Kompyuter arxitekturasi fanidan savollar


Download 20.4 Kb.
Sana25.01.2023
Hajmi20.4 Kb.
#1118741
Bog'liq
Kompyuter arxitekturasi fanidan savollar
trigonometrik tenglamalar, mustaqil ish Axmadjonov Qudratjon, Doc1, Gazlarda, Gazlarda, hfdyjdukr, Reference-334211101058(9), 3354f7ad6ddb5608d532d8376825115d(1), Farm tex 22, 2 5224663149617089750, Sun’iy neyron tarmoqlari Ma’ruza rejasi-fayllar.org, english, chiziqli algebra va analitik geometriya, Эконометрикага кириш силлабус , Маъруза 2 Ионлан.нурларнинг физикавий хоссалари 4 soat

Kompyuter arxitekturasi fanidan savollar.

 1. FLOPS - bu

 2. Kompyuter shinasi (BUS)-bu

 3. NUMA(Non-Uniform Memory Access) –bu

 4. UMA(Non-Uniform Memory Access) –bu

 5. NUMA-turdagi arxitektura har bir protsessor elementlari uchun alohida kesh xotirasi mavjudligi bu kamchilikmi yoki afzalligimi?

 6. Besh sathli konveyrda bajariladigan buyruqni tanlash konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?

 7. Besh sathli konveyerda buyruqni bajarish uchun konveyerning qaysi bosqichi amalga oshiriladi?

 8. Besh sathli konveyerda bajariladigan buyruqni dekodlash uchun konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?

 9. Besh sathli konveyerda natijani xotiraga yoki registrlarga yozish konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?

 10. Besh sathli konveyerda operandalarni tanlash konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?

 11. Toʼliq buyruqlar toʼplamiga ega kompyuter arxitekturasi qanday nomlanadi?

 12. Qisqartirilgan buyruqlar toʼplamiga ega kompyuter arxitekturasi qanday nomlanadi?

 13. Juda uzun mashina ko'rsatmasiga ega kompyuter arxitekturasi qanday nomlanadi?

 14. Dastur ko'rsatmalarni rejalashtirishni kuzatishi kerak,Xotiradan foydalanishning ko'payishi,Yuqori quvvat sarfi. Sanab o’tilgan kamchiliklar qaysi kompyuter arxitekturasiga tegishli.

 15. L1 kesh xotira qayerda joylashgan?

 16. L2 kesh xotira qayerda joylashgan?

 17. L3 kesh xotira qayerda joylashgan?

 18. Xotira adreslashning xajmi eng ko’pi qancha bo’ladi, agar adres shinasi 16 razryadli bo’lsa?

 19. Xotira adreslashning xajmi eng ko’pi qancha bo’ladi, agar adres shinasi 20 razryadli bo’lsa?

 20. Xotira adreslashning xajmi eng ko’pi qancha bo’ladi, agar adres shinasi 32 razryadli bo’lsa?

 21. Xotira adreslashning xajmi eng ko’pi qancha bo’ladi, agar adres shinasi 33 razryadli bo’lsa?

 22. “Software” tushunchasiga mos keladigan to’g’ri javobni toping?

 23. “Hardware” tushunchasiga mos keladigan to’g’ri javobni toping?

 24. “Plug and Play” tushunchasiga mos keladigan to’g’ri javobni toping?

 25. SATA interfeys bu -

 26. ATA interfeys bu -

 27. ROM (англ. Read Only Memory) -bu

 28. RAM (англ. Random Access Memory) -bu

 29. Mikrokontroller -bu

 30. NVM Express (NVMe, NVMHCI — Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification) ga to’g’ri tarif berilgan qatorni toping.

 31. Janubiy ko’prikning vazifasi

 32. Shimoliy ko’prikning vazifasi

 33. Bir baytli buyruqlar …-arxitekturasida foydalaniladi

 34. Ko’p baytli buyruqlar …-arxitekturasida foydalaniladi

 35. Quyidagi jumla to’g’rimi? “CISC” arxitekturasida, “RISC” arxitekturasiga nisbatan registrlar soni ko’p.

 36. Quyidagi jumla to’g’rimi? “RISC” arxitekturasida, “CISC” arxitekturasiga nisbatan registrlar soni ko’p.

 37. Quyidagi jumla to’g’rimi? “RISC” arxitekturasida oddiy buyruqlardan foydaladi.

 38. Quyidagi jumla to’g’rimi? “CISC” arxitekturasida oddiy buyruqlardan foydaladi.

 39. Quyidagi jumla to’g’rimi? “RISC” arxitekturasida murakkab buyruqlardan foydaladi.

 40. Quyidagi jumla to’g’rimi? “CISC” arxitekturasida murakkab buyruqlardan foydaladi.

 41. "Quyidagi jumla to’g’rimi?

 42. “CISC” arxitekturasida bir nechta bajaruvchi qurilmalar mavjud."

 43. "Quyidagi jumla to’g’rimi?

 44. “RISC” arxitekturasida bir nechta bajaruvchi qurilmalar mavjud."

 45. "Quyidagi jumla to’g’rimi?

 46. “CISC” arxitekturasida bitta bajaruvchi qurilmalar mavjud."

 47. "Quyidagi jumla to’g’rimi?

 48. “RISC” arxitekturasida bitta bajaruvchi qurilmalar mavjud."

 49. CPU ning GPU dan farqi nimada.

 50. SIMD -bu

 51. SISD -bu

 52. MISD -bu

 53. MIMD -bu

 54. Simmetrik ko'p protsessorli tizimlar -

 55. Mikroprotsessor keshi - bu

 56. Kirish/chiqish shinasi bu - ...

 57. Protsessor bu...?

 58. Mikroprotsessor tomonidan vaqt birligida bajariladigan elementar amallar soni (operatsiyalar/sekund) ... bu?

 59. Axborotni qabul qilish va uzatish turiga ko‘ra registrlarning turlari ajratiladi:

 60. Kompyuterning asosiy elektron komponentlarini o’z ichiga olgan eng muhim qismi...?

 61. Mashina kodida yozilgan arifmetik, mantiqiy va boshqaruv amallarini bajarish uchun zarur bo’lgan qurilma qanday nomlanadi?

 62. Mikroprotsessorning asosiy xarakteristikasiga ... kiradi.

 63. Axborot bilan ishlashga qodir va bir foydalanuvchining mustaqil ishlashi uchun mo’ljallangan, o’zaro bog’langan texnik vositalarning murakkab tizimi ...?

 64. Kompyuter tizim blokining ichki qurilmalari ...?

 65. Kompyuterning tashqi xotirasi ... ga bo’linadi ?

 66. Quyidagilardan to‘g‘rilarini ko‘rsating:

 67. Kompyuter arxitekturasining dasturiy ta’minotiga ... kiradi?

 68. Kompyuterning ichki xotirasi ... ga bo’linadi.

 69. Quyidagilardan to‘g‘rilarini ko‘rsating:

 70. Kompyuter arxitekturasining texnik vositalariga ... kiradi.

 71. Axborotni qayta ishlashda bevosita ishtirok etuvchi qurilmalar (protsessor, soprotsessor, operativ xotira) boshqa qurilmalarga bitta magistral – shina orqali ulanadi. Yuqoridagi ta’rif nima haqida?

 72. Konveyerlash (yoki konveyerli qayta ishlash)

 73. ….. odatda bajariladigan funktsiyani qadamlar deb ataladigan kichikroq qismlarga bo'lish va ularning har biri uchun alohida jihozlarni ajratishga asoslangan.

 74. Kompyuterning asosiy tashqi qurilmalari

 75. MAYK FLINN sinflanishining qisqartma nomlarini to’g’ri ko'rsatilgan javobni toping?

 76. Instrumental dasturiy ta’minoti to’g’ri ko'rsatilgan javobni toping?

 77. Amaliy dasturiy ta’minoti to’g’ri ko'rsatilgan javobni toping?

 78. Instrumental dasturiy ta’minoti to’g’ri ko'rsatilgan javobni toping?

 79. Tizimli dasturiy ta’minoti to’g’ri ko'rsatilgan javobni toping?

 80. Kiritish va chiqarishni bir vaqtda bajaradigan qurulmalarni toping.

 81. Faqat kiritish qurulmalarni sanab bering.

 82. USB qisqartmasi nimani anglatadi?

 83. Bir soniyadagi tebranishlar soni nima deyiladi?

 84. MAYK FLINN hisoblash tizimlarini nechta sinfga ajratadi?

 85. Klassik tuzilishga ko'ra barcha kompyuterlar mos keladigan sinfni aniqlang.

 86. Vektorli va matritsali ishlov berish tuzilmalariga ega hisoblash tizimlari sinfini aniqlang.

 87. Ko‘p protsessorli tizimlar qaysi sinfga tegishli ekanligini aniqlang

 88. Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumotlar oqimiga ega bo'lgan sinfni belgilang

 89. Bir nechta buyruqlar va bir nechta ma'lumotlar oqimiga ega sinfni aniqlang

 90. Bitta buyruq va bitta ma’lumotlar oqimiga ega sinfni belgilang

 91. Bir buyruq va bir nechta ma'lumotlar oqimiga ega bo'lgan sinfni belgilang

 92. Ko'p kompyuterli tizimlar qaysi sinfga tegishli ekanligini aniqlang

 93. Ko‘p protsessorli hisoblash tizimlari to’g’ri ko'rsatilgan qatorni toping.

 94. Kompyuter nima?

 95. Kompyuterlarning qurulmalarining sinflanishiga ko’ra necha avlodi mavjud?

 96. Kompyuterlarning birinchi avlodi (1-avlod) qaysi davrga mansub?

 97. Kompyuterlarning ikkinchi avlodi qaysi davrga tegishli?

 98. Kompyuterlarning uchinchi avlodi qaysi davrga tegishli?

 99. EHMlarning to‘rtinchi avlodi qaysi davrga tegishli?

 100. Birinchi kompyuter arxitekturasini yaratgan olimning ismini ko'rsating

 101. Fon Neyman kompyuteri arxitekturasining asosiy qismlari nimalardan iborat?

 102. Ayni vaqtda bajariladigan buyruqlar qayerda joylashadi.

 103. Xotiradan buyruqlarni chaqirishga va ularni turini aniqlashga javob beradigan blokni nomi ayting?

 104. Arifmetik amallarni (qo’shish) va mantiqiy amallarni(va, yoki) bajaradigan qurulma nomi nima?

 105. L1 keshning nechta turga bo'linadi?

 106. L1 keshning 2 turini tanlang

 107. Virtual yadroli protsessorlarda qo'llaniladigan texnologiyani ko'rsating.

 108. Hisoblash tezligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan arxitekturani ko'rsating.

 109. Amdal qonunining talqini qayerda berilgan?

 110. Tezlik (samaradorlik) yadrolar soniga bog'liq degan qonunni aniqlagan olim nomini toping.

 111. Ish samaradorligini oshiruvchi ultra tez xotirani belgilang

 112. Paralel ishlov berish arxitekturasini tanlang

 113. Ma'lumotlarni ketma-ket qayta ishlash uchun to'g'ri arxitekturani tanlang

 114. Buyruqlarni parallel qayta ishlash uchun mos arxitekturani tanlang.

 115. AMD protsessorlarining kamchiliklarini to'g'ri ko'rsatadigan javobni tanlang

 116. Ko'p yadroli va ko'p protsessorli hisoblash tizimlarining asosiy farqi nimada?

 117. OpenMP kutubxonasiga tegishli buyruqlar qanday bajariladi?

 118. Hisoblash oqimida necha bosqich amalga oshiriladi?

 119. Simmetrik multiprosessing nima?

 120. Bir turdagi protsessorlarning integral tizimi qanday nomlanadi?

 121. Hyper Threading texnologiyasining maqsadi nima?

 122. Intel protsessorlarida qanday hisoblash texnologiyalari keng qo'llaniladi?

 123. VLIW arxitekturasining asosiy vazifasi nimadan iborat?

 124. VLIW arxitekturasida topshiriq qaysi bosqichda shakllanadi?

 125. OpenMP kutubxonasida sikllarni parallel taqsimlash qaysi buyruq asosida amalga oshiriladi?

 126. Superkompyuterlarning hisoblash tezligining bir soniyada qancha suzuvchi nuqta operatsiyalarini bajarishini ko'rsatadigan birlik?

 127. TOP - 500 tizimi nima?

 128. Parallel hisoblashda asosiy ko'rsatkich nima?

 129. Vektorli konveyer kompyuter qaysi arxitekturaga tegishli?

 130. Ko'p protsessorli tizimlar qanday arxitekturaga tegishli?

 131. Hisoblash ipi qanday holatda kutish rejimiga kiradi?

 132. L1 kesh qayerda joylashgan?

 133. Protsessor ichida joylashgan kesh xotirasini ko'rsating

 134. L2 keshi qayerda?

 135. L3 keshi qayerda?

 136. Vazifalarni taqsimlangan tizimlarda keng mashtabli masalani yechish uchun nimalar qilinmoqda?

 137. Protsessorlarda vazifalarni parallellashtirish texnologiyasini ko'rsating?

 138. Protsessorlarning «tezlashtirish qobiliyati» deganda qanday texnologiya tushuniladi?

 139. Nvidia'ning parallellik texnologiyasini tanlang

 140. CUDA texnologiya qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan?

 141. Matritsalarni ko‘paytirish jarayonlari qaysi arxitekturada keng qo‘llaniladi?

 142. Grafik protsessorlarni ishlab chiqishda qaysi kompaniyalar yetakchi hisoblanadi?

 143. Protsessorni o'rnatish uchun mo'ljallangan rozetka qanday nomlanadi?

 144. Soketga qanday qurilmalar kiritiladi?

 145. Shimoliy ko'prik quyidagilarni qo'llab-quvvatlaydi:

 146. Eng tezkor kesh darajasi nima?

 147. Protsessorni boshqarish bloki qanday vazifani bajaradi?

 148. Protsessorning arifmetik mantiq birligi qanday vazifani bajaradi?

 149. Umumiy maqsadli registrlar qanday vazifani bajaradi?

 150. CISC qanday arxitektura turi hisoblanadi?

 151. RISC arxitekturasining qaysi turi?

 152. Ko'p protsessorli tizimlarda xotira qanday tashkil qilinadi?

 153. Umumiy xotiraga ega ko‘p protsessorli UMA tizimlarining turlarini ko‘rsating

 154. SMP va PVP xotira bilan u qanday multiprotsessorli tizim?

 155. Taqsimlangan xotirali ko‘p protsessorli NUMA tizimining turlarini ko‘rsating

 156. Ko'p kompyuterli tizimlarning turlarini ko'rsating

 157. Klaster va MPP tizimlarning qanday turlariga kiradi?

 158. NORMA tizim arxitekturasining qaysi turi?

 159. Buyruq darajasidagi parallelizm nima?

 160. Buyruqlar bajarilishidagi potentsial o'zaro kelishish qanday nomlanadi?

 161. Parallelizm buyruq darajasida qanday fikrga asoslanadi?

 162. Superskalar protsessor nechta funksional blokdan iborat

 163. NetBurst mikroarxitekturasi qaysi protsessorlarda qo'llaniladi?

 164. Parchalanish deb nimaga aytiladi?

 165. Core i7 protsessorida nechta kesh darajasi mavjud?

 166. Qanday turdagi xotira operativ xotira deb ataladi?

 167. Core i3 protsessorida nechta kesh darajasi mavjud?

 168. Core i5 protsessorida nechta kesh darajasi mavjud?

 169. L2 kesh xotiraning hajmi kattami yoki L3 kesh xotiranikimi?

 170. ROM qanday xotira turi - Faqat o'qish uchun mo'ljallangan xotira?

 171. Intel Core Duo protsessorining vazifasi nimadan iborat?

 172. Pentium II, Pentium Pro va Pentium III protsessorlari qanday mikroarxitekturaga asoslangan?

 173. Nahalem mikroarxitekturasi qaysi protsessorga tegishli?

 174. 2011 yil Intel Core i7 protsessorida qanday arxitekturadan foydalanilgan?

 175. Intel Core i7 protsessorida nechta bit bor?

 176. UltraSPARC III protsessorini qaysi kompaniya ishlab chiqaradi?

 177. UltraSPARC III protsessorida konveyerning nechta liniyasi mavjud?

 178. Shina kengligi deganda nima tushuniladi?

 179. 64 KB asosiy xotira manzilining maksimal qiymati qancha?

 180. Asosiy xotira manzilining maksimal qiymati qancha 1 MB?

 181. 4 Gb asosiy xotira manzilining maksimal qiymati qancha?

 182. Pentium oilasi protsessorlari asosidagi kompyuterlarning asosiy xotirasiga baytlar qanday tartibda joylashtiriladi?

 183. SPARC oilasi protsessorlari asosidagi kompyuterlarning asosiy xotirasiga baytlar qanday tartibda joylashtiriladi?

 184. Asosiy xotirada baytlar to'g'ri tartibda joylashtirilgan kompyuter protsessorini ko'rsating.

 185. Asosiy xotirada baytlar teskari tartibda joylashtirilgan kompyuter protsessorini ko'rsating.

 186. Xotiraga real vaqt rejimida kirish uchun bitta segmentning o‘lchami qanday?

 187. Asosiy xotira manziliga himoyalangan kirish rejimida bir sahifaning hajmi qancha?

 188. Bir xil xotira panelida joylashgan xotira modullari qanday nomlanadi?

 189. Xotira panelining ikkala tomonida joylashgan xotira modullari qanday nomlanadi?

 190. 3D o’lchamli tasvirlar uchun klassik konveyer hisoblash jarayoni nechta bosqichda iborat

 191. NVIDIA GeForce 8800 ilk bor qachon ishlab chiqarilgan

 192. Quyidagi jumla haqiqatga yaqinmi? “CPU faqat dastur tomonidan berilgan ko'rsatmalar asosida qaror qabul qilishga qodir. Ammo GPU ko'p sonli bir xil turdagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.”

 193. Quyidagi jumla haqiqatga yaqinmi? “CPU faqat operatsion tizim tomonidan berilgan ko'rsatmalarni qayta ishlaydi. Ammo GPU ko'p sonli bir xil turdagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.”

 194. Quyidagi jumla haqiqatga yaqinmi? “CPU faqat dastur tomonidan berilgan ko'rsatmalar asosida qaror qabul qilishga qodir. Ammo GPU kam sonli bir xil turdagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.”

 195. “Socket”-tushunchasini nima anglatadi.

 196. Tarqalgan ruxsatga ega xotira arxitekturalarini ko'rsating?

 197. Birlashtirilgan kirish xotirasi arxitekturalarini ko'rsating?

 198. Parallel dasturlash uchun maxsus texnologiyalarni ko'rsating.

 199. Taqsimlangan xotiraga ega hisoblash tizimlari uchun mo‘ljallangan parallel dasturlash kutubxonasini tanlang.

 200. MPI texnologiyasi qaysi tizimlar uchun mo'ljallangan?

 201. Grafik axborotni parallel qayta ishlash texnologiyasi . . . ga asoslanadi.

 202. Kesh xotira nima?

 203. OpenMP texnologiyasi bilan qanday tizimlar dasturlashtirilgan?

 204. Umumlashtirilgan xotira tizimlari uchun parallellashtirish kutubxonasini belgilang.

 205. Core i7 protsessorida yadrosiga eng yaqin keshga ishora qiling

 206. Core i7 protsessorida yadrosiga eng uzoq keshga ishora qiling

 207. Mikroprotsessor keshi - bu

 208. L1 keshning ma’lumotlarni 2ga ajratadi ular:

 209. Virtual protsessor –bu

 210. Zamonaviy protsessorlarni va kontrollerlarda ularning ishlashini oshirish uchun qo'llaniladigan hisob-kitoblarni tashkil qilish usuliga qaysi texnologiya mos keladi

 211. Amdal qonuni shuni ko'rsatadiki, hisoblash…

 212. Kopmyuterda tezlik (samaradorlik) yadrolar soniga bog'liq degan qonunni aniqlagan inson kim.

 213. Kopmyuterning ishini samaradorligini oshiruvchi ultra tez xotirani belgilang

 214. Quyidagi arxitekturlardan qaysi biri paralel ishlov berish arxitekturasi hisoblanadi

 215. Quyidagi arxitekturlardan qaysi ma'lumotlarni ketma-ket qayta ishlash uchun to'g'ri arxitektura hisoblanadi

 216. Quyidagi arxitekturlardan qaysi buyruqlarni parallel qayta ishlash uchun mos arxitekturani hisoblanadi.

 217. Intel hamda AMD Protsessoring asosiy kamchiliklardagi farqi to'g'ri ko'rsatadigan javobni tanlang

 218. Ko'p protsessorli va ko'p yadroli hisoblash tizimlarining asosiy farqi nimada?

 219. Quyidagi qaysi buyruq OpenMP kutubxonasiga tegishli qanday bajariladi?

 220. SMP (Simmetrik multiprosessing) nima?

 221. Ikki yoki undan ko’p bir turdagi protsessorlarning integral tizimi qanday nomlanadi?

 222. Hyper Threading texnologiyasining maqsadi nima?

 223. Intel protsessorlarida qanday hisoblash texnologiyalari keng qo'llaniladi?

 224. VLIW arxitekturasining asosiy vazifasi nimadan iborat?

 225. VLIW arxitekturasida topshiriq qaysi bosqichda shakllanadi?

 226. OpenMP kutubxonasida sikllarni parallel taqsimlash qaysi buyruq asosida amalga oshiriladi?

 227. Kompyuterlarning ishlashini o'lchash birlik bo'lib, ma'lum bir hisoblash tizimi soniyada qancha suzuvchi nuqta operatsiyalarini bajarishini ko'rsatadigan birlik nomi nima ?

 228. Вunyodagi eng kuchli 500 ta ommaviy hisoblash tizimlarini tasniflash va tavsiflash loyihasi.

 229. Kompyuterning parallel hisoblashda asosiy ko'rsatkich nima?

 230. Kompyuter arxitekturasining vektorli konveyeri qanday qistartma bilan nomlangan?

 231. Kompyuter arxitekturasining ko'p protsessorli tizimlar qanday qistartma bilan nomlangan?

 232. Hisoblash ipi qanday holatda kutish rejimiga kiradi?

 233. L1 kesh qaysi qurulmadan joylashgan?

 234. Hozirgi zamonaviy intel protsessorlari ichida joylashgan kesh xotirasini soni nechta?

 235. L2 kesh qaysi qurulmadan joylashgan?

 236. L3 kesh qaysi qurulmadan joylashgan?

 237. Taqsimlangan tizimlarda keng mashtabli masalani yechish uchun nimalar qilinmoqda?

 238. Hisoblash protsessorlarida vazifalarni parallellashtirish texnologiyasini ko'rsating?

 239. Ishlash jarayonini protsessorlarning «tezlashtirish qobiliyati» deganda qanday texnologiya tushuniladi?

 240. Qaysi texnologiya Nvidia kompaniyasining parallellik texnologiyasini hisoblanadi

 241. Qaysi kompaniya tomonidan CUDA texnologiya ishlab chiqilgan?

 242. FLIN klassifikatsiyasi buyicha matritsalarni ko‘paytirish jarayonlari qaysi arxitekturada keng qo‘llaniladi?

 243. Hozirgi kunda grafik protsessorlarni ishlab chiqishda qaysi kompaniyalar yetakchi hisoblanadi?

 244. Mikroprotsessorni o'rnatish uchun mo'ljallangan qurulma joyining nomi qanday nomlanadi?

 245. Ona platadagi Soketga qanday qurilmalar kiritiladi?

 246. Ona platadagi shimoliy ko'prik quyidagilarni qo'llab-quvvatlaydi:

 247. KESH xotiralarning tezkori qaysi KESH darajasi mos keladi?

 248. Mikroprotsessorning boshqarish bloki qanday vazifani bajaradi?

 249. Mikroprotsessorning arifmetik mantiq birligi qanday vazifani bajaradi?

 250. Mikroprotsessordagi umumiy maqsadli registrlar qanday vazifani bajaradi?

 251. Arxitektura turi CISCning o’zbek tilidagi kengaymasini toping?

 252. Arxitektura turi RISCning o’zbek tilidagi kengaymasini toping?

 253. Xotiraning taqsimlanishi ko'p protsessorli tizimlarda qanday tashkil qilinadi?

 254. Umumiy xotiraga ega ko'p protsessorli kompyuter arxitekturasi UMA tizimlarining turlarini ko‘rsating

 255. SMP va PVP xotira bilan u qanday multiprotsessorli tizim?

 256. Bir xil bo'lmagan xotira arxitekturasi ko‘p protsessorli NUMA tizimining turlarini ko‘rsating

 257. Quyida keltirilgan ko'p kompyuterli tizimlarning turlarini ko'rsating

 258. Quyidagi ikkita tur Klaster va MPP tizimlarning qanday turlariga kiradi?

 259. Qaysi turi NORMA tizim arxitekturasi hisoblanadi?

 260. Kompyuterdagi buyruqlar darajasidagi parallelizm nima?

 261. Kompyuterdagi buyruqlar bajarilishidagi potentsial o'zaro kelishish qanday nomlanadi?

 262. Buyruq barajarishining parallelizm buyruq darajasida qanday fikrga asoslanadi?

 263. Konveyerning superskalyar protsessori nechta funksional blokdan iborat

 264. Hyper Threading texnologiyasining maqsadi nima?

 265. Parchalanish deb nimaga aytiladi?

 266. Intel Core i7 protsessorida nechta kesh darajasi mavjud?

 267. Shaxsiy Kompyuterda qanday turdagi xotira turi tezkor xotira deb ataladi?

 268. Intel Core i3 protsessorida nechta kesh darajasi mavjud?

 269. Intel Core i5 protsessorida nechta kesh darajasi mavjud?

 270. L3 kesh xotiraning hajmi kattami yoki L2 kesh xotiranikimi?

 271. L3 kesh xotiraning hajmi kichikmi yoki L2 kesh xotiranikimi?

 272. CoreDuo protsessorining vazifasi nimadan iborat?

 273. Bir nechta seriyadan iborat Pentium II, Pentium Pro va Pentium III protsessorlari qanday mikroarxitekturaga asoslangan?

 274. Quyidagi keltirilgan mikroprotsessorlar Nahalem mikroarxitekturasi qaysi tegishli?

 275. Intel Core i7 protsessorining L3 kesh xotirasining hajmi?

 276. Qaysi operatsion tizimlaridan Superkompyuteralarda foydalanish nisbatan ko'proq?

 277. Qaysi kompaniya UltraSPARC III protsessorini ishlab chiqaradi?

 278. Konveyerning nechta funksional blokidan UltraSPARC III protsessorlarida foydalanilgan?

 279. Kompyuterning Shina(Bus) kengligi deganda nima tushuniladi?

 280. Agar 64 KB asosiy xotira manziliga ega bo’lsa maksimal qiymati qancha bo’ladi?

 281. Agar 1 MB asosiy xotira manziliga ega bo’lsa maksimal qiymati qancha?

 282. Agar 4 GB asosiy xotira manziliga ega bo’lsa maksimal qiymati qancha?

 283. Shaxsiy kompyuterning Pentium oilasi protsessorlari asosidagi kompyuterlarning asosiy xotirasiga baytlar qanday tartibda joylashtiriladi?

 284. Shaxsiy kompyuterning SPARC oilasi protsessorlari asosidagi kompyuterlarning asosiy xotirasiga baytlar qanday tartibda joylashtiriladi?

 285. Qaysi kompyuter protsessorining asosiy xotirasida baytlar to'g'ri tartibda joylashtirilganini ko'rsating.

 286. Kompyuter protsessorining asosiy xotirasida baytlar teskari tartibda joylashtirilganini ko'rsating.

 287. Kompyuter xotirasiga real vaqt rejimida kirish uchun bitta segmentning o‘lchami qanday?

 288. Asosiy xotira manziliga himoyalangan kirish rejimida bir sahifaning hajmi qancha?

 289. Agar bir xil xotira panelida joylashgan xotira modullari bo’lsa unda u qanday nomlanadi?

 290. Agar xotira panelining ikkala tomonida joylashgan xotira bo’lsa unda u modullari qanday nomlanadi?

 291. Qaysi OpenMP direktivasi dasturning bir qismini parallellashtiradi?

 292. GPU uchun NVIDIA kompaniyasi GeForce 8800 ilk bor qachon ishlab chiqargan

 293. “CPU faqat dastur tomonidan berilgan ko'rsatmalar asosida qaror qabul qilishga qodir. Ammo GPU ko'p sonli bir xil turdagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.” Yuqorida jumlani tasdiqlaysizmi?

 294. “CPU faqat operatsion tizim tomonidan berilgan ko'rsatmalarni qayta ishlaydi. Ammo GPU ko'p sonli bir xil turdagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.” Yuqorida jumlani tasdiqlaysizmi?

 295. “CPU faqat dastur tomonidan berilgan ko'rsatmalar asosida qaror qabul qilishga qodir. Ammo GPU kam sonli bir xil turdagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.” Yuqorida jumlani tasdiqlaysizmi?

 296. Shaxsiy kompyuterning onaplatasida “Socket”-tushunchasini nima anglatadi.

 297. Qaysi arxitektura tarqalgan ruxsatga ega xotira ko’rinishida bo’ladi?

 298. Qaysi arxitektura birlashtirilgan kirish xotira ko’rinishida bo’ladi?

 299. Qaysi texnologiya parallel dasturlash uchun maxsus texnologiya hisoblanadi.

 300. Qaysi kutubxona taqsimlangan xotiraga ega hisoblash tizimlari uchun mo‘ljallangan parallel dasturlash.

 301. MPI texnologiyasi qaysi tizimlar uchun mo'ljallangan kutubxonasi hiosbladi?

 302. Ma’lumotlarni grafik axborot shaklida parallel qayta ishlash texnologiyasi nima deyiladi

 303. Qaysi kutubxona umumlashtirilgan xotira tizimlari uchun parallellashtirish bilan ishlaydi.

 304. Tashqi qurilmani boshqarish dasturi qanday nomlanadi?

 305. Qaysi qurilma tashqi qurilma va shina o'rtasidagi aloqani o'rnatadi?

Download 20.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling