Loyiha toshkent davlat yuridik universiteti


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL


Download 4.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/63
Sana10.11.2017
Hajmi4.58 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   63

SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

249 


 

XVI BОB

 

6-§. Sud ijrochisining ijro ishi yuritishni to‘xtatish va tugatish to‘g‘risidagi qarori va uni rasmiylashtirish tartibi 

 

Ijro  ishini  yuritish  quyidagi  hollarda  sud  ijrochisi  tomonidan 

to‘xtatib turilishi shart: 

1) qarzdor muddatli harbiy xizmatda bo‘lganda yoki muddatli 

harbiy xizmatda bo‘lgan undiruvchi iltimos qilganda; 

2)  qarzdorning  nochorligi  (bankrotligi)  to‘g‘risidagi  ish 

bo‘yicha xo‘jalik sudi tomonidan ish yuritish qo‘zg‘atilganda, shu 

jumladan,  kuzatuvni  joriy  etish  to‘g‘risida,  sud  sanatsiyasini  yoki 

tashqi  boshqaruvni  joriy  etish  va  (yoki)  ularning  muddatini 

uzaytirish  to‘g‘risida  xo‘jalik  sudi  tomonidan  ajrim  qabul 

qilinganda,  “Bankrotlik  to‘g‘risida”gi  O‘zbekiston  Respublikasi 

Qonuniga  muvofiq  ijro  etilishi  to‘xtatib  turilishi  mumkin 

bo‘lmagan ijro hujjatlari bundan mustasno; 

3)  ijro  hujjatini  berish  uchun  asos  bo‘lgan  sud  hujjati  yoki 

boshqa organ hujjatini ijro etishni to‘xtatib turish huquqi qonunda 

qaysi mansabdor shaxsga berilgan bo‘lsa, o‘sha mansabdor shaxs 

tomonidan qaror chiqarilganda. 

 

 

 Ijro  ishi  yuritish  quyidagi  hollarda  sud  ijrochisi  tomonidan to‘xtatib turilishi mumkin: 

1)  sud  ijrochisi  ijro  etilishi  lozim  bo‘lgan  sud  hujjati  yoki 

boshqa  organ  hujjatini  tushuntirish  to‘g‘risidagi,  ijro  hujjatini 

kechiktirib yoki bo‘lib-bo‘lib ijro etish haqidagi, ijro etish usuli va 

tartibini  o‘zgartirish  to‘g‘risidagi  arizalar  bilan  ijro  hujjatini 

bergan tegishli sudga yoki boshqa organga murojaat qilganda; 

2) qarzdor jismoniy shaxs, uning mol-mulki yoki olib qo‘yilishi 

lozim bo‘lgan bola qidirilayotganda; 

3)  sud  ijrochisi  tomonidan  jarima  tariqasidagi  jinoiy  jazoni 

boshqa  jazo  turiga  almashtirish  to‘g‘risida  sudga  taqdimnoma 

kiritilganda.

 

SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

250 


 

XVI BОB

 

O‘zbekiston  Respublikasining  Bosh  sud  ijrochisi,  Qoraqalpog‘iston Respublikasi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  bosh  sud  ijrochilari  ularga 

bo‘ysunuvchi  sud  ijrochilarining  harakatlari  (harakatsizligi)  va  qarorlari 

ustidan shikoyat kelib tushganda, zarur bo‘lgan hollarda, ijro ishi yuritishni 

to‘xtatib turishga haqli.  

 

O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar 

hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 36-moddasida ijro ishi 

yuritishni  quyidagi  hollarda  to‘xtatib  turish  muddatlari  quyidagicha 

belgilangan: 

1) qarzdor vafot etganda, u vafot etgan deb e’lon qilinganda yoki 

bedarak  yo‘qolgan,  muomalaga  layoqatsiz  deb  topilganda  -- 

qarzdorning huquqiy vorislari aniqlanguniga, bedarak yo‘qolganning 

mol-mulki  sud  tomonidan  homiylik  va  vasiylik  organlari  belgilagan 

ishonchli  boshqaruvchiga  topshirilguniga  yoki  muomalaga  layoqatsiz 

qarzdorga homiy tayinlanguniga qadar; 

2)  qarzdorning  nochorligi  (bankrotligi)  to‘g‘risidagi  ish  bo‘yicha 

xo‘jalik  sudi  tomonidan  ish  yuritish  qo‘zg‘atilganda,  kuzatuvni  joriy 

etish to‘g‘risida sud sanatsiyasi yoki tashqi boshqaruv taomilini joriy 

etish va (yoki) muddatini uzaytirish to‘g‘risida xo‘jalik sudi tomonidan 

ajrim  qabul  qilinganda  --  qarzdorning  nochorligi  (bankrotligi) 

to‘g‘risidagi ish bo‘yicha qaror qabul qilinguniga qadar; 

3)  undiruvchi  yoki  qarzdor  muddatli  harbiy  xizmatni 

o‘tayotganda,  qarzdor  kasal  bo‘lib  qolganda,  xizmat  safarida 

bo‘lganda  yoki  qarzdor  jismoniy  shaxs,  uning  mol-mulki  yoki  olib 

qo‘yilishi  lozim  bo‘lgan  bola  qidirilayotganda  --  muddatli  harbiy 

xizmatdan  bo‘shatilguniga  yoki  statsionar  davolash  muassasasidan 

chiqquniga, xizmat safaridan qaytguniga yoki qarzdor jismoniy shaxs, 

uning  mol-mulki  yoki  olib  qo‘yilishi  lozim  bo‘lgan  bola  qidirib 

topilguniga qadar; 

4)  ijro  harakatlari,  ijro  hujjati  yoki  uni  berishga  asos  bo‘lgan 

hujjat yuzasidan, shuningdek, ro‘yxatga olingan mol-mulkni baholash 

natijalari  yuzasidan  nizolashilayotganda  --  masala  mazmunan  uzil-

kesil ko‘rib chiqilguniga qadar; 


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

251 


 

XVI BОB

 

5)  sud  ijrochisining  harakatlari  (qarorlari)  ustidan  shikoyat berilganda -- shikoyat ko‘rib chiqilguniga qadar.

 

Ijro  ishi  yuritish  boshqa  hollarda  ham  ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib 

turishga asos bo‘lgan holatlar tugaguniga qadar to‘xtatib turilishi mumkin. 

Ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turishga  sabab  bo‘lgan  holatlar  bartaraf 

qilinganidan  keyin  ijro  ishi  yuritish  uni  to‘xtatib  turgan  sud  yoki  sud 

ijrochisi  tomonidan  undiruvchining  arizasiga  yoki  sud  ijrochisining 

tashabbusiga  ko‘ra  tiklanadi.  Ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turishning 

muddatlari sud tomonidan qisqartirilishi mumkin.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Umuman, Qonunning 38-moddasiga ko‘ra: Ijro ishi yuritishdagi taraflarning ijro ishi yuritishni to‘xtatib turish yoki 

tugatish  to‘g‘risidagi  arizasi  u  kelib  tushgan  kundan  e’tiboran  o‘n  kunlik 

muddatda  sud  ijrochisi  tomonidan  ko‘rib  chiqiladi.  Arizani  ko‘rib  chiqish 

O‘zbеkistоn  Rеspublikаsining  “Sud  hujjаtlаri  vа  bоshqа 

оrgаnlаr hujjаtlаrini ijrо etish togrisidа”gi Qоnungа korа, ijrо ishi 

yuritish quyidаgi hоllаrdа sud ijrоchisi tоmоnidаn tugаtilаdi 

 

undiruvchi  undiruvdаn  vоz  kеchgаndа,  аgаr  vоz  kеchish  sud 

tоmоnidаn qаbul qilingаn bo‘lsа

 

undiruvchi  vа  qаrzdоr  o‘rtаsidа  sud  tоmоnidаn  tаsdiqlаngаn kеlishuv bitimi tuzilgаndа

 

ijrо  hujjаtini  bеrishgа  аsоs  bo‘lgаn  sud  hujjаti  yoki  bоshqа оrgаnning hujjаti bеkоr qilingаndа yoxud qоnungа ko‘rа ijrо hujjаti 

bo‘lgаn hujjаt bеkоr qilingаndа yoki hаqiqiy emаs dеb tоpilgаndа

 

jаrimа  tаriqаsidаgi  jinоiy  jаzоni  bоshqа  jаzо  turigа  аlmаshtirish yoxud  jаrimа  tаriqаsidаgi  jinоiy  jаzоdаn  аmnistiya  аktigа  аsоsаn 

оzоd qilish to‘g‘risidа sud tоmоnidаn аjrim chiqаrilgаndа

 


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

252 


 

XVI BОB

 

natijalariga  ko‘ra  sud  ijrochisi  ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turish  yoki tugatish  haqida  yoxud  ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turishni  yoki  tugatishni 

rad qilish to‘g‘risida qaror chiqaradi. 

Ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turish  yoki  tugatish  haqidagi  sud  hujjati 

yoxud  boshqa  organning  hujjati  sud  ijrochisi  tomonidan  olingan  paytdan 

e’tiboran darhol ijro etilishi kerak. Sud ijrochisi ijro ishi yuritishni to‘xtatib 

turish  yoki  tugatish  to‘g‘risida,  bu  haqda  unga  ma’lum  bo‘lgan  vaqtdan 

e’tiboran uch kunlik muddatda, ijro ishi yuritishdagi taraflarga, sudga (agar 

masala ijro hujjatini bergan sud tomonidan emas, boshqa sud tomonidan hal 

qilingan bo‘lsa) yoki ijro hujjatini bergan o‘zga organga ma’lum qiladi. 

To‘xtatilgan  ijro  ishi  yuritish  bo‘yicha  u  tiklanguniga  qadar  majburiy 

ijro choralari qo‘llanilishiga yo‘l qo‘yilmaydi. 

Sud  yoki  boshqa  organning  ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatib  turish  yoxud 

tugatish to‘g‘risidagi hujjati ustidan o‘n kunlik muddatda shikoyat qilinishi 

yoki protest bildirilishi mumkin. 

 

7-§.  Sud  ijrochisining  ijro  ishi  yuritishni  tamomlash  to‘g‘risidagi 

qarori va uni rasmiylashtirish tartibi 

O‘zbekiston  Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  41-moddasiga  binoan,  ijro 

ishi yuritish quyidagi hollarda tamomlanadi: -- ijro hujjati amalda ijro etilganda; 

--  yig‘ma  ijro  ishi  yuritishga  birlashtirilgan  ijro  hujjatlaridagi  undiruv 

to‘g‘risidagi talablar bir yoki bir nechta solidar javobgar qarzdor hisobidan 

amalda ijro etilganda; 

--  ijro  hujjati  uni  bergan  sudning  yoki  boshqa  organning  talabiga 

binoan ijro etilmasdan qaytarilganda; --  ijro  hujjati  Qonunning  40-moddasida  ko‘rsatilgan  asoslar  bo‘yicha 

qaytarilganda; -- ijro hujjati ijro etish uchun Qonunning 25-moddasi to‘rtinchi qismiga 

muvofiq boshqa sud ijrochisiga yuborilganda; --  ijro  hujjati  ijro  etish  uchun  tugatish  komissiyasiga  (tugatuvchiga, 

tugatish boshqaruvchisiga) yuborilganda. SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

253 


 

XVI BОB

 

Ijro ishi yuritish tamomlanganda sud ijrochisi bu haqda qaror chiqaradi. Ijro  ishi  yuritishni  tamomlash  to‘g‘risidagi  qarorda  qarzdor  jismoniy 

shaxsni,  uning  mol-mulkini,  olib  qo‘yilishi  lozim  bo‘lgan  bolani  qidirish, 

shuningdek,  qarzdor  uchun  belgilangan  cheklovlar,  shu  jumladan, 

O‘zbekiston Respublikasidan chiqishga oid cheklashlar va qarzdorning o‘z 

mol-mulkiga bo‘lgan huquqlariga doir cheklovlar bekor qilinadi. 

Ijro ishi yuritish Qonunning 25-moddasi asosida boshqa sud ijrochisiga 

yuborilishi munosabati bilan tamomlanayotganda qarzdor jismoniy shaxsni, 

uning  mol-mulkini,  olib  qo‘yilishi  lozim  bo‘lgan  bolani  qidirish, 

shuningdek,  qarzdor  uchun  belgilangan  cheklovlar  bekor  qilinmaydi. 

Mazkur vakolatlar ijro ishi yuritish yuborilgan sud ijrochisiga o‘tadi. 

Sud  ijrochisi  qarorining  ko‘chirma  nusxalari  u  chiqarilgan  kunning 

ertasidan  kechiktirmay,  undiruvchiga  va  qarzdorga,  shuningdek,  ijro 

hujjatini  bergan  sudga  yoki  boshqa  organga  yuboriladi.  Ayni  vaqtda  sud 

ijrochisi 

qarzdorning 

hisobvaraqlariga 

qo‘yilgan 

inkasso 


topshiriqnomalarini chaqirib oladi, shuningdek, cheklovlarni ijro etayotgan 

organlarni  ushbu  cheklovlarning  bekor  qilinganligi  to‘g‘risida  yozma 

shaklda xabardor qiladi. 

Ijro ishi yuritish tamomlanganidan so‘ng, sud ijrochisi qarzdordan ijro 

yig‘imini,  sud  ijrochisi  tomonidan  qarzdorga  solingan  jarimalarni  hamda 

ijro  xarajatlarini  undirish  to‘g‘risida  ilgari  chiqarilgan  va  ijro  etilmagan 

qarorlarning  ijrosini  davom  ettiradi.  Bunda  qarzdorga  nisbatan  ijro  ishi 

yuritish  jarayonida  belgilangan  cheklovlar  mazkur  qarorlar  ijrosi  uchun 

zarur  bo‘lgan  miqdorda  saqlab  qolinadi.  Ijro  ishi  yuritish  tamomlangan 

taqdirda,  ijro  yig‘imi  faqat  ijro  hujjatining  majburiy  tartibda  ijro  etilgan 

qismi  bo‘yicha  undiriladi,  nomulkiy  xususiyatdagi  ijro  hujjatlari  bundan 

mustasno. 

Ijro  ishi  yuritish  Qonunning  tegishli  normalarida  nazarda  tutilgan 

asoslarga  ko‘ra  tamomlanganda,  ijro  hujjatining  asl  nusxasi,  boshqa 

hollarda  esa  ijro  hujjatining  ko‘chirma  nusxasi  ijro  ishi  yuritish 

materiallarida qoladi.  

 

 

 SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

254 


 

XVI BОB

 

8-§. Qarzdorning mol-mulkini xatlash tartibi va sud ijrochisi tomonidan tuzilgan xatlash to‘g‘risidagi dalolatnoma  

“Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Qonunining 

47-moddasida 

undiruvni 

qarzdorning  pul  mablag‘lari  va  boshqa  mol-mulkiga  qaratish  tartibi 

belgilangan.  Shunga  ko‘ra,  undiruvni  qarzdorning  mol-mulkiga  qaratish 

qarzdorning  mol-mulkini  xatlash  va  majburiy  realizatsiya  qilishdan 

iboratdir. 

Undiruvni qarzdorning mol-mulkiga qaratish jarayonini shartli ravishda mol-mulkni xatlash; mol-mulkni baholash; mol-mulkni saqlash; mol-mulkni 

realizatsiya qilish kabi bosqichlarga ajratish mumkin. 

Ijro  hujjatlari  bo‘yicha  jismoniy  va  yuridik  shaxslardan  undiruv 

birinchi  navbatda  qarzdorning  so‘mdagi  va  chet  el  valutasidagi  pul 

mablag‘lariga hamda boshqa qimmatliklariga, shu jumladan, banklardagi va 

boshqa  kredit  tashkilotlaridagi  pul  mablag‘lariga  hamda  o‘zga 

qimmatliklariga qaratiladi. 

Qarzdor  jismoniy  shaxsdan  topilgan  so‘mdagi  va  chet  el  valutasidagi 

naqd pul mablag‘lari darhol olib qo‘yilishi lozim. 

Olib  qo‘yilgan  so‘mdagi  naqd  pul  mablag‘lari  keyingi  ish  kunidan 

kechiktirmay,  Sud  departamenti  organining  depozit  hisobvarag‘iga 

o‘tkazish  uchun  bankka  topshiriladi,  keyin  uch  kunlik  muddatda 

belgilangan tartibda taqsimlanadi. 

Qarzdorning  banklardagi  yoki  boshqa  kredit  tashkilotlaridagi  barcha 

hisobvaraqlarida hamda omonatlarida turgan yoki saqlashga qo‘yilgan pul 

mablag‘lari  va  o‘zga  qimmatliklari  to‘g‘risida  axborot  bo‘lganda,  ular 

xatlanadi.  Qarzdorning  aniqlangan  tegishlicha  so‘mdagi  naqd  puli  yoxud 

banklardagi  yoki  boshqa  kredit  tashkilotlaridagi  so‘mdagi  mablag‘lari 

yetarli  bo‘lmasa,  undiruv  qarzdordagi  aniqlangan  naqd  chet  el  valutasiga 

yoxud 

uning 


banklardagi 

yoki 


o‘zga  kredit  tashkilotlaridagi 

hisobvaraqlarida,  omonatlarida  turgan  yoki  saqlanayotgan  valutasiga 

qaratiladi. 

Sud  ijrochisida  qarzdorning  xatlash  mumkin  bo‘lgan  hisobvarag‘i 

mavjudligi  to‘g‘risida  axborot  bo‘lmaganda,  sud  ijrochisi  bunday 

hisobvaraqni  aniqlash  to‘g‘risida  bank  yoki  boshqa  kredit  tashkilotiga 

yozma so‘rov yuboradi. 


SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

255 


 

XVI BОB

 

Sud  ijrochisining  yozma  so‘rovi  kelib  tushganda  bank  yoki  boshqa kredit tashkiloti qonun hujjatlariga muvofiq tegishli hisobvaraqni aniqlaydi 

va  bu  haqda  keyingi  ish  kunidan  kechiktirmay  sud  ijrochisiga  ma’lum 

qiladi. 

Qarzdor undiruv birinchi navbatda qaratilishi lozim bo‘lgan mol-mulk 

turlari  yoki  ashyolarni  o‘zi  ko‘rsatishga  haqli.  Qarzdor  mol-mulkining  u 

yoki  bu  turiga  undiruvni  qaratish  navbati  sud  ijrochisi  tomonidan  mazkur 

mol-mulkning likvidligini inobatga olgan holda belgilanadi. 

Qarzdorning  undiruvchi  talablarini  qanoatlantirish  uchun  yetarli  pul 

mablag‘lari  bo‘lmasa,  sud  ijrochisi  o‘z  qarori  bilan  qarzdor 

hisobvaraqlarining  xarajatlar  qismini  qarz  to‘liq  uzilguniga  qadar  qonun 

hujjatlarida belgilangan tartibda xatlaydi. Bank yoki boshqa kredit tashkiloti 

qarzdorning pul mablag‘larini xatlash haqidagi qarorni darhol ijro etadi va 

sud  ijrochisiga  qarzdorning  hisobvaraqlari  rekvizitlari  hamda  har  bir 

hisobvaraq  bo‘yicha  xatlangan  pul  mablag‘lari  miqdorini  ma’lum  qiladi. 

Ayni  bir  vaqtda  undiruv  qarzdorga  tegishli  bo‘lgan  boshqa  mol-mulkka 

qaratiladi, ushbu Qonunning 52-moddasiga muvofiq ijro hujjatlari bo‘yicha 

undiruv qaratilishi mumkin bo‘lmagan mol-mulk bundan mustasno. 

Qarzdorning  mol-mulkiga,  shu  jumladan,  naqd  pul  mablag‘lariga  va 

banklardagi  yoki  boshqa  kredit  tashkilotlaridagi  hisobvaraqlarida  hamda 

omonatlarida  turgan  yoki  saqlashga  qo‘yilgan  pul  mablag‘lariga  undiruv 

ijro  yig‘imi,  sud  ijrochisi  tomonidan  qarzdorga  solingan  jarimalar  va  ijro 

xarajatlari hisobga olingan holda, ijro hujjatini ijro etish uchun zarur bo‘lgan 

miqdorda va hajmda qaratiladi. 

Qarzdor  boshqa  shaxslar  bilan  umumiy  mulk  huquqi  asosida  tegishli 

mol-mulkka  ega  bo‘lgan  hollarda,  undiruv  uning  qonun  hujjatlariga 

muvofiq aniqlanadigan ulushiga qaratiladi.  

O‘zbekiston  Respublikasining  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  53-moddasi  qarzdorning 

mol-mulkini  xatlash  to‘g‘risidadir.  Qarzdorning  mol-mulki  ijro  ishi 

yuritishni  qo‘zg‘atish  to‘g‘risidagi  qaror  qarzdorga  topshirilgan  kundan 

e’tiboran, bir oy muddatdan kechiktirmay, zarur hollarda esa, uni topshirish 

bilan bir vaqtda xatlanadi. SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

256 


 

XVI BОB

 

Qarzdorning  mol-mulkini  xatlash  mol-mulkni  ro‘yxatga  olishdan,  uni tasarruf  qilish  man  etilganligini  e’lon  qilishdan,  zarur  hollarda  esa,  mol-

mulkdan foydalanish huquqini cheklashdan, uni olib qo‘yish yoki saqlashga 

topshirishdan iboratdir. Cheklashning turlari, hajmi va muddatlarini har bir 

muayyan  holda  mol-mulkning  xususiyatini,  uning  mulkdori  yoki  egasi 

uchun ahamiyatini hisobga olib, sud ijrochisi belgilaydi. 

Qarzdorning  xatlangan  mol-mulkini  tasarruf  qilish  yuzasidan  sud 

ijrochisining  taqiqini  buzish  yoki  undan  foydalanish  huquqining 

cheklanganligiga  rioya  qilmaslik  qonun  hujjatlarida  nazarda  tutilgan 

javobgarlikka sabab bo‘ladi. 

Xatlash quyidagi hollarda qo‘llaniladi: --  undiruvchiga  olib  beriladigan  yoki  realizatsiya  qilinadigan 

qarzdorning mol-mulki saqlanishini ta’minlash maqsadida; --  javobgarga  tegishli  bo‘lib,  uning  o‘zida  yoki  boshqa  shaxslarda 

turgan mol-mulkni xatlash to‘g‘risidagi sud ajrimi ijro etilayotganda. 

Xatlangan mol-mulkni olib qo‘yib, realizatsiya qilish uchun topshirish 

sud  ijrochisi  tomonidan  belgilangan  muddatda,  biroq  xatlangandan  keyin 

kamida uch ish kunidan so‘ng amalga oshiriladi. Sud ijrochisi muayyan ijro 

ishi yuritish holatlaridan kelib chiqib, mol-mulkni xatlash bilan bir vaqtda 

ushbu  mol-mulkni  yoki  uning  ayrim  ashyolarini  olib  qo‘yishga  haqlidir. 

Olib qo‘yilgan, tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa ashyolar 

darhol realizatsiya qilish uchun topshiriladi. 

Qarzdorning mol-mulkini ro‘yxatga olish paytida aniqlanib, xatlangan 

so‘mlar  va  chet  el  valutasidagi  pul  mablag‘lari,  qimmatli  qog‘ozlar, 

qimmatbaho  toshlar,  oltin,  kumush,  platina  va  platina  guruhidagi 

metallardan,  qimmatbaho  toshlardan,  marvariddan  yasalgan  zargarlik 

buyumlari  va  boshqa  buyumlar,  shuningdek,  ana  shunday  buyumlarning 

rezgilari va alohida qismlari (bo‘laklari) olib qo‘yilishi shart. 

O‘zbekiston  Respublikasi  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini  ijro  etish  to‘g‘risida”gi  Qonunining  53

1

-moddasida  qimmatli qog‘ozlarni  xatlash  tartibi  belgilangan  bo‘lib,  bu  2009-yil  14-yanvardagi 

O‘RQ-199-son Qonuni tahriridagi modda hisoblanadi. SUD QARORLARINI IJRO ETISH BOSQICHIDA YURITILADIGAN PROTSESSUAL 

 HUJJATLAR 

 

257 


 

XVI BОB

 

Hujjatli  qimmatli  qog‘ozlar  ularning  turgan  joyi  bo‘yicha  xatlanadi. Hujjatsiz qimmatli qog‘ozlar ushbu qog‘ozlar egasining huquqlari ro‘yxatga 

olingan joy bo‘yicha xatlanadi. 

Qimmatli  qog‘ozlar  xatlanganda,  hujjatli  qimmatli  qog‘ozlar 

xatlanganligi  to‘g‘risida  sud  ijrochisi  qaror  chiqaradi  hamda  xatlangan 

qimmatli qog‘ozlarning xatlov dalolatnomasini tuzadi. 

Sud  ijrochisining  qimmatli  qog‘ozlar  xatlanganligi  to‘g‘risidagi 

qarorida  yoki  dalolatnomasida  xatlangan  qimmatli  qog‘ozlarning  umumiy 

soni,  ularning  turi  va  qimmatli  qog‘ozlar  emitentlari  to‘g‘risidagi 

ma’lumotlar,  qimmatli  qog‘ozlar  chiqarilgan  sana,  ularni  identifikatsiya 

qilish, shuningdek, qimmatli qog‘ozlarning qarzdorga tegishliligini aniqlash 

imkonini beruvchi boshqa ma’lumotlar ko‘rsatiladi. 

Qarzdorga  tegishli  bo‘lgan  qimmatli  qog‘ozlarning  xatlanishi 

qarzdorga ularni tasarruf etish, shuningdek, bunday qimmatli qog‘ozlarning 

huquqlarini  hisobga  olish  uchun  boshqa  depozitariyga  topshirish 

taqiqlanganligini  anglatadi.  O‘zga  turdagi  cheklovlarni  belgilashda,  shu 

jumladan,  qarzdorning  qimmatli  qog‘ozlarda  mustahkamlab  qo‘yilgan 

daromad  olish  huquqi  va  boshqa  huquqlarini  cheklashda  sud  ijrochisi 

belgilangan cheklovlarni qimmatli qog‘ozlarni xatlash to‘g‘risidagi qarorda 

sanab o‘tishi shart. 

O‘zbekiston  Respublikasi  “Sud  hujjatlari  va  boshqa  organlar 

hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 54-moddasida qarzdorning 

mol-mulkini baholash haqida ko‘rsatilgan. 

Ro‘yxatga  olingan  mol-mulkni  baholash  ro‘yxatga  olinishi  lozim 

bo‘lgan mol-mulk turlariga bo‘lgan talab va taklifning bozor konyunkturasi 

holati  to‘g‘risidagi  mavjud  ma’lumotlar  asosida,  ijro  etish  kunida  amalda 

bo‘lgan narxlar bo‘yicha sud ijrochisi tomonidan ta’minlanadi. 

Sud  ijrochisi  mol-mulkni  baholash  uchun  baholash  faoliyati 

to‘g‘risidagi  qonun  hujjatlari  talablariga  muvofiq  keladigan  mutaxassisni 

jalb etadi, qonunda nazarda tutilgan hollar bundan mustasnodir. 

Sud ijrochisi alohida ko‘char mol-mulkning shartnomaviy narxini faqat 

alohida  olingan  mol-mulkning  qiymati  eng  kam  ish  haqining  yigirma 

baravaridan,  mol-mulkning  jami  qiymati  esa  eng  kam  ish  haqining  yuz 

baravaridan  oshmagan  taqdirdagina,  mutaxassisni  jalb  etmagan  holda 

mustaqil  belgilashi  mumkin,  avtomototransport  vositalari  bundan 

mustasnodir. 

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   63
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling