Lissabonfördraget Fri rörlighet för varor och tjänster


Download 445 b.
Sana16.02.2017
Hajmi445 b.


 • lena.svensson@skl.se


Lissabonfördraget - Fri rörlighet för varor och tjänster

 • Lissabonfördraget - Fri rörlighet för varor och tjänster

 • Upphandlingsdirektiv

 • Transparensdirektiv

 • Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

 • Statsstödsregler

 • Tjänstedirektive

 • Offentligt privata partnerskap, PPP

 • RättsmedelsdirektivProportionalitetsprincipen

 • Proportionalitetsprincipen

 • Icke diskriminering

 • Likabehandling

 • Öppenhet

 • Ömsesidigt erkännandeLag om valfrihet LOV, - 1 januari 2009

 • Lag om valfrihet LOV, - 1 januari 2009

 • Obligatoriskt vårdval inom primärvården from 1 januari 2010

 • Implementering av LOV och vårdval

 • Patientens rätt i vården – delbetänkande etableringsfrihet – 1 oktober 2009

 • Frivilliga delen av upphandlingsdirektivet

 • Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet, SOU 2008:122

 • Offentliga bidrag på lika villkor, Prop. 2008/09:171,

 • Kammarkollegiet; LOV-databas, Upphandlingsstöd

 • Översyn av konkurrenslagstiftningen

Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten av en sådan konkurrens.

 • Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten av en sådan konkurrens.Förbud får inte meddelas för förfarande eller verksamheter som är försvarbara från allmän synpunkt.

 • Förbud får inte meddelas för förfarande eller verksamheter som är försvarbara från allmän synpunkt.

 • En verksamhet som en kommun eller ett landsting bedriver ska anses försvarbar från allmän synpunkt om den är förenlig med lag.

 • Gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om en kommun har ett dominerande inflytande över den juridiska personen som ägarskap, finansiell medverkan gällande regler eller på annat sättFörbudet får även omfatta ett förfarande eller en verksamhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verksamhet som förbjuds.

 • Förbudet får även omfatta ett förfarande eller en verksamhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verksamhet som förbjuds.

 • Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.Frågor om förbud eller prövning prövas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket.

 • Frågor om förbud eller prövning prövas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket.

 • Om konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om förbud, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet eller verksamhetenOffentlig sektor

 • Offentlig sektor

 • Ideell sektor

 • Privat sektorSKL anser att:

 • SKL anser att:

 • Lokala och regionala stödsystem som bygger på dialog och överenskommelser med god framförhållning och tydliga besked bidrar till att främja civilsamhället som utvecklingskraft.

 • Utöver ekonomiska bidrag, finns det andra ändamålsenliga medel för att stödja civilsamhället som bör utvecklas.

 • Regeringen bör anpassa/förenkla upphandlingsreglerna och se över möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för aktörer inom civilsamhället

Ömsesidigt intresse

 • Ömsesidigt intresse

 • Långsiktigt samarbete

 • Gemensamt risktagande

 • Privat investering

 • Innovation /utvecklingIdrottsparken i Sundsvall

 • Idrottsparken i Sundsvall

 • Västerås konserthus

 • Rosvalla Nyköping Eventcenter

 • Swedbank Arena ÖrnsköldsvikInte tillräckligt med konkurrensen som medel

 • Inte tillräckligt med konkurrensen som medel

 • Eldsjälar!

 • Projekt som annars inte skulle ha blivit av

 • Kompletterande näringsverksamhet

 • Riskanalyser saknas

 • Låser medel under långa perioder

 • Hur många arenor behövs?Konkurrens

 • Konkurrens

 • Samarbete

  • Offentlig sektor
  • Ideell sektor
  • privat sektor
 • ValfrihetPolitisk förberedelse, om, vad, ekonomisk ersättning

 • Politisk förberedelse, om, vad, ekonomisk ersättning

 • Kravställande, på leverantören och på tjänsten

 • Förfrågningsunderlag

 • Annonsering i nationell databas, löpande annonsering

 • Ansökningarna inkommer, löpande godkännande, handläggningstid

 • Godkännande, kvalitetsribban, delegation

 • Avtal, avtalstid, uppsägning

 • Information, saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig, lättillgänglig

 • Medborgarnas val, ickevalsalternativ

 • Uppföljning, uppföljning kopplat till kvalitetskraven

 • Rättsmedel

Ömsesidigt intresse

 • Ömsesidigt intresse

 • Långsiktigt samarbete

 • Gemensamt risktagande

 • Privat investering

 • Innovation /utvecklingIdrottsparken i Sundsvall

 • Idrottsparken i Sundsvall

 • Västerås konserthus

 • Rosvalla Nyköping Eventcenter

 • Swedbank Arena ÖrnsköldsvikInte tillräckligt med konkurrensen som medel

 • Inte tillräckligt med konkurrensen som medel

 • Eldsjälar!

 • Projekt som annars inte skulle ha blivit av

 • Kompletterande näringsverksamhet

 • Riskanalyser saknas

 • Låser medel under långa perioder

 • Hur många arenor behövs?Klargör de politiska spelreglerna.

 • Klargör de politiska spelreglerna.

 • Se över alternativa finansieringslösningar

 • Genomför en grundlig riskanalys.

 • Var noggrann med avtalsregleringen.

 • För kontinuerligt en öppen och respektfull dialog mellan alla inblandade parten, innan, under och efter genomförandet.

 • Dra lärdom av egna och andras erfarenheter.

 • Var öppen för nytänkande.

 • Visa respekt och ödmjukhet inför varandras olika förutsättningar.
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling