Ko`rsatkichli va logarifmik tenglamalarga oid misollar yеchish


Download 0.59 Mb.
Pdf ko'rish
Sana26.08.2020
Hajmi0.59 Mb.
#127753
Bog'liq
Ko`rsatkichli va logarifmik tenglamalarga oid misollar yеchish
Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon roman, Abu Lays Samarqandiy. Tanbehul g'ofiliyn, 30 - мавзу матн, 39 маъруза матни, Б.Ёриев Мақола, Б.Ёриев Мақола, O‘zbekiston respublikasi (2), 7-мавзу мат, o dars, o dars, o dars, Logarifmik tenglamalarni yechish, Irratsional tengsizliklar va tengsizliklar sistemasiga oid misollar yеchish, Irratsional tengsizliklar va tengsizliklar sistemasiga oid misollar yеchish

Ko`rsatkichli va logarifmik tenglamalarga oid misollar yеchish 

Eng  sodda  ko’rsatkichli  tenglama  deb b

a

x

  ko’rinishdagi tenglamalarga aytiladi. Bunda a>0 va a≠1, b - ixtiyoriy haqiqiy son. Bu 

tenglamani yechishda ikki holat yuz berishi mumkin:  

1) 

agar  b


0  bo’lsa,  tenglama  yechimga  ega  emas.  Chunki 

tenglamaning  chap  qismi  ko’rsatkichli  funktsiya  bo’lganligi 

uchun x ning barcha qiymatlarida faqat musbat qiymatlar qabul 

qiladi. O’ng qismi esa manfiy son. Musbat son manfiy songa teng 

bo’lishi mumkin emas. Yuqoridagi matematik mulohazani grafik 

orqali ham ko’rishimiz mumkin (1-rasm): 

 

1-rasm. 2) 

tenglama yechimga ega Agar b>0 bo’lsa,. Haqiqatdan ham buni 

grafik orqali ko’rish mumkin (2- va 3-rasmlar). 

 


   

2-rasm. 


 

 

3-rasm. x

1

  va  x2

    lar  mos  ravishda b

a

x

  tenglamaning  a>1  va  0

bo’lgandagi  yechimlari  bo’ladi.  Ko’rsatkichli  tenglamalarni  yechishda 

asosan quyidagi ikki teoramadan foydalaniladi. 1-teorema.  Agar  a>0  va  a1 bo’lib am

=a

n

  bo’lsa,  u  holda  m=n 

bo’ladi, ya`ni ikkita teng darajalarning asoslari musbat va birdan farqli 

bo’lib ular teng bo’lsa, u holda bu darajalarning ko’rsatkichlari ham teng 

bo’ladi. 

 

Isboti. m=n+c  bo’lsin. U holda   an+c

=a yoki  a

na

c

=an

. Bundan  a

n

bo’lganligi  uchun  tenglikning  ikkala  qismini  a

n

  ga  qisqartirsak,  ac

=1 


bo’ladi. a

n1 bo’lganligi uchun oxirgi tenglik faqat c=0  bo’lgandagina 

bajariladi. Demak, m=n  ekan.  

2-teorema. Agar a>0, a1, b>0, b1 bo’lib, a

m

=b

m

 (m0) bo’lsa, a=b bo’ladi.  

 

Isboti.  b

m0  bo’lganligi  uchun  tenglikning  ikkala  qismini  bm

  ga 


bo’lsak, 

1m

m

b

a

  yoki 


1mb

a

  bo’ladi.  m

0  bo’lganligi  uchun  oxirgi tenglik faqat a=b  bo’lganda bajariladi.  

 

Ko’rsatkichli tenglamalarni 

yechishda 

asosan 

quyidagi formulalardan foydalanamiz: 

 

1. .

n

m

n

m

a

a

a 

 2. 

.

:n

m

n

m

a

a

a 

 

3. .

)

(m

m

m

b

a

b

a 


 

4. 


.

m

m

m

b

a

b

a

  

5. 


.

)

(n

m

n

m

a

a 

 

6. ).

,

,0

(

Nn

N

m

a

a

a

n

m

n

m  

7. 


).

0

(1

0

a

a

 

 8. 

.

1n

n

a

a 

 

9. ).

,

,0

(

1/

N

n

N

m

a

a

a

n

m

n

m

 

 

 Ko’rsatkichli tenglamalarni asosiy turlari quyidagilardan iborat. 

 

I.  B ir  x il  as os g a  k eltirib   yech iladig an   ten gla malar.  Bunday tenglamalarni yechishda asosan (1) teoremadan foydalaniladi.  

Misollar: 

1.  2

x

=4. yechish:  2x

=2

2 ; x=2. Javob: x=2. 

2. 


.

4

18x

  yechish: 

2

32

1

)2

(x

  yoki 


2

3

22x

,  bundan    3x=-2, 

3

2

x

. Javob: 

3

2

x

3. 1

4x

. yechish. 

.

0

,4

4

02x

x

 Javob: 


.

0x

 


II. Umumiy ko’paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish usuli bilan 

yechiladigan tenglamalar. Misollar: 

1. 

.

3204

4

1

x

x

 

yechish. 320

4

44

x

x

 

yoki ;

320


)

1

4(

4

x

 

.3

;

44

;

644

3

xx

x

 Javob: 


.

3x

 

2. .

140


5

3

52

xx

 

yechish. ,

140


5

5

35

2x

x

 

.3

;

55

;

14025

28

5;

140


25

3

15

3

 xx

x

x

Javob: x=3. 

III. Yangi noma`lum kiritish usuli bilan  yechiladigan tenglamalar. 

Misollar. 

1. 

.

05

7

649

xx

  yechish. 

.

0

57

6

72

xx

  Agar 


t

x

7 

desak,  


0

5

62

tt

  bo’ladi.  Bu  kvadrat  tenglamani  Yechsak, 

5

 

,1

2

1

tt

  bo’ladi.  Demak, 

1

7x

,  bundan 

0x5

7

x

,  bundan 

.

5

log7x

 Javob: 

0x

 va 


.

5

log7x

 

2. 


.

3

52

5

23

2x

x

  yechish. 

.

0

35

5

25

5

23

2

x

x

 

tx

5 

desak, 


0

3

251

2

1251

2tt

 yoki 


.

0

37510

2

t

t

 Bu tenglamani 

yechsak, 

15

;25

2

1

t

t

bo’ladi. Demak, 

25

5x

 dan 


15

5

;2

x

x

. Bu tenglama Yechimga ega emas. Demak, tenglamaning Yechimi x=2 

dan iborat. 


IV. 

 ko’rinishidagi tenglamalar. Bunda a>0, a

1, b>0, bbo’lishi kerak. bx

0 bo’lgani uchun 1xx

b

a

 yoki 


.

0b

a

b

a

x

 Demak, 


.

0x

 Misol. 7

x

=5

x. Javob: 

.

0

x

 

Misol. V. Guruhlash usuli bilan yechiladigan tenglamalar. 

Misol. 


.

0

357

35

57

5

22x

x

x

x

 

yechish. )

35

1(

7

)35

1

(5

2

xx

  yoki   x

x

7

52

  yoki x

x

7

25Bundan x=0. Javob: x=0.   

 

  

 

VI. Grafik usulda yechiladigan tenglamalar. x

x

x

x32

,

12

    ko’rinishdagi  tenglamalarni  grafik  usulda 

taqribiy    yechish  mumkin.  Buning  uchun 

x

y

2  va 

1

x

y

 

funktsiyalarning  grafiklari  yasaladi.  Agar  grafiklar  kesishsa,  kesishish nuqtasining abstsissasi tenglamaning yechimi bo’ladi. Agar kesishmasa, 

yechimi yo’q. Agar urinib o’tsa, bitta yechimi bo’ladi (4-rasm). x

x

b

a   

4-rasm. 


 

 


Test savollari. 

Variant № 1 

1. 


1

4

1

x

  tenglamani yeching. 

A) 1          B) 0      C) -1      D) 2 

2. 

81

93x

 tenglamani yeching. 

A) 

2

3       B) 3      C)  

2

3

     D) -3 3. 

108


3

3

21

2

xx

 tenglamani yeching. 

A) 0          B) 6      C)  -2     D) 2 

4. 


x

x

8

5 tenglamani yeching. 

A) -1         B) 1      C)  0     D) Ø 

5. 


0

3

34

9

x

x

 tenglamani yeching. 

A) {0;-1}         B) {0;1}      C)  {1;2}     D) {-1;-2} 

 

Variant № 2 

1. 


1

)

3,

0

(2

3

x

 tenglamani yeching. 

A) 

3

2       B) 0      C)  

3

2

     D) Ø 2. 

64

42x

 tenglamani yeching. 

A) 

2

5       B) 

2

5      C)  

5

2

     D) 5

2 

3. 


30

2

22

3

23

xx

 tenglamani yeching. 

A) -1       B) 1       C)  15     D) -15 

4. 


x

x

31

2

1 tenglamani yeching. 

A) 


2

1       B) 

2

1      C)  

3

1     D) 0 

5. 

0

164

17

16x

x

 tenglamani yeching. 

A) {0;-2}         B) {-2;2}      C)  {0;2}     D) {-1;-2} 

 

Variant № 3 

1. 


3

4

22

2x

 tenglamani yeching. 

A) 

3

2       B) 

2

1      C)  

3

2     D) 


3

 

2. 1

3

32

2

1x

x

 tenglamani yeching. 

A) 

3

4       B) 

4

3

      C)  3

4

     D) 4

3 

3. 


28

2

22

1

1xx

x

 tenglamani yeching. 

A) -2         B) 2      C)  3       D) -3 

4. 


x

x

2

53

 tenglamani yeching. A) 1        B) -1       C)  Ø     D) 0 

5. 


0

5

56

25

x

x

 tenglamani yeching. 

A) {-1;0}         B) {0;1}      C)  {-5;0}     D) {0;5} 


Mustaqil yechish uchun misollar. 

 

1. 5

4

76

3

195

43

35

x

x

x

x

2. 3

1

33

)

10(

01

,0

5

22

2xx

x

3. 3

1 2


125

27

925

6

,0

2

xx

4. 2

1

12

2

22

2

33

2xx

x

x

5. 2

,

05

2

53

1

12x

x

6. 0

3

336

9

31

2

2x

x

7. 0

24

210

4

1xx

8. 0

12

28

3

32

xx

x

9. 99

10

102

2

11

xx

10. 0

4

7)

2

(7

6

22

x

x

x Download 0.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling