Kontakt tarmog’i qanday sharoitda ishlaydi?


Download 20.16 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi20.16 Kb.
#216417
Bog'liq
2 5215485616254356307
Хисоб график иши ТЙТА

Yuqori tezlikli harkatda va harakat intensiv, o‘tkazish qobilyati yuqori, poyezdlararo oraliq vaqti minimal qiymati qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

3-15 min

Kontakt tarmog’i qanday sharoitda ishlaydi?

Og’ir sharoitda

Tortish tarmog‘iga nimalar kiradi?

Barcha javoblar to‘g‘ri ✅✅✅

Kontakt osmasiga liniya bo‘ylab ulanadigan simlar va qurilmalar

Ta’minlovchi va so‘ruvchi(qaytuvchi) liniya(fider)lar

Kontakt tarmog‘i, relsl

Oddiy kontakt osmasi quyidagilardan iborat:

Kontakt simlari

ПБСМ – 70 va ПБСМ – 95 turвфпш torlar …. qilingan:

19 ta toladan

Dunyo miqyosida qanday kuchlanishli tortish elektr ta’minoti tizimlari qo‘llaniladi?

Barcha javoblar to‘g‘ri✅✅✅

25 (50) kV kuchlanishli va 50(60) Hz chastotali o‘zgaruvchan tok

1,5 kV va 3 kV kuchlanishli o‘zgarmas tok; 15 kV kuchlanishli va 16 2/3 (25) Hz chastotali o‘zgaruvchan tok

2x25 (94) kV kuchlanishli va 50(60) Hz chastotali o‘zgaruvchan tok

Tor oralig'i - bu

QO'Shni torlar (strunalar) orasidagi masofa

Kontakt tarmog‘ida temir tayanchlarni o'rnatishda qo'llaniladigan fundament turi?

TCA – 4,5 – 6

#ON1 #tytytme baza

Nimstansiya shinalaridagi kuchlanish odatda nominal kuchlanishdan qanchaga ko‘p deb qabul qilinadi?

10 % ga

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’idagi fiksatorlarning xizmati

Zig-zag hosil qilishini ta’minlash

#ON1 #tytytme baza

Kоntаkt tаrmоg’ining tеmirbеtоn tаyanchlаri …….. jihаtidаn stаndаrtlаr hаmdа qurilish mе’yor vа qоidаlаr tаlаblаrigа muvоfiq bo’lishi shаrt.

Mustаhkаmligi, dеfоrmаtsiyaligi vа dаrz ketishigа bаrdоshliligi

#ON1 #tytytme baza

“Zanjirli” kontakt osma deb nomlanishiga sabab .....

Ushlab turuvchi tros zanjirli liniya

tenglamasiga muvofiq vertikal tekislikda joylashadi

#ON1 #tytytme baza

Ispan temir yo‘llarining kontakt osmalarida qanday havo strelkalari qo‘llanadi?

Ikkita kontakt osma bilan kesishmaydigan

#ON1 #tytytme baza

Tаyanchlаr mаtеriаligа qanday turlarga boʻlinadi

Tеmirbеtоn, mеtаll vа yogʻоch

#ON1 #tytytme baza

O’zbekiston temir yo’llari kontakt tarmog’ida asosan …. mm2 li kontakt simlardan foydalanadi.

85, 100, 120

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’ida temir beton tayanchlarni o’rnatishda qo’llaniladigan fundament turi?

ТС – 4,0 – 4

#ON1 #tytytme baza

Torning (struna) uzunligi – bu

Torni ushlab turuvchi trosga biriktirilgan nuqtadan kontakt simigacha

#ON1 #tytytme baza

Kontakt osmasi qanday holatda kompensatsiyalanmaydi?

Anker uchastka uzunligi 400 m gacha bo’lsa

#ON1 #tytytme baza

Oʻtish tаyanchlаri qanday joylarga oʻrnаtiladi?

Kоntаkt оsmаlаri аnkеrli uchаstkаlаri vа hаvо strеlkаlаri kеsishgаn (ulаngаn) jоylаrdа

#ON1 #tytytme baza

049 qisgichining (zajimining) vazifasi?

Qo’shimcha fiksator va kontakt simini birlashtirish

#ON1 #tytytme baza

Tok olish sifatini yetarli darajada ta’minlash uchun tezligi 250 km/soat tezlikli uchastkalarda kontakt simining osilish strelasi tayanchlar orasidagi har10 m uzunligida maksimal qancha o’zgarishi mumkin.

0,001


#ON1 #tytytme baza

Qanday qurilmalar majmuasi elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimini tashkil etadi?

Elektr stansiyalar generatorlaridan boshlab to tortish tarmog‘idagi qurilmalar majmuasi

#ON1 #tytytme baza

Kompensiyalangan osmaga nimalar kiradi?

Kontakt simlari va ushlab turuvchi troslarning kompensatsiyasi

#ON1 #tytytme baza

Harakat tezligi 160 km/s dan yuqori bo‘lgan elektrlashgan temir yo‘l liniyalarida normal rejimda tok qabul qilgichdagi kuchlanishning ruxsat etilgan minimal qiymati qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

24 kV

#ON1 #tytytme bazaYarim va to’la ikki tomonlama kompensatsiyalangan kontakt osmasilarida anker uchastkaning o’rtasida nima o’rnatiladi.

O’rta ankerlash

#ON1 #tytytme baza

Germaniyaning yuqori tezlikdagi harakatlanish uchun mo‘ljallangan SICAT H1.0 kontakt osmasining torlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang?

Bz-II 10

#ON1 #tytytme baza

Yaponiyadagi yuqori tezlikli temir yo‘l magistallari elektr ta’minoti tizimini kuchaytirishning yangi usuli qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Bu yuqori kuchlanishli koaksial kabellarni qo‘llashdir

#ON1 #tytytme baza

Kompensiyalanmagan osmaga bu .…

Kompensatsiyasi yo’q

#ON1 #tytytme baza

Tayanch gabariti – bu:

Tayanch chetidan yaqindagi yo’l o’qigacha masofa

#ON1 #tytytme baza

Temir yo’llar kontakt tarmog’ida kontakt sim sifatida qaysi markali sim ishlatiladi?

MФ-100 va БрФ-120

#ON1 #tytytme baza

Kontakt osma konstruksiyasining quyidagi turlaridan foydalaniladi:

Oddiy; yakka zanjirli oddiy tor bilan; ikkilangan zanjirli; resorli

#ON1 #tytytme baza

Oddiy kontakt osma qayerlarda ishlatiladi?

Temir yo’l asosiy bo’lmagan yo’llarida va tramvay yo’llarida

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’ida temir beton tayanchlarni o’rnatishda qo’llaniladigan fundament shakillari?

Ikki tavrli, uch nurli

#ON1 #tytytme baza

Qattiq ko’ndalang to’sinda qanday materialli va uzunlikli tayanchlar ishlatiladi?

Temir 10 va 12 m uzunlikli tayanchlar

#ON1 #tytytme baza

2013 yilning o‘rtalariga kelib dunyo bo‘yicha foydalanilayotgan yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarining umumiy uzunligi …. ni tashkil etdi.

20,7 ming km

#ON1 #tytytme baza

Ispaniyaning yuqori tezlikdagi liniyalaridagi kontakt osma tipi qanday?

Zanjirli bittali ressorli kompensatsiyalangan

Kontakt tamog’ida qanday konsollar qo’llaniladi?

Ikki yo’llik, to’g’ri-qiyalik, bir yo’llik

#ON1 #tytytme baza

Ushlab turuvchi tros va kontakt simidan tashkil topgan kontakt osma ....... deb ataladi

Uchlangan zanjirli kontakt osma

Ikkilangan oddiy kontakt osma

#ON1 #tytytme baza

O‘zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti tizimi qanday elementlardan tashkil topgan?

Tortish va kontakt tarmoqlaridan

Tortuvchi nimstansiyalar va kontakt tarmog’idan

Kontakt tarmog’i va relslardan

Tortuvchi nimstansiyalar va tortish tarmog’idan

#ON1 #tytytme baza

Germaniya kontakt tarmog‘ining ankerlash uzellaridagi kompensatorlar….. uzatish koeffetsentiga ega.

1:3


#ON1 #tytytme baza

Fransiya temir yo‘llariga tegishli amaldagi jahon rekordi – 574,8 km/s o‘rnatish davridagi sinov safarida CuMg AC-150 kontakt simining tarangligi qanday oraliqgacha oshirilgan.

25 dan 40 kN

25-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Rossiyaning yuqori tezlikdagi magistrallarida o‘rnatilgan kontakt osmaning ankerlash uzellarida yuk kompensatorlari ….. uzatish koeffitsientiga ega bo’ladi.

3:1


25-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Xitoyning yuqori tezlikdagi magistrallarida o‘rnatilgan kontakt osmaning ankerlash uzellarida yuk kompensatorlari ….. uzatish koeffitsientiga ega bo’ladi.

3:1

#ON1 #tytytme bazaIspaniya, Xitoy, Gollandiya va Belgiya davlatlarida SICAT H1.0 kontakt osmasi o‘rnatilgan uchastkalarda original konstruksiyaga ega bo‘lgan qanday tayanchlar qo‘llangan?

Naysimon po‘lat

26-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Bir yo‘lli va ikki yo‘lli peregonlarda qanday konsollar qo‘llaniladi?

bir yo‘lli

28-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

HP-IV-6,5 turdagi konsolning og'irligi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

97 kg


25-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Chjenchjou–Sian va Uxan–Guanchjou uchastkalarda ressor tros va  kontakt sim ko'ndalang kesimga to'g'ri ko'rsatilgan javobni ko'rsating?

150 mm²

#ON1 #tytytme baza

Yumshoq ko’ndalang to’sinda qanday materialli va uzunlikli tayanchlar ishlatiladi?

Temir 10.8 va 13.6 m uzunlikli tayanchlar

Temir 15 va 20 m uzunlikli tayanchlar *(shu bo'lsa kerak)

#ON1 #tytytme baza

Temir beton va tosh kuvirlar tayanchlardan qanday masofada bo’lishi shart:

Hisoblab topiladi

5 m

26-ma'ruza #tytytme #jumaboyevKontakt tarmog‘ining asosiy tutib turuvchi qurilmalari sifatida ko‘p yo‘lli peregonlar va stansiyalarda ......................... o'rnatiladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

qattiq ko‘ndalang to‘sinlar

#ON1 #tytytme baza

Temir yo‘llar xalqaro uyushmasi normalari bo‘yicha harakat tezligi 300 – 350 km/s bo‘lgan ikkita yo‘lli yuqori tezlikli temir yo‘l liniyalarida tortish uchun iste’mol qiladigan elektr energiyasi solishtirma quvvatining maksimal qiymati …… qilib belgilangan.

3 MW/km

26-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt tarmog‘ining asosiy tutib turuvchi qurilmalari sifatida ko‘p yo‘lli peregonlar va stansiyalarda qattiq ko‘ndalang to‘sinlar hisoblanib, ular ................... yo‘l ustini qoplay olishi mumkin. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

Sakkiztagacha

27-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Ko‘p yo‘lli peregonlar va  stantsiyalarda qanday konsollarni o‘rnatishga yo‘l qo‘yiladi.

ikki yo‘lli 

27-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Bir yo‘lli konsollar qanday uchastkalar va peregonlarida qo‘llanadi?

bir va ikki yo‘lli

27-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Konsollran qanday turga bo'linadi?

Izolyatsiyalangan va izolyatsiyalanmagan

28-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Moskva-Sankt-Peterburg tezyurar magistralining kontakt tarmog‘ini rekonstruktsiya qilish davrida havo linyasi 10 kV simlarini ilish uchun qanday kronshteynlar qo‘llangan?

MG-I 


28-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

КФУ-6,5 turdagi kronshteyn ruhsat etilgan yuklama P, kN. Qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

4,5

29-ma'ruza #tytytme #jumaboyevKo‘ndalang to‘sinlar qanday  ifodalanadi?

Poyezd harfi va raqamlar bilan

29-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Ko‘ndalang to‘sinlarda  ikkinchi raqamlar – nimani ifodalaydi.

hisob prolyotini metrlarini

30-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Fiksatorlar mahkamlanadigan tayanch yoki tutib turuvchi konstruktsiyalar aksariyat hollarda yo‘lning qanday o‘rnatiladi. 

bir tomonida 

30-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Qo‘shimcha sterjenlar qanday uzunlikka teng polosali po‘latdan tayyorlanadi?

1,2 m

31-ma'ruza #tytytme #jumaboyevUFO-3-II  fiksatordagi U harfi nimani bildiradi?

Kuchaytirilgan

31-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Qo‘shimcha fiksatorning kontakt simga mahkamlangan joyida havo haroratining chegaraviy qiymatlarida fiksatorning o‘rtacha holatidan uzunligi ............ qismiga yo‘l bo‘ylab siljishiga yo‘l qo‘yiladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

1/3

31-ma'ruza #tytytme #jumaboyevI, II, III va boshqa rim raqamlari fiksator nimani bildiradi?

asosiy sterjenining uzunligini

32-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt tarmog‘i uzellari va boshqa qurilmalarning qizishini diagnostika qilish uchun nima qo‘llanadi.

Teplovizor

32-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt tarmog‘i holati qanday baholanadi?

Ballarda


32-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Bir xil joyda normativ qiymatlardan og‘ishish holatlari takrorlanganda, ballar miqdori qanday aniqlanadi?

ikki karra ko‘payadi

33-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tok qabul qilgichning tushirilish vaqtini ko'rsating?

3-8 s


33-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tok qabul qilgichlarning konstruksiyasi maksimal ekspluatasion tezlikdan qanchga ortiq?

10% ga

34-ma'ruza #tytytme #jumaboyevTok qabul qilgichlarning tushirilgan holatdagi balandligi, odatda, ............ ni tashkil etadi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

512 mm


34-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tok qabul qilgich mexanizmi statik bosimning aktiv va passiv tarkibiy qismlari me`yorlashtirilgan qiymatlariga nisbatan bosimni ........ ga kamaytirish va ......... ga ko‘paytirish imkoniyatini yaratishi lozim. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

10 N 70 N

35-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt simdan uning ustida joylashgan sun`iy inshshotlarning erga ulangan qismlari va tutib turuvchi qurilmalari (ko‘priklar, yo‘l o‘tkazgichlari, tonnellar, signalli ko‘prikchalar) gacha bo‘lgan masofa ikkita kontakt sim holatida – .............. dan, bitta kontakt simda esa ..................... dan kam bo‘lmasligi lozim. Nuqtalar o'rniga kerakli so'zni qo'ying?

500 mm 650 mm

34-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tok qabul qilgich konstruksiyasi ishchi balandlikning ...................................... bo‘lgan diapazonda talab etiladigan statik xarakteristikalarini ta`minlashi lozim. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

400 mm dan (undan ko‘p emas) 1900 mm gacha (undan kam emas)

35-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Suniy inshootlargacha bo‘lgan masofa tok tizimi va kuchlanishdan qatiy nazar ............... dan kam bo‘lmasligi zarur. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

100 mm


35-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kichik gabaritlarga ega bo‘lgan inshootlarda, odatda, ........................................, ularni qattiq mahkamlash taqiqlanadi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

ikkita kontakt sim ilinadi

29-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Qattiq ko‘ndalang to‘sin bilan to‘siladigan yo‘llarning soniga bog‘liq holda ular ...... dan ....... m gacha uzunlikka ega nuqtalar o'rnini to'ldiring?

16,1  44,2

30-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Yo‘l o‘qiga (tok qabul qilgich o‘qiga) nisbatan kontakt simlarning gorizontal yuza bo‘ylab belgilangan holatda ushlanib turishini ta`minlovchi qurilmalar .............. deyiladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

Fiksatorlar

36-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Temir yo‘l ko‘priklari va yo‘l o‘tkazgichlarida kontakt tarmog‘ining tutib turuvchi va fiksatsiyalash qurilmalarini mahkamlash konstruksiyasi harakatlanuvchi tarkibning o‘tish davrida yuzaga keladigan nimaga bardoshli bo‘lishi zarur.

Vibratsiyaga

36-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Ko‘tarma trosning nuqtalari o‘rtasidagi masofasi?

10-30 m

36-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt sim va ko‘tarma tros o‘rtasidagi masofasi?

0,25-0,5 m.

36-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt sim va ko‘tarma tros o‘rtasidagi masofasi?

0,25-0,5 m.

17-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

O‘zbekistonning temir yo‘llari tarixi ........... yildan boshlangan. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

1874


17-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Amudaryo qirg‘oqlarigacha po‘lat magistral yotqizildi va daryo ustidan o‘ziga xos takrorlanmas ko‘prik inshooti barpo etildi. Ko‘prik qurilgan yil to'g'ri ko'rsatilgan javobni ko'rsating?

2004-yilda17-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Yangier – Zarbdor uchastkasidagi yaxmalak hudud. To'g'ri ko'rsatilgan javobni toping?

II

18-ma'ruza #tytytme #jumaboyevSeksiyalarga ajratmasdan birikish joylarida ulanmagan kontakt simining ishchi kontakt simdan balandligi yo‘lning to‘g‘ri uchastkalari chetidagi o‘tish tayanchlarida ........... Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

0,3 m


18-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Seksiyalarga ajratilmagan 4 prolyotli birikish joyida o‘tish prolyotining uzunligi. To'g'ri ko'rsatilgan javobni toping?

40 m dan 51 m gacha 

18-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

60 m uzunlikdagi prolyot uchun kontakt simlarning emirilishi necha % ni tashkil etadi?

15

19-ma'ruza #tytytme #jumaboyevYuqori tezlikli harkatda va harakat intensiv, o‘tkazish qobilyati yuqori, poyezdlararo oraliq vaqti minimal qiymati?

3-15 min


19-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Yuqori tezlikli harkatda va harakat intensiv, o‘tkazish qobilyati yuqori va iste’mol qilayotgan quvvati? 

10-18 MW

19-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Yuqori tezlikli temir yo‘l liniyalarida solishtirma elektr iste’mol quvvati qancha?

1 – 1,3 MW/km

20-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tezlik qancha km/s gacha bo‘lganda oddiy Kontakt osmasa ham kontakt tarmog‘idan qoniqarli darajada tok olishni ta’minlay oladi.

50

20-ma'ruza #tytytme #jumaboyevKontakt osma konstruksiyasining   qanday  turlari yaratilgan:

oddiy; yakka zanjirli oddiy tor bilan; ikkilangan zanjirli; uchlangan zanjirli

20-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Oddiy va  zanjirli kontakt osmalari qanday uchastkalaridan tashkil topgan bo‘ladi?

alohida anker uchastkalaridan

21-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

1988 yilda o‘tkazilgan sinovlarda Re 250 kontakt tarmog‘i qo‘llanib, tezlikning jahon rekordi ......... o‘rnatildi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

 407


22-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

220 km/s gacha bo‘lgan harakat tezligi uchun Re 250 kontakt tarmog‘ining ispancha analogi qanday nomini oldi?

CR 220

21-ma'ruza #tytytme #jumaboyev1991 yilda Gannover–Vyurcburg va  Manngeym–Shtutgart liniyalarida yuqori tezlikdagi harakat yo‘lga qo‘yildi, u yerda ilk bor qanday ekspluatacion tezlikda harakatlanish imkonini berdi?

300 km/s


23-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Italiyaning yuqori tezlikdagi magistrallarida o‘rnatilgan kontakt osmaning ankerlash uzellarida yuk kompensatorlar ….. uzatish koeffitsientiga ega bo’ladi.

1:521-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Re 330 kontakt osmasining 15 kV o‘zgaruvchan tokdagi elektr tortish tizimida  qancha miqdorda tokni tashkil etdi.

1400

22-ma'ruza #tytytme #jumaboyev220 km/s gacha bo‘lgan harakat tezligi uchun Re 250 kontakt tarmog‘ining ispancha analogi o‘zgaruvchan tokda qanday nomini oldi?

SA 220 


22-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Ispaniyaning yuqori tezlikdagi liniyalaridagi kontakt osma tipi qanday?

Zanjirli bittali ressorli kompensatsiyalangan

23-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

2009 yili Bolonya–Florensiya liniyasida YuTM texnik vositalarini sinovdan o‘tkazishda ....... maksimal tezlikka erishildi. Nuqtalar o'rni to'ldiring?

362 km/s


23-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Italiyaning yuqori tezlikdagi liniyalaridagi kontakt osma tipi qanday?

zanjirli bittali kompensatsiyalangan

24-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Fransiyaning yuqori tezlikdagi liniyalaridagi kontakt osma tipi qanday?

Zanjirli bittali kompensatsiyalangan ressor trosisiz

24-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Fransiya temir yo‘llariga tegishli amaldagi jahon rekordi – 574,8 km/s o‘rnatish davridagi sinov safarida CuMg AC-150 kontakt simining tarangligi qanday oraliqgacha oshirilgan.

25 dan 40 kN

24-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Fransiyaning yuqori tezlikdagi liniyalarida qanday tayanchlar qo‘llanadi?

Ikki tavrli kesimga ega metall

#ON1 #tytytme baza

Yuqori tezlikli temir yo‘l liniyalarida solishtirma elektr iste’mol quvvati qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1 – 1,3 MW/km

#ON1 #tytytme baza

Kоntаkt tаrmоgʻi mеtаll tаyanchlаrining kоnstruksiyalаrini qanday turlаrgа аjrаtаdilаr.

Оrаliqli vа uzluksiz

#ON1 #tytytme baza

Iste’mol qilinayotgan elektr tortish quvvati quyidagi asosiy omillarga bog‘liq bo‘ladi:

Poyezdlar massasi; harakat tezligi; harakatga ko‘rsatayotgan asosiy qarshilik; poyezdlararo oraliq vaqtlari; poyezdlarni qo‘zg‘alish va tezlashish chastotasi; rekuperativ tormozlash imkoniyati; yo‘l profili; tortish elektr ta’minoti tarmog‘ining xarakteristikalari

#ON1 #tytytme baza

Elektr ta’minoti tizimi birlamchi yoki tashqi qismiga ... kiradi.

Elektr stanstiyadan tortuvchi nimstanstiyalar-gacha bo’lgan qurilmalar

#ON1 #tytytme baza

СКЦо – 6 – 10,8 tеmir bеtоnli tаyanchlarning poʻlat sarfi qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?

79,3 kg

#ON1 #tytytme baza

Konsol markasi to’gri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

КИС, КИА ИТС, ИТР, ИТГ

#ON1 #tytytme baza

Ispaniyaning yangi yuqori tezlikdagi liniyalarida ispan mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan kontakt osmasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang?

EAC-350

#ON1 #tytytme baza

Elektrlashgan temir yo’llarning stansiya yon yo’llarida ko’pincha quyidagi markali kontakt simi qo’llanadi?

MФ – 85


#ON1 #tytytme baza

Tеmirbеtоn tаyanchlаrni o’rnаtish mеtаll tаyanchlаrgа nisbаtаn birmunchа murаkkаb bo’lib, …… tаlаb etаdi.

Chunki ulаr оg’irrоq bo’lib, bеtоn nisbаtаn mo’rtligi tufаyli uni tаshish vа o’rnаtishdа ehtiyotkоrlik

#ON1 #tytytme baza

Germaniya va Ispaniyaning yuqori tezlikdagi liniyalaridagi kontakt osmalaridagi konsollarining asasiy farqi nimadan iborat?

Qiya va gorizontal sterjenlarning birikkan uzellarida

#ON1 #tytytme baza

Re 330 kontakt osmasining maksimal anker uchastkasining uzunligi?

1250 m

#ON1 #tytytme bazaQattiq va yumshoq ko’ndalang to’sinlarning farqlari?

Qattiq tusin asosan uchburchak temir mahsulotlaridan tayyorlangan bo’lib uzunligi 44.2 m gacha bo’ladi. Yumshoq ko’ndalang to’sin odatda troslardan tayyorlanib uzunligi 140 m gacha yetadi

#ON1 #tytytme baza

Kоntаkt tаrmоgʻi tаyanchlаri kоntаkt оsmаsi simlаridаn оlаdigаn yuklаnmа tа’rifi vа turigа bоgʻliq rаvishdа …… kаbi turlаrgа boʻlinаdi.

Оrаliq, oʻtish, аnkеrli vа qаyd etuvchi

#ON1 #tytytme baza

СКЦо – 6 – 13,6 tеmir bеtоnli tаyanchlarning poʻlat sarfi qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?

110,9 kg


#ON1 #tytytme baza

Tok qabul qilgich kontakt qo‘yilmasi xizmat qilish muddatini uzaytirish maqsadida kontakt simi rejada qanday joylashtiriladi.

Zig-zag

#ON1 #tytytme baza

Fransiya yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida 2x25 kV tortish elektr ta’minoti tizimidagi tortuvchi nimstansiyalardagi transformatorlar nechta?

Ikkita - ishchi va zaxira

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’i detallari nimadan ishlangan?

Alyuminiydan, po‘latdan, misdan

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’i bu –

Elektr energiyasini tortish podstansiyalaridan elektr harakat tarkibining tok qabul qilgichigacha uzatishni ta’minlaydigan simlar, inshootlar va asbob-uskunalar to’plamidir

#ON1 #tytytme baza

Fransiyaning yuqori tezlikdagi liniyalarida qanday tayanchlar qo‘llanadi?

Ikki tavrli kesimga ega metall

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’ida o’rnatiladigan anker fundamentning vazifasi nima?

Kontakt simi va tros tortilishidan hosil bo’ladigan kuchni o’ziga olish

#ON1 #tytytme baza

Re 330 kontakt osmasi Re 250 kontakt osmasidan nimasi bilan farq qiladi?

Kontakt simi bilan Re 330 da CuMg AC-120 ishlatiladi

#ON1 #tytytme baza

Egiluvchаn toʻsinlаr uchun mеtаll tаyanchlаrni …… uzunlikdа tаyyorlаydi.

15 vа 20 m

#ON1 #tytytme baza

Аnkеrli yoʻnаltirilgаn МН((45-25)/15)-73 аyanchlаrdа kаsr surаtidаgi rаqаm ya’ni 45-25 soni nimani anglatadi?

Tаyanch аsоsidаgi yuklаmа tа’sir qilаyotgаn sаthdаgi mе’yoriy eguvchi mоmеntni аnglаtаdi

#ON1 #tytytme baza

O’zgaruvchan tok uchastkalarining qattiq ko’ndalang to’sin orqali qurilgan kontakt osmalarida relsdan kontakt simigacha masofa qanchani tashkil etadi?

5750 mm dan 6800 mm gacha

#ON1 #tytytme baza

Kоntаkt tаrmоgʻi МН 65/15 turdagi mеtаll tаyanchlаrining mе’yoriy eguvchi mоmеntgа qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?

650, 540 vа 225 kN-m

#ON1 #tytytme baza

Kuchlanish 21 kV miqdorgacha kamayganda poyezd o‘rtacha texnik tezligi esa ….. ga kamayadi.

7 – 8 %


#ON1 #tytytme baza

Zanjirli kontakt osmalarida ushlab turuvchi tros va kuchaytiruvchi sim ko‘pincha ........ ishtirok etadi.

Tortish toki ko’proq uzatishda

#ON1 #tytytme baza

Fransiya yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida 2x25 kV tortish elektr ta’minoti tizimidagi tortuvchi nimstansiyalardagi har bir transformator yacheykasi quvvatti qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

60 MVA


#ON1 #tytytme baza

Kontakt osmasi qanday holatda bir tomonlama kompensatsiyalanadi?

Anker uchastka uzunligi 800 m gacha bo’lsa

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’ida ushlab turuvchi tros sifatida ishlatiladigan simlarning markalari?

M-120 va ПБСМ-95

#ON1 #tytytme baza

Kontakt osmasining konstruktiv balandligi – bu

Tayanch yonida kontakt simi bilan ushlab turuvchi tros osilgan nuqtalar orasidagi masofa

#ON1 #tytytme baza

Fiksator markasi to’gri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

ФИП, ФИО


#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog'ining metall tayanchlarini tayyorlash uchun ...... po'latlardan ham foydalanadilar.

Oddiy sifatli kam uglerodli konstruksion

#ON1 #tytytme baza

Kuchlanish 21 kV miqdorgacha kamayganda poyezd o'rtacha texnik tezligi esa ..... ga kamayadi.

7-8%


#ON1 #tytytme baza

Xitoyning yuqori tezlikdagi magistrallarida o'rnatilgan kontakt osmaning ankerlash uzellarida yuk kompensatorlari ..... uzatish koeffitsientiga ega bo'ladi.

3:1

#ON1 #tytytme bazaZanjirli kontakt osmada torlar .... ishlatiladi.

Kontakt simni ushlab turuvchi trosga ulash uchun

#ON1 #tytytme baza

O'zbekiston temir yo'llari kontakt tarmog'ida asosan .... mm2 li ushlab turuvchi troslardan foydalanadi.

70, 95, 120

#ON1 #tytytme baza

Konsolli temirbeton tayanchlar balandligi ..... ga teng deb qabul qilingan.

10,8 m


#ON1 #tytytme baza

MФ markali sim bu qanday sim?

Misli, fasonli

#ON1 #tytytme baza

Egiluvchаn toʻsinlаr uchun mеtаll tаyanchlаr ikki yoʻlli kоnsоllаr uchun bаlаndligi qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?

13 m


#ON1 #tytytme baza

Temir yo‘llar elektr ta’minoti qancha kuchlanishli elektr uzatish liniyalaridan amalga oshiriladi?

35, 110, 220 kV

#ON1 #tytytme baza

Fransiya yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida 2x25 kV tortish elektr ta’minoti tizimi ….. kuchlanishli elektr uzatish liniyasidan ta’minlanadi.

400 kV


#ON1 #tytytme baza

Elektr ta’minoti tizimining tortuvchi(ikkilamchi) qismiga nimalar kiradi?

Tortuvchi nimstansiyalar va kontakt tarmog‘i

#ON1 #tytytme baza

Kоnsоlli tеmirbеtоn tаyanchlаr bаlаndligi ….. gа tеng dеb qаbul qilingаn.

9,6 m


#ON1 #tytytme baza

Re 250 kontakt osmasi qo‘llanib, shu osmada maksimal harakatlanish tezlikgi ya’ni jahon rekordi qanday?

407 km/s

#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’ida temir beton tayanchlarni o’rnatishda qo’llaniladigan fundament uzunliklari?

3,5; 4; 4,5

#ON1 #tytytme baza

Kontakt simlar quyidagi markalarda bo’ladi.

MФ-85, МФ-100

#ON1 #tytytme baza

Zanjirli kontakt osmasiga quyidagilar kiradi:

Kontakt simlari, ushlab turuvchi troslar va torlar

#ON1 #tytytme baza

Fransiya temir yo‘llariga tegishli amaldagi jahon rekordi – 574,8 km/s o‘rnatish davridagi sinov safarida kontakt tarmog‘dagi elektr kuchlanish qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

25 dan 31 kV

#ON1 #tytytme baza

Yumshoq ko’ndalang to’sin nima vazifani bajaradi?

Kontakt osmani belgilangan balandlik va o’lchamda ko’tarib turish

#ON1 #tytytme baza

СКЦо – 6 – 10,8 tеmir bеtоnli tаyanchlarning ogʻirligi qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?

1,57 t

#ON1 #tytytme bazaRe 330 kontakt osmasining kuchlanishi 15 kV o‘zgaruvchan tokdagi elektr tortish tizimida maksimal ruxsat etilgan tok ko‘rsatilgan javobni belgilang?

1400 A


#ON1 #tytytme baza

СКЦо – 6 – 13,6 tеmir bеtоnli tаyanchlarning ogʻirligi qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgan?

2,10 t

#ON1 #tytytme bazaItaliyaning yuqori tezlikdagi magistrallarida o‘rnatilgan kontakt osmaning ankerlash uzellarida yuk kompensatorlar ….. uzatish koeffitsientiga ega bo’ladi.

1:5


#ON1 #tytytme baza

Qattiq ko’ndalang to’sin nima vazifani bajaradi?

Kontakt osmani belgilangan balandlik va o’lchamda ko’tarib turish

#ON1 #tytytme baza

Re 330 kontakt osmasining kuchlanishi 15 kV o‘zgaruvchan tokdagi elektr tortish tizimida maksimal ruxsat etilgan tok ko‘rsatilgan javobni belgilang?

1400 A


#ON1 #tytytme baza

Kuchlanish 21 kV miqdorgacha kamayganda elektr harakat tarkibidagi quvvat isrofi ….. ga etadi.

15%

#ON1 #tytytme bazaResor tros vazifasi va uzunligi?

Tayanch yaqinida yuzaga keladigan qattiqlikni yumshatish. Uzunligi 12 - 24 m

#ON1 #tytytme baza

Anker uchastka – bu?

Simning tortilishini o’ziga olgan ikkita anker tayanch orasi

#ON1 #tytytme baza

Kuchlanish 19 kV miqdorgacha kamayganda elektr harakat tarkibidagi quvvat isrofi ….. ga etadi.

25%


#ON1 #tytytme baza

Kontakt tarmog’ida o’rnatiladigan anker fundament turi?

ТАС – 4,0

#ON1 #tytytme baza

Ispaniyaning yuqori tezlikdagi liniyalaridagi kontakt osmalaridagi ushlab turuvchi tros va kontakt simlari uchun kompensatorning uzatish koeffitsientlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1:3 va 1:5

#ON1 #tytytme baza

Re 330 kontakt osmasidagi ushlab turuvchi trosnini tarangligi qanday?

21 kN

#ON1 #tytytme bazaKоntаkt tаrmоgʻining metall tаyanchlаrini tаyyorlаsh uchun …… poʻlаtlаrdаn hаm fоydаlаnаdilаr.

Оddiy sifаtli kаm uglеrоdli kоnstruksiоn

#ON1 #tytytme baza

Germaniyaning yuqori tezlikdagi liniyalarida asosan iqtisodiy samarasi yuqori bo’lgan qanday tayanchlar qo‘llaniladi?

Temir-beton markaziyfugerlangan (центрифугированный)

1-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Ilk bor rels bo‘ylab harakatlanish tezligi rekordi nechinchi yilda Buyuk Britaniyaning Manchester-Liverpul temir yo‘lida rasmiy ro‘yxatga olingan. 

1829


1938 yil 29 iyunda Leningrad-Moskvaliniyasida 14 o‘qli tarkibga ega bo‘lgan mazkur parovoz ............. tezlikka erishdi va Rossiya uchun bug‘li tortishga ega bo‘lgan poyezdlarning rekord tezligini o‘rnatdi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

170 km/s


Nechinchi yilda Germaniya davlat temir yo‘llarining buyurtmasi bilan Xenshel va Vegman kompaniyalari tomonidan tezyurar parovoz tayyorlangan? 

1932


1933 yilda Berlin-Gamburg yo‘nalishida yangi ekspresslar joriy etildi va keyinchalik ular qanday nom berildi.

Uchar gamburglik

2-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

1939 yil 23 iyunda F.Kryukenberg tomonidan qurilgan nemis uch vagonli dizel-poyezd Gamburg-Berlin sinov marshrutida .............. maksimal tezlikka erishdi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

215 km/s 

1934 yil aprel oyining boshida “Pioner Zefir” poyezdi  tezligi qanchagacha oshirdi.

167,3 km/s 

1937 yilda Fransiyada qanday seriyasidagi tezyurar teplovoz ishlab chiqarilda. 

262BD1

3-ma'ruza #tytytme #jumaboyevXX asr o‘rtalarida temir yo‘ldagi “yuqori tezlikdagi harakat” kategoriyasiga .......... tezlikdagi harakat kiritilgan. Nuqtalar o'rni to'ldiring?

140...160 km/s

3-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Jahonda yuqori tezlikdagi harakatni tashkil etishning uchta asosiy konseptual yondashuvi mavjud.

- yaponcha va ispancha;

-fransuzcha;

-italyancha va nemischa.

4-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Germaniyada tezyurar va yuqori tezlikdagi harakat uchun bir qancha turdagi strelkali o‘tkazgichlar qo‘llanadi, ular ichida yon yo‘l bo‘ylab  .............. gacha harakatlanish tezligini ta`minlab beruvchi ostryaksiz ikkita siljiydigan relslarga ega strelkali o‘tkazgichlar mavjud. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

350 km/s


3-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Maxsus qurilgan YuTM larda yuqori tezlikdagi harakat tezligi qanday?

250 km/s dan yuqori 

4-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Germaniyaning ilk YuTM liniyalarida .............. ega bo‘lgan yer polotnosiga yotqizilgan yo‘ldan foydalanilgan.  Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

ballastli prizmaga

3-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Oddiy temir yo‘llarda poyezdlarning harakatlanish tezligi?

140 ... 160 km/s gacha

4-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

YuTMning harakatlanuvchi tarkibi g‘ildirak juftliklaridan relslarga tushadigan yuklamasi  ni tashkil etadi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

16-18 t


5-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tеmir yo‘l trаnspоrti mustаqil dаvlаtlаr hаmdo‘stligi  elеktr stаnsiyalаridа ishlаb chiqаrilаdigаn elеktr enеrgiyasining nechi % dаn ko‘prоg‘ini istе’mоl qilаdi. 

7

5-ma'ruza #tytytme #jumaboyevTехnikаviy fоydаlаnish qоidаlаrigа ko‘rа tеmir yo‘llаrdа  elеktr tа’minоti uskunаlаri quyidаgilаrni tа’minlаshi kеrаk:

        – bеlgilаngаn mаssа, tеzlik vа оrаliq intеrvаl bilаn tаlаbiy miqdоrdаgi pоyеzdlаr hаrаkаtining bеtinim vа хаvfsizligi;

        – СЦБ qurilmаlаri, аlоqа vа hisоblаsh tехnikаlаrining I–tоifаli istе’mоlchi sifаtidа ishоnchli tа’minоti;

        – tеmir yo‘l trаnspоrtining bаrchа istе’mоlchilаrini ishоnchli tа’minlаsh.

5-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

O‘zbеkistоndа nechinchi yildаn tеmir yo‘l dоimiy tоk tizimi аmаlgа оshirildi. 

1971 yil

5-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

2х25 kV tizimi pоdstаnsiyalаr оrаsidаgi mаsоfаni ........... gаchа uzаytirish imkоnini yarаtаdi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

100 km


6-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

25 kV li o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti tizimida yondosh tortuvchi nimstansiyalararo masofa o‘rtacha ............. ni tashkil etadi. Nuqtalar o'rni to'ldiring?

45-50 km

6-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

2х25 kV tizimi bo‘yichа elеktrlаshtirilgаn tеmir yo‘llаrdа аlоqа kаbеllаrigа elеktr mаgnit tа’siri?

7-11 mаrtа

6-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

2х25 kV tizimi pоdstаnsiyalаr оrаsidаgi mаsоfаni ........... gаchа uzаytirish imkоnini yarаtаdi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

100 km

7-ma'ruza #tytytme #jumaboyevElektrlashgan temir yo‘llar iste’molchilarning qaysi kategoriyasiga kiradi. 

I

7-ma'ruza #tytytme #jumaboyev2x25 kV elektr ta'minoti tizimida avtotransformatorlar qanday qo'yiladi?

10-15 km


8-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Chastotasi pasaytirilgan 16 2/3 Gs aylanuvchi o‘zgartiruvchili o‘zgaruvchan tokdagi 15 kV kuchlanishli tortuvchi tizim uzunligi bo‘yicha dunyoda nechanchi o'rinda turadi?

Uchinchi

8-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Chastotasi pasaytirilgan 16 2/3 Gs aylanuvchi o‘zgartiruvchili o‘zgaruvchan tokdagi 15 kV kuchlanishli tortuvchi tizim uzunligi bo‘yicha dunyoda qancha %?

14%


8-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Chastotasi pasaytirilgan 162/3 Gs aylanuvchi o‘zgartiruvchili o‘zgaruvchan tokdagi 15 kV kuchlanishli tortish elektr ta'minoti tizimi fiderli zonasini kontaktli tarmog'i konstuksiyasi bo‘yicha  .............. bilan ajratilgan. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

sodda havo oralig‘i

9-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Harakatlanishning mavjud hajmidagi izchil harakatlanish davrida nominal yuklamaga nisbatan ........... ga ortiq yuklanishga ega bo‘lgan TeTT qurilmalari ham almashtiriladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

90%


9-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tortish elektr taminot qurilmalari nafaqat oddiy, balki ixtisoslashtirilgan tezyurar elektr harakatlanuvchi tarkibni ......................... va belgilangan sifatdagi elektr energiya bilan taminlashi zarur. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

ishonchli tok olish (tokos`em)

10-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

TM va YuTMdagi tashqi elektr taminot tizimi har bir tortish podstantsiyasini qanday taminlashi zarur.

Ikki tomonlama

10-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tezyurar va yuqori tezlikdagi poyezdlarning harakatlanishi davrida profilaktika va tamirlash ishlarini olib borish maqsadida nimaga yo‘l qo‘yilmaydi.

taminot sxemalarini o‘zgartirishga

10-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Tezyurar va yuqori tezlikdagi poyezdlarning harakatlanishi davrida profilaktika va tamirlash ishlarini olib borish maqsadida nimaga yo‘l qo‘yilmaydi.

taminot sxemalarini o‘zgartirishga

11,12-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

KC-160UZ  anker uchastkaning maksimal uzunligi, m?

70

11,12-ma'ruza #tytytme #jumaboyevKC-200UZ Ressor trosi uzunligi, m?

18

11,12-ma'ruza #tytytme #jumaboyevKC-250UZ Kontakt simi osilish balandligiga ruxsat etilgan joizligi (dan ko‘p emas), mm?

±10


11,12-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

KC-300 Kontakt sim osilishi balandligi meyorlanganidan maksimal farqlanishi, mm?

±150

13-ma'ruza #tytytme #jumaboyevPeregondagi СЦБ qurilmalarini elektr ta`minlash uchun HL СЦБ oralig‘ining tashqarisida joylashgan tayanchlarda o‘rnatiladigan ............ komplekt  transformatorli postansiyalarni qo‘llash lozim. Nuqtalar o'rnini to'ldiring?

bir fazali

13-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Podstansiyalardan СЦБ liniyalarini bir tomonlama ta`minlashda kuchlanish yo‘qotishlari necha % dan oshmasligi lozim.

5

13-ma'ruza #tytytme #jumaboyevСЦБ iste`molchilarida kuchlanish og‘ishishlari nominal qiymatning qanday  chegarasi oralig‘ida bo‘lishi zarur.

+5 % dan -10 %  

14-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt osmalarni modernizasiyalashda trosning nominal tarangligi? 

15-20 kN

14-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt osmalarni modernizasiyalashda  Ressor trosining tavsiya etiladigan uzunligi?

16-18 m


14-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kontakt tarmog'ida tayanch va qattiq ko‘ndalang to‘sinlarning xizmat muddati?

50-70 yil

16-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kоntаkt tаrmоgʻi tаyanchlаri turlari

 Оrаliqli tаyanchlаr, Oʻtish tаyanchlаri, Аnkеrli tаyanchlаr,Tеmirbеtоn tаyanchlаr, Mеtаll tаyanchlаr.

16-ma'ruza #tytytme #jumaboyev

Kоnsоlli tеmirbеtоn tаyanchlаr bаlаndligi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?9.6

16-ma'ruza #tytytme #jumaboyevKоntаkt tаrmоgʻi mеtаll tаyanchlаrining kоnstruksiyalаrini qanday turlаrgа аjrаtаdilаr?

оrаliqli vа uzluksiz 
Download 20.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling