Loyiha toshkent davlat yuridik universiteti


hal  qiluv  qarorlari  va  ajrimlarini,  apellyatsiya  yoki  kassatsiya


Download 4.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/63
Sana10.11.2017
Hajmi4.58 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   63

hal  qiluv  qarorlari  va  ajrimlarini,  apellyatsiya  yoki  kassatsiya 

instansiyasi sudi ajrimlarini ko‘rib chiqishda ish uchun ahamiyatga 

ega  bo‘lgan holatlar  to‘liq  aniqlanmaganligini yoki  sud  aniqlangan 

deb  hisoblagan  holatlarning  isbotlanmaganligini,  sudning  hal  qiluv 

qarorida  bayon  qilingan  xulosalarning  ish  holatlariga  muvofiq 

kelmasligini,  shuningdek,  O‘zbekiston  Respublikasining  Fuqarolik 

protsessual  kodeksining  312–314-moddalarida  sanab  o‘tilgan 

boshqa asoslarning mavjudligini aniqlagan taqdirda, sud qarorlarini 

bekor  qilib,  ishni  yangidan  ko‘rish  uchun  birinchi  instansiya, 

apellyatsiya  yoki  kassatsiya  instansiyasi  sudlariga  yuborish 

vakolatiga ham egadir deb tushuntirish beradi.

 

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Sudi,  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi fuqarolik ishlari bo‘yicha Oliy sudi, fuqarolik ishlari bo‘yicha viloyatlar va 

Toshkent  shahar  sudlari,  O‘zbekiston  Respublikasi  Harbiy  sudi 

rayosatlarining  qarorlari,  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Sudi  sudlov 

hay’atlarining ajrimlari va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 

qarorlari  FPKning  14-  va  204-moddalarida  nazarda  tutilgan  tartibda 

chiqariladi.  Protest  qanoatlantirilishi  yoqlangan  va  unga  qarshi  berilgan 

ovozlar teng bo‘lib qolsa, protest rad etilgan hisoblanadi. Sud rayosatining 

qarori  rayosat  majlisida  raislik  qiluvchi  tomonidan,  O‘zbekiston 

Respublikasi Oliy Sudi Plenumining qarori esa, O‘zbekiston Respublikasi 

Oliy Sudining Raisi va kotibi tomonidan imzolanadi. 

 


QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNING  

QONUNIY, ASOSLI VA ADOLATLI EKANLIGINI NAZORAT TARTIBIDA TEKSHIRISH  

BOSQICHIDAGI PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

231 


 

XIV BОB

 

4-§.  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Sudining  Fuqarolik  ishlari bo‘yicha  sudlov  hay’ati,  Harbiy  hay’atining  ajrimlari  va  ularni 

rasmiylashtirish tartibi 

O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Sudi  sudlov  hay’atining  nazorat 

tartibidagi  protest  bo‘yicha  chiqargan  ajrimi  sudning  to‘liq  tarkibi 

tomonidan imzolanadi. 

 

Nazorat instansiyasi sudining ajrimi – fuqarolik ishlari nazorat 

tartibida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudining sudlov hay’atlari 

tomonidan  ishni  mazmunan  ko‘rib  chiqariladigan  hujjati  –  ajrim 

shaklida  chiqariladi.  Ajrim  to‘rt  qismdan,  ya’ni  kirish,  bayon, 

asoslantiruvchi  va  xulosa  qismlaridan  iborat.  Oliy  Sudning  sudlov 

hay’ati  tomonidan  qabul  qilingan  ajrim  sudning  to‘liq  tarkibi 

tomonidan  imzolanadi.  Ushbu  ajrimning  mazmuni  FPKning  315-

moddasi  talablariga  muvofiq  bo‘lishi  kerak.  Unga  ko‘ra    ajrim 

chiqarilgan vaqt va joy, ajrim chiqargan sudning nomi va tarkibi, 

taraflar  va  ishda  ishtirok  etuvchi  boshqa  shaxslarning  ishtiroki 

to‘g‘risidagi  ma’lumotlar,  ish  kimning  protesti  bo‘yicha  ko‘rib 

chiqilganligi,  protest  bildirilgan  hal  qiluv  qarorining  (ajrim  yoki 

qarorning)  nomi  va  uning  qisqacha  mazmuni,  protestda  bayon 

etilgan  vajlar,  taqdim  etilgan  materiallarning  qisqacha  mazmuni, 

ishni  ko‘rishda  ishtirok  etgan  shaxslarning  tushuntirishlari  va 

prokurorning fikri, nazorat instansiyasi sudi xulosaga kelishiga asos 

bo‘lgan  dalillar  hamda  sud  amal  qilgan  moddiy  va  protsessual 

huquq normalari hamda ajrimning xulosa qismi o‘z aksini topgan 

bo‘lishi lozim.

 

Sud  ishni  nazorat  tartibida  ko‘rganida  birinchi  instansiya  va 

apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudlarining moddiy va protsessual 

huquq normalarini ishdagi mavjud materiallar bo‘yicha protestda keltirilgan 

vajlar doirasida qanchalik to‘g‘ri qo‘llaganliklarini tekshiradi. 


QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNING  

QONUNIY, ASOSLI VA ADOLATLI EKANLIGINI NAZORAT TARTIBIDA TEKSHIRISH  

BOSQICHIDAGI PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

232 


 

XIV BОB

 

Basharti,  sud  qarorida  boshqa  shaxslarning  huquqlari  va  qonun  bilan qo‘riqlanadigan  manfaatlari  buzilgan  bo‘lsa,  sud  protest  doirasidan  chetga 

chiqishi mumkin. FPKning 361-moddasida sanab o‘tilgan vakolatlar ichida 

“o‘zgarishsiz  qoldirish”  yoki  “o‘z  kuchida  qoldirish”  terminlari 

qo‘llanilgan. Shu o‘rinda mazkur terminlarni o‘zaro farqlay olish lozim. Bu 

tushunchalar o‘z navbatida nazorat instansiyasi sudining turli vakolatlarini 

nazarda tutadi. “O‘z kuchida qoldirish”da ish bo‘yicha ilgari chiqarilgan bir 

ish  yuzasidan  turli  xil  instansiyalarning  chiqargan  hal  qiluv  qarori,  ajrim 

yoki qarordan birini o‘z kuchida qoldirish tushuniladi. 

Agar shikoyat qilinayotgan, kuchga kirgan sud qarori to‘g‘ri va moddiy 

hamda protsessual huquq normalariga muvofiq chiqarilgan bo‘lsa, nazorat 

instansiyasi  sudi  uni  bekor  qilmay  o‘zgartirishsiz  qoldiradi  va  protestni 

qanoatlantirishni rad etadi. 

Nazorat instansiyasi sudi ishni qayta ko‘rib chiqib, ish bo‘yicha oldin 

chiqarilgan qaror qonuniy va asosli deb topsa, bunday holatda sud oldingi 

sudning qarorini o‘z kuchida qoldirib, uni bekor qilgan sud qarorini bekor 

qiladi. 


 

NAZORAT UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR 

 

1. Nazorat  tartibida  ish  yuritishning  ahamiyati  va  nazorat  tartibida protest  keltirish  huquqiga  ega  bo‘lgan  vakolatli  mansabdor  shaxslar 

doirasini tahlil qiling. 

2. Nazorat  instansiyasi  sudida  protestlarni  ko‘rishning  protsessual 

tartibini tahlil eting. 

3.  Nazorat  tartibida  protest  keltirish  to‘g‘risidagi  ariza  qaysi  hollarda 

harakatsiz qoldiriladi. 

4. Nazorat instansiyasi sudida ish ko‘rilayotganda ishda ishtirok etuvchi 

shaxslarni xabardor qilish tartibi qanday? 

 

 


QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNING  

QONUNIY, ASOSLI VA ADOLATLI EKANLIGINI NAZORAT TARTIBIDA TEKSHIRISH  

BOSQICHIDAGI PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

233 


 

XIV BОB

 

 NAZORAT UCHUN KAZUSLAR 

 

1.  S.Norqulova  uy-joy  oldi-sotdi  shartnomasini  haqiqiy  deb  topish 

to‘g‘risida  A.Mamatqulovga  nisbatan  sudga  da’vo  arizasi  bilan  murojaat 

qilgan. Sud da’vo arizasini qanoatlantirgan. Kassatsiya instansiyasi sudi hal 

qiluv qarorini o‘zgarishsiz qoldirgan. 

Oliy Sud fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati sud qarorlarini bekor 

qilib, ishni yangidan ko‘rish uchun birinchi instansiya sudiga yubordi. 

Ishga oid hujjatlarga qaraganda, nizoli uy A.Mamatqulovning nomiga 

rasmiylashtirilganligi  sababli,  garchi  nizoli  uy  nikoh  davomida  olingan 

bo‘lsa ham, ishga A.Mamatqulovning xotini X.Avazova jalb qilinmagan. 

 

Vaziyatga huquqiy baho bering.  

Nazorat protesti keltirish to‘g‘risida ariza loyihasini yozing. 

2.  E.Salimov  uyga  egalik  huquqini  belgilash  va  vorislik  to‘g‘risidagi 

guvohnomani  qisman  haqiqiy  emas  deb  topish  haqida  A.Salimov,  B. 

Salimov, V.Salimov va G. Salimovlarga nisbatan da’vo arizasi bilan sudga 

murojaat qilgan. 

Sud  mazkur  nizoli  ishni  hal  qilishda  O‘zbekiston  Respublikasi  Oila 

kodeksining  mol-mulkni  bo‘lishga  doir  moddalarini  qo‘llagan  holda 

E.Salimovning da’vo arizasini rad qilgan. Apellyatsiya instansiyasi sudi hal 

qiluv  qarorini  bekor  qilib,  ishni  yangidan  ko‘rib  chiqish  uchun  yuborgan. 

Viloyat sudi rayosati apellyatsiya instansiyasi sudining ajrimini bekor qilib, 

hal qiluv qarorini kuchida qoldirgan.  

Oliy Sud fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati 2002-yil 28-iyunda 

viloyat sudi rayosati qarorini bekor qilib, apellyatsiya instansiyasi ajrimini 

kuchida  qoldirdi.  Aniqlanishicha,  E.Salimov  bilan  M.Salimov  qonunda 

belgilangan  tartibda  nikoh  tuzmasdan  16  yil  davomida  umumiy  ro‘zg‘or 

yuritib,  yashash  davrida  nizoli    uyni  sotib  olishgan  va  birgalikda 

qo‘shimcha imoratlar qurishgan.  

 

Vaziyatga huquqiy baho bering.  

Nazorat  instansiyasining  ushbu  masalada  keltirilgan  vakolati bo‘yicha  Oliy  Sud    fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  sudlov  hay’ati  ajrimining 

xulosa qismi loyihasini tayyorlang.  

QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

234 


 

XV BОB

 

XV BOB. QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI YANGI 

OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH 

JARAYONIDAGI PROTSESSUAL HUJJATLAR 

 

1-§.  Qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va qarorlarni yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi 

ariza va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

O‘zbekiston  Respublikasi  Fuqarolik  protsessual  kodeksi  40-bobining  

362–369-moddalarida  sudning  qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari, 

ajrimlar va qarorlarni yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish tartibi 

belgilangan.  

 

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 362-moddasi  talabiga  binoan,  quyidagi  asoslardan  biri  mavjud  bo‘lgan 

taqdirdagina qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va 

qarorlar yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rilishi mumkin: 

Birinchidan,  arizachiga  noma’lum  bo‘lgan  va  ma’lum  bo‘lishi 

mumkin bo‘lmagan, lekin ish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan 

holatlar; 

Ikkinchidan,  sudning  qonuniy  kuchga  kirgan  hukmi  bilan 

aniqlangan  va  noqonuniy,  asossiz  yoki  adolatsiz  qaror  chiqarilishiga 

sabab  bo‘lgan  holatlar,  ya’ni  guvohning  bila  turib  bergan  yolg‘on 

ko‘rsatuvi,  ekspertning  bila  turib  bergan  yolg‘on  xulosasi,  atayin 

noto‘g‘ri qilingan tarjima, qalbaki hujjatlar yoki ashyoviy dalillar; 

Uchinchidan,  sudning  qonuniy  kuchga  kirgan  hukmi  bilan 

aniqlangan  taraflarning,  ishda  ishtirok  etuvchi  boshqa  shaxslarning 

yoki  sudyalarning  muayyan  ishni  ko‘rishda  sodir  etgan  jinoiy 

qilmishlari; 

To‘rtinchidan, sud chiqargan hal qiluv qarori, hukm, ajrim yoki 

qarorning  yoxud  shu  hal  qiluv  qarori,  ajrim  va  qaror  chiqarilishiga 

sabab bo‘lgan boshqa organlar qarorining bekor qilinishi.

 

QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

235 


 

XV BОB

 

FPKning  363-moddasida  hal  qiluv  qarori,  ajrim  va  qarorni  yangi ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta  ko‘rish  vakolatiga  ega  bo‘lgan  sudlar 

belgilangan.  Unga  asosan,  qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarori  yangi 

ochilgan holatlar bo‘yicha shu hal qiluv qarorini chiqargan sud tomonidan 

qayta  ko‘riladi.  Shuningdek,  birinchi  instansiya  sudi  chiqargan  hal  qiluv 

qarorini  o‘zgartirgan  yoki  yangi  hal  qiluv  qarori  chiqargan  apellyatsiya, 

kassatsiya  yoki  nazorat  instansiyasi  sudlarining  ajrim  va  qarorini  yangi 

ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish hal qiluv qarorini o‘zgartirgan yoki 

yangi hal qiluv qarori chiqargan sud tomonidan amalga oshiriladi. 

FPKning 364-moddasiga asosan, yangi ochilgan holatlar bo‘yicha hal 

qiluv qarori, ajrim yoki qarorni qayta ko‘rish haqidagi ariza ishda ishtirok 

etgan  shaxslar  yoki  prokuror  tomonidan  hal  qiluv  qarorini,  ajrim  yoki 

qarorni  chiqargan  sudga  beriladi.  Ishda  ishtirok  etuvchi  shaxslar  bunday 

arizani  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni  qayta  ko‘rish  uchun  asos 

bo‘ladigan holatlar ma’lum bo‘lgan kundan e’tiboran uch oy muddat ichida 

berishlari  mumkin.  O‘zbekiston  Respublikasining  Soliq  kodeksi  329-

moddasiga asosan, yangi ochilgan holatlar bo‘yicha ariza berganlik uchun 

arizachi davlat boji to‘lashdan ozod qilingan. 

 

Shuningdek,  O‘zbekiston  Respublikasi  Fuqarolik  protsessual kodeksining  365-moddasida  362-moddada  ko‘rsatilgan  asoslarning 

har  biri  uchun  alohida  ariza  berish  muddatini  hisoblash  tartibi 

belgilangan. Jumladan, 

1)  arizachiga  noma’lum  bo‘lgan  va  ma’lum  bo‘lishi  mumkin 

bo‘lmagan, lekin ish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan holatlar 

aniqlangan  hollarda  -  ish  uchun  jiddiy  ahamiyatga  ega  bo‘lgan 

holatlar ochilgan kundan e’tiboran; 

2)  sudning  qonuniy  kuchga  kirgan  hukmi  bilan  aniqlangan  va 

noqonuniy, asossiz yoki adolatsiz qaror chiqarilishiga sabab bo‘lgan 

holatlar  yoxud  sudning  qonuniy  kuchga  kirgan  hukmi  bilan 

aniqlangan taraflarning, ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning 

yoki  sudyalarning  muayyan  ishni  ko‘rishda  sodir  etgan  jinoiy 

qilmishlari  aniqlangan  hollarda  -  sudning  hukmi  qonuniy  kuchga 

kirgan kundan e’tiboran; 

QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

236 


 

XV BОB

 

3) sud chiqargan hal qiluv qarori, hukm, ajrim yoki qarorning yoxud  shu  hal  qiluv  qarori,  ajrim  va  qaror  chiqarilishiga  sabab 

bo‘lgan  boshqa  organlar  qarorining  bekor  qilinganida  –  qayta 

ko‘rilayotgan  hal  qiluv  qaroriga,  ajrim  yoki  qarorga  asos  bo‘lgan 

hukm,  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorga  mazmunan  qarama-

qarshi bo‘lgan sud hukmi, hal qiluv qarori, ajrimi, qarori qonuniy 

kuchga kirgan kundan yoxud boshqa organning ana shunday qarori 

chiqarilgan kundan e’tiboran hisoblanadi.

 

Yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni 

bekor qilish to‘g‘risidagi ariza uchun alohida talablar belgilanmagan. Biroq, 

umumiy  asoslarga  ko‘ra  ariza  FPKning  149–150-moddalari  talablariga 

muvofiq  bo‘lishi  zarur.  Jumladan,  FPKning  149-moddasi  talabiga  asosan 

arizada quyidagilar ko‘rsatilgan bo‘lishi lozim: 1) ariza berilayotgan sudning nomi; 

2) da’vogarning nomi (familiyasi, ismi va otasining ismi) va yashash 

joyi,  agar  da’vogar  tashkilot  bo‘lsa,  uning  nomi  va  qayerda 

joylashganligi,  shuningdek,  agar  ariza  vakil  tomonidan  berilayotgan 

bo‘lsa, vakilning nomi (familiyasi, ismi va otasining ismi) va manzili; 

3)  javobgarning  nomi  (familiyasi,  ismi  va  otasining  ismi),  yashash 

joyi  yoki  agar  javobgar  tashkilot  bo‘lsa,  uning  nomi  va  qayerda 

joylashganligi; 

4) da’vogarning talabi; 

5) agar da’voni baholash lozim bo‘lsa, uning bahosi; 

6) da’vogar o‘zining talablariga asos qilib ko‘rsatayotgan holatlar va 

bu holatlarni tasdiqlaydigan dalillar; 

7) arizaga ilova qilingan hujjatlarning ro‘yxati. 

Ariza  da’vogar  yoki  uning  vakili  tomonidan  imzolanadi.  Agar  ariza 

vakil tomonidan berilgan bo‘lsa, arizaga ishonchnoma yoki uning vakolatini 

tasdiqlovchi boshqa hujjat ilova qilinishi lozim. Arizada da’vogarning yoki 

uning  vakilining,  shuningdek,  boshqa  tarafning  telefonlari  va  fakslari 

raqamlari,  elektron  manzili  ko‘rsatilishi  mumkin. Arizada  elektron  manzil 

ko‘rsatilganligi  arizachining  sud  chaqiruv  qog‘ozlarini  va  boshqa 

xabarnomalarni,  sud  hal  qiluv  qarorlarining  va  ajrimlarining  nusxalarini 

axborot tizimi orqali elektron shaklda olishga bo‘lgan roziligini bildiradi. 


QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

237 


 

XV BОB

 

Sud  yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki qarorni bekor qilish to‘g‘risidagi arizani arizachini va ishda ishtirok etuvchi 

shaxslarni xabardor qilgan holda ko‘radi. Biroq, bu shaxslarning kelmasligi 

arizani ko‘rishga to‘sqinlik qilmaydi.  

 

Sud  yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki qarorni  bekor  qilish  to‘g‘risidagi  arizani  ko‘rib  chiqqach,  quyidagi 

ajrimlardan birini chiqaradi: 

1)

 

qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta  ko‘rish  to‘g‘risidagi  arizani 

qanoatlantirish  va  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni  bekor  qilish 

to‘g‘risidagi ajrim; 

2)

 

qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni 

yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta  ko‘rish  to‘g‘risidagi  arizani 

qanoatlantirishni  rad  etish  va  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni 

o‘zgarishsiz qoldirish to‘g‘risidagi ajrim. 

 

2-§.  Qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va qarorlarni yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi 

arizani  qanoatlantirish  va  hal  qiluv  qarori, ajrim yoki  qarorni bekor 

qilish to‘g‘risidagi ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi 

FPKda  yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  arizani  qanoatlantirganlik  va 

hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qarorni  bekor  qilish  to‘g‘risidagi  ajrim  uchun 

alohida  talablar  belgilanmagan.  Biroq  umumiy  qoidadan  kelib  chiqqan 

holda yangi ochilgan holatlar bo‘yicha arizani qanoatlantirish to‘g‘risidagi 

ajrim  FPK238-moddasiga  asosan  ajrimning  mazmuniga  qo‘yilgan 

talablarga  muvofiq  bo‘lishi,  shuningdek,  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy 

Sudi  Plenumining  “Fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  birinchi  instansiya  sudi 

ajrimlari  to‘g‘risida”gi  2012-yil  25-maydagi  7-sonli  qaroriga  asosan  uch 

qismdan  -  kirish,  asoslantiruvchi  va  xulosa  qismlaridan  iborat  bo‘lishi 

lozim. 

Ajrimning kirish qismida ajrim chiqarilgan vaqt va joy, ajrim chiqargan sudning nomi, sudyaning familiyasi (sud tarkibi), sud majlisi kotibi, ishda 

ishtirok  etuvchi  shaxslar,  shuningdek,  nizo  predmeti  va  ajrim  bilan  hal 

qilinayotgan masalaning mohiyati ko‘rsatiladi. 


QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

238 


 

XV BОB

 

Ajrimning  asoslantiruvchi  qismida  sudning  xulosasiga  olib  kelgan asoslar va sud qo‘llagan qonunlar bayon etilishi lozim. 

Ajrimning  xulosa  qismida  sudning  hal  etilayotgan  masala  yuzasidan 

xulosasi,  ajrim  ustidan  shikoyat  berish  (protest  keltirish)  tartibi  va 

muddatlari  ko‘rsatilishi  lozim.  Ajrimning  xulosa  qismi  uni  ijro  etish 

chog‘ida  tushunmovchiliklar  kelib  chiqmasligi  uchun  aniq  va  tushunarli 

ifoda  etilgan  bo‘lishi  kerak.  FPKning  369-moddasiga  asosan  hal  qiluv 

qarori, ajrim yoki qarorni qayta ko‘rish to‘g‘risidagi ariza qanoatlantirilgan 

taqdirda, ish sud tomonidan umumiy asoslarda ko‘rilishi lozim.  

3-§.  Qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va 

qarorlarni yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi 

arizani  qanoatlantirishni  rad  etish  to‘g‘risidagi  ajrim  va  uni 

rasmiylashtirish tartibi 

FPKning 362-moddasida ko‘rsatilgan yangi ochilgan holatlar bo‘yicha 

qayta  ko‘rish  asoslari  mavjud  bo‘lmagan  taqdirda,  sud  qonuniy  kuchga 

kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va  qarorlarni  yangi  ochilgan  holatlar 

bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani qanoatlantirishni rad etadi. Hal 

qiluv  qarorini,  ajrimni  va  qarorni  yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta 

ko‘rish to‘g‘risidagi arizani qanoatlantirish yoki rad qilish to‘g‘risidagi sud 

ajrimi 


FPKning  

237–238-moddalari  talablaridan  kelib  chiqqan  holda  rasmiylashtiriladi  va 

ushbu  ajrim  ustidan  xususiy  shikoyat  berilishi  yoki  xususiy  protest 

keltirilishi mumkin. 

Xususiy  shikoyatda  yoki  xususiy  protestda  xususiy  shikoyat  bergan 

yoxud xususiy protest keltirgan shaxsning yoki uning vakilining telefonlari 

va fakslari raqamlari, elektron manzili ko‘rsatilishi mumkin. 

 Download 4.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   63
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling