Korporativ moliyaning dolzarb muammolari Shamsiddinov X


Download 8.27 Kb.
Sana28.01.2020
Hajmi8.27 Kb.
#95856
Bog'liq
2 5368413746509120514
2 5463396411389248926, Suv zahiralarni nazorat qilishning huquqiy a , dunyodagi tillar va alfavit turlari. alfavit shakillanishi, moliyaviy hisobot , bazi muhim taqsimotlarning sonli xarakteristikalari, akademik yozma nutq(1), 8-mart bayramga, radioelementlar va ularning va ularning turlari., 11-sinf-bilogiya-1-2-3-4-choraklik-testlari, Мустақил иш мавзулари АП (8) fgdfed, 1-nazorat savollarga javob, 1-nazorat savollarga javob, 1-nazorat savollarga javob, 1-nazorat savollarga javob

Korporativ moliyaning dolzarb muammolari

Shamsiddinov X

Korporativ Moliyaning imkoniyatlarni rivojlantirish uchun aslida Moliyaviy boshqaruv to’g’ri tashkil etilgan bo’lishi shart


hozirgi kunda moliyaviy resurslami boshqarish har bir korporativ tuzilma oldida turgan eng asosiy va strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

Bu yo'nalishning korporativ tuzilmani boshqarish tizimida strategik ahamiyatga egaligi moliyaviy resurslar va boshqa resurslar (moddiy resurslar, mehnat resurslari va boshqalar)ni jalb qilishning o’zaro bog’liqligi bilan izohlanadi.

Bunday o'zaro bog’liqlikning maqsadga muvofiq va samarali tashkil etilishi ko'p jihatdan korporativ tuzilma iqtisodiy barqarorligini belgilab beradi, shuningdek, hodimlar, davlat va jamiyat moddiy farovonligi o’sishiga xizmat qiladi.

mOLIYAVIY boshqaruv bugungi kunga kElib korporativ tuzilmalar faoliyatida asosiy richag bo’lib xizmat qilmoqda va shu asnoda korporativ moliyaviy boshqarishning muhim nazariy asoslari yaratib bo’lingan

 • Erkin pul oqimlari konsepsiyasi;
 • Pul mablag’larining vaqt bo'yicha qiymati konsepsiyasi;
 • Risk va daromadlilik konsepsiyasi;
 • Bozor samaradorligi haqida gipoteza;
 • Portfel nazariyasi va moliyaviy aktivlar daromadliligi modcli;
 • Kapital tarkibi va dividend siyosati nazariyasi;
 • Agentlik munosabatlari nazariyalari va boshqalar.

Moliyaviy boshqaruvning komplcks mazmunidan kclib chiqqan holda uning bajaradigan fimksiyalarini ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin:

Amaliyotda kEng tarqalgan va an'anaviy boshqaruv maqsadlariga quyidagilarni kiritish mumkin:


Foydani maksimallashtirish;

Moliyaviy barqarorlikni ta’minlash;

Realizatsiyasi miqdorini maksimallashtirish va boshqalar

Korporativ tuzilmalar moliyaviy barqarorligining quyidagi to’rtta turi mavjud bo’lib ularning har biri alohida xususiyatga Ega

Korporativ tuzilmalar moliyaviy barqarorligini boshqarishda quyidagilarga alohida e’tibor qaratiladi

 • -Korxona moliyaviy barqarorligini boshqarishning maqsad va vazifalarini aniqlab olish;
 • -Moliyaviy barqarorlik ko’rsatkichlaming me’yorlarini belgilash;
 • -Moliyaviy barqarorlik ko’rsatkichlari monitoringini o’tkazish;
 • -Belgilangan vaqt oralig’ida korxona moliyaviy barqarorlik darajasini baholash;
 • -Moliyaviy barqarorlikka ta’sir ctuvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash;
 • -Tuzilma moliyaviy barqarorligiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar darajasini aniqlash;
 • -Korporativ tuzilma moliyaviy barqarorligini oshirish bo’yicha chora- tadbirlar dasturini ishlab chiqish;
 • - Korporativ tuzilma moliyaviy barqarorligini baholash mctodlari va ko’rsatkichlarini yanada takomillshtirish

Korxonalarda moliyaviy barqarorlikni boshqarish quyidagi asosiy jarayonlami o’z ichiga olishi lozim:


Ma’lum davrlar oralig’ida korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi asosiy ko’rsatkichlami rejalashtirish;

Korxonalar moliyaviy barqarorligini aniqlovchi asosiy parametrlami monitoring qilish;

Moliyaviy barqarorlik holatini baholash;

Moliyaviy barqarorlikning belgilangan parametrlariga erishishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish.


Korxonalarda raqobat rivojlantirish quyidagi vazifalarniolishi zarur


Raqobatning asosiy vazifalari

Tartibga solish

Resurslarni joylashtirish

Taqsimlash

Nazorat qilish

Moslashtirish

Innovatsion vazifa

O‘z miqyosiga ko‘ra, raqobat ikki turga


tarmoq ichidagi

tarmoqlararo


xo‘jalik subyekti raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligini oshirish maqsadida, moliyaviy rcsurslami shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonini boshqarishda moliyaviy menejeming vazifalarini beshta asosiy yo‘nalishga ajratish mumkin:


1. Investitsion loyihalar jozibadorligini baholash va aksiyador mulkining ortishiga xizmat qiladigan loyihalami tanlash.

2. Investitsion loyihalami moliyalashtirish manbalari va usullarini aniqlash va belgilash.

3. Kompaniya likvidliligi va to'lovga layoqatliligini samarali boshqarish.

4. Faoliyat davomida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy risklami baholash va boshqarish.

5. Investorlar (aksiyadorlar) manfaatlarini qanoatlantiruvchi foydani taqsimlash siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish va boshqalar hisoblanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda bir tarmoq ichidagi raqobatning to‘rtta shakli alohida ajratib ko‘rsatiladi.


sof raqobat

sof monopoliya

monopolistik raqobat

oligopoliyadir


Korporativ moliyaning dolzarb muammolarini yechish bo’yicha asosisy muammolar

 • 2019-yil 22 mart kuni Korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazida “Zamonaviy korporativ boshqaruv usullarini joriy etish – biznesni samarali tashkil etish garovi” mavzusida seminar bo'lib o'tdi.
 • O'zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo'mitasi va Korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, tegishli vazirlik va idoralar, yirik aksiyadorlik jamiyatlari vakillari, Germaniya Moliya vazirligi mutaxassislari, ommaviy axborot vositalari ishtirok etdilar.
 • Mazkur seminarni o'tkazishdan maqsad, qatnashchilarni korporativ boshqaruv sohasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar bilan tanishtirishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga binoan tasdiqlangan “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi”ga muvofiq, korporativ boshqaruvning zamonaviy usullari va xalqaro standartlarini joriy qilish, korxonani strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini yanada kuchaytirish nazarda tutilgan.

 • O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga binoan tasdiqlangan “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi”ga muvofiq, korporativ boshqaruvning zamonaviy usullari va xalqaro standartlarini joriy qilish, korxonani strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini yanada kuchaytirish nazarda tutilgan.
 • Tadbirda ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi PF-4720-sonli “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmon korporativ boshqaruv sohasidagi qoidalar va yondoshuvlarni tubdan qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ldi.

Download 8.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling