Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
#31869
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49
larning 3d pog‘onachasidagi
elektronlar sonini aniqlang.
A) 6, 4, 3
B) 6, 4, 4
C) 6, 6, 5
D) 6, 5, 4
451.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404700)
M n, M n
+2
, M n
+4
larning 3d pog‘onachasidagi
elektronlar sonini aniqlang.
A) 5, 4, 3
B) 5, 4, 4
C) 5, 5, 5
D) 5, 5, 3
452.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404701)
Co, Co
+2
, Co
+3
larning 3d pog‘onachasidagi
elektronlar sonini aniqlang.
A) 7, 5, 4
B) 7, 6, 6
C) 7, 7, 6
D) 7, 5, 5
453.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404702)
. . . ns pog‘onachadan (n − 1)d ga bitta elektron
o‘tishi ro‘y beradi.
A) Xrom, marganes va niobiyda
B) Mis, oltin va ruteniyda
C) Molibden, kumush va palladiyda
D) Texnetsiy, platina va kobaltda
454.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404703)
Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar
ko‘chishi hisobiga (n − 1)d pog‘onachada to‘la
to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang.
A) texnetsiy, mis, xrom, molibden
B) mis, niobiy, rodiy, molibden
C) platina, oltin, kumush, ruteniy
D) kumush, oltin, palladiy, mis
455.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404704)
Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar
ko‘chishi hisobiga (n − 1)d pog‘onachada yarim
to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang.
A) texnetsiy, molibden
B) mis, kobalt
C) xrom, molibden
D) kumush, palladiy
456.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404705)
Atomlarida elektron ko‘chish kuzatilmaydigan
elementlar qatorini belgilang.
A) texnetsiy, volfram
B) mis, niobiy
C) xrom, molibden
D) oltin, palladiy
457.
2.1-1 file-» 80 - 6 - -
(404706)
Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan
(n − 1)d pog‘onachaga bitta elektron ko‘chishi
kuzatiladi?
A) temir, kobalt, nikel
B) ruteniy, rodiy, palladiy
C) osmiy, iridiy, platina
D) mis, molibden, xrom
458.
2.1-1 file-» 80 - 8 - -
(404707)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi proton, neytron va elektronlar
yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.
1) H
18
2
O; 2)
15
N H
3
; 3)
13
CO; 4)
15
N
2
A) 2, 1, 3, 4
B) 4, 3, 1, 2
C) 1, 3, 4, 2
D) 2, 3, 1, 4
459.
2.1-1 file-» 80 - 8 - -
(404708)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi proton, neytron va elektronlar
yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.
1) H
18
2
O; 2)
15
N H
3
; 3)
13
CO; 4)
15
N
2
A) 2, 1, 3, 4
B) 4, 3, 1, 2
C) 4, 1, 3, 2
D) 2, 4, 1, 3

Кимё
33
460.
2.1-1 file-» 80 - 8 - -
(404709)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi neytronlar soni kamayib borishi
tartibida joylashtiring.
1)
15
N
2
; 2)
13
CO; 3)
15
N H
3
; 4) H
18
2
O
A) 1, 2, 4, 3
B) 3, 4, 2, 1
C) 1, 4, 2, 3
D) 4, 1, 3, 2
461.
2.1-1 file-» 80 - 8 - -
(404710)
Quyida keltirilgan molekulalardan ularning
tarkibidagi neytronning protonga nisbati birdan
katta bo‘lganlarini tanlang.
1) H
18
2
O; 2)
15
N H
3
; 3)
13
CO; 4)
15
N
2
A) 2, 4
B) 2, 1
C) 3, 4
D) 1, 3
462.
2.1-1 file-» 80 - 10 - -
(404711)
Tartib raqami 44 bo‘lgan elementda nechtadan s-
va d- elektronlar bo‘ladi?
A) 10; 16
B) 9; 17
C) 10; 18
D) 9; 18
463.
2.1-1 file-» 80 - 10 - -
(404712)
Tartib raqami 45 bo‘lgan elementda nechtadan s-
va d- elektronlar bo‘ladi?
A) 10; 16
B) 9; 17
C) 10; 17
D) 9; 18
464.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711075)
Xrom (II) ionidagi s- va d-elektronlar sonini
hisoblang.
A) 6; 4
B) 6; 3
C) 7; 5
D) 8; 2
465.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711076)
Cu, Cu
+1
va Cu
+2
larning 3d pog‘onachasidagi
elektronlar sonini aniqlang.
A) 10, 9, 8
B) 10, 10, 9
C) 9, 9, 9
D) 9, 9, 8
466.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711077)
Ruteniy atomidagi s- va d-elektronlar sonini
hisoblang.
A) 10; 16
B) 9; 17
C) 10; 18
D) 9; 18
467.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711078)
Rodiy atomidagi s- va d-elektronlar sonini
hisoblang.
A) 10; 16
B) 9; 17
C) 10; 17
D) 9; 18
468.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711079)
Mis (II) ionidagi s- va d-elektronlar sonini
hisoblang.
A) 6; 9
B) 9; 10
C) 8; 9
D) 7; 8
469.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711080)
Xrom (II) ionining elektron konfiguratsiyasini
belgilang.
A) . . . 3s
2
3p
6
4s
0
3d
3
B) . . . 3r
6
4s
1
3d
3
C) . . . 3s
2
3p
6
4s
0
3d
4
D) . . . 3r
6
4s
2
3d
2
470.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711081)
Temir (II) ionining elektron konfiguratsiyasini
belgilang.
A) . . . 3s
2
3p
6
4s
2
3d
4
B) . . . 4s
0
3d
6
C) . . . 4s
2
3d
4
D) . . . 3s
2
3p
6
3d
5
471.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711082)
Kumush (I) ionining elektron konfiguratsiyasini
belgilang.
A) . . . 5s
2
4d
9
B) . . . 4p
6
4d
10
5s
1
C) . . . 4s
2
4p
6
4d
10
D) . . . 5s
2
4d
8
472.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711083)
M n va M n
+2
larning 3d pog‘onachasidagi
elektronlar sonini aniqlang.
A) 5, 4
B) 5, 6
C) 5, 3
D) 5, 5
473.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711084)
Rodiy atomining elektron konfiguratsiyasini
belgilang.
A) . . . 5s
2
4d
7
B) . . . 5s
2
4d
10
C) . . . 4d
8
5s
2
D) . . . 5s
1
4d
8
474.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711085)
Co
+2
, Co
+3
ionlarning 3d pog‘onachasidagi
elektronlar sonini aniqlang.
A) 7, 4
B) 7, 6
C) 7, 7
D) 7, 5
475.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711086)
Ruteniy atomining elektron konfiguratsiyasini
belgilang.
A) . . . 4p
6
5s
2
4d
6
B) . . . 4s
2
4p
6
4d
6
C) . . . 4s
2
4p
6
4d
7
5s
1
D) . . . 4s
2
4p
6
4d
7
5s
2
476.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711087)
Palladiy atomining elektron konfiguratsiyasini
belgilang.
A) . . . 4p
6
5s
2
4d
8
B) . . . 5s
1
4d
9
C) . . . 4s
2
4p
6
4d
10
D) . . . 4p
6
4d
9
5s
2
477.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711088)
Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan
(n − 1)d pog‘onachaga bitta elektron ko‘chishi
kuzatiladi?
1) xrom; 2) marganes; 3) kobalt; 4) mis;
5) texnetsiy; 6) ruteniy; 7) volfram; 8) kumush;
9) palladiy.
A) 1, 4, 6, 8
B) 1, 4, 6, 8, 9
C) 2, 3, 5, 7
D) 2, 3, 5, 7, 9
478.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711089)
Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar
ko‘chishi hisobiga (n − 1)d pog‘onachada to‘la
to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang.
1) texnetsiy; 2) mis; 3) xrom; 4) palladiy;
5) molibden; 6) volfram; 7) platina; 8) oltin;
9) kumush.
A) 4, 7
B) 3, 5
C) 2, 4, 8, 9
D) 1, 6

Кимё
34
479.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711090)
Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar
ko‘chishi hisobiga (n − 1)d pog‘onachada yarim
to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang.
1) texnetsiy; 2) mis; 3) xrom; 4) palladiy;
5) molibden; 6) volfram; 7) platina; 8) oltin;
9) kumush.
A) 4, 7
B) 3, 5
C) 2, 4, 8, 9
D) 1, 6
480.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711091)
Atomlarida elektron ko‘chish kuzatilmaydigan
elementlarni belgilang.
1) texnetsiy; 2) mis; 3) xrom; 4) palladiy;
5) molibden; 6) volfram; 7) platina; 8) oltin;
9) kumush.
A) 4, 7
B) 3, 5
C) 2, 4, 8, 9
D) 1, 6
481.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711092)
Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan
(n − 1)d pog‘onachaga bitta elektron ko‘chishi
kuzatiladi?
1) xrom; 2) texnetsiy; 3) volfram; 4) ruteniy;
5) platina; 6) palladiy.
A) 1, 4, 5, 6
B) 2, 3
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 6
482.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711093)
Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan
(n − 1)d pog‘onachaga elektron ko‘chishi
kuzatilmaydi?
1) xrom; 2) texnetsiy; 3) volfram; 4) ruteniy;
5) platina; 6) palladiy.
A) 1, 4, 5, 6
B) 2, 3
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 6
483.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711094)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi proton, neytron va elektronlar
yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.
1) N
2
O; 2) N O; 3) N
2
O
3
; 4) N O
2
; 5) N
2
O
5
A) 5, 1, 4, 3, 2
B) 2, 3, 1, 4, 5
C) 5, 3, 4, 1, 2
D) 2, 1, 4, 3, 5
484.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711095)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi proton, neytron va elektronlar
yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.
1) N
2
O; 2) N O; 3) N
2
O
3
; 4) N O
2
; 5) N
2
O
5
A) 5, 1, 4, 3, 2
B) 2, 3, 1, 4, 5
C) 5, 3, 4, 1, 2
D) 2, 1, 4, 3, 5
485.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711096)
Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi
elektron pog‘onada elektronlar soni kamayib
borishi tartibida joylashtiring.
1) brom anioni; 2) kobalt(III) kationi;
3) temir(III) kationi; 4) nikel(II) kationi;
5) xrom(II) kationi.
A) 5, 3, 2, 4, 1
B) 1, 4, 2, 3, 5
C) 1, 2, 4, 3, 5
D) 5, 2, 4, 3,1
486.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711097)
Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi
elektron pog‘onada elektronlar soni ortib borishi
tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.
1) brom anioni; 2) kobalt(III) kationi;
3) temir(III) kationi; 4) nikel(II) kationi;
5) xrom(II) kationi.
A) 5, 3, 2, 4, 1
B) 1, 4, 2, 3, 5
C) 1, 2, 4, 3, 5
D) 5, 2, 4, 3,1
487.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711098)
Uchinchi elektron pog‘onada 14 ta elektroni
bo‘lgan atom va ionlarni tanlang.
1) kobalt(III) kationi; 2) xrom; 3) temir(II)
kationi; 4) nikel(III) kationi; 5) temir.
A) 2, 4
B) 1, 3, 5
C) 1, 3
D) 2, 4, 5
488.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711099)
Uchinchi elektron pog‘onada 14 ta elektroni
bo‘lmagan atom va ionlarni tanlang.
1) kobalt(III) kationi; 2) xrom; 3) temir(II)
kationi; 4) nikel(III) kationi; 5) temir.
A) 2, 4
B) 1, 3, 5
C) 1, 3, 4
D) 2, 4, 5
489.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711100)
Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi toq
elektronlar soni ortib borishi tartibida
joylashtirilgan javobni belgilang.
1) kobalt; 2) marganes(II) kationi; 3) temir(III)
kationi; 4) nikel; 5) kobalt(III) kationi.
A) 3, 2, 1, 5, 4
B) 4, 1, 5, 2, 3
C) 2, 3, 5, 1, 4
D) 4, 1, 2, 5, 3
490.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711101)
Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi toq
elektronlar soni kamayib borishi tartibida
joylashtirilgan javobni belgilang.
1) kobalt; 2) marganes(II) kationi; 3) temir(III)
kationi; 4) nikel; 5) kobalt(III) kationi.
A) 3, 2, 1, 5, 4
B) 4, 1, 5, 2, 3
C) 2, 3, 5, 1, 4
D) 4, 1, 2, 5, 3

Кимё
35
491.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711102)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi proton, neytron va elektronlar
yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.
1) deyterometan; 2) suv; 3) og‘ir suv (D
2
O);
4) ammiak; 5) o‘ta og‘ir suv (T
2
O).
A) 4, 3, 1, 2, 5
B) 5, 1, 3, 2, 4
C) 5, 3, 2, 1, 4
D) 4, 2, 1, 3, 5
492.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711103)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi proton, neytron va elektronlar
yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.
1) deyterometan; 2) suv; 3) og‘ir suv (D
2
O);
4) ammiak; 5) o‘ta og‘ir suv (T
2
O).
A) 4, 3, 1, 2, 5
B) 5, 1, 3, 2, 4
C) 5, 3, 2, 1, 4
D) 4, 2, 1, 3, 5
493.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711104)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi neytronlar soni ortib borishi tartibida
joylashtiring.
1) suv; 2) deyterometan; 3) ammiak; 4) metan;
5) o‘ta og‘ir suv (T
2
O).
A) 4, 3, 1, 2, 5
B) 5, 1, 3, 2, 4
C) 5, 2, 1, 3, 4
D) 4, 2, 1, 3, 5
494.
2.1-1 file-» 80 - 39 - - 1
(711105)
Quyida keltirilgan molekulalarni ularning
tarkibidagi neytronlar soni kamayib borishi
tartibida joylashtiring.
1) suv; 2) deyterometan; 3) ammiak; 4) metan;
5) o‘ta og‘ir suv (T
2
O).
A) 4, 3, 1, 2, 5
B) 5, 1, 3, 2, 4
C) 5, 2, 1, 3, 4
D) 4, 2, 1, 3, 5
495.
2.1-1 file-» 80 - 69 - -
(725042)
Xrom atomidagi s- va d- elektronlar sonini
hisoblang.
A) 7; 5
B) 6; 3
C) 8; 4
D) 8; 5
496.
2.1-1 file-» 80 - 69 - -
(725043)
Molibden atomidagi s- va d- elektronlar sonini
hisoblang.
A) 10; 14
B) 10; 15
C) 11; 13
D) 9; 15
497.
2.1-1 file-» 80 - 69 - -
(725044)
Mis(II) ionidagi s- va d- elektronlar sonini
hisoblang.
A) 7; 10
B) 5; 10
C) 8; 9
D) 6; 9
498.
2.1-1 file-» 80 - 69 - -
(725045)
Xrom(III) ionidagi s- va d- elektronlar sonini
hisoblang.
A) 7; 5
B) 8; 6
C) 6; 3
D) 8; 1
499.
2.1-1 file-» 80 - 69 - -
(725046)
Rodiy atomidagi s- va d- elektronlar sonini
hisoblang.
A) 10; 17
B) 11; 19
C) 9; 18
D) 8; 20
500.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224290)
Олтин атомидаги s− ва d− электронлар
сонини хисобланг.
A) 12; 29
B) 11; 30
C) 12; 30
D) 11; 28
501.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224292)
F e, F e
+2
, F e
+3
ларнинг 3d по-гоначасидаги
электронлар сонини аникланг.
A) 6, 4, 3
B) 6, 4, 4
C) 6, 6, 5
D) 6, 5, 4
502.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224293)
M n, M n
+2
, M n
+4
ларнинг 3d по-гоначасидаги
электронлар сонини аникланг.
A) 5, 4, 3
B) 5, 4, 4
C) 5, 5, 5
D) 5, 5, 3
503.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224294)
Co, Co
+2
, Co
+3
ларнинг 3d по-гоначасидаги
электронлар сонини аникланг.
A) 7, 5, 4
B) 7, 6, 6
C) 7, 7, 6
D) 7, 5, 5
504.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224295)
. . . ns по-гоначадан (n − 1)d га битта электрон
ˇ
утиши рˇуй беради.
A) хром, марганец ва ниобийда
B) мис, олтин ва рутенийда
C) молибден, кумуш ва палладийда
D) технеций, платина ва кобальтда
505.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224296)
Атомларида ns по-гоначадан электронлар
кˇучиши хисобига (n − 1)d по-гоначада тˇула
тˇулиш кузатиладиган элементларни танланг.
A) технеций, мис, хром, молибден
B) мис, ниобий, родий, молибден
C) платина, олтин, кумуш, рутений
D) кумуш, олтин, палладий, мис
506.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224297)
Атомларида ns по-гоначадан электронлар
кˇучиши хисобига (n − 1)d по-гоначада ярим
тˇулиш кузатиладиган элементларни танланг.
A) технеций, молибден
B) мис, кобальт
C) хром, молибден
D) кумуш, палладий
507.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224298)
Атомларида электрон кˇучиш кузатилмайдиган
элементлар каторини белгиланг.
A) технеций, вольфрам
B) мис, ниобий
C) хром, молибден
D) олтин, палладий

Кимё
36
508.
2.1-2 file-» 80 - 6 - -
(224299)
Кайси элементлар атомларида ns по-гоначадан
(n − 1)d по-гоначага битта электрон кˇучиши
кузатилади?
A) темир, кобальт, никель
B) рутений, родий, палладий
C) осмий, иридий, платина
D) мис, молибден, хром
509.
2.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225419)
Куйида келтирилган молекулаларни уларнинг
таркибидаги протон, нейтрон ва электронлар
йи-гиндиси ортиб бориши тартибида
жойлаштиринг.
1) H
18
2
O; 2)
15
N H
3
; 3)
13
CO; 4)
15
N
2
A) 2, 1, 3, 4
B) 4, 3, 1, 2
C) 1, 3, 4, 2
D) 2, 3, 1, 4
510.
2.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225420)
Куйида келтирилган молекулаларни уларнинг
таркибидаги протон, нейтрон ва электронлар
йи-гиндиси камайиб бориши тартибида
жойлаштиринг.
1) H
18
2
O; 2)
15
N H
3
; 3)
13
CO; 4)
15
N
2
A) 2, 1, 3, 4
B) 4, 3, 1, 2
C) 4, 1, 3, 2
D) 2, 4, 1, 3
511.
2.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225421)
Куйида келтирилган молекулаларни уларнинг
таркибидаги нейтронлар сони камайиб
бориши тартибида жойлаштиринг.
1)
15
N
2
; 2)
13
CO; 3)
15
N H
3
; 4) H
18
2
O
A) 1, 2, 4, 3
B) 3, 4, 2, 1
C) 1, 4, 2, 3
D) 4, 1, 3, 2
512.
2.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225422)
Куйида келтирилган молекулалардан
уларнинг таркибидаги нейтроннинг протонга
нисбати бирдан катта бˇулганларини танланг.
1) H
18
2
O; 2)
15
N H
3
; 3)
13
CO; 4)
15
N
2
A) 2, 4
B) 2, 1
C) 3, 4
D) 1, 3
513.
2.1-2 file-» 80 - 10 - -
(227568)
Тартиб раками 44 бˇулган элементда нечтадан
s− ва d− электронлар бˇ
улади?
A) 10; 16
B) 9; 17
C) 10; 18
D) 9; 18
514.
2.1-2 file-» 80 - 10 - -
(227569)
Тартиб раками 45 бˇулган элементда нечтадан
s− ва d− электронлар бˇ
улади?
A) 10; 16
B) 9; 17
C) 10; 17
D) 9; 18
515.
2.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725047)
Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi
proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib
borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.
1) CD
4
; 2) H
2
O; 3) N H
3
; 4) BH
3
; 5) CH
4
A) 4, 5, 1, 3, 2
B) 4, 5, 3, 2, 1
C) 2, 3, 1, 5, 4
D) 1, 2, 3, 5, 4
516.
2.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725048)
Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi
proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib
borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.
1) CD
4
; 2) H
2
O; 3) N H
3
; 4) BH
3
; 5) CH
4
A) 4, 5, 1, 3, 2
B) 4, 5, 3, 2, 1
C) 2, 3, 1, 5, 4
D) 1, 2, 3, 5, 4
517.
2.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725049)
Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi
proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib
borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.
1) CO
2
; 2) P H
3
; 3) CO; 4) O
2
; 5) N O
A) 1, 2, 4, 5, 3
B) 4, 3, 5, 2, 1
C) 3, 5, 4, 2, 1
D) 1, 2, 5, 3, 4
518.
2.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725050)
Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi
proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib
borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.
1) CO
2
; 2) P H
3
; 3) CO; 4) O
2
; 5) N O
A) 1, 2, 4, 5, 3
B) 4, 3, 5, 2, 1
C) 3, 5, 4, 2, 1
D) 1, 2, 5, 3, 4
519.
2.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725051)
Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi
proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib
borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.
1) N O; 2) N
2
; 3) H
2
S; 4) N H
3
; 5) HF
A) 5, 3, 4, 2, 1
B) 3, 1, 2, 5, 4
C) 1, 2, 4, 3, 5
D) 4, 5, 2, 1, 3
520.
2.1-3 file-» 80 - 69 - -
(725052)
Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi
proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib
borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.
1) N O; 2) N
2
; 3) H
2
S; 4) N H
3
; 5) HF
A) 5, 3, 4, 2, 1
B) 3, 1, 2, 5, 4
C) 1, 2, 4, 3, 5
D) 4, 5, 2, 1, 3
521.
2.2-1 file-» 80 - 10 - -
(227601)
253
100
F m → Bk + x
4
2
α + y

β
15,18 мг фермий емирилганда 36, 12 · 10
18
та
электрон хосил бˇулса, берклий изотопининг
нисбий атом массасини аникланг.
A) 241
B) 247
C) 245
D) 249
522.
2.2-1 file-» 80 - 10 - -
(227604)
252
99
Es → P u + x
4
2
α + y

β
Ушбу ядро реакциясида 15,12 мг эйнштейний
емирилишидан 108, 36 · 10
18
дона электрон
ажралган бˇулса, плутоний изотопининг
нисбий атом массасини аникланг.
A) 230
B) 244
C) 236
D) 240

Кимё
37
523.
2.2-1 file-» 80 - 10 - -
(227606)
M d + 2
4
2
α →
261
103
Lr + x
+
β + y
1
0
n
Ушбу ядро реакциясида 13,05 мг лоуренций ва
21, 07 · 10
19
дона нейтрон хосил бˇулса,
емирилган менделеевий изотопининг нисбий
атом массасини аникланг.
A) 260
B) 264
C) 248
D) 256
524.
2.2-1 file-» 80 - 10 - -
(227607)
239
94
P u → x
4
2
α + y
+
β +
214
83
Bi + 9
1
0
n
Ушбу ядро реакциясида 54, 18 · 10
19
дона
позитрон хосил бˇулса, реакцияда парчаланган
плутоний микдорини (мг) хисобланг.
A) 53,6
B) 42,5
C) 71,7
D) 67,4
525.
2.2-1 file-» 80 - 10 - -
(227610)
254
102
N o → x
4
2
α + y

β +
238
96
Cm
Ушбу ядро реакцияси асосида 12,7 мг нобелий
емирилишидан хосил бˇулган электронлар
сонини хисобланг.
A) 6, 02 · 10
19
B) 12, 04 · 10

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling