Lizosomal katepsinlar prostoglandinlar interleykinlar


*O'tkir gemotagen osteomiolitning dastlabki belgilari quyidagilardan tashqari hamma narsani o'z ichiga oladi


Download 73.11 Kb.
bet5/6
Sana27.10.2020
Hajmi73.11 Kb.
1   2   3   4   5   6

*O'tkir gemotagen osteomiolitning dastlabki belgilari quyidagilardan tashqari hamma narsani o'z ichiga oladi

+teri osti toqimalarining flegmonasi


*O'tkir gemotogen osteomiolitni muvaffaqiyatli davolash choralaridan biri quyidagilardan iborat

+gips quyma bilan oyoq-qo’llarning imobilizatsiyasi*O'tkir osteomilitning dastlabki bosqichlarida qanday operatsiya otkazilmaydi

+flegmonani ochish periostiumni ajralishi*Surunkali osteomielitda sekretsiya boshligini toldirish uchun foydalanilmaydi

+teri osti yog


8-Mavzu-Anaerobli va spetsifik xirurgik infeksiya


*Maxsus faol-passiv qoqshol profilaktikasi bemorni kiritishdan iborat

+ 1ml qoqshol toksoidi, 3000 AE qoqshol toksoidi*Qoqshol belgilarni davolashdagi asosiy yo’nalishlardan birini ko’rsating:
1) spetsifik va nospetsifik muolajalarni o’tkazish;*


*Qoqsholni nospetsifik oldini olish (profilaktikasi):
1) birlamchi xirurgik ishlov berishni savodli o’tkazish;*

*Qoqsholga diagnoz qo’yish:
1) yaradagi chuziluvchi ogriklar;*

*Qoqsholni asoratlari:
1) o’tkir; *

*Yuqori temperatura va intoksikatsiyali nam gangrena davolash usuli:
1) oyoq amputatsiyasi;*

*Quruq gangrena belgisi:
1) demarkasion chizik borligi;*


*Kuydirgini birlamchi profilaktikasi:
1) Niqob taqish va qo’lqopda ishlash;*


*Kuydirgining mahalliy belgilari:
1) Yaradan havo rang ekssudat chiqishi;*

*Kuydirgining davolash- profilaktika prinsiplaridan biri
1) bemorni izolyasiya qilish*

*Kuydirgi karbunkulini davolash:
1) antibiotikoterapiya;*


*Suyak sili bilan og’rigan bemor sonida oqma absses hosil bo’lgan. Sizning davo uslubingiz qanday?
1) absses bo’shlig’ini kesish va antiseptik tamponada qilish*

*Aktinomikozning ko’proq lokalizatsiyalanadi…
1) 2 va 3*

*Ichakning qaysi qismida ko’proq aktinomikoz ko’proq lokalizatsiyalanadi?
1) ko’r ichakda* chuvalchangsimon o’simtada*

*Tuberkulyoz mikobakteriyasi organizmga qaysi yo’l bilan kiradi?
1) nafas yo’llari orqali*

*O’pka aktinomikozining og’ir yiringli asorati
1) yiringli plevrit*

*Aktinomikoz diagnostikasida qo’llanilmaydi
1) EGDFS*


*O’pka aktinomikozida infiltrat parchalanishi quyidagi oqibatlarga olib kelishi
mumkin:
1) absess**Sepsisning klinik klassifikatsiyasi to’g’risida gapirilganda bu erdagi javoblarning qaysi noto’gri?
1) operatsiyadan keyingi;*


*Xirurgik sepsisning manbai bo’lmaydigan, sababi:
1) epik sinish*

*Xirurgik sepsisning infeksiyalariga kirmaydi:
1) yashil rangli tayokcha*

*Sepsis simptomlarining qaysilari spetsifik hisoblanadi(yuqori temperatura,
qaltirash, bakteremiya, terlash, ozish?
1) xa*

*Sepsisda quyidagi davolash muolajalarning kaysi tavsiya e`tilmaydi?
1) issiq vanna qabul qilish;*

*Sepsisdagi simptomatik terapiyaning 2 ta komponentini ko’rsating:
1) yurakka oid;*


*Sepsisda antibiotik yuborish yo’llari:
1) parenteral;*

*Sepsisning asoratlari:
1) bacterial-toksik shok;*

*Sepsisda qo’llanilmaydigan antibiotikoterapiyaning prinsiplarini ko’rsating:
1) antibiotiklarni enteral yuborish*

*Sepsisda birlamchi ushlovli davolanishida qullanilmaydi:
1) Yaraga choklarni qo’yish;*

*Rivojlanish bosqichi bo’yicha sespisning turi:
1) erta (jarohatdan 10-14 kun so’ng);*

*Organizm reaksiyasi bo’yicha sepsisning turi:
1) giperergik;*


*Sepsisning asosiy davolash usuli:
1) dezintoksikatsion terapiya;*

*Sepsis rivojlanganda tana temperaturasining ko’tarilishining 3 turi:
1) to’lqinsimon temperature;*

*Anaerob gangrena rivojlanishi uchun optimal sharoit
1) barchasi to’g’ri*

*Gazli gangrenani qanaqa formasi bo’lmaydi?
1) bullez*

* Namli gangrenaning bemorlarda og’ir kechishi
1) qandli diabet*


*Namli gangrenada bulmaydi:
1) demarkatsion val;*


9-Mavzu-Nekroz va oqma yaralar

* Nеkroz tushunchasiga ta`rif bеring:
1) xujayra,to`qima, a'zolarni o`limi *


*Gangrеna tushunchasiga ta`rif bеring:
1) tananing bir qismining o`limi va a'zoning nеkrozi*


*Quruq gangrеna ko`proq qaysi xollarda uchraydi?
1) qon aylanish sеkin buzilganda*

*Qaysi xolda og`ir zaxarlanish kuzatiladi?
1) chirishli infеksiya qo`shilgan nam gangrеnada*


*Qaysi xollarda yaxshi dеmarkatsion chеgara ko`rinadi?
1) quruq gangrеnada*


*Nam gangrеnada qaysi jarayon namoyon bo`ladi?
1) kollikvatsion nеkroz*


*Oyoqlar nam gangrеnasini davolashning optimal usulini ko`rsating
1) amputatsiya*

*Qaysi xollarda trofik yaralarni davolashda 174ardoni usullar qo`llaniladi?
1) yara tozalanib granulyatsiyalar paydo bo`lganda*


*Oqma yara nima ?
1) tana yuzasini bo`shliq bilan bog`laydigan kanal*


*Sun’iy oqma nima?
1) xirurgik usul bilan bajarilgan oqma yara*


*Oqma dеvori qaysi to`qimadan tuzilgan bo`lishi mumkin?
1) bеz to`qimasi va fibrozdan boshqasi*


*Qaysi xollarda oqma o`zi bitishi mumkin?
1) granulyatsion oqma*


*Yotoq yarani profilaktikasi:
1) rеzinali chambarak kuyish*

Yangi testlar

  1. Har xil yiringli jarayonlarning asorati sifatida rivojlanadigan limfa tugunlarining yallig’lanishi?

-Limfadenit

  1. Seroz limfadenitda qanday davo qo’llaniladi?

-A’zoga tinchlik, issiq qilish, mahalliy yoki umumiy antibiotikoterapiya

3. Limfa tugunining yiringli parchalanishi va jarayonning atrof to’qimaga tarqalishi?

-Adenoflegmona

4. O’tkir gematogen osteomiyelit qanday asoratga xos emas?

-Oyoq-qo’l gangrenasi

5.O’tkir gematogen osteomiyelitning dastlabki belgilari quyidagolardan tashqari:

-Teri osti to’qimalarning flegmonasi

6. O’tkir gematogen osteomiyelitni muvaffaqqiyatli davolash

-Gips quyma bilan oyoq-qo’llar immobilizatsiyasi

7. Yumshatuvchi bosqichda yumshoq to’qima flegmonasi bilan nima qilish kerak?

-Keng kesma va drenajni amalga oshiring


Sepsis


1) Sepsisning klinik klassifikatsiyasi to’g’risida gapirilganda bu erdagi javoblarning
qaysi nototo’gri?
1) operatsiyadan keyingi;*
2) o’tkir;
3) yashin tezligida
4) kriptogen
5) gematogen
2) Xirurgik sepsisning manbai bo’lmaydigan, sababi:
1) epik sinish*
2) yaralar
3) yuz karbunkuli
4) peritonit
5) plevra empiemasi
3) Xirurgik sepsisning infeksiyalariga kirmaydi:
1) yashil rangli tayokcha*
2) gematoltogik streptokokkli
3) tilla rangli stafilokokkli
4) pnevmokokkli
5) protey
4) Sepsis simptomlarining qaysilari spetsifik hisoblanadi(yuqori temperatura,
qaltirash, bakteremiya, terlash, ozish?
1) xa*
2) Yo’q
3) faqat yuqori temperatura, qaltirash
4) hammasi, terlashdan boshqa
5) pnevmoniya
5) Sepsisda quyidagi davolash muolajalarning kaysi tavsiya e`tilmaydi?
1) issiq vanna qabul qilish;*
2) yiringli o’choqning ochilishi
3) antibiotiklarning yuborilishi
4) vitaminoterapiya
5) UFO terapiya
6) Sepsisdagi simptomatik terapiyaning 2 ta komponentini ko’rsating:
1) yurakka oid;*
2) antidepressantlar
3) koagulyantlar
4) uyqu dorilar
5) diyretiklar

7) Sepsisda antibiotik yuborish yo’llari:
1) parenteral;*
2) ichak orqali
3) enteral
4) zond orqali
5) bo’g’im ichiga
8) Sepsisning asoratlari:
1) bacterial-toksik shok;*
2) zaxarlanish
3) oyqlar ishemiasi
4) leykoz;
5) ichak o’tkazuvchanligi buzilishi;
9) Sepsisda qo’llanilmaydigan antibiotikoterapiyaning prinsiplarini ko’rsating:
1) antibiotiklarni enteral yuborish*
2) antibiotiklarning maksimal dozasi;
3) 2-3 antibiotik kombinatsiyasi
4) 4-5 antibiotik kombinatsiyasi
5) antibiotiklarni arteryga yuborish
10) Sepsisda birlamchi ushlovli davolanishida qullanilmaydi:
1) Yaraga choklarni qo’yish;*
2) yarani jarrohlik yo’li bilan tozalash
3) proteolitik fermentlarni qo’llash;
4) giperbarikoksigenatsiya
5) antibiotic terapiya;
11) Rivojlanish bosqichi bo’yicha sespisning turi:
1) erta (jarohatdan 10-14 kun so’ng);*
2) uzoq rivojlanamaydigan
3) uzoq rivojlanadigan;
4) kechikmagan;
5) davomli
12) Organizm reaksiyasi bo’yicha sepsisning turi:
1) giperergik;*
2) giperasidli
3) gipoasidli
4) energik;
5) aralash;

13) Sepsisning asosiy davolash usuli:
1) dezintoksikatsion terapiya;*
2) umumiy terapiya
3) bemorning tinchligi;
4) gemostaz;
5) bronxolitik dorilar;
14) Sepsis rivojlanganda tana temperaturasining ko’tarilishining 3 turi:
1) to’lqinsimon temperature;*
2) vaqti-vaqti bilan temperature;
3) utuvchi lixoradka
4) sakrovchi temperature
5) vaqtinchalik temperature;

Nеkroz, gangrеna, yotoq va oqma yaralar

1. Nеkroz tushunchasiga ta`rif bеring:
1) xujayra,to`qima, a'zolarni o`limi *
2) xujayra,to`qima,a'zolarni faoliyatining buzilishi
3) to`qimalarda qon aylanishini buzilishi
4) to`qimalarning rеgеnеratsion qobiliyatining susayishi
5) to`qimalarning gipеrgranulyatsiyasi
2. Gangrеna tushunchasiga ta`rif bеring:
1) tananing bir qismining o`limi va a'zoning nеkrozi*
2) a'zoning nеkrozi
3) tеrining qizarishi
4) a'zo faoliyatining buzilishi
5) tananing bir qismining o`limi
3. Ko`rik gangrеna ko`prok qaysi xollarda uchraydi?
1) qon aylanish sеkin buzilganda*
2) qon aylanish birdan buzilganda
3) sеmiz bеmorlarda
4) ozg`in bеmorlarda
5) qon aylanish birdan buzilganda va sеmiz bеmorlarda
4. Qaysi xolda og`ir zaxarlanish kuzatiladi?
1) chirishli infеksiya qo`shilgan nam gangrеnada*
2) nam gangrеnada
3) chirishli ganrеnada
4) quruq va nam gangrеnada
5) quruq gangrеnada
5. Qaysi xollarda yaxshi dеmarkatsion chеgara ko`rinadi?
1) quruq gangrеnada*
2) nam gangrеnada
3) qand kasalligida
4) nam va quruq gangrеnada
5) spеtsifik infеksiya qo`shilganda
6. Nam gangrеnada qaysi jarayon namoyon bo`ladi?
1) kollikvatsion nеkroz*
2) koagulyatsion nеkroz
3) to`qimalar prolifеratsiyasi
4) granulyatsion to`qima o`sishi
5) gipеrkеratoz

7. Oyoqlar nam gangrеnasini davolashning optimal usulini ko`rsating
1) amputatsiya*
2) antibiotikotеrapiya
3) nеkroektomiya
4) malxamlik bog`lamlar
5) oyoqni immobilizatsiyasi
8. Qaysi xollarda trofik yaralarni davolashda 174ardoni usullar qo`llaniladi?
1) yara tozalanib granulyatsiyalar paydo bo`lganda*
2) fibrin bilan qoplangan bo`lsa
3) gipеrgranulyatsiyalik yaralarda
4) ajratma bo`lsa
5) gipеrkеratoz bo`lsa
9. Oqma yara nima ?
1) tana yuzasini bo`shliq bilan bog`laydigan kanal*
2) shilliq 174ardoning dеfеkti
3) tеrining dеfеkti
4) yiringli jaroxat
5) prolifеratsiya bosqichidagi jaroxat
10. Sun’iy oqma nima?
1) xirurgik usul bilan bajarilgan oqma yara*
2) tug`ma oqma yara
3) jaroxat oqibatida paydo bo`lgan oqma yara
4) patologik o`zgarish oqibatidagi oqma yara
5) anomaliya xisobiga rivojlangan oqma yara
11. Oqma dеvori qaysi to`qimadan tuzilgan bo`lishi mumkin?
1) bеz to`qimasi va fibrozdan boshqasi*
2) bеz to`qimasi
3) fibroz
4) epitеlial
5) granulyatsion
12. Qaysi xollarda oqma o`zi bitishi mumkin?
1) granulyatsion oqma*
2) epitеlial oqma
3) labsimon oqma
4) tug`ma oqma
5) o`zi bitmaydi

13. Yotoq yarani profilaktikasi:
1) rеzinali chambarak kuyish*
2) magistral artеriyani katеtеrlash
3) novokainli blokada
4) tеri ko`chirib o`tkazish
5) lеvomеkol bilan boylam

ONKOLOGIYA ASOSLARI

1. Epiteliyxujayralaridano‘sgan xavfli o‘sma nima deb ataladi?
1) saraton*
2) sarkoma
3) adenokarsinoma
4) skirr
5) melanoma
2. Bez hujayralaridan o‘sgan xavfli o‘sma nima deb ataladi?
Download 73.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling