ko`riniwida bo`lsa uning ikkinchi sekunt oxiridagi tezligi qanchaga teng bo`lgan(m/s)


Download 25.06 Kb.
Sana03.10.2022
Hajmi25.06 Kb.
#829966
Bog'liq
fizika test 1
MathCad muhitida ishlash, MathCad muhitida ishlash, MathCad muhitida ishlash, sanli kommutaciya OA temalar, tekst tapsirma, ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДАРСЛИГИ, BUXORO-WPS Office, 00071092-daf6a250, Mikroiqtisodiyot fanining predmeti, vazifalari va metodi, Солиқ тўловчиларни ҳисобга олишни янада такомиллаштириш ва қўшилган қиймат солиғининг ўрнини қоплаш , Mustaqil ish fizika D. Zaripov, “Ájayıp dúnyasız, dúrsiz ustazlar!” , Psix.tarix18 mavzu(potebnya maktabi.Ros.ped.qarash)Kenjayeva Zarnigor, fizika test 14

 1. Radiusi 10 sm bo`lgan charxtosh chetidagi nuqtada ma`lum vaqt ichida 5 marta to`liq aylanadi. Nuqtanining yo`li va ko`chiwini toping (sm)

 1. 314va 0 b. 314 va 314 c. 62,8 va 0 d. 0va 0

 1. Motosiklchi shosse bo`ylab to`g`ri chiziqli harakat qilmoqda . Motosiklchining harakat yo`nalishi OX o`qining musbat yo`nalishi bilan bir xil bolib harakat tenglamasi X=20+15t+t2 (m) ko`riniwida bo`lsa uning ikkinchi sekunt oxiridagi tezligi qanchaga teng bo`lgan(m/s)

 1. 20 b. 8 c. 19 d. 10

 1. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi X=20-10t+t2 ko`rinishiga ega . Nuqta tezligining X o`qqa proyeksiyasi vaqtga qanday bog`langan ?

 1. 20+2t b. -10+2t c. -10+2t2 d. 20+2t2

 1. 80m/s tezlik bilan yuqoriga otilgan jism 5s dan kiyin qanday tezlikka ega bo`ladi?

 1. 30 b. 20 c. 130 d. 50

 1. Mashina dastavval 3 min ichida 36 km/h tezlik bilan keyin 5 min ichida 36 km/h tezlik bilan keyin 5 min davomida 54 km/h tezlik bilan so`ngra 10 min ichida 72 km/h tezlik bilan harakatlandi . Mashinaning o`rtacha tezligini toping (km/h)

 1. 61 b.60 c. 62 d. 64

 1. Jism 20 m balandlikdan 15m/s tezlik bilan gorizontal otildi. Uning yerga urilish paytidagi tezligini toping(m/s)

a.35 b. 25 c. 27 d. 15
7. Uzunligi 9 m bo`lgan ingichka ip boshidan jo`nagan chumoli oxiriga kelguncha 6 min o`tdi. Chumoli tezligini toping (sm/s)
A. 3 b. 4 c. 3,5 d. 2,5
8. Ikkita bir xil avtomobil bir-biriga tomon 80 va 70 km/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Ikkinchi avtomobil birinchi avtomobil yonidan 0,152 s davomida o`tganligini aniqladi. Bitta avtomobilning uzunligi qancha?
a. 6,54 b. 6,34 c. 5,47 d. 0,43
9. Qayiq daryodan suv oqimiga tik yo`nalishda o`tmoqda . Qayiqning tezligi 4 m/s , oqimning tezligi 1 m/s . daryoning eni 400 m. Qayiq daryoni qancha vaqtda kesib o`tadi?
a. 100 b. 50 c. 133,3 d. 400
10. Ikkita matorli qayiq daryo bo`ylab qarama-qarshi yo`nalishda harakatlanmoqda. Ularning qirg`oqqa nisbatan tezliklari 4 va 5 m/s, daryo oqimining tezligi 3 m/s . Qayiqlar uchrashganidan qancha vaqt o`tgach ular orasidagi masofa 70 m bo`ladi? (s)
A. 7,8 s b. 70 s c. 20s d. 23,3 s
11. Daryo bo`yicha joylashgan ikki shahar orsidagi masofa 120 m. Kater oqim bo`yicha harakatlanganda shu masofani 3 h ga oqimga qarshi esa 6 h ga o`tadi. Kater turg`un suvga nisbatan tezligi necha km/h ga teng?
a. 20 b. 25 c. 30 d. 10
12. Vertalyot yuqoriga tekis ko`tarilmoqda vertolyot parragining chetki nuqtasi yer bilan bog`langan sanoq tizimiga nisbatan qanday trayektoriya bo`ylab harakat qiladi?
a. ellips b. parabola c. aylana d. vintsimon
13. Birining tezligi 72 km/h ikkinchisiniki 54 km/h bo`lgan ikki poyezd bir-biriga qarab harakatlanyapti . Birinchi poyezddagi passajir ikkinchi poyezd ikkinchi poyezd uning yonidan 8 sek da o`tib ketganini aniqladi. Ikkinchi poyezdning uzunligi qancha? (m)
a. 300 b. 200 c. 280 d. 225
14. Avtobus va motisiklchi bir-biriga tomon mos ravishda 20 m/s va 25 m/s tezlik bilan . Kuzatish boshlangan paytda ular orasidagi masofa 1000 m ga teng bo`lgan . X o`q avtobus harakatlanayotgan tomonga yo`nalgan va t=0 da avtobusning vaziyati sanoq boshi bilan mos tushadideb hisoblab, avtobus va mototsiklchi nuchun x=x(t) tenglamalarini yozing.
a. x1=20t x2=1000+25t
b. x1=10t x2=1000-25t
c. x1=20t x2=1000-25t
d. x1=20t x2=1000-12,5t
15. Vakumga hamma jismlar …… tezlanish bilan tushadi
a. har xil b. bir xil c. tezlanish bo`lmaydi d. jismlarning turiga bog`liq
16. Avtomobil vaqtni teng uchga bo`lib birinchi qismda 10 m/s, ikinchi iqsmda 15m/s, uchunchi qismda 25 m/s tezlik bilan harakatlandi. Avtomobilning butun vaqtdagi o`rtacha tezligini toping.
a. 15 b. 14,5 c. 16,7 d. 16
17. Daryodagi qayiqning oqim bo`ylab va oqimga qarshi tezliklari o`rtacha qiymati 9 m/s. Harakat vaqtlari esa bir-biridan 3 marta farq qiladi. Daryo oqimining tezligini toping. (m/s)
a. 5 b. 5,5 c. 4 d. 4,5
18. Berilganlardan boshlang`ich texlikka ega bo`lgan tekis tezlanuvchan harakat uchun tezlik formulasini toping
a. v=v0-at b. v=s/t c. v=at d. v=v0+at
19. Tinch holatda turgan motoroller 1m/s2 tezlanish bilan harakatlanib, 500 m yo`lni o`rtacha qanday tezlikka erishadi?
a. 44,7 b. 50 c. 30 d. 31,6
20. Jism tekis sekinlanuvchan harakatlanib 5 sek ichida to`xtadi. Agar tormozlanish yo`li 25 m bo`lsa tormozlanishning 2-sekundida qancha masofa o`tadi?
A 7m b. 5m c. 16m d. 3m
21. Harakat tenglamasi X=6t2-4t+1 bo`lgan jismning 5s dagi tezligini toping.
a.64 b.56 c.146 d.18
22. Tezlik grafigi va vaqt o`qi orasidagi burchak berilgan bo`lsa tezlanishni toppish uchun shu burchakning …. Ini toping ?
a. sinus b. kosinus c.kotangens d.tangens.
23. Vagon tinch holatdan 30sm/s2 tezlanish bilan harakatga keldi. Harakat boshlangandan 12s o`tgach u qanday tezlikka erishadi?
a. 360m/s b. 12m/s c.1.2m/s d.3.6m/s
24. 44-aftobus 7sda tekis sekinlanib to`xtadi. Agar u tormozlanishning 2sdida 33 m masofa o`tgan bo`lsa uning to`liq tormozlanish yo`lini hisoblang.
a.147m b. 98m c.121m d.132m
25. Harakat tenglamasi X=50+2t2-60t bo`lgan jism koordinata o`qining qaysi nuqtasida to`xtaydi?
a.X=400 b. X=-400 c. X=500 d. X=-250
26. Har 6 s da 2 marta aylanadigan jismning burchak tezligini toping
a.2.5 b. 2.1 c.3 d.2
27. Aylana bo`ylab tekis harakat qilayotgan jismning aylanish chastotasi 7 mata ortsa aylanish radiusi 49 mata kamaysa jismning markazga intilma tezlanishi qanday o`zgaradi?
a.7 marta ortadi b. o`zgarmaydi c. 49 marta ortadi d. 7 marta kamayadi
28. 2m/s chiziqli tezlikka ega bo`lgan jism 4m radiusli aylana bo`ylab harakatlanmoqda burchak tezlikni toping . rad/s
a.1 b. 0.5 c.2 d.4
29. Umumiy aylanish o`qiga ega bo`lgan 2 diskning eng chekka nuqtalarining qaysi parametrlari turlicha bo`ladi ?
a. Burchak tezlik va chiziqli tezlik
b. Markazga intilma tezlanish va chiziqli tezlik
c. Davr chastota va burchak tezlik
d. CHastota va markazga intilma tezlanish
30. O`zgarmas radiusli aylana bo`ylab harakatlanayotgan jismning markazga intilma tezlanishi 4 marta ortdi. Bunda uning burchak tezligi necha marta orttirilgan?
a. 2 marta b. 4 marta c. o`zgartirilmagan d. 16 marta.
Download 25.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling