Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet46/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
oksidining ammiakli eritmasi qo‘shib bir oz
qizdirilganda 43,2 g cho‘kma tushdi. Agar
boshlang‘ich aralashmadagi aldegidning spirtga
mol nisbati 2 : 3 bo‘lsa, undagi spirtning massa
ulushini va aldegid nomini aniqlang.
A) 0,38; etanal
B) 0,46; butanal
C) 0,62; metanal
D) 0,54; propanal
2841.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(312666)
11,2 g aldegid va etanol aralashmasiga kumush
oksidining ammiakli eritmasi qo‘shib bir oz
qizdirilganda 32,4 g cho‘kma tushdi. Agar
boshlang‘ich aralashmadagi aldegidning spirtga
nisbati 3 : 2 mol bo‘lsa, undagi spirtning massa
ulushini va aldegid nomini aniqlang.
A) 0,27; propanal
B) 0,59; etanal
C) 0,41; etanal
D) 0,73; metanal
2842.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(312667)
Quyida berilgan C
6
H
12
tarkibli
uglevodorodlardan qaysilari gidratlanganda
uchlamchi spirt, kaliy permanganat bilan
oksidlanganda diol-1,2 hosil qiladi?
1) H
2
CC(CH
3
)CH
2
CH
2
CH
3
;
2) (CH
3
)
2
CCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(CH
2
)
3
CH
3
;
4) CH
3
C(CH
3
)
2
CHCH
2
;
5) H
2
CC(CH
3
)CH(CH
3
)
2
;
6) (CH
3
)
2
CC(CH
3
)CH
3
.
A) 2, 4, 6
B) 2, 6
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 5
2843.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(312668)
Quyida berilgan C
5
H
10
tarkibli
uglevodorodlardan qaysilari gidratlanganda
ikkilamchi spirt, kaliy permanganat bilan
oksidlanganda diol-1,2 hosil qiladi?
1) H
2
CCH(CH
2
)
2
CH
3
;
2) CH
3
CHCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(C
2
H
5
);
4) CH
3
C(CH
3
)CHCH
3
;
5) (CH
3
)
2
CHCHCH
2
.
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 4
D) 1, 5
2844.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(312669)
Quyida berilgan C
5
H
10
tarkibli
uglevodorodlardan qaysilari gidratlanganda
uchlamchi spirt, kaliy permanganat bilan
oksidlanganda diol-2,3 hosil qiladi?
1) H
2
CCH(CH
2
)
2
CH
3
;
2) CH
3
CHCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(C
2
H
5
);
4) CH
3
C(CH
3
)CHCH
3
;
5) (CH
3
)
2
CHCHCH
2
.
A) 1, 3, 5
B) 3, 4
C) 4
D) 2

Кимё
226
2845.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(312670)
Quyida berilgan C
6
H
12
tarkibli
uglevodorodlardan qaysilari gidratlanganda
uchlamchi spirt, kaliy permanganat bilan
oksidlanganda diol-2,3 hosil qiladi?
1) H
2
CC(CH
3
)CH
2
CH
2
CH
3
;
2) (CH
3
)
2
CCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(CH
2
)
3
CH
3
;
4) CH
3
C(CH
3
)
2
CHCH
2
;
5) H
2
CC(CH
3
)CH(CH
3
)
2
;
6) (CH
3
)
2
CC(CH
3
)CH
3
.
A) 2, 4, 6
B) 2, 6
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 5
2846.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404608)
C
5
H
11
OH tarkibli bir atomli spirtning qaysi
izomerlari oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi?
1) pentanol-2; 2) 2,3-dimetilbutanol-1;
3) 2-metilbutanol-1; 4) pentanol-3;
5) 3-metilbutanol-1; 6) 2-metilbutanol-2
A) 1, 4, 6
B) 3, 5
C) 1, 6
D) 2, 3, 5
2847.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404609)
C
5
H
11
OH tarkibli bir atomli spirtning qaysi
izomerlari oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi?
1) 2-metilbutanol-1; 2) 3-metilbutanol-2;
3) 2-metilbutanol-2; 4) 2,2-dimetilpropanol-1;
5) 3-metilbutanol-1; 6) pentanol-3
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 4, 5
D) 2, 3
2848.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404610)
C
5
H
11
OH tarkibli bir atomli spirtning qaysi
izomerlari oksidlanganda aldegid hosil bo‘lmaydi?
1) 2-metilbutanol-1; 2) 3-metilbutanol-2;
3) 2-metilbutanol-2; 4) 2,2-dimetilpropanol-1;
5) 3-metilbutanol-1; 6) pentanol-3
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 4, 5
D) 2, 3
2849.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404611)
Quyidagilar orasidan gidratlanganda uchlamchi
spirt, kaliy permanganat bilan oksidlanganda
diol-2,3 hosil bo‘ladigan C
6
H
12
tarkibli
uglevodorodlarni aniqlang.
1) H
2
CCHCH
2
CH
2
CH
3
;
2) H
3
CCHC(CH
3
)CH
2
CH
3
;
3) H
3
CC(CH
3
)CHCH
3
;
4) H
3
CCH(CH
3
)CH
2
CHCH
2
;
5) H
3
CCH(CH
3
)CHCH
2
;
6) H
3
CC(CH
3
)CHCH
2
CH
3
A) 2, 3, 6
B) 2, 6
C) 1, 4, 5
D) 1, 5
2850.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404612)
Kaliy permanganat bilan oksidlanganda diol-2,3,
gidratlanganda esa uchlamchi spirt hosil
qiladigan moddalarni aniqlang.
1) H
2
CCHCH
2
CH
2
CH
3
;
2) H
3
CCHC(CH
3
)CH
2
CH
3
;
3) H
3
CC(CH
3
)CHCH
3
;
4) H
3
CCH(CH
3
)CH
2
CHCH
2
;
5) H
3
CCH(CH
3
)CHCH
2
;
6) H
3
CC(CH
3
)CHCH
2
CH
3
A) 2, 3, 6
B) 2, 6
C) 1, 4, 5
D) 1, 5
2851.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404613)
Quyidagilar orasidan gidratlanganda ikkilamchi
spirt, kaliy permanganat bilan oksidlanganda
diol-1,2 hosil bo‘ladigan C
5
H
10
tarkibli
uglevodorodlarni aniqlang.
1) H
2
CCHCH
2
CH
2
CH
3
;
2) H
3
CCHC(CH
3
)CH
2
CH
3
;
3) H
3
CC(CH
3
)CHCH
3
;
4) H
3
CCH(CH
3
)CH
2
CHCH
2
;
5) H
3
CCH(CH
3
)CHCH
2
;
6) H
3
CC(CH
3
)CHCH
2
CH
3
A) 2, 3, 6
B) 2, 6
C) 1, 4, 5
D) 1, 5
2852.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404614)
Quyidagilar orasidan gidratlanganda uchlamchi
spirt, kaliy permanganat bilan oksidlanganda
diol-2,3 hosil bo‘ladigan C
5
H
10
tarkibli
uglevodorodlarni aniqlang.
1) CH
3
CH
2
C(CH
3
)CH
2
;
2) CH
3
C(CH
3
)CHCH
3
; 3) CH
2
C(CH
3
)
2
;
4) CH
2
CHCH
2
CH
3
; 5) CH
3
CHCHCH
3
;
6) CH
3
CHC(CH
3
)
2
A) 2, 6
B) 1, 3, 4
C) 2, 5, 6
D) 1, 3
2853.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404615)
Kaliy permanganat bilan oksidlanganda diol-1,2,
gidratlanganda esa uchlamchi spirt hosil
qiladigan moddalarni aniqlang.
1) CH
3
CH
2
C(CH
3
)CH
2
;
2) CH
3
C(CH
3
)CHCH
3
; 3) CH
2
C(CH
3
)
2
;
4) CH
2
CHCH
2
CH
3
; 5) CH
3
CHCHCH
3
;
6) CH
3
CHC(CH
3
)
2
A) 2, 6
B) 1, 3, 4
C) 2, 5, 6
D) 1, 3
2854.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404616)
14,8 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda etanol (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda 23,2 g murakkab
efir olindi. A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
;
2) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH;
3) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH;
4) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
A) 2
B) 2, 3
C) 1, 4
D) 4

Кимё
227
2855.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404617)
13,2 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda propanol (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda 21,6 g murakkab
efir olindi. A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH
2
C(CH
3
)
2
CH
2
OH;
2) HOCH
2
C(CH
3
)
2
CH
3
;
3) CH
3
CH
2
CH
2
(OH)CH
2
;
4) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 2
D) 3
2856.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404618)
5,92 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda etanol (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda 9,28 g murakkab
efir olindi. A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
;
2) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
OH;
3) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH;
4) CH
3
C(CH
3
)
2
CH
2
OH;
5) CH
3
CH(CH
3
)CH(OH)CH
3
;
6) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH
A) 1, 3, 6
B) 3, 6
C) 2, 4, 5
D) 2, 5
2857.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404619)
3,52 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda metanol (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda 4,64 g murakkab
efir olindi. A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH
2
C(CH
3
)(OH)CH
3
;
2) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH;
3) CH
3
CH
2
CH(CH
3
)CH
2
OH;
4) CH
3
CH(CH
3
)CH(OH)CH
3
A) 4
B) 1, 4
C) 3
D) 2, 3
2858.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404620)
3,08 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B aldegid hosil bo‘ldi.
B aldegidga mo‘l miqdorda Ag
2
O ning ammiakli
eritmasi ta’sir ettirilganda 7,56 g cho‘kma olindi.
A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
OH;
2) CH
3
C(CH
3
)
2
CH
2
CH
2
OH;
3) CH
3
CH
2
CH(CH
3
)CH(OH)CH
3
;
4) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH;
5) (CH
3
)
2
CHCH(CH
3
)CH
2
OH;
6) C
2
H
5
CH(CH
3
)CH
2
OH
A) 1, 4, 5, 6
B) 2, 3, 5
C) 1, 6
D) 2, 5
2859.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404621)
2,64 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B aldegid hosil bo‘ldi.
B aldegidga mo‘l miqdorda Ag
2
O ning ammiakli
eritmasi ta’sir ettirilganda 6,48 g cho‘kma tushdi.
A spirtning strukturasini aniqlang.
1) 2-metilpropanol-2; 2) 2-metilbutanol-1;
3) 2,2-dimetilpropanol-1; 4) 2-metilpropanol-1;
5) butanol-1; 6) butanol-2; 7) 2-metilbutanol-2
A) 2, 3, 7
B) 1, 4, 5, 6
C) 2, 3
D) 4, 5
2860.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404622)
2,16 g A aldegidning qaytarilishidan o‘shancha
uglerod tutgan B spirt hosil bo‘ldi. B spirtga
mo‘l miqdorda natriy metali ta’sir ettirilganda
336 ml (n.sh.) gaz ajraldi. B spirtning
strukturasini aniqlang.
A) 2-metilpropanol-1
B) propanol-2
C) 2-metilbutanol-1
D) 2-metilpentanol-1
2861.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404623)
Ekvivalent miqdorda olingan ikkita bir atomli
spirt molekulalararo degidratlanishidan 5,4 g suv
va umumiy massasi 18 g bo‘lgan uchta oddiy efir
teng mol nisbatta hosil bo‘ldi. Reaksiyada
qatnashgan spirtlarni aniqlang.
A) CH
3
OH, CH
3
CH
2
CH
2
OH
B) CH
3
OH, (CH
3
)
2
CHOH
C) CH
3
OH, CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH
D) CH
3
OH, CH
3
CH
2
OH
2862.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404624)
Etanol va uning gomologi molekulalararo
degidratlanishidan 18 g suv va umumiy massasi
88 g bo‘lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatta
hosil bo‘ldi. Reaksiyada qatnashgan ikkinchi
spirtni aniqlang.
A) etanol
B) propanol
C) butanol
D) metanol
2863.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404625)
Propanol va uning gomologi molekulalararo
degidratlanishidan 2,7 g suv va umumiy massasi
11,1 g bo‘lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatta
hosil bo‘ldi. Reaksiyada qatnashgan ikkinchi
spirtni aniqlang.
A) etil spirt
B) metil spirt
C) butil spirt
D) propil spirt
2864.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404626)
22,4 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush
oksidining ammiakli eritmasi qo‘shib bir oz
qizdirilganda 21,6 g cho‘kma tushdi. Agar
boshlang‘ich aralashmadagi aldegidning spirtga
mol nisbati 1:3 bo‘lsa, undagi spirtning massa
ulushini va aldegid nomini aniqlang.
A) 0,36; etanal
B) 0,80; etanal
C) 0,20; propanal
D) 0,64; propanal

Кимё
228
2865.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404627)
50,8 g aldegid va etanol aralashmasiga kumush
oksidining ammiakli eritmasi qo‘shib bir oz
qizdirilganda 86,4 g cho‘kma tushdi. Agar
boshlang‘ich aralashmadagi aldegidning spirtga
mol nisbati 1:1,5 bo‘lsa, undagi spirtning massa
ulushini (%) va aldegid nomini aniqlang.
A) 38; butanal
B) 46; etanal
C) 62; propanal
D) 54; propanal
2866.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404628)
Aldegid va propanoldan iborat 11,8 g
aralashmaga kumush oksidining ammiakli
eritmasi qo‘shib bir oz qizdirilganda 21,6 g
cho‘kma tushdi. Agar boshlang‘ich
aralashmadagi aldegidning spirtga mol nisbati
1:1 bo‘lsa, undagi spirtning massa ulushini(%) va
aldegid nomini aniqlang.
A) 48,2; etanal
B) 50,8; propanal
C) 41,5; etanal
D) 51,3; metanal
2867.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404629)
Etanol va metanol aralashmasiga natriy metali
ta’sir ettirilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajralib
chiqdi. Shuncha miqdordagi spirtlar aralashmasi
vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishganda
97,8 g alkilbromidlar hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashma og‘irligini (g) aniqlang.
A) 56,2
B) 43,2
C) 34,8
D) 28,4
2868.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404630)
Etanol va metanol aralashmasiga natriy metali
ta’sir ettirilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajralib
chiqdi. Shuncha miqdordagi spirtlar aralashmasi
vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishganda
100,6 g alkilbromidlar hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashma og‘irligini (g) aniqlang.
A) 37,6
B) 41,4
C) 48,5
D) 26,3
2869.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404631)
Metanol va propanol aralashmasiga natriy metali
ta’sir ettirilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajralib
chiqdi. Shuncha miqdordagi spirtlar aralashmasi
vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishganda
55,9 g alkilbromidlar hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashmadagi metanolning massa ulushini (%)
aniqlang.
A) 26
B) 31
C) 74
D) 69
2870.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404632)
3 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda etanol (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda 5,1 g murakkab
efir olindi. A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
;
2) CH
3
CH(OH)CH
3
;
3) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH; 4) CH
3
CH
2
CH
2
OH
A) 4
B) 2, 4
C) 1, 3
D) 3
2871.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404633)
6,12 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda etanol (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda 8,64 g murakkab
efir olindi. A spirtning strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
CH
2
OH;
2) CH
3
CH
2
CH(OH)CH(CH
3
)CH
3
;
3) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
OH;
4) CH
3
C(CH
3
)
2
CH
2
CH
2
OH
A) 1
B) 1, 3, 4
C) 2
D) 1, 4
2872.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404634)
Metanol va uning gomologi molekulalararo
degidratlanishidan 4,5 g suv va umumiy massasi
18,5 g bo‘lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatta
hosil bo‘ldi. Reaksiyada qatnashgan ikkinchi
spirtni aniqlang.
1) CH
3
CH
2
OH; 2) CH
3
CH(OH)CH
3
;
3) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH; 4) CH
3
CH
2
CH
2
OH
A) 4
B) 2, 4
C) 1, 3
D) 1
2873.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404635)
Propanol va uning gomologi molekulalararo
degidratlanishidan 18 g suv va umumiy massasi
74 g bo‘lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatta
hosil bo‘ldi. Reaksiyada qatnashgan ikkinchi
spirtni aniqlang.
A) CH
3
OH
B) CH
3
CH(OH)CH
3
C) CH
3
CH
2
OH
D) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH
2874.
7.1-2 file-» 80 - 27 - -
(404636)
2,96 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B aldegid hosil bo‘ldi.
B aldegidga mo‘l miqdorda Ag
2
O ning ammiakli
eritmasi ta’sir ettirilganda 8,64 g cho‘kma tushdi.
A spirtning strukturasini aniqlang.
1) 2-metilpropanol-2; 2) 2-metilbutanol-1;
3) 2,2-dimetilpropanol-1; 4) 2-metilpropanol-1;
5) butanol-1; 6) butanol-2; 7) 2-metilbutanol-2
A) 2, 3, 7
B) 1, 4, 5, 6
C) 2, 3
D) 4, 5
2875.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711725)
172,5 ml (ρ =0,8 g/ml) etil spirtga 324 g 50%-li
vodorod bromid ta’sir ettirilganda necha gramm
brometan hosil bo‘ladi?
A) 272,5
B) 327
C) 218
D) 381
2876.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711726)
Glitserinning 70%-li (ρ =1,5 g/ml) nitrat kislota
bilan ta’sirlashuvidan 18,2 g dinitroglitserin hosil
bo‘lsa, reaksiyada qatnashgan nitrat kislota
eritmasining hajmini (ml) hisoblang.
A) 12
B) 12,6
C) 6
D) 18

Кимё
229
2877.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711727)
3,7 g spirtning oksidlanishidan olingan mahsulot
kumush(I) oksidning ammiakdagi eritmasi bilan
reaksiyaga kirishganda 10,8 g cho‘kma hosil qildi.
Reaksiya uchun olingan spirtlarni aniqlang.
1) 2-metilpropanol-1; 2) propanol; 3) propanol-2;
4) butanol-2; 5) butanol-1; 6) 2-metilbutanol-1.
A) 3, 4
B) 2, 3, 4
C) 1, 5, 6
D) 1, 5
2878.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711728)
138 g etanolni sulfat kislota ishtirokida
140

C gacha qizdirilganda olingan suyuq
mahsulotning massasini (g) aniqlang.
A) 74
B) 148
C) 111
D) 137
2879.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711729)
2,64 g alkanol natriy metali bilan ta’sirlashganda
336 ml (n.sh.) vodorod ajralishi, shuningdek,
uning mis(II) oksid bilan oksidlanganda olingan
mahsulot ”kumush ko‘zgu” reaksiyasini berishi
ma’lum. Alkanolning tuzilishini aniqlang.
1) 3-metilbutanol-1; 2) 3-metilbutanol-2;
3) 2,2-dimetilpropanol-1; 4) 3,3-dimetilbutnol-1;
5) 2-metilbutanol-2.
A) 1, 3, 4
B) 2, 5
C) 1, 3
D) 2, 4, 5
2880.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711730)
75 ml (ρ =0,8 g/ml) bir atomli spirtning natriy
bilan ta’sirlashuvidan olingan vodorod 17 g
izoprenni to‘la gidrogenlashga yetsa, reaksiya
uchun qanday spirt(lar) olingan.
1) CH
3
CH
2
CH
2
OH;
2) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH;
3) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
;
4) CH
3
CH
2
OH;
5) CH
3
CH(OH)CH
3
;
A) 1, 5
B) 2, 3
C) 1
D) 4
2881.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711731)
Bir atomli spirtdan olingan 8,4 g to‘yinmagan
uglevodorod 32 g bromni o‘ziga biriktirsa,
spirtning tuzilishini aniqlang.
A) CH
3
CH
2
OH
B) CH
3
CH
2
CH
2
OH
C) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
D) CH
3
CH
2
CH
2
CH(OH)SH
3
2882.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711732)
Etil spirt va kaliy bromiddan iborat aralashmani
sulfat kislota bilan qizdirilganda 21,8 g
alkilbromid hosil bo‘lsa, boshlang‘ich
aralashmadagi etanolning massasini (g)
hisoblang.
A) 9,2
B) 11,5
C) 8,6
D) 13,4
2883.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711733)
Fenol va etanol aralashmasiga ortiqcha
miqdordagi natriy ta’sir ettirilganda 4,48 l (n.sh.)
vodorod ajralib chiqdi. Shuncha miqdordagi
aralashmani to‘la neytrallash uchun 48 ml 20%-li
natriy gidroksid eritmasi (ρ =1,25 g/ml)
sarflandi. Boshlang‘ich aralashmadagi
moddalarning massa ulushini aniqlang.
A) 0,86; 0,14
B) 0,75; 0,25
C) 0,46; 0,54
D) 0,8; 0,2
2884.
7.1-2 file-» 80 - 66 - - 1
(711734)
52,8 g spirt oksidlanganda tarkibida o‘shancha

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling