"Kompyuter tizimlari" kafedrasi mudiri J. X. Djumanov


Download 144.95 Kb.
Sana27.05.2022
Hajmi144.95 Kb.
#715443
Bog'liq
ON variantlari1
siyosatshunoslik, siyosatshunoslik, 7-nazorat 5-sinf, Glossariy, veb dasturlash, KIF 211-20 Abdumannov Bexzod2, Sohiba Safarovna chizmachilik ochiq dars.Ko\'rinishlar, 9-sinf-ingliz-tili, Tarix fani, 9-rus-tili. DTM Axboroti uz yS6shJb, 6-1 (1), Klassik iqtisodiy maktabning vujudga kelishi

1

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tizimlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Dastlabgi kompyuter tarmoqlari qachon va kim tomonidan qurilgan.
2. Axborotlarni maxfiyligi qanday vositalar orqali ta'minlanadi?
2

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Topologiya qanday ma’noni anglatadi? Nima uchun tarmoqlarni qurishda har xil topologiyalar tanlangan.
2. Internet foydalanuvchilari uchun xavfsizlik masalalari to‘liq kafolatlanganmi? Foydalanuvchilar qanday xavfsizlik vositalaridan foydalanib, himoyalanishlari mumkin.
3

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Bulutli texnologiya nima? Qanday xizmatlar bulutli texnologiyalar orqali taqdim etiladi?
2. Tarmoqda nima sababdan tahdidlar soni oshib bormoqda. Tarmoq xavfsizligi qanday vositalar orqali ta'minlanadi?
3

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Bulutli texnologiya nima? Qanday xizmatlar bulutli texnologiyalar orqali taqdim etiladi?
2. Tarmoqda nima sababdan tahdidlar soni oshib bormoqda. Tarmoq xavfsizligi qanday vositalar orqali ta'minlanadi?
4

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari haqida ma’lumot bering?
2. Sensor tarmoqlarini talab darajasida takomillashtirish uchun nimalarga ahamiyat berish lozim? Izohlab tushuntiring
5

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. IoT qurilmasi deganda oldin internetga ulanishi narzarda tutilmagan qurilmalar ham kiradimi? Hozirda IoT qurilmasi orqali biror xizmat taqdim etish mumkinmi?
2. Nima sababdan sensor qurilmalarida ma'lumot almashish tezligi past? Qanday choralar ko’rish orqali buni hal etish mumkin.
6

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. 802 texnologiyalarini tasniflab, izohlang.
2. Nima sababdan sensor tarmoqlarining resurslari cheklangan? Buni hal etish mumkinmi?
7

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sensor tarmoqlarining arxitekturasini chizing. Sensor tarmoqlarida tugun qurilma qanday vazifanlarni bajaradi?
2. Fast Ethernet texnologiyasi xarakteristikasini keltiring va kadr (frame) strukturasini chizing.

8

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Qanday tarmoqlar optik kabellardan foydalanib quriladi? Nima uchun optik kabellarga asosan tamroqlarni qurish ommalashib bormoqda?
2. Sensor tarmoqlari uchun qanday dasturiy ta’minot va dasturiy ilovalar ishlatiladi? Gaplaringizni izohlang.
9

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Fast Ethernet texnologiyasi xarakteristikasini keltiring va kadr (frame) strukturasini chizing.
2. Hozirda qaysi sohalarda IoT texnologiyasidan foydalaniladi? Misollar asosida tushuntiring.
10

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. OSI modelining qaysi sathiga IP paketlar kadr ko’rinishiga o’zgartiriladi. Kadrga o’zgartirishdan asosiy maqsad nima?
2. Sensor qurilmalarining asosiy vazifasi nimadan iborat? Sensor qurilmalarida qanday masalalarni yechish dolzarb hisoblanadi.
11

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Umumiy shina topologiyali lokal tarmog’ini chizing va unda kontsentratorlar qanday funktsiyani bajaradi?
2. Sensor tarmoqlari qanday elementlar asosida quriladi? Elementlarga misollar keltiring.
12

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Simsiz tarmoqlar standartlari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilmoqda? Xozirgi kunda qanday tarmoqlar simsiz texnologiyalar asosida qurilmoqda?
2. Simsiz sensor tarmoqlari deganda nimani tushunasiz? Bu turdagi tarmoq orqali qanday imkoniyatlar taqdim etiladi?
13

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. OSI modelida transport sathida qanday vazifalar amalga oshiriladi? Sigmentlash nima?
2. SNMP qanday ma’noni anglatadi? Bu protokol orqali qanday xizmatlarga ega bo’lish mumkin, misollar asosida tushuntiring?
14

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. OSI modelida tarmoq sathida qanday vazifalar amalga oshiriladi? Adresslash deganda nimani tushunasiz?
2. Peer-to-Peer arxitekturasiga asoslangan qaysi saytni bilasiz? Bu turdagi saytlarning qanday imkoniyatlari bor?


15

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Ma’lumotlarni elektr signallariga kodlab o’zgartirsh, muhitlar orasida uzatish va dekodlash jarayoni tushuntiring. Bunday jarayonlar OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
2. Smartfon qurilmalari Internet tarmoqlariga bog’langan holatda, bir vaqtda ham klient ham server bo'la oladimi? Bu qanday amalga oshiriladi.
16

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Paketlarni tarmoqqa uzatishda qanday marshrutlash protokollaridan foydalaniladi. Optimal marshrutni topish va uzatish jarayonini tushuntiring.
2. Klient-server arxitekturasi deganda nimani tushunasiz? Qanday ko’rinishdagi klient-server arxitekturalari mavjud.
17

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. 5G tarmoqlari va xizmatlaridan hozirgi kunda joriy etilib ulardan to’liq foydalanilyaptimi? 4G tarmog’i bilan taqqoslaganda 5G tarmoqlari nimalari bilan farq qiladi?
2. Multipleksorlash deganda nimani tushunasiz? Qanday multipleksorlash texnologiyalar bor.
18

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. TCP/IP modeli qanday maqsadlarda ishlab chiqilgan? Hozir kunda ushbu model orqali qanday xizmatlar taqdim etilmoqda.
2. SONET tizimi bilan SDH tizimi bir xil imkoniyatli texnologiyalarmi? Ular tarmoqning qaysi qismlarida ishlatiladi.
19

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Qanday turdagi foydalanuvchi ilovalari mavjud? Internet ilovalari qanday maqsadlar uchun xizmat qiladi?
2. DWDM va WDM texnologiyalarini ishlash jarayonini tushuntirib bering.
20

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Dastlabki lokal tarmoqlarni qurishda qanday texnologiyalardan foydalanilgan?
2. Hozirgi kunda magistral va kirish tarmoqlari o’rtasida (core network) qanday tarmoq qurilmalaridan foydalaniladi?
21

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Global tarmoqlarini qurish uchun qanday texnologiyalardan foydalaniladi? Nima uchun hozirda global tarmoqlarni qurish uchun turli standart texnologiyalar ishlatiladi?
2. Qanday uzatish muhitlarini bilasiz. O’tkazuvchanligi va uzatish tezligi yuqori bo’lgan uzatish tizimlari haqida ma’lumot bering.

22

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sinfli adreslash deganda nimani tushunasiz? IPv4 protokoli qanday sinflarga ajratilgan va har bir sinf bo’yicha ma’lumot bering?
2. xDSL texnologiyasi asosida lokal kompyuter tarmoqlarini yuqori tezlikli Internetga ulash mumkinmi? Arxitekturasini chizing va izohlang.
23

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Tarmoqni boshqarishda qanday protokollardan foydalaniladi? Telnet qanday protokol?
2. PON so'zining ma'nosi nimani anglatadi? PON texnologiyalari asosida tarmoq arxitekturasi chizing va izohlang.
24

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. ЅMTP protokoli orqali qanday xizmatlar taqdim etiladi? SMTP klient-server arxitekturasini chizing.
2. Kirish tarmog’i - tarmoqning qaysi qismiga to'g'ri keladi? 3G texnologiyasi asosida keng polosali kirish tarmog'ini qurish mumkinmi?
25

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. HTTP protokoli orqali qanday xizmatlar taqdim etiladi? HTTP klient-server arxitekturasini chizing.
2. PON so'zining ma'nosi nimani anglatadi? PON texnologiyalari asosida tarmoq arxitekturasi chizing va izohlang.
26

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. IP paket qanday qismlardan iborat bo'ladi va qismlarni izohlab tushuntiring.
2. Kirish tarmog’ida qo’llaniladigan texnologiyalarni nomlarini keltiring va izohlang.
27

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Tarmoqni boshqarishda CLI interfeysini imkoniyatlarini tushuntiring?
2. Mobil tarmoqlarida ma’lumotlarni uzatish tezligi qaysi xususiyatiga bog’liq? 5G tarmoqlarining ma'lumot uzatish tezligi qancha?
28

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. CLI va SNMP protokolining asosiy farqi nimadan iborat? Har ikkalasi ham bitta maqsadni amalga oshiradimi.
2. 2G va 3G mobil tarmoqlarining farqi nimada? Qanday xizmatlar 2G-3G tarmoqlari orqali taqdim etiladi?
29

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. IPv6 protokolidan hozirgi kun tarmoq qurilmalarida foydalanish imkoniyati mavjudmi? Nima uchun IPv6 protokoli hozirgacha O’zbekistonda ishlatilmayapti.
2. Mobil aloqa tarmoqlariga ta’rif bering. Ularning qurilish arxitekturasini chizing va izohlang.
30

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Modem qanday vazifalarni bajaradi. Foydalanuvchilar internetga ulanish uchun qanday turdagi modemlardan foydalanishlari mumkin.
2. Sigmentlarni tarmoqqa ishonchli uzatish va kafolatsiz uzatish uzatish jarayonida qanday protokollardan foydalaniladi? Ularining ishlashisda asosiy farq nimada?
31

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. UDP protokolini ishlash jarayonini tushuntirib bering.
2. IPv6 protokolidan hozirgi kun tarmoq qurilmalarida foydalanish imkoniyati mavjudmi? Nima uchun IPv6 protokoli hozirgacha O’zbekistonda ishlatilmayapti.
32

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sigmentlarni tarmoqqa ishonchli uzatish va kafolatsiz uzatish uzatish jarayonida qanday protokollardan foydalaniladi? Ularining ishlashida asosiy farq nimada?
2. CLI va SNMP protokolining asosiy farqi nimadan iborat? Har ikkalasi ham bitta maqsadni amalga oshiradimi.
33

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Mobil aloqa tarmoqlariga ta’rif bering. Ularning qurilish arxitekturasini chizing va izohlang.
2. Tarmoqni boshqarishda CLI interfeysini imkoniyatlarini tushuntiring?
34

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. 2G va 3G mobil tarmoqlarining farqi nimada? Qanday xizmatlar 2G-3G tarmoqlari orqali taqdim etiladi?
2. IP paket qanday qismlardan iborat bo'ladi va qismlarni izohlab tushuntiring.
35

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Mobil tarmoqlarida ma’lumotlarni uzatish tezligi qaysi xususiyatiga bog’liq? 5G tarmoqlarining ma'lumot uzatish tezligi qancha?
2. HTTP protokoli orqali qanday xizmatlar taqdim etiladi? HTTP klient-server arxitekturasini chizing.
36

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Kirish tarmog’ida qo’llaniladigan texnologiyalarni nomlarini keltiring va izohlang.
2. ЅMTP protokoli orqali qanday xizmatlar taqdim etiladi? SMTP klient-server arxitekturasini chizing.
37

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. PON so'zining ma'nosi nimani anglatadi? PON texnologiyalari asosida tarmoq arxitekturasi chizing va izohlang.
2. Sinfli adreslash deganda nimani tushunasiz? IPv4 protokoli qanday sinflarga ajratilgan va har bir sinf bo’yicha ma’lumot bering?
38

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Kirish tarmog’i - tarmoqning qaysi qismiga to'g'ri keladi? 3G texnologiyasi asosida keng polosali kirish tarmog'ini qurish mumkinmi?
2. Global tarmoqlarini qurish uchun qanday texnologiyalardan foydalaniladi? Nima uchun hozirda global tarmoqlarni qurish uchun turli standart texnologiyalar ishlatiladi?
39

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. xDSL texnologiyasi asosida lokal kompyuter tarmoqlarini yuqori tezlikli Internetga ulash mumkinmi? Arxitekturasini chizing va izohlang.
2. Dastlabki lokal tarmoqlarni qurishda qanday texnologiyalardan foydalanilgan?
40

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Qanday uzatish muhitlarini bilasiz. O’tkazuvchanligi va uzatish tezligi yuqori bo’lgan uzatish tizimlari haqida ma’lumot bering.
2. Qanday turdagi foydalanuvchi ilovalari mavjud? Internet ilovalari qanday maqsadlar uchun xizmat qiladi?
41

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Hozirgi kunda magistral va kirish tarmoqlari o’rtasida (core network) qanday tarmoq qurilmalaridan foydalaniladi?
2. TCP/IP modeli qanday maqsadlarda ishlab chiqilgan? Hozir kunda ushbu model orqali qanday xizmatlar taqdim etilmoqda.
42

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. DWDM va WDM texnologiyalarini ishlash jarayonini tushuntirib bering.
2. 5G tarmoqlari va xizmatlaridan hozirgi kunda joriy etilib ulardan to’liq foydalanilyaptimi? 4G tarmog’i bilan taqqoslaganda 5G tarmoqlari nimalari bilan farq qiladi?
43

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. SONET tizimi bilan SDH tizimi bir xil imkoniyatli texnologiyalarmi? Ular tarmoqning qaysi qismlarida ishlatiladi
2. Paketlarni tarmoqqa uzatishda qanday marshrutlash protokollaridan foydalaniladi. Optimal marshrutni toppish va uzatish jarayonini tushuntiring.
44

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Multipleksorlash deganda nimani tushunasiz? Qanday multipleksorlash texnologiyalar bor.
2. Ma’lumotlarni elektr signallariga kadlab o’zgartirsh, muhitlar orasida uzatish va dekodlash jarayoni tushuntiring. Bunday jarayonlar OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
45

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Peer-to-peer arxitekturasi va taqdim etadian xizmatlarini tushuntirib bering.
2. OSI modelida transport sathida qanday vazifalar amalga oshiriladi? Sigmentlash nima?
46

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Smartfon qurilmalari Internet tarmoqlariga bog’langan holatda, bir vaqtda ham klient ham server bo'la oladimi? Bu qanday amalga oshiriladi.
2. Simsiz tarmoqlar standartlari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilmoqda? Xozirgi kunda qanday tarmoqlar simsiz texnologiyalar asosida qurilmoqda?
47

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Peer-to-Peer arxitekturasiga asoslangan qaysi saytni bilasiz? Bu turdagi saytlarning qanday imkoniyatlari bor?
2. Umumiy shina topologiyali lokal tarmog’ini chizing va unda kontsentratorlar qanday funktsiyani bajaradi?
48

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. SNMP qanday ma’noni anglatadi? Bu protocol orqali qanday xizmatlarga ega bo’lish mumkin, misollar asosida tushuntiring?
2. Paketlarni tarmoqqa uzatishda qanday marshrutlash protokollaridan foydalaniladi. Optimal marshrutni toppish va uzatish jarayonini tushuntiring.
49

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Simsiz sensor tarmoqlari deganda nimani tushunasiz? Bu turdagi tarmoq orqali qanday imkoniyatlar taqdim etiladi?
2. OSI modelining qaysi sathiga IP paketlar kadr ko’rinishiga o’zgartiriladi. Kadrga o’zgartirishdan asosiy maqsad nima?

50

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sensor tarmoqlari qanday elementlar asosiyda quriladi? Elementlarga misollar keltiring.
2. Fast Ethernet texnologiyasi xarakteristikasini keltiring va kadr (frame) strukturasini chizing.
51

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Klient-server arxitekturasi deganda nimani tushunasiz? Qanday ko’rinishdagi klient-server arxitekturalari mavjud.
2. OSI modelida tarmoq sathida qanday vazifalar amalga oshiriladi? Adreslash deganda nimani tushunasiz?
52

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sensor qurilmalarining asosiy vazifasi nimadan iborat? Sensor qurilmalarida qanday masalalarni echish dolzarb hisoblanadi.
2. Qanday tarmoqlar optik kabellardan foydalanib quriladi? Nima uchun optik kabellarga asosan tamroqlarni qurish ommalashib bormoqda?
53

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Hozirda qaysi sohalarda IoT texnologiyasidan foydalaniladi? Misollar asosida tushuntiring.
2. 802 texnologiyalarini tasniflab, izohlang.
54

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sensor tarmoqlari uchun qanday dasturiy ta’minot va dasturiy ilovalar ishlatiladi, izohlab yozing.
2. MAC adreslash nima? Tarmoqda ma’lumot almashishda MAC adresning roli nimadan iborat?
55

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Nima sababdan sensor tarmoqlarining resurslari cheklangan? Buni hal etish mumkinmi?
2. Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari haqida ma’lumot bering?
56

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Nima sababdan sensor qurilmalarida ma'lumot almashish tezligi past?
2. Topologiya qanday ma’noni anglatadi, turlari?
57

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Sensor tarmoqlarini talab darajasida takomillashtirish uchun nimalarga ahamiyat berish lozim? Izohlab tushuntiring.
2. Dastlabgi kompyuter tarmoqlari qachon va kim tomonidan qurilgan.
58

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Tarmoqda nima sababdan tahdidlar soni oshib bormoqda. Tarmoq xavfsizligi qanday vositalar orqali ta'minlanadi?
2. UDP protocolini ishlash jarayonini tushuntirib bering.
59

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Internet foydalanuvchilari uchun xavfsizlik masalalari to’liq kafolatlanganmi? Foydalanuvchilar qanday xavfsizlik vositalaridan foydalanib, himoyalanishlari mumkin.
2. Sigmentlarni tarmoqqa ishonchli uzatish va kafolatsiz uzatish uzatish jarayonida qanday protokollardan foydalaniladi? Ularining ishlashisda asosiy farq nimada?
60

Variant


Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi «Kompyuter tarmoqlari» fanidan oraliq nazorat ishi

“Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri J.X.Djumanov
__________________
Bayyonnoma № 1, 23.08.2021 y.

1. Axborotlarni maxfiyligi qanday vositalar orqali ta'minlanadi?
2. Mobil aloqa tarmoqlariga ta’rif bering. Ularning qurilish arxitekturasini chizing va izohlang.

Download 144.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling