Kki nuqtali ingichka shtrix – punktir chiziqdan qanday paytlarda foydalaniladi?


Download 24.16 Kb.
Sana11.06.2020
Hajmi24.16 Kb.
#117343
Bog'liq
Test chizma


1.

kki nuqtali ingichka shtrix – punktir chiziqdan qanday paytlarda foydalaniladi?


Yoyilmani buklash joylarini tasvirlashda

2.       

Qanday masshtab ifodalangan? M 1:1

 


Hisbat


3.       

Qanday tutashma tasvirlangan?

A.   To'g'ri chiziqning aylana yoyi bilan tutashishi

B.    Ikki parallel chiziqning yoy yordamida tutashishi

C.    Yoyning yoy bilan tutashishi

D.   Burchaldarni yoy bilan tutashishi4.       

A nuqta jismning qayerda yoylashgan?

 

  

 

  

A.   Uchida                                        

B.    Asosida

C.    Yoqlarida                                   

D.   Burchagida

 


5.       

Chizmada nima tasvirlangan?

 

  

 

 A.    Sfera                                           

B.     Prima                   

C.     Silindr                                         

D.    Konus


6.       

Chizmada qanday geometrik jism tasvirlangan?

 

  

 


A.    Konus                                         

B.     Prizma                 

C.     Piramida                                     

D.    Kub

 


7.       

Proyeksiyalar tekisliklarini bitta tekislikka keltirib tasvirlash nima deb ataladi?

  Ortogonal

8.       

Aylanish o'qi bilan kesishuvchi to'g'ri chiziq bilan hosil qilingan geometrik sirt nima deyiladi?

  Konus                                         


9.       

Aylanish o'qiga parallel to'g'ri chiziq bilan hosil qilingan sirt nima deyiladi?

A.    Sfera                   

B.     Konus                 

C.     Silindr                 

D.    Prizma                    10.   

Detalning asosiy ko'rinishi qanday nomlanadi?

A.    Ustdan                

B.     Bosh                    

C.     Chapdan             

D.    O'ngdan11.   

Qanday geometrik sirt yoyilmasi tasvirlangan?

A.    Silindr                                         

B.     Prizma     

C.     Kub                                            

D.    Konus12.   

Detalning ustidagi qismi qanday jism?

A.  Prizma                                        

B.  Konus

C.  Piramida                                     

D.  Silindr13.   

Detalning H tekislikdagi proyeksiyasi qanday ko'rinish deyiladi?

A.    Ustdan                                        

B.     Olddan

C.     O'ngdan                                      

D.    Chapdan14.   

Chizmada nima tasvirlangan?

A.  Uchburchak                                

B.  Silindr

C.  Qiyalik                                        

D.  Konuslik

 


15.   

Qanday proyeksiyalash usuli tasvirlangan?

A.  Markaziy                                    

B.  Parallel    

C.  To'g'ri burchakli              

D.  Qiyshiq burchakli16.   

Aksonometrik proyeksiya nechta tekislikda bajariladi?

A.    Bitta     to’g’ri javob uchta                

B.    Ikkita                  

C.    To`rtta                 

D.    Beshta17.   

Kesimda grafik tasvirlangan materialni aniqlang.

A.   Yog'och                          

B.   Beton                  

C.   Metall                                         

D.   Sopol18.   

Qanday kesim tasvirlangan?

 

 A.   Chiqarilgan

B.   Ustiga chizilgan simmetrik

C.   Ustiga chizilgan nosimmetrik v.h

D.   Belgilanmaydigan

 


19.   

Chizmada qanday kesim bajarilgan?

A.   Chiqarilgan

B.   Ustiga chizilgan

C.   Belgilanmaydigan

D.   Qo'shimcha chizilgan               20.   

Kesim nima?

A.  Detalning faqat kesuvchi tekislik bilan kesilgan joy tasviri

B.  Detalning kesuvchi tekislik bilan kesilgan joy va uning ortidagi detal qismi ham qo'shilgan tasvir.

C.  Kesuvchi tekislikgacha bo'lgan detal qismi tasviri.

D.  Kesuvchi tekislik ortidagi detal qismi tasviri.21.   

Detal tasviridan tashqarida bajarilgan kesim qanday ataladi?

A.   Mahalliy.  

B.   Ustiga chizilgan.  C.   Chiqarilgan 

D.   Qirqim.22.   

Bevosita tasvirning o'zida chizilgan kesim nima deyiladi?

A. Mahalliy.

B. Ustiga chizilgan  

C. Chiqarilgan         

D. Qirqim.


23.   

Tasvirlararo kesimda kesim konturi qanday chiziqda chiziladi?

A.   Ingichka tutash.  

B.   Shtrix C.   Asosiy yo'g'on tutash

D.   Shtrix – punktir.24.   

Ustiga chizilgan kesimda kesim konturi qanday chiziqda chiziladi?

A.   Ingichka tutash.   

B.   Shtrix.   

C.   Asosiy yo'g'on tutash   

D.   Ingichka to'lqinsimon.25.   

Nima sababdan kesimda kesuvchi tekislik izi uzuq chiziq tarzida tasvirlanmaydi?

A.   Kesim turidan qat'iy nazar, unda simmetrik shakl hosil bo'lsa.

B.   Kesim turidan qat'iy nazar, unda shakl nosimmetrik bo'lsaC.   Kesim chiqarib tasvirlangan bo'lsa.

D.   Kesim tasvirlararo bajarilgan bo'lsa.26.   

Qanday hollarda kesuvchi tekislik izi chizilib, u belgilanmaydi?

A.   Kesim detal tasvirining ustiga chizilganda

B.   Kesim chizmaning istalgan joyida tasvirlanganda.

C.   Chiqarilgan kesim shakli simmetrik bo'lganda.

D.   Detal tasvirining ustiga chizilgan kesim shakli nosimmetrik bo'lganda.27.   

Kesimda kesuvchi tekislik izi uzuq chiziq detal konturiga nisbatan qan­day vaziyatni egallaydi?

A. Perpendikulyar   

B. Parallel.  

C. Og'ma.                

D. Ayqash.28.   

Detal konturi simmetriya o 'qiga parallel bo 'Imasa, kesuvchi tekislik iziuzuq chiziq qanday o'tkaziladi?

A.   Detal konturiga perpendikulyar.

B.   Detal simmetriya o'qiga perpendikulyar.

C.   Detal konturiga parallel.

D.   Detal simmetriya o'qiga parallel


29.   

Qirqim nima?

A.   Faqat kesuvchi tekislikdagi detal tasviri.

B.   Kesuvchi tekislikgacha bo'lgan detalning tasviri.

C.   Detalning tashqi shaklini aniqlash vositasi.

D.   Detalning kesuvchi tekislikda hosil bo'ladigan kesimi va uning ortidagi detal qismi birlashgan tasvir


30.   

Detal bitta tekislik bilan kesilganda qanday qirqim hosil bo 'ladi?

A.   Qo'shimcha.                    

B.   Oddiy                 

C.   Murakkab.           

D.   Pog'onali.31.   

Detal ikkita tekislik bilan kesilganda qanday qirqim hosil bo 'ladi?

A. Qo'shimcha.                               

B. Oddiy.                

C. Murakkab

D. Mahalliy.32.   

Detal (H) ga parallel tekislik bilan kesilganda qanday qirqim hosil bo'ladi?

A. Profil.                             

B. Frontal.    

C. Gorizontal                       

D. Siniq.33.   

Kesuvchi tekislik detalning balandligi (uzunligi) bo'yicha o'tkazilsa, qanday qirqim hosil bo 'ladi?

A. Ko'ndalang.

B. Bo'ylama             

C. Murakkab.

D. Mahalliy.34.   

Kesuvchi tekislik detalning simmetriya o'qiga perpendikulyar qilib o'tkazilsa qanday qirqim hosil bo 'ladi?

A. Ko'ndalang                     

B. Bo'ylama.            

C. Murakkab.           

D. Siniq.35.   

Detalning ko'rinishi qirqimi bilan qo 'shib tasvirlansa qanday qirqim deyiladi?

A.   Mahalliy.             

B.   Ko'ndalang.

C.   Bo'ylama.

D.   Ko'rinishning yarmi qirqimning yarmi bilan birlashtirilgan36.   

Detal qism ko 'rinishini qirqimi bilan qo 'shib tasvirlashga nima deyila­di?

A.  Murakkab.

B.  Bo'ylama.

C.  Ko'rinishning yarmini qirqimning yarmi bilan birlashtirish

D.  Ko'rinishning qismini qirqimning qismi bilan birlashtirish.37.   

Detaldagi teshik, o'yiq kabi joylarni aniqlash maqsadida qanday qirqim qo'llaniladi?

 


A. Mahalliy                         

B. Murakkab.           

C. Ko'ndalang.

D. Bo'ylama.38.   

Detalning ichki tuzilishini aniqlashda ikki va undan ortiq kesuvchi tekisliklar qo'llanilsa qanday qirqim deyiladi?

A.  Gorizontal.  

B.  Frontal.  

C.  Profil.  

D.  Murakkab39.   

Nechta asosiy ko`rinish bor?

A. 3 ta                                 

B. 2 ta                                  

C. 4 ta             to’g’ri javob 6 ta

D. 5 ta


40.   

Kesim yuzasi o'q chizig'iga nisbatan necha gradus qiyalikda chiziladi?

A.  30° qiyalikda                              

B.  75° qiyalikda

C.  45° qiyalikda    to’g’ri javob 90°  

D.  60° qiyalikda   Download 24.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling