Kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti


Mustaqil bajarish (tayyorlanish) uchun savollar


Download 1.16 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana09.04.2020
Hajmi1.16 Mb.
1   2   3   4

Mustaqil bajarish (tayyorlanish) uchun savollar 

1.   YOKI – EMAS (Pirs elementi) mantiqiy elementining prinsipial sxemasini 

EWB asosida tuzing. 

2.   YOKI-EMAS (Pirs elementi) mantiriy elementining ayniyatlarini keltiring. 

3.  2 YOKI – EMAS mantiqiy elementini EWB asosida tuzing.  

4.  2 YOKI-EMAS mantiqiy elementlar asosida HAM mantiqiy amallarining 

shakllanishini ko‟rsating. 

5.   2 YOKI-EMAS mantiqiy elementlar asosida YOKI mantiqiy amallarining 

shakllanishini ko‟rsating. 

6.   2 YOKI-EMAS mantiqiy elementlar asosida EMAS mantiqiy amallarining 

shakllanishini ko‟rsating. 

7.    K-MDYA tranzistorlar asosida 2 YOKI – EMAS mantiqiy element 

sxemasini tuzing. 

8.  3 YOKI EMAS mantiqiy elementini EWB asosida tayorlang. 

9.  3 YOKI EMAS mantiqiy elementining haqiqiylik jadvalini tuzing. 

 

 6 laboratoriya ishi. ISTISNO-YOKI va ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy 

elementlarini o„rganish 

 

Laboratoriya  ishining  maqsadi.  ISTISNO-YOKI  va  ISTISNO-YOKI-EMAS 

mantiqiy elementlarini tadqiq etish. Sxemada belgilanishi. Rostlik jadvali. 

 

Laboratoriya ishi topshirig„i.  

1.  ISTISNO-YOKI va ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy elementlarini 

sxemada belgilanishini o„rganish. 

2.  ISTISNO-YOKI va ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy elementlarini rostlik 

jadvalini bilish. 

3.  ISTISNO-YOKI va ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy elementlarini HAM, 

YOKI va EMAS, HAM-EMAS va YOKI-EMAS MElarida yasash. 

4.  Berilgan funksiyani soddalashtirish va ayniyatlarni isbotlash. 

 

Nazariy ma‟lumotlar. 

 

ISTISNO-YOKI mantiqiy elementi.  

Qo„yida 

ISTISNO-YOKI 

funksiyasini  ifodalovchi  Bul  tenglamasi  keltirilgan:  f=

 ̅B+A ̅  yoki  f=A B.  Bu 

erda 

   simvoli  ISTISNO-YOKI  operatsiyasini  ifodalaydi.  ISTISNO-YOKI funksiyasining  rostlik  jadvali  6.1-jadvalda  hamda  ISTISNO-YOKI  elementining 

sxemada belgilanishi 6.1-rasmda keltirilgan. 

6.1-jadval 

B  f 0  0 


1  1 


0  1 


1  0 


 

 

6.1-rasm. ISTISNO-YOKI elementi.  

ISTISNO-YOKI  funksiyasini  HAM,  YOKI  va  EMAS  elementlari 

yordamida  (6.2-rasm),  HAM-EMAS  elementlari  yordamida  (6.3-rasm)  hamda 

YOKI-EMAS elementlari (6.4-rasm) yordamida amalga oshirsa bo„ladi. 

 


f=

 ̅B+A ̅ 

6.2-rasm. HAM, YOKI va EMAS elementlari yordamida ISTISNO-YOKI 

funksiyasini amalga oshirish. 

 

 

f=  +A = ̅ 

̅̅̅̅     ̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 

6.3-rasm. HAM-EMAS elementlari yordamida ISTISNO-YOKI funksiyasini 

amalga oshirish. 

 

 f=

  +A           = (     )    (     )   

  (     )(     )=     

̅̅̅̅̅̅̅̅    ̅    ̅

̅̅̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

 

6.4-rasm. YOKI-EMAS elementlari yordamida ISTISNO-YOKI funksiyasini amalga oshirish. 

 

Quyida ISTISNO-YOKI funksiyasiga tegishli ayniyatlar keltirilgan: 1. 

0

0AA

A

A

A

A

 2. 

0

0AAAA

A

A

 3. 

A

A

A

A

A

10

0

 4. 

A

A

A

A

A

01

1

 5. B

A

B

A

B

A

 

6. 


B

A

AB

B

A 7. 

B

A

B

A

B

A

1

 8. 

A

B

B

A kommutativlik qonuni. 

9. CB

A

C

B

A

C

B

A assotsiativlik qonuni. 

10. 
ACAB

C

B

A distributivlik qonuni. 

 

ISTISNO-YOKI-EMAS  mantiqiy  elementi.  ISTISNO-YOKI-EMAS 

funksiyasini  ifodalovchi  Bul  tenglamasi  qo„yida  keltirilgan: AB

B

A

f

+  yoki 

B

A

B

A

f.  Bu  erda   simvoli  ISTISNO-YOKI-EMAS  (ISTISNO-HAM) 

operatsiyasini ifodalaydi.  


ISTISNO-YOKI-EMAS  funksiyasining  rostlik  jadvali  6.2-jadvalda  hamda 

ISTISNO-YOKI-EMAS elementining belgilanishi 6.5-rasmda keltirilgan. 

 

6.2-jadval 

 

 

6.5-rasm. ISTISNO-YOKI-EMAS elementining belgilanishi.  

ISTISNO-YOKI-EMAS  funksiyasini  amalga  oshirishning  sodda  usuli 

ISTISNO-YOKI  elementi  hamda  invertorni  ketma-ket  ulashdan  iborat 

(6.6-rasm). 

 

6.6-rasmISTISNO-YOKI-EMAS funksiyasi ISTISNO-YOKI elementi hamda invertorni ketma-ket ulangan tarzda amalga oshirish. 

 

ISTISNO-YOKI-EMAS  funksiyasini  HAM,  YOKI  va  EMAS  elementlari yordamida 

(6.7-rasm), 

HAM-EMAS 

elementlari 

yordamida 

(6.8-rasm) hamda YOKI-EMAS elementlari (6.9-rasm) yordamida amalga oshirsa 

bo„ladi. 


 

f=

 ̅ ̅+AB 

(6.7-rasm). ISTISNO-YOKI-EMAS funksiyasini HAM, YOKI va EMAS 

elementlari yordamida amalga oshirish. 

 

 

 f=

 ̅ ̅     = ̅ ̅

̅̅̅̅     

̅̅̅̅


̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

 

6.8-rasm. ISTISNO-YOKI-EMAS funksiyasini HAM-EMAS elementlari 

yordamida amalga oshirish. 

 

 f=

 ̅ ̅+AB= ̅ ̅+AB+            (     )    (     )   

  (     )(     )=     

̅̅̅̅̅̅̅̅    ̅    

̅̅̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

 

 

6.9-rasm ISTISNO-YOKI-EMAS funksiyasini YOKI-EMAS elementlari yordamida amalga oshirish. 

Hisobot mazmuni. 

 

6-laboratoriya  ishi  bo„yicha  har  bitta  talaba  2tadan  topshiriqlarni  bajarishi lozim. 

1-chi  topshiriqda  talabalar  berilgan  funksiyani  soddalashtirishi  va 

ayniyatlarni isbotlashi kerak (laboratoriya ishlari daftarida). 

6-laboratoriya ishi bo„yicha 1-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

6.3-jadval Variant 

№ 

Berilgan funksiya (Soddalashtirish) 

Variant 


№ 

Berilgan funksiya 

(ayniyatlar) 

1. 


C

B

A

f 

9. BC

A

AC

C

A

AB

B

A

 

2. C

B

A

f 

10. 

CB

A

C

B

A

 

3. 


D

C

B

A

f 11. C

B

A

C

B

A

 

4. 


D

C

B

A

f 12. B

A

B

A1 

5. 
CB

A

f 

13. B

A

AB

B

A 6. C

B

A

f 

14. 

BA

B

A 

7. 

DC

B

A

f  15. B

A

B

A 

8. 

DC

B

A

f 16. 

B

A

B

A 

 2-chi  topshiriqda  talabalar  berilgan  funksiyani  soddalashtirishi,  uni  HAM-

EMAS  va  YOKI-EMAS  mantiqiy  elementlari  yordamida  yasashi  (Electronics 

WorkBench dasturida) va rostlik jadvalini (elektron shaklda) tuzishi kerak. 

2-chi  topshiriq  bo„yicha  laboratoriya  ishi  hisoboti  qog„oz  shaklda 

topshiriladi. 

6-laboratoriya ishi bo„yicha 2-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

6.4-jadval Variant 

№ 

Berilgan funksiya (Soddalashtirish) 

Variant 


№ 

Berilgan funksiya 

(ayniyatlar) 

1. 


C

B

A

f 

9. C

B

A

f 

2. C

B

A

f 

10. C

B

A

f 

3. D

C

B

A

f 11. 

D

C

B

A

f 4. 

D

C

B

A

f 12. 

D

C

B

A

f 5. C

B

A

f 

13. 

CB

A

f 

6. 

CB

A

f 

14. 

CB

A

f 

7. 

DC

B

A

f 15. D

C

B

A

f 8. D

C

B

A

f 16. D

C

B

A

f  

Mustaqil bajarish (tayyorlanish) uchun savollar 

1.   


ISTISNO-YOKI mantiqiy elementi (MAFi, rostlik jadvali, shartli belgilanishi, HAM, 

YOKI va EMAS MElarida yasalishi, misollar).

 

2.  ISTISNO-YOKI  mantiqiy  elementi  (MAFi,  rostlik  jadvali,  shartli  belgilanishi,  HAM-EMAS MElarida yasalishi, misollar). 

3.  ISTISNO-YOKI  mantiqiy  elementi  (MAFi,  rostlik  jadvali,  shartli  belgilanishi,      YOKI-

EMAS MElarida yasalishi, misollar). 

4.  ISTISNO-YOKI-EMAS  mantiqiy  elementi  (MAFi,  rostlik  jadvali,  shartli  belgilanishi, 

HAM, YOKI va EMAS MElarida yasalishi, misollar). 

5. 


ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy elementi (MAFi, rostlik jadvali, shartli belgilanishi, 

HAM-EMAS MElarida yasalishi, misollar).

 

6. 


ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy elementi (MAFi, rostlik jadvali, shartli belgilanishi, 

YOKI-EMAS MElarida yasalishi, misollar).

 

 

 7 laboratoriya ishi. Jamlagichlar (Summatorlar) 

 

Laboratoriya  ishining  maqsadi.  Kombinatsion  mantiqiy  sxemalar. 

YArimjamlagichlar  va  to„liqjamlagichlarni  tadqiq  etish.  Sxemada  belgilanishi. 

Mantiqiy  arifmetik  funksiyasi.  Rostlik  jadvali.  Ikkilik  qo„shuv  amalini 

bajarish.Ishlash mexanizmi. 

 

Laboratoriya ishi topshirig„i.  

YArimjamlagichlarni shartli belgilanishi o„rganish va rostlik jadvalini bilish. 

To„liqjamlagichlarni shartli belgilanishi o„rganish va rostlik jadvalini bilish. 

To„liqjamlagichlarni foydalangan holda ikkilik qo‘shish amalini bajarish. 

 

Nazariy ma’lumotlar. 

 

YArimjamlagichlar.  YArimjamlagich  ikkilik  qo„shishda  eng  kichik 

qiymatdagi  sonlarni  qo„shish  uchun  ishlatiladi.  2ta  A  va  V  ikkilik  sonlarni 

qo„shishda 4ta har xil kombinatsiya mavjud (7.1-rasm). 

 

 

7.1-rasm.  

4ta  holatning  har  birida  2ta  sonning  yig„indisi  qidiriladi,  lekin  shuni 

e‟tiborga  olish  kerak,  sababi  oxirgi  A=1  va  V=1  holda  yana  bitta  siljish  birligi 

paydo  bo„ladi.  U  qo„shish  operatsiyasining  keyingi  bosqichida  hisobga  olinishi 

kerak hamda uni yig„indiga qo„shadi. 

 

                    A

                    B 

C

siljish 

 

7.2-rasm. YArimjamlagichning shartli belgilanishi  

Bu  erda  A  va  V  ikkilik  sonlariga  mos  keluvchi  2ta  kirish  hamda 

S  yig„indi  va  C

siljish


  keyingi  razryadga  siljish  birligiga  mos  keluvchi  2ta  chiqish 

mavjud. 


 

 

Яримжамлагич (HA – Half-Adder) 

YArimjamlagichning rostlik jadvali 7.1-jadvalda keltirilgan. 

 

      7.1-jadval.  Jadvalning  1-chi  va  2-chi  ustunlaridagi  A  va  V  o„zgaruvchilarining 

qiymatlari  qo„shilishi  kerak.  Uning  3-chi  va  4-chi  ustunlarida  S  yig„indi  va  C 

siljish  birligi  saqlanadi.  Jadvalning  tahlilidan  S  va  C  uchun  Bul  funksiyalari 

quyidagicha S= 

  +A  tarzida ifodalanadi. Ifodaga ko„ra o„zgaruvchilarning 2ta 

kombinatsiyasida S=1 qiymatini qabul qiladi. Bundan ega bo„lamizki, S uchun 2ta 

kirishli  ISTISNO-YOKI  funksiyasi  mos  keladi,  ya‟ni  f=A

 B=  +A .  S  uchun 

esa S=AV ifodasi mos keladi. Bu ifodalar yarimjamlagichning  mantiqiy arifmetik 

funksiyasi hisoblanadi. To„liqjamlagichlar.  To„liqjamlagichlar  ikkilik  qo„shish  operatsiyasini 

amalga  oshirish  uchun  qo„llaniladi.  7.3-rasmda  to„liqjamlagichning  shartli 

belgilanishi ko„rsatilgan. 

 

              A 

              B C

chiqish


 

    C


kirish

 

 

7.3-rasm. To„liqjamlagichning shartli belgilanishi 

 

Bu erda 3ta A, V va Skirish

 kirishlar mavjud. Bunda 2ta kirish A va V ikkilik 

sonlariga  mos kelsa, 3-chi kirish  esa  oldingi  razryaddagi  S

kirish


 o„tkazishga to„g„ri 

keladi. 


Bundan 

tashqari 

sxema 

2ta 


chiqishga 

ega, 


ya‟ni 

S yig„indi va C

chiqish

 keyingi razryadga siljish birligi. To„liqjamlagichning rostlik jadvali 7.2-jadvalda keltirilgan. 

 

                  7.2-jadval. Skir.

  S 


S

chiq.


  Тўлиқжамлагич 

(FA – Full-Adder) Jadvalni tahlil qilish natijasida S yig„indi va C

chiqish

 keyingi razryadga siljish 

birligi uchun Bul ifodalariga ega bo„lamiz: 

kup

kup

kup

kup

ABC

C

B

A

BC

A

C

AB

S  

S

chiq

=

kup

kup

kup

kup

ABC

C

AB

C

B

A

BC

A

 

 

S yig„indi uchun ifoda quyidagi ko„rinishga keltirilishi mumkin.  

  

kup

kup

kup

kup

kup

kup

kup

C

B

A

C

B

A

C

B

A

BC

BC

A

C

B

C

B

A

S

 

 

Cchiq.

 siljish birligi uchun esa Cchiq.

= AC

kir.

+ BC

kir.

+ AB 

 

Misol  tariqasida  4ta  bir  razryadli  to„liqjamlagichlardan  parallel  ishlovchi  4 razryadli  to„liqjamlagichning  qurilishini  ko„rib  chiqamiz.  7.4-rasmda  4  razryadli 

to„liqjamlagichning  tuzilish  sxemasi  ko„rsatilgan.  SHuni  eslash  lozimki,  kichik 

razryaddagi  sonlarning  yig„indisini  amalga  oshiruvchi  to„liqjamlagich  uchun  S

-1

 

o„tkazish  liniyasi  mantiqiy  «0»  ga  teng.  Masalan,  1011  va  1101  ikkilik  sonlari ustida qo„shish amalini bajaraylik. Bunda 1011 sonini A soni deb oladigan bo„lsak, 

u  A=A


3

A

2A

1

A0

  bilan  ifodalanadi.  SHu  ravishda  1101  soni  V=V

3

V

2V

1

V0

  bilan 


ifodalanadi. 

 

7.4-rasm. 4 razryadli to„liqjamlagich tuzilish sxemasi.  

Hisobot mazmuni. 

 

7-laboratoriya  ishi  bo„yicha  har  bitta  talaba  2tadan  topshiriqlarni  bajarishi lozim. 

1-chi  topshiriqda  talabalar  to„liqjamlagichlarni  foydalangan  holda  ikkilik 

qo‘shish amalini bajarishi kerak (laboratoriya ishlari daftarida). 

7-laboratoriya ishi bo„yicha 1-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

7.3-jadval. Variant 

№ 

Ikkilik qo‘shish amali Variant 

№ 

Ikkilik qo‘shish amali 1. 

11+21 


9. 

12+22 


2. 

25+20 


10. 

24+19 


3. 

13+23 


11. 

14+24 


4. 

23+18 


12. 

22+17 


5. 

15+25 


13. 

16+26 


6. 

21+16 


14. 

20+15 


7. 

17+27 


15. 

18+17 


8. 

19+16 


16. 

26+10 


 

2-chi  topshiriqda  talabalar  to„liqjamlagichlarni  foydalangan  holda  ikkilik 

qo‘shish amalini bajarishi kerak (Electronics WorkBench dasturida). 

2-chi  topshiriq  bo„yicha  laboratoriya  ishi  hisoboti  qog„oz  shaklda 

topshiriladi. 

7-laboratoriya ishi bo„yicha 2-chi topshiriq variantlari quyidagicha: 

 

7.4-jadval. Variant 

№ 

Ikkilik qo‘shish amali Variant 

№ 

Ikkilik qo‘shish amali 1. 

15+23 


9. 

24+11 


2. 

17+24 


10. 

12+21 


3. 

19+25 


11. 

18+15 


4. 

14+27 


12. 

19+17 


5. 

12+29 


13. 

13+28 


6. 

14+18 


14. 

20+26 


7. 

17+16 


15. 

18+21 


8. 

10+22 


16. 

16+22 


 

Mustaqil bajarish (tayyorlanish) uchun savollar 

1.   


YArimjamlagichlar (ta‟rifi, shartli belgilanishi, rostlik jadvali, MAFi, 

HAM, YOKI va EMAS MElarida yasalishi).

 

2. 


YArimjamlagichlar (ta‟rifi, shartli belgilanishi, rostlik jadvali, MAFi, 

HAM-EMAS MElarida yasalishi).

 

3.  YArimjamlagichlar (ta‟rifi, 

shartli 


belgilanishi, 

rostlik 


jadvali, 

MAFi, 


YOKI-EMAS MElarida yasalishi). 

4.  To„liqjamlagichlar 

(ta‟rifi, 

shartli 


belgilanishi, 

rostlik 


jadvali, 

MAFi, 


HAM, YOKI va EMAS MElarida yasalishi). 

5.  To„liqjamlagichlar 

(ta‟rifi, 

shartli 


belgilanishi, 

rostlik 


jadvali, 

MAFi, 


HAM-EMAS MElarida yasalishi). 

6.  To„liqjamlagichlar 

(ta‟rifi, 

shartli 


belgilanishi, 

rostlik 


jadvali, 

MAFi, 


YOKI-EMAS MElarida yasalishi). 

 

  

Foydalanilgan adabiyotlar 

 

Download 1.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling