L. S. Vigotskiy ta’limoti hozirgi zamon defektologiya fanining metodologik asoslari sifatida


Download 34.02 Kb.
Sana21.01.2020
Hajmi34.02 Kb.

TASDIQLAYMAN

TDPU rektori Sh.S.Sharipov

_____________________________

«_________»__________ 2018 yil


13.00.03 - Maxsus pedagogika ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktoranturaga kirish imtihoni savollari:


 1. Mental nuqsonli bolalarning ta’lim-tarbiya nazariyasi.

 2. Defektologiya fanida Yan Amos Komenskiyning g‘oyalarini ishlatilishi.

 3. Maxsus pedagogika (defektologiya) darsligiga tasnif bering.

 4. “O‘zbekiston Republikasi Konstitutsiyasi”, “Inson xuquqlari Deklaratsiyasi”, “bolalar Konvensiyasida nogiron bolalar ta’lim-tarbiyasi”ga oid moddalarini yoritib bering.

 5. L.S.Vigotskiy ta’limoti hozirgi zamon defektologiya fanining metodologik asoslari sifatida.

 6. Defektologiya fanining maqsadi, vazifasi, predmeti va metodlari.

 7. Intellektida nuqsoni bo‘lgan bolalar ta’rifi.

 8. Defektologiya fanida ta’lim tamoyillari va ularni amaliyotga tadbiq etilishi.

 9. Sensor nuqsonli bolalarning ta’lim-tarbiya nazariyasi.

 10. Hozirgi zamon maxsus pedagogika fanining metodologik asoslari.

 11. ”O‘zbekiston Republikasi Konstitutsiyasi”, ”Inson huquqlari Deklaratsiyasi”, ”bolalar Konvensiyasida nogiron bolalar ta’lim-tarbiyasi”ga oid moddalarini yoritib bering.

 12. L.S.Vigotskiy ta’limoti hozirgi zamon maxsus pedagogika fanining metodologik asoslari sifatida.

 13. Maxsus pedagogika fanining maqsadi, vazifasi, predmeti va metodlari.

 14. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalar ta’rifi.

 15. Maxsus pedagogika fanida ta’lim tamoyillari va ularni amaliyotga tadbiq etilishi.

 16. Differensial va integratsiyalashgan ta’lim sharoitida ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitish va tarbiyalashning mohiyati va mazmuni.

 17. Ixtisoslashtirilgan maktab o‘quvchilari tashxisi va ular uchun himoyalovchi-davolovchi pedagogik kun tartibini amalga oshirilishi.

 18. Ixtisoslashtirilgan maktabida va inklyuziv ta’lim sharoitida ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalar bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish va baholash.

 19. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalar mehnat tarbiyasi va ta’limi.

 20. Alohida ehtiyojli bolalar reabilitatsiyasi.

 21. Ixtisoslashtirilgan maktabning o‘qituvchisi, tarbiyachisi, sinf rahbarining faoliyati.

 22. Differensial (segregatsiya) va integratsiyalashgan ta’lim sharoitida jismoniy jihatdan imkoniyati cheklangan bolalarni o‘qitish va tarbiyalashning mohiyati va mazmuni.

 23. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabi o‘quvchilari tashxisi va ular uchun himoyalovchi-davolovchi pedagogik kun tartibini amalga oshirilishi.

 24. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabida va inklyuziv ta’lim sharoitida jismoniy jihatdan imkoniyati cheklangan bolalar bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish va baholash.

 25. Jismoniy jihatdan imkoniyati cheklangan bolalar mehnat tarbiyasi va ta’limi.

 26. Differensial va integratsiyalashgan ta’lim sharoitida jismoniy jihatdan imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash maqsadi, vazifalari, mohiyati, mazmuni.

 27. Alohida ehtiyojli bolalar reabilitatsiyasi.

 28. Intellektida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ahloqiy tarbiyasi.

 29. Intellektida nuqsoni bo‘lgan bolalarni kasb-hunarga yo‘naltirish va o‘rgatish.

 30. Intellektida nuqsoni bo‘lgan bolalar axloqiy tarbiyasi.

 31. Intellektida nuqsoni bo‘lgan bolalar jismoniy tarbiyasi. Maxsus olimpiadalar va ularning ahamiyati, o‘tkazilishi.

 32. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktab o‘quvchilari ularning tavsifi va klassifikatsiyasi.

 33. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabda Yoshlar ittifoqining faoliyati.

 34. Intellektida nuqsoni bo‘lgan bolalar ijtimoiy moslashuvi.

 35. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabining o‘qituvchisi, tarbiyachisi, sinf rahbari va ularning faoliyati.

 36. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabida metodik ishlar, ularning tashkil etilishi.

 37. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabni va maxsus kasb-hunar kollejni boshqarish.

 38. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktabda tarbiviy ishlarni boshqarish.

 39. Hozirgi zamon korreksion pedagogikasida O‘zbekistonda va chet ellarda alohida ehtiyojli bolalar toifalarining tasnifi.

 40. Defektolog o‘qituvchilarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash muammolari.

 41. Maxsus pedagogikaning klinik asoslari, mazmuni va mohiyati.

 42. Logopediya fan sifatida, ilmiy-nazariy, metodologik asoslari.

 43. Oligofrenopedagogika fan sifatida, ilmiy-nazariy metodologik asoslari.

 44. Surdopedagogika fan sifatida, ilmiy-nazariy metodologik asoslari.

 45. Tiflopedagogika fan sifatida, ilmiy-nazariy metodologik asoslari.

 46. Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni bartaraf etish metodikalari.

 47. Maxsus ta’lim tizimi taraqqiyotining hozirgi zamon ustuvor yo‘nalishlari.

 48. Kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, malaka oshirish sohasida ta’lim muassasalari oldida turgan vazifalar.

 49. Korreksion-pedagogik, rivojlantiruvchi-tarbiyaviy yordamni tashkil etish.

 50. Sharq mutafakkirlari Al-Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Amir Temur, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib va boshqalarning bola tarbiyasi, murabbiy to‘g‘risidagi fikr-mulohazalari.

 51. Hozirgi zamon maxsus ta’lim tizimidagi muammolar va yechimlar.

 52. Neyropsixologik tekshirish metodlarining logopediyada qo‘llanilishi.

 53. Alohida yordamga muhtoj bolalarni o‘rganishdagi asosiy psixo-diagnostik modellar.

 54. Alohida yordamga muhtoj maktab yoshigacha bo‘lgan bolalarni integratsiyalash muammolari.

 55. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlar: suhbatlar, seminarlar, maslahatlar, majlislar, individual esdaliklar, tavsiyanomalar tuzatish va boshqa ko‘rinishdagi ishlarni olib borish.

 56. Alohida yordamga muhtoj bolalarni maktabga tayyorlash.

 57. O‘zbekistonda alohida yordamga muhtoj bolalarni o‘qitish va tarbiyalashni rivojlantirishga o‘z hissalarini qo‘shgan olimlar

 58. Milliy defektologiyaning rivojlanish tarixi, chet el va respublikamizdagi defektolog olimlar. Milliy defektologiyaning taraqqiyotini ustuvor yo‘nalishlari

 59. Nutqning anatomik-fiziologik mexanizmi.

 60. Nutq buzilishlarini tasnifi.

 61. Bolalar nutqining rivojlanish xususiyatlari.

 62. Dislaliya sabablari, mexanizmlari, shakllari. Dislaliya turlari.

 63. Dislaliyani bartaraf etishda logopedik ta’sir metodikasi.

 64. Tovushlarni nutqqa qo‘yish usullari, davrlari

 65. Rinolaliya, sabablari, mexnaizmlari, shakllari.

 66. Rinolaiyani o‘rganish tarixi.

 67. Dizartriya ta’rifi, sabablari, mexanizmi.

 68. Dizartriya shakllari va ularni namoyon bo‘lishi.

 69. Dizartriyada logopedik ish mazmuni.

 70. Alaliyani o‘rganish tarixidan ma’lumotlar.

 71. Alaliyani sabablari va mexanizmi.

 72. Alaliya nutqning to‘la rivojlanmaganligining shakli sifatida.

 73. Alaliyada nutqnnig rivojlanmaganlik darajalari.

 74. Alaliyaning tasniflash va o‘rganishdagi muammolari.

 75. Alaliyani o‘xshash holatlaridan ajratish.

 76. Afaziya ta’rifi, sabablari, mexanizmi.

 77. Afaziyani shakllari.

 78. Afaziyaning klassik tasnifi.

 79. Afaziyaning R.Luriya bo‘yicha tasnifi.

 80. Sensor afaziyada nutqni tushunishdagi buzilishlari.

 81. Afaziyani bartaraf etishda logopedik ish mazmuni.

 82. Duduqlanish ta’rifi, sabablari. Duduqlanish alomatlari.

 83. Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni bartaraf etishda N.A.Vlasova va Ye.F.Rau metodikasi.

 84. Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni bartaraf etishda S.A.Mironova metodikasi.

 85. Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni bartaraf etishda N.A.Cheveleva metodikasi.

 86. Yozma nutq buzilishlari bo‘yicha tarixiy obzor.

 87. Yozma nutq buzilishlari tushunchasi, ta’rifi va tasnifi.

 88. Yozma nutq buzilishlarini bartaraf etishda bo‘g‘in analizi va sintezini rivojlantirish.

 89. Yozma nutq buzilishlarini bartaraf etishda fonematik analiz va sintezni rivojlantirish.

 90. Fonetik-fonematik nutq buzilishi, ta’rifi, tushunchasi.

 91. Fonetik-fonematik nutq buzilishini olimlar tomonidan o‘rganish holati.

 92. Fonetik-fonematik nutq bolalar nutqini tekshirish.

 93. Fonetik-fonematik nutq buzilishini bartaraf etishda olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni.

 94. Nutqning to‘liq rivojlanmaganligi ta’rifi, sabablari.

 95. Nutqning to‘liq rivojlanmaganligi klinik ko‘rinishlari. Nutqning to‘liq rivojlanmaganligi darajalari.

 96. Nutqning to‘liq rivojlanmaganligi bolalar nutqini tekshirish.

 97. Umumta’lim maktabgacha ta’lim muassasasi qoshida logopedik yordamni amalga oshirilishi.

 98. Ikki tovush tasvirlangan artikulyatsiyani qiyoslang, ularga ta’rif, bering, artikulyatsiyadagi farq va o‘xshashliklari.

 99. Matematik modellashtirish va matematik statistikaning fundamental masalalari va metodik ta’minoti

 100. Hisoblash eksperementlarini shakllantirish va tashkil etish usulari

Download 34.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling