3,75; 2,25
C) 5,25; 7,75
D) 3,75; 6,25
1461.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404344)
CO
(g)
+ H
2
O
(g)
−→
←− CO
2(g)
+ H
2(g)
reaksiyaning
muvozanat konstantasi 850

C da 1 ga teng. CO
va H
2
O ning boshlang‘ich konsentratsiyalari
(mol/l) mos ravishda 3 va 2 bo‘lsa, barcha
moddalarning muvozanat holatdagi
konsentratsiyalari (mol/l) yig‘indisini toping.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
1462.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404345)
N H
3(g)
+ Cl
2(g)
−→
←− N
2(g)
+ HCl
(g)
reaksiya
hajmi 6 l bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalarning
konsentratsiyasi [N H
3
]=0,4; [Cl
2
]=0,5;
[N
2
]=0,2 mol/l bo‘lsa, reaksiya uchun olingan
N H
3
va Cl
2
larning dastlabki miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 0,4; 0,6
B) 0,8; 1,1
C) 4,8; 6,6
D) 2,4; 3,6
1463.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404346)
N H
3(g)
+ O
2(g)
−→
←− N
2(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiyada
kimyoviy muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyasi (mol/l) [N H
3
]=0,4; [O
2
]=0,6;
[N
2
]=0,2 ni tashkil qildi. Reaksiya hajmi 9 l
bo‘lgan idishda olib borilgan bo‘lsa, reaksiya
uchun olingan N H
3
va O
2
larning dastlabki
miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,4; 0,3
B) 0,8; 0,9
C) 7,2; 8,1
D) 3,6; 2,7

Кимё
106
1464.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404347)
N H
3(g)
+ O
2(g)
−→
←− N O
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 5 l bo‘lgan idishda olib borildi. N H
3
va
O
2
larning dastlabki miqdori mos ravishda 6 va
8 mol bo‘lib, ammiakning 30% i sarflanganda
muvozanat qaror topdi. N O va H
2
O larning
muvozanat konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
A) 0,84; 1,15
B) 1,8; 2,7
C) 0,36; 0,54
D) 4,2; 5,75
1465.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404348)
N H
3(g)
+ O
2(g)
−→
←− N O
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 5 l bo‘lgan idishda olib borildi. N H
3
va
O
2
larning dastlabki miqdori mos ravishda 6 va
8 mol bo‘lib, ammiakning 30% i sarflanganda
muvozanat qaror topdi. N O va H
2
O larning
muvozanat holdagi miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,84; 1,15
B) 1,8; 2,7
C) 0,36; 0,54
D) 4,2; 5,75
1466.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404349)
HCl
(g)
+ O
2(g)
−→
←− Cl
2(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiyada
kislorodning 25% i sarflanganda kimyoviy
muvozanat qaror topdi. HCl va O
2
larning
dastlabki konsentratsiyasi mos ravishda 0,9 va
0,4 mol/l bo‘lsa, O
2
va Cl
2
larning muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang.
A) 0,4; 0,1
B) 0,5; 0,3
C) 0,3; 0,2
D) 0,8; 0,3
1467.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404350)
HCl
(g)
+ O
2(g)
−→
←− Cl
2(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiyada
kislorodning 25% i sarflanganda kimyoviy
muvozanat qaror topdi. HCl va O
2
larning
dastlabki konsentratsiyasi mos ravishda 0,9 va
0,4 mol/l bo‘lsa, barcha moddalarning
muvozanat konsentratsiyalari (mol/l) yig‘indisini
hisoblang.
A) 1,2
B) 0,8
C) 0,9
D) 1,4
1468.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404351)
N H
3(g)
+ Cl
2(g)
−→
←− N
2(g)
+ HCl(g) reaksiya
hajmi 12 l bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyalari [N H
3
]=0,5; [Cl
2
]=0,6;
[HCl]=1,2 mol/l bo‘lsa, boshlang‘ich moddalar
miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,9; 1,2
B) 10,8; 14,4
C) 0,4; 0,6
D) 4,8; 7,2
1469.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404352)
CO
2(g)
+ H
2(g)
−→
←− CO
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 10 l bo‘lgan idishda olib borildi. Reaksiya
uchun CO
2
va H
2
dan mos ravishda 9 va 6 mol
olingan bo‘lsa, ularning muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. (K
M
=1)
A) 0,54; 0,24
B) 0,36; 1,28
C) 5,4; 2,4
D) 3,6; 2,4
1470.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404353)
CO
2(g)
+ H
2(g)
−→
←− CO
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 18 l bo‘lgan idishda olib borildi. Reaksiya
uchun CO
2
va H
2
dan mos ravishda 9 va 7,2 mol
olingan bo‘lsa, ularning muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. (K
M
=1)
A) 0,28; 0,18
B) 0,78; 0,44
C) 5,04; 3,24
D) 4,8; 8,6
1471.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404354)
N H
3(g)
+ Cl
2(g)
−→
←− N
2(g)
+ HCl(g) reaksiya
hajmi 12 l bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyalari [N H
3
]=8,5; [Cl
2
]=5,4;
[HCl]=1,8 mol/l bo‘lsa, sarflangan moddalarning
miqdorini (mol) toping.
A) 7,9; 4,5
B) 7,2; 10,8
C) 0,6; 0,9
D) 0,68; 0,91
1472.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404355)
CO
2(g)
+ H
2(g)
−→
←− CO
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 6 l bo‘lgan idishda olib borildi. Reaksiya
uchun CO
2
va H
2
dan mos ravishda 9 va 6 mol
olingan bo‘lsa, ularning muvozanat
konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. (K
M
=1)
A) 1,5; 1,0
B) 0,9; 0,4
C) 8,1; 3,6
D) 1,6; 3,6
1473.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404356)
HCl
(g)
+ O
2(g)
−→
←− Cl
2(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 7 l bo‘lgan idishda olib borildi. Kimyoviy
muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyalari [HCl]=0,68; [O
2
]=0,74 va
[H
2
O]=0,3 mol/l ni tashkil qildi. Boshlang‘ich
moddalar miqdorini (mol) hisolang.
A) 1,28; 0,89
B) 0,6; 0,15
C) 8,96; 6,23
D) 4,24; 10,6
1474.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404357)
N H
3(g)
+ O
2(g)
−→
←− N
2(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiyada
kimyoviy muvozanat qaror topganda moddalar
konsentratsiyasi (mol/l) [N H
3
]=1,2; [O
2
]=0,9;
[H
2
O]=1,2 ni tashkil qildi. Reaksiya hajmi 15 l
bo‘lgan idishda olib borilgan bo‘lsa, reaksiya
uchun olingan N H
3
va O
2
larning dastlabki
miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,8; 0,6
B) 2,0; 1,5
C) 30,0; 22,5
D) 12; 9
1475.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404358)
N H
3(g)
+ O
2(g)
−→
←− N O
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 12 l bo‘lgan idishda olib borildi. N H
3
va
O
2
larning dastlabki miqdori mos ravishda 15 va
9 mol bo‘lib, kislorodning 20% i sarflanganda
muvozanat qaror topdi. N O va H
2
O larning
muvozanat konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
A) 1,25; 0,75
B) 1,13; 0,6
C) 0,12; 0,18
D) 1,8; 2,16

Кимё
107
1476.
3.5-2 file-» 80 - 25 - -
(404359)
N H
3(g)
+ O
2(g)
−→
←− N O
(g)
+ H
2
O
(g)
reaksiya
hajmi 12 l bo‘lgan idishda olib borildi. N H
3
va
O
2
larning dastlabki miqdori mos ravishda 15 va
9 mol bo‘lib, kislorodning 20% i sarflanganda
muvozanat qaror topdi. N H
3
va O
2
larning
muvozanat konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
A) 1,25;0,75
B) 1,13; 0,6
C) 0,15; 0,18
D) 1,8; 2,16
1477.
3.5-2 file-» 80 - 8 - -
(404755)
CO
(g)
+ H
2
O
(g)
= CO
2(g)
+ H
2(g)
reaksiyaning
muvozanat konstantasi 850

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling