М аъ л у м отн о м а саттарова Мухаббат Мухторовна


beriladi:    I-guruh   uchun  savollr


Download 406.16 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana15.11.2017
Hajmi406.16 Kb.
1   2   3   4   5

beriladi: 

  I-guruh   uchun  savollr; 

  1.Ikkiurug’pallali  o’simliklarni  oilasiga  qaysi o’simliklar  kiradi ? 

  2.Ra’nodoshlar  oilasini gul formulasini   yo’zing . 

  3. O’zbekistondagi  tur  va turkumlarini    yozing.   II-guruh  uchun  savollar;  

  1.Karamdoshlar  oilasini gul formulasini   yo’zing . 

  2. O’zbekistondagi  tur  va turkumlarini    yozing.? 

  3.Na’matak  o’simligi  qanday  kasalliklarga  da’vo  bo’ladi?    III- guruh   uchun savollar;  

  1.Sho’radoshlar  oilasini gul formulasini   yo’zing . 

  2. O’zbekistondagi  tur  va turkumlarini    yozing.? 

  3.Jag’-jag’ o’simligi  qanday  kasalliklarga  da’vo  bo’ladi?    IV-  guruh  uchun  savollar  

 1. Ziradoshlar  oilasini gul formulasini   yo’zing . 

  2. O’zbekistondagi  tur  va turkumlarini    yozing.? 

  3. Dorivor  gulxayri   qanday  kasalliklarga  da’vo  bo’ladi?  II-topshiriq:  “Aqliy  hujum”  hamma  guruhga  aqliy  hujum  qilinadi.  Buning uchun  

5tadan  tezkor savollar o’qiladi,  guruh ishtirokchilari  ball to’playdilar. I-guruhga  tezkor  savollar; 

1. G’o’za   qaysi   oilaga  kiradi?(  Gulhayridoshlar) 

2. Qaysi  o’simliklar  zaharli , lekin dorivor    hisoblanadi ?(Mingdevona,bangidevona) 

3. Palovga  hushboy  ta’m  beruvch  o’simlik?(  zira) 

4. “Sehrli  qalpoqcha “  asarini  muallifi  kim?( H. Toxtaboyev) 

5.  O’sma qaysi  oilani  vakili?  ( Karamdoshlar)             III- guruhga tezkor  savollar; 

1. Cherkez  qaysi oilaga  kirishini  ayting?( Sho’radoshlar) 

2. Qovoqdoshlar  oilasidagi  begona  o’t ?( itqovun)   

3. Sabzi  qaysi  oilani  vakili?(  ziradoshlar) 

4. Ituzumdoshlar  oilasining  gul  formulasini  ayting?(Gk 

(5)

 

 

Gt

 5

  Ch 

5

 U 

1

) 

5. Loviya,  mosh, no’xot  qaysi oilani  vakili?(  Burchoqdoshlar) IV-  guruhga   tezkor  savollar; 

1.Atirgulni  yer  yuzida  nechta  turi  bor?(10000ta) 

2.O’tloq  sebargasi  qaysi  oilaga  mansub?(Sebarga) 

3.Qabiziyatda  ishlatiladigan  o’simlik?(tugmachagul) 

4. Yeryong’oqni  Vatani?(Brazilya) 

5.”Boshi  olovda  oyog’i  suvda  bo’lgan “ o’simlik ?(yantoq) III-topshiriq:  “Ayksion”  

O’qituvchi  o’simliklarni  rasimni  ko’rsatadi.o’quvchilar  rasmlarda  ko’rsatilgan  

o’simliklarni qaysioilaga mansub ekanligini aytadi, qisqacha  ta’rif  berishadi. Kim ko’p  

topsa, ko’p  ball  beriladi .  

 


 

 

       

 

 


 

 

IV.- topshiriq:  “O’yla,  izla,  top!” 

Agar  birinchi  ta’rif  topilsa  - 4 ball,   ikkinchi  ta’rif  topilsa -3  ball  va  h. k 

1- guruhga  savol; 

1-ta’rif. Ituzumdoshlar  oilasiga  mansub o’simlik. 

2-ta’rif . “C”  vitaminga  ega  bo’lgan  o’simlik. 

3-ta’rif. Mevasi  qora  va  qizil  rangda  bo’ladi .( ituzum) 2- guruhga  savol; 

1-ta’rif . Qavoqdoshlar  oilasiga  mansub  o’simlik. 

2-tarif.  Palak   yoyib  yashaydi, mevasi juda  mazali  o’simlik . 

4-tarif.  Bosvoldi,  bo’rikalla,  zormiton   degan  navlari  bor.(  qovun) 3- guruhga savol;                          

1.-tarif. Sho’rdoshlar oilasiga kiradi. 

2-tarif. Ikki  yillik  o’t. 

3-ta’rif. Shu   oilaga mansub  ildizmeva  hosil qiladigan yagona o’simlik.(lavlagi) 4-guruhga  savol.   

1-ta’rif.  U  o’simlik   ra’nodoshlar ,mevasi  ho’l  meva. 

2- ta’rif. Bitta  danakli. 

3-ta’rif.  Mevasi  yurak kasalliklariga  da’vo   bo’ladi. ( o’rik) IX.RAG’BATLANTRISH; o’quvchiar  to’plagan  ballari orqali  baholanadi. 

X.UYGA  VAZIFA:  mavzu  takrorlash, “Loladoshlar oilasi” mavzusini o’qib  kelish. 

Rasmini chizish. 

 


 

 

  

 


 

 

 Innovatsion pedagogik loyiha 

                                                        PASPORTI 

Mavzu:   O’quvchilarda  o’simliklar seleksiyasi  va ekologik toza mahsulotlar olishga 

doir tushinchalarni shakllantirish  - o’quvchilarni kasbga yo’naltirish   

Ishtirokchining  manzili:  

Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi 6-son   ixtisoslashtirilgan maktab-internati 

biologiya   fani o`qituvchisi  Sattarova  Muhabbatxon 

 

Loyihaning  maqsad va vazifasi: 

           O’quvchilarni o’simliklar seleksiyasi  tarixi bilan qisqacha tanishtirish, 

o’simliklar seleksiyani vazifalari haqida tushinchalar berish.Seleksiya sohasida 

foydalaniladigan usullar haqida ma’lumot berish, hozirgi zamon seleksiyasi kompleks 

fan bo’lib ekologiya,  zamonaviy biotexnologiya, genetika fanlari asosida 

rivojlanayotganligini o’quvchilarga tushintrib, ularni shu sohaga qiziqtirish.Davlat  

ta`lim  standartlari  talablarini  bajarish,seleksiya faniga qiziqtira olish - o’quvchilarni 

kasbga yonaltirish

   Loyihani  amaliyotda qo`llashga oid  vositalar: 

  Kompyuter , seleksiya faniga oid o’quv filmi, slaydlar, tarqatmalar, seleksioner 

olimlarning rasmlari,o’simliklar  gerbariylari, qizil kitobga kiritilgan o’simliklarning  

rasmlari.   

Loyiha rejasi: 

1.Seleksiya fanining tarixi, maqsadi, usullari  va uning xalq xo’jaligidagi roli. 

2.Yer uyzida aholi sonini ortishi  bilan ularni  oziq-ovqat mahsulotlriga   bo’lgan   

ehtiyojini o’sib  borish va ekologik toza mahsulot yaratish muammosi.   

3.O’zbekiston olimlarining  seleksiya  sohasidagi  yutuqlari. 

4.O’quvchilarni amaliy mashg’ulotlar davomida seleksiya faniga qiziqtira olish- kasbga 

yo’naltirish. 

5.O’quvchilarda mehnatga bo’lgan ijobiy xislatlarni rivojlantirish, o’ziga bo’lgan 

ishonch tuyg’usini oshirish 

 

                                         

 

 

                                          Shuni unutmaslik kerakki ,kelajagimiz poydevori bilim  

                                          dargohlarida yaratiladi, boshqacha  aytganda xalqimiz-  

                                                ning  ertangi kuni qanday bolishi    farzandlarimizning  

                                bugun qanday ta’limva tarbiya olishiga bog’liq.                                                                                                                 I.A.Karimov                                        

          “Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi”  va  “Ta`lim to`g`risida”gi   Qonunda 

ta`lim jarayonini mazmunan isloh qilish maqsadida  ta`lim mazmunini  yangi shakl va      

ko`rinishlarini joriy etish, o`quvchi    faoliyatini  rivojlantirishga, bolaning shaxsiy 

fikrini kamol toptirishga xizmat qiladigan, ijodkorlikka    yo`naltiruvchi  natijali 

ta`limni tashkil etishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishga  erishish    muhim vazifa 

ekanligi uqtirilgan. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 27 iyuldagi “ 

Umumta’lim  maktablari bitiruvchilarini akademik litsey va kasb- hunar 

kollejlarida ta’lim olishlarini kengaytirish choralari  to’g’risida ”gi  qarori  

Maktab ta`limini rivojlantirish Davlat dasturi”ning qabul qilinishi  ,”Dars-muqaddas”, “O`rgan –o`rgat”   tadbirlarining   tashkil  etilishi  va ularning ijrosi   

o`quvchining  bilish qobiliyatini  o `stirishdan, o’quvchilarni kasb –hunarga 

yo’naltirishdan  iborat. 

   O’quvchilarni kasbga nisbatan qiziqishlarini vujudga keltirish biz o’qituvchilarga 

bog’liq.Har bir kasb- hunarhi egallash uchun juda qattiq mehnat qilishni , aqliy 

jiddiylikni, chidam, sabr –toqatni  talab etadi.Barcha qiyinchilik va sinovlarga jidab o’z 

oldiga aniq maqsadni qo’ygan o’quvchilargina o’z kasbini ustasi bo’lib yetishadilar.  

              Ta`limning barcha bosqichlarida yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, 

undan   samarali va oqilona foydalanish va yuqori samaradorlikka erishishga alohida 

ahamiyat berish darkor. Jahon  talablariga mos keluvchi raqobatbardosh, malakali 

kadrlar tayyorlashga, kelajak avlodni yuksak   ma`naviyatga , ijtimoiy hayotda  ro`y 

berayotgan o`zgarishlarga to`g`ri munosabatda bo`lishga,  milliy  qadriyatlarimiznning     

mohiyatini chuqur anglab yetadigan  barkamol shaxslarni tarbiyalash    yo`lida    

faoliyat  olib boruvchi o`qituvchi ijodkorlik, izlanuvchanlik,fidoiylik naminalarini  

 

 ko`rsatishi lozim.  XXI  asrning   yetuk, intellektual  salohiyatli fuqarosini tarbiyalash  

XXI asr  o`qituvchisi oldiga  talay vazifalarni qo`ydi.                O’quvchilarni seleksiya,ekologiya  faniga qiziqtira olish yoki o’quvchilarni 

kasbga yo’naltirish biologiya fani o’qituvchisi sifatida mening asosiy vazifam deb 

bilaman. 

                Seleksiya madaniy o’simliklarni yangi navlarini, uy hayvonlarining yangi 

zotlarini va foydali mikroorganizmlarning yangi shtammlarini yaratish haqidagi amaliy 

fandir.   Seleksiya atamasi lotincha “ selektio” so’zidan olingan bo’lib, tanlash degan 

ma’noni bildiradi.Bu fan o’z faoliyatida organik olam evolyutsiyasini ta’min etuvchi 

omillar – o’zgaruvchanlik, irsiyat hamda tabiiy va sun’iy tanlash qonuniyatlariga 

asoslanadi.  Seleksiyaning asosiy vazifasi — odamlarning oziq-ovqat, estetik va texnik 

talablarini to'liq qondiruvchi yuqori mahsuldor hayvon zotlari, o'simlik navlari va 

mikroorganizmlar shtammlarini yaratishdan iboratdir. Tanlash va duragaylash  

o’simliklar seleksiyasini asosiy usullaridir.O’simlikshunoslikda yalpi tanlash va 

individual yoki yakka tanlash usullaridan foydalaniladi. Bu usullar yordamida madaniy 

o’simliklarning qimmatli navlarini yaratishga muvaffaq bo’lingan. Maslan, bug’doyning 

past  bo’yli, serhosil tarkibida kleykovina miqdori ko’p bo’lgan navlari. 

                     Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo’jaligi bilan 

shug’illanuvchi bo’limining e’lon qilgan ma’lumotlariga ko’ra  insoniyatning soni har 

soatda 8000, har yili 60-70 millon kishiga ortib bormoqda. Agar insoniyat shu zaylda 

ko’payib borsa, 2020 yilga borib  7  milliard  kishidan ortadi. Hozirgi davrda insoniyat 

oldida bir qancha muammolar vujudga kelmoqda. Ulardan biri oziq-ovqat bilan bog’liq 

muammodir. Har bir kishi normal hayot kechirishi uchun bir kecha kunduzda 100-120 g 

oqsil istemol qilishi zarur.Vaholanki ,ko’pchilik aholining iste’mol qiladigan kunlik 

oqsili 50-60 g dan oshmaydi.Inson hayoti uchun zarur bo’lgan yog’li, uglevodli 

oziqlarning yetishmasligi ham sezilmoqda.Biologiya oldida turgan birinchi vazifa 

insonlarning oziq-ovqatga bo’lgan ehtiyojini  qondirishdan iborat. Bu sohada 

seleksiyada ko’p yillardan beri qo’llanib kelinayotgan duragaylash, tanlash 

medodlaridan tashqari genetik injeneriya, genlarni sintez qilish, ko’chirib o’tqazish, 

somatik  hujayralarni duragaylashva boshqa metodlardan foydalanish nihoyatda 

samarali bo’ladi.   

          Yangi shaharlarni, sanoat markazlarining bunyod etilish ilmiy- texnika 

taraqqiyoti, qishloq  xo’jaligi va shaxsiy hayotda turli kimyoviy moddalardan 

foydalanish, sanoat, transport va inson chiqindilari tufayli tabiatning ifloslanishi avj 

olmoqda. Shu bilan birga Yer yuzida ekologik sharoitning keskin yomonlashuvi, 

sug’oriladigan yerlar  va ichimlik suvlarining tanqisligi tufayli ekin va yaylov  

 

 maydonlari hamda tabiiy va sun’iy yaratilgan o’rmonzorlar kamayib bormoqda. 

Shuning uchun ham insoniyatga zarur bo’lgan moddiy ne’matlarni yuqori sur’atlar 

ko’paytirish usullarini yaratish xozirgi zamon fani oldida turgan eng muhim vazifa 

hisoblanadi. Bu vazifani amalga oshirishda seleksiya faning ahamiyati beqiyos kattadir.   

            Davlatimiz mustaqllikka erishgandan so’ng  g’allachilik, meva sabzovotchilik, 

g’oza seleksiyasiga  alohida  e’tibor berilmoqda. O’zbekiston seleksioner olimlari 

tomonidan g’alla ekinlarining zararkunandalarga chidamli, kam suv talab qiladigan “ 

Ulug’bek-600” va “ Sangzor” navlari, Akademiklardan J.A.Musayev , S. Mirahmedov, 

N. Nazirov va O.Jalilov  g’ozaning  serhosil “ Toshkent-1”, “ Toshkent-2”, “ Toshkent-

3”, vilt kasalligiga chidamli “ Samarqand-3”,” Yulduz” ,istiqbolli navlari “ Namangan- 

34”, “ Omad” kabi navlari yartildilar. Rizamat ota Musamuxamedov va uning 

shogirdlari uzumning “ Rizamat”, ” Gultish”, ” Sohibi”,” Hiloliy” navlarini yaratishdi. 

Akademik M. Mirzayev va uning shogirdlari tomonidan meva va rezavor mevalarning 

200ga yaqin navlari yaratildi.Professor  D.Abdukarimovning yaratgan “ Samarqand” 

deb nomlangan kartoshka navidan bir yilda ikki marta hosil olinadi.  

                O’quvchilarni seleksiya fani bo’yicha bilimlarini bilish  maqsadida quydagi savollar beriladi: 

1.O’simliklar  seleksiyasi  fanining vazifalari va usullari haqida nimalarni bilasiz? 

2. Oziq-ovqat sifatida ishlatiladigan o’simliklarni turlari va ularni inson hayotidagi 

ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?  

3. Ekologik toza mahsulotlar olish uchun nimalarga e’tibor berish zarur deb 

hisoblaysiz ,  o’simliklardan mo’l hosil olish maqsadida qanday o’g’itlardan 

foydalanish mumkin ? 

4.O’simlik  zarakunandalariga qarshi kurashda kimyoviy moddalarni qanday salbiy 

tomonlari mavjud , biologik  kurashni ijobiy tomonlari va bu jarayonda qaysi 

hashoratlardan foydalanish mumkin? 

5.Seleksioner olimlarimizning O’zbekistoni iqtisodiy rivojlantirishdagi roli va ular 

tomonidan yaratilgan o’simliklarni qanday xillarini bilasiz?   

6.Siz O’zbekistoni iqtisodiy rivojlantirish maqsadida o’simliklar seleksiyani qaysi 

sohasida ish olib bormoqchisiz?  

 

 O`quvchilarni  kasb tanlashida asosan nimalarga e’tibor bermoqdaman: 

 

 - o’rganilayotgan mavzuning  o’quvchilarga oson tushintirish; 

- didaktik o’yinlar texnologiyasi asosida tushintirish;  

- o`quvchining o`sha mavzuga  beparvo qaramasligini ta’minlash; 

-ilmiy ma`lumotlarga kommunikativ yondashish; 

-axborot- kommunikatsiya  texnologiyalaridan yetarli foydalanish; 

- nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq qilish orqli o’quvchilar bilan tajriba 

maydonidalarida bilim,ko’nikma  va malakalarini oshirish  

Loyihani tashkil etishda o’quvchilarni quydagi sohalarda ish olib borishga jalb 

etiladi: 

O’quvchilarni kasbga yo’naltirish ushun o`qituvchidan ijodkorlikni, fidoiylikni, natijali 

ta`limni tashkil etishni talab etadi. Men o’quvchilar bilan birkalikda quyidagi ishlarni 

amalga oshirib kelmoqdaman 1.

 

Loyiha qatnashchilariga “O’quv seminari” tashkil qilinadi. 

   Bu usulda o’quvchilar o’zlashtirgan bilimlani erkin bayon qilishadi, o’zlariga bo’lgan 

ishonch  yanada ortadi. Seleksionerlk kasbi insoniyat oldida qanchalik muhim 

ekanligini tushinib yetadilar. O’quvchilar qaysi sohada ish olib borayotgan bo’lsalar shu  

sohahi yoritib beradilar. (Mavzuni yoritishda AKT dan foydalanishadi,masalan 

internetdan olingan ma’lumotlar, o’quv filmdan )  

2. Maktab hovlisidagi  ekin ekiladigan maydonda turli xil daraxt ko’chatlari, gul 

maydonlarida gullarni parvarishlash, sabzovot ekinlari, kichik hajmdagi issiqxona 

tashkil qilinib u yerda kashnich, shivit, rayhon kabi o’simliklarni parvarish 

qilmoqdamiz. 


 

 

 3. Tumanimizda bog’dorchilik, dehqonchilik qiladigan fermer xo’jaliklariga borib u 

yerda o’stirilayotgan o’simliklani qanday parvarish qilinayotgani bilan tanishib boramiz  

ularni bu ishlariga ko’maklashamiz 

 

Loyiha quydagi takliflar asosida amalga oshiriladi: 

Loyihaning mazmuni barcha o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtiriladi. O‘quvchilarning 

faolligi oshadi. O‘quvchilarda darsga nisbatan qiziqish uyg‘onadi. Loyihada o‘quvchilar 

egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalardan kelib chiqqan holda 

o‘quvchilar bilimi baholanadi. O‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishadi, o’quvchida 

mustaqil fikrlash qobiliyati oshiruladi. 

Bu takliflar amalga oshirilgandan so’ng quydagicha  natijalar olish mumkin. 

O‘quvchi: yangi bilimlarni egallaydi. Yakka va guruh bo‘lib ishlash malakasiga ega 

bo‘ladi.  O‘z-o‘zini nazorat qilish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmasi shakllanadi. 

O’quvchilar ko‘p ma’lumotga ega bo‘ladi. Jarayonni baholay oladi va munosabat 

bildiradi.Eng muhimi o’quvchilar seleksiy sohasi orqali o’zlari uchun zarur bo’lgan 

kasblarni tanlab oladilr. 

Xulosa:

     Loyiha  jarayonida o`quvchilarni seleksiya  faniga qiziqishini oshirish, 

bilimlarni mustahkamlash, malakaga ega bo`lish, o`quvchilar ijodkorligini tarbiyalash, 

diqqatni jalb etishga  qaratilgan  hamkorlikni , bir- biri bilan muloqatni yaxshi   yo`lga   

qo`yuvchi  , fikrlashga chorlovchi   ilg`or pedagogik  texnologiyalardan   unumli 

foydalanish  kutilgan samara beradi.Tanlangan texnologiya o`quvchilarning xohish- 

istagi, talablariga mos tushmas ekan, o`qituvchi samaraga erishmog`i  mushkul

 

Foydalanilgan adabiyotlar:  

1.A.Zikiryaev,A. To’xtaev, I.Azimov, N.Sonin   9-sinf darslik   Biologiya  sitologiya va 

genetika  asoslari.  O’zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  vazirligi  umumta’lim 

maktablari  uchun  darslik  sifatida  tavsiya  etilgan.  Qayta  ishlangan  5-nashri.Toshkent 

“Yangiyo’l poligraf servis” 2014yil  

 

 2.J.Tolipova,  M.  Umaralieva      Botanika  o’qituvchilar  uchun  o’quv  qo’llanma 

“Taffakur” nashiryoti Toshkent -2011.

 

3.  ZIYO NET   tarmog’i  

4. “ O’zbek o’quvavtomatika”   RIO’MSHIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Tasdiqlayman”                 6-IDUMI direktori:________D.Alimova.  

 

6-sinf.    Biologiya    fanidan  to’garak   ish  reja.( Haftasiga  2 soatdan, jami  34    soat)                                                                                                                   

Bosh  


mavzu 

     Mavzular 

Soati 


Kalend

ar vaqti 

O’tilgan  

vaqti 


Izoh 

 Botanika fani haqida  tushincha 

  

 

Gulli  o’simlik

lar  


bilan   

tanishis


Gulli  o’simliklarning  xilma – xilligi, organlarinig  yashash  muhitiga  

moslashuvi  va  o’ziga  xos  

xususiyatlari 

  

 

  “Gulli  o’simliklarning  organlari  

bilan  tanishish” 

  

 

 Gulli  o’simliklarning  hayotiy  

shakllari: daraxtlar,  butalar,  yarim  

butalar,  ko’p  yillik,  ikki  yillik  va  

bir  yillik  o’tlar. 

  

 

   Kuz  faslida  o’simliklar  hayotida  

ro’y  beradigan  o’zgarishlar.  

Xazonrezgilik. 

 

  

Hujayra 


Hujayra  - hayotning  asosi. 

O’simliklarning  hujayralardan  

tuzilganligi. 

 

  

 Kattalashtirib   ko’rsatuvchi  asboblar 

-  lupalar,  mikroskoplar  bilan  

tanishish. 

  

 

  

Xazonrezgilik.  

  

 

 Hujayraning  qismlari.  Hujayraning  

xilma – xilligi. 

  

 

  

Hujayraning  tiriklik  belgilari  

  

 

 10 

O’simlik  to’qimalari  haqida  

tushuncha. To’qimalarning  tuzilishi,  

vazifalari,  xillari 

 

  

 

11 Mikroskopning  tuzilishi  bilan  

tanishish 

 

  

 

 12 

Piyoz  po’stidan  va  chigit  tuklaridan  

preparat  tayyorlash  va ularni  

mikroskopda  ko’rish 

 

  

Ildiz 


13 

 

Ildizning  turlari vatizimlari  

  

 

 14 

Ildizning  tashqi  va ichki  tuzilishi. 

Ildiz  qismlari 

  

 

 15 

Ildizning o’sishi, oziqlanishi  va  nafas  

olishi   

 

  

16 


 

Ildiz  faoliyatiniyaxshilash  . 

 

  

 


 

 17 

 

O’g’itlash.  

  

 

 18 

Poya  haqida  umumiy  tushuncha. 

 

  

 

Poya 19 

 

Novda  va unga  xos  belgilar.  

  

 

  20 

Kurtaklarning  xillari, poyada  

joylashishi, ichki  tuzilishi 

  

 

 21 

Kurtaklardan  novdaning  rivojlanishi 

 

  

 

 22 

Poyalarning  xilma – xilligi, ichki  

tuzilishi 

  

 

  

23 


Poyaning  bo’yiga  va eniga  o’sishi 

  

 

  

24 


Poyada  oziq  moddalarning 

harakatlanishi 

 

  

 

 25 

Shakli  o’zgargan  yer  osti  novdalar – 

tugunak, piyozbosh,  va ildizpoya 

  

 

 26 

Ularning  o’simlik  va insonlar  

hayotidagi  ahamiyati 

 

  

 

Barg 27 

Barglarning  vazifasi, xilma – xilligi.  

 

  

 

 28 

Oddiy va murakkab barglar.Novdada 

joylanishi 

  

 

 28 

Barglarning  tashqi  va ichki  tuzilishi 

 

  

 

 29 

Bargda organik  moddalarning  hosil  

bo’lishi – fotosintez  jarayoni 

  

 

 30 

 

Barglarning  nafas  olishi  va suv  bug’latishi 

  

 

  

 

31 Issiqxonalarda  o’stiriladigan  

o’simliklar  bilan  tanishish 

 

  

 

32 Barg  bobiga  doir  ma’lumotlarni  

umumlashtirish 

 

  

 

33 O’simliklarning  tabiatda  va madaniy  

sharoitda  vegetativ  organlardan  

ko’payishi 

  

 

 34 

Parxish  va payvandlash. Vegetativ  

ko’payishning  o’simlik  va  insonlar 

hayotidagi  ahamiyati 

 

  

 

 Ma`naviy   va  ma’rifiy ishlar  bo’yicha direktor o’rinbosari:                   Maqsudova Nargiza. 

 

  

 

  

 

 


1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling