Lola, Nartsiss va Giatsint etishtirish texnologiyasi  Yangi yilga gul etishtirish


 Lolalar etishtirish bo’yicha amaliy tavsiyalar


Download 4.8 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/9
Sana14.06.2018
Hajmi4.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Lolalar etishtirish bo’yicha amaliy tavsiyalar 

 
90 
 Lola  etishtirishda  muvaffaqiyatlarga  erishish  uchun  ularning  quyida 
bayon etilgan agrotexnikasini yahshi bilish va tushunish kerak bo’ladi: 
Tuproq  va  o’g’itlar.  Lolalarga  quyosh  yaxshi  tushadigan,  kuchli 
shamollardan himoya qilingan joy tanlash kerak. Ularni kuzda va bahorda 
ko’plab  suv  to’planib  qoladigan  er  maydonlariga  ekish  tavsiya  etilmaydi. 
Lolalar  uchun  eng  ma’qul  substrat  yaxshi  o’g’itlangan,  kaltsiyga  va 
chirindilarga  boy  (10-20%)  bo’lgan  qumli  tuproq  (pH  =  6,5)  hisoblanadi. 
Lolalarni  yaxshi  o’g’itlangan,  kerakli  darajada  yumshoq  va  suv 
o’tkazadigan,  gumus  muqdori  ko’p  bo’lgan  (8-10%)  yirik  qumli  va 
suglinistik tuproqlarda ham o’stirish mumkin. Lola ekiladigan yer maydoni 
40 sm dan kam bo’lmagan chuqurlikda haydalishi zarur.  
Tuproqdagi  asosiy  ozuqa  elementlari  miqdori  quyidagicha  bo’lishi 
maqsadga muvofiq (1 litr tuproqqa milligram hisobidan): 

 
azot – 150-200 

 
kaliy – 250-500 

 
fosfor – 200-400 

 
kaltsiy – 1500-4500 

 
magniy – 300-900 

 
temir – 800-1600 

 
marganets – 40-120 

 
rux – 25-100 

 
bor – 1-1,5 

 
mis – 8-20 

 
molibden – 0,04-0,2 

 
91 
Ushbu  ozuqa  elementlarining  etishmasligi  va  ularning  ortiqchaligi 
o’simlikka  salbiy  ta’sir  qilib,  gullarning  va  gulpiyozlarning  sifatini 
yomonlashtiradi.  Tajribadan  shu  ma’lumki,  agar  quyidagi  proportsiyada 
o’g’itlar ishlatilsa, yaxshi natijalarga erishish mumkin: 
Kuzda,  ekishdan  2-3  hafta  avval  yer  xaydashda  1  kv.metrga  50-80 
grammdan  oddiy  superfosfat  solish,  1  kv.metrga  50-80  gramm  hisobidan 
kaliy-magniy  sul’fati  (kalimagneziy)  solish  hamda  yaxshilab  chirigan 
compost  (yoki  torf  –  1  kv.metrga  20-40  gramm  hisobidan)  solish  yaxshi 
natijalarga  olib  kelgani  kuzatilgan.  Ammo  o’g’itlar  solinish  miqdorini 
aniqlashda  lola  ekildigan  konkret  joydagi  tuproqning  xolatini  kimyoviy 
analizlar vositasida aniqlash zaruriy hisoblanadi.  
Eng yaxshi torfli organik o’g’it tayyorlash quyidagi tartibda amalga 
oshirilishi mumkin: Bir kubometr torfga 8-9 kG kuydirilmagan dolimit uni 
yoki 4-5 kG mel aralashtiriladi.  5-7 kun o’tgandan so’ng esa unga 1,5 kG 
oddiy superfosfat, 1,0-1.2 kG kaliyli selitra, 0,4-0,5 kG magniy sulfati, 60-
80  gramm  temir  kuporosi,  20-25  gramm  mis  kuporosi,  6-8  gramm 
marganets sulfati, 5-6 gramm borniy kislota, 4-5 gramm rux sulfati va 1.0-
1,5 gramm ammoniy yoki molibden natriy qo’shiladi.  
Kuzda  azotli  va  kaliyli  o’g’itlarning  miqdori  oshib  ketmasligiga 
e’tibor  berish  kerak,  chunki  bu  elementlar  tuproqdagi  suvda  eriydigan 
tuzlarning  kontsentratsiyasini  oshirib  yuborib,  lolalarga  talofat  keltirishi 
mumkin.    Yaxshi  natijalar  olish  uchun  asosiy  o’g’itda  kaliy  miqdorini 
kamaytirib,  kuzda  yer  ustki  qismi  muzlagandan  so’ng,  yer  ustidan  xlorli 

 
92 
kaliyni  solish  yoki  azot  miqdori  kam  bo’lgan  tuproqlarda  kaliyli  selitrani 
yer ustidan berish (1 kv. metrga 50 gramm hisobidan) tavsiya etiladi.  
Bahorgi  aktiv  vegetatsiya  davrida  tuproq  kerakli  darajada  nam 
bo’lishi  va  unda  barcha  ozuqa  moddalari  yetarli  darajada  (optimal 
miqdorda)  bo’lishi  talab  etiladi.  Bahorgi  oziqlantirishsiz  yuqori  va  sifatli 
hosil olish mumkin emas – buni unutmang. Tuzlarning tuproqdagi umumiy 
kontsentratsiyasi  0,3-0,4%  dan  oshmasligi  kerak.  Tuproqning  ustki 
qismidan  oziqlantirish  ham  maqsadga  muvofiq  bo’ladi  (6-8  martagacha), 
ammo bunda o’g’itlarning kontsentratsiyasi kamroq bo’lishi lozim. 
Tajribadan 
ma’lumki,  o’g’itlarni  quyidagi  muddatlarda  va 
miqdorlarda berish bilan yaxhsi natijalarga erishilgan (1 kvadrat metrga): 

 
Qor eriganda – 17-20 gramm ammiak selitrasini berish; 

 
Butonizatsiya  boshlanishida  –  20  gramm  kaliyli  selitra  va  10 
gramm magniy sulfatni 10 litr suvga eritib; 

 
Gullash  boshlanishida  –  10  litr  suvga  20  gramm  kaltsiyli 
selitrani eritib; 

 
Lolalar to’liq gullaganda – 10 litr suvga 15 gramm xlorli kaliyni 
eritib. 
Lolalar  uchun  bahorga  mikroelementlar  bilan  oziqlanish  juda  ham 
muhim  bo’ladi.  Shuning  uchun  suyuq  o’g’itlarni  berishda  eritmaning  xar 
bir kubometriga quyidagilarni qo’shish tavsiya etiladi: 

 
Temir sulfati – 60-80 gramm 

 
Marganets sulfati – 8-10 gramm 

 
Borniy kislota – 5-10 gramm 

 
93 

 
Rux sulfati – 1-3 gramm 

 
Mis sulfati – 2 gramm 

 
Ammoniy yoki molibdenli natriy – 0,5 gramm 
Agarda azot va magniy elementlari etishmovchiligi kuzatilsa, u xolda 
bu  elementlarni  barglarga  purkash  yo’li  bilan  ham  o’simliklarga  etkazish 
mumkin.  Kech  va  sovuq  bahor  kelsa,  o’simliklarga  0,1-0,12%  li 
mochevina  va  0,5%  li  magniy  sulfati  bilan  ishlov  berish  mumkin. 
O’gitlarning  optimal  (eng  yaxshi)  miqdorlarini  aniqlash  uchun  tuproq  va 
o’simlik tanasi analizlari natijalaridan foydalanish mumkin.  
Lolalarni  ekish.  Bizning  sharoitlarda  lolalarni  erga  ekishning  eng 
yaxshi muddalari sentyabr oxiridan noyabr boshigacha hisoblanadi. Ammo 
xar  bir  xududda  ekish  muddatlari  ham  turlicha  bo’ladi,  albatta.  Lolalarni 
zamburug’li kasalliklardan himoya qilish uchun ekishdan oldin piyozlarga 
qandaydir  fungitsid  bilan  ishlov  beriladi.  Kasal  piyozlar  esa  biror  bir 
dalaga  yoki  keraksiz  er  maydonlariga  ekilishi  mumkin.  Chunki  bunday 
joylarda  ular  vaqt  o’tishi  bilan  sog’lomlashib,  o’zidan  yaxhsi  avlod 
qoldirishi mumkin. 
Lola  piyozlari  ekilayotganda  ularni  kuch  bilan  bosib  ekish  mumkin 
emas.  Ayniqsa,  lolaning  ildiz  tizimi  piyozlarni  saqlash  vaqtida  o’sib  
ketgan  bo’lsalar  (ba’zida  ular  0,5  sm  va  undan  ko’proq  kattalikda 
bo’ladilar),  piyozlar  bosib  ekilganida  ularga  tuzatib  bo’lmas  zarar 
etkazilishi  mumkin.  Agar  ildizlarga  shikast  etgan  bo’lsa,  ular  qaytadan 
hosil  bo’lmaydilar  va  natijada  lolalarning  rivovlanishi  sekinlashib,  hosil 
miqdori anchaga kamayadi.  

 
94 
Lola  piyozlarini  1  kvadrat  metrga  50-75  donadan  ekish  mumkin. 
Bolacha piyozlarni (detkalarni) esa kattaligiga qarab, 1 kv. metrga 100-300 
dona yoki juda maydalarini 300-500 donagacha ekish tavsiya etiladi.  
Lolalrni  piyozning  tepa  qismidan  hisoblaganda,  6-7  sm  chuqurlikka 
ekiladi. Engil tuproqlarda esa biroz chuqurroq ekilishi mumkin. Detkalarni 
yuzakiroq  ekiladi.  Juda  ham  chuqur  ekilgan  lolalarning  vegetativ 
ko’payishi ancha kam bo’ladi.  
Lola ekilgan yer maydoning ustiga ma’lum bir qalinlikda torf, somon, 
parchalangan  kompost  solish  (mulchirovka  qilish)  suvning  bug’lanishini 
kamaytiradi,  tuproqni  zichlaydi,  begona  o’tlarning  rivojlanishini 
sekinlashtiradi va piyozlarni muzlab qolishdan saqlaydi. Taxminan 3-8 sm 
qalinlikda mulchirovka qilingan yer maydonlarida lola piyozlarining hosili 
boshqalarinikiga  qaraganda  30-60%  ko’proq  bo’ladi.  Mulchirovka  qilish 
uchun eng yaxhsi material kasal tushmagan somon, sog’lom torf, yaxshilab 
chiritilgan  kompost  (yoki  chirigan  go’ng)  bo’lishi  mumkin.  Mulchirovka 
qilishni  sovuq  tushgan  paytda,  yerning  ustki  qismi  muzlay  boshlaganda 
amalga oshirgan ma’qul bo’ladi.  
Lolalarni sug’orish. Lolalar suvni butonlar hosil bo’lgandan boshlab 
to  to’la  gullaguncha  bo’lgan  davrda  ko’proq  talab  qiladilar.    Tuproq  lola 
gullab  bo’lgunga  qadar  kerakli  darajadagi  namlikni  saqlab  turishi  kerak. 
Agar yerda suv etishmasa, undagi tuzlar miqdosi va kontsentratsiyasi tezda 
ko’payib  ketadi  va  natijada  ildizlarning  faoliyati  buziladi  –  bu  esa 
oziqlanishning yomonlashuviga olib keladi. Oqibat natijada,  hosil miqdori 
keskin  ravishda  kamayadi.  Bizning  sharoitlarda  lolalarni  bahorda  tuproq 

 
95 
14-15  sm  chuqurlikgacha  namlanadigan  darajada  tez-tez  sug’orib  turish 
tavsiya etiladi.  
Begona  o’tlarga  qarshi  kurash.  Lola  ekilgan  maydonlarni  begona 
o’tlardan toza xolda saqlash losim. Bunday o’tlarni qo’lda yoki ketmonda 
yo’qotish  ham  mumkin.  Ammo  agar  yer  maydoni  katta  bo’lsa,  u  xolda 
gerbitsidlardan  foydalanish  qulayroq  bo’ladi.  Lolalarni  o’taganda  o’tlar 
bilan  bir  qatorda  kasal,  jarohatlangan  va  o’sishdan  ortda  qolgan  barcha 
o’simliklarni  ham  yulib  tashlash  kerak  bo’ladi.  Undan  so’ng  esa  bu 
qoldiqlarni  biror  jayga  ko’mib  tashlash  yoki  yoqib  tashlash  zarur.  Ammo 
bu  o’simlik  qoldiqlarini  kompostga  qo’shib  qo’yish  aslo  mumkin  emas. 
Undan  tashqari,  o’simliklarga  ular  unib  chiqqandan  boshlab,  to  barglari 
sarg’ayguncha har 2-3 haftada zamburug’li kasalliklarga qarshi qandaydir 
funditsid bilan ishlov berish losim.  
Barglar  turli  hil  rangli  bo’lib  qoladigan  (pestrolepestnost)  virusli 
kasalliklarga  qarshi  esa  kimyoviy  dorilar  sepishning  foydasi  yo’q,  ularni 
faqatgina yulib tashlash va yo’qotish tavsiya etiladi. 
Gullarni  uzish.    Agarda  yaxshi  va  to’laqonli  lola  piyozlarini  olish 
kerak  bo’lsa,  u  xolda  uning  gullarini  barglarisiz  yulib  tashlash  kerak 
bo’ladi.  Agarda  lolani  bitta  bargi  bilan  uzib  olsangiz,  u  xolda  20-25% 
piyozlar hosilini yo’qotasiz. Agarda lolani ikkita bargi bilan uzub olsangiz, 
bu yo’qotish miqdori 30-40% ga etadi. Lola urug’larining rizojlanishi ham 
piyozlar hosiliga salbiy ta’sir qiladi.  
Lolaning  gulini  kesib  emas,  balki  sindirib  olish  kerak,  chunki  aks 
xolda  kasal  o’simlikning  soklari  sog’lomiga  o’tib  qolishi  mumkin.  Gulni 

 
96 
juda  ham  erta  uzib  olish  ham  yaramaydi,  bu  ishni  gullash  tugallashida 
amalga oshirgan ma’qul bo’ladi.  
Lola  piyozlarini  qazib  olish.  Lola  piyozlarini  xar  yili  qazib  olish 
losim. Agarda ular qazib olinmasa, u xolda hosil miqdori keskin kamayadi, 
piyozlar mayda bo’lib qoladilar, ekinzorlarda begona o’tlar ko’payib ketadi 
va  turli  xil  kasalliklar  rivojlanadi.  Lola  piyozini  qazib  olish  uchun  eng 
yaxhsi  vaqt  –  ularning  barglari  sarg’aygan  payt  hisoblanadi.  Zamburug’li 
kasalliklarga  moyil  bo’lgan  ba’zi  bir  lola  navlarini  esa  barglar  endi 
sarag’aya boshlaganda qazib olgan ma’qul. Agar lola piyozlari o’z vaqtida 
qazib olinsa, u xolda ustki qismi etilgan, sog’lom piyozlarga ega bo’linadi 
hamda piyozlarni yig’ishtirib olish ancha oson bo’ladi (chunki bunda lola 
piyozlarining  uyalari  hali  emirilib  ulgurmagan  bo’ladi).  Lolalarning 
gullamaganlarini o’z vaqtida qazib olish ham juda muhim ahamiyatga ega, 
chunki ular tuproqqa 25 sm dan ko’proq chuqurlashib ketadilar va ularning 
uchlarida  yosh  piyozchalar  hosil  bo’ladilar.  Ammo  ularni  keyinchalik 
topish va qazib olish amaliy jihatdan juda ham qiyin bo’ladi.  
Qazib olingan lolalarni bir qator qilib yashiklarga joylashtiriladi va 2-
3  kun  davomida  yomg’ir  va  quyoshdan  pana  salqin  joyda  quritiladi. 
Shundan  so’ng,  piyozlarni  eski  po’stloqlaridan  va  ildizlaridan  tozalanib, 
sortirovra qilinadi.  
4. Lola piyozlarini etishtirish 
 
Lola  ekish  va  undan  sog’lom  gulpiyozlar  olish  uchun  yaxshilab 
rejalashtirilgan,  tekislangan,  yorug’lik  yaxshi  tushadigan,  xaydalish 
chuqurligi 40 sm lar atrofida bo’lgan, yer osti suvlarining chuqurligi 60 sm 

 
97 
dan  kam  bo’lmagan  yer  maydonlari  tanlanadi.  Lola  uchun  eng  yaxshi 
tuproq  –  engil,  qumli,  chirindi  miqdori  etarli  bo’lgan,  muayyan  darajada 
namlik  saqlovchi,  neytral  yoki  biroz  ishqorli  reaktsiyali  (pH=7-7,4)  yer 
maydonlari  hisoblanadi.  Og’ir  loyli  va  qumli  tuproqlar  kapital  meliotariv 
tadbirlar  amalga  oshirilganidan  so’nggina  lola  ekishga  yaroqli  bo’lishi 
mumkin.  Bunday  tadbirlar  jumlasiga  drenaj,  erga  yirik  daryo  qumini 
qo’shish,  organik  o’g’itlar  solish  (syuyq  yoki  yaxshilab  chritilgan  go’ng 
yoki torf) kiradi. Oxakni esa lolaladan oldingi ekilgan ekinga solish tavsiya 
etiladi.  
 
Lola  ekish  uchun  tuproq  ekishdan  3-4  oy  oldin  tayyorlanadi.  Yer 
xaydalishidan  avval  uning  yuzasiga  bir  tekis  qilib  organik  o’g’itlar  (
gektarga  80-100  tonna  hisobidan),  superfosfat  (gektariga  125  kG)  va 
kaliyli  tuz  (gektariga  125  kG)  solinadi.  Yer  maydoni  esa  35-40  sm 
chuqurlikda yaxshilab haydaladi.  
 
Lola  ekishdan  2  hafta  oldin  yer  maydoni  yana  qaytadan  haydaladi. 
Shundan so’ng, yomg’ir suvlari yig’lib qolish ehtimoli bor joylarda 120 sm 
kenglikdagi  va  20-25  sm  chuqurlikdagi  ariqchalar  qilinadi.  Og’ir 
tuproqlarda esa yer yuzasiga gektariga 80-100 kG hisobidan qum yoki torf 
sepiladi.  Ekish  vaqtida  ariqchalarning  yuqori  qismidagi  qumni  uning 
pastiga tushiriladi.  
 
Lola  piyozlarini  ekishning  eng  yaxhsi  vaqti  noyabrning  birinchi  va 
ikkinchi  dekadasi  hisoblanadi.  Istalgan  xududdagi  lola  ekish  muddatlarini 
aniqlashda  lola  piyozlarning  sovuq  tushmasidan  burun  ildiz  otib  olishga 
ulgurishini hisobga olish kerak bo’ladi.  

 
98 
Ekishdan  oldin  barcha  gulpiyozlarni  yaxshilab  tekshirib  chiladi  va 
kasal  hamda  mexanik  shikastlangan  piozlar  ajratib  olinadi  va  yo’qotiladi. 
Tuproqning  mexanik  xolatiga  va  gulpiyozlarning  katta-kichikligiga  qarab, 
ular 8-15 sm chuqurlikka ekiladi. 1-chi va 2-chi razbor gulpiyozlar 25 x 10 
sm masofada (gektariga 200 ming dona) ekiladi, qolganlari esa 25 x 7 sm 
masofada    (gektariga  350-400  ming  dona)  ekiladi.  Eng  oldin  erta 
gullaydigan  navlar  ekiladi,  undan  so’ng  o’rta  muddatlarda  gullaydiganlar 
va oxirida kechki muddatlarda gullaydiganlar ekiladi.  
Lolalarga qarov ularni regulyar ravishda begona o’tlardan tozalashni, 
tuproqni  yumshatib  turishni,  oziqlantirishni,  profilaktika  maqsadlaridagi 
dorilar purkashlarni va bahor quruq kelganida sug’orishni o’z ichiga oladi.  
Lolalar  gullagan  vaqtda  navlar  tozalash  tadbirlari  o’tkaziladi,  bunda 
zamburug’li  kasalliklar  bilan  og’rigan  va  pestrolepestnost  virusiga 
chalingan  o’simliklar  yulib  tashlanadi  va  yo’qotiladi.  Nav  tozalash 
tadbirlari  o’tkazilganidan  so’ng,  gullar  uzib  tashlanib,  faqat  gul  strelkasi 
qoldiriladi.  Bu  ish  hosil  bo’layotgan  lola  piyozlarining  sifatini  va 
kattaligini ancha oshiradi (tahminan 10% gacha).  
Vegetatsiya  davrida  uch  marta  mineral  o’g’itlar  bilan  oziqlantirish 
amalga oshiriladi: 

 
Birinchisi,  lola  unib  chiqa  boshlaganda  to’liq  mineral  o’g’it 
bilan  (1  gektarga  120-150  kG  ammiakli  selitra,  200-300  kG 
superfosfat va 80-100 kG kaliyli tuz); 

 
Ikkinchisi, butonizatsiya boshlanish davrida (gektariga 200-300 
kG superfosfat va 100-120 kG kaliy tuzi); 

 
99 

 
Uchinchisi,  gullash  tugaganidan  so’ng  va  piyozlar  yetila 
boshlashida  (gektariga  150-200  kG  dan  superfosfat  va  kaliy 
tuzi). 
Ammo mineral o’g’itlarning bu dozalari har bir xudud uchun, uning 
tuprog’i  xolatiga  bog’liq  ravishda  u  yoki  bu  tomonga  o’zgartirilishi 
kerakligini  yoddan  chiqarmang.  Bu  ishni  tuproqni  analiz  qilish  va  tajriba 
vositasida amalga oshirish mumkin. 
Lola  piyozlarining  ko’payish  intensivligi  eng  avvalo  uning  naviga, 
lolani  o’stirish  sharoitlariga  va  piyozlarning  saqlanishiga  bog’liq  bo’ladi. 
Agar  piyozlarni  1-chi  va  2-chi  kategoriyali  detkalardan  ko’paytirilsa, 
birinchi  va  ikkinchi  yillar  davomida  umumiy  hosilga  nisbatan  30-50% 
gacha piyozlar olish mumkin.  
Lolalarni  har  yili  barglari  sarg’ayganidan  so’ng  qazib  olish  kerak. 
Ularni har yili yangi joyga kasal va shikastlanganlarini olib tashlab, ekish 
piyozlarni  sog’lomlashtirishga  hamda  yangilab  olishga  imkon  yaratadi. 
Lolalarni  quruq  ob-havo  sharoitlarida  qazib  olgan  ma’qul.  O’z  vaqtida 
qazib  olingan  lola  piyozlarining  ustki  po’stloqlari  och-jigarrangda  bo’lib, 
ichki  po’stloqlari  bir-biriga  jips  yopishgan  bo’ladi.  Qazib  olingan 
piyozlarni  tag  qismi  setkadan  qilingan  yashiklarga  soilb,  quritish  uchun 
havo  yaxshi  aylanadigan  joyga  yoki  navesga  qo’yiladi.    Bu  erda  ular  3-4 
kun quritiladilar. So’ngra ular ildiz tizimi qoldiqlaridan , tuproqdan va eski 
po’stloqlardan tozalanadilar.  
Tozalangan  lola  piyozlari  standartlarga  binoan  guruhlarga  bo’lib 
chiqiladi. Darvin gidridlari uchun bunday standartlar quyidagicha bo’ladi: 

 
100 

 
1-chi  razbor  –  lola  piyozlarining  diametri  4  sm  va  undan 
kattaroq; 

 
2-chi razbor – diametri 3,5-3,9 sm 

 
3-chi razbor – 2,5-3,4 sm 

 
1-chi kategoriya detka – 1,5-2,4 sm 

 
2-chi kategoriya detka – 1,5 sm dan kichik 
Quyidagi  jadvalda  1-chi  razbor  lola  piyozlarining  ko’payish 
koeffitsientlari keltirilgan: 
 
Lola 
navlari 
Piyozlarning 
ko’payish 
koeffitsenti 
Piyzolarning va detkarlarning hosil bo’lish foizi 
 
1-razbor 
2-chi va  
3- razbor 
Detkalar 
1-chi 
kategoriya 
2-chi 
kategoriya 
Parad 
2,8 
30 
14 
28 
28 
Oksford 
3,2 
26 
24 
27 
23 
Gollands 
Glori 
2,8 
40 

18 
35 
Pandion 
2,6 
20 
16 
22 
42 
Smayling 
Kuin 
2,5 
31 
28 
12 
29 
 
Lolalarni  saqlash  uchun  avvalo  saqlash  joyini,  inventarlarni  va 
idishlarni  (stellajlar,  yashiklar,  pollar  va  devorlarni)  yaxshilab 
dezinfektsiya qilish zarur. Buning uchun suvda eritilgan formalinning 40% 
li  eritmasini  (1:40  yoki  1:80  nisbatda)  ishlatish  mumkin.  Undan  tashqari, 
5-10% li xlorli oxakni yoki 3-5% li mis kuporosini  yoki oltingugurtli gazni 

 
101 
ishlatish  mumkin.  Bu  gaz  oltingugurtni  yoqishda  hosil  bo’ladi.  Gaz  bilan 
dezinfektsiya  qilganda  xonadagi  barcha  teshiklar,  eshiklar  va  derazalar 
yaxshilab  yopiladi.  Oltingugurtni  esa  30  x  50  o’lchamli  temir  listlarda 
yoqiladi.  Yoqiladigan  oltigugurtning  qalinligi  4  sm  dan  ko’p  bo’lmasligi 
kerak.  Uning  ustiga  esa  kerosin  yoki  sopyarka  bilan  namlangan  yog’och 
cho’g’lari solib, yoqib yuboriladi. Oltingugirtning sarfi 1 kub metrga 50-80 
gramm  bo’lgani  ma’qul.  Bu  ishni  protivogazda  amalga  oshiriladi.  Ishlov 
berish davomiyligi 1-2 sutka bo’lib, undan so’ng xona shamollatiladi.  
 
Guruhlarga  ajratilgan  lola  piyozlari  tag  qismi  setkali  yashiklarga  2 
qatordan ko’p bo’lmagan xolda terib chiqiladi va saqlash paytida ko’rish va 
tekshirib  chiqish  mumkin  bo’lgan  hamda  xavo  erkin  tsirkulyatsiya  qila 
oladigan shtabellarga joylashtiriladi.  
 
Lola piyozlarini qazib olishdan to gul kurtagi hosil bo’ladigan avgust 
oxiri-sentyabrgacha  22-24  gradusda  saqlanadi  (albatta  bu  muddat  lola 
etishtirilayotgan konkret xudud sharoitlariga ham bog’liq bo’ladi). Bunda 
havoning nisbiy namligi 65-75% bo’lishi tavsiya etiladi. Undan so’ng, gul 
kurtagining rivojlanishi, ildiz tizimi va barglar rivojlanishining boshlanishi 
davrida  piyozlarni  oldin  1,5-2  hafta mobaynida  17  gradusda,  undan  so’ng 
esa  9  gradusda  saqlanadi.  Bu  ishlarni  amalga  oshirish  jarayonida 
haroratning  va  havo  namligining  keskin  o’zgarishlariga  yo’l  qo’yish 
mumkin  emas,  aks  xolda  piyozlarning  po’stlog’i  yorilib  ketadi  va  piyoz 
yalang’och  bo’lib  qoladi,  bu  esa  uning  ichiga  infektsiyalarning  kirib 
olishiga zamin yaratadi.  

 
102 
 
Saqlash  joyi  sifatida  derazalarzis,  devorlari,  tepasi  va  pollari 
izolyatsiya  qilingan,  ventilyatsiyani  amalga  oshirish  mumkin  bo’lgan, 
konditsionerlar  hamda  sovutish  uskunalari  bilan  jihozlangan  xonalarni 
tanlash mumkin.  
 
Lola piyozlarini joylashtirishning o’rtacha normasi 1 kvadrat metrga 
5-7  mingtagacha  bo’lishi  mumkin.  Saqlash  xonasining  eng  ratsional  sathi 
150-200  kvadrat  metr  bo’lib,  uning  balandligi  3  metrdan  kam  bo’lmagani 
ma’qul. Bunday xonalar uchun sanoatda ishlab chiqriladigan xolodilniklar, 
ventilyatorlar  va  xavo  sovutgichlarini  ishlatish  mumkin.  Ventilyatorlar 
saqlash  joyidagi  havoni  soatiga  10-15  martagacha  almashtirish  imkonini 
yaratadilar. Ular havoning retsirkulyatsiyasi printsipida ishlashlari lozim  – 
ya’ni  havoni  tortib  olib,  uni  vityajnoy  trubalardan  chiqarib  tashlash 
imkonini  berishlari  maqsadga  muvofiqdir.  Ventilyatsion  moslamalar  va 
xolodilnik agregatlarining xolati sutkasiga 2-3 marta nazorat qilib turilshini 
zarur.  
5. Uy sharoitlarida gul o’stirishga tuproq qanday tayyorlanadi 
Uy  sharoirlarida  o’simliklar  ozuqaga  boy  hamda  yaxshi  fizik-
kimyoviy  xossalarga  ega  bo’lgan  tuproqlarda  yaxshi  rivojlanadilar.  Savdo 
tarmoqlarida  turli  hil  organik  tashkil  etuvchilar  bilan  boyitilgan 
aralashmalar  ham  sotiladi  (torf,  chirindi  bilan  boyitilgan  tuproq, 
kompostlar, gumus va boshqalar). Ammo ularning tayyorlanishida alohida 
gullar navlari va turlarining xususiyatlari aniq hisobga olinmaydi. Shuning 
uchun  ham  gulchi-havaskorlar  o’zlari  o’stiradigan  gullarga  aynan  mos 
bo’lgan  turli  hil  substratlarni  o’zlari  tayyorlab  olishlari  mumkin.  Bunda 

 
103 
tuproqni ozuqa elementlari bilan boyitishda ular substratning fizik va ximik 
xossalarini  yaxshilashni  ham  unutmasliklari  kerak.  Shu  jumladan, 
tuproqning pH darajasini o’simlikka mos qilish, namlik saqlash qobiliyatini 
ta’minlash, xavoni saqlay olish xususiyatlarini yaxshilash kabi  yumushlar 
bu  ishlar  jumlasiga  kiradi.  O’simlik  yaxshi  rivojlanishi  uchun,  uni 
sug’organdan so’ng, unda xavo bilan to’ldirilgan bo’shliqlar paydo bo’lishi 
lozim.  O’simliklar  tomonidan  mineral  moddalarni  o’zlashtirish  jarayoni 
ildizlar  bilan  nafas  olish  bilan  bog’liq  bo’lib,  buning  natijasida  o’simlik 
oziqlanishi  uchun  kerakli  bo’lgan  energiya  hosil  boladi.  Ammo  agarda 
tuproq juda zich bo’lsa yoki namlik miqdori juda ham ko’p bo’lsa, u xolda 
ildizlarga  doimiy  ravishda  xavo  etishmaydi  va  ular  tuproqda  ozuqa 
moddalar  etarli  bo’lganida  ham  bu  ozuqa  moddalarini  o’zlashtira 
olmaydilar.    Glazurlangan,  plastmassa  yoki  polietilan  idishlarda  gullar 
o’stirilganida tuproqning etarli darajadagi xavo sig’imiga ega bo’lishi katta 
ahamiyatga  ega  bo’ladi,  chunki  bunday  idishlardagi  o’simliklarning 
ildizlariga  xavo kelishi qiyinroq bo’ladi. Eng yahshisi oddiy sopol idishni 
olib,  unga  o’simlikni  ekish  kerak,  uni  chiroyli  xolatga  keltirish  uchun  esa 
ustiga  biror-bir  materialni  o’rab  qo’yish  mumkin.  Ammo  bunda  tozalikka 
rioya qilish kerak bo’ladi, chunki sopol idish devorlarida paydo bo’ladigan 
suv o’tlari va zamburug’lar o’simlik ildizlariga havo kirishini qiyinlashtirib 
qo’yishi mumkin.  
Gul  ekiladigan  tuproqning  yumshoqligini  unga  torf,  maydalangan 
somon,  chirindi  yoki  yog’och  qirindisiga  o’xshashlarni  qo’shish  bilan 
ta’minlash mumkin. Tuproqning namlik saqlash qobiliyatini oshirish uchun 

 
104 
esa  unga  torf,  chirindi,  kompost,  yaxshilab  chirigan  go’ng  kabi  organik 
komponentalar  qo’shiladi.  Bunday  materiallar  tuproqni  qora  rangga 
keltiruvchi va unda suvni saqlab turishga imkon beruvchi gumus moddalari 
bilan boyitadi. Undan tashqari, gumus tuproqning ozuqa moddalari saqlash 
darajasini  oshirib,  ularni  o’simliklarga  asta-sekin  beradi.  Gumusga 
kambag’al  bo’lgan  qumli  tuproqlar  esa  ozuqa  moddalarini  etarli  darajada 
ushlab  tura  olmaydilar.  Agarda  tuproqqa  ko’proq  miqdorda  oquza 
moddalari  solingan  bo’lsa,  ularning  hammasi  suvda  erib,  o’simlik  ildiz 
tizimiga  keladilar  va  uning  o’sishiga  salbiy  ta’sir  ko’rsatadilar.  Gumusga 
boy  bo’lgan  tuproqda  esa  ortiqcha  ozuqa  moddalari  ushlanib  turadilar  va 
o’simlik ularni asta-sekinlik bilan, kerak bo’lganida ishlata oladi.  
Torf  chirindi  elementlarga  ega  bo’lmasa  ham,  namlikni  juda  yaxshi 
saqlaydi (100 gramm quruq torf 1 litrdan ko’p suvni tortib olishi mumkin). 
Shuning uchun  torfga  ekilgan  o’simliklar  xaddan  tashqari  ko’p  sug’orilsa 
ham, ortiqcha suv torf orasidan o’tib ketadi.  Bunda tuproqdagi bo’shliqlar 
teng  miqdorda  havo  va  suv  bilan  to’lgan  bo’ladi.  Asparagus,  begoniya, 
kalla, 
paporotnirlar, 
primula 
va 
boshqalarni 
mel 
yordamida 
neytrallashtirilgan toza torfda ham o’stirish mumkin.  
Tuproqqa  melni  yoki  oxak  unini  (CaCO
3
)  solishning  normalari 
tofrdagi  kislota  miqdoriga  va  o’stirilayotgan  o’simlikning  talablariga 
bog’liq bo’ladi. Masalan, azaliya va antutium uchun ularning miqdori 1 litr 
torfga 2-3 grammdam oshmasligi kerak. Boshqa o’simliklar uchun esa 7-10 
gramm miqdorida bo’lishi talab etiladi. Tuproqni oxaklash uchun yaxshilab 
maydalangan tuxum po’chog’ini ham ishlatish mumkin.  

 
105 
Torfda  ozuqa  moddalari  taqchil  bo’lganligi  uchun,  oxaklashdan  bir 
kun  keyin  unga  1  litrga  2-3  gramm  hisobidan  to’liq  mineral  o’g’it 
qo’shiladi. Undan so’ng esa o’simlikni 0,1-0,2% li mineral o’gitlar eritmasi 
bilan  pegulyar  ravishda  sug’oriladi.  Agar  suv  juda  yumshoq  bo’lsa, 
sug’roshda  0,05-0,1%  hisobidan  sernokisliy  magniy  qo’shiladi.  Tofr 
ishlatilganida  suv  idish  tagidagi  poddonda  yig’ilib  qolmasligiga  e’tibor 
berish  lozim.  Bu  xolat  sug’orishda  suv  miqdori  ko’p  bo’lganining  yaqqol 
belgisidir.  Tuproqning  namlik  saqlash  darajasini  kamaytirish  uchun  unga 
5:1 nisbatda yirik qum qo’shish mumkin. Qum qo’shish qumning og’irligi 
tufayli  kichik  idishlarda  o’stirilayotgan  katta  o’simliklarning  tanalariga 
turg’unlik  baxsh  etishi  mumkin.  Bunday  qumni  daryo  qig’oqlarida  yoki 
kichik  anhorlarning  taglariga  topish  mumkin.  Bunda  qizil  tusli  qumlarni 
ishlatish  tavsiya  etilmaydi,  chuki  unda  temir  oksidlari  ko’p  bo’lib, 
o’simliklarga zarar etkazishi mumkin.  
Tofrdadi  havo  miqdori  uning  parchalanichi  bilan  kamayib  boradi. 
Shuning  uchun  qop-qora  rangdagi  parchalanib  bo’lgan  torfga  ekilgan 
o’simliklarning  ildizlari  kislorod  etishmasligidan  qiynaladi.  Torfning 
parchalinish  darajasini  tajriba  yo’li  bilan  ham  aniqlash  mumkin.  Bunday 
torfni qo’lga olib, siqilganida undan qop-qora suv sizilib chiqadi. Agar torf 
unchalik  parchalanmagan  bo’lsa,  u  xolda  bu  suvnung  rangi  yorqinroq 
bo’ladi va u barmoqlarni iflos qilmaydi hamda unda o’simlik qoldiqlarini 
aniq ko’rish mumkin.  
Havaskor-gulchilar  barglar  va  turli  xil  o’simlik  qoldiqlaridan 
foydalanga  xolda  o’zlari  kerakli  substratni  tayyorlab  olishlari  mumkin. 

 
106 
Agar kompostga go’ng qo’shib, uni tez-tez namlab va aralashtirib  turilsa, 
biroz  muddatdan  so’ng  yaxshigina  substrat  olish  mumkin  bo’ladi.  Ammo 
bunda  aralashmaning  to’liq  chirib  ketishi  maqsadga  muvofiq  bo’lmaydi. 
Kompost  chala  chirishi  va  maydalanishi  tavsiya  etiladi.  Chrindiga  boy 
tuproqni o’rmonlardan yoki ko’plab butallar o’sgan joylardan sidirib olish 
mumkin.  Uni  elakdan  o’tkazgandan  so’ng,  tuvakda  o’stiriladigan 
o’simliklar substratiga qo’shish uchun yaxshi qo’shimcha olish mumkin.  
Ozuqa  moddalariga  boy  bo’lgan  chirindi  go’ngni  uzoq  muddat 
davomida  saqlashda  hosil  bo’ladi.  Unda  ozuqa  moddalar  juda  ko’p 
bo’lgani  uchun  uni  tuproqqa  ozroq  miqdorlarda  qo’shiladi  (xajmning 
uchdan  biridan  kam  bo’lgan  miqdorda).  Yerning  hosildorligini  oshirish 
uchun unga quruq va yaxshilab maydalangan tovuq go’ngini 8:1 nisbatda 
qo’shish mumkin.  
6. Ertaki lola etishtirish bo’yicha tavsiyalar 
Teplitsada  ertaki  lola  etishtirish  foydali  biznes  turlaridan  biridir, 
chunki  issiqxonaning  1,0  metr  kvadrat  yer  maydonidan  ertaki  lola 
etishtiriladigan  5  oy  davomida  (yanvardan-maygacha)  o’rtacha  hisobda 
1000  donagacha  gul  uzib  olish  mumkin.  Undan  tashqari,  lolalar  sun’iy 
ravishda yoritiladigan xonalarda ham etishtirilishi mumkin. Shuning uchun 
ham  biz  bu  bo’limda  ertaki  muddatlarda  lola  etishtirishning  turli 
muammolarini muhokama qilib o’tamiz. 
Gulpiyozlarni saqlash rejimi 
 
Vegetatsiya  muddati  tugaganidan  so’ng,  gulpiyozlarning  tinim  davri 
boshlanadi  va  du  davr  mobaynida  lola  piyozlarida  turli  xil  murakkab 

 
107 
bioximik  va  organlar  hosil  bo’lish  jarayonlari  amalga  oshadi.  Lola 
o’simligi  rivojlanishining  markaziy  konusi  yer  ustki  organlariga  quyidagi 
tartirbda  differentsiatsiyalanadi:  barglar  (1-chi  va  2-chi  stadiyalar),  gul 
atrofining ichki doirasi (P
1
 va P
2
 stadiyalar), o’simtalarning tashqi va ichki 
doiralari (A
1
 va A
2
 stadiyalar) va nihoyat pestik (G stadiyasi) rivojlanadi.  
Bu  jarayonlar  ko’p  jihatdan  piyoz  saqlanayotgan  joyning  haroratiga 
bog’liq  bo’ladi.  Optimal  (eng  yaxshi)  harorat  bo’lib  20-23  graduslar 
hisoblanadi.  Agar  vegetatsiya  davrida  xavo  issiq  kelsa,  bu  jarayonlar 
tezlashishi  mumkin  bo’ladi.  Agar  sizga  lolani  dekabr  oxiri-yanvar 
boshlariga  ochiltirish  kerak  bo’lsa,  u  xolda  gulpiyozlarni  1-chi  va  2-chi 
stadiyalar  amalga  oshayotgan  paytda  bir  xafta  34  gradusda  saqlash  kerak 
bo’ladi.  Bunda  lola  5-8  kun  oldin  ochiladi.  Bunday  issiklik  bilan  ishlov 
berishni  aynan  o’z  vaqtida  amalga  oshirish  juda  muhim,  chunki  2-chi 
stadiyadan so’nggi issiqlik bilan ishlov berish gulning rivojlanishini ancha 
sekinlashtiradi.  Xuddi  shuning  uchun  ham  oddiy  muddatlardan  ertaroq 
qazib olingan (quyidagi jadvalga qarang) gulpiyozlarga issiqlik vositasida 
ishlov  berishni  o’sish  konusining  xolatini  tekshirgandan  so’ng  (bu  ish 
gulpiyozni kesib, lupada ko’rish orqali bajariladi) amalga oshirilishi losim.   
Ochilish 
vaqti 
Piyozni 
qazib olish 
Piyozning 
minimal 
diametri, 
sm 
Tinim 
davridagi 
havo 
harorati 
Ekilish 
zichligi 
(dona/kv.m) 
Yashiklarga 
ekish 
muddati 
Havo harorati 
Ildiz 
otish 
davrida 
Issiq 
xonada 

Download 4.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling