Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet8/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

Lug‘aviy jihatdan “kompetensiya” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib, “loyiq”, “mos kelmoq” degan ma’noni anglatadi

TIMSS – ...?

4 va 8-sinf ta’lim oluvchilarining matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi

Finlyandiyada о‘rtacha majburiy umumta’lim tizimi necha bosqichdan iborat?

2

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib, “yо‘l”, “bilish yо‘li” degan ma’noni anglatadi

PIRLS – ...?

4-sinf ta’lim oluvchilarining matnni о‘qish va tushunish darajasini baholash dasturi

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о‘rin egallaydi?

o‘smirlik va о‘spirinlik

Insonni faoliyatga, muloqotga oson moslashishi va ularni samarali amalga oshirishi uchun imkon beruvchi hususiyati.

layoqat

Qobiliyat turlari?

umumiy va maxsus

How old is her father?.

He is 57 years old

What time is it? – 15.45

It is a quarter to four

Find the right ordinal number

first

There ……. many pupils in the classroom.

are

Edraw Max dasturining asosiy vazifasi bu...?

Flaer va tarqatma materiallarni tayyorlash

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

2.www.uzedu.uz

Masalalar panelidagi uz, ru, en lar nimani bildiradi?

О‘zbek, rus, ingliz alifbosida matn kiritish

8-variant
Microsoft Word – bu:

Matn muharriri

Bluetooth - bu …

100 metrgacha bо‘lgan masofada qurilmalar orasida simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni о‘chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

Backspace

Ispring Quiz Maker dasturida test bazasini sozlash qaysi buyruq orqali bajariladi?

Настройка

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari

Hozirgi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan nechta yо‘nalishda foydalanilmoqda?

4 ta

Muayyan tizimning ichki tuzulishiga yangilik kiritishga yo`naltirilgan faoliyat qanday nomlanadi?

1.Gravitatsiya;

2.Novatsiya;

3.Gradatsiya.

4.Innovatsiya;

“Arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A1

Kompetentlikning uchinchi darajasini aniqlang.

Matematik modellashtirish,mantiqiy fikrlash,umumlashtirish va intuitsiya

Matematik xulosa chiqarishning qanday turi mavjud?

Induksiya, deduksiya

Abu Ali ibn Sino nechanchi yillarda yashagan?

980–1037

Darsning shakllari nechta?

4

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? "Xalqning tarixiy, ma`naviy va madaniy merosini bilish va saqlash va jamiyatda o`rnatilgan axloqiy me`yorlarga hurmat".

Milliy va umummadaniy;

Quyidagi qaysi sinfdan tashqari mashg`ulotda o`qituvchi o`quvchilar tomonidan muayyan mavzularda kuzatishlar o`tkazish, qo`shimcha adabiyotlar bilan ishlash usullarini rejalashtiradi?

yakka tartibda individual tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg`ulotlarda

Малака — ...

ўрганилган билим ва шаклланган кўникмаларни нотаниш вазиятларда қўллай олиш ва янги билимлар ҳосил қилиш

Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo`lgan masofalar yig`indisi nimaga teng?

Uchburchakning balandligiga

TALIS qanday dastur?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o`rta ta`lim muassasalarida o`qitish va ta`lim olish muhitini hamda o`qituvchilarning ish sharoitlarini o`rganish dasturi.

Matematik ob`ektdagi narsalarning xossalarini va ular orasidagi miqdoriy munosabatlar sun`iy ravishda bo`laklar ajratish qanday metod deyiladi?

Tajriba

Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlash metodi….

analiz

Matematika o`qitishni ilmiy izlanishni metodini ko`rsating.

Analiz va sintez

Ona 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil avval qiz onasidan ikki marta yosh bo`lgan?

6

Singapur boshlang`ich maktablarida matematika darsi kuniga necha soat o`tiladi?

1

Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standarti necha bobdan iborat?

6

STEAM – so`zining bosh harflari qaysi fanlar nomi bilan bog`liq?

tabiiy fanlar,texnologiya,muxandislik,san`at,matematika

Malaka nima?

o`rganilgan bilimlarni notanish vaziyatlarga qo`llay bilish

O`qitish vositalariga o`quv qo`llanmalaridan tashqari, yana nimalar kiradi?

masalalar to`plamlari, ko`rgazmali qurollar va texnika vositalari.

STEAM qaysi fanlarni uyg`unlashgan holda, ular orasidagi bog`lanishlarga va amaliy yondashuvga asoslangan holda o`rganishni nazarda tutadi?

Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san`at va matematika;

Analogiya nima?

O`xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish

To`g`ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo`lgan jismga nima deyiladi?

Konus

Qaysi o`quv maqsadida shaxsiy fazilatlar, axloqiy sifatlar, ma`naviy dunyoqarash va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

rivojlantiruvchi;

Darsda o`rganilgan mazmunning mantiqiy davomi va o`quvchilarning mustaqil bilim olish omili nima?

uy ishlari

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?

2

Analogiya bo`yicha tekshirish…

ikki bir–biriga o`xshaydigan ob`ektlardagi bir xilliklar, ularning shakllari va ular o`rtasidagi mantiqiy aloqadorlik.

Uchta do`st sayohatga otlanishdi va chodir sotib olishga qaror qilishdi Ularning birinchi chodir narxining 60% ni, ikkinchisi narxning qolgan qismining 40 % ni, uchinchisi esa - oxirgi 30 dollarni to`ladi. Chodirning narxi qancha?

125$

Ikkita qat`iy hukmdan hosil qilingan uchunchi natijaviy xukmga … deyiladi.

xulosa

Bitta to`g`ri chiziqqa perpendikulyar to`g`ri chiziqlarning fazoda o`zaro joylashuvi haqida nima deyish mumkin?

parallel va ayqash bo`ladi.

Katetlarining nisbati 3:2 kabi bo`lgan tog`ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan 3 ga ko`p bo`lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping.

3,6

Keys-stadi so`zining ma`nosi nima?

Inglizcha-aniq vaziyatlarni o`rganish

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo`lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo`ladi?

80

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Doimiy o`rganish, bilim va tajribani mustaqil ravishda takomilashtirish»

O`z-o`zini rivojlantirish;

Tizim strukturasi nimadan iborat?

muhim elementlar, nomuhim elementlar

Hamkorlikda o`qitish texnologiyalari qaysi davlat olimlari tomonidan ishlab chiqilgan?

AQSH

Mirzo Ulug`bek nechanchi yillarda yashagan?

1394–1449

Matematika fani mazmunining o`ziga xosligi ikkinchi maqsadini ayting?


O`qituvchilarning aqliy rivojlanishlarini, qobilyatlarini yuqori darajaga ko`tarish

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy masala sifatida ta’lim va fan sohasini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari muhim o‘rin olgan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy masala sifatida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish masalalari muhim o‘rin olgan?

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishi

“Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonun nechta bo‘lim va moddadan tuzilgan?

5 ta bo‘lim, 34 moddadan

Ta`lim sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish qaysi organning vakolati doirasiga kiradi?

Oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligining

5 yoshdan “Kinder garden” deb ataluvchi tayyorlov muassasalarida ta’lim boshlanadigan davlatni aniqlang.

AQSH

Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling