Lite bakgrund till modernismen. Lite bakgrund till modernismen


Download 445 b.
Sana15.08.2018
Hajmi445 b.Lite bakgrund till modernismen.

 • Lite bakgrund till modernismen.

 • Under medeltiden var det kyrkan och dess värderingar som gällde som världsåskådning. Såsom etik, utbildning, människosyn, livsåskådning och världsåskådning.Upplysningstiden. Under 1700-talet började naturvetenskapen och forskningen inom olika områden ta fart.

 • Upplysningstiden. Under 1700-talet började naturvetenskapen och forskningen inom olika områden ta fart.

 • Schamaner, helgon och gudarna stod inte längre för underverken. Tron på Gud undergrävdes och med detta tron på andlighet och ett evigt liv efter döden.

Under 1800-talet fanns det en underton av revolt mot borgligheten och fritänkandet. De va mer realister och såg ondskan, nöden, döden och lidandet i vitögat.

 • Under 1800-talet fanns det en underton av revolt mot borgligheten och fritänkandet. De va mer realister och såg ondskan, nöden, döden och lidandet i vitögat.

 • Och en av dem var Edvard Munch.

Med oljans intåg i människans liv, uppstod där med industrialismen och modernismen.

 • Med oljans intåg i människans liv, uppstod där med industrialismen och modernismen.

 • Modernismen är född.

 • Maskinen tar över Guds herravälde

 • Den enskilda människans egen värde görs sig synlig inom kulturen.Människans övertro på maskinernas förmåga till frälsande ifrån fattigdom, lidande och klass samhället gör sig synligt inom konsten.

 • Människans övertro på maskinernas förmåga till frälsande ifrån fattigdom, lidande och klass samhället gör sig synligt inom konsten.

Futurismen

 • Futurismen

 • Happenings och annan performativ konst.

 • Den italienska futurismen va den första modernistiska rörelsen som övergav ateljén och konstgallerierna, för att istället uppträda i det offentliga rummet, teatern och gatan.Den italienska futurismen älskade att provocera som skrev ett manifest som va döpt till ”En örfil åt den offentliga smaken”. Utgången blev inte som dom hade förvänta sig, borgerskapet gillade deras upptåg och börja samla på deras verk.

 • Den italienska futurismen älskade att provocera som skrev ett manifest som va döpt till ”En örfil åt den offentliga smaken”. Utgången blev inte som dom hade förvänta sig, borgerskapet gillade deras upptåg och börja samla på deras verk.Det italienska manifestet skrevs 1909 innan första världskrigets utbrott 1914.

 • Det italienska manifestet skrevs 1909 innan första världskrigets utbrott 1914.

 • 1. Vi vill besjunga kärleken till faran, förtrogenheten med energin och oförvägenheten.

 • 2. Mod, djärvhet och uppror skall bli grundelement i vår poesi.

 • 3. Litteraturen har hittills förhärligat den tankfulla stillheten, kärleksruset och sömnen. Vi vill förhärliga den aggressiva rörelsen, den febriga sömnlösheten, språnget, saltomortalen, örfilen och smockan.

 • 4. Vi förklarar att världens härlighet berikats med en ny skönhet: fartens skönhet. En racerbil med motorhuven prydd med stora tuber som liknar ormar med explosiv andedräkt...en rytande automobil som verkar driven av en kulspruta är vackrare än Nike från Samothrake.

 • 5. Vi vill besjunga människan vid ratten, vars stång tycks gå tvärs igenom jorden, som även den har full tävlingsfart i sin omloppsbana.

 • 6. Poeten måste med hetta, överdåd och generositet hänge sig åt att stimulera naturelementens entusiastiska intensitet.

 • 7. Det finns ingen skönhet utom i kampen. Inget verk som inte har en aggressiv karaktär kan vara ett mästerverk. Poesin bör uppfattas som en våldsam attack mot de okända krafterna, för att tvinga dem att underkasta sig människan.

 • 8. Vi befinner oss på seklernas yttersta udde!... Varför skulle vi se tillbaka när vi vill slå in de hemlighetsfulla portarna till de Omöjliga? Tiden och Rummet dog i går. Vi lever redan i det absoluta, eftersom vi redan har skapat den eviga och överallt närvarande hastigheten.

 • 9. Vi vill förhärliga kriget - världens enda hygien - militarismen, patriotismen, anarkistens destruktiva handling, de sköna idéer för vilka man dör samt föraktet för kvinnan.

 • 10. Vi vill förstöra museerna, biblioteken, akademier, av alla slag och bekämpa moralism, feminism och varje opportunistisk eller utilitarisk feghet.

 • 11. Vi kommer att besjunga de stora folkmassorna, hetsade av arbete, nöjen eller uppror.Marinetti älskade kriget och kvinnor. Han hatade feminismen vilket på den tiden stod för dom små borliga söta små flickorna. Marinetti ville att kvinnan skulle vara självständig. Han tyckte inte om äktenskapet, ansåg att kvinnan var mer prostituerad i äktenskapet än utanför. Han stötte suffragetterna, vilka kämpade för kvinnlig rösträtt.

 • Marinetti älskade kriget och kvinnor. Han hatade feminismen vilket på den tiden stod för dom små borliga söta små flickorna. Marinetti ville att kvinnan skulle vara självständig. Han tyckte inte om äktenskapet, ansåg att kvinnan var mer prostituerad i äktenskapet än utanför. Han stötte suffragetterna, vilka kämpade för kvinnlig rösträtt.Futurismen fanns även i Ryssland. Den stod också för lovordad ljus framtid, skapad med den industriella utvecklingen. Tron på maskinens möjlighet att förändra samhället till något bättre.

 • Futurismen fanns även i Ryssland. Den stod också för lovordad ljus framtid, skapad med den industriella utvecklingen. Tron på maskinens möjlighet att förändra samhället till något bättre.

 • Till skillnad från den italienska futurismen ville ryssarna göra det med poesi. Inte genom knyt nävens slag och krig, vilket var det italienska mottot. • Fernand Léger, född 4 februari 1881 i Argentan, Orne, död 17 augusti 1955 i Gif-sur-Yvette, Essonne, var en fransk målare.

 • Léger flyttade till Paris vid 19 års ålder. Hans tidiga verk har klara influenser från impressionismen. Sedan påverkades han av kubismens förgrundsfigurer Picasso och Braque. Mellan åren 1911-1914 blev hans konst alltmer abstrakt. Léger skapade från 1917 en starkt personlig konst med klara färger och rika kontraster, med motiven: dansöser, maskiner, blommor, matroser m.m. Några av hans mest kända verk är Trappan och Clowner. Han gjorde även filmen Ballet Mécanique (1924).

 • 1935 presenterades hans verk på Museum of Modern Art i New York, och Léger bodde i USA under andra världskriget. 1945 flyttade han tillbaka till Paris.

 • Léger hade en egen konstskola, och han utövade stort inflytande på många svenska konstnärer, bl.a. medlemmar ur Halmstadgruppen och Otto G. Carlsund. Dessutom var han scenograf och författare.

 • Léger vilar på kyrkogården i Gif-sur-Yvette i Essone, Frankrike.

Efter ett misslyckat krig tappades tron på maskinens förmåga att skapa ett samhälle i välstånd.

 • Efter ett misslyckat krig tappades tron på maskinens förmåga att skapa ett samhälle i välstånd.

 • Cabaret Voltaire startades 1916

 • En ny konströrelse – dada – föddes 1916

 • reaktion mot den pågående slakten och förstörelsen i första världskrigets Europa.

 • är dada och vi har dada. Dada påträffades i ett lexikon, det betyder ingenting. Detta är det betydande ingenting, för vilket ingenting betyder någonting … med ingenting vill vi få slut på kriget. Vi står här utan avsikt … Var vänliga att ta emot dada som en gåva från oss.”Konstnären och Zürichdadaisten Hugo Ball va lika angelägen att förbrylla och provocera.

 • Konstnären och Zürichdadaisten Hugo Ball va lika angelägen att förbrylla och provocera.

Dadaisterna ville som futuristerna radera ut historien. Alltifrån bibliotek, museer , teatern, konst, språket med mer… allt skulle börja om från början på ett nytt oskrivet ark. Men dom ville inte ha krig.

 • Dadaisterna ville som futuristerna radera ut historien. Alltifrån bibliotek, museer , teatern, konst, språket med mer… allt skulle börja om från början på ett nytt oskrivet ark. Men dom ville inte ha krig.

 • Den italienska futurismen med Marinetti i spetsen grunda det futuristiska partiet. Som sen han omformade tillsammans med Mussolini till det Italienska fascist partiet.Dom futuristiska tankarna uppstod igen på 60-talet i och med popkonsten. Inom musiken kan man uppfatta tankebanorna hos Kraftwerk. I synnerlighet i synt musiken.

 • Dom futuristiska tankarna uppstod igen på 60-talet i och med popkonsten. Inom musiken kan man uppfatta tankebanorna hos Kraftwerk. I synnerlighet i synt musiken.Efter kriget flyttade dadaisterna till Paris och omvandlades efter ett tag till surrealism.

 • Efter kriget flyttade dadaisterna till Paris och omvandlades efter ett tag till surrealism.

 • Dadaisterna upplevdes som mycket provocerande och anstötligt. En Journalist beskriver en Max Ernst utställning som dålig smak, och frågar sig om dadaismen har börjat tillgripa terrorism.Max ErnstMax Ernst, född 2 april 1891 i Brühl, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, död 1 april 1976 i Paris, Frankrike, var en tysk målare, grafiker och skulptör inom dadaism och surrealism.

 • Max Ernst, född 2 april 1891 i Brühl, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, död 1 april 1976 i Paris, Frankrike, var en tysk målare, grafiker och skulptör inom dadaism och surrealism.

 • Ernst studerade först filosofi i Bonn, innan han som helt oskolad konstnär besökte Paris 1913 och lärde känna August Macke, Robert Delaunay och av större betydelse - Apollinaire och Jean Arp.

 • Efter första världskriget grundade Ernst 1919 en dadagrupp i Köln. Vid det laget hade han sett verk av de Chirico, Klee, Picasso och dadaisterna i Zürich, och sammanfogade i sina målningar upphittade föremål (träbitar, tapeter m.m.) med målade föremål till en fantastisk drömvärld, vars oroande tvetydighet underströks av titlarna - Den lilla tårkörteln som säger tick-tack (1920) och Två barn hotade av en näktergal (1924).

 • Ernsts enmansutställning i Paris 1920 höjdes till skyarna av surrealisterna. Han uppfann "frottaget" - ett parallellt fenomen till André Bretons automatiska skrift och Paul Éluards försök att avskaffa konstnärens aktiva deltagande i ett konstverks tillblivelse.

 • De målningar och skulpturer som gör att Ernst idag betraktas som en av de mest inflytelserika konstnärerna inom den internationella surrealismen får sitt uttryck antingen från en irrationell sammanställning av föremål, till exempel Om detta skall människorna aldrig få veta (1923) eller från mer fantasifulla mardrömsimprovisationer med organiska former, Horden (1927). Ernst tillbringade krigsåren i USA och slog sig sedan ned i Frankrike. 1961 publicerade han An Informal Life of Max Ernst.DuchampDuchamp bedrev halvtidsstudier vid Académie Julian i Paris, medan han arbetade som bibliotekarie vid Bibliothèque Sainte-Geneviève. På 1920-talet övergav han måleriet, men ställde ut tillsammans med surrealisterna 1928 och 1947.

 • Duchamp bedrev halvtidsstudier vid Académie Julian i Paris, medan han arbetade som bibliotekarie vid Bibliothèque Sainte-Geneviève. På 1920-talet övergav han måleriet, men ställde ut tillsammans med surrealisterna 1928 och 1947.

 • Hans första målningar (1911-1912) var influerade av kubismen och undersökte en kropps rörelse i rummet. Naken kvinna som går nedför en trappa Nr. 1 (1911) och Nr. 2 (1912) hade liksom det samtida futuristiska måleriet inspirerats av fotografiet. Det var ett försök att skapa självständiga motsvarigheter till en människa i rörelse, och hans ursprungliga idé var att Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och med skulle vara rörlig.[källa behövs] Den andra versionen av Naken kvinna som går nedför en trappa ratades av kubisterna på deras utställning 1912 och blev ett av de mest ryktbara inslagen på Armory Show 1913.

 • Originalet till skulpturen Fontän från 1917 finns inte kvar. Dock finns ett fåtal auktoriserade replikor, som denna på Tate Modern i London.

 • Utställningen av hans s.k. ready-mades, som Cykelhjulet (1913), Flasktorkaren (1914), Kam (1916), Fontän (1917) m.fl. förebådade den polemiska, negativa inställningen till konst, utmärkande för dadaismen. Tillsammans med Francis Picabia ledde Duchamp dada- och surrealistgrupperna i New York - 1915 flyttade han för gott till USA.

 • Duchamp utövade ett mycket stort inflytande på amerikanska konstnärer i generationen efter den abstrakta expressionismen som Robert Rauschenberg och Jasper Johns och avgjorde till stora delar, och under lång tid, inriktningen hos den mest uppmärksammade amerikanska konsten. Han förblev en legendarisk gestalt hela sitt liv. Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och med arbetade han med 1915-1923.

 • Mellan 1946 och 1966, när han ansågs ha upphört med att skapa konst och endast verkade intressera sig för schack, var han i hemlighet sysselsatt med Étant données: 1. La Chute d'eau/2. Le Gaz d'éclairage, ett tredimensionellt assemblage i olika material som skall betraktas genom två kikhål i ett gammalt spanskt trägolv. Den uppenbarade bilden består av ett solbelyst landskap med ett vattenfall och i förgrunden en realistisk återgivning av en naken kvinna. Verket har förmodligen ett samband med Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och med Det är kanske det mest hemlighetsfulla och det absolut mest förbryllande 1900-talskonstverket.

 • I mellan krigstiden utvecklade Picasso sin konst med så kallade ”experiment”.

 • Modernisterna

 • Matisse

 • Kandinsky

 • Siri Derkert

 • Marc ChagallMarc Chagall

 • Chagall var den äldsta av 9 syskon i en judisk familj bestående av fadern, en fiskförsäljare, och modern Felga-Ita. Barndomen beskrivs som lycklig men fattig och har påverkat honom i hans arbete livet ut.

 • 1906 började Chagall studera under den berömda konstnären Jehuda Pen. Några månader senare 1907 flyttade han till Sankt Petersburg där han började på kejserliga konstföreningens skola och studerade där under Nikolaj Roerich. Under sina studier där stötte han på konstnärer av varje skola och stil. Detta var en besvärlig period för Chagall, då judar bara fick vistas i Sankt Petersburg med speciellt tillstånd, och han fängslades även en kortare tid. Chagall stannade i Sankt Petersburg till 1910. Han besökte sin hemstad frekvent och under en av sina besök träffade han sin framtida hustru Bella Rosenfeld.

 • Efter ha blivit känd som konstnär flyttade Chagall till Paris för att befinna sig nära konstnärskretsarna i Montparnasse. 1914 återvände han till Vitebsk där han gifte sig med sin trolovade Bella som han träffat 1909. Första världskriget utbröt medan Chagall befann sig i Ryssland. 1916 föddes hans dotter Ida.

 • Chagall blev indragen i ryska revolutionen, och det sovjetiska kulturministeriet utsåg honom till kommissarie för bildkonst i Vitebskområdet. Under sin tid som kommissarie grundade han en konstskola. Politiskt sett gjorde Chagall sig inte populär, och familjen flyttade till Moskva 1920 och vidare till Paris 1923.

 • När Tyskland ockuperade Frankrike under andra världskriget, var Chagall och hans familj tvungna att fly från Paris för att undgå deporteringen av judar och förintelsen. De gömde sig i Villa Air-Bel i Marseille och fick hjälp att fly genom Spanien och Portugal av den amerikanske journalisten Varian Fry. 1941 bosatte sig den Chagalliska familjen i USA.

 • Den 2 maj 1944 upplevde Chagall början på en svår kris. Hans älskade hustru Bella, ett återkommande motiv i hans målningar och livskamrat, gick bort på grund av sjukdom. Han målade inte på flera månader efter Bellas död. Två år senare 1946 återvände han till Europa. 1949 hade han installerat sig i Provence i Frankrike. Under dessa år återupptäckte han den vitala energin i färg. Hans arbete från denna period var inspirerad av kärlek och livsglädje med kurviga former och figurer. Han började även skulptera, arbeta med keramik och färgat glas.

 • Chagall gifte om sig 1952 med Valentina Brodsky. Han reste upprepade gånger till Grekland, och 1957 besökte han Israel där han 1960 skapade ett fönster av färgat glas till synagogan i Hadassah University Clinic i Jerusalem. 1966 uppförde han även konst för det nya Knesset som konstruerades i staden.

 • Museet som bär Chagalls namn i Vitebsk grundades 1997 i byggnaden där hans familj bodde på Pokorovskaja ulitsa 29. Chagall var dock persona non grata i sitt hemland fram till sin död. Museet innehar bara kopior av hans verk.Adolf Hitler

 • Andra världskriget

 • I Tyskland tar nazismen med nationalromantiken makten.

 • Modernisterna får fly och gå under jorden.

 • Hitler anser att modernismen är dekadent och underminerar moralen. Konst ska vara fostrande och vacker.

 • Tusentals konstverk brändes och konfiskerades • Konstnären Matisses konst beslagtogs på en utställning men någon konst kunnig gömde dom och smugglade dom till Danmark. Där man i dag kan se en stor samling av hans verk på stadsmuseet i Köpenhamn. • Under Stalins tid i Ryssland förändrades konstscenen likaså. Den fria konsten förbjöds och även där förföljdes samtids-konstnärerna. Konst skulle enbart vara till för staten. Stalin själv dikterade villkoren och den socialrealistiska propaganda konsten var det enda tillåtna. • Andra världskriget satte sin prägel på konsten. Jazz musiken förbjöds i Europa, likaså den judiska teatern. All form av rasism blir påtaglig och synlig inom all typ av konst.Francis Bacon • Efterkrigstidens konstnärer skapade expressionismen. Den tyska expressionismen utmärker sig mer som gestaltade av krigets helvete. Detta inferno gestaltades av konstnärer som till exempel Kobra gruppen.Abstrakt expressionism

 • Abstrakt expressionism

 • Jackson Pollock
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling