Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet5/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида математика фанини ўқитишнинг асосий вазифалари нима?

1.Барча банддаги жавоблар тўғри

2.Ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ривожлантирган ҳолда, мустақил таълим олиш кўникмаларини шакллантириш ҳамда фанлар интеграциясини инобатга олган ҳолда ўқувчиларда, миллий ва умуминсоний қадриятларни, креативликни шакллантириш ҳамда онгли равишда касб танлашга йўналтириш.

3.Ўқувчилар томонидан математик тушунчалар, хоссалар, шакллар, усуллар ва алгоритмлар ҳақидаги билим, кўникмалар эгалланишини таъминлаш

4.Инсон камолоти ва жамият тараққиётида математиканинг аҳамиятини англаш, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, кундалик ҳаётда математик билим ва кўникмаларни муваффақиятли қўллашга ўргатиш

Matematika o`qitish vositalariga nimalar kiradi?

darsliklar, didaktiv materiallar,ko`rsatma-qo`llanmalar va texnik vositalar.

O`qituvchining ko`rsatmasi asosida o`quvchilar tomonidan bajariladigan majburiy o`qitish shakli nima?

uy ishlari

Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида математика фанини ўқитишнинг асосий мақсади нима?

1.Барча банддаги жавоблар тўғри

2.Жадалтараққийэтаётганжамиятдамуваффақиятлифаолиятюритаоладиган, аниқваравшан, танқидийҳамдамантиқийфикрлайоладиганшахснишакллантириш

3.Ўқувчиларда кундалик фаолиятда қўллаш, фанларни ўрганиш ва таълим олишни давом эттириш учун зарур бўлган математик билим ва кўникмалар тизимини шакллантириш ва ривожлантириш

4.Миллий, маънавийвамаданиймеросниқадрлаш, табиий-моддийресурсларданоқилонафойдаланишваасраб-авайлаш, математикмаданиятниумумбашариймаданиятнингтаркибийқисмисифатидатарбиялашданиборат

200 soni avval 30 foizga oshirildi va keyin hosil bo`lgan son 20 foizga kamaytirildi. Natijada qanday son hosil bo`ldi?

208

Bir xil sondagi ikki g`ildirakli va uch g`ildirakli velosipedlar bolalar o`yinchoq do`konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g`ildiraklari umumiy soni qancha bo`lishi mumkin? (PISA topshiriqlaridan)

25;

Математика фани бўйича белгиланган фанга оид компетенция номларини айтинг.

Математика мазмунига оид умумий компетенция ва когнитив компетенция

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi birinchi maqsadini ayting?

O`qituvchilar ongida dastur asosida o`rganilishi lozim bo`lgan zarur bilimlar sistemasini shakllantirish

Abu Rayxon Beruniy nechanchi yillarda yashagan?

973–1048

“Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2

Kompetentlikning uchinchi darajasini aniqlang.

Matematik modellashtirish,mantiqiy fikrlash,umumlashtirish va intuitsiya

Noan`anaviy ta`limda nechta komponent uyg`unlikda amalga oshiriladi?

4

Singapurda tushunchalarni o`rganish necha bosqichda olib boriladi?

3

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi?

80

PISA tadqiqotlarida muammoni hal qilish uchun zarur bo`lgan aloqalar va bog`lanishni aniqlash matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

2- daraja;

Математика дарсида кичик гуруҳда ишлаш ташкил қилинганда, ўқувчиларда қайси таянч компетенцияларни шакллантирилишига имконият яратилади?

1.Барча банддаги жавоблар тўғри

2.Ахборот билан ишлаш

3.Шахс сифатида ўзини ривожлантириш

4.Коммуникатив

5-variant
Microsoft Word dasturida yaratilgan hujjatlarga sahifa raqamini qo`yish qanday amalga oshiriladi?

Вставка →Номер страница

Microsoft Word dasturida kiritilgan ma`limotlarni bir vaqtning o`zida barchasini belgilash qaysi klaviatura birikmalari orqali amalga oshiriladi.

Ctrl+A

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi?

Одиночным выбор

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga video materiallarni qo`yish mumkin?

Вставка

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=

Ta`lim (o`qitish) jarayonining yuksak mahorat, san`at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling