Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet4/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashkilotchilik, obrо‘ga egalik, kommunikativ, diqqatni taqsimlash, kelajakni kо‘ra bilish, konstruktiv

Muloqot nima?

shaxslararo aloqalarni о‘rnatish va rivojlantirish jarayoni

Psixologik diagnostika metodlarini aniqlang

kuzatuv, eksperiment, test, sotsiometriya, intervyu, suhbat

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о‘rin egallaydi?

o‘smirlik va о‘spirinlik

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?The Programme for International Student Assessment (PISA)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi?

Oliy Majlis

Kompetensiya tushunchasiga berilgan to‘g‘ri javobni belgilang?

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni qachondan kuchga kirgan?

2017 yil 4 yanvardan

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib, “yо‘l”, “bilish yо‘li” degan ma’noni anglatadi

Yaponiyada о‘quv mashg‘ulotlardan qaysi oydan boshlanadi?

Aprel

Kasbiy kompetentlik bu............?

mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bо‘lgan bilim, kо‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qо‘llay olinishi

PISA – ...?

15 yoshli ta’lim oluvchilarning о‘qish, matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturi

AQShda majburiy ta’lim necha yoshgacha belgilangan?

16 yoshgacha

Ontogenez bu- …

organizmning individual rivojlanishi

Ekstrovert xarakteri bu …

tashqi olamga yо‘nalganlik

Psixologik diagnostika metodlarini aniqlang

kuzatuv, eksperiment, test, sotsiometriya, intervyu, suhbat

They …… clever students.

are

What time do you have breakfast?

At 8 p.m.

I have got three white ……. .

rubbers

Make up a sentence six / My / has / mother / pens / got.

My mother has got six pens

Microsoft Word – bu:

Matn muharriri

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Microsoft Excel – bu:

Jadval muharriri

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari

О‘quv jarayonida kompyuterlar asosan quyidagicha foydalanilmoqda…

passiv, faol, interfaol

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=

To`g`ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo`lgan jismga nima deyiladi?

Konus

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi uchunchi maqsadini ayting?

Insoniy qadriyatlarni ulug`lay bilish

Қайси бандда дарслик хусусиятлари тавсифланган?

1.Давлаттаълимстандартларигамувофиқўқувдастуриасосидадидактик, методик, педагогик-психологик, эстетиквагигиеникталабларгажавобберадиган ўқув нашри

2.Ўқувфанинингмавзулари тўлиқ ёритилган, унинг асослари мукаммал ўзлаштирилишига қаратилган, ўқув фанининг мақсад ва вазифалариданкелибчиққанҳолдатаълимолувчиларнингёшивапсихофизиологикхусусиятлариниҳисобгаолганҳолдаишлабчиқиладиганўқувнашри.

3.Назарий маълумотлардан ташқари амалий-тажриба ва синов машқлариниқамраболганкитобшаклидагиўқувнашри

4.Барча банддаги жавоблар тўғри

Ko`nikma – bu …

o`zlashtirilgan bilimlar asosida harakat qilish qobiliyati

Parallelogrammga tegishli bo`lmagan xossani quyidagilardan qaysi biri?

To`g`ri to`rtburchakning bir turi

O`qitish metodlari qanday turlarga bo`linadi?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash va klassifikatsiyalash

Bir kombayn daladagi hosilni 15 soatda, boshqasi esa shu hosilni 10 soatda olishi mumkin. Ikkala kombayn birgalikda hosilni qancha soatda yig`ib olishi mumkin?

6

Asosiy ta`lim dasturlarining majburiy minimal mazmuni hajmi va o`quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo`yilgan talablar majmui qanday nomlanadi?

davlat ta`lim standarti

Natural sonlar haqidagi qaysi tasdiq yolg`on?

4 yoki 0 raqami bilan tugatdigan barcha sonlar 4 ga bo`linadi;

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

o`rgatuvchi;

To`la sirtining yuzi 72 ga teng bulgan kubga tashqi chizilgan sharning radiusini toping.

3

Matematika fanini o`qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping.

1.umumta`limiy,tarbiyaviy ,amaliy

3.rivojlantiruvchi,ta`lmiy, tarbiyaviy

Parallelogrammning yuzi 24 ga teng. Bu parallelogrammning balandliklari 3 va 4 bo`lsa, uning perimetrini toping.

28

Muammoli vaziyat –

o`rganilayotgan ob`ekt (bilishga doir nazariy material yoki misol va masalalar) bilan o`rganuvchi sub`ekt (o`quvchi) orasidagi o`zaro xarakatlarining o`ziga xos bo`lgan turi.

Ta`lim (o`qitish) jarayonining yuksak mahorat, san`at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

ta`lim texnologiyasi

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo`yicha nechanchi sinf o`quvchilari orasida o`tkaziladi?

4- va 8- sinf

“Har doim, har joyda va istalgan vaqtda” ta`lim olish imkonini beruvchi ta`lim-….

smart ta`lim

“Ностандарт математик ҳолатларда классификация, анализ, синтез, аналогия, умумлаштириш, дедукция ва индукция усулларидан фойдалана олади” талаби қайси компетенцияга тегиши?

Математика фанига оид умумий компетенцияга

Interfaol metodlarni o`z ichiga olgan qatorni aniqlang.

guruhlarda ishlash, bahs(disput), munozara, aqliy hujum;

Pisa xalqaro dasturi nechanchi yildan o`z faoliyatini boshlagan?

2000

Guruhda 30 talabadan tanlovda ishtirok etish uchun 5 talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

142506

Tekisliklarning o`zaro perpendikularlik alomatini ko`rsating.

Agar ikkita tekislikdan biri ikkinchi tekislikka perpendikulyar bo`lgan to`g`ri chiziqdan o`tsa, bu tekisliklar o`zaro perpendikular bo`ladi.

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling