Lizosomal katepsinlar prostoglandinlar interleykinlar


Qon quyish 1ta javobli testlar


Download 73.11 Kb.
bet4/6
Sana27.10.2020
Hajmi73.11 Kb.
1   2   3   4   5   6

Qon quyish

1ta javobli testlar

1. Kim 1940-yilda birinchi bo’lib rezus-faktorni aniqlagan?

1) Landshteynerva Viner*

2) Fisher, Reys

3) Shmidtom, Shamov

4) Viner, Yanskiy

5) Levin, Donat

2. Agglyutinogenlar Ava B qaysi antigen guruhiga mansub?

1) eritrositar*

2) leykositar

3) trombositar

4) zardobli

5) monositar

3. Agar qon guruhini aniqlashda barcha qon zardoblari bilan agglyutinatsiyaga

bo’lmasa demak bu gurux?

1) 0(I)*

2) A(II)

3) B(III)

4) AB(IV)

5) bunday hodisa bo’lmaydi

4. Agar qon guruhini aniqlashda birinchi va ikkinchi qon zardobi bilan

agglyutinatsiyaga kirishsa demak bu guruh?

1) B(III)*

2) A(II)

3) AB(IV)

4) 0(I)

5) reaksiyatexnik xatolikka

5. Bilvosita qon quyish …

1) konservalangan qonni flakondan quyish*

2) donordan retsipientga bevosita transfuzziya

3) reinfuziya

4) onadan bolaga yangi tayyorlangan qon quyish

5) suniy peftoran quyish

6. Qon reinfuziyasi …

1) bo’shliqlarga quyilgan qonni bemorga qayta quyish*

2) bemordan oldindan tayyorlangan konservalangan autoqonni quyish

3) utilizatsiyalangan qonni quyish

4) murda qonini quyish

5) plasentar qonni quyish

7. Gemotronsfuziyaga absalyut ko’rsatmalar bo’lganda qarshi ko’rsatmalar…

1) hisobga olinmaydi*

2) o’tkir yurak qontomir yetishmovchiligi

3) o’pka shishi

4) buyrak yetishmovchiligi

5) insult

8. Kaonservalangan qonni natriysitrati chaqiradigan asoratlarini oldini olish uchun

qo’llaniladi:

1) 10% li CaCl*

2)10% li NaCl

3)10% li KCl

4) 20% li NaCl

5) 20% li MgSO4

9. Mos kelmaydigan qon quyilganda sodir bo’ladigan gemolizni aniqlash mumkin?

1) Bakstersinamasi*

2) Otenbergqoidasi

3) Kumbs. reaksiyasi

4) Blendelsinamasi

5) Aleksandrovsinamasi

10. Gemodinamik tasirdagi preparatlarga tegishli:

1) poliglyukin*

2) gemodez

3) laktosol

4) disol

5) xolosol

11. O’tkir anemiyada quyidagini qo’llash maqsadga muvofiq;

1) eritrositarmassa*

2) leykositarmassa

3) trombositarmassa

4) nativliplazma

5) fibrinogen

12. Nur kasalligida quyidagini qo’llash lozim:

1) leykositarmassa*

2) eritrositarmassa

3) nativliplazma

4) trombositarmassa

5) butun qon

13. Quruq plazmani quyishda etiborga olinadi:

1) qon guruhi*

2) qon guruhi va rezus moslik

3) aniqlash shart emas

4) faqat rezus moslik

5) boshdan kechirgan infeksion kasalliklar

14. Suyakga qon quyishda qanday ignadan foydalaniladi?

1) Kassirskiy ignasi*

2) Bir ignasi

3) Defo ignasi

4) Deshang ignasi

5) Kuzing ignasi

15. Qon guruhini aniqlashda zardoblar zarur:

1) 2 seriyali*

2) 1 seriyali

3) 3 seriyali

4) 4 seriyali

5) 5 seriyali

16. Qon guruhini chorraxaviy aniqlashda quyidagilardan foydalaniladi:

1) standartzardoblar*

2) standarteritrositlar

3) 33% poliglyukin

4) standart zardoblar va eritrositlar

5) anti rezus zardob

17. Gemaglyutinatsiya reaksiyalariga baho beriladi:

1) 5 minutda*

2) 3 minutda

3) 8 minutda

4) 10 minutda

5) 7 minutda

18. Agarda qon guruhini aniqlashda birinchi 3 guruhdagi zardobda agglyutinatsiya

bo’lsa tekshirilayotgan qon guruhi:

1) AB(IV)*

2) A(II)

3) B(III)

4) 0(I)

5) bu sovuq agglyutinatsiya

19. Agarda qon guruhini aniqlashda birinchi va uchinchi guruhda agglyutinatsiya

bo’lsa tekshirilayotgan qon guruhi

1)A(II)*

2) AB(IV)

3) B(III)

4) 0(I)

5) bunday bo’lmaydi

20. Agarda qon guruhini aniqlashda barcha 4 guruhdagi zardoblarda

agglyutinatsiya bo’lsa:

1)nospetsifik agglyutinatsiya*

2) AB(IV)

3) B(III)

4) 0(I)

5) A(II)

21. Qon preparatlariga tegishli:

1) protein*

2) poliglyukin

3) jelatinoza

4) lepofundin

5) reopoliglyukin

22. Massiv gemotransfuziya sindromining ko’rinishi:

1) metobolikatsidoz, giperkaliemiya*

2) o’tkir buyrak yetishmovchiligi

3) qon fibrinolitik aktivligini oshishi

4) sitratshok

5) makrogematuriya

23. Qon reinfuziyasi amalga oshiriladi:

1) ko’krak yoki qorin bo’shlig’iga qon ketganda*

2) qo’l oyoqdagi magistral tomirlar shikastlanganda

3) meda ichak trakti bo’shlig’iga qon ketganda

4) koksoralig’iga qon ketganda

5) bo’g’im bo’shligiga qon ketganda

24. Autogemotronsfuziyabu:

1) bemorda oldindan olingan, konservatsiyalangan o’z qonni quyish*

2) turli bo’shliqlarga quyilgan qonni qayta quyish

3) donordan retsipientga bevosita qon transfuziyasi

4) bureinfuziya

5) utilizatsiyalangan qon quyish

2ta javobli testlar

1. Qon ketishida quyilgan qon qanday ta’sir ko’rsatadi?

1) aylanayotgan qon hajmini ko’paytiradi*

2) qon ivishini tezlashishi*

3) qon tomirlarni torayishi.

4) qon aylanishini markazlanish.

5) qon aylanishini yomonlashishi

2. Nativ plazmani saqlash muddati.

1) 3 kun*

2) 4 kungacha*

3) 6 kungacha.

4) 8 kungacha.

5) 10 kungacha

3. Autogemotransfuziya bu:

1) bemordan oldindan tayyorlab qo’yilgan, konservatsiyalangan autoqonni quyish*

2) bemordan oldindan tayyorlab qo’yilgan, konservatsiyalangan eritrositar massani

quyish*

3) turli bo’shliqlarga quyilgan qonni bemorga qayta quyish

4) bureinfuziya

5) murda qonini quyish

4. Qon reinfuziyasi o’tkaziladi:

1) plevra bo’shlig’iga qon ketishida*

2) qorin bo’shlig’iga qon ketishida*

3) magistal qon tomirlar ohirlarini zararlanishida

4) ichak bo’shlig’iga qon ketganda

5) siydik qopiga qon ketishda

3 ta javobli testlar

1. Qon guruhini chorraxaviy aniqlashda quyidagilardan foydalaniladi:

1) standart zardoblar*

2) standart eritrositlar*

3) 33% poliglyukin*

4) jelatina

5) antirezus zardob

6) poliklonlar

2. Qayerga oqqan qoni reinfuziyasi qilsa bo’ladi:

1) plevra bo’shlig’iga*

2) qorin bo’shlig’iga*

3) kalla bo’shlig’iga*

4) donor qonini quyish

5) plansentar qon quyish

6) util qon quyish

3. Massiv gemotransfuzziya sindromini paydo bo’lishi

1) metobolik atsidoz, giperkaliemiya*

2) sitrat shoki*

3) makrogematuriya*

4) o’tkir buyrak yetishmovchiligi

5) qonning fibrinolitik aktivligini ko’tarilishi

6) imunitet ko’tarilishi

4. Fibrin ko’pikni tayyorlash uchun gomeostazda ishlatiladi…

1) ferkovendan*

2) ferbitoldan*

3) fenilindan*

4) fibrinogendan

5) trombindan

6) geparindan

4 ta javobli testlar

1. Qon quyishda o’tuvchi infeksion kasalliklar:

1) gepatit virusi bilan zararlanishi.*

2) sifilis bilan zararlarnish.*

3) malyariya bilan zararlanish.*

4) qutirish bilan zararlanish.*

5) adenokarsenoma bilan zararlanish.

6) gripp bilan zararlanish.

7) chov churrasi.

8) pankreatit bilan zararlanish.

2. Donorlar kategoriya bo’yicha bo’linadi.

1) aktivkadrli donor.*

2) zahira donor.*

3) immun donor.*

4) maxsus donorlar.*

5) ichki a’zolar donori.

6) tashqi a’zolar donori.

7) zarur donorlar.

8) hamma organlar donori.

3. Qon quyishdan oldin nimaga etibor berish kerak.

1) qon yaroqliligini aniqlash*

2) qon guruhini aniqlash*

3) qon rezus faktorini aniqlsh*

4) qon tayorlangan vaqti*

5) bilirubin tekshiruvi.

6) kalla suyagi kompyuter tomografiyasi.

7) plevra bo’shlig’i UZI

8) yurak doplerigrafiyasi.

4. Anemiyaga qarshi preparatlarni aniqlang?

1) ferrogematogen.*

2) gemostimulin.*

3) ferkoven.*

4) ferbitol.*

5) fenobarbitol

6) relanium

7) kallipsol

8) tiopentalnatriy.

Xirurgik operatsiyalar

Bitta to`g`ri javobli testlar

1. To`qima va a'zolarga davo yoki diagnostik maksadda kursatiladigan mexanik

ta'sirot nima deb ataladi?

1) xirurgik operatsiya *

2) ginekologik operatsiya

3) neyroxirurgik operatsiya

4) urologik operatsiya

5) travmatologik operatsiya

2. Diagnozni yoki kasallik boskichini aniklash maksadida kilinadigan operatsiyalar

nima deb ataladi?

1) diagnostik operatsiya *

2) davolovchi operatsiya

3) profilaktik operatsiya

4) patogenetik operatsiya

5) murda autopsiyasi

3. Zararlangan tukimalar yoki a'zolar kesib ochiladigan yoki olib tashlanadigan

operatsiyalar nima deb ataladi?

1) radikal operatsiya *

2) palliativ operatsiya

3) profilaktik operatsiya

4) erta operatsiya

5) rejali operatsiya

4. Utkir xirurgik kasalliklari bulgan bemor statsionarga tushganidan ma'lum bir

muddatdan keyin kilinadigan operatsiyalar nima deb ataladi?

1) shoshilinch operatsiya*

2) favkulodda operatsiya

3) rejali operatsiya

4) radikal operatsiya

5) palliativ operatsiya

5. Kuyida kurasatilganlardan kaysi biri erta, maxalliy operatsiyadan keyingi

asoratlarga kiradi?

1) ikkilamchi kon ketishi*

2) jaroxat chekkasining nekrozi

3) jaroxatning deformatsiyasi

4) jaroxat kelloidozi

5) jaroxatning yiringlashi

6. Kasallik sababini yukotmasdan bemor axvolini yaxshilashga karatilgan

operatsiyalar nima deb ataladi?

1) palliativ operatsiya *

2) radikal operatsiya

3) diagnostik operatsiya

4) tuzatuvchi operatsiya

5) engillatuvchi operatsiya

7. Bemor statsionarga tushishidan va diagnozi ma'lum bulishi bilan 1- 2 soat ichida

kilinadigan operatsiyalar nima deb ataladi?

1) kechiktirib bulmaydigan operatsiya *

2) mikroxirurgik operatsiya

3) kosmetik operatsiya

4) estetik operatsiya

5) kon-tomir operatsiyasi

8. Bemorlar statsionarga tushganidan keyingi birinchi kunlarda kilinadigan

operatsiyalar nima deb ataladi?

1) tezkor operatsiya *

2) radikal operatsiya

3) birlamchi operatsiya

4) murakkab operatsiya

5) rejali operatsiya

9. Xoxlagan paytda kilish mumkin bulgan, operatsiyaga tayyorgarlik muddati bir

necha kun yoki xafta davom etishi mumkin bulgan operatsiyalar nima deb ataladi?

1) rejali operatsiya *

2) tezkor operatsiya

3) kechiktirilgan operatsiya

4) shoshilinch operatsiya

5) zudlik bilan kilinadigan operatsiya

10. Bitta operatsiyada bir nechta ketma-ket boskichlarini amalga oshiriladigan

operatsiya nima deb ataladi?

1) bir boskichli operatsiya *

2) ikki boskichli operatsiya

3) uch boskichli operatsiya

4) turt boskichli operatsiya

5) besh boskichli operatsiya

11. Kuyida kursatilganlardan kaysi biri bemorlarni operatsiyaga tayyorlashning

muxim boskichiga kiradi?

1) bemorlarni tinchlantirish, uykusizlik bilan kurash va bemorning operatsiyaga

roziligini olish *

2) bemorni tuydirib ovkatlantirish

3) gaymor bushligini sanatsiya kilish

4) muylovini olish

5) tish plombasi va koronkasini olish

12. Bemorlarni operatsiyaga maxalliy somatik tayyorlashga nima kiradi?

1) operatsiya maydonida yalliglanish bor yoki yukligini aniklash uchun kuzdan

kechirish *

2) kon kuyish

3) infuzion terapiya utkazish

4) vitamioterapiya buyurish

5) fizioterapevtik muolajalar buyurish

13. Yurak qon tomirlarida utkaziladigan operatsiyalar 74septic nuktai nazardan

operatsiyalarning kaysi turiga mansub?

1) toza*

2) shartli-toza

3) kontaminirlangan

4) birlamchi-infitsirlangan

5) ikkilamchi – infitsirlangan

14. Kuyidagi kursatilganlardan kaysi biri operatsiyadan oldin utkaziladi?

1) operatsiya maydonini tozalash *

2) bemorni uyiga junatish

3) bemorga narkoz apparatining texnik kursatikichlarini tushuntirish

4) bemorga operatsiya stolini xorijiyligini aytish

5) bemorga konservativ davo taklif kilish

15. Xirurgik operatsiyaning birinchi boskichi nima?

1) bemorni operatsiya stoliga yotkizish *

2) operatsiya maydoniga ishlov berish

3) ogriksizlantirish

4) operativ yul

5) gemostaz

Ikkita to`g`ri javobli testlar

16. Oldinga kuyilgan maksadga kura operatsiyalarning kanday turlari tafovut

kilinadi?

1) diagnostik*

2) davolovchi*

3) shoshilinch

4) rejali

5) tezkor

17. Patologik jarayonga ta'sir kilishga kura operatsiyalarning kanday burlari bor?

1) radikal*

2) palliativ*

3) simultan

4) gibrid

5) endoskopik

18. Operatsiya oldi davrining kanday boskichlari bor?

1) diagnozni aniklashtirish davri *

2) operatsiyaga tayyorlash boskichi *

3) sanitar ishlovidan utish boskichi

4) uyku vaktida dam olish boskichi

5) bemorni operatsiya xonasiga transportirovka kilish bokichi

Uchta to`g`ri javobli testlar

19. Vaqtiga kura operatsiyalarning kanday turlari tafovut kilinadi?

1) kechiktirib bulmaydigan *

2) shoshilinch *

3) rejali*

4) eksplorativ

5) endovaskulyar

6) endoxirurgik

20. Bosqichiga ko`ra operatsiyalarning kanday turlari bor?

1) bir boskichli operatsiyalar *

2) ikki boskichli operatsiyalar *

3) kup boskichli operatsiyalar *

4) xar kungi operatsiyalar

5) programmalangan operatsiyalar

6) rejali operatsiyalar

21. Operatsiyalarga kanday kursatmalarni bilasiz?

1) xayotiy *

2) nisbiy*

3) mutlok *

4) mavsumiy

5) oylik

6) yozgi

To`rtta tugri javobli testlar

22. Aseptik darajasiga kura operatsiyalarning kanday turlari bor?

1) toza *

2) shartli-toza *

3) ifloslangan *

4) birlamchi-infitsirlangan *

5) dezinfitsirlangan

6) tozalangan

7) steril

8) sterillangan

23. Bemorlarni operatsiyaga tayyorlashning kanday boskichlarini bilasiz?

1) bemorlarni tinchlantirish *

2) uykusizlikni bartaraf kilish *

3) gigienik vanna kabul kilish*

4) operatsiya maydonini tozalash *

5) plazmoferez utkazish

6) gemodializ utkazish

7) fizioterapevtik muolajalar utkazish

8) kesim kilinadigan soxaga malxamli boglam kuyish

24. Bemorlarni operatsiya umumiy somatik tayyorlash nimalarni uz ichiga oladi?

1) kon aylanish tizimidagi uzgarishlarni bartaraf kilish *

2) nafas olish tizimidagi uzgarishlarni bartaraf kilish *

3) anemiyani bartaraf kilish *

4) xazv kilish tizimini tayyorlash*

5) laktatsiyani ragbatlantirish

6) pigmentatsiyani sekinlatish

7) konda usish gormonini kamaytirish

8) oyok-kullarni immobilizatsiya kilish

6-Mavzu-Yumshoq to`qimalar infeksiyasi


*Furunkul - bu soch follikulasi, uni o‘rovchi klechatka va . . . ning o‘tkir yiringli
nekrotik yallig‘lanishidir.
1) yog‘ bezlar*

*Yuzdagi furunkulda infeksiya qaysi vena orqali bosh miya sinuslariga o‘tadi va
yiringli meningit keltirib chiqaradi?
1) ko‘z burchagi venasi *


* Yuz karbunkulining juda xavfli asoratlarini ko‘rsating.
1) g‘alvirsimon bo‘shliqda tromboz*

*Kaftning V- simon flegmonasida quyidagi qaysi barmoqlarning pay qinida
infeksiya tarqaladi?
1) 1 dan 5 ga*


*Abssess bu….
1) yiringning to‘qimalarda chegaralangan to‘planishi*

*Flegmona bu…
1) yiringning to‘qimalarda chegaralanmagan to‘planishi*


*Abssess atrofidagi piogen kapsula shakllanadi
1) har doim*


*Abssess o‘z – o‘zidan so‘rilishi mumkinmi ?
1) yo‘q*

*Abssess rivojlanishida infeksiya to‘qimalarga qanday yo‘l bilan tushadi?
1) yuqoridagilarning barchasi*


*Qaysi simptomlar abssessni ko‘proq xarakterlaydi?
1) og‘riq, qizarish, flyuktuatsiya*


*Qachon sovuq abssess hosil bo‘ladi?
1) suyak sili bilan zararlangan holatda*

*Isituvchi muolajalarni (isituvchi compress, sollyuks, UVCh) abssesning qaysi
davrida qo‘llash mumkin?
1) kasallikning boshlang‘ich fazasida (seroz yallig‘lanish fazasida)*


*Furunkul bu….
1) soch follikulasining yallig‘lanishi*


*Qaysi omil furunkul rivojlanishida muhim hisoblanadi?
1) immunitet pasayishi, avitaminoz, qandli diabet*


*Furunkul vaqtida yallig‘lanish infiltrati qachon hosil bo‘ladi
1) 1-2 sutka oxirida*


*Quyidagi qaysi a’zolarda ko‘proq furunkul hosil bo‘ladi
1) bo‘yin sohasida*

*Furunkul ko‘proq rivojlanuvchi soha
1) dumbada*


*Qaysi sohada joylashgan furunkul og‘ir formada o‘tadi?
1) burun – lab egati sohasida*


*Yiringli yallig‘lanish kasalliklarini ko‘proq qo‘zg‘atadi (furunkul, karbunkul)?
1) tilla rang stafilokokk*


*Furunkulning abssesslashayotgan fazasida qanday usul qo‘llaniladi?
1) pustulalarni olib tashlash + gidrofil malhamlar*


*Karbunkulni davolashning asosiy usuli
1) Jarroxlik*

*Karbunkulni davolash qanday sharoitda olib boriladi?
1) statsionarda*

*Yuz furunkulini davolash sharoiti
1) statsionarda*


*Karbunkulga xos mahalliy simptomni kursating:
1) “g‘alvir” simptomi.*


*Furunkulning asoratini ko`rsating.
1) limfadenit*

*Karbunkulni davolash quyidagilardan iborat
1) karbunkulni xochsimon kesib, nekrektamiya qilish va yiringni jarohatni drenajlash*


7-Mavzu-Suyak va bo’g’imlar yiringli infeksiyasi

*Teri osti xasmolida qon aylanishning tez buzilishi tufayli qanday simptomlar yuzaga keladi?
1) pulsatsiyalanuvchi og‘riq*

*Suyak xasmolida rentgenologik belgilar qachon ko‘zga tashlanadi?
1) 2-3 haftada*

*Pay xasmolini davolashda quyidagilardan foydalaniladi:
1) punksiya*

*Xasmol quyidagi infeksiyalarda tez rivojlanadi:
1) kichik jaroxatlar orqali*

*Xasmolda og‘riqli sindrom quyidagilar hisobiga intensiv kechadi:
1) to‘qimalardagi yuqori bosim tufayli*

*Suyak xasmoli kelib chiqishiga ko‘ra:
1) birlamchi va ikkilamchi*


*Pandaktilit bu …
1) barmoqning barcha to‘qimasida yiringli yallig‘lanishi*

*Suyak xasmoli klinik kechishiga ko‘ra bo`ladi:
1) birlamchi va ikkilamchi*

*Suyak xasmolining patognomik belgisi hisoblanadi …
1) distal falanganing kolbasimon bo‘rtishi*

*Gematogen osteomielitning embolik nazariyasini kim taklif qilgan?
1) Lesner*

*O‘tkir gematogen osteomielit ko‘proq kimlarda uchraydi?
1) bolalar va o‘smirlarda (erkaklarda)*

*O‘tkir gematogen osteomielitda organizmning areaktivligi asosiy omil ekanligini kim yoritib berdi?
1) Derijanov*


*O‘tkir gematogen osteomielitda ko‘proq zararlanadigan suyak qismi
1) metafiz*

*Birlamchi-surunkali osteomielit rivojlanadi:
1) floraning past virulentligida va organizmning past reaktivligida*

*Yiringli artiritning og‘ir formasini ko‘proq chaqiradi
1) gemolitik streptokokk*


*Yiringli artiritdagi artrotomiya operatsiyasi qachon qo‘llaniladi?
1) bo‘g‘imning ko‘p marta samarasiz punksiyalaridan so`ng *

*Gematogen osteomielitga olib keluvchi faktorlar:
1) yiringli yallig‘lanish jarayonlarining mavjudligi*

*O‘tkir gematogen osteomielitda ko‘proq shikastlanadigan soha
1) sonning pastki metafiz qismi*

Download 73.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling