M a’ruza 11 11. Ko`P argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi, limiti va uzluksizligi. Xususiy va to’la orttirma, xususiy hosila. Turli dasturiy paketlar yordamida amaliy masalalar yechish


Download 74.88 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.12.2017
Hajmi74.88 Kb.

M A’RUZA 11 

4.11. KO`P ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, LIMITI VA 

UZLUKSIZLIGI. XUSUSIY VA TO’LA ORTTIRMA, XUSUSIY HOSILA. TURLI 

DASTURIY PAKETLAR YORDAMIDA AMALIY MASALALAR YECHISH. 

Reja. 1. Ko’p argumentli funksiya ta’rifi. 

1. Ikki argumentli funksiya limiti. Funksiya orttirmalari. 

3. Ikki argumentli funksiyaning xususiy hosilalari. 

4. Xususiy differensiyalar. Tayanch so’zlar. Ko’p argumentli funksiya, funksiya limiti, orttirmalari, xususiy hosila, xususiy 

differensiallar. 1. 

Ko’p argumentli funksiya ta’rifi.

 

Biz shu vaqtgacha faqat bitta argument (x) ga bog’liq bo’lgan funksiyalarni o’rgandik. Lekin 

qiymatni bittagina  emas,  balki  bir  necha  boshqa  miqdorlarga  bog’liq  erksiz  miqdorlar ham tez-

tez uchrab turadi. Misollar ko’raylik (77-chizma). 

1) To’g’ri to’rburchak perimetri (z) –  

ikki argumentning: eni (x) va bo’yi (y)                                              y           

ning funsiyasidir: 

.                                       x                             z=2x+2y 

2) 

trapetsiyaning yuzi 

uchta 


argument funksiyasidir: 

3) Markaziy koordinatalar boshida                                                  bo’lgan shar sirtidagi har bir  

nuqtaning applikatasi (z) bu nuqta                                         h                          

absissasi va ordinatasi (va y)                                                         

ning funksiyasidir: 

               yoki                 1-ta’rif. Agar x, y, z,. . . , t o’zgaruvchilar qabul qila oladigan har bir qiymatlar to’plamiga  u 

miqdor  x,  y,  z  bog’liqmas  miqdorlarning  funksiyasi  deb  ataladi  va  u=f(x,  y,  z,  .  .  .  ,  t)  kabi 

yoziladi. 

2-ta’rif.  u=f(x,  y,  z,  .  .  .  ,  t)  funksiyasining  mavjudlik  (aniqlanish)  sohasi  deb  x,  y,  z,.  .  .  ,  t 

argumentlarning  shunday  qiymatlari  sistemalari to’plamiga aytiladiki, bunday  har  bir qiymatlar 

sistemasi uchun  ning muayyan haqiqiy son qiymati mos keladi. 

Masalan, 

 funksiyaning aniqlanish sohasi va y ning 

 tenglikni 

qiymatlaridan,  ya’ni  markazi  koordinatalar  boshida  bo’lib,  radiusi  2  ga  teng  bo’lgan  doira 

ichidagi nuqtalardan iborat. 

2. Ikki argumentli funksiya limiti. Funksiya orttirmalari. 

3-ta’rif.   Agar  z=f(x, y)  funksiyasining  M

0

(x0

;  y

0

)  nuqtaga  yetarlicha yaqin  hamma  M(x; ynuqtalari  uchun  f(x,  y)  –  a  ayirmaning  absolyut  qiymati  oldindan  berilgan  ixtiyoriy  ε  >0  dan 

kichik bo’lsa, ya’ni  |(x, y) – a| < ε bo’lsa, a son M

0

(x0

;  y

0

) nuqtada f(x, y) funksiyaning limiti deyiladi. 

4-ta’rif. M

0

(x0

;  y

0

) nuqtada f(x, y) funksiya argumentlarining cheksiz o’zgarishi ning kichik o’zgarishi  mos kelsa, boshqacha aytganda, 

 tenglik bajarilsa,  funsiya M

0

 nuqtada uzluksiz deyiladi. 5-ta’rif. z=f(x, y) funksiyaning argumenti bo’yicha esa xususiy orttirmasi deb faqat           

nigina o’zgaruvchi (y ni esa o’zgarmas) deb topilgan. 

 orttirma aytiladi. 

y

x

z

2

2

hy

x

z

2

h

y

x

z

22

22

y

x

R

z22

2

2R

z

y

x2

24

y

x

z4

22y

x

)

;(

)

;(

0

00

0

limy

x

f

y

x

f

y

y

x

x)

,(

)

,(

y

x

f

y

x

x

f

z

x

Shuningdek,  y  bo’yicha xususiy orttirma quyidagicha boladi: 

Misol.  funksiya xususiy orttirmalarini toping. Ularni geometrik tasvirlang. 

Yechish chizmadan ko’rish mumkin: 

 

Bir  argumentli  funksiya  orttirmasi  kabi  ikki  argumentli  funksiya  orttirmalari  ham  real ma’noga ega ekan. 

Uch  o’zgaruvchili  tenglama  geometrik  jihatdan  biror  sirtni  ifoda  etadi.  Chindan  ham  xOy  

tekislikdagi  M  (x,  y)  nuqta  f(x,  y)=0  chiziqda    joylashgan  bo’lsa,  z=f(x,  y)  tenglamani 

qanoatlantiruvchi nuqtalar xOy tekislik bilan kesimi f(x, y)=0 chiziqdan iborat sirtni ifoda etadi. 3. Ikki argumentli funksiyaning xususiy hosilalari. 

1-ta’rif. z=f(x, y) funksiyaning argumenti bo’yicha xususiy hosilasi deb ushbu  

     limitiga aytiladi. 

Shuningdek,  y argumenti bo’yicha xususiy hosilasi 

    bo’ladi. 

Misollar. 1z=7x

3

+3x2

y

3

-xy5

-6y+1; 

 

 

2z=xy

 ; z'

x

=z'

y

=

z'

x

=y·x

y-1

.  z'

y

=x

y

1nx. z'

y

=x

7

 (chunki ikkinchi holda x o’zgarmas bo’lib,  y ko’rsatkichli funksiya bo’ladi.) Funksiyaning xususiy hosilalari yana funksiyadan iborat. 

4. Ko’p argumentli funksiyaning xususiy differensiyalariy=f (x) ning differensiali kabi z=f (x, y) ning differensiali to’g’risida fikr yuritish mumkin. 

Birinchi  tartibli  xususiy  hosila ta’rifiga ko’ra: 

 edi. Bundan limit ta’rifiga  ko’ra: 

 (α

1

—cheksiz kichik miqdor), bundan                                                   (a) 

Demak, z funksiyaning x argument bo’yicha orttirmasi ikki qismdan iborat ekan. 

Ta’rif.  orttirmaning  bosh  qismi  bo’lgan 

    ko’paytmaga    z  funksiyaning    x  argument 

bo’yicha  xususiy differensiali deb ataladi va d

x

z kabi belgilanadi. 

Shunday qilib 

 yoki 

 ekanligini e’tiborga olsak,   

(1) dan 


   

 

(1') ya’ni  xususiy  differensialning  mos  argument  differensialiga  bo’lgan  nisbati  mos  xususiy  hosi-

laga teng bo’ladi. Xuddi (1)ga o’zshash. 

)

,

()

,

(y

x

f

y

y

x

f

z

x

y

x

zy

x

y

x

y

y

x

z

x

y

y

x

y

x

x

z

x

y

)

(      

,

)(

)

,(

'

')

;

()

,

(lim

0

yx

f

z

x

z

x

y

x

f

y

x

x

f

x

x

x

)

,

('

'

);

(

),

(

lim0

y

x

f

z

y

z

y

y

x

f

y

y

x

f

y

y

y?  

?yz

x

z

.

65

9

;6

21

42

2

53

2xy

y

x

y

z

y

y

x

x

x

z

x

xz

x

z

x

0lim

1x

z

x

z

x

.

1x

x

x

z

z

xx

x

z

xx

z

z

d

x

dxx.

dx

x

z

z

d

x9

xz

dx

z

d

x

     yoki       

Misol. z= funksiyaning xususiy differensiallarini toping. 

Yechish.  

.  

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar: 1.

 

Ko’p argumentli funksiya tushunchasiga olib keluvchi misollardan keltiring. 2.

 

Ko’p argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi deganda nima tushunasiz? 3.

 

Xususiy hosila nima? 4.

 

To’la differensial qanday topiladi?  

 

dyy

z

z

d

x

yz

y

z

d

y][

)

3(

n tg


1

2

yxdxy

x

dx

x

y

x

dx

x

y

x

tg

z

d

x

)

3(

2

sin4

)

3(

cos


2

)

3(

1

22

2

2.

)3

(

2sin

6

3()

cos


3

)

3(

1

22

2

2y

x

dy

y

x

dy

y

x

tg

z

d

y

Katalog: library -> books -> xorijiy -> matematika -> Farmatsiya
Farmatsiya -> II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
Farmatsiya -> Tenglamalar. Differensial tenglamalarni farmasevtika masalalariga tadbiqi. Dasturiy paketlar yordamida hisoblash
Farmatsiya -> Va normal taqsimotlar. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari. Turli dasturiy paketlar
matematika -> Ehtimoll ar n azar iy as inin g aso slari. Hodi sa va t ajriba
matematika -> MA’ruza 15 1 diskrеt va uzluksiz tasodifiy miqdorlar. Diskrеt tasodifiy miqdorlarnin g taqsim ot qonuni va t aqsimo t funksiy asi. Matеm atik kutilma, m oda, O’rtacha kvadratik chеtlanish va dispеrsiya
Farmatsiya -> M a’ruza 1 O’zgaruvchi miqdor haqida tushuncha, O’zgaruvchi miqdorni
Farmatsiya -> M a’ruza 17 17. Matеmatik statistika elementlari. Bosh to’plam, tanlanma to’plam. Variatsion qator. Taqsimotning empiric funksiyasi
Farmatsiya -> Chiqarish. Eng kichik kvadratlar usuli. Turli dasturiy paketlar yordamida amaliy masalalar yechish

Download 74.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling