KLİNİK İmmunolojide hastaliğin tanisi iÇİN


NK sitotoksisite ölçümü  Antikora bağımlı hücresel sitotoksisite ölçümü


Download 446 b.
bet9/11
Sana12.11.2017
Hajmi446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

NK sitotoksisite ölçümü

 •  Antikora bağımlı hücresel sitotoksisite ölçümü

  •  CR 51 ile işaretlenmiş ve yıkanmış hedef hücrelere
  • Anti- hedef hücre Ig G ile
  •  FcR bulunan effektör hücreler (NK, makrofajlar) eklenir
   •  Hedef hücrelerden CR 51 salınır
   •  Gamma sayacında CR 51 ölçülür
   •  CR 51 miktarı,
   • ♣ NK hücre sayı ve aktivite düzeyi ile doğru orantılıdır


  Lenfosit uyarımı

  • Lenfosit uyarımı

   •  Otoimmunite
   •  Kanser patogenezinde
   •  İntraselüler enfeksiyonlarda
   •  Hücresel immun yanıtın ölçümünde uygulanmaktadır
  • Genelde T hücre bazen B hücre yanıtı değerlendirilir

  • Aktive olan T hücreleri

  •  Morfolojik ve fenotipik değişikliğe uğrarlar

   •  Büyüklüğü değişir
   •  Histolojik boyamada kromatik değişiklik
   • Dinlenme halinde olmayan
   •  Ancak; aktive olduğunda ortaya çıkan yüzey proteinleri meydana gelir


  LAT;

  • LAT;

   •  Hasta lenfositlerinin
   •  Özgül antijenle
   •  Veya özgül olmayan antijenlerle
   •  İnvitro uyarılmasına dayanır
   •  İki tipi vardır
   • 1)Yüzey fenotipi (aktivasyon belirteçleri) değişikliklerini belirlemek
    •  Aktivasyon belirteçleri
     •  Ya enflamasyon bölgesinden direkt hücrelerden
     •  Ya da invitro uyarılan lenfositlerden aranır
    • ♣ FLOWSİTOMETRİ ile belirlenir


  2) Uyarı sonrası lenfositin proliferasyon yeteneğini ölçmek

   • 2) Uyarı sonrası lenfositin proliferasyon yeteneğini ölçmek
   •  Lenfoblast transformasyon testi (LTT)
    •  96 kuyucuklu plaklarda yapılır
    •  T hücre uyaranları olarak
    •  B hücre uyaranları olarak,
     •  Süperantijenler
     •  LPS kullanılır


  LTT TESTİNDE;

   • LTT TESTİNDE;
    •  Antijen ve lenfositlerin 72 saat kültürü yapılır
    •  H timidin eklenir
    •  H timidin çoğalan DNA yapısına girer
    •  Radyoaktif veya fluoresan boya ile
    •  DNA sentez hızı ve miktarı ölçülür
   • ♣ Hasta ve kontrol karşılaştırmaları ile yorumlanır


   Karışık lenfosit kültürü

   •  Karışık lenfosit kültürü
    •  Alıcı ve verici kanından ayrılan lenfositler
     •  İnvitro besiyerinde karıştırılarak
     •  Lenfosit kültürü yapılır
      • ♣ Antijenik farklılık varsa
      • ♣ Biri diğerini aktive eder
      • ♣ Blastik dönüşümle DNA miktarı artar
      •  DNA sentezinin kantitatif ölçümü yapılır
     •  Bazen verici lenfositleri
      • ♣ X ışınları ile işleme sokulur
      • ♣ Blastik dönüşüm olmaz
      • ♣ Alıcının lenfositleri uyarılır
      • ♣ Alıcının verilecek Dokuya karşı reaksiyon ölçülür
      •  Buna tek yönlü karışık lenfosit kültürü denir
    •  Doku transplantasyonunda
     • * HLA- D (LD antijenleri) antijenleri saptanır
    •  Sitolitik T hücre yanıtının değerlendirilmesinde


  Lenfositotoksik test

   •  Lenfositotoksik test
    •  Test prosedürü
     •  HLA antijeni saptanacak total lenfositler veya CD 19 B lenfosit
     •  Hangi HLA’ya ait olduğu bilinen anti-serum
     •  Kompleman
     •  Tripan mavisi veya eozin boyası
      • ♣ Antijen + antikor birleşir
      • ♣ Kompleman bağlanır
      • ♣ Lenfosit zarı zedelenir
      • ♣ Boya lenfosit içine girer
      • ♣ Mikroskopta %50’den fazla boyanan lenfosit miktarı
      •  Denenen lenfositleri, bilinen anti- HLA tipine ait olduğunu gösterir
    •  Doku transplantasyonunda
     • * HLA A,B,C antijenlerin göstermede kullanılır


  • Sitokin sentezini belirleme testleri

   •  Aktive T hücreler değişik sitokinler üretirler
   •  Enflamasyon bölgesinden elde edilen T lenfositler
    •  İnvitro kültürü yapılır
     •  Total sitokin sentezini verir
    • ELISPOT (Enzimle işaretli immunspot)
     • Gama- IFN (Quantiferon) sentezleyen hücre sayısı yüzde olarak belirlenir
    • ELISA ile TH1’lerce sentezlenen gama IFN (Quantiferon) miktarı kantitatif olarak saptanır
    •  Flowsitometrik yöntemle
     •  Tüm farklı sitokin sentezleri ölçülebilir


  M/M Hücreleri

  • M/M Hücreleri

  • Doğal bağışıklıkta rol alırlar

  •  Ve özgül bağışıklığı sitokinlerle koordine ederler

  • Spesifik patojenleri yok eden efektör hücrelerdir

  • Apoptosizde apoptotik hücreleri temizlerler

   •  Bu hücreler doku örnekleri yada hücre süspansiyonlarından MAbs ile saptanırlar
   • Monositin en iyi belirlenmesi;
   •  FLOWSİTOMETRİDE
    •  Anti, CD14 mAbs ile olur
    •  Ayrıca CD11b, CD11c, CD16, CD32, CD64 gibi taşıdıkları reseptörlerle tanımlanmaları yapılır
   •  Histokimyasal boyama olarak
    •  Non spesifik esteraz Boyaması
     •  Monositer lösemi tanısında kullanılır


  Duyarlı lenfosit ile antijen teması sonucu

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling