Loyiha toshkent davlat yuridik universiteti


Download 4.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/63
Sana10.11.2017
Hajmi4.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

 

 

Loyiha  

 

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUQAROLIK ISHLARI BO‘YICHA  

PROTSESSUAL HUJJATLAR 

 

(o‘quv qo‘llanma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSHKENT – 2016 

 

O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta’lim  vazirligi  tomonidan nashrga tavsiya etilgan. 

Toshkent  davlat  yuridik  universiteti  O‘quv-uslubiy  kengashining  2015-yil  2-maydagi  

7-sonli majlis bayonnomasi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan. 

 

  

 

Fuqarolik ishlari bo‘yicha protsessual hujjatlar. O‘quv qo‘llanma. Mas’ul muharrir y.f.d. 

Z.N.Esanova. – T.: TDYU, 2016. - 403 bet. 

 

 

Mualliflar  jamoasi:  y.f.d.,  dots.  Z.N.Esanova  –  VI,  XVI  boblar;  y.f.d.,  prof. 

M.M.Mamasiddiqov – I, V, VII boblar; y.f.n., dots. D.Yu.Xabibullayev – II, IX, X boblar; 

o‘qituvchi  N.A.Azizov  –  IV,  XI,  XII,  XIII  boblar;  o‘qituvchi  S.S.Bozarov  –  XIV  bob; 

o‘qituvchi  R.S.Altiyev  –  III  bob;  Fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  Shayxontohur  tumanlararo 

sudining sudyasi, y.f.n. S.Safoyeva – VIII bob; o‘qituvchi I.M.Salimova – XV bob.  

 

Taqrizchilar: F.Abduazimov – Fuqarolik ishlari bo‘yicha Toshkent viloyat sudi raisi. 

O.

 

Kamolov  –  O‘zbekiston  Respublikasi  Ichki  ishlar  vazirligi  Akademiyasi  Malaka 

oshirish fakulteti “Huquqiy fanlar” kafedrasi boshlig‘i, yuridik fanlar nomzodi, dotsent. 

 

  

Mazkur o‘quv qo‘llanmadan, fuqarolik sud ishlarini yuritishga oid protsessual hujjatlar, 

ularning  turlari  va  rasmiylashtirish  tartibi,  shuningdek,  har  bir  mavzuga  oid  asosiy 

tushunchalar,  nazorat  uchun  savollar  va  topshiriqlar,  kazuslar,  protsessual  hujjatlardan 

namunalar o‘rin olgan. 

O‘quv qo‘llanma bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari, magistratura talabalari, ilmiy 

tadqiqotchilar, professor-o‘qituvchilar, sud, prokuratura, adliya, advokatura, FHDYo, notariat 

va  huquqni  muhofaza  qiluvchi  boshqa  organlar  xodimlari,  shuningdek,  keng  kitobxonlar 

ommasiga mo‘ljallangan. 

 

 

 

 

 

© Mualliflar jamoasi. 

© Toshkent davlat yuridik universiteti, 2016-yil. 


 

 MUNDARIJA 

 

Kirish..................................................................................................................6 

Asosiy tushuncha va atamalar.......................................................................8 

I BOB. Fuqarolik ishlari bo‘yicha protsessual hujjatlarning umumiy 

qoidalari.......... ...........................................................................................................19 

1-§. Fuqarolik ishlari bo‘yicha protsessual hujjatlar tushunchasi va ularning 

ahamiyati.............................................................................................................. 

2-§. Fuqarolik ishlari bo‘yicha protsessual hujjatlarning turlari.......................... 

3-§. Protsessual hujjatlarni tuzish va rasmiylashtirish tartibi................................ II BOB. Fuqarolik ishlarini qo‘zg‘atish bosqichida yuritiladigan protsessual 

hujjatlar.......................................................................................................................24 

1-§. Da’vo arizasining mazmuni, shakli va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

2-§. Qarshi da’vo arizasi va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

3-§. Da’vo arizasini qabul qilishni rad etish asoslari............................ 

4-§. Da’vo  arizasini qabul qilishni rad  etish to‘g‘risidagi  ajrim  va  uni  rasmiylashtirish 

tartibi 

5-§. Arizani  harakatsiz  qoldirish  to‘g‘risidagi  ajrim  va  uni  rasmiylashtirish 

tartibi................. 

6-§. Arizani qaytarish to‘g‘risidagi ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi...................... 

7-§. Fuqarolik ishini  qo‘zg‘atish to‘g‘risidagi  ajrim  va uni protsessual  rasmiylashtirish 

tartibi 


III BOB. Ishni sudda ko‘rishga tayyorlash bosqichida yuritiladigan 

protsessual 

hujjatlar.......................................................................................................................32 

1-§. Ishni  sudda  ko‘rishga  tayyorlash  to‘g‘risida  ajrim  va  uni  protsessual 

rasmiylashtirish tartibi 

2-§. Ishni sudda ko‘rishga tayyorlash bosqichida sudya tomonidan amalga oshiriladigan 

harakatlar bo‘yicha rasmiylashtiriladigan protsessual hujjatlar  

3-§. Ishni sudda ko‘rishga tayinlash to‘g‘risidagi ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi 

4-§. Sud chaqiruv qog‘ozi va uni rasmiylashtirish tartibi 

IV  BOB.  Ishni  sudda  ko‘rish  bosqichida  yuritiladigan  protsessual 

hujjatlar…...42 

1-§.  Ishni ko‘rishni keyinga qoldirish to‘g‘risidagi ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi 

2-§. Prokurorning fikri va uni rasmiylashtirish tartibi 

3-§. Davlat boshqaruvi organlarining xulosasi va uni rasmiylashtirish tartibi 

4-§. Sudning hal qiluv qaroriga nisbatan qo‘yiladigan talablar. Sud hal qiluv qarorining 

mazmuni 

5-§. Qo‘shimcha hal qiluv qarori va uni rasmiylashtirishning protsessual tartibi 

6-§. Sud majlisi bayonnomasi mazmuni, shakli va uni rasmiylashtirish tartibi 


 

 

BOB. Birinchi 

instansiya 

sudi 

tomonidan chiqariladigan 

ajrimlar...................58 

1-§. Birinchi instansiya sudi ajrimlari tushunchasi, turlari va uning o‘ziga xos jihatlari 

2-§.  Ishni  yuritishni  to‘xtatish,  tugatish,  arizani  ko‘rmasdan  qoldirish  to‘g‘risidagi 

ajrimlar va ularni rasmiylashtirish tartibi 

3-§. Xususiy ajrimning mazmuni va uni rasmiylashtirish tartibi VI 

BOB. Sirtdan 

ish 


ko‘rishda 

yuritiladigan 

protsessual 

hujjatlar........................67  

1-§. Sirtdan ish ko‘rishda yuritiladigan protsessual hujjatlar va ularning tasnifi 

2-§. Ishni sirtdan ish yuritish tartibida ko‘rish haqidagi ajrim va uning mazmuni 

3-§. Sirtdan chiqarilgan hal qiluv qarorining mazmuni va uni rasmiylashtirish tartibi 

4-§. Sirtdan chiqarilgan hal qiluv qarorining ustidan shikoyat berish (protest keltirish) 

5-§. Sirtdan chiqarilgan hal qiluv qarorini qayta ko‘rish haqidagi arizaning mazmuni va 

uni rasmiylashtirish tartibi 

6-§. Sirtdan chiqarilgan hal qiluv qarorini qayta ko‘rish to‘g‘risidagi ajrim hamda uni 

protsessual rasmiylashtirish tartibi 

VII BOB. Buyruq tartibida ish yuritishda rasmiylashtiriladigan protsessual 

hujjatlar.......................................................................................................................82 

1-§. Sud buyrug‘ini chiqarish bo‘yicha talablar 

2-§.  Sud  buyrug‘ini  chiqarish  to‘g‘risidagi  arizaning  shakli,  mazmuni  va  uni 

rasmiylashtirish tartibi 

3-§.  Sud  buyrug‘ini  chiqarish  to‘g‘risidagi  arizani qabul  qilishni  rad  etish  asoslari,  bu 

haqidagi ajrim va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

4-§. Sud buyrug‘ining mazmuni va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

 5-§. Sud buyrug‘ini chiqarishni rad etish to‘g‘risida ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi 

6-§. Sud buyrug‘ini bekor qilish to‘g‘risidagi e’tiroz va uni rasmiylashtirish tartibi 

7-§. Sud buyrug‘ini bekor qilish to‘g‘risidagi ajrim va uni protsessual rasmiylashtirish 

tartibi 


VIII 

BOB. Da’vo 

ishlarini 

yuritishdagi 

protsessual 

hujjatlar...............................91 

1-§. Oila huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar bo‘yicha sudga beriladigan 

da’vo arizalari, sudning hal qiluv qarorlari, ajrimlar va ularni rasmiylashtirishning protsessual 

tartibi 


2-§. Mehnatga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar bo‘yicha sudga 

beriladigan da’vo arizalari, sud tomonidan chiqariladigan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va ularni 

rasmiylashtirishning protsessual tartibi 

3-§.  Uy-joyga  doir  huquqiy  munosabatlardan  kelib  chiqadigan  ishlar  bo‘yicha  sudga 

beriladigan da’vo arizalari, sud tomonidan chiqariladigan ajrimlar, hal qiluv qarorlari va ularni 

rasmiylashtirishning protsessual tartibi IX BOB. Davlat organlari va boshqa organlar, shuningdek, mansabdor  

 

 shaxslarning xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan berilgan shikoyat va arizalar 

bo‘yicha ish yuritishdagi protsessual 

hujjatlar.......................................................103 

1-§.  Davlat  organlari  va  boshqa  organlar,  shuningdek,  mansabdor  shaxslarning  xatti-

harakatlari (qarorlari) ustidan berilgan shikoyat va arizalar bo‘yicha ish yuritish tushunchasi, 

turlari va ushbu ish yuritishdagi protsessual hujjatlarning umumiy qoidalari 

2-§.  Fuqarolarning  huquqlari  va  erkinliklarini  buzuvchi  xatti-harakatlar  va  qarorlar 

ustidan berilgan shikoyat, sudning hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirish tartibi 

3-§.  Notariusning,  fuqarolik  holati  aktlarini  qayd  qilish  organlarining  harakatlarni 

bajarishni  rad  etganligi  yoxud  ularni  noto‘g‘ri  bajarganligi  ustidan  berilgan  shikoyatlar, 

sudning hal qiluv qarorlari va ularni rasmiylashtirish tartibi 

4-§.  Prokurorning  huquqiy  hujjatni  g‘ayriqonuniy  deb  topish  to‘g‘risidagi  arizasi, 

sudning hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirishning protsessual tartibi BOB. Alohida 

tartibda 

ish 

yuritishdagi protsessual 

hujjatlar...........................115 

1-§. Sud tomonidan alohida ish yuritish tartibida ko‘riladigan ishlar hamda ular bo‘yicha 

rasmiylashtiriladigan protsessual hujjatlar haqida umumiy qoidalar 

2-§.  Yuridik  ahamiyatga  ega  bo‘lgan  faktlarni  belgilash  to‘g‘risidagi  ishlar  bo‘yicha 

beriladigan ariza, sud hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirish tartibi 

3-§. Farzandlikka olish to‘g‘risidagi ariza, sud hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirish 

tartibi 


4-§.  Sil  kasalligiga  qarshi  kurash  muassasasining  ixtisoslashtirilgan  bo‘limiga 

g‘ayriixtiyoriy  tartibda  yotqizish  to‘g‘risidagi  ariza,  sud  hal  qiluv  qarori  va  ularni 

rasmiylashtirish tartibi 

5-§. Fuqaroni  bedarak  yo‘qolgan  deb  topish  va  fuqaroni  o‘lgan  deb  e’lon  qilish 

to‘g‘risidagi ariza, sud hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirish tartibi 

6-§.  Fuqaroni  muomala  layoqati  cheklangan  yoki  muomalaga  layoqatsiz  deb  topish 

to‘g‘risidagi ariza, sudning hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirish tartibi 

7-§. Mol-mulkni (ashyoni) egasiz deb topish to‘g‘risidagi ariza, sudning hal qiluv qarori 

va ularni rasmiylashtirish tartibi 

8-§.  Taqdim  etuvchiga  deb  berilgan  hujjatlar  yo‘qolgan  taqdirda,  ular  bo‘yicha 

huquqlarni tiklash to‘g‘risidagi ariza (chaqirib ish yuritish), sudning hal qiluv qarori va ularni 

rasmiylashtirish tartibi 

9-§.  G‘ayriixtiyoriy  tartibda  psixiatriya  statsionariga  yotqizish  haqidagi  ariza,  sudning 

hal qiluv qarori va ularni rasmiylashtirish tartibi  XI BOB. Hakamlik sudining hal qiluv qarori bilan bog‘liq ishlarni yuritish 

jarayonidagi protsessual hujjatlar...........................................................................137 

1-§.  Fuqarolik  sudiga  hakamlik  sudining  hal  qiluv  qarorini  bekor  qilish  haqida 

beriladigan ariza va uni rasmiylashtirish tartibi 

2-§. Fuqarolik sudining hakamlik sudi hal qiluv qarorini bekor qilish yoki bekor qilishni 

rad etish haqidagi ajrimi va uni yozish tartibi  

 3-§. Hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlarini majburiy ijro etish uchun ijro varaqalari 

berish to‘g‘risidagi ariza va uni rasmiylashtirish tartibi  

4-§. Fuqarolik sudining hakamlik sudi hal qiluv qarorini majburiy ijro etish uchun ijro 

varaqasi berish to‘g‘risidagi ish bo‘yicha ajrimi va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi  XII BOB. Birinchi instansiya sudining hal qiluv qarorlari va ajrimlari  

ustidan apellyatsiya shikoyati berish (protesti keltirish) bosqichida 

rasmiylashtiriladigan protsessual 

hujjatlar.............................................................147 

1-§.  Apellyatsiya  shikoyati  (protesti)ning  mazmuni  hamda  ularni  protsessual 

rasmiylashtirish tartibi 

2-§. Apellyatsiya shikoyatini (protestini) harakatsiz qoldirish to‘g‘risidagi ajrim va uni 

protsessual rasmiylashtirish tartibi 

3-§.  Apellyatsiya  instansiyasi  sudining  ish  yuritishni  to‘xtatish,  tugatish  to‘g‘risidagi 

ajrimlari va ularni rasmiylashtirish tartibi 

4-§. Apellyatsiya instansiyasining ajrimi va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

5-§. Birinchi instansiya sudining ajrimi ustidan apellyatsiya shikoyati (protesti) berish va 

uni  protsessual rasmiylashtirish tartibi  

XIII  BOB.  Birinchi  instansiya  sudining  hal  qiluv  qarorlari  va  ajrimlari 

ustidan 


kassatsiya 

shikoyati 

berish 

(protesti keltirish) 

bosqichida 

rasmiylashtiriladigan 

protsessual 

hujjatlar.………………………………………………………...163 

1-§.  Kassatsiya  shikoyati  (protesti)ning  mazmuni  hamda  ularni  protsessual 

rasmiylashtirish tartibi 

2-§.  Kassatsiya  shikoyati  (protesti)ni  harakatsiz  qoldirish  to‘g‘risidagi  ajrim  va  uni 

protsessual rasmiylashtirish tartibi 

3-§.  Kassatsiya  instansiyasi  sudining  ish  yuritishni  tugatish  to‘g‘risidagi  ajrimlari  va 

ularni rasmiylashtirish tartibi  

4-§. Kassatsiya instansiyasining ajrimi va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi  

5-§. Birinchi instansiya sudining ajrimi ustidan kassatsiya shikoyati (protesti) berish va 

uni  protsessual rasmiylashtirish tartibi  XIV BOB. Qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va 

qarorlarning qonuniy, asosli  va adolatli ekanligini nazorat tartibida tekshirish 

bosqichida rasmiylashtiriladigan protsessual 

hujjatlar.............................................................171 

1-§.  Nazorat  tartibida  protest  keltirish  to‘g‘risidagi  ariza  va  uni  protsessual 

rasmiylashtirish tartibi  

2-§. Nazorat tartibida keltirilgan protestning mazmuni va uni rasmiylashtirish tartibi 

3-§. Qoraqalpog‘iston Respublikasi fuqarolik ishlari bo‘yicha Oliy Sudining, fuqarolik 

ishlari bo‘yicha viloyatlar, Toshkent shahar sudlarining va O‘zbekiston Respublikasi Harbiy 

sudining rayosatlari qarorlari va ularni rasmiylashtirish tartibi  

 4-§. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudining Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati, 

Harbiy hay’atining ajrimlari va ularni rasmiylashtirish tartibi XV BOB. Qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va qarorlarni 

yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish bosqichida rasmiylashtiriladigan 

protsessual hujjatlar.................................................................................................182 

1-§.  Qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va  qarorlarni  yangi  ochilgan 

holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi ariza va uni protsessual rasmiylashtirish tartibi 

2-§.  Qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va  qarorlarni  yangi  ochilgan 

holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani qanoatlantirish va hal qiluv qarori, ajrim 

yoki qarorni bekor qilish to‘g‘risidagi ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi 

3-§.  Qonuniy  kuchga  kirgan  hal  qiluv  qarorlari,  ajrimlar  va  qarorlarni  yangi  ochilgan 

holatlar  bo‘yicha  qayta  ko‘rish  to‘g‘risidagi  arizani  qanoatlantirishni  rad  etish  to‘g‘risidagi 

ajrim va uni rasmiylashtirish tartibi 

XVI BOB. Sud qarorlarini ijro etish bosqichida yuritiladigan protsessual 

hujjatlar.....................................................................................................................187 

1-§. Ijro hujjatlarining turlari va ularning huquqiy ahamiyati 

2-§. Ijro varaqasining mazmuni va uni berish tartibi 

3-§. Ijro ishini qo‘zg‘atish to‘g‘risidagi qaror va uni rasmiylashtirish tartibi 

4-§.  Sud  ijrochisining  ijro  harakatlarini  keyinga  qoldirish  to‘g‘risidagi  qarori  va  uni 

rasmiylashtirish tartibi  

5-§.  Sudning  ijro  ishi  yuritishni  to‘xtatish  va  tugatish  to‘g‘risidagi  ajrimi  va  uni 

rasmiylashtirish tartibi 

6-§.Sud ijrochisining ijro ishi yuritishni to‘xtatish va tugatish to‘g‘risidagi qarori va uni 

rasmiylashtirish tartibi 

7-§.  Sud  ijrochisining  ijro  ishi  yuritishni  tamomlash  to‘g‘risidagi  qarori  va  uni 

rasmiylashtirish tartibi 

8-§. Qarzdorning mol-mulkini xatlash tartibi va sud ijrochisi tomonidan tuzilgan xatlash 

to‘g‘risidagi dalolatnoma  

9-§.  Qarzdor  jismoniy  shaxsning  O‘zbekiston  Respublikasidan  chiqishini  vaqtincha 

cheklash to‘g‘risidagi qaror va uni rasmiylashtirish tartibi 

10-§. Jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning mansabdor shaxslariga ijro hujjatini ijro 

etmaganligi uchun sud ijrochisining jarima solish to‘g‘risidagi qarori va uni rasmiylashtirish 

tartibi 


11-§.  Sud  hujjatining  qaytarma  ijrosi  to‘g‘risidagi  javobgarning  arizasi  va  uni 

rasmiylashtirish tartibi 

12-§. Sud ijrochilarining xatti-harakatlari ustidan berilgan shikoyatlar va uni protsessual 

rasmiylashtirish tartibi ILOVALAR....................................................................................................21

2 

I, II bob bo‘yicha protsessual hujjat namunalari..........................................212 


 

 III 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari....................................................223 IV 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari.....................................................239 bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari......................................................253 VI 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari.....................................................269 VII 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari...................................................273 VIII 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari..................................................276 IX 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari.....................................................309 bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari......................................................329 XI 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari.....................................................353 XII 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari....................................................357 XIII 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari..................................................370 XIV 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari..................................................379 XV 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari...................................................386 XVI 

bob 


bo‘yicha 

protsessual 

hujjat 

namunalari….............................................390  

Foydalanishga 

tavsiya 

etiladigan 

adabiyot 

va 

manbalar 

ro‘yxati..............401 

 

 FUQAROLIK ISHLARI BO‘YICHA PROTSESSUAL HUJJATLARNING UMUMIY QOIDALARI

 

 

 I BОB

 

KIRISH 

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlarining 

muhim  bir  yo‘nalishi  –  yuqori  malakali,  raqobatbardosh,  zamonaviy 

xalqaro  standartlarga  javob  bera  oladigan  yuridik  kadrlarni 

tayyorlashdan  iborat  bo‘lib,  bu  esa  o‘z  navbatida,  talabalarning 

nazariy  bilimlarini  amaliy  jihatdan  mustahkamlash,  o‘tilayotgan 

ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarning sifat va samaradorligini yanada 

oshirish,  professor-o‘qituvchilarning  malakasini  oshirish  tizimining 

faoliyatini  yanada  takomillashtirish,  talabalarda  mustaqil  protsessual 

hujjatlar  yaratish  ko‘nikmasini  hosil  qilish  va  shu  orqali  sohaga  oid 

qonun  hujjatlarini  o‘zlashtirishga  ko‘maklashish,  olib  borilayotgan 

ilmiy-tadqiqot  ishlarining  sifatini  yanada  yuksaltirish,  eng  muhimi, 

nazariyotchi  olimlar,  yetuk  pedagog  va  soha  mutaxassislari  bilan 

hamkorlikda,  talabalar  uchun  zamonaviy,  yangi  avlod  uchun 

mo‘ljallangan o‘quv adabiyotlari tayyorlashni taqozo etadi. 

Shu  ma’noda,  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2013-yil  

28-iyundagi 

“Yuridik 

kadrlar 


tayyorlash 

tizimini 

yanada 

takomillashtirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi 

PQ–1990-sonli 

qarorida  belgilangan  ustuvor  vazifalardan  kelib  chiqib,  “Fuqarolik 

ishlari  bo‘yicha  protsessual  hujjatlar”  modulidan  tayyorlangan 

Fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  protsessual  hujjatlar  nomli  o‘quv 

qo‘llanmasi talabalarda fuqarolik ishlari bo‘yicha protsessual hujjatlar 

haqida asosiy tushuncha, ko‘nikma va bilimlar hosil qilish, protsessual 

hujjatlarni  to‘g‘ri  rasmiylashtirish  uchun  yetarli  tajriba  orttirishda 

muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Ayniqsa,  mazkur  qo‘llanma  hozirgi 

zamon  talablaridan  kelib  chiqib,  talabalar  tomonidan  sohaga  oid 

nazariya  va  amaliyot  materiallarini  tizimli  ravishda  va  o‘z  vaqtida 

o‘zlashtirilishini tashkil va tahlil etishga, talabalarda mustaqil ishlash 

ko‘nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. 

Mazkur  o‘quv  qo‘llanmada  fuqarolik  ishlari  bo‘yicha  protsessual 

hujjatlarning  umumiy  qoidalariga  oid  asosiy  tushunchalar,  ularning 

turlari  va  mazmuni  to‘g‘risida  qisqacha  ma’lumotlar,  mantiqiy 

(muammoli)  savollar,  fuqarolik  sud  ishlarini  yuritish  bosqichlariga 

doir,  xususan,  fuqarolik  ishlarini  qo‘zg‘atish,  ishni  sudda  ko‘rishga 

tayyorlash,  ishni  sudda  ko‘rish  jarayonida  yuritiladigan  protsessual 

hujjatlar, birinchi instansiya   sudi tomonidan chiqariladigan ajrimlar, Download 4.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling