Loyiha toshkent davlat yuridik universiteti


NAZORAT UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR


Download 4.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet28/63
Sana10.11.2017
Hajmi4.58 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   63

NAZORAT UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR 

 

1.

 Qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va qarorlarni 

yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta  ko‘rishning  protsessual  tartibini 

tushuntiring va tahlil qiling.  


QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

239 


 

XV BОB

 

2. 

Qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va qarorlarni 

yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta  ko‘rishning  kassatsiya  va  nazorat 

tartibida ish ko‘rishdan farqli jihatlarini tahlil eting. 

3.

 

Qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va qarorlarni yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘ruvchi sudlar doirasini aniqlang.  

4.

 Yangi  ochilgan  holatlarni  qayta  ko‘rish  asoslari  bo‘yicha  ariza 

berish muddatini hisoblash tartibini tushuntiring.  

NAZORAT UCHUN KAZUSLAR 

 

1.  Fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  Mirobod  tumanlararo  sudiga 

da’vogar  B.Toshpo‘latov  javobgar  T.Haqberdiyevaga  nisbatan 

Mirobod  tumani  Farg‘ona  yo‘li  ko‘chasi,  243-uy,  79-xonadondan 

foydalanish  huquqini  yo‘qotgan  deb  topish  to‘g‘risida  da’vo  arizasi 

bilan murojaat qilgan. Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirobod tumanlararo 

sudining  2010-yil  15-dekabrdagi  hal  qiluv  qaroriga  ko‘ra, 

da’vogarning  da’vosi  qanoatlantirilgan.  Oradan  uch  oy  o‘tgandan 

so‘ng  javobgar  T.Haqberdiyeva  sudning  hal  qiluv  qarorini  yangi 

ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi ariza bilan sudga 

murojaat  qilgan.  Ish  sudda  ko‘rilayotgan  vaqtda  doimiy  yashash 

manzilida  yashamaganligi  tufayli  sud  chaqiruv  qog‘ozlarini 

olmaganligini  va  sudga  kelmaganligini  asos  sifatida  ko‘rsatgan.  Sud 

T.Haqberdiyevaning  sudning  hal  qiluv  qarorini    yangi  ochilgan  holatlar 

bo‘yicha  qayta  ko‘rish  to‘g‘risidagi  arizasini  qanoatlantirib,  ishni  umumiy 

asoslarda ko‘rib chiqqan. 

 

Vaziyatga huquqiy baho bering.   

Sudning  hal  qiluv  qarorini  yangi  ochilgan  holatlar  bo‘yicha  qayta ko‘rish to‘g‘risidagi ariza loyihasini shakllantiring. 

2.  “Qurilish-invest”firmasi  vakili  D.Nurullayev  2011-yil  25-yanvar 

kuni  Fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  Yakkasaroy  tumanlararo  sudiga 

Z.Tillaboyevdan  tashkilotga  nisbatan  yetkazilgan  ellik  million  so‘m 

miqdorda moddiy zararni undirish to‘g‘risida da’vo arizasi bilan murojaat 

qilgan.  Yetkazilgan  moddiy  zararni  aniqlash  maqsadida  sud  tomonidan QONUNIY KUCHGA KIRGAN HAL QILUV QARORLARI, AJRIMLAR VA QARORLARNI  

YANGI OCHILGAN HOLATLAR BO‘YICHA QAYTA KO‘RISH JARAYONIDAGI  

PROTSESSUAL HUJJATLAR   

 

240 


 

XV BОB

 

ekspertiza  tayinlangan  va  sudning  2011-yil  25-maydagi  hal  qiluv  qarori bilan  “Qurilish-invest”  firmasi  vakili  D.Nurullayevning  da’vo  arizasi 

qanoatlantirilgan.  2014-yil  27-avgustda  Jinoyat  ishlari  bo‘yicha  Olmazor 

tuman sudining fuqaro Z.Tillaboyevga nisbatan  JKning 167-moddasi bilan 

qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi bo‘yicha sudning hukmi “Qurilish-invest” firmasi 

rahbari  tomonidan  qalbakilashtirilgan  hujjatlar  va  ekspertning  bergan 

yolg‘on  xulosasi  asosida  chiqarilganligi  aniqlanib  bekor  qilingan. 

Z.Tillaboyev  Fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  Yakkasaroy  tumanlararo  sudiga 

Jinoyat  ishlari  bo‘yicha  Olmazor  tuman  sudining  hukmi  bekor  qilinishi 

munosabati  bilan  yangi  ochilgan  holatlarni  hisobga  olib,  Fuqarolik  ishlari 

bo‘yicha Yakkasaroy tumanlararo sudining 2011-yil 25-maydagi hal qiluv 

qarorini qayta ko‘rib chiqish to‘g‘risidagi ariza bilan murojaat qilgan. 

 Vaziyatga huquqiy baho bering. 

 Ushbu masala yuzasidan hal qiluv qarorini shakllantiring. 

SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

241 


 

XVI BОB

 

XVI BOB. SUD QARORLARINI IJRO ETISH  BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

HUJJATLAR 

 

1-§. Ijro hujjatlarining turlari va ularning huquqiy ahamiyati 

Ijro 

hujjatlari 

deganda 

vakolatli 

organlar 

tomonidan 

chiqariladigan  hamda  qonunda  belgilangan  tartibda  ijro  etilishi 

majburiy bo‘lgan hujjatlar tushuniladi.

 

O‘zbekiston  Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  (bundan  keyin  matnda 

Qonun deb yuritiladi) 7-moddasida ijro hujjatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, unga 

ko‘ra, quyidagilar ijro hujjatlari hisoblanadi.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Ijro hujjаtlаri 

sudlаr o‘zlаri qаbul qilаdigаn sud hujjаtlаri аsоsidа bеrаdigаn 

ijrо vаrаqаlаri 

 

hаkаmlik  sudining  qаrоrlаrini  mаjburiy  ijrо  etish  yuzаsidаn sudlаr bеrаdigаn ijrо vаrаqаlаri  

 

chеt  el  sudlаri  vа  аrbitrаjlаri  qаrоrlаri  аsоsidа  O‘zbеkistоn Rеspublikаsi sudlаri bеrаdigаn ijrо vаrаqаlаri 

 

sud buyruqlаri  

аlimеntlаr  to‘lаsh  to‘g‘risidаgi  nоtаriаl  tаrzdа  tаsdiqlаngаn 

kеlishuvlаr 

 

nоtаriuslаrning ijrо xаtlаri  

mеhnаt nizоlаri kоmissiyalаri o‘z qаrоrlаri аsоsidа bеrаdigаn 

guvоhnоmаlаr 

 

mа’muriy  huquqbuzаrliklаr  to‘g‘risidаgi  ishlаrni  ko‘rib chiqish vаkоlаtigа egа оrgаnlаr (mаnsаbdоr shаxslаr) chiqаrgаn 

qаrоrlаr 

 


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

242 


 

XVI BОB

 

  

 

  

 

  

 

Ijro  hujjatining  asl  nusxasi  yo‘qolgan  taqdirda,  qonun  hujjatlarida nazarda  tutilgan  tartibda  beriladigan  uning  dublikati  undiruv  uchun  asos 

bo‘lishi qonunda mustahkamlab qo‘yilgan. 

 

O‘zbekiston Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  8-moddasida  ijro 

hujjatlarining  mazmuni  berilgan  bo‘lib,  ijro  hujjatida  quyidagilar 

ko‘rsatilishi lozim: 

1) ijro hujjatini bergan sud yoki boshqa organning nomi; 

2)  ijro  hujjatining  qaysi  ish  bo‘yicha  berilganligi  va  uning  tartib 

raqami;  

3)  ijro  etilishi  shart  bo‘lgan  sud  hujjati  yoki  boshqa organ  hujjati 

qabul qilingan sana; 

4) undiruvchi va qarzdorning nomi, ularning manzillari; jismoniy 

shaxslar uchun qarzdorning tug‘ilgan sanasi va joyi, ish joyi; 

5) sud hujjati yoki boshqa organ hujjatining qaror qismi; 

6) sud hujjati yoki boshqa organ hujjati kuchga kirgan sana; 

7) ijro hujjati berilgan sana va uni ijroga topshirish muddati.

 

Sud hujjati asosida berilgan ijro hujjati sudya tomonidan imzolanadi va 

sudning gerbli muhri bilan tasdiqlanadi. 

Boshqa organning hujjati asosida berilgan ijro hujjati mazkur hujjatni 

qabul qilgan organning vakolatli mansabdor shaxsi tomonidan imzolanadi 

va tegishli organning muhri bilan tasdiqlanadi. 

qоnun  hujjаtlаridа  nаzаrdа  tutilgаn  hоllаrdа  bоshqа 

оrgаnlаrning hujjаtlаri

 

sud ijrоchilаrining qаrоrlаri  

o‘zbоshimchаlik bilаn turаr  jоyni  egаllаb оlgаn  yoki  аvаriya 

hоlаtidа dеb tоpilgаn uylаrdа yashаyotgаn shаxslаrni mа’muriy 

tаrtibdа ko‘chirish to‘g‘risidаgi prоkurоrlаrning qаrоrlаri 

 


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

243 


 

XVI BОB

 

Sud buyrug‘ining hamda alimentlar to‘lash to‘g‘risidagi notarial tarzda tasdiqlangan  kelishuvning,  shuningdek,  notarius  ijro  xatining  mazmuni 

qonun hujjatlari bilan belgilanadi. 

 

2-§. Ijro varaqasining mazmuni va uni berish tartibi 

FPKning  371–379-moddalarida  ijro  varaqasi  haqida  tushuntirish 

berilgan bo‘lib, mazkur normalarga binoan, sud qarorining majburiy ijrosi 

qarorni qabul qilgan sud beradigan ijro varaqasi asosida amalga oshiriladi. 

Ijro  varaqasi  hal  qiluv  qarori  qonuniy  kuchga  kirganidan  so‘ng  sud 

tomonidan  undiruvchiga  beriladi,  darhol  ijro  etish  hollari  bundan 

mustasnodir,  bunda  ijro  varaqasi  hal  qiluv  qarori  chiqarilganidan  keyin 

darhol beriladi. 

FPKning 372-moddasida ijro varaqasi berish tartibi ifodalangan bo‘lib, 

unga  ko‘ra,  har  bir  hal  qiluv  qarori  bo‘yicha  bitta  ijro  varaqasi  beriladi. 

Biroq,  agar  ijro  turli  joylarda  yoki  bir  necha  undiruvchining  foydasiga 

amalga  oshiriladigan  bo‘lsa,  sud  undiruvchilarning  iltimosiga  binoan  ijro 

joyini yoki hal qiluv qarori ijrosining har bir ijro varaqasiga tegishli qismini 

aniq ko‘rsatgan holda bir necha ijro varaqasi beradi. Bir necha javobgardan 

pul summalarini undirish to‘g‘risidagi hukm yoki hal qiluv qarori asosida 

javobgarlarning soni bo‘yicha bir necha ijro varaqasi beriladi. Bunda, agar 

sherik  javobgarlardan  undirish  nazarda  tutilayotgan  bo‘lsa,  har  bir  ijro 

varaqasida  undiruvning  umumiy  summasi  ko‘rsatilishi  va  sherik  javobgar 

ekanligi ko‘rsatilgan holda javobgarlarning hammasi sanab o‘tilishi lozim. 

Ijro  varaqasi  undiruvchiga  beriladi  yoki  uning  iltimosiga  ko‘ra  ijro 

qilish uchun bevosita sud tomonidan yuboriladi. 

FPKning  373-moddasida  sudning  ijro  varaqasini  yuborish  tartibi 

ko‘rsatilgan  bo‘lib,  jumladan,  jinoyat  sodir  qilish  natijasida  yetkazilgan 

zararni  undirish,  aliment  undirish,  mayib  bo‘lganlik  yoki  sog‘liqqa 

boshqacha  shikast  yetganlik,  shuningdek,  boquvchining  o‘limi  natijasida 

ko‘rilgan  zararning  o‘rnini  qoplash,  xodim  bilan  mehnat  shartnomasini 

g‘ayriqonuniy ravishda bekor qilish yoki xodimni  g‘ayriqonuniy ravishda 

boshqa ishga o‘tkazishda yoxud sudning ishga tiklash to‘g‘risidagi hal qiluv 

qarorini  bajarmaslikda  aybdor  bo‘lgan  mansabdor  shaxslardan  pul 

summalari  undirish,  mulkni  musodara  qilish,  davlat  daromadiga  pul SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

244 


 

XVI BОB

 

mablag‘larini undirish hollarida sud ijro varaqasini o‘z tashabbusi bilan ijro etishga yuboradi, bu haqda tegishincha, moliya organiga yoki undiruvchiga 

xabar qiladi.  

Ijro  varaqasining  asl  nusxasi  yo‘qotilgan  taqdirda,  hal  qiluv  qarorini 

chiqargan sud ijro varaqasining dublikatini berishi mumkin. 

Dublikat berish haqidagi ariza ishda ishtirok etuvchi shaxslar xabardor 

qilingan  holda  sud  majlisida  ko‘riladi,  biroq  ularning  kelmasligi  dublikat 

berish  masalasini  hal  etish  uchun  to‘sqinlik  qilmaydi.  Sudning  dublikat 

berish masalasi bo‘yicha chiqargan ajrimi ustidan xususiy shikoyat berilishi 

yoki xususiy protest keltirilishi mumkin. Ijro varaqasining dublikati berilishi 

mumkin. 


 

FPKning  375-moddasida  ijro  varaqasining  mazmuni  berilgan 

bo‘lib, ijro varaqasida quyidagilar ko‘rsatilishi lozim: 

1) ijro varaqasini bergan sudning nomi; 

2)  ijro  varaqasining  qaysi  ish  yuzasidan  berilganligi,  uning 

raqami;  

3) hal qiluv qarori chiqarilgan vaqt; 

4) hal qiluv qarorining xulosa qismi (so‘zma-so‘z); 

5) hal qiluv qarorining qonuniy kuchga kirgan vaqti; 

6)  ijro  varaqasining  berilgan  vaqti  va  uni  ijroga  topshirish 

muddati;  

7) undiruvchi va qarzdorning nomlari (familiyasi, ismi, otasining 

ismi) hamda manzillari. 

Ijro  varaqasini  sudya  imzolaydi  va  sudning  gerbli  muhri  bilan 

tasdiqlanadi. 

 

O‘zbekiston  Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasiga ko‘ra, berilgan 

ijro hujjatlarining mazmuni bevosita ijro varaqasiga ham tegishli sanaladi.  

 

SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

245 


 

XVI BОB

 

3-§.  Ijro  ishini  qo‘zg‘atish  to‘g‘risidagi  qaror  va  uni rasmiylashtirish tartibi 

O‘zbekiston  Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  23-moddasida  ijro  ishi 

yuritishni qo‘zg‘atish harakatlari haqida izoh berilgan. 

Sud  ijrochisi  ijro  hujjatini  sud  yoki  boshqa  organdan  yoxud 

undiruvchidan  (agar  ijro  hujjatini  ijroga  topshirish  muddati  o‘tmagan  va 

mazkur  hujjat  ushbu  Qonunning  8-moddasida  nazarda  tutilgan  talablarga 

muvofiq  bo‘lsa)  ijro  uchun  qabul  qilib  olishi  va  ijro  ishi  yuritishni 

qo‘zg‘atishi shart. Agar qonun hujjatlarida ijro hujjatlarining ayrim turlariga 

majburiy  ilovalar  nazarda  tutilgan  bo‘lsa,  ular  sud  ijrochisiga  ijro  hujjati 

bilan birga taqdim etilishi kerak.  

Sud  ijrochisi  ijro  hujjatini  olgan  kundan  e’tiboran  uch  kundan 

kechiktirmay, ijro ishi yuritishni qo‘zg‘atish to‘g‘risida qaror chiqaradi. 

Sud  ijrochisi  ijro  ishi  yuritishni  qo‘zg‘atish  to‘g‘risidagi  qarorda  ijro 

hujjatidagi  talablarni  ixtiyoriy  ravishda  bajarish  uchun  ijro  ishi  yuritish 

qo‘zg‘atilgan kundan e’tiboran ko‘pi bilan besh kun muddat belgilaydi va 

qarzdorni mazkur muddat tugaganidan keyin ijro hujjatidagi talablar undan 

ijro  yig‘imi,  sud  ijrochisi  tomonidan  qarzdorga  solingan  jarimalar, 

shuningdek, ijro xarajatlari undirilgan holda majburiy ijro etilishi to‘g‘risida 

xabardor qiladi.  

Ijro ishi yuritishni qo‘zg‘atish to‘g‘risidagi qaror nusxasi u chiqarilgan 

kunning  ertasidan  kechiktirmay  undiruvchiga,  qarzdorga,  shuningdek, 

hujjati ijro etilishi lozim bo‘lgan sud yoki boshqa organga yuboriladi. 

Sud ijrochisi undiruvchining arizasiga binoan yoki o‘z tashabbusi bilan 

mulkiy  undiruv  bo‘yicha  ijro  ishi  yuritishni  qo‘zg‘atish  to‘g‘risida  qaror 

chiqarish  bilan  bir  vaqtda  qarzdorning  mol-mulkini  ro‘yxatga  olib,  ularni 

xatlashga haqli bo‘ladi va bu haqda mazkur qarorda ko‘rsatib o‘tadi. 

Ijro ishi yuritishni qo‘zg‘atish to‘g‘risidagi qaror ustidan shikoyat qilish 

yoki protest bildirish mumkin.  

 


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

246 


 

XVI BОB

 

4-§.  Sud  ijrochisining  ijro  harakatlarini  keyinga  qoldirish to‘g‘risidagi qarori va uni rasmiylashtirish tartibi  

O‘zbekiston  Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  33-moddasida  ijro 

harakatlarini keyinga qoldirish asoslari va tartibi mustahkamlangan. 

Sud  ijrochisi  ijro  harakatlari  amalga  oshirilishini  undiruvchining 

arizasiga ko‘ra keyinga qoldirishga haqli. Arizada ijro harakatlarini keyinga 

qoldirishning so‘ralayotgan muddati ko‘rsatilishi kerak. 

 

Ijro harakatlarini amalga oshirishga to‘sqinlik qiluvchi holatlar mavjud  bo‘lganda,  sud  ijrochisi  ijro  harakatlarini  qarzdorning 

arizasiga  ko‘ra  yoki  o‘z  tashabbusiga  ko‘ra,  ko‘pi  bilan,  o‘n  kun 

muddatga kechiktirishi mumkin.

 

 

Ijro  harakatlari  keyinga  qoldirilgan  taqdirda,  sud  ijrochisi  ijro harakatlarini  keyinga  qoldirish  asosini  va  ijro  harakatlari  qaysi  muddatga 

qoldirilganligini ko‘rsatgan holda qaror chiqaradi. Chiqarilgan qaror haqida 

ijro  ishi  yuritishdagi  taraflar,  ijro  hujjatini  bergan  sud  yoki  boshqa  organ 

xabardor qilinadi. 

Sud ijrochisining ijro harakatlarini keyinga qoldirish to‘g‘risidagi qarori 

ustidan shikoyat qilinishi yoki protest bildirilishi mumkin.  

5-§. Sudning ijro ishi yuritishni to‘xtatish va tugatish to‘g‘risidagi 

ajrimi va uni rasmiylashtirish tartibi 

 

Ijro  ishini  yuritish  nazariyasi  va  amaliyotida  ijro  ishi  yuritishni to‘xtatish  asoslarini  ikkiga:  majburiy  va  nomajburiy  turlarga  ajratish 

mumkin. 


 

Ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turishning  majburiyligi  deganda 

ushbu ish yuritish holatlarida ijro harakatlarining sud va sud ijrochisi 

tomonidan to‘xtatib turilishi shart ekanligi tushuniladi.

 

SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

247 


 

XVI BОB

 

 Ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turishning  nomajburiy  (fakultativ) 

turi  deganda,  ijro  harakatlarini  sud  va  sud  ijrochisi  tomonidan 

to‘xtatib turilishi mumkinligi nazarda tutiladi.

 

 

O‘zbekiston  Respublikasi  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  34-moddasida  ijro  ishi 

yuritishni  to‘xtatib  turishning  majburiyligi  asoslari  berilib,  unga  ko‘ra  ijro 

ishi yuritish quyidagi hollarda sud tomonidan to‘xtatib turilishi shart: 

1)  agar  sud  tomonidan  aniqlangan  huquqiy  munosabat  huquqiy 

vorislikka  yo‘l  qo‘ysa,  qarzdor  vafot  etganda,  u  vafot  etgan  deb  e’lon 

qilinganda yoki bedarak yo‘qolgan deb topilganda; 

2) qarzdor muomalaga layoqatsiz deb topilganda; 

3) agar qonun hujjatlarida nizolashishga yo‘l qo‘yilgan bo‘lsa, qarzdor 

ijro hujjati yuzasidan sud tartibida nizolashganda; 

4)  ma’muriy  huquqbuzarlik  to‘g‘risidagi  ishlarni  ko‘rib  chiqish 

vakolatiga ega organlarning qarorlari (mansabdor shaxslarning harakatlari) 

ustidan sudga shikoyat berilganda; 

5)  ijro  hujjati  bo‘yicha  undiruv  qaratilgan  mol-mulkni  ro‘yxatdan 

chiqarish  (xatlashdan  ozod  qilish)  to‘g‘risida  sudga  da’vo  arizasi 

berilganda; 

6) ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan boshqa asoslar 

vujudga kelganda. 

 

 

 

 

  

 

Ozbеkistоn  Rеspublikаsi  “Sud  hujjаtlаri  vа  bоshqа  оrgаnlаr hujjаtlаrini  ijrо  etish  togrisidа”gi  Qоnunning  35-mоddаsigа  korа,  ijrо 

ishi yuritish quyidаgi hоllаrdа sud tоmоnidаn toxtаtib turilishi mumkin  

 

qаrzdоr yoki undiruvchi ijrо hujjаtini bеrgаn tеgishli sudgа yoki bоshqа оrgаngа ijrо hujjаtini kеchiktirib yoki bo‘lib-bo‘lib ijrо etish, ijrо etish usuli vа tаrtibini 

o‘zgаrtirish to‘g‘risidаgi аrizа bilаn murоjааt qilgаndа  SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

248 


 

XVI BОB

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

qаrzdоr uzоq muddаtli xizmаt sаfаridа bo‘lgаndа

 

qаrzdоr stаtsiоnаr dаvоlаsh muаssаsаsidа dаvоlаnаyotgаndа sud ijrоchisining hаrаkаtlаri (qаrоrlаri) ustidаn shikоyat bеrilgаndа 

ro‘yxаtgа оlingаn mоl-mulkni bаhоlаsh nаtijаlаri yuzаsidаn nizоlаshilgаndа

 

undiruvchi iltimоs qilgаndа O‘zbеkistоn Rеspublikаsining “Sud hujjаtlаri vа bоshqа оrgаnlаr 

hujjаtlаrini ijrо etish togrisidа”gi Qоnunigа korа, ijrо ishi yuritish 

quyidаgi hоllаrdа sud tоmоnidаn tugаtilаdi

 

undiruvchi  yoki  qаrzdоr  vаfоt  etgаndа,  u  vаfоt  etgаn  dеb  e’lоn 

qilingаndа,  bеdаrаk  yo‘qоlgаn  dеb  tоpilgаndа,  аgаr  sud  hujjаti  yoxud 

bоshqа  оrgаnning  hujjаtidа  qo‘yilgаn  tаlаblаr  yoki  mаjburiyatlаr 

huquqiy  vоrisgа  yoki  bеdаrаk  yo‘qоlgаnning  mоl-mulkini  ishоnchli 

bоshqаrib turgаn shаxsgа o‘tishi mumkin bo‘lmаsа  

 

muаyyan hаrаkаtlаrni аmаlgа оshirish yoxud bundаy hаrаkаtlаrni аmаlgа  оshirishdаn  o‘zini  tiyish  mаjburiyatini  yuklоvchi  ijrо  hujjаtini 

ijrо etish imkоniyati yo‘qоlgаndа 

 

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   63
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling